Hlavní navigace

Březiněves, a.s.

Firma Březiněves, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 9081, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 55 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25593579

Sídlo:

Vladislavova 1390/17, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

15. 3. 2000

DIČ:

CZ25593579

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

41100 Developerská činnost
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 9081, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Březiněves, a.s. od 21. 7. 2015

Obchodní firma

Březiněves, a.s. do 21. 7. 2015 od 5. 12. 2003

Obchodní firma

Olomouc Property Development,a.s. do 5. 12. 2003 od 15. 3. 2000

Obchodní firma

Březiněvec, a.s. do 5. 12. 2003 od 5. 12. 2003

Právní forma

Akciová společnost od 15. 3. 2000

adresa

Vladislavova 1390/17
Praha 11000 od 21. 7. 2015

adresa

Václavské nám. 1601/47
Praha 1 11000 do 21. 7. 2015 od 2. 11. 2006

adresa

Hradební 9/768
Praha 1 11000 do 2. 11. 2006 od 5. 12. 2003

adresa

Minská 41
Brno 61600 do 5. 12. 2003 od 18. 3. 2002

adresa

Minská 41
Brno do 18. 3. 2002 od 15. 3. 2000

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 14. 3. 2019

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 16. 12. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 1. 3. 2018 od 16. 12. 2009

pronájem bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných služeb než základních do 16. 12. 2009 od 15. 3. 2000

Ostatní skutečnosti

K akciím je ve prospěch společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, Česká republika, IČO: 453 17 054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1360 (dále jen "Banka"), sjednán závazek nezřídit zástavní právo ani jiné zatížení a závazek nezcizit akcie, a to na dobu do dne zániku zástavního práva dle smlouvy o zřízení zástavního práva k akciím, která byla uzavřena dne 14. září 2017 mezi Bankou jako zástavním věřitelem a společnos tí Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1 Nové Město, Vladislavova 1390/17, PSČ 110 00, Česká republika, IČO: 427 16 161, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1115 jako zástavcem, nejdéle však do 31. p rosince 2024. do 7. 3. 2018 od 4. 10. 2017

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech od 27. 1. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 2 do 7. 3. 2018 od 27. 1. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 7. 3. 2018 od 27. 1. 2014

Jediný akcionář rozhodl dne 4.8.2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je skutečnost, že vlastnictví nemovitosti je plně v souladu s předmětem podnikání společnosti, atraktivní umístění nemovitosti je zárukou výhodného podnikání a forma nepeněžitého vkladu do společnosti je nejefektivnějším způsobem, jak tuto nemovitost vložit do majetku společnosti. Základní kapitál společnosti bude zvýšen nepeněžitým vkladem o částku 53,000.000,- Kč. Celková výše základního kapitálu společnosti bude činit 55,000.000,- Kč Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Bude upsáno 530 ks nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá. Emisní kurs jedné akcie se bude rovnat jmenovité hodnotě, tj. 100.000,- Kč. Převoditelnost akcií je omezena stejně jako již emitované akcie, tj. jsou převoditelné po uze s předchozím souhlasem představenstva společnosti a s výhradou předkupního práva akcionářů společnosti. Přednostní právo jediného akcionáře k úpisu 530ks akcií, které mají být upsány nepeněžitým vkladem, se vylučuje. Důvodem vyloučení přednostního práva je získání atraktivních nemovitostí, jejichž umístění je zárukou výhodného podnikání. Všech 530 ks akcií bude nabídnuto určitému zájemci, panu Radovanu Vítkovi, r.č. 710122/4779, bytem Brno, Minská 41, PSČ 616 00. Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií. Předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitost - pozemek p.č. 427/89 o výměře 23738 m2 - orná půda, v kat. území Březiněves, obec Praha, který je ve vlastnictví pana Radovana Vítka, r.č. 710122/4779, bytem Brno, Minská 41, PSČ 616 00, zapsaný na LV č. 321 ve deném Katastrálním úřadem pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště Praha . Nemovitost byla oceněna znalcem jmenovaným usnesením Městského soudu v Praze čj. Nc 4424/2005-10, Ing. Františkem Cigánkem, znalecký posudek č. 35/2911-2005 ze dne 20.7.2005, který předmět nepeněžitého vkladu ocenil částkou ve výši 53,000.000,- Kč. Za ten to nepeněžitý vklad bude vydáno 530ks nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá. Úpis bude probíhat dvacet jedna dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií panem Radovanem Vítkem, v pracovní dny od 9,00 do 16,00 hodin. Představenstvo společnosti je povinno zaslat návrh smlouvy o upsání akcií společnosti panu Rado vanu Vítkovi do 21 dnů ode dne kdy se dozví o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Pohledávka společnosti na splacení emisního kurzu 530 ks, tj. pohledávka ve výši 53,000.000,- Kč bude splacena nepeněžitým vkladem (předá ním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 ObchZ, v platném znění a nemovitosti) do 21 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47 v pracovní dny od 9,00 do 16,00 hodin. do 6. 2. 2006 od 31. 8. 2005

1. Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 14.04.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti tak, že základní kapitál společnosti bude zvýšení o částku 1,000.000,- Kč. Celková výše základního kapitálu bude činit 2,000.000,- Kč. Základní kapitál bude zv ýšen upsáním nových akcií peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Bude upsáno 10 kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá. Emisní kurs jedné akcie se bude rovnat jmenovité hodnotě, tj. 100.000,- Kč. Převoditelnost akcií je omezena stejně jako již emitované akcie, tj. jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva a s výhradou předkupního práva akcionářů v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním kapitálu. Emisní ážio se bude rovnat nule. 3. Veškeré akcie budou upsány jediným akcionářem s využitím jeho přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií v den úpisu a upisovatel se zavazuje splatit nově upsané akcie 100% jejich hodnoty na č.ú . 994404-1843863001/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Úpis bude probíhat 21 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři v prostorách společnosti Czech Property Investments, a.s., na adrese Praha 1, Václavské náměstí 47, ve III. patře v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin. Představenstvo společnosti je povinno zaslat návrh smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři do 21 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst říku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč bude upsána jedna nová listinná kmenová akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, jejich emisní kurs se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. do 6. 2. 2006 od 5. 12. 2003

Omezení převoditelnosti akcií Akcie vydané společností jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva společnosti s výhradou předkupního práva akcionářů v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním kapitálu. do 7. 2. 2007 od 18. 3. 2002

Kapitál

Základní kapitál

vklad 55 000 000 Kč

od 13. 2. 2006

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 13. 2. 2006 od 12. 2. 2004

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 12. 2. 2004 od 15. 3. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 550 od 13. 2. 2006
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 13. 2. 2006 od 12. 2. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 12. 2. 2004 od 15. 3. 2000

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Jan Kratina

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 3. 2017

vznik členství: 20. 5. 2014

Skřivanová 94, Jesenice, 252 42, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

 • jednatel

  HOTEL U PARKU, s.r.o.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen

  Marcano, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen, člen představenstva

  Altalena, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen

  Barrera, a.s., v likvidaci

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen

  Gerosa, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen

  Borboni, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen, člen představenstva

  Vilanel, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • předseda představenstva

  CPI Hotels, a.s.

  Bečvářova 2081/14, Praha Strašnice (Praha 10), 100 00

Historické vztahy

Jan Kratina

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2015 - Poslední vztah: 22. 3. 2017

vznik členství: 20. 5. 2014

Kafková 591, Jesenice, 252 42, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

 • předseda představenstva

  CPI Hotels, a.s.

  Bečvářova 2081/14, Praha Strašnice (Praha 10), 100 00

 • člen

  Marcano, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen

  Altalena, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen

  Barrera, a.s., v likvidaci

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen

  Gerosa, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen

  Borboni, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen

  Vilanel, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Jan Kratina

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 10. 2015 - Poslední vztah: 22. 3. 2017

vznik členství: 20. 5. 2014

Kafková 591, Jesenice, 252 42, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

 • předseda představenstva

  CPI Hotels, a.s.

  Bečvářova 2081/14, Praha Strašnice (Praha 10), 100 00

 • člen

  Marcano, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen

  Altalena, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen

  Barrera, a.s., v likvidaci

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen

  Gerosa, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen

  Borboni, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen

  Vilanel, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Jan Kratina

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2014 - Poslední vztah: 16. 10. 2015

vznik členství: 20. 5. 2014

Radimovická 1416/8, Praha, 149 00, Česká republika

Milan Trněný

člen

První vztah: 27. 1. 2014 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 21. 1. 2014

zánik členství: 20. 5. 2014

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Mgr. Josef Štolba

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 27. 1. 2014

vznik členství: 24. 4. 2012

zánik členství: 21. 1. 2014

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Semrád

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2013 - Poslední vztah: 27. 1. 2014

vznik členství: 24. 4. 2012

zánik členství: 21. 1. 2014

Kladská 774, Úvaly, 250 82, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Josef Štolba

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2012 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 24. 4. 2012

zánik členství: 21. 1. 2014

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Tomáš Tajer

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2012 - Poslední vztah: 27. 1. 2014

vznik členství: 24. 4. 2012

zánik členství: 21. 1. 2014

Brunclíkova 1878/8, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. Pavel Semrád

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2012 - Poslední vztah: 19. 3. 2013

vznik členství: 24. 4. 2012

zánik členství: 21. 1. 2014

Kladská 774, Úvaly, 250 82, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Vojtěch Karas

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2007 - Poslední vztah: 26. 6. 2012

vznik členství: 25. 1. 2007

zánik členství: 24. 4. 2012

Sokolovská 85/104, Praha 8, 186 00, Česká republika

JUDr. Vladimír Sup

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2007 - Poslední vztah: 26. 6. 2012

vznik členství: 25. 1. 2007

zánik členství: 24. 4. 2012

Ke Skále 179, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Lenka Supová

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2007 - Poslední vztah: 26. 6. 2012

vznik členství: 25. 1. 2007

zánik členství: 24. 4. 2012

Ke Skále 179, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Ing. Stanislav Šefránek

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2005 - Poslední vztah: 7. 2. 2007

zánik členství: 25. 1. 2007

vznik funkce: 29. 11. 2004

Tenisová 952/12, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Radan Kamenický

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2005 - Poslední vztah: 7. 2. 2007

zánik členství: 25. 1. 2007

vznik funkce: 29. 11. 2004

Zahradní 1439, Nové Město na Moravě, 592 31, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Zdeněk Podolský

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2005 - Poslední vztah: 7. 2. 2007

zánik členství: 25. 1. 2007

vznik funkce: 29. 11. 2004

28. října 661/4, Děčín I, 405 01, Česká republika

Mgr. Josef Štolba

člen

První vztah: 18. 3. 2002 - Poslední vztah: 14. 1. 2005

vznik funkce: 15. 3. 2000

zánik funkce: 29. 11. 2004

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Radovan Vítek

člen

První vztah: 18. 3. 2002 - Poslední vztah: 14. 1. 2005

vznik funkce: 15. 3. 2000

zánik funkce: 29. 11. 2004

Minská 41, Brno, 616 00, Česká republika

Zbyněk Michal

člen

První vztah: 18. 3. 2002 - Poslední vztah: 14. 1. 2005

vznik funkce: 15. 3. 2000

zánik funkce: 29. 11. 2004

Slavíčkova 495/28, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Radovan Vítek

člen

První vztah: 15. 3. 2000 - Poslední vztah: 18. 3. 2002

Minská 41, Brno, Česká republika

Zbyněk Michal

člen

První vztah: 15. 3. 2000 - Poslední vztah: 18. 3. 2002

Slavíčkova 495/28, Ústí nad Labem, Česká republika

Mgr. Josef Štolba

člen

První vztah: 15. 3. 2000 - Poslední vztah: 18. 3. 2002

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Milan Trněný

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 20. 5. 2014

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Dalších 146 vztahů k této osobě

Martin Němeček

člen

První vztah: 27. 1. 2014

vznik členství: 21. 1. 2014

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 121 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Milan Trněný

člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2012 - Poslední vztah: 27. 1. 2014

vznik členství: 24. 4. 2012

zánik členství: 21. 1. 2014

Bellova 16, Brno, 623 00, Česká republika

Ing. Radan Kamenický

člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2012 - Poslední vztah: 27. 1. 2014

vznik členství: 24. 4. 2012

zánik členství: 21. 1. 2014

Zahradní 1439, Nové Město na Moravě, 592 31, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Zdeněk Havelka

předseda představenstva

První vztah: 26. 6. 2012 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 24. 4. 2012

zánik členství: 20. 5. 2014

vznik funkce: 25. 4. 2012

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 37 vztahů k této osobě

Ing. Radan Kamenický

člen představenstva

První vztah: 7. 2. 2007 - Poslední vztah: 26. 6. 2012

vznik členství: 25. 1. 2007

zánik členství: 24. 4. 2012

Zahradní 1439, Nové Město na Moravě, 592 31, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Zdeněk Havelka

předseda představenstva

První vztah: 7. 2. 2007 - Poslední vztah: 26. 6. 2012

vznik členství: 25. 1. 2007

zánik členství: 24. 4. 2012

vznik funkce: 26. 1. 2007

zánik funkce: 24. 4. 2012

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 37 vztahů k této osobě

Milan Trněný

člen představenstva

První vztah: 7. 2. 2007 - Poslední vztah: 26. 6. 2012

vznik členství: 25. 1. 2007

zánik členství: 24. 4. 2012

Bellova 16, Brno, 623 00, Česká republika

Vítězslav Hajdl

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2006 - Poslední vztah: 7. 2. 2007

zánik členství: 25. 1. 2007

vznik funkce: 29. 11. 2004

Ostrčilova 4, č.p. 440, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Lenka Pernikářová

člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2006 - Poslední vztah: 7. 2. 2007

zánik členství: 25. 1. 2007

vznik funkce: 29. 11. 2004

Bryksova 742, Praha 9, 198 00, Česká republika

Mgr. Zbyněk Michal

předseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2005 - Poslední vztah: 7. 2. 2007

zánik členství: 25. 1. 2007

vznik funkce: 17. 8. 2005

zánik funkce: 25. 1. 2007

Slavíčkova 495/28, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Zbyněk Michal

předseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2005 - Poslední vztah: 25. 8. 2005

vznik funkce: 17. 8. 2005

Slavíčkova 495/28, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Vítězslav Hajdl

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2005 - Poslední vztah: 16. 1. 2006

vznik funkce: 29. 11. 2004

Řehlovice čp. 71, 403 13, Česká republika

Lenka Helebrantová

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2005 - Poslední vztah: 16. 1. 2006

vznik funkce: 29. 11. 2004

Bryksova 742, Praha 9, 198 00, Česká republika

Zbyněk Michal

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2005 - Poslední vztah: 25. 8. 2005

vznik funkce: 29. 11. 2004

zánik funkce: 17. 8. 2005

Slavíčkova 495/28, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 12. 2. 2004 - Poslední vztah: 14. 1. 2005

vznik funkce: 11. 4. 2003

zánik funkce: 29. 11. 2004

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 37 vztahů k této osobě

RNDr. Ondřej Dvořák

předseda představenstva

První vztah: 12. 2. 2004 - Poslední vztah: 14. 1. 2005

zánik funkce: 29. 11. 2004

Kropáčkova 559, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Dalibor Dušek

člen představenstva

První vztah: 18. 3. 2002 - Poslední vztah: 12. 2. 2004

vznik funkce: 15. 3. 2000

zánik funkce: 11. 4. 2003

Svatoslavova 2/849, Praha 4, 140 00, Česká republika

RNDr. Ondřej Dvořák

člen představenstva

První vztah: 18. 3. 2002 - Poslední vztah: 12. 2. 2004

vznik funkce: 15. 3. 2000

Kropáčkova 559, Praha 4, 140 00, Česká republika

Milan Trněný

člen představenstva

První vztah: 18. 3. 2002 - Poslední vztah: 14. 1. 2005

vznik funkce: 15. 3. 2000

zánik funkce: 29. 11. 2004

Bellova 16, Brno, 623 00, Česká republika

RNDr. Ondřej Dvořák

člen představenstva

První vztah: 15. 3. 2000 - Poslední vztah: 18. 3. 2002

Kropáčkova 559, Praha 4, Česká republika

Ing. Dalibor Dušek

člen představenstva

První vztah: 15. 3. 2000 - Poslední vztah: 18. 3. 2002

Svatoslavova 2/849, Praha 4, Česká republika

Milan Trněný

člen představenstva

První vztah: 15. 3. 2000 - Poslední vztah: 18. 3. 2002

Bellova 16, Brno, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. Člen představenstva činí písemné úkony tak, že připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci.

od 7. 3. 2018

Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že podepisující se člen představenstva připojí ke svému jménu vytištěnou razítkem či jiným způsobem tištěnou či napsanou obchodní firmu společnosti.

do 7. 3. 2018 od 18. 3. 2002

Způsob jednání: Za společnost jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že podepisující se člen představenstva připojí ke svému jménu vytištěné razítkem či jiným způsobem tištěné či napsané obchodní jméno společnosti.

do 18. 3. 2002 od 15. 3. 2000

Další vztahy firmy Březiněves, a.s.

Historické vztahy

Radovan Vítek

První vztah: 12. 2. 2004 - Poslední vztah: 25. 8. 2005

Minská 41, Brno, 616 00, Česká republika

Czech Property Investments, a.s.

První vztah: 3. 7. 2015

Vladislavova 1390/17, Praha, 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Czech Property Investments, a.s.

První vztah: 27. 1. 2014 - Poslední vztah: 3. 7. 2015

Vladislavova 1390/17, Praha, 110 00

Czech Property Investments, a.s.

První vztah: 18. 3. 2002 - Poslední vztah: 12. 2. 2004

Vladislavova 1390/17, Praha, 110 00

Czech Property Investments, a.s.

První vztah: 15. 3. 2000 - Poslední vztah: 18. 3. 2002

Vladislavova 1390/17, Praha, 110 00

Akcionáři

Czech Property Investments, a.s., IČ: 42716161

Vladislavova 1390/17, Česká republika, Praha, 110 00

od 3. 7. 2015

Czech Property Investments, a.s., IČ: 42716161

Václavské náměstí, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 3. 7. 2015 od 27. 1. 2014

CPI BYTY, a.s., IČ: 26228700

Václavské náměstí 1601/47, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 27. 1. 2014 od 13. 4. 2011

SPOBYT, as., IČ: 25029339

Masarykova, Česká republika, Ústí nad Labem, 400 01

do 6. 2. 2006 od 25. 8. 2005

Radovan Vítek

Minská, Česká republika, Brno, 616 00

do 25. 8. 2005 od 12. 2. 2004

Czech Property Investments,a.s., IČ: 42716161

Hradební, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 12. 2. 2004 od 18. 3. 2002

Czech Property Investments,a.s., IČ: 42716161

Hradební, Česká republika, Praha 1

do 18. 3. 2002 od 15. 3. 2000

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 9. 12. 2009

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 20. 8. 2018

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).