Hlavní navigace

ARMEX HOLDING, a.s.

Firma ARMEX HOLDING, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 219, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 103 070 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

44569742

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 5. 1992

DIČ:

CZ44569742

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 20 - 24 zaměstnanci

Klasifikace ekonomických činností

47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
63 Informační činnosti
68202 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 219, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

ARMEX HOLDING, a.s. od 10. 10. 1996

Obchodní firma

Stavební podnik Děčín a.s. do 10. 10. 1996 od 1. 5. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 1. 5. 1992

adresa

Folknářská 1246/21
Děčín 2 od 1. 5. 1992

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 15. 7. 2014

vedení spisovny od 18. 1. 2011

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 3. 1. 2006

provádění staveb, jejich změn a odstraňování do 30. 1. 2008 od 27. 12. 1999

projektová činnost ve výstavbě do 30. 1. 2008 od 21. 10. 1999

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 15. 7. 2014 od 10. 10. 1996

pronájem nemovitostí do 15. 7. 2014 od 10. 10. 1996

činnost organizačních a ekonomických poradců do 15. 7. 2014 od 10. 10. 1996

automatizované zpracování dat do 15. 7. 2014 od 10. 10. 1996

provoz skladového hospodářství do 15. 7. 2014 od 10. 10. 1996

inženýrská činnost ve výstavbě, projektová činnost, obchodní činnost, stavební činnost hlavní a přidružené stavební výroby do 10. 10. 1996 od 1. 5. 1992

výroba polotovarů pro stavbu, výrobků přidružené stavební výroby, betonové směsi, přidružených a doplňkových ocelových konstrukcí, elektrovýrobků, ČOV do 10. 10. 1996 od 1. 5. 1992

zajištění a provádění montáží ocelových konstrukcí a prefabri - kovaných objektů a zařízení do 10. 10. 1996 od 1. 5. 1992

zabezpečování dopravy, demoličních prací, opravárenské činnosti, služeb, těžby a úpravy stavebních hmot a surovin geodetických a kartografických prací, revizí v oboru elektroinstalace, hromosvodů, plynových rozvodů, kotelen, tlakových nádob a servisní činnost na vzhraněných technických zařízení do 10. 10. 1996 od 1. 5. 1992

provozování ubytovacího, stravovacího, směnárenského, rekreač - ního zařízení a svářecí školy do 10. 10. 1996 od 1. 5. 1992

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 15. 7. 2014

Ostatní skutečnosti

Na společnost ARMEX HOLDING, a.s., se sídlem Folknářská 1246/21, Nové Město, 405 02 Děčín, IČO: 445 69 742, jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti LIMMA s.r.o., se sídlem Folknářská 1246/21, Děčín II-No vé Město, 405 02 Děčín, IČO: 148 67 371. od 22. 8. 2019

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 15. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 19. 9. 2019 od 15. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 19. 9. 2019 od 15. 7. 2014

Obchodní společnost ARMEX HOLDING, a.s., se sloučila s obchodní společností A R M E X, spol. s r.o., se sídlem Děčín II, Folknářská 21, identifikační číslo: 472 84 323. Na obchodní společnost ARMEX HOLDING, a.s. přešlo jmění zanikající obchodní společnosti A R M E X, spol. s r.o., se sídlem Děčín II, Folknářská 21, identifikační číslo: 472 84 323. od 10. 10. 2006

Usnesení valné hromady ze dne 27.7.2005: Rozhoduje se o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti ARMEX HOLDING, a.s. (dále jen společnost), které nevlastí obchodní společnost ARMEX GROUP, s.r.o., se sídlem Děčín II, Folknářská 1246/21, PSČ 405 02, identifikační číslo 2726 0780, na obchodní společnost ARMEX GROUP, s.r.o., se sídlem Děčín II, Folknářská 1246/21, PSČ 405 02, identifikační číslo 27260780. Hlavním akcionářem společnosti je obchodní společnost ARMEX GROUP, s.r.o., se sídlem Děčín II, Folknářská 1246/21, PSČ 405 02, identifikační číslo 27260780 (dále jen hlavní akcionář), přičemž přítomný jednatel hlavního akcionáře Ing. Antonín Hlavsa, r.č. 490417/070, bydlištěm Bynovec 139, prohlásil, že hlavní akcionář vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,77% jejího základního kapitálu, a předložil valné hromadě jménem hlavního akcionáře 86 kusů akcií s polečnosti na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč (jeden milión korun českých), 64 kusů akcií společnosti na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 23.000,-- Kč (dvacet tři tisíce korun českýc h), 1 hromadnou listinnou akcii společnosti nahrazující 175 kusů akcií společnosti na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 23.000,-- Kč (dvacet tři tisíce korun českých), 1 hromadnou listinnou akcii společnosti nahrazující 138 kusů akcií společnosti na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 23.000,-- Kč (dvacet tři tisíce korun českých), 1 hromadnou listinnou akcii společnosti nahrazující 135 kusů akcií společnosti na majitele, v listinné podobě, o jmenovité h odnotě jedné akcie 23.000,-- Kč (dvacet tři tisíce korun českých), 156 kusů akcií společnosti na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých) a 1 hromadnou listinnou akcii společnosti nahrazující 1.8 08 kusů akcií společnosti na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Výše protiplnění za účastnické cenné papíry společnosti, které přejdou na hlavního akcionáře, činí za 1 (jednu) akcii společnosti na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých), 406,-- Kč (čtyři sta šest korun českých) a za 1 (jednu) akcii společnosti na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 23.000,-- Kč (dvacet tři tisíce korun českých), 9.338,-- Kč (devět tisíc tři sta třicet osm korun českých). Tato výše protiplnění byla určena znaleckým posudkem číslo 050617, vyhotoveným dne 17.6.2005 znaleckým ústavem obchodní společnosti BOHEMIA EXPERTS, s.r.o., se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, který tvoří přílohu notářského zápisu sepsaného JUDr. Vratislavem Makovcem, notářem v Děčíně, pod NZ 359/2005. Lhůta pro poskytnutí protiplnění činí 2 (dva) měsíce ode dne předání účastnických cenných papírů společnosti podle ustanovení § 1831 odstavců 5 a 6 obchodního zákoníku. Pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry společnosti ve lhůtě určené ustanovením § 183l odstavců 5 a 6 obchodního zákoníku, určuje se dodatečná lhůta k jejich předložení, a to v délce 15 (patnáct) pracovních dnů. do 3. 1. 2006 od 16. 8. 2005

Valná hromada schválila dne 23.6.1997 nové znění stanov společnosti. do 19. 9. 2019 od 31. 12. 1997

Fond národního majetku České republiky jako jediný akcionář rozhodl o změně stanov akciové společnosti tak, že nadále platí stanovy ve znění ze dne 25.1.1993, které jsou založeny ve spise obchodního rejstříku. do 30. 5. 1995 od 8. 2. 1993

Základní jmění společnosti činí 102 864 000,- Kčs (slovy: jednostodvamiliónyosmsetšedesátčtyřitisíce korun). Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je předsta - vováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Stavební kombinát Děčín. Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 102 864 akcií na jméno po 1000,-Kčs jmenovité hodnoty. do 21. 10. 1992 od 1. 5. 1992

Údaje o založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku Stavební kombinát Děčín. V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu, bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. do 19. 9. 2019 od 1. 5. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 103 070 000 Kč

od 31. 12. 1997

Základní kapitál

vklad 103 070 000 Kč

do 31. 12. 1997 od 21. 10. 1992

Základní kapitál

vklad 102 864 000 Kč

do 21. 10. 1992 od 1. 5. 1992
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 86 od 15. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 23 000 Kč, počet: 650 od 15. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 120 od 15. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 86 do 15. 7. 2014 od 17. 10. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 23 000 Kč, počet: 650 do 15. 7. 2014 od 17. 10. 2006
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 120 do 15. 7. 2014 od 17. 10. 2006
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 86 do 17. 10. 2006 od 21. 10. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 23 000 Kč, počet: 650 do 17. 10. 2006 od 21. 10. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 120 do 17. 10. 2006 od 21. 10. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 103 070 do 21. 10. 1999 od 21. 10. 1992
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 102 864 do 21. 10. 1992 od 1. 5. 1992

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Antonín Hlavsa

předseda představenstva

První vztah: 3. 4. 2021

vznik členství: 27. 6. 2019

vznik funkce: 10. 2. 2021

Bynovec 139, 405 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Blanka Hlavsová

První vztah: 3. 4. 2021

vznik členství: 10. 2. 2021

Bynovec 139, 405 02, Česká republika

Ing. Štěpán Hlavsa

První vztah: 3. 4. 2021

vznik členství: 10. 2. 2021

Chuderov 28, 400 02, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Antonín Hlavsa

Člen představenstva

První vztah: 19. 9. 2019 - Poslední vztah: 3. 4. 2021

vznik členství: 27. 6. 2019

Bynovec 139, 405 02, Česká republika

Antonín Hlavsa

člen

První vztah: 15. 7. 2014 - Poslední vztah: 19. 9. 2019

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 26. 6. 2019

Bynovec 139, 405 02, Česká republika

Ing. Antonín Hlavsa

Předseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2013 - Poslední vztah: 15. 7. 2014

vznik členství: 24. 6. 2008

zánik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 24. 6. 2008

zánik funkce: 26. 6. 2014

Bynovec 139, 405 02, Česká republika

Ing. Zbyněk Mareš

Člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2008 - Poslední vztah: 15. 7. 2014

vznik členství: 24. 6. 2008

zánik členství: 26. 6. 2014

Resslova 636/10, Děčín, 405 02, Česká republika

Ing. Štěpán Hlavsa

Člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2008 - Poslední vztah: 15. 7. 2014

vznik členství: 24. 6. 2008

zánik členství: 26. 6. 2014

Šumavská 2961/33, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Antonín Hlavsa

Předseda představenstva

První vztah: 5. 9. 2008 - Poslední vztah: 15. 6. 2013

vznik členství: 24. 6. 2008

zánik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 24. 6. 2008

zánik funkce: 26. 6. 2014

Bynovec 139, 405 02, Česká republika

Ing. Štěpán Hlavsa

Člen představenstva

První vztah: 21. 4. 2006 - Poslední vztah: 5. 9. 2008

vznik členství: 10. 1. 2006

zánik členství: 24. 6. 2008

Šumavská 2961/33, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Antonín Hlavsa

Předseda představenstva

První vztah: 23. 11. 2004 - Poslední vztah: 5. 9. 2008

vznik členství: 8. 9. 2004

zánik členství: 24. 6. 2008

vznik funkce: 8. 9. 2004

zánik funkce: 24. 6. 2008

Bynovec 139, 407 14 pošta Arnoltice, Česká republika

Ing. Petr Naxera

Člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2004 - Poslední vztah: 16. 8. 2005

vznik členství: 8. 9. 2004

zánik členství: 20. 6. 2005

Jugoslávská 112/23, Krásná Lípa, 407 46, Česká republika

Ing. Petr Naxera

Člen představenstva

První vztah: 11. 12. 2003 - Poslední vztah: 23. 11. 2004

vznik členství: 18. 6. 2003

zánik členství: 18. 8. 2004

Jugoslávská 112/23, Krásná Lípa, 407 46, Česká republika

Ing. Antonín Hlavsa

Předseda představenstva

První vztah: 11. 12. 2003 - Poslední vztah: 23. 11. 2004

vznik členství: 18. 6. 2003

zánik členství: 18. 8. 2004

vznik funkce: 18. 6. 2003

zánik funkce: 18. 8. 2004

Bynovec 139, 407 14 pošta Arnoltice, Česká republika

Ing. Zbyněk Mareš

Člen představenstva

První vztah: 11. 12. 2003 - Poslední vztah: 5. 9. 2008

vznik členství: 18. 6. 2003

zánik členství: 24. 6. 2008

Resslova 636/10, Děčín, 405 02, Česká republika

Ing. Zbyněk Mareš

Člen představenstva

První vztah: 11. 12. 2003 - Poslední vztah: 11. 12. 2003

zánik členství: 18. 6. 2003

Resslova 636/10, Děčín, 405 02, Česká republika

Ing. Antonín Hlavsa

Předseda představenstva

První vztah: 27. 4. 2001 - Poslední vztah: 11. 12. 2003

zánik členství: 18. 6. 2003

vznik funkce: 28. 6. 2000

zánik funkce: 18. 6. 2003

Květinová 127, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Petr Naxera

Člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2000 - Poslední vztah: 11. 12. 2003

zánik členství: 18. 6. 2003

Lipová 601, Česká Kamenice, 407 21, Česká republika

Zbyněk Mareš

Člen představenstva

První vztah: 27. 12. 1999 - Poslední vztah: 11. 12. 2003

zánik členství: 18. 6. 2003

Resslova 636/10, Děčín, 405 02, Česká republika

Štěpán Hlavsa

Člen představenstva

První vztah: 23. 10. 1998 - Poslední vztah: 2. 8. 2000

Jizerská 67, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Jelena Hlavsová

Člen představenstva

První vztah: 23. 10. 1998 - Poslední vztah: 27. 12. 1999

Květinová 127, Ústí nad Labem - Svádov, 403 22, Česká republika

Ing. Antonín Hlavsa

Člen představenstva

První vztah: 19. 4. 1996 - Poslední vztah: 27. 4. 2001

Květinová 127, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Jiří Lupoměský

Člen představenstva

První vztah: 19. 4. 1996 - Poslední vztah: 23. 10. 1998

J. Zajíce 2767/3, Ústí nad Labem, Česká republika

Metoděj Jašíček

Člen představenstva

První vztah: 8. 2. 1993 - Poslední vztah: 23. 10. 1998

Teplická 255, Děčín IX, Česká republika

Ing. Antonín Hlavsa

Místopředseda představenstva

První vztah: 8. 2. 1993 - Poslední vztah: 19. 4. 1996

Anežky České 654/27, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Jiří Lupoměský

Předseda představenstva

První vztah: 8. 2. 1993 - Poslední vztah: 19. 4. 1996

Marvanova 4, Ústí nad Labem, Česká republika

Vladimír Beran

Místopředseda představenstva

První vztah: 8. 2. 1993 - Poslední vztah: 19. 4. 1996

Thunovská 1660/11A, Děčín VI, Česká republika

JUDr. Zdeněk Pánek

Člen představenstva

První vztah: 8. 2. 1993 - Poslední vztah: 19. 4. 1996

Na pěšině 279, Děčín, Česká republika

Ing. Vladislav Stratil

Člen představenstva

První vztah: 8. 2. 1993 - Poslední vztah: 27. 6. 1994

Kaznějov 516, Česká republika

Erika Pazderová

Člen představenstva

První vztah: 8. 2. 1993 - Poslední vztah: 27. 6. 1994

Slavíčkova 11, Ústí nad Labem, Česká republika

Stanislav Prais

Člen představenstva

První vztah: 21. 10. 1992 - Poslední vztah: 8. 2. 1993

Štursova 1703/6, Děčín VI, Česká republika

Leo Potyš

Člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 8. 2. 1993

Nálepkova 223, Děčín IV, Česká republika

Vincenc Veščičík

Člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 8. 2. 1993

Kosová 186/12, Děčín VII, Česká republika

Ing. Antonín Vávra

Člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 21. 10. 1992

Thunská 1654/17a, Děčín VI, Česká republika

Za představenstvo jedná navenek předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně, vyjma nakládání s majetkovými účastmi a nemovitým majetkem, kdy společnost zastupuje výlučně předseda představenstva.

od 3. 4. 2021

Za představenstvo jedná každý člen představenstva samostatně.

do 3. 4. 2021 od 15. 7. 2014

Jménem společnosti jedná předseda představenstva, nebo ve shodě dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo otištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, nebo dva členové představenstva.

do 15. 7. 2014 od 2. 8. 2000

Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanénu nebo otištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva.

do 2. 8. 2000 od 10. 10. 1996

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně kterýkoliv člen představenstva. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo kterýkoliv člen představenstva samostatně. Činí tak tím způsobem, že k názvu společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 10. 10. 1996 od 19. 4. 1996

Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta - venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 19. 4. 1996 od 8. 2. 1993

Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta - venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 8. 2. 1993 od 1. 5. 1992

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ondřej Hlavsa

První vztah: 3. 4. 2021

vznik členství: 10. 2. 2021

Viklefova 1825/8, Praha, 130 00, Česká republika

Aneta Kašlíková

První vztah: 3. 4. 2021

vznik členství: 10. 2. 2021

Půlkruhová 159/7, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Vlastimil Remiš

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 9. 2019

vznik členství: 27. 6. 2019

Na Zemské stezce 1853, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Vlastimil Remiš

člen

První vztah: 15. 7. 2014 - Poslední vztah: 19. 9. 2019

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 26. 6. 2019

Na Zemské stezce 1853, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Mgr. Martin Kolář

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2013 - Poslední vztah: 15. 7. 2014

vznik členství: 24. 6. 2008

zánik členství: 26. 6. 2014

Na Vinici 1227/32, Děčín, 405 02, Česká republika

Ing. Vlastimil Remiš

Předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2012 - Poslední vztah: 15. 7. 2014

vznik členství: 24. 6. 2008

zánik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 25. 6. 2012

zánik funkce: 26. 6. 2014

Na Zemské stezce 1853, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Dana Kapounová

Člen dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 2011 - Poslední vztah: 15. 7. 2014

vznik členství: 27. 9. 2010

zánik členství: 26. 6. 2014

Sídliště 659, Benešov nad Ploučnicí, 407 22, Česká republika

Ing. Aleš Klaudy

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2008 - Poslední vztah: 18. 1. 2011

vznik členství: 24. 6. 2008

zánik členství: 27. 9. 2010

Sukova 13, Děčín, 405 02, Česká republika

Ing. Vlastimil Remiš

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2008 - Poslední vztah: 10. 10. 2012

vznik členství: 24. 6. 2008

zánik členství: 26. 6. 2014

zánik funkce: 26. 6. 2014

Na Zemské stezce 1853, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Mgr. Martin Kolář

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2008 - Poslední vztah: 30. 11. 2013

vznik členství: 24. 6. 2008

zánik členství: 26. 6. 2014

Kamenická Nová Víska 30, Česká Kamenice, 407 21, Česká republika

Ing. Vlastimil Remiš

Člen dozorčí rady

První vztah: 21. 4. 2006 - Poslední vztah: 5. 9. 2008

vznik členství: 10. 1. 2006

zánik členství: 24. 6. 2008

Československé armády 1630/52, Lysá nad labem, 289 22, Česká republika

Ing. Štěpán Hlavsa

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2003 - Poslední vztah: 21. 4. 2006

vznik členství: 18. 6. 2003

zánik členství: 10. 1. 2006

Šumavská 2961/33, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Alexej Spivák

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2003 - Poslední vztah: 5. 9. 2008

vznik členství: 18. 6. 2003

zánik členství: 24. 6. 2008

V Podhájí 756/39, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

JUDr. Jan Thonat

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2003 - Poslední vztah: 5. 9. 2008

vznik členství: 18. 6. 2003

zánik členství: 24. 6. 2008

Bří Čapků 642/49, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Štěpán Hlavsa

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2000 - Poslední vztah: 11. 12. 2003

zánik členství: 18. 6. 2003

Jizerská 67, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Ing. Petr Naxera

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 1999 - Poslední vztah: 2. 8. 2000

Lipová 601, Česká Kamenice, 407 21, Česká republika

Ing. Alexej Spivák

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 12. 1999 - Poslední vztah: 11. 12. 2003

zánik členství: 18. 6. 2003

V Podhájí 756/39, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

JUDr. Jan Thonat

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 1998 - Poslední vztah: 11. 12. 2003

zánik členství: 18. 6. 2003

Bří Čapků 642/49, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Karel Dvořák

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 12. 1997 - Poslední vztah: 27. 12. 1999

Sládkova 26, Děčín I, 405 01, Česká republika

Stanislav Prais

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 1996 - Poslední vztah: 27. 12. 1999

Štursova 1703/6, Děčín VI, Česká republika

Jana Novotná

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 4. 1996 - Poslední vztah: 31. 12. 1997

Plavební 22, Děčín I, Česká republika

Ing. Jaroslava Lupoměská

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 4. 1996 - Poslední vztah: 23. 10. 1998

Staré Křečany 237, Česká republika

Ing. Jaroslava Lupoměská

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 1994 - Poslední vztah: 19. 4. 1996

Marvanova 4, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Lubomír Paur

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 1994 - Poslední vztah: 19. 4. 1996

Severní 1495/4, Děčín IV., Česká republika

Ing. Lubomír Procházka

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 1993 - Poslední vztah: 27. 6. 1994

Nedbalova 11, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Jiří Kulhánek

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 10. 10. 1996

Nerudova 153, Jílové u Děčína, Česká republika

Štěpánka Nedbalová

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 27. 6. 1994

Březiny 103, Děčín 27, Česká republika

Jana Novotná

Člen dozorčí rady

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 8. 2. 1993

Plavební 22, Děčín I, Česká republika

Další vztahy firmy ARMEX HOLDING, a.s.

Historické vztahy

Štěpán Hlavsa

První vztah: 8. 11. 2017 - Poslední vztah: 3. 4. 2021

Prokurista jedná za společnost samostatně a podepisuje se tak, že k firmě podnikatele připojí svůj podpis a údaj označující prokuru. do 3. 4. 2021 od 8. 11. 2017

Chuderov 28, 400 02, Česká republika

Štěpán Hlavsa

První vztah: 15. 7. 2014 - Poslední vztah: 8. 11. 2017

Prokurista jedná za společnost samostatně a podepisuje se tak, že k firmě podnikatele připojí svůj podpis a údaj označující prokuru. do 8. 11. 2017 od 15. 7. 2014

Šumavská 2961/33, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Štěpán Hlavsa

První vztah: 15. 7. 2014 - Poslední vztah: 8. 11. 2017

Prokurista jedná za společnost samostatně a podepisuje se tak, že k firmě podnikatele připojí svůj podpis a údaj označující prokuru. do 8. 11. 2017 od 15. 7. 2014

Šumavská 2961/33, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Dagmar Poláčková

První vztah: 5. 9. 2008 - Poslední vztah: 10. 10. 2012

Palackého 1225/17, Děčín, 405 02, Česká republika

Stanislav Prais

První vztah: 27. 12. 1999 - Poslední vztah: 25. 10. 2007

Štursova 1703/6, Děčín VI., 405 02, Česká republika

Čeněk Andrle

První vztah: 21. 10. 1999 - Poslední vztah: 12. 8. 2009

Jiráskova 1004/7, Děčín VI., 405 02, Česká republika

Ing. Libor Nedvěd

První vztah: 23. 10. 1998 - Poslední vztah: 11. 12. 1998

Prokurista jedná samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí prokurista svůj podpis a označení "prokurista". do 11. 12. 1998 od 23. 10. 1998

Rakovnická 360/41, Děčín III., 405 01, Česká republika

ARMEX s.r.o.

První vztah: 31. 3. 2017

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

ARMEX s.r.o.

První vztah: 3. 1. 2006 - Poslední vztah: 31. 3. 2017

Akcionáři

ARMEX s.r.o., IČ: 27260780

Folknářská, Česká republika, Děčín II, 405 02

od 31. 3. 2017

ARMEX GROUP, s.r.o., IČ: 27260780

Folknářská, Česká republika, Děčín II, 405 02

do 31. 3. 2017 od 3. 1. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 9. 4. 1992

Živnosti

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 25. 7. 2016
Vedení spisovny
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 23. 7. 2010
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 21. 11. 2005
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 29. 7. 1996

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).