Hlavní navigace

AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

Firma AQUAPARK OLOMOUC, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3425, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 219 200 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27820378

Sídlo:

Kafkova 526/21, Olomouc, 783 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

26. 11. 2007

DIČ:

CZ27820378

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
68 Činnosti v oblasti nemovitostí
731 Reklamní činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
855 Ostatní vzdělávání
93110 Provozování sportovních zařízení
93210 Činnosti lunaparků a zábavních parků
93290 Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.
96040 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3425, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

AQUAPARK OLOMOUC, a.s. od 26. 11. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 26. 11. 2007

adresa

Kafkova 526/21
Olomouc 78301 od 8. 12. 2015

adresa

Dlouhá 562/22
Olomouc 77235 do 1. 8. 2011 od 26. 11. 2007

Předmět podnikání

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 28. 8. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 5. 6. 2009

hostinská činnost od 5. 6. 2009

provozování solárií od 5. 6. 2009

masérské, rekondiční a regenerační služby od 5. 6. 2009

Správa a údržba nemovitosti do 5. 6. 2009 od 26. 11. 2007

Zprostředkování obchodu a služeb do 5. 6. 2009 od 26. 11. 2007

Ostatní skutečnosti

Počet členů dozorčí rady: 3 do 8. 12. 2015 od 28. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 8. 12. 2015 od 28. 8. 2014

Dne 6.10.2010 přijalo představenstvo společnosti na základě pověření valné hromady ze dne 24.6.2010 toto rozhodnutí: 1) Představenstvo společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o 8.000.000,-- Kč, slovy: osm miliónů korun českých, tedy z částky 211.200.000,-- Kč, slovy: dvě stě jedenáct milión dvě stě tisíc korun českých, na n ovou výši základního kapitálu 219.200.000,-- Kč, slovy: dvě stě devatenáct miliónů dvě stě tisíc korun českých, peněžitými vklady, bez připuštění možnosti upisování akcií nad tuto částku. do 11. 1. 2011 od 15. 12. 2010

2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových 800 ks, slovy: osm set kusů, kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, neregistrované, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Akcie nebudou kótované. do 11. 1. 2011 od 15. 12. 2010

3) Všechny nové akcie v počtu 800 ks, slovy: jeden tisíc kusů, budou upsány akcionáři při respektování jejich přednostního práva dle § 204a odst. 1 obchodního zákoníku; nebude-li tohoto přednostního práva v plném rozsahu využito, budou nové akcie upsány v  jiném poměru, a to na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. do 11. 1. 2011 od 15. 12. 2010

4) Všechny nové akcie v počtu 800 ks, slovy: osm set kusů, kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, neregistrované a nekótované mohou být upsány s využitím přednostního práva do 30, slovy: třiceti, dnů od zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie mohou být upsány s využitím přednostního práva před zápisem tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku pouze v případě, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku a upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 11. 1. 2011 od 15. 12. 2010

5) Akcie s využitím přednostního práva budou upisovány v sídle společnosti na adrese Olomouc, Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ 772 35. Na skutečnost zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku upozorní představenstvo společnosti upiso vatele písemně oznámením zaslaným na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. do 11. 1. 2011 od 15. 12. 2010

6) Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, lze s využitím přednostního práva upsat 80/2112 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Upisovat lze pouze celé a kcie. Emisní kurz každé nově upisované akcie s využitím přednostního práva činí 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. do 11. 1. 2011 od 15. 12. 2010

7) Upsání akcií bez využití přednostního práva musí být provedeno ve lhůtě, jejíž délka se stanovuje na 30, slovy: třicet, dnů a která počíná plynout od prvního dne následujícího po uplynutí lhůty stanovené pro upisování nových akcií s využitím přednostní ho práva. Akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese Olomouc, Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ 772 35. Na skutečnost počátku běhu lhůty k úpisu akcií bez využití přednostního práva (tj. k uzavření dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku) upozorní př edstavenstvo společnosti upisovatele písemně oznámením zaslaným na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Emisní kurz pro upisování akcií bez přednostního práva činí 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. O jmenovité hodnotě, druhu a formě nově upi sovaných akcií platí ustanovení bodu 2) tohoto usnesení. do 11. 1. 2011 od 15. 12. 2010

8) Emisní kurz upsaných akcií musí být splacen do 3, slovy: tří, měsíců od upsání akcií na zvláštní účet vedený u České spořitelny a.s., číslo účtu 4365592/0800. do 11. 1. 2011 od 15. 12. 2010

Dne 24.6.2010 přijalo představenstvo společnosti na základě pověření valné hromady ze dne 24.6.2010 toto rozhodnutí: 1) Představenstvo společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o 10.000.000,-- Kč, slovy: deset miliónů korun českých, tedy z částky 201.200.000,-- Kč, slovy: dvě stě jeden milión dvě stě tisíc korun českých, na n ovou výši základního kapitálu 211.200.000,-- Kč, slovy: dvě stě jedenáct miliónů dvě stě tisíc korun českých, peněžitými vklady, bez připuštění možnosti upisování akcií nad tuto částku. do 11. 1. 2011 od 16. 9. 2010

2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových 1.000 ks, slovy: jeden tisíc kusů, kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, neregistrované, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Akcie nebudou kótované. do 11. 1. 2011 od 16. 9. 2010

3) Všechny nové akcie v počtu 1.000 ks, slovy: jeden tisíc kusů, budou upsány akcionáři při respektování jejich přednostního práva dle § 204a odst. 1 obchodního zákoníku; nebude-li tohoto přednostního práva v plném rozsahu využito, budou nové akcie upsány v jiném poměru, a to na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku. do 11. 1. 2011 od 16. 9. 2010

4) Všechny nové akcie v počtu 1.000 ks, slovy: jeden tisíc kusů, kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, neregistrované a nekótované mohou být upsány s využitím přednostního práva do 30, slovy: třiceti, dnů od zápisu tohoto rozhodnutí o zv ýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie mohou být upsány s využitím přednostního práva před zápisem tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku pouze v případě, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 11. 1. 2011 od 16. 9. 2010

5) Akcie s využitím přednostního práva budou upisovány v sídle společnosti na adrese Olomouc, Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ 772 35. Na skutečnost zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku upozorní představenstvo společnosti upiso vatele písemně oznámením zaslaným na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. do 11. 1. 2011 od 16. 9. 2010

6) Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých, lze s využitím přednostního práva upsat 100/2012 na jedné nové akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. Upisovat lze pouze celé akcie. Emisní kurz každé nově upisované akcie s využitím přednostního práva činí 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. do 11. 1. 2011 od 16. 9. 2010

7) Upsání akcií bez využití přednostního práva musí být provedeno ve lhůtě, jejíž délka se stanovuje na 30 dnů a která počíná plynout od prvního dne následujícího po uplynutí lhůty stanovené pro upisování nových akcií s využitím přednostního práva. Akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese Olomouc, Lazce, Dlouhá 562/22, PSČ 772 35. Na skutečnost počátku běhu lhůty k úpisu akcií bez využití přednostního práva (tj. k uzavření dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku) upozorní představenstvo spo lečnosti upisovatele písemně oznámením zaslaným na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Emisní kurz pro upisování akcií bez přednostního práva činí 10.000,-- Kč, slovy: deset tisíc korun českých. O jmenovité hodnotě, druhu a formě nově upisovaných akcií p latí ustanovení bodu 2) tohoto usnesení. do 11. 1. 2011 od 16. 9. 2010

8) Emisní kurz upsaných akcií musí být splacen do 3, slovy: tří, měsíců od upsání akcií na zvláštní účet vedený u České spořitelny a.s., číslo účtu 2802402/0800. do 11. 1. 2011 od 16. 9. 2010

Kapitál

Základní kapitál

vklad 219 200 000 Kč

od 11. 1. 2011

Základní kapitál

vklad 211 200 000 Kč

do 11. 1. 2011 od 2. 11. 2010

Základní kapitál

vklad 201 200 000 Kč

do 2. 11. 2010 od 27. 4. 2009

Základní kapitál

vklad 201 200 000 Kč

do 27. 4. 2009 od 26. 11. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 21 920 od 18. 4. 2019
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 21 920 do 18. 4. 2019 od 28. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 21 920 do 28. 8. 2014 od 11. 1. 2011
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 21 120 do 11. 1. 2011 od 2. 11. 2010
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 20 120 do 2. 11. 2010 od 26. 11. 2007

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Mgr. Ing. Petr Konečný

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 8. 4. 2019

vznik funkce: 8. 4. 2019

Na střelnici 1212/39, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Dalibor Přikryl

předseda představenstva

První vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 8. 4. 2019

vznik funkce: 8. 4. 2019

Univerzitní 226/4, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Markéta Záleská

člen představenstva

První vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 8. 4. 2019

Tylova 711/1, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Zdeněk Černohouz

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2019 - Poslední vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 8. 4. 2019

Foerstrova 1087/14, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Radim Lindner

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2019 - Poslední vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 8. 4. 2019

Urxova 437/4, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Ing. Petr Konečný

předseda představenstva

První vztah: 14. 1. 2019 - Poslední vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 8. 4. 2019

vznik funkce: 7. 1. 2019

zánik funkce: 8. 4. 2019

Na střelnici 1212/39, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Marek Mádr

člen představenstva

První vztah: 18. 11. 2016 - Poslední vztah: 14. 1. 2019

vznik členství: 22. 6. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

Neředínská 387/3a, Olomouc, 779 00, Česká republika

RNDr. Ivan Kosatík

předseda představenstva

První vztah: 8. 12. 2015 - Poslední vztah: 14. 1. 2019

vznik členství: 22. 6. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 22. 6. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2018

U reálky 1076/4, Olomouc, 779 00, Česká republika

RNDr. Ivan Kosatík

předseda představenstva

První vztah: 7. 12. 2015 - Poslední vztah: 8. 12. 2015

vznik členství: 22. 6. 2015

vznik funkce: 22. 6. 2015

U reálky 1076/4, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Marek Mádr

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2015 - Poslední vztah: 18. 11. 2016

vznik členství: 22. 6. 2015

Polská 290/66, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Marek Mádr

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2015 - Poslední vztah: 18. 11. 2016

vznik členství: 22. 6. 2015

Polská 290/66, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Dalibor Přikryl

člen představenstva

První vztah: 7. 12. 2015 - Poslední vztah: 14. 1. 2019

vznik členství: 22. 6. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

Univerzitní 226/4, Olomouc, 779 00, Česká republika

Petr Konečný

člen představenstva

První vztah: 3. 4. 2013 - Poslední vztah: 7. 12. 2015

vznik členství: 1. 3. 2013

zánik členství: 22. 6. 2015

Na střelnici 1212/39, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalibor Přikryl

člen představenstva

První vztah: 3. 4. 2013 - Poslední vztah: 7. 12. 2015

vznik členství: 1. 3. 2013

zánik členství: 22. 6. 2015

Univerzitní 226/4, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ivan Kosatík

předseda představenstva

První vztah: 3. 4. 2013 - Poslední vztah: 7. 12. 2015

vznik členství: 1. 3. 2013

zánik členství: 22. 6. 2015

vznik funkce: 1. 3. 2013

zánik funkce: 22. 6. 2015

U reálky 1076/4, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Ing. Petr Konečný

člen představenstva

První vztah: 10. 4. 2012 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

vznik členství: 12. 3. 2012

zánik členství: 1. 3. 2013

Na střelnici 1212/39, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Barbora Králíková

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2011 - Poslední vztah: 10. 4. 2012

vznik členství: 2. 6. 2011

zánik členství: 12. 3. 2012

Hněvotínská 18, Olomouc, 779 00, Česká republika

JUDr. Martin Major

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 2008 - Poslední vztah: 1. 8. 2011

vznik členství: 20. 5. 2008

zánik členství: 2. 6. 2011

Skupova 515/17, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Vlasta Bazgerová

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2007 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

vznik členství: 26. 11. 2007

zánik členství: 1. 3. 2013

Kožušany - Tážaly 150, 783 75, Česká republika

Ing. Jaromír Uhýrek

předseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2007 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

vznik členství: 26. 11. 2007

zánik členství: 1. 3. 2013

vznik funkce: 26. 11. 2007

zánik funkce: 1. 3. 2013

Loučany 679, 783 44, Česká republika

Martin Novotný

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2007 - Poslední vztah: 4. 8. 2008

vznik členství: 26. 11. 2007

zánik členství: 20. 5. 2008

Masarykova třída 872/23, Olomouc, 772 00, Česká republika

Společnost zastupuje vždy společně předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo předseda představenstva a další člen představenstva nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva společnosti.

od 18. 4. 2019

Představenstvo zastupuje společnost. Společnost zastupují společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

do 18. 4. 2019 od 28. 8. 2014

Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jednají a podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda a jeden člen představenstva, anebo samostatn ě jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k vypsané obchodní firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 28. 8. 2014 od 26. 11. 2007

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Mgr. Radim Lindner

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 8. 4. 2019

vznik funkce: 8. 4. 2019

Urxova 437/4, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

PhDr. Radim Kašpar

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 8. 4. 2019

Stiborova 605/18, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Zdeněk Černohouz

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 8. 4. 2019

Foerstrova 1087/14, Olomouc, 779 00, Česká republika

Vojtěch Pospíšil

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Nábřeží 772/8, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Svatopluk Binder

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Kaštanová 1069/16, Olomouc, 779 00, Česká republika

Historické vztahy

PhDr. Radim Kašpar

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2019 - Poslední vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

vznik funkce: 7. 1. 2019

zánik funkce: 8. 4. 2019

Stiborova 605/18, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Radim Lindner

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2016 - Poslední vztah: 14. 1. 2019

vznik členství: 22. 6. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

Urxova 437/4, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Radim Lindner

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2015 - Poslední vztah: 21. 9. 2016

vznik členství: 22. 6. 2015

Hanušova 527/21, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Ing. Petr Konečný

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2015 - Poslední vztah: 14. 1. 2019

vznik členství: 22. 6. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 5. 10. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2018

Na střelnici 1212/39, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Radim Lindner

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2015 - Poslední vztah: 21. 9. 2016

vznik členství: 22. 6. 2015

Hanušova 527/21, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Jaromír Uhýrek

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2015 - Poslední vztah: 14. 1. 2019

vznik členství: 22. 6. 2015

zánik členství: 5. 12. 2018

Loučany 679, 783 44, Česká republika

Jan Dostál

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2013 - Poslední vztah: 7. 12. 2015

vznik členství: 1. 3. 2013

zánik členství: 22. 6. 2015

Slovenská 538/3, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jaromír Czmero

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2013 - Poslední vztah: 7. 12. 2015

vznik členství: 1. 3. 2013

zánik členství: 22. 6. 2015

vznik funkce: 1. 3. 2013

zánik funkce: 22. 6. 2015

Rooseveltova 735/118, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jaromír Uhýrek

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2013 - Poslední vztah: 7. 12. 2015

vznik členství: 1. 3. 2013

zánik členství: 22. 6. 2015

Loučany 679, 783 44, Česká republika

Mgr. Jindřich Protivánek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2011 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

vznik členství: 2. 6. 2011

zánik členství: 1. 3. 2013

Těšetice 99, 783 46, Česká republika

Ing. Jaromír Czmero

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2011 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

vznik členství: 2. 6. 2011

zánik členství: 1. 3. 2013

vznik funkce: 2. 6. 2011

zánik funkce: 1. 3. 2013

Rooseveltova 735/118, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Vykopal

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2011 - Poslední vztah: 3. 4. 2013

vznik členství: 2. 6. 2011

zánik členství: 1. 3. 2013

Svolinského 50, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Jiří Rozbořil

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2007 - Poslední vztah: 1. 8. 2011

vznik členství: 26. 11. 2007

zánik členství: 26. 2. 2009

vznik funkce: 26. 11. 2007

zánik funkce: 26. 2. 2009

Palackého 621/1, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Jindřich Protivánek

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2007 - Poslední vztah: 1. 8. 2011

vznik členství: 26. 11. 2007

zánik členství: 26. 2. 2009

Těšetice-Vojnice 99, 783 46, Česká republika

Ing. Petr Vykopal

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2007 - Poslední vztah: 1. 8. 2011

vznik členství: 26. 11. 2007

zánik členství: 26. 2. 2009

Svolinského 50, Olomouc, 772 00, Česká republika

Další vztahy firmy AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

Akcionáři

Statutární město Olomouc, IČ: 00299308

Horní náměstí 583, Česká republika, Olomouc, 779 00

od 18. 4. 2019

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 26. 11. 2007

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 23. 4. 2014
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 6. 2009
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 6. 2009
Provozování solárií
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 6. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
  • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 26. 11. 2007

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).