Hlavní navigace

AGRODAT CZ, a.s.

Firma AGRODAT CZ, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5259, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 13 200 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25158309

Sídlo:

Žižkova 532, Benešov, 256 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

3. 2. 1997

DIČ:

CZ25158309

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
6492 Ostatní poskytování úvěrů
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
80100 Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
952 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5259, Městský soud v Praze

Obchodní firma

AGRODAT CZ, a.s. od 3. 2. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 3. 2. 1997

adresa

Žižkova 532
Benešov 25640 od 10. 7. 1997

adresa

Pravdova 837/II
Jindřichův Hradec do 10. 7. 1997 od 3. 2. 1997

Předmět podnikání

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru od 23. 12. 2013

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 7. 7. 2011

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 7. 7. 2011

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 3. 7. 2006

ekonomické poradenství - v rozsahu § 25 ŽZ do 7. 7. 2011 od 3. 7. 2006

podniky zajišťující ostrahu majetku a osob do 7. 7. 2011 od 3. 7. 2006

Ekonomické a účetní poradenství - v rozsahu § 25 ŽZ do 3. 7. 2006 od 27. 11. 2000

Projektování počítačových a datových sítí - v rozsahu § 25 ŽZ do 7. 7. 2011 od 27. 11. 2000

Zprostředkovatelská činnost - v rozsahu § 25 ŽZ do 7. 7. 2011 od 27. 11. 2000

výroba, instalace a opravy elektronických zařízení do 7. 7. 2011 od 10. 11. 1998

nakládání s ostatními odpady, vyjma odpadů nebezpečných, zahrnující likvidaci nosičů dat - v rozsahu § 25 ŽZ do 7. 7. 2011 od 10. 11. 1998

poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob od 1. 7. 1998

zřizování, montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení do 7. 7. 2011 od 1. 7. 1998

reprografické služby - v rozsahu § 25 z.č.455/1991 Sb. do 7. 7. 2011 od 7. 4. 1998

správcovství nemovitostí - v rozsahu § 25 z.č. 455/1991 Sb. do 7. 7. 2011 od 7. 4. 1998

úklidové práce - v rozsahu § 25 z.č. 455/1991 Sb. do 7. 7. 2011 od 7. 4. 1998

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 7. 7. 2011 od 3. 2. 1997

poskytování software do 7. 7. 2011 od 3. 2. 1997

automatizované zpracování dat do 7. 7. 2011 od 3. 2. 1997

poradenství v oboru software a zpracování dat do 7. 7. 2011 od 3. 2. 1997

výuka v oboru výpočetní techniky a informatiky do 7. 7. 2011 od 3. 2. 1997

reklamní činnost do 7. 7. 2011 od 3. 2. 1997

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 28. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 28. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 28. 8. 2014

Valná hromada společnosti AGRODAT CZ, a.s. konaná dne 26. listopadu 2013 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 12.200.000,-Kč, slovy: dvanáct milionů dvě stě tisíc korun českých na nový základní kapitál v celkové výši 13.200.000,- Kč, slovy: třináct milionů dvě stě tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 122, slovy: jedno sto dvacet dva kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, na jednu akcii znějící na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovým i, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. 3. Upsání všech 122, slovy: jedno sto dvacet dvou, kusů kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, na jednu akcii, znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti REAGA s. r. o. se sídlem Praha 1, Dlouhá třída 13, PSČ 110 00, identifikační číslo 256 78 124, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 60457 (dále též jen „určitý zájemce“). 4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti AGRODAT CZ, a.s. v Benešově, Žižkova čp. 532, PSČ 256 40, v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí patnáct (15) dnů a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií urči tému zájemci. 5. Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 o bchodního zákoníku. 6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost AGRODAT CZ, a.s. určitému zájemci - společnosti REAGA s. r. o., písemným oznámením, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozdě ji do třiceti (30) dnů ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodní-ho rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 7. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých, bude upsána emisním kursem 100.000,-- Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých. 8. Celý vklad je určitý zájemce, jako upisovatel, povinen splatit nejpozději ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne upsání akcií. Ve smyslu § 203 odst. 2, písm. j) obchodního zákoníku se připouští možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započten ím pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti AGRODAT CZ, a.s. ve výši 12.200.000,--Kč, slovy: dvanáct milionů dvě stě tisíc korun českých, za určitým zájemcem z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií bude započtena peněžitá pohledávka určitéh o zájemce za společností AGRODAT CZ, a. s. ve výši 12.200.000,--Kč, slovy: dvanáct milionů dvě stě tisíc korun českých, z titulu smlouvy o narovnání ze dne 2. led-na 2013 uzavřené mezi určitým zájemcem, na straně jedné jako věřitelem a společností AGRODA T CZ, a.s. na straně druhé, jako dlužníkem. Pohledávka určitého zájemce - společnosti REAGA s.r.o. byla zjištěna a potvrzena výrokem auditora LF AUDITING, s.r.o. a to na základě Zprávy auditora pro akcionáře společnosti AGRODAT CZ, a.s. o ověření existen ce pohledávky započítávané na vklad akcionáře ze dne 6. listopadu 2013, jejíž ověřená fotokopie tvoří přílohu číslo šest tohoto notářského zápisu. 9. Emisní kurs upsaných akcií bude zcela splacen vzájemným započtením pohledávky společnosti AGRODAT CZ, a.s. proti pohledávce určitého zájemce společnosti REAGA s. r. o. Schvaluje se uzavření smlouvy o započtení pohledávky společnosti AGRODAT CZ, a.s. pr oti pohledávce určitého zájemce společnosti REAGA s.r.o. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení ve smyslu ust. § 203 odst. 2, písm. j) obchodního zákoníku: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti AGRODAT CZ, a.s . určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o za-počtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcí. 10. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. do 23. 12. 2013 od 3. 12. 2013

Po přenesení místní příslušnosti z Krajského soudu v Českých Budějovicích, kde společnost byla dosud vedena pod Rg.B 828 se společnost nyní zapisuje do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze do oddílu B číslo vložky 5259 ke dni 02.03.1998. do 28. 8. 2014 od 2. 3. 1998

Převoditelnost akcií na jméno je stanovami omezena. od 10. 7. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 13 200 000 Kč

od 23. 12. 2013

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 23. 12. 2013 od 3. 2. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 od 28. 8. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 122 od 23. 12. 2013
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 28. 8. 2014 od 3. 2. 1997

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Jan Truhelka

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2015

vznik členství: 29. 4. 2015

Tusarova 1285/3, Praha, 170 00, Česká republika

Ing. Anna Dvořáková

člen

První vztah: 28. 8. 2014

vznik členství: 17. 5. 2006

vznik funkce: 17. 5. 2006

Cyrila Boudy 1661/6, Prostějov, 796 04, Česká republika

Ing. Vratislav Válek CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2013

Skřivánčí 261/10, Praha, 182 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  CENTROPEN, a.s.

  Třída 9. května 161, Dačice Dačice V, 380 01

Historické vztahy

Ing. Marie Kubaljaková

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 8. 2014 - Poslední vztah: 15. 6. 2015

zánik členství: 29. 4. 2015

Benešov 10, 256 01, Česká republika

Ing. Anna Dvořáková

člen

První vztah: 3. 7. 2006 - Poslední vztah: 28. 8. 2014

vznik členství: 17. 5. 2006

vznik funkce: 17. 5. 2006

Cyrila Boudy 6, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ing. Vendula Lachmanová

člen

První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 3. 7. 2006

vznik členství: 18. 3. 2003

zánik členství: 31. 10. 2005

zánik funkce: 31. 10. 2005

Václavkova 910, Mladá Boleslav, Česká republika

Ing. Vratislav Válek CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 1998 - Poslední vztah: 13. 11. 2013

Konšelská 29, Praha 8, Česká republika

ing. Petr Krupička

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 1998 - Poslední vztah: 29. 3. 2003

V Horkách 1432/22, Praha 4, Česká republika

Ing. Eva Havlíčková

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 1997 - Poslední vztah: 7. 4. 1998

Rychtářská 8, Praha 6, Česká republika

Ing. Marie Kubaljaková

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 1997 - Poslední vztah: 28. 8. 2014

Dlouhé Pole 10, Benešov, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. František Dvořák

člen představenstva

První vztah: 28. 8. 2014

Rumunská 155/6, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Nezavdal

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 8. 2014

S. K. Neumanna 263/5, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • REAGA s.r.o.

  Poděbradská 964/36, Praha Vysočany (Praha 9), 198 00

Ing. Lukáš Truhelka

předseda představenstva

První vztah: 28. 8. 2014

K Pazderně 2036, Benešov, 256 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  REAGA s.r.o.

  Poděbradská 964/36, Praha Vysočany (Praha 9), 198 00

Historické vztahy

Ing. Lukáš Truhelka

předseda představenstva

První vztah: 29. 3. 2003 - Poslední vztah: 28. 8. 2014

K Pazderně 2036, Benešov, Česká republika

Ing. Jiří Nezavdal

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 3. 2003 - Poslední vztah: 28. 8. 2014

S.K. Neumanna 263, Mladá Boleslav, Česká republika

Ing. Lukáš Truhelka

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 9. 2001 - Poslední vztah: 29. 3. 2003

K Pazderně 2036, Benešov, Česká republika

Ing. Igor Mladý

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 1997 - Poslední vztah: 7. 4. 1998

sídl. Vajgar 578/III, Jindřichův Hradec, Česká republika

Ing. Lukáš Truhelka

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 2. 1997 - Poslední vztah: 5. 9. 2001

Nezvalova 1729, Benešov, Česká republika

Ing. Josef Vozka

předseda představenstva

První vztah: 3. 2. 1997 - Poslední vztah: 29. 3. 2003

Líbeznice, Sedlec 64, Česká republika

Ing. Jiří Nezavdal

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 1997 - Poslední vztah: 29. 3. 2003

S.K.Neumanna 263, Mladá Boleslav, Česká republika

Ing. František Dvořák

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 1997 - Poslední vztah: 28. 8. 2014

Rumunská 155/6, Olomouc, Česká republika

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a)společně předseda představenstva s místopředsedou představenstva, nebo b)samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím

od 28. 8. 2014

Jménem společnosti jedná předseda představenstva spolu s místopředsedou nebo sám představenstvem písemně pověřený člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti, jakkoliv vyhotovenému, v jakékoliv jazykové verzi, připojí svůj podpis předseda představenstva spolu s místopředsedou nebo sám představenstvem písemně pověřený člen představenstva.

do 28. 8. 2014 od 3. 2. 1997

Další vztahy firmy AGRODAT CZ, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 3. 2. 1997

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 29. 7. 1999
Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 11. 11. 1997
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 17. 10. 1997
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 3. 2. 1997

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).