Hlavní navigace

CALVELION a.s.

Firma CALVELION a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 11388, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 040 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27635392

Sídlo:

Kateřinská 1493/15, Praha, 120 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

21. 12. 2006

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
5590 Ostatní ubytování
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 11388, Městský soud v Praze

Obchodní firma

CALVELION a.s. od 21. 12. 2006

Právní forma

Akciová společnost od 21. 12. 2006

adresa

Kateřinská 1493/15
Praha 12000 od 24. 10. 2015

adresa

Sázavská 914/8
Praha 2 12000 do 24. 10. 2015 od 9. 10. 2007

adresa

136
Velké Hamry 46845 do 9. 10. 2007 od 14. 6. 2007

adresa

Janáčkovo nábřeží 39/51
Praha 5 15000 do 14. 6. 2007 od 21. 12. 2006

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 21. 3. 2011

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 21. 3. 2011

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 21. 3. 2011 od 9. 10. 2007

realitní činnost do 21. 3. 2011 od 9. 10. 2007

ubytovací služby do 21. 3. 2011 od 9. 10. 2007

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb do 21. 3. 2011 od 21. 12. 2006

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti rozhodla dne 18.3.2011 o snížení základního kapitálu takto: a) Základní kapitál společnosti činí 3,400.000,- Kč a je zcela splacen. Snižuje se základní kapitál společnosti z celkové částky 3,400.000,- Kč o částku 1.360.000,- Kč tak, že po tomto snížení bude základní kapitál společnosti činit 2,040.000,- Kč. b) Důvodem snížení základního kapitálu je neefektivní výše základního kapitálu. c) S částkou ve výši 1,360.000,- Kč, o kterou se snižuje základní kapitál, bude naloženo tak, že tato částka bude rozdělena mezi akcionáře v poměru k jmenovité hodnotě jimi držených akcií. d) Určuje se způsob snížení základního kapitálu tak, že v rozsahu 1,360.000,- Kč bude provedeno snížením jmenovité hodnoty každé akcie z dosavadních 200.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu ve výši 120.000,- Kč. e) Určuje se patnáctidenní lhůta pro akcionáře k předložení akcií tak, že tato lhůta počíná běžet následující den po dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 8. 7. 2011 od 30. 3. 2011

Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 1 400 000,--Kč (jeden milion čtyři sta tisíc korun českých), vydáním 7 (sedmi) kusů nových nekótovaných kmenových akcií znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 200 000,--Kč ( dvě stě tisíc korun českých) (dále jen "nové akcie"). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci. Ostatní způsoby upsání akcií uvedené v ustanovení § 20 3 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. Všech 7 (sedm) nových nekótovaných kmenových akcií, znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě, každé o jmenovité hodnotě 200 000,--Kč (dvě stě tisíc korun českých), bude nabídnuto k upsání Bohumilu Rytinovi, r.č. 570625/0011, bytem Praha 6, Dejv ice, Na Viničních horách 665/39a, nepeněžitým vkladem: a) domu číslo popisného 136 (v části obce Velké Hamry) postaveného na pozemku evidovaném v katastru nemovitostí jako parcela čísla parcelního 3527 b) pozemku evidovaného v katastru nemovitostí jako parcela čísla parcelního 3527 zapsaných v Katastru nemovitostí České republiky v listu vlastnictví číslo 1044 pro obec Velké Hamry a katastrální území Velké Hamry. Na splacení emisného kurzu nových akcií se nepeněžitý vklad započítává v hodnotě 1 400 000,--Kč (jeden milion čtyři sta tisíc korun českých), částka 11 600 000,--Kč (jedenáct milionů šest set tisíc korun českých) je podle § 204 odst. 1 za použití § 163a o dst. 3 obchodního zákoníku emisním ážiem a upisovateli tedy bude za tento vklad vydáno 7 (sedm) nových nekótovaných akcií, znějících na majitele o jmenovité hodnotě 200 000,--Kč (dvě stě tisíc korun českých). Představenstvo společnosti je povinno nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručit předem určenému zájemci písemnou informaci o možnosti upsání novýc h akcií, oznámit počátek běhu lhůty pro upisování akcií a doručit návrh smlouvy o upsání akcií. Zájemce může akcie upsat uzavřením smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti CALVELION a.s. v pracovní dny v době od 10,00 do 14,00 hodin ve lhůtě 90 (devadesáti dnů) ode dne doručení informace o možnosti upsání nových akcií, oznámení počátku běhu lhůty pro upsání akcií a návrhu smlouvy o upsání akcií. Vklad musí být splacen předáním prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku společnosti a fyzickýcm předáním nemovitostí (§ 204 odst. 3 obchodního zákoníku) na místě samém (tj. ve vkládaných nemovitostech) nejpozději do 90 (devadesáti) dnů od uzavře ní smlouvy o upsání akcií nepeněžitým vkladem; o předání a převzetí vkladu musí být sepsán zápis. Nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc ro zhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 6. 5. 2009 od 9. 5. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 040 000 Kč

od 8. 7. 2011

Základní kapitál

vklad 3 400 000 Kč

do 8. 7. 2011 od 14. 6. 2007

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 14. 6. 2007 od 21. 12. 2006
Akcie na jméno, hodnota: 120 000 Kč, počet: 17 od 24. 10. 2015
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 120 000 Kč, počet: 17 do 24. 10. 2015 od 8. 7. 2011
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 200 000 Kč, počet: 17 do 8. 7. 2011 od 14. 6. 2007
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 14. 6. 2007 od 21. 12. 2006

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Zdeněk Novák

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2016

vznik funkce: 15. 11. 2016

Na Bělidle 1678/2, Ostrava, 702 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Mikuláš Bakay

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2015 - Poslední vztah: 15. 12. 2016

vznik členství: 19. 10. 2015

vznik funkce: 19. 10. 2015

zánik funkce: 15. 11. 2016

Jana Růžičky 1143/11, Praha, 148 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Lukáš Kadič

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 6. 2014 - Poslední vztah: 24. 10. 2015

vznik členství: 26. 9. 2007

zánik členství: 19. 10. 2015

zánik funkce: 19. 10. 2015

Hlavní 1162/24, Praha, 141 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Lukáš Kadič

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2007 - Poslední vztah: 5. 6. 2014

vznik členství: 26. 9. 2007

Hlavní 1162/4, Praha 4, 140 00, Česká republika

Martina Kottková

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2007 - Poslední vztah: 24. 10. 2015

vznik členství: 26. 9. 2007

zánik členství: 19. 10. 2015

vznik funkce: 26. 9. 2007

zánik funkce: 19. 10. 2015

Rajmonova 1637/2, Praha 8, 180 00, Česká republika

František Liška

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2007 - Poslední vztah: 24. 10. 2015

vznik členství: 26. 9. 2007

zánik členství: 19. 10. 2015

zánik funkce: 19. 10. 2015

Lužická 39, Praha 2, 120 00, Česká republika

Iveta Drozenová

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 5. 2007 - Poslední vztah: 9. 10. 2007

vznik členství: 1. 2. 2007

zánik členství: 26. 9. 2007

vznik funkce: 2. 2. 2007

zánik funkce: 26. 9. 2007

Za Rokytkou 121/14, Praha 9, 198 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  MD a.s.

  Koněvova 1686/112, Praha, 130 00

Mária Žižková

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 5. 2007 - Poslední vztah: 9. 10. 2007

vznik členství: 1. 2. 2007

zánik členství: 26. 9. 2007

Jana Masaryka 332/52, Praha 2, 120 00, Česká republika

Jana Caithamelová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 5. 2007 - Poslední vztah: 9. 10. 2007

vznik členství: 1. 2. 2007

zánik členství: 26. 9. 2007

Vašátkova 1016, Praha 9, 198 00, Česká republika

Alena Kocumová

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2006 - Poslední vztah: 9. 5. 2007

vznik členství: 21. 12. 2006

zánik členství: 1. 2. 2007

vznik funkce: 21. 12. 2006

zánik funkce: 1. 2. 2007

Nová 369, Kašperské Hory, 341 92, Česká republika

Michaela Nezbedová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2006 - Poslední vztah: 9. 5. 2007

vznik členství: 21. 12. 2006

zánik členství: 1. 2. 2007

vznik funkce: 21. 12. 2006

zánik funkce: 1. 2. 2007

Ke Zbraslavi 173, Praha 4, 143 00, Česká republika

Jana Mikeštíková

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2006 - Poslední vztah: 9. 5. 2007

vznik členství: 21. 12. 2006

zánik členství: 1. 2. 2007

vznik funkce: 21. 12. 2006

zánik funkce: 1. 2. 2007

Sudoměřská 1574/27, Praha 3, 130 00, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Pavel Kottek

člen představenstva

První vztah: 24. 10. 2015

vznik členství: 19. 10. 2015

vznik funkce: 19. 10. 2015

Josefa Kočího 1556/8, Praha, 153 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Miroslav Kadič

člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2015 - Poslední vztah: 24. 10. 2015

vznik členství: 26. 9. 2007

zánik členství: 19. 10. 2015

zánik funkce: 19. 10. 2015

Hlavní 1162/24, Praha, 141 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Eva Kottková

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 24. 10. 2015

vznik členství: 26. 9. 2007

zánik členství: 19. 10. 2015

zánik funkce: 19. 10. 2015

Josefa Kočího 1556/8, Praha, 153 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Kottek

předseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 24. 10. 2015

vznik členství: 26. 9. 2007

zánik členství: 19. 10. 2015

vznik funkce: 26. 9. 2007

zánik funkce: 19. 10. 2015

Josefa Kočího 1556/8, Praha, 153 00, Česká republika

Miroslav Kadič

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2007 - Poslední vztah: 11. 8. 2015

vznik členství: 26. 9. 2007

Hlavní 1162/24, Praha 4, 140 00, Česká republika

Eva Kottková

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2007 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 26. 9. 2007

Josefa Kočího 1556/8, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Pavel Kottek

předseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2007 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 26. 9. 2007

vznik funkce: 26. 9. 2007

Josefa Kočího 1556/8, Praha 5, 150 00, Česká republika

Bohumil Rytina

člen představenstva

První vztah: 9. 5. 2007 - Poslední vztah: 9. 10. 2007

vznik členství: 1. 2. 2007

zánik členství: 26. 9. 2007

Na viničních horách 665/39a, Praha 6, 160 00, Česká republika

Mgr. Ing. Zdeněk Janda

člen představenstva

První vztah: 21. 12. 2006 - Poslední vztah: 9. 5. 2007

vznik členství: 21. 12. 2006

zánik členství: 1. 2. 2007

vznik funkce: 21. 12. 2006

zánik funkce: 1. 2. 2007

Frýdlantská 1314, Praha 8, 180 00, Česká republika

Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně.

od 24. 10. 2015

Každý člen představenstva jedná jménem společnosti samostatně.

do 24. 10. 2015 od 21. 12. 2006

Další vztahy firmy CALVELION a.s.

Historické vztahy

Bohumil Rytina

První vztah: 9. 5. 2007 - Poslední vztah: 9. 10. 2007

Na viničních horách 665/39a, Praha 6, 160 00, Česká republika

České společnosti a.s.

První vztah: 21. 12. 2006 - Poslední vztah: 9. 5. 2007

Karlovo náměstí 2097/10, Praha, 120 00

Další vztah k tomuto subjektu

 • Zdeněk Janda

  člen představenstva

  Frýdlantská 1314/15, Praha, 182 00, Česká republika

Akcionáři

Bohumil Rytina

Na Viničních horách, Česká republika, Praha 6, 160 00

do 9. 10. 2007 od 9. 5. 2007

České společnosti a.s., IČ: 26732556

Janáčkovo nábřeží, Česká republika, Praha 5, 150 00

do 9. 5. 2007 od 21. 12. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 26. 9. 2007

Živnosti

Realitní zprostředkování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 4. 3. 2020
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 26. 9. 2007
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).