Hlavní navigace

BB Pharma a.s.

Firma BB Pharma a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1437, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 10 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

45272450

Sídlo:

Durychova 101/66, Praha, 142 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

29. 4. 1992

DIČ:

CZ45272450

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

46190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
731 Reklamní činnosti
77400 Leasing duševního vlastnictví a podobných produktů, kromě děl chráněných autorským právem

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1437, Městský soud v Praze

Obchodní firma

BB Pharma a.s. od 23. 8. 2006

Obchodní firma

INVESTMENT CORPORATION, a. s. do 23. 8. 2006 od 29. 4. 1991

Obchodní firma

BB Phrarma a.s. do 23. 8. 2006 od 23. 8. 2006

Právní forma

Akciová společnost od 29. 4. 1991

adresa

Durychova 101/66
Praha 14200 od 29. 9. 2016

adresa

Pod Višňovkou 1662/21
Praha 4 14000 do 29. 9. 2016 od 3. 11. 2008

adresa

Kovriginova 1416/6
Praha 4 14000 do 3. 11. 2008 od 12. 10. 2006

adresa

Václavské nám. 21
Praha 1 11 do 12. 10. 2006 od 5. 8. 1992

adresa

Zelená 25c
Praha 6 16000 do 5. 8. 1992 od 29. 4. 1991

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 22. 5. 2014

velkoobchod do 22. 5. 2014 od 21. 2. 2007

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 22. 5. 2014 od 21. 2. 2007

reklamní činnost a marketing do 22. 5. 2014 od 21. 2. 2007

zprostředkování obchodu a služeb do 22. 5. 2014 od 21. 2. 2007

obstarávání inkasa pohledávek do 5. 10. 2005 od 5. 1. 1994

realitní kancelář do 5. 10. 2005 od 29. 4. 1991

činnost organizačních a ekonomických poradců, do 5. 10. 2005 od 29. 4. 1991

koupě zboží za účelem jeho dalšého prodeje a prodej, do 5. 10. 2005 od 29. 4. 1991

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. od 23. 8. 2006

Ostatní skutečnosti

Dne 26.11.2020 rozhodla valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti BB Pharma, a.s., IČO: 452 72 450, se sídlem Durychova 101/66, Lhotka, 142 00 Praha 4 o 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) z částky 10.000.000,- Kč (tj. deset milionů korun českých) na částku 9.000.000,- Kč (tj. devět milionů korun českých) takto: Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je dodržení podmínek při nabytí vlastních akcií v majetku společnosti stanovených v usnesení valné hromady konané dne 26.2.2016, sepsané ve formě notářského zápisu JUDr. Radky Kulhánkové, notářky v Litoměřicích pod čj. NZ 29/2016, účelem je zvýšení vlastních zdrojů společnosti. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu: Základní kapitál Společnosti se sníží o pevnou částku ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v souladu s ustanovením § 521 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích) (dále je n jako ,,ZOK) vzetím vlastních akcií společnosti z oběhu a to 10 ks vlastních akcií Společnosti v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých ) každé akcie č. 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052,053 a 054. Po provedeném snížení základního kapitálu bude základní kapitál Společnosti činit 9.000.000,- Kč (slovy: devět milionů korun českých). Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající sníženi základního kapitálu: Částka ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), tj. částka odpovídající snížení základního kapitálu, bude převedena na účet nerozděleného zisku z minulých let neprodleně poté, co se snížení základního kapitálu zapíše do obchodního rejst říku . Lhůta pro zničení akcií: Společnost je povinna zničit vlastní akcie v majetku společnosti, které byly použity ke snížení základního kapitálu ve lhůtě 1 měsíce ode dne účinnosti snížení základního kapitálu Společnosti, přičemž tato lhůta počíná běžet dnem účinnosti snížení základn ího kapitálu společnosti. od 30. 11. 2020

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 22. 5. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 4 do 9. 1. 2019 od 22. 5. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 9. 1. 2019 od 22. 5. 2014

Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 190 odst. 1 obch. zák. o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Jediný akcionář výslovně prohlásil, že se vzdává svého přednostního práva na upsání všech nových akcií emitovaných ke zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti BB Pharma a.s., se sídlem Praha 4, Kovriginova 1416/6, PSČ 140 00,IČ 452 72 450 a pot é rozhodl o zvýšení dosavadního úplně splaceného a v obchodním rejstříku zapsaného základního kapitálu obchodní společnosti BB Pharma a.s., se sídlem Praha 4, Kovriginova 1416/6, PSČ 140 00, IČ 452 72 450, ze stávající výše 1,000.000,- Kč o částku 9,000.0 00,- Kč na novou výši základního kapitálu 10,000.000,- Kč upsáním nových akcií a jejich splacením výhradně peněžitým vkladem ve výši 9,000.000,- Kč. Upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem je přípustné, neboť dosavadní peněžitý vklad je zcela a beze zbytku splacen. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení stability a finanční situace společnosti, zvýšení její konkurenceschopnosti a získání větší důvěry hodnosti v obchodním styku. Zvýšení základního kapitálu ve výši 9,000.000,- Kč bude provedeno úpisem 87 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč a úpisem 30 kusů kmenových akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o  jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstanou nezměněny. S nově emitovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. Jediným upisovatelem všech akcií na zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti BB Pharma a.s. se v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a stanov společnosti BB Pharma a.s. určuje jediný akcionář obchodní společnosti BB Pharma a.s., tj. obchodní společnost DOVEMA s.r.o., se sídlem Praha 4, Rakovského 3143, PSČ 143 00, IČ 256 70 387. Emisní kurs nově upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každé akcie bude činit 100.000,- Kč za každou akcii a emisní kurs nově upisovaných akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každé akcie bude činit 10.000,- Kč za každou akcii. Jediný upisovatel, tj. obchodní společnost DOVEMA s.r.o., se sídlem Praha 4, Rakovského 3143, PSČ 143 00, IČ 256 70 387, upíše akcie v sídle obchodní společnosti BB Pharma a.s. na adrese Praha 4, Kovriginova 1416/6, PSČ 140 00, v pracovní dny v době od 09 :00 hod. do 15:00 hod s tím, že pokud připadne poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, bude možné upsat akcie ještě následující pracovní den, způsobem dle ustanovení § 204 odst. 5 obch. zák. do 35 dnů od data podání návrhu na zápis tohoto r ozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnoti BB Pharma a.s. do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze. Jediný upisovatel bude seznámen s počátkem běhu lhůty k úpisu akcií na základě informace představenstva společ nosti BB Pharma a.s., které neprodleně, nejpozději do 10 dnů od zppisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, oznámí obchodní společnosti DOVEMA s.r.o. datum, podání návrhu formou faxové zprávy na telefonní číslo 244 401 606, a/nebo doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla jediného upisovatele. Jediný upisovatel, tj. obchodní společnost DOVEMA s.r.o., se sídlem Praha 4, Rakovského 3143, PSČ 143 00, IČ 256 70 387, splatí emisní kurs upsaných akcií ve výši 9.000.000,- Kč peněžitým vkladem nejpozději do 60ti dnů od data upsání akcií podle předchozí ho bodu na zvláštní účet společnosti BB Pharma a.s., číslo účtu 2350012/800, vedený u České spořitelny a.s. do 21. 2. 2007 od 10. 11. 2006

Akciová společnost bylo založena zakla- datelskou smlouvou ze dne 23.4.1992 jedno- rázově. Stanovy byly schváleny dne 23.4.1992 a not. zápis byl proveden téhož dne. od 29. 4. 1991

Kapitál

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

od 21. 2. 2007

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 21. 2. 2007 od 29. 4. 1991
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 91 od 21. 2. 2007
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 90 od 21. 2. 2007
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 4 do 21. 2. 2007 od 5. 1. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 60 do 21. 2. 2007 od 5. 1. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 5. 1. 1994 od 29. 4. 1991

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Vladimír Jirout

člen představenstva

První vztah: 9. 1. 2019

vznik členství: 19. 12. 2018

vznik funkce: 19. 12. 2018

Jeseniova 1196/52, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Volf

předseda představenstva

První vztah: 9. 1. 2019

vznik členství: 19. 12. 2018

vznik funkce: 19. 12. 2018

Písková 2114/29, Praha, 143 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Anton Arvay

člen představenstva

První vztah: 9. 1. 2019

vznik členství: 19. 12. 2018

vznik funkce: 19. 12. 2018

Železničiarska 7, Šarišské Michaĺany, Slovenská republika

Historické vztahy

Jiří Volf

předseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2016 - Poslední vztah: 9. 1. 2019

vznik členství: 17. 7. 2013

zánik členství: 17. 7. 2018

vznik funkce: 17. 7. 2013

zánik funkce: 17. 7. 2018

Písková 2114/29, Praha, 143 00, Česká republika

Vladimír Jirout

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2013 - Poslední vztah: 19. 8. 2013

vznik členství: 17. 8. 2011

zánik členství: 17. 7. 2013

Jeseniova 1196/52, Praha 3, 130 00, Česká republika

Anton Arvay

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2013 - Poslední vztah: 9. 1. 2019

vznik členství: 17. 7. 2013

zánik členství: 17. 7. 2018

zánik funkce: 17. 7. 2018

Železničiarska 7, Šarišské Michalany, 082 22, Slovenská republika

Vladimír Jirout

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2013 - Poslední vztah: 9. 1. 2019

vznik členství: 17. 7. 2013

zánik členství: 17. 7. 2018

zánik funkce: 17. 7. 2018

Jeseniova 1196/52, Praha, 130 00, Česká republika

Jiří Volf

předseda představenstva

První vztah: 19. 8. 2013 - Poslední vztah: 15. 6. 2016

vznik členství: 17. 7. 2013

vznik funkce: 17. 7. 2013

Rakovského 3143/11, Praha, 143 00, Česká republika

Jiří Volf

předseda představenstva

První vztah: 19. 8. 2013 - Poslední vztah: 19. 8. 2013

vznik členství: 17. 8. 2011

zánik členství: 17. 7. 2013

vznik funkce: 17. 8. 2011

zánik funkce: 17. 7. 2013

Rakovského 3143/11, Praha 4, 143 00, Česká republika

Imrich Csontos

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2013 - Poslední vztah: 19. 8. 2013

vznik členství: 17. 8. 2011

zánik členství: 17. 7. 2013

Drhovy 16, 263 01, Česká republika

Imrich Csontos

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2013 - Poslední vztah: 19. 8. 2013

vznik členství: 17. 8. 2011

zánik členství: 17. 7. 2013

Drhovy 16, 263 01, Česká republika

Ing. Imrich Csontos

člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2006 - Poslední vztah: 19. 8. 2013

vznik členství: 17. 8. 2006

zánik členství: 17. 8. 2011

Drhovy 16, 263 01, Česká republika

Ing. Jiří Volf

předseda představenstva

První vztah: 23. 8. 2006 - Poslední vztah: 19. 8. 2013

vznik členství: 17. 8. 2006

zánik členství: 17. 8. 2011

vznik funkce: 17. 8. 2006

zánik funkce: 17. 8. 2011

Rakovského 3143, Praha 4, 143 00, Česká republika

Vladimír Jirout

člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2006 - Poslední vztah: 19. 8. 2013

vznik členství: 17. 8. 2006

zánik členství: 17. 8. 2011

Jeseniova 1196/52, Praha 3, 130 00, Česká republika

Taťána Šafářová

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 1995 - Poslední vztah: 16. 6. 2004

zánik členství: 14. 9. 1998

Španielova 1279, Praha 6, Česká republika

Mgr. Jaroslav Bartoš

předseda představenstva

První vztah: 14. 9. 1995 - Poslední vztah: 23. 8. 2006

vznik členství: 14. 9. 1995

zánik členství: 17. 8. 2006

vznik funkce: 14. 9. 1995

zánik funkce: 17. 8. 2006

Plavy 188, Plavy, Česká republika

ing. Andrej Vatutin

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 1995 - Poslední vztah: 23. 8. 2006

vznik členství: 14. 9. 1995

zánik členství: 17. 8. 2006

Čimická 1024, Praha 8, Česká republika

JUDr. Michal Ižovský CSc.

První vztah: 5. 1. 1994 - Poslední vztah: 14. 9. 1995

Dobevská 875, Praha 4, Česká republika

JUDr. Miroslav Šimek

První vztah: 5. 1. 1994 - Poslední vztah: 14. 9. 1995

Tento člen představenstva je současně ředitelem společnosti. do 14. 9. 1995 od 5. 1. 1994

Jeřábkova 1459, Praha 4, Česká republika

ing. Josef Oharek

První vztah: 5. 1. 1994 - Poslední vztah: 14. 9. 1995

Mezivrší 27, Praha 4, Česká republika

František Špička

člen

První vztah: 29. 4. 1991 - Poslední vztah: 5. 1. 1994

Bělocerkevská 2, Praha 10, 100 00, Česká republika

JUDr. Miroslav Šmimek

ředitel

První vztah: 29. 4. 1991 - Poslední vztah: 5. 1. 1994

Jeřábkova 1459, Praha 4, 140 00, Česká republika

Jaroslav Prášek

předseda

První vztah: 29. 4. 1991 - Poslední vztah: 5. 1. 1994

Zelená 25c, Praha 6, 160 00, Česká republika

Stanislav Žák

člen

První vztah: 29. 4. 1991 - Poslední vztah: 5. 1. 1994

Černohorská 618, Prachatice, 383 01, Česká republika

Společnost zastupují ve všech věcech společně vždy dva členové představenstva.

od 22. 5. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné či napsané obchodní firmě společnosti připojí s vůj podpis oprávněné osoby.

do 22. 5. 2014 od 23. 8. 2006

Podepisování a zastupování: Podepisování za společnost je upraveno tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spo- lečnosti připojí svůj podpis: - dva členové představenstva nebo - jeden nebo několik členů představenstva , kteří k tomu byli představenstvem zmocněni, nebo - předseda představenstva nebo - ředitel společnosti.

do 23. 8. 2006 od 29. 4. 1991

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Petra Volfová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 1. 2019

vznik členství: 19. 12. 2018

vznik funkce: 19. 12. 2018

Písková 2114/29, Praha, 143 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Blažej Baran

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 1. 2019

vznik členství: 19. 12. 2018

vznik funkce: 19. 12. 2018

Fučíkova 13, Prešov, Slovenská republika

Ing. Milena Jiroutová

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 1. 2019

vznik členství: 19. 12. 2018

vznik funkce: 19. 12. 2018

Jeseniova 1196/52, Praha, 130 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Petra Volfová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2016 - Poslední vztah: 9. 1. 2019

vznik členství: 17. 7. 2013

zánik členství: 17. 7. 2018

zánik funkce: 17. 7. 2018

Písková 2114/29, Praha, 143 00, Česká republika

Michaela Poláčková

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2013 - Poslední vztah: 9. 1. 2019

vznik členství: 17. 7. 2013

zánik členství: 17. 7. 2018

zánik funkce: 17. 7. 2018

Písnická 756/52, Praha, 142 00, Česká republika

Milena Jiroutová

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2013 - Poslední vztah: 9. 1. 2019

vznik členství: 17. 7. 2013

zánik členství: 17. 7. 2018

vznik funkce: 17. 7. 2013

zánik funkce: 17. 7. 2018

Jeseniova 1196/52, Praha, 130 00, Česká republika

Petra Volfová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2013 - Poslední vztah: 15. 6. 2016

vznik členství: 17. 7. 2013

Rakovského 3143/11, Praha, 143 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petra Volfová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2013 - Poslední vztah: 19. 8. 2013

vznik členství: 17. 8. 2011

zánik členství: 17. 7. 2013

Rakovského 3143/11, Praha 4, 143 00, Česká republika

Milena Jiroutová

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2013 - Poslední vztah: 19. 8. 2013

vznik členství: 17. 8. 2011

zánik členství: 17. 7. 2013

vznik funkce: 17. 8. 2011

zánik funkce: 17. 7. 2013

Jeseniova 1196/52, Praha 3, 130 00, Česká republika

Michaela Poláčková

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2013 - Poslední vztah: 19. 8. 2013

vznik členství: 17. 8. 2011

zánik členství: 17. 7. 2013

Písnická 756/52, Praha 4, 142 00, Česká republika

Petra Volfová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2006 - Poslední vztah: 19. 8. 2013

vznik členství: 17. 8. 2006

zánik členství: 17. 8. 2011

Rakovského 3143, Praha 4, 143 00, Česká republika

Michaela Poláčková

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2006 - Poslední vztah: 19. 8. 2013

vznik členství: 17. 8. 2006

zánik členství: 17. 8. 2011

Písnická 756/52, Praha 4, 142 00, Česká republika

Michaela Poláčková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2006 - Poslední vztah: 25. 8. 2006

vznik členství: 17. 8. 2006

zánik členství: 17. 8. 2006

Písnická 756/52, Praha 4, 142 00, Česká republika

Petra Volfová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2006 - Poslední vztah: 25. 8. 2006

vznik členství: 17. 8. 2006

zánik členství: 17. 8. 2006

Rakovského 3143, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Milena Jiroutová

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2006 - Poslední vztah: 19. 8. 2013

vznik členství: 17. 8. 2006

zánik členství: 17. 8. 2011

vznik funkce: 17. 8. 2006

zánik funkce: 17. 8. 2011

Jeseniova 1196/52, Praha 3, 130 00, Česká republika

Jana Kulčáková

První vztah: 14. 9. 1995 - Poslední vztah: 23. 8. 2006

vznik členství: 14. 9. 1995

zánik členství: 17. 8. 2006

vznik funkce: 14. 9. 1995

zánik funkce: 17. 8. 2006

Mezipolí 1299/11, Praha 4, Česká republika

Vanda Doležalová

První vztah: 14. 9. 1995 - Poslední vztah: 23. 8. 2006

vznik členství: 14. 9. 1995

zánik členství: 17. 8. 2006

vznik funkce: 14. 9. 1995

zánik funkce: 17. 8. 2006

Hošťálkova 100, Praha 6, Česká republika

JUDr. Josef Skydánek

První vztah: 5. 1. 1994 - Poslední vztah: 23. 8. 2006

vznik členství: 5. 1. 1994

zánik členství: 17. 8. 2006

vznik funkce: 5. 1. 1994

zánik funkce: 17. 8. 2006

Lečkova 1516, Praha 4, Česká republika

Jaroslav Valenta

První vztah: 5. 1. 1994 - Poslední vztah: 14. 9. 1995

U Ryšánky 1532, Praha 4, Česká republika

Miloslav Provod

První vztah: 5. 1. 1994 - Poslední vztah: 5. 1. 1994

Polní 753, Prachatice, Česká republika

Blanka Adamová

První vztah: 5. 8. 1992 - Poslední vztah: 5. 1. 1994

Na líše 1289/21, Praha 4, Česká republika

Soňa Mejzlíková

člen

První vztah: 29. 4. 1991 - Poslední vztah: 14. 9. 1995

Vysočanská 552, Praha 9, 190 00, Česká republika

Jana Vrlíková

člen

První vztah: 29. 4. 1991 - Poslední vztah: 5. 1. 1994

Zelená 25c, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Ota Potměšil

předseda

První vztah: 29. 4. 1991 - Poslední vztah: 5. 8. 1992

Mikulova 1571, Praha 4, 140 00, Česká republika

Další vztahy firmy BB Pharma a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 22. 4. 1992

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 25. 10. 2006

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).