Hlavní navigace

BC LOGIA, a.s.

Firma BC LOGIA, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1890, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 3 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

64506410

Sídlo:

Baarovo nábřeží 749/38, Brno, 614 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

18. 4. 1996

DIČ:

CZ64506410

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

47190 Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
702 Poradenství v oblasti řízení
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1890, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

BC LOGIA, a.s. od 18. 4. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 18. 4. 1996

adresa

Baarovo nábřeží 749/38
Brno 61400 od 30. 11. 2012

adresa

Kamenná 13
Brno 63900 do 30. 11. 2012 od 3. 3. 2005

adresa

Cihlářská 19
Brno 60200 do 3. 3. 2005 od 18. 4. 1996

Předmět podnikání

obchodní živnost-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 31. 1. 2018 od 18. 4. 1996

zprostředkovatelská činnost do 31. 1. 2018 od 18. 4. 1996

činnost organizačních a ekonomických poradců do 31. 1. 2018 od 18. 4. 1996

poskytování software do 31. 1. 2018 od 18. 4. 1996

Předmět činnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. od 31. 1. 2018

Ostatní skutečnosti

Společnost se řídí stanovami ze dne 16.2.2021. od 24. 2. 2021

Společnost se řídí stanovami ze dne 18. 12. 2017. do 24. 2. 2021 od 31. 1. 2018

Valná hromada dne 3. října 2000 přijala následující usnesení o zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií o částku 1,550.000,- Kč: do 1. 2. 2002 od 18. 12. 2000

a) zvýšení základního jmění bude provedeno peněžitými vklady o 1,550.000,- Kč z částky 1,450.000,- Kč na částku 3,000.000,- Kč do 1. 2. 2002 od 18. 12. 2000

b) základní jmění bude zvýšeno o 1,550.000,- Kč, upisování nad navrhovanou částku se nepřipouští do 1. 2. 2002 od 18. 12. 2000

c) ke zvýšení základního jmění bude vydáno 310 kusů akcií o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč za jednu akcii, druh upisovaných akcií - kmenové, forma akcií na jméno v listinné podobě, emisní kurs upisovaných akcií činí 5.000,- Kč do 1. 2. 2002 od 18. 12. 2000

d) přednostní právo dosavadních akcionářů se nepřipouští, neboť akcie budou upsány peněžitými vklady na základě dohody akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku. do 1. 2. 2002 od 18. 12. 2000

Dohoda akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního jmění společnosti bude uzavřena ve lhůtě do čtrnácti dnů ode dne účinnosti zápisu usnesení o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. do 1. 2. 2002 od 18. 12. 2000

V případě marného uplynutí této lhůty bude mít každý z akcionářů přednostní právo upsat část nových akcií společnosti, počátek upisování nových akcií je stanoven na čtrnáctý den ode dne marného uplynutí lhůty pro uzavření smlouvy akcionářů dle předchozího odstavce, přičemž bude postupováno takto: 1. kolo: /výkon přednostního práva/: počínaje 14. kalendářním dnem ode dne marného uplynutí lhůty pro uzavření dohody akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního jmění 2. kolo: počínaje 31. kalendářním dnem ode dne marného uplynutí lhůty pro uzavření dohody akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního jmění zveřejnění rozhodnutí valné hromady 3. kolo: počínaje 34. kalendářním dnem ode dne marného uplynutí lhůty pro uzavření dohody akcionářů o rozsahu jejich účasti na zvýšení základního jmění do 36. kalendářního dne po tomto dni. do 1. 2. 2002 od 18. 12. 2000

Místem pro upisování je sídlo společnosti - kancelář předsedy představenstva. V prvním kole mohou nové akcie upsat pouze dosavadní akcionáři, a to v rozsahu jejich podílu na základním jmění společnosti /výkon přednostního práva/. Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč při výkonu přednostního práva se stanoví jako podíl součtu kusů nových akcií upisovaných ke zvýšení základního jmění a dosavadního počtu akcií. Počet nových akcií, které může upsat akcionář s přednostním právem se stanoví jako součin jeho dosavadního podílu na základním jmění společnosti a počtu kusů nových akcií upisovaných ke zvýšení základního jmění. do 1. 2. 2002 od 18. 12. 2000

Ve druhém kole mohou nové akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, upisovat dosavadní akcionáři, a to bez ohledu na to v jakém poměru se jejich akcie podílejí na dosavadním základním jmění. do 1. 2. 2002 od 18. 12. 2000

Ve třerím kole mohou nové akcie upisovat jakékoliv osoby, včetně dosavadních akcionářů. do 1. 2. 2002 od 18. 12. 2000

Druh akcií, jejich forma, podoba, jmenovitá hodnota a emisní kurs jsou stejné pro akcie upisované s využitím přednostního práva i pro akcie upisované bez využití přednostního práva. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den konání valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního jmění. do 1. 2. 2002 od 18. 12. 2000

Akcionář, který upíše nové akcie je povinen splatit 30 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do 5 dnů ode dne úpisu /uzavření dohody akcionářů o rozsahu účasti akcionářů na zvýšení základního jmění společnosti/, a to vkladem /bezhotovostním převodem/ ve prospěch účtu společnosti číslo 92402612/3400 u Union banka, a.s., pobočka Brno. Zbylých 70 % emisního kursu upsaných akcií je akcionář povinen splatit nejpozději do 1 roku ode dne konání valné hromady, která o zvýšení základního jmění rozhodla. do 1. 2. 2002 od 18. 12. 2000

Nově upsané akcie společnosti lze splácet pouze peněžitými vklady. do 1. 2. 2002 od 18. 12. 2000

Společnost se řídí stanovami ze dne 9.6.1997. do 31. 1. 2018 od 15. 6. 1998

Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 9.6.1997 o zvýšení základního jmění společnosti. do 15. 6. 1998 od 14. 10. 1997

a) základní jmění se zvyšuje z 1,000.000,-Kč o 450.000,-Kč na částku 1,450.000,-Kč upsáním nových akcií společnosti, přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. do 15. 6. 1998 od 14. 10. 1997

b) charakteristika upisovaných akcií: počet akcií: 90 kusů jmenovitá hodnota akcií: 5.000,-Kč druh akcií: kmenové forma akcií: na jméno podoba akcií: listinné akcie emisní kurs 1 akcie: 5.000,-Kč do 15. 6. 1998 od 14. 10. 1997

c) akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat část nových akcií společnosti, a to v rozsahu jejich podílu na základním jmění společnosti /výkon přednostního práva/; počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 5.000 Kč při výkonu přednostního práva se stanoví jako podíl počtu kusů nových akcií upisovaných ke zvýšení základního jmění a dosavadního počtu kusů akcií; počet nových akcií, které může upsat akcionář s přednostním právem, se pak stanoví jakou součin jeho dosavadního podílu na základním jmění společnosti a počtu kusů nových akcií upisovaných ke zvýšení základního jmění do 15. 6. 1998 od 14. 10. 1997

d/ počátek upisování nových akcií je stanoven na 14.kalendářní den ode dne zveřejnění rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění; upisovacím místem je sídlo společnosti, kancelář předsedy představenstva a upisování akcií proběhne ve třech kolech takto: do 15. 6. 1998 od 14. 10. 1997

1. kolo /výkon přednostního práva/: počínaje 14. kalendářním dnem ode dne zveřejnění do 30. kalendářního dne po dni zveřejnění rozhodnutí valné hromady. do 15. 6. 1998 od 14. 10. 1997

2. kolo: počínaje 31. kalendářním dnem ode dne zveřejnění rozhodnutí valné hromady do 33. kalendářního dne po dni zveřejnění rozhodnutí valné hromady do 15. 6. 1998 od 14. 10. 1997

3. kolo: počínaje 34. kalendářním dnem ode dne zveřejnění rozhodnutí valné hromady do 36. kalendářního dne po dni zveřejnění rozhodnutí valné hromady. do 15. 6. 1998 od 14. 10. 1997

V 1.kole mohou nové akcie upsat pouze dosavadní akcionáři, a to v rozsahu jeho podílu na základním jmění společnosti /výkon přednostního práva/ do 15. 6. 1998 od 14. 10. 1997

Ve 2.kole mohou nové akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, upisovat dosavadní akcionáři, a to bez ohledu na to v jakém poměru se jejich akcie podílejí na dosavadním základním jmění do 15. 6. 1998 od 14. 10. 1997

Ve 3.kole mohou upisovat jakékoliv osoby, včetně dosavadních akcionářů do 15. 6. 1998 od 14. 10. 1997

Druh akcií, jejich forma, podoba, jmenovitá hodnota a emisní kurs jsou stejné pro akcie upisované s využitím přednostního práva i pro akcie upisované bez využití přednostního práva. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 14. kalendářním den od zveřejnění rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění. do 15. 6. 1998 od 14. 10. 1997

c/ nově upsané akcie společnosti lze splácet pouze peněžitými vklady, upisovatel, který upisuje nově upsané akcie, je povinen emisní kurs v plné výši splatit nejpozději v okamžiku úpisu; při upisování musí upisovatel prokázat splacení 100% emisního kursu akcií, a to již učiněným převodem na účet společnosti číslo 7404438/3200 nebo uhrazením v hotovosti na pokladně společnosti při samotném upisování, jinak společnost upsání akcií odmítne. Upisovatelé jsou při úpisu povinni předložit průkaz totožnosti, resp. výpis z obchodního rejstříku právnické osoby, zástupci těchto osob plnou moc s úředně ověřenými podpisem zmocnitele. do 15. 6. 1998 od 14. 10. 1997

f/ v případě upsání celé hodnoty navrhovaného zvýšení základního jmění představenstvo odmítne další upisování akcií. do 15. 6. 1998 od 14. 10. 1997

Společnost vznikla přeměnou z obchodní společnosti TRIGO k.s. se sídlem v Brně, Cihlářská 19, identifikační číslo 46979077, Rg A 4820 Krajského obchodního soudu v Brně. od 18. 4. 1996

Kapitál

Základní kapitál

vklad 3 000 000 Kč

od 21. 2. 2005

Základní kapitál

vklad 3 000 000 Kč

do 21. 2. 2005 od 1. 2. 2002

Základní kapitál

vklad 1 450 000 Kč

do 1. 2. 2002 od 15. 6. 1998

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 15. 6. 1998 od 18. 4. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 600 od 1. 2. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 290 do 1. 2. 2002 od 15. 6. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 200 do 15. 6. 1998 od 18. 4. 1996

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ivan Vystrčil

předseda správní rady

První vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 1. 2. 2018

vznik funkce: 1. 2. 2018

Rerychova 1082/4, Brno, 635 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • předseda představenstva

  Acaballado z.s.

  Kopečná 987/11, Brno Staré Brno, 602 00

 • jednatel

  Acaballado s.r.o.

  Baarovo nábřeží 749/38, Brno Maloměřice (Brno-Maloměřice a Obřany), 614 00

 • jednatel

  BC LOGIA service, s.r.o.

  Baarovo nábřeží 749/38, Brno Maloměřice (Brno-Maloměřice a Obřany), 614 00

Ing. Štefan Konečný

člen správní rady

První vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 1. 2. 2018

Kutuzovova 249/7, Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika

Václav Bříza

člen správní rady

První vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 1. 2. 2018

Kukelská 928/20, Praha, 198 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Václav Bříza

člen představenstva

První vztah: 5. 7. 2014

vznik členství: 26. 4. 2014

Kukelská 928/20, Praha 9, 198 00, Česká republika

Historické vztahy

Ivan Vystrčil

statutární ředitel

První vztah: 31. 1. 2018 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 1. 2. 2018

Rerychova 1082/4, Brno, 635 00, Česká republika

Ivan Vystrčil

předseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2015 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 26. 4. 2014

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 26. 4. 2014

zánik funkce: 31. 1. 2018

Rerychova 1082/4, Brno, 635 00, Česká republika

Ivan Vystrčil

předseda představenstva

První vztah: 16. 7. 2015 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 26. 4. 2014

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 26. 4. 2014

zánik funkce: 31. 1. 2018

Rerychova 1082/4, Brno, 635 00, Česká republika

Ivan Vystrčil

předseda představenstva

První vztah: 27. 7. 2014 - Poslední vztah: 16. 7. 2015

vznik členství: 26. 4. 2014

vznik funkce: 26. 4. 2014

náměstí Svobody 21, Modřice, 664 42, Česká republika

Ivan Vystrčil

předseda představenstva

První vztah: 5. 7. 2014 - Poslední vztah: 27. 7. 2014

vznik členství: 26. 4. 2014

vznik funkce: 26. 4. 2014

Rerychova 1082/4, Brno, 635 00, Česká republika

Václav Bříza

člen představenstva

První vztah: 5. 7. 2014 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 26. 4. 2014

zánik členství: 31. 1. 2018

Kukelská 928/20, Praha, 198 00, Česká republika

Václav Bříza

člen představenstva

První vztah: 5. 7. 2014 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 26. 4. 2014

zánik členství: 31. 1. 2018

Kukelská 928/20, Praha, 198 00, Česká republika

Ing. Štefan Konečný

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 7. 2014 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 26. 4. 2014

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 26. 4. 2014

zánik funkce: 31. 1. 2018

Kutuzovova 249/7, Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika

Ing. Štefan Konečný

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 7. 2014 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 26. 4. 2014

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 26. 4. 2014

zánik funkce: 31. 1. 2018

Kutuzovova 249/7, Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika

Štefan Konečný

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 3. 2013 - Poslední vztah: 5. 7. 2014

vznik členství: 25. 4. 2009

zánik členství: 25. 4. 2014

vznik funkce: 25. 4. 2009

zánik funkce: 25. 4. 2014

Kutuzovova 249/7, Bratislava, 831 03, Česká republika

Václav Bříza

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2013 - Poslední vztah: 5. 7. 2014

vznik členství: 25. 4. 2009

zánik členství: 25. 4. 2014

Kukelská 928/20, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ivan Vystrčil

předseda představenstva

První vztah: 26. 3. 2013 - Poslední vztah: 5. 7. 2014

vznik členství: 25. 4. 2009

zánik členství: 25. 4. 2014

vznik funkce: 25. 4. 2009

zánik funkce: 25. 4. 2014

Rerychova 1082/4, Brno, 635 00, Česká republika

Václav Bříza

člen představenstva

První vztah: 21. 2. 2005 - Poslední vztah: 26. 3. 2013

vznik funkce: 20. 12. 2003

zánik funkce: 20. 12. 2008

Kukelská 928, Praha, Česká republika

Ing. Štefan Konečný

člen představenstva

První vztah: 21. 2. 2005 - Poslední vztah: 21. 2. 2005

vznik funkce: 20. 4. 2002

zánik funkce: 20. 12. 2003

Bratislava-Nové Mesto, Kutozovova 249/7, Slovenská republika

Ing. Štefan Konečný

člen představenstva

První vztah: 21. 2. 2005 - Poslední vztah: 21. 2. 2005

vznik funkce: 20. 4. 2002

v ČR: Brno, Cihlářská 19 do 21. 2. 2005 od 21. 2. 2005

Tatranská 6330/32, Banská Bystrica, Slovenská republika

Ing. Štefan Konečný

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 2. 2005 - Poslední vztah: 26. 3. 2013

vznik funkce: 20. 12. 2003

zánik funkce: 20. 12. 2008

pobyt v ČR: Brno, Cihlářská 19 do 26. 3. 2013 od 21. 2. 2005

Bratislava-Nové Mesto, Kutuzovova 249/7, Slovenská republika

Ing. Jiří Kotulán

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 6. 1998 - Poslední vztah: 21. 2. 2005

vznik funkce: 18. 4. 1996

zánik funkce: 20. 12. 2003

Bukovany 98, Česká republika

Ing. Jiří Kotulán

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 10. 1997 - Poslední vztah: 15. 6. 1998

bří. Hlaviců 71, Vsetín, Česká republika

Ing. Jaroslav Dědek

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 1997 - Poslední vztah: 21. 2. 2005

vznik funkce: 18. 4. 1996

zánik funkce: 20. 4. 2002

Na kamencoch 1332, Vsetín, Česká republika

Ivan Vystrčil

předseda představenstva

První vztah: 14. 10. 1997 - Poslední vztah: 26. 3. 2013

vznik funkce: 18. 4. 1996

zánik funkce: 20. 12. 2008

Rerychova 4, Brno, Česká republika

Ing. Jaroslav Dědek

člen představenstva

První vztah: 18. 4. 1996 - Poslední vztah: 14. 10. 1997

Na kamencoch 1332, Vsetín, Česká republika

Ivan Vystrčil

předseda představenstva

První vztah: 18. 4. 1996 - Poslední vztah: 14. 10. 1997

Rerychova 4, Brno, Česká republika

Ing. Jiří Kotulán

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 4. 1996 - Poslední vztah: 14. 10. 1997

bří. Hlaviců 71, Vsetín, Česká republika

Za společnost jedná ve všech záležitostech předseda správní rady samostatně.

od 24. 2. 2021

Za společnost jedná statutární ředitel. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí statutární ředitel svůj podpis.

do 1. 1. 2021 od 31. 1. 2018

Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý z členů představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí člen představenstva svůj podpis.

do 31. 1. 2018 od 14. 10. 1997

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo nebo kterýkoliv člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že ke znění obchodního jména společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce kterýkoliv člen představenstva.

do 14. 10. 1997 od 18. 4. 1996

Dozorčí rada

Historické vztahy

Jakub Bříza

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2017 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 4. 7. 2017

zánik členství: 31. 1. 2018

Kukelská 928/20, Praha, 198 00, Česká republika

Jakub Bříza

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2017 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 4. 7. 2017

zánik členství: 31. 1. 2018

Kukelská 928/20, Praha, 198 00, Česká republika

Lenka Ryvolová

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2017 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 4. 7. 2017

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 4. 7. 2017

zánik funkce: 31. 1. 2018

Pod kopcem 374/7, Brno, 641 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Lenka Ryvolová

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2017 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 4. 7. 2017

zánik členství: 31. 1. 2018

vznik funkce: 4. 7. 2017

zánik funkce: 31. 1. 2018

Pod kopcem 374/7, Brno, 641 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Zuzana Vystrčilová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2017 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 4. 7. 2017

zánik členství: 31. 1. 2018

Rerychova 1082/4, Brno, 635 00, Česká republika

Zuzana Vystrčilová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2017 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 4. 7. 2017

zánik členství: 31. 1. 2018

Rerychova 1082/4, Brno, 635 00, Česká republika

Petr Kroupa

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2014 - Poslední vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 26. 4. 2014

zánik členství: 3. 7. 2017

vznik funkce: 26. 4. 2014

zánik funkce: 3. 7. 2017

Boženy Němcové 909, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Kroupa

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2014 - Poslední vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 26. 4. 2014

zánik členství: 3. 7. 2017

vznik funkce: 26. 4. 2014

zánik funkce: 3. 7. 2017

Boženy Němcové 909, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ivo Pokorný

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2014 - Poslední vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 26. 4. 2014

zánik členství: 3. 7. 2017

zánik funkce: 3. 7. 2017

Uprkova 1581/9, Brno, 621 00, Česká republika

Ing. Ivo Pokorný

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2014 - Poslední vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 26. 4. 2014

zánik členství: 3. 7. 2017

zánik funkce: 3. 7. 2017

Uprkova 1581/9, Brno, 621 00, Česká republika

Petr Kroupa

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2014 - Poslední vztah: 27. 7. 2014

vznik členství: 26. 4. 2014

vznik funkce: 26. 4. 2014

5. května 1526, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Petr Kroupa

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2013 - Poslední vztah: 5. 7. 2014

vznik členství: 25. 4. 2009

zánik členství: 25. 4. 2014

vznik funkce: 25. 4. 2009

zánik funkce: 25. 4. 2014

5. května 1526, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Jana Kotulánová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2013 - Poslední vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 16. 2. 2013

zánik členství: 3. 7. 2017

zánik funkce: 3. 7. 2017

Bukovany 98, 257 41, Česká republika

Jana Kotulánová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2013 - Poslední vztah: 8. 8. 2017

vznik členství: 16. 2. 2013

zánik členství: 3. 7. 2017

zánik funkce: 3. 7. 2017

Bukovany 98, 257 41, Česká republika

Ivo Pokorný

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2013 - Poslední vztah: 5. 7. 2014

vznik členství: 25. 4. 2009

zánik členství: 25. 4. 2014

Uprkova 1581/9, Brno, 621 00, Česká republika

Ivo Pokorný

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2005 - Poslední vztah: 26. 3. 2013

vznik funkce: 20. 12. 2003

zánik funkce: 20. 12. 2008

Úprkova 9, Brno, Česká republika

Ing. Jaroslav Dědek

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2005 - Poslední vztah: 21. 2. 2005

vznik funkce: 20. 4. 2002

zánik funkce: 20. 12. 2003

Na kamencoch 1332, Vsetín, Česká republika

Jana Kotulánová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2005 - Poslední vztah: 21. 2. 2005

vznik funkce: 20. 4. 2002

zánik funkce: 20. 12. 2003

Bukovany 98, Česká republika

Jiří Purket

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2005 - Poslední vztah: 21. 2. 2005

vznik funkce: 20. 4. 2002

zánik funkce: 20. 12. 2003

Strážnická 4, Brno, Česká republika

Petr Kroupa

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2005 - Poslední vztah: 26. 3. 2013

vznik funkce: 20. 12. 2003

zánik funkce: 20. 12. 2008

Francova Lhota 385, Česká republika

Jiří Hlucháň

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2005 - Poslední vztah: 26. 3. 2013

vznik funkce: 20. 12. 2003

zánik funkce: 30. 11. 2004

Bezručova 1114, Kuřim, Česká republika

Anna Hrubá

členka

První vztah: 14. 10. 1997 - Poslední vztah: 21. 2. 2005

vznik funkce: 9. 6. 1997

zánik funkce: 20. 4. 2002

Kotlářská 15, Brno, Česká republika

Miloslav Helis

člen

První vztah: 14. 10. 1997 - Poslední vztah: 21. 2. 2005

vznik funkce: 18. 4. 1996

zánik funkce: 20. 4. 2002

Štěpánská 1887, Vsetín, Česká republika

Jeanette Doležalová

členka

První vztah: 14. 10. 1997 - Poslední vztah: 21. 2. 2005

vznik funkce: 9. 6. 1997

zánik funkce: 20. 4. 2002

Sídliště 654, Židlochovice, Česká republika

Ing. Miroslav Bubník

člen

První vztah: 18. 4. 1996 - Poslední vztah: 14. 10. 1997

Běhounská 26, Brno, Česká republika

Miloslav Helis

člen

První vztah: 18. 4. 1996 - Poslední vztah: 14. 10. 1997

Štěpánská 1887, Vsetín, Česká republika

Ing. Tomáš Hökl

člen

První vztah: 18. 4. 1996 - Poslední vztah: 14. 10. 1997

Kuršova 12, Brno, Česká republika

Další vztahy firmy BC LOGIA, a.s.

3 fyzické osoby

Ivan Vystrčil

předseda správní rady

První vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 1. 2. 2018

vznik funkce: 1. 2. 2018

Rerychova 1082/4, Brno, 635 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • předseda představenstva

  Acaballado z.s.

  Kopečná 987/11, Brno Staré Brno, 602 00

 • jednatel

  Acaballado s.r.o.

  Baarovo nábřeží 749/38, Brno Maloměřice (Brno-Maloměřice a Obřany), 614 00

 • jednatel

  BC LOGIA service, s.r.o.

  Baarovo nábřeží 749/38, Brno Maloměřice (Brno-Maloměřice a Obřany), 614 00

Ing. Štefan Konečný

člen správní rady

První vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 1. 2. 2018

Kutuzovova 249/7, Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika

Václav Bříza

člen správní rady

První vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 1. 2. 2018

Kukelská 928/20, Praha, 198 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Akcionáři

BB Line spol. s r. o.

Kutuzovova 249/7, Slovenská republika, Bratislava

od 31. 1. 2018

BB line spol. s r. o.

Kutuzovova 249/7, Slovenská republika, Bratislava

do 31. 1. 2018 od 8. 8. 2017

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 18. 4. 1996

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkovatelská činnost
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • Poskytování software
 • Činnost organizačních a ekonomických poradců
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 18. 4. 1996

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).