Hlavní navigace

ABBEYSHIRE, a.s.

Firma ABBEYSHIRE, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 7161, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 15 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26443945

Sídlo:

Trojanova 2022/12, Praha, 120 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

2. 4. 2001

DIČ:

CZ26443945

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 7161, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ABBEYSHIRE, a.s. od 2. 4. 2001

Právní forma

Akciová společnost od 2. 4. 2001

adresa

Trojanova 2022/12
Praha 2 12000 od 13. 1. 2003

adresa

Táboritská 1000/23
Praha 3 13087 do 13. 1. 2003 od 2. 4. 2001

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 7. 4. 2014

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 7. 4. 2014 od 3. 5. 2003

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem do 7. 4. 2014 od 2. 4. 2001

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 7. 4. 2014

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 7. 4. 2014

Počet členů správní rady: 2 do 29. 5. 2020 od 7. 4. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 29. 5. 2020 od 7. 4. 2014

Dne 13.6.2005 mimořádná valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 2.000.000,- Kč o 13.000.000,- Kč na novou výši 15.000.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné výzvy k upisování akcií upsáním 100 ks nových kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovití hodnotě 130.000,- Kč za kus, které nebudou kótované. Emisní kurs nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Výše navrhovaného emisního kursu odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností započtení pohledávek akcionářů proti pohledávkám společnosti na splacení emis ního kursu. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. Upisování nad stanovenou částku se nepřipouští. Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti se stanoví na 5 ks. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti a zvýšení její konkurenceschopnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování a bez využití přednostního práva všech akcionářů, a to peněžitými vklady - započtením peněžitých pohledávek jednotlivých akcionářů vůči společnosti proti pohledá vkám společnosti vůči jednotlivým akcionářům na splacení emisního kursu, a to započtením peněžité pohledávky vzniklé na základě dohody o nahrazení dosavadního závazku závazkem novým ze dne 23.5.2005 na částku 5.200.000,- Kč uzavřené mezi společností a JUD r. Petrem Tomanem, dohody o nahrazení závazku dosavadního závazkem novým ze dne 23.5.2005 na částku 3.900.000,- Kč uzavřené mezi společností a JUDr. Stanislavem Devátým, Dr. a dohody o nahrazení závazku dosavadního závazkem novým ze dne 23.5.2005 na částk u 3.900.000,- Kč uzavřené mezi společností a JUDr. Jaroslavem Novákem, Ph.D., vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Akcie budou upsány do 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení shora uvedených pohledávek všech tří akcionářů proti pohledávce společnosti vůči všem těmto akcionářům na splacení emisního kursu poslednímu ze tří těchto akcionářů a smlo uvy o upsání akcií. Dohoda o započtení musí mít písemnou podobu, podpisy musí být úředně ověřeny a musí obsahovat všechny nezbytné náležitosti stanovené v příslušných ustanoveních obchodního zákoníku. Dohoda o započtení bude obsahovat označení smluvních s tran s uvedením jména a funkce statutárních orgánů, popř. zástupců oprávněných k jejímu podpisu. V dohodě o započtení bude uvedeno schválení navýšení základního kapitálu včetně podmínek vyplývajících z rozhodnutí valné hromady a budou v ní uvedeny i důvod y a výše započítávaných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií. Místo pro upsání akcií, tedy místem pro uzavření dohody o započtení pohledávek všech tří akcionářů proti pohledávce společnosti vůči všem těmto akcionářům je sídlo společnosti. Předmětné dohody o započtení zpracuje společnost a doručí je jednotlivým akcionářům na adresu jejich sídla nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne konání mimořádné valné hromady. K uzavření dohod o započtení výše uvedených peněžitých pohledávak vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splácení emisního kursu se stanoví dále lhůta 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií, avšak dříve, než bude podán návrh na zápis zvýš ení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatelé jsou povinni emisní kurs jimi upisovaných akcií splatit započtením svých shora uvedených peněžitých pohledávek vůči společnosti vzniklých na základě shora uvedených právních úkonů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jimi up isovaných akcií. Písemný návrh smlouvy o upsání akcií vyhotoví společnost a do tří pracovních dnů ode dne konání této mimořádné valné hromady doručí jednotlivým akcionářům na adresu jejich sídla. Den doručení návrhu smlouvy na upsání akcií je dnem počátku běhu lhůty pro u psání akcií. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák., tedy zejména určení počtu, druhu, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovan ých jednotlivým akcionářem, výši emisního kursu a lhůtu pro jeho splácení. Akcionáři upíší nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti, tedy, že JUDr. Petr Toman upíše celkem 40 ks akcií o jmenovité hodnotě 130.000,- Kč, JUDr. Jaroslav Novák, Ph.D., up íše 30 ks akcií o jmenovité hodnotě 130.000,- Kč a JUDr. Stanislav Devátý, Dr., upíše 30 ks akcií o jmenovité hodnotě 130.000,- Kč. do 5. 10. 2005 od 30. 8. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 15 000 000 Kč

od 5. 10. 2005

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 5. 10. 2005 od 2. 4. 2001
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 od 7. 4. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 130 000 Kč, počet: 100 od 7. 4. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 130 000 Kč, počet: 100 do 7. 4. 2014 od 5. 10. 2005
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 7. 4. 2014 od 2. 4. 2001

Statutární orgán

1 fyzická osoba

JUDr. Jaroslav Novák Ph.D.

statutární ředitel

První vztah: 29. 5. 2020

vznik funkce: 28. 5. 2020

U Bulhara 1655/5, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Petr Toman

statutární ředitel

První vztah: 7. 4. 2014 - Poslední vztah: 29. 5. 2020

vznik funkce: 7. 4. 2014

zánik funkce: 28. 5. 2020

Milady Horákové 452/11, Praha, 170 00, Česká republika

JUDr. Jaroslav Novák Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 10. 6. 2013 - Poslední vztah: 7. 4. 2014

vznik členství: 29. 5. 2013

zánik členství: 7. 4. 2014

U Bulhara 1655/5, Praha 1, 110 00, Česká republika

JUDr. Stanislav Devátý Dr.

člen představenstva

První vztah: 10. 6. 2013 - Poslední vztah: 7. 4. 2014

vznik členství: 29. 5. 2013

zánik členství: 7. 4. 2014

třída Tomáše Bati 1285, Zlín, 760 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Petr Toman

předseda představenstva

První vztah: 10. 6. 2013 - Poslední vztah: 7. 4. 2014

vznik členství: 29. 5. 2013

zánik členství: 7. 4. 2014

vznik funkce: 29. 5. 2013

zánik funkce: 7. 4. 2014

Milady Horákové 452/11, Praha 7, 170 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Stanislav Devátý Dr.

člen

První vztah: 2. 6. 2008 - Poslední vztah: 10. 6. 2013

vznik členství: 29. 4. 2008

zánik členství: 29. 5. 2013

Třída Tomáše Bati 1285/312, Zlín, 760 01, Česká republika

JUDr. Jaroslav Novák PhD.

člen

První vztah: 2. 6. 2008 - Poslední vztah: 10. 6. 2013

zánik členství: 29. 5. 2013

vznik funkce: 29. 4. 2008

Sokolovská 40/57, Praha 8, 180 00, Česká republika

JUDr. Petr Toman

předseda představenstva

První vztah: 2. 6. 2008 - Poslední vztah: 10. 6. 2013

vznik členství: 29. 4. 2008

zánik členství: 29. 5. 2013

vznik funkce: 29. 4. 2008

zánik funkce: 29. 5. 2013

Milady Horákové 452/11, Praha 7, 170 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Jaroslav Novák PhD.

člen

První vztah: 13. 1. 2003 - Poslední vztah: 2. 6. 2008

vznik funkce: 2. 4. 2001

zánik funkce: 28. 4. 2008

Sokolovská 40/57, Praha 8, 180 00, Česká republika

JUDr. Stanislav Devátý Dr.

člen

První vztah: 13. 1. 2003 - Poslední vztah: 2. 6. 2008

vznik funkce: 21. 11. 2002

zánik funkce: 28. 4. 2008

Tř. Tomáše Baťi 1285/312, Zlín, Česká republika

JUDr. Petr Toman

předseda

První vztah: 13. 1. 2003 - Poslední vztah: 2. 6. 2008

vznik členství: 21. 11. 2002

zánik členství: 28. 4. 2008

vznik funkce: 21. 11. 2002

zánik funkce: 28. 4. 2008

Milady Horákové 452/11, Praha 7, 170 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Lukáš Sýkora

člen

První vztah: 2. 4. 2001 - Poslední vztah: 13. 1. 2003

vznik funkce: 2. 4. 2001

zánik funkce: 21. 11. 2002

Vinařská 694/25A, Klobouky u Brna, 691 72, Česká republika

Lenka Straková

člen

První vztah: 2. 4. 2001 - Poslední vztah: 13. 1. 2003

vznik funkce: 2. 4. 2001

zánik funkce: 21. 11. 2002

Lipová 1498, Brandýs nad Labem, 250 01, Česká republika

Ing. Lucie Glučová

předseda

První vztah: 2. 4. 2001 - Poslední vztah: 13. 1. 2003

vznik funkce: 2. 4. 2001

zánik funkce: 21. 11. 2002

Vinořská 78, Jenštejn, 250 73, Česká republika

Za společnost jedná statutární ředitel.

od 7. 4. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti každý z členů představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že některý z členů představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě.

do 7. 4. 2014 od 2. 4. 2001

Dozorčí rada

Historické vztahy

JUDr. Zuzana Smítková Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2013 - Poslední vztah: 7. 4. 2014

vznik členství: 29. 5. 2013

zánik členství: 7. 4. 2014

vznik funkce: 29. 5. 2013

zánik funkce: 7. 4. 2014

Legií 2181/18, Říčany, 251 01, Česká republika

JUDr. Jan Nekola

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2013 - Poslední vztah: 7. 4. 2014

vznik členství: 29. 5. 2013

zánik členství: 7. 4. 2014

Na Močidlech 237, Jíloviště, 252 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Anna Matyášová Michalcová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2013 - Poslední vztah: 7. 4. 2014

vznik členství: 29. 5. 2013

zánik členství: 7. 4. 2014

Antonínská 422/4, Praha 7, 170 00, Česká republika

Mgr. Anna Matyášová Michalcová

člen

První vztah: 2. 6. 2008 - Poslední vztah: 10. 6. 2013

zánik členství: 29. 5. 2013

vznik funkce: 29. 4. 2008

Antonínská 4, Praha 7, 170 00, Česká republika

JUDr. Zuzana Smítková Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 6. 2008 - Poslední vztah: 10. 6. 2013

vznik členství: 29. 4. 2008

zánik členství: 29. 5. 2013

vznik funkce: 29. 4. 2008

zánik funkce: 29. 5. 2013

Legií 2181/18, Říčany u Prahy, Česká republika

Mgr. Jan Nekola

člen

První vztah: 2. 6. 2008 - Poslední vztah: 10. 6. 2013

vznik členství: 29. 4. 2008

zánik členství: 29. 5. 2013

Jíloviště 237, Česká republika

Mgr. Anna Michalcová

člen

První vztah: 13. 1. 2003 - Poslední vztah: 2. 6. 2008

vznik funkce: 21. 11. 2002

zánik funkce: 28. 4. 2008

Antonínská 4, Praha 7, 170 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Zuzana Myšáková

předseda

První vztah: 13. 1. 2003 - Poslední vztah: 2. 6. 2008

vznik funkce: 21. 11. 2002

zánik funkce: 28. 4. 2008

Legií 684, Říčany u Prahy, Česká republika

Mgr. Jan Nekola

člen

První vztah: 13. 1. 2003 - Poslední vztah: 2. 6. 2008

vznik funkce: 21. 11. 2002

zánik funkce: 28. 4. 2008

Jíloviště 237, Česká republika

Hana Hospodárová

člen

První vztah: 2. 4. 2001 - Poslední vztah: 13. 1. 2003

vznik členství: 2. 4. 2001

zánik členství: 21. 11. 2002

vznik funkce: 2. 4. 2001

Šafárikova 9, Košice, Slovenská republika

Valéria Janusová

člen

První vztah: 2. 4. 2001 - Poslední vztah: 13. 1. 2003

vznik funkce: 2. 4. 2001

zánik funkce: 21. 11. 2002

Mudroňova 25, Košice, Slovenská republika

Martin Hospodár

předseda

První vztah: 2. 4. 2001 - Poslední vztah: 13. 1. 2003

vznik funkce: 2. 4. 2001

zánik funkce: 21. 11. 2002

Šafárikova 9, Košice, Slovenská republika

Další vztahy firmy ABBEYSHIRE, a.s.

2 fyzické osoby

JUDr. Petr Toman

člen správní rady

První vztah: 29. 5. 2020

vznik členství: 28. 5. 2020

Milady Horákové 452/11, Praha, 170 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

JUDr. Jaroslav Novák Ph.D.

předseda správní rady

První vztah: 29. 5. 2020

vznik členství: 28. 5. 2020

vznik funkce: 28. 5. 2020

U Bulhara 1655/5, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Jaroslav Novák Ph.D.

člen správní rady

První vztah: 7. 4. 2014 - Poslední vztah: 29. 5. 2020

vznik členství: 7. 4. 2014

zánik členství: 28. 5. 2020

U Bulhara 1655/5, Praha, 110 00, Česká republika

JUDr. Petr Toman

předseda správní rady

První vztah: 7. 4. 2014 - Poslední vztah: 29. 5. 2020

vznik členství: 7. 4. 2014

zánik členství: 28. 5. 2020

vznik funkce: 7. 4. 2014

zánik funkce: 28. 5. 2020

Milady Horákové 452/11, Praha, 170 00, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 12. 3. 2003

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 12. 3. 2003

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).