Hlavní navigace

Agricola ISIDOR a.s.

Firma Agricola ISIDOR a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 20960, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 31 050 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

04422261

Sídlo:

Thákurova 676/3, Praha, 160 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

22. 9. 2015

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
55200 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení
821 Administrativní a kancelářské činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 20960, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Agricola ISIDOR a.s. od 22. 9. 2015

Právní forma

Akciová společnost do 22. 9. 2015 od 22. 9. 2015

adresa

Thákurova 676/3
Praha 16000 od 22. 9. 2015

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 22. 9. 2015

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 22. 9. 2015

Ostatní skutečnosti

Valná hromada rozhodla dne 6.6.2017 o zvýšení základního kapitálu takto: a) Rozsah zvýšení základního kapitálu Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 28 800 000,- Kč, s tím, že dle § 475 písm. a) ZOK se nepřipouští upisování akcií nad čá stku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Emisní kurz všech dříve upsaných akcií je zcela splacen. b) Nové akcie Zvýšení základního kapitálu se provede upsáním nových akcií, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Emisní kurz upsaných akcií bude spla cen výhradně peněžitými vklady. Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 576 nových listinných, kmenových akcií, ve formě na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie je 50.000,- Kč. S novými akciemi jsou spojena stejná práva, která dle obecně závazných před pisů a stanov společnosti náleží ostatním kmenovým akciím vydaným Společností. c) Upisování akcií s využitím přednostního práva Upisování nových akcií proběhne ve dvou (2) kolech.V prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu. V druhém kole upisování má každý akcionář přednostní právo na upsání těch akcií, které nebyly upsány v prvním kole upisování, a to v souladu s ustanovením § 484 odst. 2 ZOK. Způsob upisování nových akcií v prvním kole upisování: 1. v prvním kole mají všichni akcionáři přednostní právo upsat všechny nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu; 2. místem pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování je sídlo Společnosti Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 Dejvice v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin; 3. lhůta pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování činí dva (2) týdny a začne každému z akcionářů běžet dnem následujícím po dni, kdy příslušný akcionář obdrží informaci o p řednostním právu akcionářů podle § 485 ZOK, zaslanou na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů; v případě, že si akcionář zásilku nevyzvedne a zásilka bude vrácena společnosti jako nedoručená, má se za to, že k doručení informace o předno stním právu akcionářů došlo dnem uložení zásilky na poště k vyzvednutí; informace o přednostním právu akcionářů v prvním kole upisování podle § 485 ZOK bude Společností také zveřejněna v obchodním věstníku; 4. na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč přip adá 12,8 nových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč, upisovat lze pouze celé akcie; 5. upisovat lze 576 akcií; všechny nové akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinnou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovi tou hodnotu 50.000,- Kč; emisní kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 50.000,- Kč; 6. upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva v prvním kole, a to přip sáním na zvláštní účet číslo: 2114568445/2700, který byl za tím účelem zřízen společností u UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., Způsob upisování nových akcií v druhém kole upisování: 7. ve druhém kole upisování bude moci všechny nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování, protože některý z akcionářů svého přednostního práva nevyužil nebo se svého přednostního práva vzdal nebo upsání všech nebo jen některých akcií bylo podle ZOK neúčinné, upsat kterýkoli z akcionářů nebo kterýkoli akcionáři společnosti, a to na základě využití přednostního práva podle ustanovení § 484 odst. 2 ZOK; 8. míst em pro vykonání přednostního práva v prvním kole upisování je sídlo Společnosti Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 Dejvice v pracovní dny v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin; 9. lhůta pro vykonání přednostního práva v druhém kole upisování činí dva (2) týdny a začne běžet dnem následujícím po dni, který je posledním dnem pro vykonání přednostního práva u toho z akcionářů, jemuž lhůta skončila nejpozději ze všech, 10. upsat lze všechny nové akcie, k teré nebyly upsány s využitím přednostního práva v prvním kole upisování; upsat lze pouze celé akcie; všechny akcie budou akciemi kmenovými, budou mít listinou podobu a budou znít na jméno, přičemž každá akcie bude mít jmenovitou hodnotu 50.000,-Kč; emisn í kurz každé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě, a činí 50.000,- Kč; 11. upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz upsaných akcií nejpozději v poslední den lhůty pro vykonání přednostního práva ve druhém kole, a to připsáním na zvláštní účet číslo : 2114568445/2700, který byl za tím účelem zřízen společností u UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s. d) Dohoda akcionářů o upisování akcií Všechny nové akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, budou po skončení lhůty pro vykon ání přednostního práva ve druhém kole upsány dohodou akcionářů podle § 491 ZOK. 1. Lhůta pro upisování akcií je 14., slovy čtrnácti, denní. 2. Lhůta pro upisování akcií počne běžet upisovateli ode dne následujícího po dni, který je posledním dnem pro vyko nání přednostního práva u akcionářů ve druhém kole. 3. Emisní kurs každé nově upisované akcie, a to jedné kmenové akcie ve jmenovité hodnotě 50.000 Kč, znějící na jméno v listinné podobě činí pro každého akcionáře, jako upisovatele, 50.000 Kč, slovy pades át tisíc korun českých. 4. Emisní kurs nově upisovaných akcií je splatný v celé výši peněžitým vkladem najednou. 5. Pro splacení emisního kursu nově upisovaných akcií společnost určila účet u banky UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., pod čís lem 2114568445/2700, IBAN CZ28 2700 0000 0021 1456 8445, SWIFT BACXCZPP. 6. Lhůta pro splacení emisního kursu nově upisovaných akcií bude obsažená v dohodě akcionářů, nejpozdější splatnost však bude poslední den lhůty pro upisování akcií. 7. Lhůta pro spl acení emisního kursu nově upisovaných akcií počne běžet upisovateli ode dne, kdy akcie upíše v dohodě akcionářů o upsání akcií uzavřené se společností. do 20. 7. 2017 od 20. 7. 2017

Kapitál

Základní kapitál

vklad 31 050 000 Kč

od 20. 7. 2017

Základní kapitál

vklad 2 250 000 Kč

do 20. 7. 2017 od 22. 9. 2015
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 621 od 20. 7. 2017
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 45 do 20. 7. 2017 od 22. 9. 2015

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Jarmila Segéňová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2020

vznik členství: 17. 9. 2020

Uničovská 2132/83, Šternberk, 785 01, Česká republika

Stanislav Přibyl

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2020

vznik členství: 17. 9. 2020

Varhulíkové 1578/14, Praha, 170 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Milada Hájková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2020

vznik členství: 17. 9. 2020

K Vinicím 883, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Jan Balák

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2015 - Poslední vztah: 8. 12. 2020

vznik členství: 22. 9. 2015

zánik členství: 17. 9. 2020

Bělohorská 516/183, Praha, 169 00, Česká republika

Ing. Lubomír Poul

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2015 - Poslední vztah: 8. 12. 2020

vznik členství: 22. 9. 2015

zánik členství: 17. 9. 2020

vznik funkce: 22. 9. 2015

zánik funkce: 17. 9. 2020

Vidoulská 789/28, Praha, 158 00, Česká republika

Jarmila Segéňová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2015 - Poslední vztah: 8. 12. 2020

vznik členství: 22. 9. 2015

zánik členství: 17. 9. 2020

Uničovská 2132/83, Šternberk, 785 01, Česká republika

Statutární orgán

9 fyzických osob

Ing. Anna Brychcínová

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2020

vznik členství: 17. 9. 2020

U Hájovny 168/8, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ing. Marta Hrušková

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2020

vznik členství: 17. 9. 2020

Beskydská 1030/1, Bílovec, 743 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Karel Štícha

předseda představenstva

První vztah: 8. 12. 2020

vznik členství: 17. 9. 2020

vznik funkce: 17. 9. 2020

Nad Rybníkem 260/1, Únětice, 252 62, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing Petr Zelenka

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2020

vznik členství: 17. 9. 2020

Hluboká 83/5, Brno, 639 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Ing. Pavel Rathouský

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2020

vznik členství: 17. 9. 2020

Na Drahách 834, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Ludmila Sedláčková

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2019

vznik členství: 21. 5. 2019

Kolonka 89, Hoštka, 411 72, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Člen dozorčí rady

  Nadace Arietinum

  Hradčanské náměstí 56/16, Praha, 118 00

Ilona Rajská

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2019

vznik členství: 21. 5. 2019

Heydukova 506/7, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Martin Steiner

člen představenstva

První vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 27. 2. 2019

Sněženková 3075/14, Praha, 106 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Miloš Kuba

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 6. 6. 2017

Sokolovská 825/9, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Marek Kovář

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2019 - Poslední vztah: 23. 2. 2021

vznik členství: 21. 5. 2019

zánik členství: 12. 1. 2021

zánik funkce: 12. 1. 2021

Újezd 171, 763 25, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Karel Štícha

předseda představenstva

První vztah: 14. 6. 2019 - Poslední vztah: 8. 12. 2020

vznik členství: 22. 9. 2015

zánik členství: 17. 9. 2020

vznik funkce: 27. 2. 2019

zánik funkce: 17. 9. 2020

Nad Rybníkem 260/1, Únětice, 252 62, Česká republika

Ing. Karel Štícha

předseda představenstva

První vztah: 18. 4. 2019 - Poslední vztah: 14. 6. 2019

vznik členství: 27. 2. 2019

vznik funkce: 27. 2. 2019

Nad Rybníkem 260/1, Únětice, 252 62, Česká republika

Ing. Karel Štícha

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 2018 - Poslední vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 22. 9. 2015

zánik členství: 27. 2. 2019

Nad Rybníkem 260/1, Únětice, 252 62, Česká republika

Ing. Karel Štícha

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 2017 - Poslední vztah: 5. 5. 2018

vznik členství: 22. 9. 2015

Nad Rybníkem 254/3, Únětice, 252 62, Česká republika

Ing. Karel Štícha

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 2017 - Poslední vztah: 5. 5. 2018

vznik členství: 22. 9. 2015

Nad Rybníkem 254/3, Únětice, 252 62, Česká republika

Ing. Olga Auerspergerová

předseda představenstva

První vztah: 28. 11. 2016 - Poslední vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 22. 9. 2015

zánik členství: 31. 8. 2018

vznik funkce: 20. 9. 2016

zánik funkce: 31. 8. 2018

Nevanova 1057/28, Praha, 163 00, Česká republika

Ing. René Bouzek MBA

člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2016 - Poslední vztah: 14. 6. 2019

vznik členství: 20. 9. 2016

zánik členství: 21. 5. 2019

Na Výsluní 119, Borek, 373 67, Česká republika

Ing. Marta Hrušková

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2015 - Poslední vztah: 8. 12. 2020

vznik členství: 22. 9. 2015

zánik členství: 17. 9. 2020

Beskydská 1030/1, Bílovec, 743 01, Česká republika

Ing. Anna Brychcínová

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2015 - Poslední vztah: 8. 12. 2020

vznik členství: 22. 9. 2015

zánik členství: 17. 9. 2020

U Hájovny 168/8, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ing. Mgr. Pavel Rathouský

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2015 - Poslední vztah: 8. 12. 2020

vznik členství: 22. 9. 2015

zánik členství: 17. 9. 2020

Na Drahách 834, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, Česká republika

Ing. Dana Smolková

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2015 - Poslední vztah: 28. 11. 2016

vznik členství: 22. 9. 2015

zánik členství: 20. 9. 2016

Puklicova 926/51, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Ing. Dana Smolková

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2015 - Poslední vztah: 28. 11. 2016

vznik členství: 22. 9. 2015

zánik členství: 20. 9. 2016

Puklicova 926/51, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Ing. Petr Zelenka

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2015 - Poslední vztah: 8. 12. 2020

vznik členství: 22. 9. 2015

zánik členství: 17. 9. 2020

Hluboká 83/5, Brno, 639 00, Česká republika

Ing. Vojtěch Kološ

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2015 - Poslední vztah: 14. 6. 2019

vznik členství: 22. 9. 2015

zánik členství: 21. 5. 2019

Hukvaldy 6, 739 46, Česká republika

Ing. Karel Štícha

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2015 - Poslední vztah: 20. 9. 2017

vznik členství: 22. 9. 2015

Zahradníčkova 1127/20, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Karel Štícha

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2015 - Poslední vztah: 20. 9. 2017

vznik členství: 22. 9. 2015

Zahradníčkova 1127/20, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Zuzana Bumbová

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2015 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 22. 9. 2015

zánik členství: 6. 6. 2017

Děčín 35, 405 02, Česká republika

Ing. Zuzana Bumbová

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2015 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 22. 9. 2015

zánik členství: 6. 6. 2017

Děčín 35, 405 02, Česká republika

Ing. Olga Auerspergerová

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2015 - Poslední vztah: 28. 11. 2016

vznik členství: 22. 9. 2015

Nevanova 1057/28, Praha, 163 00, Česká republika

Ing. Olga Auerspergerová

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2015 - Poslední vztah: 28. 11. 2016

vznik členství: 22. 9. 2015

Nevanova 1057/28, Praha, 163 00, Česká republika

Ing.Bc. Michal Mišun

předseda představenstva

První vztah: 22. 9. 2015 - Poslední vztah: 28. 11. 2016

vznik členství: 22. 9. 2015

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 22. 9. 2015

zánik funkce: 30. 6. 2016

Šemberova 1142/18, Brno, 635 00, Česká republika

Ing.Bc. Michal Mišun

předseda představenstva

První vztah: 22. 9. 2015 - Poslední vztah: 28. 11. 2016

vznik členství: 22. 9. 2015

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 22. 9. 2015

zánik funkce: 30. 6. 2016

Šemberova 1142/18, Brno, 635 00, Česká republika

Za společnost jedná a podepisuje vždy předseda představenstva spolu s dalším členem představenstva. V případě, že se jedná o právní jednání, jehož předmětem je hodnota či plnění vyšší než 10.000.000,-- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) pro jeden (1) případ, jednají a podepisují společně vždy předseda představenstva a další tři členové představenstva.

od 22. 9. 2015

Další vztahy firmy Agricola ISIDOR a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 22. 9. 2015

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 22. 9. 2015

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).