Hlavní navigace

BRESSON a.s.

Firma BRESSON a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1217, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 20 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25124510

Sídlo:

Brojova 2113/16, Plzeň, 326 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

28. 4. 1997

DIČ:

CZ25124510

Insolvenční rejstřík

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

25290 Výroba kovových nádrží a zásobníků
25300 Výroba parních kotlů, kromě kotlů pro ústřední topení
25620 Obrábění
25720 Výroba zámků a kování
27110 Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů
282 Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
431 Demolice a příprava staveniště
43210 Elektrické instalace
46900 Nespecializovaný velkoobchod
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
8559 Ostatní vzdělávání j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1217, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

BRESSON a.s. od 28. 4. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 28. 4. 1997

adresa

Brojova 2113/16
Plzeň 32600 od 10. 1. 2006

adresa

Milady Horákové 109/116
Praha 6 16041 do 10. 1. 2006 od 3. 6. 2005

adresa

Pod Juliskou 4
Praha 6 do 3. 6. 2005 od 15. 12. 1997

adresa

Nad pískovnou 42
Praha 4 do 15. 12. 1997 od 28. 4. 1997

Předmět podnikání

měření znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií do 16. 8. 2013 od 5. 9. 2007

provádění staveb, jejich změn a odstraňování do 16. 8. 2013 od 24. 3. 2006

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd do 16. 8. 2013 od 4. 1. 2006

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 16. 8. 2013 od 4. 1. 2006

obchod s elektřinou od 5. 2. 2004

projektování elektrických zařízení do 16. 8. 2013 od 5. 2. 2004

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 16. 8. 2013 od 5. 2. 2004

přípravné práce pro stavby do 16. 8. 2013 od 5. 2. 2004

kovářství do 16. 8. 2013 od 5. 2. 2004

velkoobchod do 16. 8. 2013 od 5. 2. 2004

zprostředkování obchodu do 16. 8. 2013 od 5. 2. 2004

zprostředkování služeb do 16. 8. 2013 od 5. 2. 2004

výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů do 16. 8. 2013 od 5. 2. 2004

projektová činnost ve výstavbě do 16. 8. 2013 od 5. 2. 2004

povrchové úpravy a svařování kovů do 16. 8. 2013 od 5. 2. 2004

úprava a rozvod užitkové vody do 16. 8. 2013 od 5. 2. 2004

správa a údržba nemovitostí do 16. 8. 2013 od 5. 2. 2004

příprava a vypracování technických návrhů do 16. 8. 2013 od 5. 2. 2004

poskytování technických služeb do 16. 8. 2013 od 5. 2. 2004

výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny do 16. 8. 2013 od 17. 2. 2003

montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob plyny do 16. 8. 2013 od 17. 2. 2003

montáž, generální opravy, revize a revizní zkoušky provozní způsobilost vyhrazených zdvihacích zařízení do 16. 8. 2013 od 17. 2. 2003

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 16. 8. 2013 od 17. 2. 2003

výroba elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení do 16. 8. 2013 od 17. 2. 2003

montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení do 16. 8. 2013 od 17. 2. 2003

výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely do 16. 8. 2013 od 17. 2. 2003

výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie (motorů a turbin) do 16. 8. 2013 od 17. 2. 2003

výroba kovového spotřebního zboží do 16. 8. 2013 od 17. 2. 2003

zámečnictví do 16. 8. 2013 od 17. 2. 2003

kovoobráběčství do 16. 8. 2013 od 17. 2. 2003

expertní činnost v oblasti energetiky do 16. 8. 2013 od 15. 12. 1997

školící a poradenská činnost v oblasti energetiky do 16. 8. 2013 od 15. 12. 1997

pronájem vlastních nemovitostí a poskytování základních služeb s tím spojených od 28. 4. 1997

Ostatní skutečnosti

Na základě smlouvy o prodeji podniku při zpeněžování majetkové podstaty společnosti BRESSON a.s. podle § 290 insolvenčního zákona uzavřené dne 29.10.2012 mezi AGENTUROU PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ - ARES, v.o.s. , IČ 263 30 351, se sídlem Karlovy Va ry, Jáchymovská 41/73, PSČ 360 04, insolvenčním správcem společnosti BRESSON a.s., v konkursu, IČ 251 24 510., se sídlem Plzeň, Brojova 2113/16, PSČ 326 00, jako prodávajícím a společnosti ZVU POTEZ a.s., IČ 252 67 141, se sídlem Hradec Králové, Pražská u lice 322, PSČ 501 01, jako kupujicím došlo s účinností k 31.10.2012 k prodeji podniku společnosti BRESSON a.s. v konkursu společnosti ZVU POTEZ a.s. od 19. 11. 2012

Na společnost BRESSON a.s., se sídlem Plzeň, Brojova 2113/16, PSČ 326 00, IČ 251 24 510 přešlo na základě projektu fúze ze dne 15.8.2008 schváleného dne 30.9.2008 obchodními společnostmi BRESSON - správa nemovitostí s.r.o., se sídlem Plzeň, Lochotínská 18 , PSČ 301 00, IČ 280 27 639 a BRESSON a.s., se sídlem Plzeň, Brojova 2113/16, PSČ 326 00, IČ 251 24 510 jmění zrušené společnosti BRESSON - správa nemovitostí s.r.o., se sídlem Plzeň, Lochotínská 18, PSČ 301 00, IČ 280 27 639. Společnost BRESSON a.s., se sídlem Plzeň, Brojova 2113/16, PSČ 326 00, IČ 251 24 510 je právním nástupcem zrušené společnosti BRESSON - správa nemovitostí s.r.o., se sídlem Plzeň, Lochotínská 18, PSČ 301 00, IČ 280 27 639. od 1. 12. 2008

Rozhodnutí valné hromady konané dne 20. 2. 2006 "Z důvodu potřeby okamžitého snížení splatných závazků společnosti se základní kapitál obchodní společnosti BRESSON, a.s., se sídlem Plzeň, Brojova 2113/16, identifikační číslo 251 24 510, zvyšuje: - z dosavadní výše 5,000.000,- Kč (slovy: pět milionů Kč) o částku 15,000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů Kč), upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 20,000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů Kč): a to úpisem: 10 ks nových kmenových nekótovaných akcií o jmenovité hodnotě 1,500.000,- Kč, znějících na maj itele, vydaných v listinné podobě. Akcie nebudou kótované. S nově upisovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s dosavadními akciemi. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. Akcie budou upisovány ve dnech 20. 2. 2006 až 20. 3. 2006 v sídle společnosti na adrese Plzeň, Brojova 2113/16, a to vždy v pracovní dny od 9.00 hod. do 16.00 hod., přičemž veškeré akcie budou upsány akcionáři na základě dohody dle § 205 obch. zák. s tím, že akcionář: A) Ing. František Čermák, CSc., rodn é číslo:50.02.11/174, bytem Praha 6, Jaselská 435/26 upíše 5 ks nových kmenových nekótovaných akcií o jmenovité hodnotě 1,500.000,- Kč, znějících na majitele, vydaných v listinné podobě, B) Ing. Karel Haushalter, rodné číslo: 62.10.06/0197, bytem Mukařov, Písecká 53 upíše 5 ks nových kmenových nekótovaných akcií o jmenovité hodnotě 1,500.000,- Kč, znějících na majitele, vydaných v listinné podobě. Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští. Proti pohledávkám společnosti vůči jednotlivým upisovatel ům na splacení části nebo celého emisního kurzu nově upsaných akcií se připouští možnost započtení nebo částečného započtení, a to až do výše upisovaného emisního kurzu akcií, peněžité pohledávky jednotlivých upisovatelů vůči společnosti, maximálně však d o výše splatné pohledávky k poslednímu dni upisování. Případné smlouvy o započtení budou na návrh upisovatelů uzavřeny mezi společností a jednotlivými upisovateli nejpozději do sedmi dnů ode dne, kdy skončí upisování. Na smlouvě o započtení musí být podpi sy účastníků smlouvy úředně ověřeny. Důvodem pro vyslovení souhlasu se započtením je potřeba okamžitého snížení splatných závazků společnosti. Celý emisní kurs bude splacen započtením části pohledávek akcionářů vůči společnosti. Jedná se o tyto pohledávky : - pohledávka akcionáře Ing. Františka Čermáka ve výši 13,161.333,50 Kč (slovy: třináct milionů jedno sto šedesát jeden tisíc tři sta třicet tři celých padesát setin Kč) dle smlouvy o půjčce ze dne 29. 7. 2005 ve znění dodatku ze dne 21. 12. 2005 uzavřen é mezi Ing. Františkem Čermákem a společností, přičemž tato pohledávka bude započtena do výše emisního kurzu upisovaných akcií tzn. do výše 7,500.000,- Kč - pohledávka akcionáře Ing. Karla Haushaltera ve výši 13,161.333,50 Kč (slovy: třináct milionů jedno sto šedesát jeden tisíc tři sta třicet tři celých padesát setin Kč) dle smlouvy o půjčce ze dne 29. 7. 2005 ve znění dodatku ze dne 21. 12. 2005 uzavřené mezi Ing. Karlem Haushalterem a společností, přičemž tato pohledávka bude započtena do výše emisníh o kurzu upisovaných akcií tzn. do výše 7,500.000,- Kč " do 17. 5. 2006 od 30. 3. 2006

splaceno 100% základního kapitálu od 31. 7. 2002

Podoba akcií: listinná od 28. 4. 1997

Splaceno 30 % základního jmění do 31. 7. 2002 od 28. 4. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

od 17. 5. 2006

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

do 17. 5. 2006 od 12. 10. 2004

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 12. 10. 2004 od 28. 4. 1997
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 10 od 5. 9. 2007
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 500 000 Kč, počet: 10 od 17. 5. 2006
Akcie na majitele, hodnota: 5 000 Kč, počet: 1 000 do 5. 9. 2007 od 12. 10. 2004
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 12. 10. 2004 od 28. 4. 1997

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Vratislav Vícha

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2020

vznik členství: 22. 6. 2009

Nad Šárkou 1347/109, Praha, 160 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Janovec

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2016

vznik členství: 29. 6. 2007

vznik funkce: 29. 6. 2007

Střední 329, Hovorčovice, 250 64, Česká republika

Josef Šátek

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2007

vznik členství: 4. 6. 2007

Na Vinohradech 429, Cerhenice, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Vratislav Vícha

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2009 - Poslední vztah: 12. 3. 2020

vznik členství: 22. 6. 2009

Nad Šárkou 1347/109, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jiří Janovec

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 2. 2008 - Poslední vztah: 21. 9. 2016

vznik členství: 29. 6. 2007

vznik funkce: 29. 6. 2007

Angelovova 3170, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Jiří Janovec

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 2. 2008 - Poslední vztah: 21. 9. 2016

vznik členství: 29. 6. 2007

vznik funkce: 29. 6. 2007

Angelovova 3170, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Jiří Janovec

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2006 - Poslední vztah: 20. 2. 2008

vznik členství: 3. 4. 2002

zánik členství: 29. 6. 2007

vznik funkce: 17. 8. 2006

zánik funkce: 29. 6. 2007

Angelovova 3170, Praha, 143 00, Česká republika

Ing. Jiří Staněk

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2006 - Poslední vztah: 2. 7. 2009

vznik členství: 17. 8. 2006

zánik členství: 22. 6. 2009

Klasná 8a/192, Ostrava - Hrabová, 720 00, Česká republika

Ing. Jitka Klusáčková

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 10. 2003 - Poslední vztah: 5. 2. 2004

vznik funkce: 12. 2. 2003

zánik funkce: 8. 4. 2003

Na výslunní 101/24, Neratovice, 277 11, Česká republika

Ing. Eva Rathousová

člen

První vztah: 1. 2. 2003 - Poslední vztah: 5. 2. 2004

vznik funkce: 12. 8. 2002

zánik funkce: 8. 4. 2003

Tylova 524, Nymburk, Česká republika

Vladimír Krejčík

člen

První vztah: 1. 2. 2003 - Poslední vztah: 5. 2. 2004

vznik funkce: 9. 8. 2002

zánik funkce: 7. 4. 2003

Moučná 1332, Poděbrady III, Česká republika

Josef Šátek

člen

První vztah: 1. 2. 2003 - Poslední vztah: 5. 9. 2007

zánik členství: 4. 6. 2007

vznik funkce: 9. 8. 2002

Na Vinohradech 429, Cerhenice, Česká republika

Ing. Jiří Janovec

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2002 - Poslední vztah: 13. 11. 2006

vznik členství: 3. 4. 2002

vznik funkce: 3. 4. 2002

Angelovova 3170, Praha, 143 00, Česká republika

JUDr. Bohuslav Kučera

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2002 - Poslední vztah: 13. 11. 2006

vznik členství: 3. 4. 2002

zánik členství: 17. 8. 2006

vznik funkce: 3. 4. 2002

zánik funkce: 17. 8. 2006

Družnosti 6/1345, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Michal Haushalter

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2002 - Poslední vztah: 31. 10. 2003

vznik členství: 3. 4. 2002

vznik funkce: 3. 4. 2002

zánik funkce: 12. 2. 2003

Na spojce 1135, Říčany, 251 01, Česká republika

Martina Tichá

člen

První vztah: 3. 12. 1998 - Poslední vztah: 17. 4. 2001

Na Vrších 16, Praha 10, Česká republika

Ing. Pavel Harant

člen

První vztah: 3. 12. 1998 - Poslední vztah: 17. 4. 2001

Bryksova 957, Praha 9, Česká republika

Ing. Petr Koutník

První vztah: 15. 12. 1997 - Poslední vztah: 3. 12. 1998

Lohniského 843, Praha 5, Česká republika

Jiřina Bragagnolová

První vztah: 28. 4. 1997 - Poslední vztah: 31. 7. 2002

zánik funkce: 3. 4. 2002

Pšenčíkova 685, Praha 4, Česká republika

Mgr. Radek Pokorný

První vztah: 28. 4. 1997 - Poslední vztah: 3. 12. 1998

Osvobození 634, Vyškov, Česká republika

PhDr. Ivan Fišera

První vztah: 28. 4. 1997 - Poslední vztah: 15. 12. 1997

Sládkovičova 1238, Praha 4, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. František Čermák CSc.

předseda představenstva

První vztah: 20. 2. 2020

vznik členství: 29. 6. 2007

vznik funkce: 29. 6. 2007

Čs. armády 601/23, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Karel Haushalter

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2017

vznik členství: 29. 6. 2007

vznik funkce: 29. 6. 2007

Husova 165/5, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Michal Haushalter

člen představenstva

První vztah: 7. 2. 2016

vznik členství: 20. 6. 2007

Na Spojce 1135/4, Říčany, 251 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. František Čermák CSc.

předseda představenstva

První vztah: 3. 8. 2016 - Poslední vztah: 20. 2. 2020

vznik členství: 29. 6. 2007

vznik funkce: 29. 6. 2007

Jaselská 435/26, Praha, 160 00, Česká republika

ing. František Čermák CSc.

předseda představenstva

První vztah: 21. 11. 2015 - Poslední vztah: 3. 8. 2016

vznik členství: 29. 6. 2007

vznik funkce: 29. 6. 2007

Husova 165/5, Brno, 602 00, Česká republika

ing. František Čermák CSc.

předseda představenstva

První vztah: 21. 11. 2015 - Poslední vztah: 3. 8. 2016

vznik členství: 29. 6. 2007

vznik funkce: 29. 6. 2007

Husova 165/5, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. František Čermák CSc.

předseda představenstva

První vztah: 20. 2. 2008 - Poslední vztah: 21. 11. 2015

vznik členství: 29. 6. 2007

vznik funkce: 29. 6. 2007

Jaselská 26, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Karel Haushalter

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 2. 2008 - Poslední vztah: 12. 6. 2017

vznik členství: 29. 6. 2007

vznik funkce: 29. 6. 2007

Písecká 53, Mukařov, 251 62, Česká republika

Ing. Karel Haushalter

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 2. 2008 - Poslední vztah: 12. 6. 2017

vznik členství: 29. 6. 2007

vznik funkce: 29. 6. 2007

Písecká 53, Mukařov, 251 62, Česká republika

Ing. Michal Haushalter

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2007 - Poslední vztah: 7. 2. 2016

vznik členství: 20. 6. 2007

Na spojce 1135, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Vratislav Vícha

člen představenstva

První vztah: 13. 11. 2006 - Poslední vztah: 6. 6. 2008

vznik členství: 22. 9. 2006

zánik členství: 1. 11. 2007

Nad Šárkou 1347/109, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Milan Dolanský

člen představenstva

První vztah: 13. 11. 2006 - Poslední vztah: 18. 9. 2007

vznik členství: 17. 8. 2006

zánik členství: 2. 5. 2007

Na Lukách 17, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Michal Haushalter

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2003 - Poslední vztah: 13. 11. 2006

vznik členství: 12. 2. 2003

zánik členství: 17. 8. 2006

Na spojce 1135, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. František Čermák

předseda představenstva

První vztah: 31. 10. 2003 - Poslední vztah: 20. 2. 2008

vznik členství: 3. 4. 2002

zánik členství: 29. 6. 2007

vznik funkce: 12. 2. 2003

zánik funkce: 29. 6. 2007

Jaselská 26, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Karel Haushalter

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 10. 2003 - Poslední vztah: 20. 2. 2008

vznik členství: 3. 4. 2002

zánik členství: 29. 6. 2007

vznik funkce: 12. 2. 2003

zánik funkce: 29. 6. 2007

Písecká 53, Mukařov, 251 62, Česká republika

Ing. Jaroslav Benda

předseda

První vztah: 1. 2. 2003 - Poslední vztah: 31. 10. 2003

vznik funkce: 12. 8. 2002

zánik funkce: 12. 2. 2003

U lesa 559, Praha 4, Česká republika

Ing. František Čermák CSc.

člen

První vztah: 1. 2. 2003 - Poslední vztah: 31. 10. 2003

vznik funkce: 3. 4. 2002

Jaselská 435/26, Praha 6, Česká republika

Ing. Karel Haushalter

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2002 - Poslední vztah: 31. 10. 2003

vznik členství: 3. 4. 2002

vznik funkce: 3. 4. 2002

Písecká 53, Mukařov, 251 62, Česká republika

Ing. František Čermák CSc.

předseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2002 - Poslední vztah: 1. 2. 2003

vznik členství: 3. 4. 2002

vznik funkce: 3. 4. 2002

Jaselská 26, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jan Škarka

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2002 - Poslední vztah: 1. 2. 2003

vznik členství: 3. 4. 2002

vznik funkce: 3. 4. 2002

zánik funkce: 12. 8. 2002

Masarykova 822, Kolín 2, 280 00, Česká republika

Ing. Petr Koutník

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 1998 - Poslední vztah: 12. 8. 2002

zánik funkce: 5. 10. 2001

Lohniského 843, Praha 5, Česká republika

Ing. František Čermák CSc.

První vztah: 15. 12. 1997 - Poslední vztah: 31. 7. 2002

zánik funkce: 5. 10. 2001

Jaselská 26, Praha 6, Česká republika

Mgr. Kateřina Janstová

První vztah: 28. 4. 1997 - Poslední vztah: 15. 12. 1997

Kovařovicova 3, Praha 4, Česká republika

JUDr. Miroslav Jansta

předseda představenstva

První vztah: 28. 4. 1997 - Poslední vztah: 17. 4. 2001

2. května 1143, Nymburk, Česká republika

Ing. František Pinc

První vztah: 28. 4. 1997 - Poslední vztah: 3. 12. 1998

17. listopadu 490, Klášterec nad Ohří, Česká republika

Vůči třetím osobám a před soudy a jinými orgány jednají jménem společnosti ve všech věcech a podepisují za společnost předseda nebo místopředseda představenstva a to každý samostatně.

od 5. 2. 2004

Vůči třetím osobám a před soudy a jinými orgány jednají jménem společnosti a pod její firmou ve všech věcech předseda představenstva spolu s dalším členem představenstva společně. Jménem společnosti podepisují vždy předseda představenstvav spolu s dalším členem představenstva společně. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu obchodní firmy společnosti či otisku razítka obchodní firmy společnosti připojí své podpisy.

do 5. 2. 2004 od 1. 2. 2003

Jménem společnosti jednají členové představenstva samostatně. Za společnost podepisují samostatně členové představenstva tak, že k otisku razítka obchodní firmy nebo k vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 1. 2. 2003 od 31. 7. 2002

Za společnost jednají členové představenstva samostatně. Za společnost podepisují samostatně členové představenstva tak, že k otisku razítka společnosti nebo k vypsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

do 31. 7. 2002 od 28. 4. 1997

Další vztahy firmy BRESSON a.s.

AGENTURA PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIKŮ - ARES, v.o.s.

První vztah: 3. 2. 2010

Jáchymovská 41/73, Karlovy Vary Bohatice, 360 04

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 3. 12. 1997

Živnosti

Insolvenční rejstřík

BRESSON a.s.

spisová značka: INS 9115/2009

stav řízení: prohlášený konkurs

poslední záznam: 2020-11-03 13:38:13.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).