Hlavní navigace

ASPEN SPORT a.s.

Firma ASPEN SPORT a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2488, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 30 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60196459

Sídlo:

Sportovní 457, Vestec, 252 50

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

23. 3. 1994

DIČ:

CZ60196459

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

2611 Výroba elektronických součástek
46490 Velkoobchod s ostatními výrobky převážně pro domácnost
469 Nespecializovaný velkoobchod
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
631 Činnosti související se zpracováním dat a hostingem&#59^ činnosti související s webovými portály

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2488, Městský soud v Praze

Obchodní firma

PORS, a.s. od 23. 3. 1994

Obchodní firma

ASPEN SPORT a.s. od 13. 5. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 23. 3. 1994

adresa

Sportovní 457
Vestec 25242 od 19. 11. 2004

adresa

Na Vinobraní 1792/55
Praha 10 10600 do 19. 11. 2004 od 12. 6. 2000

adresa

Weilova 2/1144
Praha 10 do 12. 6. 2000 od 13. 5. 1998

adresa

Vodičkova 34
Praha 1 do 13. 5. 1998 od 23. 3. 1994

adresa

Weilova 2/1144
Praha 2 do 13. 5. 1998 od 13. 5. 1998

Předmět podnikání

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 27. 7. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 27. 7. 2009

vedení účetnictví do 24. 10. 2002 od 13. 9. 1995

automatizované zpracování dat do 27. 7. 2009 od 23. 3. 1994

poskytování software do 27. 7. 2009 od 23. 3. 1994

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 27. 7. 2009 od 23. 3. 1994

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma zboží uvedeného v příl. zák.č. 455/91 Sb., o živnostenckém podnikání do 27. 7. 2009 od 23. 3. 1994

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 29. 9. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 od 29. 9. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 29. 9. 2014

A. Základní kapitál společnosti ASPEN SPORT a.s. se zvyšuje o částku 20.000.000,- Kč (dvacet milionů korun českých) na celkovou novou výši základního kapitálu 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých) stím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu společnosti ASPEN SPORT a.s. bude provedeno úpisem 200 ks (slovy dvěstě kusů) nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). Akcie budou upisovány peněžitými vklady ve dvou kolech. V prvém kole budou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva akcionářů společnosti. Akcie, které nebudou účinně upsány v prvém kole upisování s využitím přednostního práva, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání určitým zájemcům (předem určeným zájemcům). Akcionáři mohou využít svého přednostního práva na upsání nových akcií v souladu s ustanovením § 204a obchodního zákoníku v sídle společnosti ASPEN SPORT a.s. na adrese Vestec, Sportovní 457, PSČ 252 42, v pracovních dnech v době od 09.00 do 18.00 hodin. Lhůta pro upsání akcií s využitím přednostního práva (vykonání přednostního práva) se stanoví na 30 (slovy třicet) kalendářních dnů ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen představenstvem společnosti zveřejněním informací o přednostním právu ve smyslu § 204a odst. 2 obchodního zákoníku v Obchodním věstníku a v deníku Mladá Fronta DNES. Při upisování akcií s využitím přednostního práva na každou jednu dosavadní kmenovou akcii na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) bude možno upsat dvě nové kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). Akcie lze upisovat pouze celé. Emisní kurz nových akcií upisovaných s využitím přednostního práva odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) bude činit 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou ve druhém kole upisování nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, kterými jsou: - společnost ABAKUS a.s., IČ 00499307, se sídlem Praha 4, V rákosí 212, PSČ 149 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 75, a - Vladimír Staněk, dat. nar. 9. října 1969, bytem Praha 10, Bělinského 11, PSČ 100 00,- (dále též předem určení zájemci). Předem určení zájemci mohou akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, upsat v sídle společnosti ASPEN SPORT a.s. na adrese Vestec, Sportovní 457, PSČ 252 42, v pracovních dnech v době od 09.00 do 18.00 hodin, a to uzavřením smlouvy o upsá ní akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci se stanoví na dobu dvou týdnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci ze strany společnosti ASPEN SPORT a.s., nezačne však běžet dříve, než uplyne lhůta pro vykonání přednostního práva akcionářů. Každému z předem určených zájemců bude oznámen počátek běhu této lhůty současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií ze strany společnosti ASPEN SPORT a.s. Představenstvo je povinno doručit předem určeným zájemcům návrh smlouvy o upsání akcií do patnácti (15) pracovních dnů ode dne uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva akcionářů. Emisní kurs nových akcií upisovaných bez využití přednostního práva odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurz každé jedné nové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých) bude činit 100.000,- Kč (sto tisíc korun českých). Emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný. Emisní ážio je nulové. Každý upisovatel je povinen splatit 100% jmenovité hodnoty jím upsaných akcií (tj. celý emisní kurs) peněžitým vkladem nejpozději do 15 patnácti dnů ode dne upsání nových akcií, a to na zvláštní účet společnosti č.ú. 5776932/0800, vedený u České spořitelny, a.s., nebo dohodou o započtení pohledávek ve smyslu § 204 odst. 2 obchodního zákoníku. Celková výše emisního kursu všech upisovaných akcií činí 20.000.000,- Kč (dvacet milionů korun českých). B. Vyslovuje se souhlas s možností započtení peněžitých pohledávek akcionáře ABAKUS a.s. za společností ASPEN SPORT a.s. (dále též Společnost) proti pohledávce na splacení emisního kursu. Jedná se o nesplacené pohledávky společnosti ABAKUS a.s. za Společností, z titulu smluv o půjčce, a to ze dne 17.8.2012 ve výši 100.000 EUR (jednosto tisíc eur), ze dne 9.7.2013 ve výši 120.000 EUR (jednostodvacet tisíc eur), ze dne 23.5.2013 ve výši 2.170.000,- Kč (dva miliony jednostosedmdesát tisíc korun českých) a ze dne 21.8.2013 ve výši 8.500.000,- Kč (osm milionů pětset tisíc korun českých), uzavřených mezi ABAKUS a.s., jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem. - Pohledávky společnosti ABAKUS a.s. vůči Společnosti, jejich existence, správnost výše a nepromlčenost budou specifikovány ve smlouvě o započtení. Postup pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení se bude řídit těmito pravidly: Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem akcionáři ABAKUS a.s. současně se smlouvou o upsání akcií. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vyslovuje se souhlas s možností započtení peněžitých pohledávek Vladimíra Staňka za Společností proti pohledávce na splacení emisního kursu. Jedná se o nesplacené pohledávky Vladimíra Staňka za Společnosti, z titulu smluv o půjčce, a to ze dne 1.1.2004 ve výši 1.973.397,- Kč (jeden milion devětsetsedmdesáttři tisíc třistadevadesát sedm korun českých), ze dne 28.1.2009 ve výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), ze dne 27.2.2009 ve výši 491.000,- Kč (čtyřistadevadesátjedna tisíc korun českých) a ze dne 17.8.2012 ve výši 850.000,- Kč (osmsetpadesát tisíc korun českých), uzavřených mezi Vladimírem Stánkem, jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem. Pohledávky Vladimíra Staňka vůči Společnosti, jejich existence, správnost výše a nepromlčenost budou specifikovány ve smlouvě o započtení. Postup pro uzavření smlouvy (dohody) o započtení se bude řídit těmito pravidly: Návrh Smlouvy o započtení bude doručen akcionáři Vladimíru Staňkovi současně se smlouvou o upsání akcií. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. D. Představenstvo Společnosti je povinno podat návrh na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do třiceti (30) dnů od vydání tohoto rozhodnutí. do 26. 2. 2014 od 11. 12. 2013

Valná hromada společnosti ASPEN SPORT a.s. přijala dne 16.6.2003 rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti ASPEN SPORT a.s. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 8.260.000,-Kč (slovy: osm milionů dvě stě šedesát tisíc korun českých), t.j. z 1.740.000,-Kč (slovy: jednoho milionu sedmi set čtyřiceti tisíc korun českých) na 10.000.000,-Kč (slovy deset milionů korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení hodnoty vlastního kapitálu a eliminace dluhového zatížení společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií se splácí peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku 8.260.000,-Kč (slovy: osm milionů dvě stě šedesát tisíc korun českých) se nepřipouští. Počet nově upisovaných akcií společnosti, které budou vydány v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti, činí 1652 (tisíc šest set padesát dva) kusy. Jmenovitá hodnota každé z nově vydávaných akcií je 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun česk ých). Všechny nově vydávané akcie č. 349 až č.2000 jsou kmenovými akciemi na jméno v zaknihované podobě. Přednostní právo stávajících akcionářů na upisování nových akcií se vylučuje, protože posílení hodnoty vlastního kapitálu společnosti ASPEN SPORT a.s. a snížení dluhového zatížení je v důležitém zájmu společnosti. Nově emitované akcie budou nabídnuty k upsání stávajícím akcionářům společnosti ASPEN SPORT a.s. v poměru, ve kterém tito akcionáři vlastní stávající akcie společnosti, tedy společnosti ABAKUS a.s. bude nabídnuto 836 kusů nově emitovaných akcií, MUDr. Bor isi Šťastnému bude nabídnuto 408 kusů nově emitovaných akcií a Vladimíru Staňkovi bude nabídnuto 408 kusů nově emitovaných akcií, a to doručením návrhu smlouvy o upsání akcií na adresy uvedené v seznamu akcionářů. Po nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady společnosti ASPEN SPORT a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zašle společnost shora uvedeným akcionářům na jejich adresy uvedené v seznamu akcioná řů návrh na uzavření smluv o upsání akcií. Lhůta pro upsání nových akcií, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií je třicet dní a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií shora uvedeným akcionářům. Počátek běhu lhůty pro upsání nových akcií, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií, bude ak cionářům oznámen písemně, a to dopisem zaslaným spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií na adresy uvedené v seznamu akcionářů. Místem upisování nových akcií, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo společnosti ASPEN SPORT a.s. na adrese Praha 10, Na Vinobraní 1792/55, PSČ 106 00. Emisní kurs takto upisovaných akcií bude 5.000,-Kč (slovy: pět tisíc korun českých) na jednu akcii. Akcionáři, společnost ABAKUS a.s., MUDr. Boris Šťasný a Vladimír Staněk jsou povinni splatit 100% jmenovité hodnoty jimi upsaných akcií do třiceti dnů po dni, kdy uplyne lhůta pro upsání nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií. Schvaluje se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře, společnosti ABAKUS a.s., vůči společnosti ASPEN SPORT a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu tímto akcionářem upsaných akcií. Peněžitá pohledávka akcionáře, společnosti ABAKUS a.s. vy plývá z neúspěšného splacení upsaných akcií společností ABAKUS a.s. ze dne 13.12.2000 a 11.5.2001. Tato pohledávka činí ke dni konání mimořádné valné hromady dne 16.6.2003 částku 4.180.000,-Kč (slovy: čtyři miliony jedno sto osmdesát tisíc korun českých) s příslušenstvím. Právo započtení společnosti ABAKUS a.s. je omezeno na částku 4.180.000,-Kč (slovy: čtyři miliony jdeno sto osmdesát tisíc korun českých). Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě uvedené v tomto usnesení, tedy ve lhůtě třice ti dnů po dni, kdy uplyne lhůta pro upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií. Schvaluje se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře MUDr. Borise Šťastného vůči společnosti ASPEN SPORT a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu tímto akcionářem upsaných akcií. Peněžitá pohledávka akcionáře MUDr.Borise Šťastného vyplývá ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 14.5.2003, uzavřené mezi společností ABAKUS a.s. jako postupitelem a MUDr. Borisem Šťastným jako postupníkem. Tato pohledávka činí ke dni mimořádné valné hromady dne 16.6.2003 částku 2.040.000,-Kč (slovy: dva mil iony čtyřicet tisíc korun českých) s příslušenstvím. Právo započtení MUDr.Borise Šťastného je omezeno na částku 2.040.000,-Kč (slovy: dva miliony čtyřicet tisíc korun českých). Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě uvedené v tomto usnesení , tedy ve lhůtě třiceti dnů po dni, kdy uplyne lhůta pro upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií. Schvaluje se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře Vladimíra Staňka vůči společnosti ASPEN SPORT a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu tímto akcionářem upsaných akcií.Peněžitá pohledávka akcionáře Vladimíra Staňka vyplývá ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 14.5.2003, uzavřené mezi společností ABAKUS a.s. jako postupitelem a Vladimírem Staňkem jako postupníkem. Tato pohledávka činí ke dni mimořádné valné hromady dne 16.6.2003 částku 2.040.000,-Kč (slovy: dva miliony čtyřicet ti síc korun českých) s příslušenstvím. Právo započtení MUDr.Borise Šťastného je omezeno na částku 2.040.000,-Kč (slovy: dva miliony čtyřicet tisíc korun českých). Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena ve lhůtě uvedené v tomto usnesení, tedy ve lhůtě třiceti dnů po dni, kdy uplyne lhůta pro upsání nových akcií, tj. po uzavření smlouvy o upsání akcií. do 12. 11. 2003 od 23. 9. 2003

Usnesení valné hromady společnosti ze dne 25.8.2000, sepsané formou notářského zápisu notářem JUDr.Zdeňkem Špačkem pod čj.NZ 415/2000 a N 447/2000, který valná hromada společnosti odsouhlasila zvýšení základního jmění společnosti o 8.260.000,- Kč, tedy celkem na částku 10.000.000,- Kč, přičemž rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění určuje: - počet nově vydaných akcií: 1652 kusů akcií - druh akcií: kmenové akcie, /ISIN 770950000826 - forma akcií: akcie na jméno - podoba a jmenovitá hodnota akcií: zaknihované akcie, hodnota 1 akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč - výše emisního kursu upsaných akcií: 1 akcie má emisní hodnotu 5.000,- Kč - lhůta pro splacení upsaných akcií: a) částka 3.500.000,- Kč, představující 700 kusů akcií bude splacena nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy bude usnesení z valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku, b) částka 4.760.000,- Kč, představující 952 kusů akcií bude splacena nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy bude usnesení z valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. do 13. 5. 2003 od 10. 9. 2001

Usnesení valné hromady společnosti ze dne 25.8.2000, sepsané formou notářského zápisu notářem JUDr.Zdeňkem Špačkem pod čj.NZ 415/2000 a N 447/2000, který valná hromada společnosti odsouhlasila zvýšení základního jmění společnosti o 8.260.000,- Kč, tedy celkem na částku 10.000.000,- Kč, přičemž rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění určuje: - počet nově vydaných akcií: 1652 kusů akcií - druh akcií: kmenové akcie, /ISIN 770950000826 - forma akcií: akcie na jméno - podoba a jmenovitá hodnota akcií: zaknihované akcie, hodnota 1 akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč - výše emisního kursu upsaných akcií: 1 akcie má emisní hodnotu 5.000,- Kč - lhůta pro splacení upsaných akcií: a) částka 3.500.000,- Kč, představující 820 kusů akcií bude splacena nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy bude usnesení z valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku, b) částka 4.760.000,- Kč, představující 832 kusů akcií bude splacena nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy bude usnesení z valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. do 10. 9. 2001 od 30. 11. 2000

Vklady: ABAKUS - 975.000,- Kč ing. Jan Novák - 375.000,-Kč ing. Jaroslav Jirát - 75.000,-Kč ing. Hana Dobešová - 75.000,-Kč do 25. 10. 1994 od 23. 3. 1994

Zakladatalé: ABAKUS, a.s. V rákosí 212, Praha 4, ČR ing. Jan Novák, Zlonínská 10, Praha 8, 180 00, ČR ing. Jaroslav Jirát, U Hadovky 8, Praha 6, 160 00, ČR ing. Hana Dobešová, Seifertova 63, Praha 3, 130 00, ČR do 26. 2. 2014 od 23. 3. 1994

Rozsah splácení vkladu: Před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku byly peněžité vklady zakladatelů zcela splaceny. do 26. 2. 2014 od 23. 3. 1994

Způsob založení: Zakladatelskou smlouvou ze dne 9.2.1994. do 26. 2. 2014 od 23. 3. 1994

Kapitál

Základní kapitál

vklad 30 000 000 Kč

od 26. 2. 2014

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 26. 2. 2014 od 12. 11. 2003

Základní kapitál

vklad 1 740 000 Kč

do 12. 11. 2003 od 25. 10. 1994

Základní kapitál

vklad 1 500 000 Kč

do 25. 10. 1994 od 23. 3. 1994
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 300 od 26. 2. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 100 do 26. 2. 2014 od 11. 12. 2013
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 100 do 11. 12. 2013 od 19. 11. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 2 000 do 19. 11. 2004 od 12. 11. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 348 do 12. 11. 2003 od 25. 10. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 300 do 25. 10. 1994 od 23. 3. 1994

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Jan Cimburek

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2014

vznik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2014

Herrova 1454/2, Praha, 148 00, Česká republika

Historické vztahy

Jan Cimburek

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2009 - Poslední vztah: 29. 9. 2014

vznik členství: 29. 6. 2009

zánik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 22. 7. 2009

zánik funkce: 26. 6. 2014

Herrova 1454/2, Praha 4, 148 00, Česká republika

Jitka Staňková

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2006 - Poslední vztah: 29. 9. 2014

vznik členství: 8. 12. 2006

zánik členství: 26. 6. 2014

Frostova 334, Praha 10, 109 00, Česká republika

Michal Vosáhlo

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2006 - Poslední vztah: 29. 9. 2014

vznik členství: 8. 12. 2006

zánik členství: 26. 6. 2014

Gončarenkova 6, Praha 4, 147 00, Česká republika

Jan Kohoutek

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2006 - Poslední vztah: 27. 7. 2009

vznik členství: 1. 1. 2006

zánik členství: 29. 6. 2009

vznik funkce: 3. 1. 2006

zánik funkce: 29. 6. 2009

Ctěnická 693, Praha 9, 190 00, Česká republika

JUDr. Renata Šťastná Ph.D.

člen

První vztah: 15. 7. 2003 - Poslední vztah: 28. 12. 2006

vznik členství: 18. 3. 2003

zánik členství: 8. 12. 2006

Orlická 9, Praha 3, 130 00, Česká republika

BSc. Jan Cimburek

člen

První vztah: 15. 7. 2003 - Poslední vztah: 4. 4. 2006

vznik členství: 18. 3. 2003

zánik členství: 31. 12. 2005

V Rákosí 212, Praha 4, 140 00, Česká republika

Jitka Staňková

člen

První vztah: 15. 7. 2003 - Poslední vztah: 28. 12. 2006

vznik členství: 18. 3. 2003

zánik členství: 8. 12. 2006

Nádražní 19, Praha 5, Česká republika

JUDr. Renata Šťastná Ph.D.

člen

První vztah: 13. 5. 2003 - Poslední vztah: 15. 7. 2003

vznik členství: 18. 3. 1998

zánik členství: 18. 3. 2003

Orlická 9, Praha 3, Česká republika

Jitka Staňková

člen

První vztah: 13. 5. 1998 - Poslední vztah: 15. 7. 2003

vznik členství: 18. 3. 1998

zánik členství: 18. 3. 2003

Nádražní 19, Praha 5, Česká republika

BSc. Jan Cimburek

člen

První vztah: 13. 5. 1998 - Poslední vztah: 15. 7. 2003

vznik členství: 18. 3. 1998

zánik členství: 18. 3. 2003

V Rákosí 212, Praha 4, Česká republika

Mgr. Renata Poláková

člen

První vztah: 13. 5. 1998 - Poslední vztah: 13. 5. 2003

Orlická 9, Praha 3, Česká republika

Jiřina Vacková

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 1994 - Poslední vztah: 13. 5. 1998

Janouchova ll, Praha 4, Česká republika

JUDr. Milada Šípková

člen

První vztah: 23. 3. 1994 - Poslední vztah: 13. 5. 1998

r.č. 545517/2712 do 13. 5. 1998 od 23. 3. 1994

Heřmanova 4, Praha 7, 170 00, Česká republika

ing. Jan Čáka

místopředseda

První vztah: 23. 3. 1994 - Poslední vztah: 13. 5. 1998

r.č. 421028/008 do 13. 5. 1998 od 23. 3. 1994

Štíbrova 1221, Praha 8, 180 00, Česká republika

ing. Hana Dobešová

předseda

První vztah: 23. 3. 1994 - Poslední vztah: 25. 10. 1994

r.č. 505309/110 do 25. 10. 1994 od 23. 3. 1994

Seifertova 63, Praha 3, 130 00, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Vladimír Staněk

člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2014

vznik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2014

Bělinského 966/11, Praha, 102 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Vladimír Staněk

předseda představenstva

První vztah: 9. 5. 2014 - Poslední vztah: 29. 9. 2014

vznik členství: 8. 12. 2006

zánik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 8. 12. 2006

zánik funkce: 26. 6. 2014

Bělinského 966/11, Praha 10, 102 00, Česká republika

Vladimír Staněk

předseda představenstva

První vztah: 28. 12. 2006 - Poslední vztah: 9. 5. 2014

vznik členství: 8. 12. 2006

zánik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 8. 12. 2006

zánik funkce: 26. 6. 2014

Bělinského 11, Praha 10, 100 00, Česká republika

Vladimír Staněk

předseda představenstva

První vztah: 4. 4. 2006 - Poslední vztah: 4. 4. 2006

vznik členství: 18. 3. 2003

vznik funkce: 3. 1. 2006

Bělinského 11, Praha 10, Česká republika

Martin Sýkora

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2006 - Poslední vztah: 29. 9. 2014

vznik členství: 1. 1. 2006

zánik členství: 26. 6. 2014

Bruslařská 960/8, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Miroslav Kubík

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2006 - Poslední vztah: 29. 9. 2014

vznik členství: 1. 1. 2006

zánik členství: 26. 6. 2014

Jana Zajíce 865, Pardubice, 530 12, Česká republika

Vladimír Staněk

předseda představenstva

První vztah: 4. 4. 2006 - Poslední vztah: 28. 12. 2006

vznik členství: 18. 3. 2003

zánik členství: 8. 12. 2006

vznik funkce: 3. 1. 2006

zánik funkce: 8. 12. 2006

Bělinského 11, Praha 10, 100 00, Česká republika

MUDr. Boris Šťastný

člen

První vztah: 15. 7. 2003 - Poslední vztah: 4. 4. 2006

vznik členství: 18. 3. 2003

zánik členství: 31. 12. 2005

Nad vodovodem 220/50, Praha 10, Česká republika

Miroslav Cimburek

předseda

První vztah: 15. 7. 2003 - Poslední vztah: 4. 4. 2006

vznik členství: 18. 3. 2003

zánik členství: 31. 12. 2005

vznik funkce: 18. 3. 2003

zánik funkce: 31. 12. 2005

V Rákosí 212, Praha 4, 140 00, Česká republika

Vladimír Staněk

člen

První vztah: 15. 7. 2003 - Poslední vztah: 4. 4. 2006

vznik členství: 18. 3. 2003

Bělinského 11, Praha 10, Česká republika

Miroslav Cimburek

předseda

První vztah: 13. 5. 2003 - Poslední vztah: 15. 7. 2003

vznik členství: 23. 3. 1999

zánik členství: 18. 3. 2003

vznik funkce: 23. 3. 1999

zánik funkce: 18. 3. 2003

V Rákosí 212, Praha 4, 140 00, Česká republika

Vladimír Staněk

člen

První vztah: 13. 5. 1998 - Poslední vztah: 15. 7. 2003

vznik členství: 18. 3. 1998

zánik členství: 18. 3. 2003

Bělinského 11, Praha 10, Česká republika

MUDr. Boris Šťastný

místopředseda

První vztah: 13. 5. 1998 - Poslední vztah: 15. 7. 2003

vznik členství: 18. 3. 1998

zánik členství: 18. 3. 2003

Nad vodovodem 50, Praha 10, Česká republika

ing. Jaroslav Jirát

místopředseda

První vztah: 25. 10. 1994 - Poslední vztah: 13. 5. 1998

U Hadovky 8, Praha 6, Česká republika

Miroslav Cimburek

předseda

První vztah: 23. 3. 1994 - Poslední vztah: 13. 5. 2003

vznik členství: 23. 3. 1999

vznik funkce: 23. 3. 1999

r.č. 441231/057 do 13. 5. 2003 od 23. 3. 1994

V Rákosí 212, Praha 4, 140 00, Česká republika

ing. Jaroslav Jirát

člen představenstva

První vztah: 23. 3. 1994 - Poslední vztah: 13. 5. 1998

r.č. 440110/8408 do 13. 5. 1998 od 23. 3. 1994

U Hadovky 8, Praha 6, 160 00, Česká republika

Za akciovou společnost jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí člen představenstva svůj podpis.

od 13. 5. 1998

Jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo společnosti. Podepisování za společnost: K názvu společnosti připojí své podpisy alespoň dva členové představenstva. Je nezbytné uvést vždy dva podpisy.

do 13. 5. 1998 od 23. 3. 1994

Další vztahy firmy ASPEN SPORT a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 23. 3. 1994

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
  • Poskytování software
  • Automatizované zpracování dat
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 23. 3. 1994
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 23. 3. 1994

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).