Hlavní navigace

Česká exportní banka, a.s.

Firma Česká exportní banka, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3042, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 5 000 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

63078333

Sídlo:

Vodičkova 701/34, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 3. 1995

DIČ:

CZ63078333

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Ústřední vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64190 Ostatní peněžní zprostředkování
649 Ostatní finanční zprostředkování

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3042, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Česká exportní banka, a.s. od 10. 10. 2008

Obchodní firma

Česká exportní banka, a.s. od 22. 12. 2014

Obchodní firma

Česká exportní banka, a.s. od 23. 3. 2015

Obchodní firma

Česká exportní banka, a.s. od 9. 7. 2015

Obchodní firma

Česká exportní banka, a.s. do 9. 7. 2015 od 25. 5. 2015

Obchodní firma

Česká exportní banka, a.s. , zkráceně ČEB, a.s. do 25. 5. 2015 od 1. 3. 1995

Obchodní firma

Česká exportní banka, a.s. do 22. 12. 2014 od 16. 12. 2014

Obchodní firma

Česká exportní banka, a.s. do 16. 12. 2014 od 11. 12. 2014

Právní forma

Akciová společnost od 1. 3. 1995

adresa

Vodičkova 34 č.p. 701
Praha 1 11121 od 20. 8. 2001

adresa

Vodičkova 701/34
Praha 11000 od 6. 12. 2016

adresa

Vodičkova 34
Praha 1 do 20. 8. 2001 od 12. 10. 1998

adresa

Havlíčkova 3
Praha 1 do 12. 10. 1998 od 11. 4. 1997

adresa

nábř.kpt.Jaroše 1000
Praha 7 do 11. 4. 1997 od 1. 3. 1995

Předmět podnikání

- podle ust. § 1 odst. 1 zák. č. 21/1992 Sb., písm. a) přijímání vkladů od veřejnosti písm. b) poskytování úvěrů od 25. 11. 2013

- podle ust. § 1 odst. 3 zák. č. 21/1992 Sb., písm. a) investování do cenných papírů na vlastní účet v rozsahu převoditelných cenných papírů emitovaných Českou republikou, Českou národní bankou a zahraničními vládami, investování do zahraničních dluhopisů a do hypotečních zástavních listů, investován í do cenných papírů emitovaných právnickými osobami se sídlem na území České republiky písm. c) platební styk a zúčtování písm. e) poskytování záruk písm. f) otvírání akreditivů písm. g) obstarávání inkasa písm. l) poskytování bankovních informací písm. m) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami, které nejsou investičním nástrojem, a se zlatem v rozsahu: - obchodování na vlastní účet se zahraničními dluhopisy - obchodování na vlastní účet s peněžními prostředky v cizí měně - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s převoditelnými cennými papíry emitovanými zahraničními vládami - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s penězi ocenitelnými právy a závazky odvozenými od výše uvedených devizových hodnot - obchodování na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně písm. o) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci České exportní banky, a.s. od 25. 11. 2013

- poskytování investičních služeb podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“) zahrnující: hlavní investiční služby - podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona; - podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, obchodování s investičními nástroji na vlastní účet, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) téhož zákona, s výjimkou akcií nebo obdobných cenných papírů předst avujících podíl na společnosti nebo jiné právnické osobě, a ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. c) a d) zákona o podnikání na kapitálovém trhu; - podle § 4 odst. 2 písm. e) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. d) téhož zákona; doplňkové investiční služby - podle § 4 odst. 3 písm. a) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), c) a d) téhož zákona; - podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona o podnikání na kapitálovém trhu, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů pod niků. od 25. 11. 2013

- podle ust. § 1 odst. 1 zák. č. 21/1992 Sb., písm. a) přijímání vkladů od veřejnosti písm. b) poskytování úvěrů - podle ust. § 1 odst. 3 zák. č. 21/1992 Sb., písm. a) investování do cenných papírů na vlastní účet v rozsahu převoditelných cenných papírů emitovaných Českou republikou, Českou národní bankou a zahraničními vládami, investování do zahraničních dluhopisů a do hypotečních zástavních listů, investován í do cenných papírů emitovaných právnickými osobami se sídlem na území České republiky písm. c) platební styk a zúčtování písm. e) poskytování záruk písm. f) otvírání akreditivů písm. g) obstarávání inkasa písm. h) poskytování investičních služeb zahrnující: - doplňkovou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. c) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a to poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jak ož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodů podniků písm. l) poskytování bankovních informací písm. m) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu: - obchodování na vlastní účet se zahraničními dluhopisy - obchodování na vlastní účet s peněžními prostředky v cizí měně - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s převoditelnými cennými papíry emitovanými zahraničními vládami - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s penězi ocenitelnými právy a závazky odvozenými od výše uvedených devizových hodnot - obchodování na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně písm. o) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci České exportní banky, a.s. do 25. 11. 2013 od 14. 3. 2011

- podle ust. § 1 odst. 3 zák. č. 21/1992 Sb.: písm. a) investování do cenných papírů na vlastní účet - investování do cenných papírů emitovaných právnickými osobami se sídlem na území České republiky do 14. 3. 2011 od 1. 6. 2006

- podle ust. § 1 odst. 1 zák. č. 21/1992 Sb.: písm. a) přijímání vkladů od veřejnosti písm. b) poskytování úvěrů - podle ust. § 1 odst. 3 zák. č. 21/1992 Sb.: písm. a) investování do cenných papírů na vlastní účet v rozsahu převoditelných cenných papírů emitovaných Českou republikou, Fondem národního majetku, Českou národní bankou a zahraničními vládami, investování do zahraničních dluhopisů a do hypotečních zá stavních listů písm. c) platební styk a zúčtování písm. e) poskytování záruk písm. f) otvírání akreditivů písm. g) obstarávání inkasa písm. h) poskytování investičních služeb zahrnující: - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování p orad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků písm. m) poskytování bankovních informací písm. n) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu: - obchodování na vlastní účet se zahraničními dluhopisy - obchodování na vlastní účet s peněžními prostředky v cizí měně - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s převoditelnými cennými papíry emitovanými zahraničními vládami - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s penězi ocenitelnými právy a závazky odvozenými od výše uvedených devizových hodnot písm. p) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci České exportní banky, a.s. do 14. 3. 2011 od 6. 2. 2004

podle ust.§ 1 odst.3 zák.č.21/1992 Sb.: písm. e)poskytování záruk včetně záruk znějících na cizí měnu písm. h)obchodování na vlastní účet nbeo na účet klienta 1.devizovými hodnotami-poskytování přímých devizových úvěrů 2.v oblasti termínovaných obchodů ( futures) a opcí (options) včetně kurzových a úrokových obchodů 3.s převoditelnými zahraničními cennými papíry emitovanými zahraničními vládami do 11. 4. 1997 od 11. 4. 1997

podle ust.§ 1 odst.3 zák.č.21/1992 Sb.: písm. e)poskytování záruk včetně záruk znějících na cizí měnu písm. h)obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1.devizovými hodnotami-poskytování přímých devizových úvěrů 2.v oblasti termínovaných obchodů ( futures) a opcí (options) včetně kurzových a úrokových obchodů 3.s převoditelnými zahraničními cennými papíry emitovanými zahraničními vládami podle ust.§ 1 odst.3 zák.č.21/1992 Sb. h) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta 1.s devizovými hodnotami v rozsahu: a)přijímání zdrojů v cizí měně v objemech a formách dohodnutých s Českou národní bankou b) poskytování úvěrů devizovým bankám v tuzemsku c) ukládání dočasně volných zdrojů u bank d) nákup a prodej cizí měny s dodáním ihned a na termín 3.s převoditelnými cennými papíry emitovanými vládou ČR, Českou národní bankou,Fondem národního majetku do 6. 2. 2004 od 11. 4. 1997

obchodování na vlastní účet 1. s devizovými hodnotami v rozsahu : a) přijímání zdrojů v cizí měně v objemech a formách dohod- nutých s Českou národní bankou b) poskytování úvěrů devizovým bankám v tuzemsku c) ukládání dočasně volných zdrojů u bank d) nákup a prodej cizí měny s dodáním ihned a na termín 2. s převoditelnými cennými papíry emitovanými vládou ČR, Českou národní bankou, Fondem národního majetku do 11. 4. 1997 od 1. 3. 1995

přijímání vkladů od veřejnosti s výjimkou vkladů od fyzických osob do 6. 2. 2004 od 1. 3. 1995

poskytování úvěrů do 6. 2. 2004 od 1. 3. 1995

platební styk a zúčtování do 6. 2. 2004 od 1. 3. 1995

poskytování porad ve věcech podnikání do 6. 2. 2004 od 1. 3. 1995

poskytování bankovních informací do 6. 2. 2004 od 1. 3. 1995

Ostatní skutečnosti

Dne 10.2.2016 přijala Valná hromada České exportní banky, a.s. toto rozhodnutí: -základní kapitál České exportní banky, a.s. (ČEB) se zvyšuje z dosavadní výše 4.000,000.000,-- Kč upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 5.000,000.000,-- Kč, -zvýšení základního kapitálu bude realizováno tak, že ČEB vydá 1000 kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč každé akcie, -nově vydané akcie nebudou kótované (registrované), -nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, -nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu výsl ovně vzdají, a budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a to: státu - České republice, zastoupenému příslušnými ministerstvy (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo zemědělství), -místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní korporace Česká exportní banka, a.s., na adrese Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin, -předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře s ČEB, -lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva je jeden měsíc, přičemž počátek běhu lhůty je následující den po dni, kdy bude předem určenému zájemci doručena písemná výzva k upsání akcií; přílohou výzvy k upsání akcií zaslané bankou předem určenému zájemci bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií (dnem doručení se rozumí den, kdy bude výzva s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií doručena státu, tj. všem čtyřem uvedeným ministerstvům), -navrhovaná výše emisního kursu činí 1,000.000,-- Kč, -upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na č. 0112360000/8090, -upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do jednoho měsíce ode dne upsání akcií; do 26. 5. 2016 od 13. 4. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 14. 7. 2014

Základní kapitál obchodní společnosti Česká exportní banka, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, IČ: 63078333, se zvyšuje z dosavadní výše 2.950,000.000,-- Kč, (slovy: dvě miliardy devět set padesát milionů Kč) o částku 1.050,000.000,-- Kč, (sl ovy: jedna miliarda padesát miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 4.000,000.000,-- Kč, (slovy: čtyři miliardy Kč), který bude splacen peněžitými vklady. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno tak, že společnost vydá jeden tisíc padesát (1050) kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč) každé akcie. Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodníh o zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a to 1050 kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč) každé akcie: státu - České repu blice zastoupenému dle zákona č. 58/1995 Sb. příslušnými ministerstvy (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zemědělství). Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Česká exportní banka, a.s., na adrese Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21, v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva je jeden (1) měsíc, přičemž počátek běhu lhůty je následující den po dni, kdy bude předem určenému zájemci doručena výzva k upsání akcií. Přílohou výzvy k upsání akcií zaslané společností předem určenému zájemci, a to státu - České republice (zastoupenému příslušnými ministerstvy vykonávajícími akcionářská práva státu, tj. Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělství), bude návrh na u zavření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli (předem určenému zájemci) oznámen společností písemně. Dnem doručení se v případě upisovatele (předem určeného zájemce) ? státu - České republiky, rozumí den, kdy bude výzva s návrhem na uzavření sml ouvy o upsání akcií doručena státu, tj. všem čtyřem uvedeným ministerstvům. Navrhovaná výše emisního kursu činí 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč). Upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na účet číslo 0112360000/8090, který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do tří měsíců ode dne upsání akcií. do 6. 8. 2010 od 19. 5. 2010

Základní kapitál obchodní společnosti Česká exportní banka, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, IČ: 63078333, se zvyšuje z dosavadní výše 2.000,000.000,-- Kč, (slovy: dvě miliardy Kč) o částku 950,000.000,-- Kč, (slovy: devět set padesát milió nů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 2.950,000.000,-- Kč, (slovy: dvě miliardy devět set padesát milionů Kč), který bude splacen peněžitými vklady.---- Zvýšení základního kapitálu bude realizováno tak, že společnost vydá devět set padesát (950) kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč) každé akcie.---- Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované).---- Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.---- Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodn ího zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určeným zájemcům, a to:---- - šest set padesát (650) kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč) každé akcie: státu - České republice zastoupenému dle zákona č. 58/1995 Sb. příslušnými ministers tvy (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zemědělství),---- - a tři sta (300) kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč) každé akcie: Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 34/701, PSČ 111 21, IČ: 45279314.---- Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Česká exportní banka, a.s., na adrese Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ 111 21, v pracovní dny v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin.---- Předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvách o upsání akcií, které uzavřou se společností.---- Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva je jeden (1) měsíc, přičemž počátek běhu lhůty je následující den po dni, kdy bude druhému z předem určených zájemců doručena výzva k upsání akcií. Přílohou výzvy k upsání akcií zaslané společností každé mu z předem určených zájemců, a to státu - České republice (zastoupenému příslušnými ministerstvy vykonávajícími akcionářská práva státu, tj. Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělst ví) a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.---- Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovatelům (předem určeným zájemcům) oznámen společností písemně. Dnem doručení se v případě upisovatele (předem určeného zájemce) - státu - České republiky, rozumí den, kdy bude výzva s návrhem na uzavření sm louvy o upsání akcií doručena státu, tj. všem čtyřem uvedeným ministerstvům, v případě upisovatele (předem určeného zájemce) - Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., den, kdy bude výzva s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií doručena tom uto upisovateli.---- Navrhovaná výše emisního kursu činí 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč).---- Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurs jím upsaných akcií na účet číslo 0112360000/8090, který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu.---- Každý upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do tří měsíců ode dne upsání akcií.---- do 9. 9. 2009 od 13. 5. 2009

Zákonem č. 58/1995 Sb. byla společnost s účinností ode dne 24.4.1995 pověřena provozováním podpořeného financování. od 10. 10. 2008

Akcie společnosti jsou nejméně ze dvou třetin ve vlastnictví státu-České republiky a ve zbývající části ve vlastnictví Exportní garanční a pojištovací společnosti, a.s. od 10. 10. 2008

Stát- Česká republika ručí za závazky společnosti z jejich operací na finančních trzích. od 10. 10. 2008

Základní kapitál obchodní společnosti Česká exportní banka, a.s., se sídlem Praha 1, Vodičkova 701/34, IČ: 63078333, se zvyšuje z dosavadní výše 1.850,000.000,-- Kč, (slovy: jedna miliarda osm set padesát miliónů Kč) o částku 150,000.000,-- Kč, (slovy: je dno sto padesát miliónů Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 2.000,000.000,-- Kč, (slovy: dvě miliardy Kč), který bude splacen peněžitými vklady.------------------------------------ Zvýšení základního kapitálu bude realizováno tak, že společnost vydá jedno sto padesát (150) kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, s nominální hodnotou 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč) každé akcie.----------------- ------------------- Nově vydané akcie nebudou kótované (registrované).------------------------------------------------- Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.---------- Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákoníku, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní právo upsat část nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle § 204a obchodníh o zákoníku výslovně vzdali, ale budou všechny nabídnuty předem určenému zájemci, a to: státu - České republice zastoupené dle zákona č. 58/1995 Sb. příslušnými ministerstvy (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo zemědělství), který je upíše v celém rozsahu.----------------------------------------------------------- Místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti Česká exportní banka, a.s., na adrese Praha 1, Vodičkova 701/34, PSČ 111 21, v pracovní dny v době od 10,00 hodin do 17,00 hodin.-------------------------------------- ---------------------------- Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností.-- Lhůta k upsání akcií bez využití přednostního práva je jeden (1) měsíc, přičemž počátek běhu lhůty je následující den po dni, kdy bude doručena výzva k upsání akcií, jejíž přílohou bude návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci - s tátu - České republice (zastoupenému příslušnými ministerstvy vykonávajícími akcionářská práva státu, tj. Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělství).-------------------------------- ----------------------------------------------- Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli (určitému zájemci) oznámen písemně. Dnem doručení se rozumí den, kdy bude výzva s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií doručena státu, tj. všem čtyřem uvedeným ministerstvům.---------------- ------------ Navrhovaná výše emisního kursu činí 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milión Kč).----------------- Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na účet číslo 0112360000/8090, který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu.------------ Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií nejpozději do tří měsíců ode dne upsání akcií.--------------------------------------------------------------------------------------------- do 6. 8. 2008 od 12. 5. 2008

Valná hromada České exportní banky a.s. konaná dne 26.4.2006 schvaluje předložený návrh představenstva na zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu rozšíření obchodních aktivit společnosti v souladu s usnesením vlády ČR č. 188 ze dne 24. února 2003 ke Koncepci proexportní politiky do r. 2006 a navazující Koncapci rozvoje státní podpory vývozu formou úvěrového pojištění a financování vývozu se státní podporou do r. 2006 schválenou vládou ČR usnesením č. 1263 ze dne 17. prosince 2003, z důvodu rozšíř ení obchodní aktivit z důsledku změny zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozděších předpisů, z důvodu získá ní dalšího prostoru pro zvýšení limitu čisté angažovanosti vůči jednomu klientovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů podle vyhlášky č. 333/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 552/2004 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě, z důvodu přehodnocení přístupu České národní banky k zohlednění pojistných produktů Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., při obezřetném podnikání bank a z důvodu elimiace dopadů zavedení nových pravidel bankovní re gulace Basel II (New Basel Capital Accord) při výpočtu kapitálové přiměřenosti a čisté angažovanosti, a s ohledem na skutečnost, že akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií daného jím § 204a odst. 7 obchodního zákoníku takto: a) základní kapitál České exportní banky, a.s., se zvyšuje peněžitým vkladem z dosavadní výše 1,850.000.000,- Kč (slovy: jedna miliarda osm set padesát miliónů korun českých) o 150,000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát miliónů korun českých), tedy na cel kovou částku 2,000.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy korun českých) s tím že se nepřipouští upisování nových akcií nad částku zvýšení základního kapitálu. Stávající akcie, jejich forma, podoba a druh zůstávají nezměněny. b) ke zvýšení základního kapitálu dojde na základě dohody akcionářů, tj. státu, zastoupeného ministerstvy, vykonávájícími akcionářská práva státu - Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zem ědělství, a Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s., v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku peněžitým vkladem bez výzvy k upsání akcií, c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním a vydáním nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, veřejně neobchodovatelných, v počtu 150 (slovy: jedno sto padesát) akcií o jmenocité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden mil ion korun českých) s tím, že emisní kurs nově vydávaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, d) všechnynové akcie bodou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů podle ů 205 obchodního zákoníku bez využití přednostního práva na upisování akcií, kteréhose akcionáři podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdali, přičemž jediným upisovatelem bu de stát, zatoupený ministerstvy vykonávájícími akcionářská práva státu, tj. Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zemědělství, e) lhůta k uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku započne běžet pvní den následující po zápisu usnesení valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a potrvá 15 (slovy: patnáct) dnů, f) místem pro upisování akcií bude kancelář předsedy představenstva České exportní banky, a.s., na adrese Vodičkova 34, Praha 1. Dohoda bude sepsána formou notářského zápisu a nahrazuje listinu upisovatelů. Představenstvo České exportní banky, a.s., oznám í všem akcionářům doručeným dopisem den zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a počátek běhu lhůty k uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku, g) upisovatel nových akcií je povinen splatit jmenovitou hodnotu akcií, tj. emisní kurs upsaných nových akcií, ve lhůtě 90 (slovy: devadesát) dnů, a to na účet České exportní banky a.s. č. 0112360000/8090. Lhůta začíná běžet prvním dnem, lterý následuje p o uplynutí lhůty pro uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku. do 11. 1. 2007 od 1. 6. 2006

Valná hromada České exportní banky, a.s. konaná dne 29.4.2005 rozhodla takto: Schvaluje předložený návrh představenstva na zvýšení základního kapitálu společnosti Česká exportní banka a.s. z důvodu rozšíření obchodních aktivit společnosti v souladu s usnesením vlády ČR č. 188 ze dne 24. února 2003 ke Koncepci pro exportní politiky do roku 2006 a navazující koncepci rozvoje státní podpory vývozu formou úvěrového pojištění a financování vývozu se státní podporou do r. 2006 schválenou vládou ČR usnesením č. 1263 ze dne 17. prosince 2003, z důvodu rozšíření obchodních aktivit a získání dalšího prostoru pro zvýšení limitu angažovanosti vůči jednomu klientovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů podle vyhlášky ČNB č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě, eliminace m ožných dopadů zavedení nových pravidel bankovní regulace Basel II ( New Basel Capital Accord) při výpočtu kapitálové přiměřenosti kapitálu o zvýšení základního kapitálu České exportní banky, a.s. a s ohledem na skutečnost, že akcionáři se vzdali přednost ního práva na upisování akcií daného jím § 204a odst. 7 obch zák., takto: a) základní kapitál České exportní banky, a.s., se zvyšuje peněžitým vkladem z dosavadní výše 1,750.000.000,- Kč o 100.000.000,- Kč, teda na celkovou částku 1,850.000.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování nových akcií nad částku zvýšení základního k apitálu. Stávající akcie, jejich forma, podoba a druh zůstávají nezměněny. b) ke zvýšení základního kapitálu dojde na základě dohody akcionářů, tj. státu, zastoupeného ministerstvy, vykonávajícími akcionářská práva státu - Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem ze mědělství, a Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s., v souladu s ustanovením § 205 obch. zák. peněžitým vkladem bez výzvy k upsání akcií, c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním a vydáním nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, veřejně neobchodovatelných, v počtu 100 akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 1.000.000,- s tím, že emisní kurs nově vydávaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, d) všechny nové akcie budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů podle § 205 obch. zák. bez využití přednostního práva na upisování akcií, kterého se akcionáři podle § 204a odst. 7 obch. zák. vzdali, přičemž jediným upisovatelem bude stát, zastoup ený ministerstvy, vykonávajícími akcionářská práva státu, tj. Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem zemědělství, e) lhůta k uzavření dohody podle § 205¨obch. zák. započne běžet první den následující po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu, do obchodního rejstříku a potrvá 15 dnů, f) místem pro upisování akcií bude kancelář druhého místopředsedy představenstva České exportní banky, a.s., na adrese Vodičkova 34, Praha 1. Dohoda bude sepsána formou notářského zápisu a nahrazuje listinu upisovatelů. Představenstvo České exportní banky , a.s. oznámí všem akcionářům doporučeným dopisem den nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a počátek běhu lhůty k uzavření dohody podle § 205 obch. zák., g) upisovatel nových akcií je povinen splatiti jmenovitou hodnotu akcií, tj. emisní kurs upsaných nových akcií, ve lhůtě 90 dnů, a to na účet České exportní banky a.s. č. 0112360000/8090. Lhůta začíná běžet prvním dnem, který následuje po uplynutí lhůty p ro uzavření dohody podle § 205 obch. zák. do 23. 9. 2005 od 18. 6. 2005

Valná hromada České exportní banky, a.s., rozhodla dne 9,12,2003 z důvodu rozšíření obchodních aktivit společnosti v souladu s usnesením vlády ČR č. 188 ze dne 24. února 2003 ke Koncepci proexportní politiky do r. 2006 a s usnesením vlády ČR č. 1210 ze dn e 1. prosince 2003 k návrhu na zvýšení základního kapitálu České exportní banky, a.s., a v souladu s navazující Koncepcí rozvoje EGAP a ČEB do r. 2006, schválenou představenstvem společnosti, a z důvodů získání prostoru pro zvýšení limitu úvěrové angažova nosti vůči jednomu klientovi nebo ekonomicky spjaté skupině klientů, a s ohledem na skutečnost, že akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií daného jim § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, takto: a) základní kapitál České exportní banky, a.s., se zvyšuje peněžitým vkladem z dosavadní výše 1.650.000.000,- Kč o 100.000.000,- Kč, tedy na celkovou částku 1.750.000.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování nových akcií nad částku zvýšení základního k apitálu. Stávající akcie, jejich forma, podoba a druh zůstávají nezměněny, b) ke zvýšení základního kapitálu dojde na základě dohody akcionářů, tj. státu, zastoupeného ministerstvy, vykonávajícími akcionářská práva státu - Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem zem ědělství, a Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s., v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku peněžitým vkladem bez výzvy k upsání akcií, c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním a vydáním nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, veřejně neobchodovatelných, v počtu 100 akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč s tím, že emisní kurs nově vydávaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě d) všechny nové akcie budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku bez využití přednostního práva na upisování akcií, kterého se akcionáři podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdali, přičemž jediným upisovatelem bude stát, zastoupený ministerstvy vykonávajícími akcionářská práva státu, tj. Ministerstvem financí, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem zemědělství, e) lhůta k uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku započne běžet první den následující po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení vlané hromady, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu, do obchodního rejstříku a potrvá 15 dnů, f) místem pro upisování akcií bude kancelář druhého místopředsedy představenstva České exportní banky, a.s., na adrese Vodičkova 34, Praha 1. Dohoda bude sepsána formou notářského zápisu a nahrazuje listinu upisovatelů. Představenstvo České exportní banky , a.s., oznámí všem akcionářům doporučeným dopisem den nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a počátek běhu lhůty k uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoní ku, g) upisovatel nových akcií je povinen splatit jmenovitou hodnotu akcií, tj. emisní kurs upsaných nových akcií, ve lhůtě 90 dnů, a to na účet České exportní banky, a.s. č. 0112360000/8090. Lhůta začíná běžet prvním dnem, který následuje po uplynutí lhůty p ro uzavření dohody podle § 205 obchodního zákoníku. do 17. 5. 2004 od 6. 2. 2004

Valná hromada České exportní banky,a.s. konaná dne 2.12.1999 rozhodla z důvodů: posílení kapitálové přiměřenosti společnosti, získání prostoru pro řešení limitu úvěrového angažovanosti vůči klientům, posílení proexportní politiky státu v souladu s usnesením vlády č. 747/1998, užití prostředků státního rozpočtu vyčleněných pro činnosti společnosti pro rok 1999 o zvýšení základního jmění České exportní banky,a.s. takto : do 12. 9. 2000 od 31. 1. 2000

a) základní jmění České exportní banky,a.s. se zvyšuje peněžitým vkladem z dosavadní výše 1.500.000.000,-Kč(jedna miliarda pět set milionů) o Kč 150.000.000,-(slovy stopadesát milionů korun českých),tedy na celkovou částku 1.650.000.000,- Kč ( slovy šest set padesát milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování nových akcií nad částku zýšení základního jmění, do 12. 9. 2000 od 31. 1. 2000

b) ke zvýšení základního jmění dojde na základě dohody akcionářů,tj.státu,zastoupeného ústředními ordány státní správy,vykonávajícími akcionářská práva státu-Ministerstvem financí,Minesterstvem průmyslu a obchodu,Ministerstvem zahraničních věcí,Ministerstvem zemědělství, a Exportní garanční a pojišťovací společností,a.s. v souladu s ustanovením § 205 obchodního zákoníku peněžitým vkladem bez výzvy k upsání akcií, do 12. 9. 2000 od 31. 1. 2000

c)zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním a vydáním nových kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě, veřejně neobchodovatelných, v počtu 150 (jedno sto padesát) akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 1.000.000,- (jeden milion korun českých) s tím, že emisní kurs nově vydávaných akcií bude roven jmenovité hodnotě, do 12. 9. 2000 od 31. 1. 2000

d) valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva akcionářů podle § 204a obchodního zákoníku z důvodu využití zdrojů státního rozpočtu vyčleněných společnosti pro rok 1999 a z dalších důvodů, na jejichž základě se základní jmění zvyšuje, do 12. 9. 2000 od 31. 1. 2000

e)všechny nové akcie budou upsány akcionáři na základě dohody akcionářů popdle § 205 obchodního zákoníku,přičemž jediným upisovatelem bude stát,zastoupený ústředními orgány státní správy, vykonávajícími akcionářská práva státu- Ministerstvem financí,Ministerstvem průmyslu a obchodu,Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem zemědělství, do 12. 9. 2000 od 31. 1. 2000

f)lhůta k upsání akcií započne běžet první den následující po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady,která rozhodla o zvýšení základního jmění, do obchodního rejstříku a potrvá 15 (patnáct) dnů, do 12. 9. 2000 od 31. 1. 2000

g) upisovacím místem je kancelář druhého místopředsedy představenstva společnosti pana Ing. Tomáše Revésze na adrese Vodičkova 34, Praha l.Upisování se uskuteční zápisem akcionáře do upisovací listiny, která bude uložena u druhého místopředsedy společnosti,v pracovních dnech od 9,00 hod. do 15,00 hod., do 12. 9. 2000 od 31. 1. 2000

h) upisovatel nových akcií je povinen splatit jmenovitou hodnotu akcií,tj.emisní kurs upsaných nových akcií, ve lhůtě 30 dnů, a to na účet společnosti, vedený u společnosti, č.30260006/8090.Lhůta začíná běžet prvním dnem, který následuje po upsání akcií v upisovacím místě. do 12. 9. 2000 od 31. 1. 2000

Akcie společnosti musí být nejméně ze dvou třetin ve vlastnictví státu a ve zbývající části ve vlastnictví Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. do 10. 10. 2008 od 15. 4. 1998

Společnost byla založena jednorázově zakladatelskou smlouvou ze dne 22.prosince 1994 a stanovy banky byly přijaty dne 3.2.95. Současně bylo předloženo rozhodnutí České národní banky v dohodě Ministerstvem financí ČR ze dne 6.2.1995, č.j.V 9/2-95. do 10. 10. 2008 od 1. 3. 1995

Kapitál

Základní kapitál

vklad 5 000 000 000 Kč

od 13. 4. 2016

Základní kapitál

vklad 4 000 000 000 Kč

do 13. 4. 2016 od 6. 8. 2010

Základní kapitál

vklad 2 950 000 000 Kč

do 6. 8. 2010 od 9. 9. 2009

Základní kapitál

vklad 2 000 000 000 Kč

do 9. 9. 2009 od 6. 8. 2008

Základní kapitál

vklad 1 850 000 000 Kč

do 6. 8. 2008 od 23. 9. 2005

Základní kapitál

vklad 1 750 000 000 Kč

do 23. 9. 2005 od 17. 5. 2004

Základní kapitál

vklad 1 650 000 000 Kč

do 17. 5. 2004 od 12. 9. 2000

Základní kapitál

vklad 1 500 000 000 Kč

do 12. 9. 2000 od 31. 1. 2000

Základní kapitál

vklad 1 500 000 000 Kč

do 31. 1. 2000 od 15. 4. 1998

Základní kapitál

vklad 1 500 000 000 Kč

do 15. 4. 1998 od 1. 3. 1995
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 3 500 od 13. 4. 2016
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 500 do 13. 4. 2016 od 6. 8. 2010
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 450 do 6. 8. 2010 od 9. 9. 2009
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 500 do 9. 9. 2009 od 6. 8. 2008
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 350 do 6. 8. 2008 od 23. 9. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 150 od 17. 5. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 250 do 23. 9. 2005 od 17. 5. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 150 do 17. 5. 2004 od 12. 9. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 150 do 17. 5. 2004 od 1. 3. 1995

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Ing. Rudolf Rabiňák

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2020

vznik členství: 18. 12. 2019

vznik funkce: 18. 12. 2019

K Tuchoměřicům 146, Praha, 164 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

PhDr. Petr Teplý PhD.

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2019

vznik členství: 24. 6. 2019

Národní obrany 437/3, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Miroslav Zámečník

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 24. 4. 2017

Za Kovářským rybníkem 270, Praha, 149 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

PhDr. Petr Teplý Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2014

vznik členství: 23. 6. 2014

Jankovcova 1193/31, Praha 7, 170 00, Česká republika

JUDr. Martin Pros Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2014

vznik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2014

V Rohu 434/3, Praha 4, 142 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Rudolf Rabiňák

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2019 - Poslední vztah: 21. 1. 2020

vznik členství: 27. 6. 2019

zánik členství: 18. 12. 2019

vznik funkce: 1. 9. 2019

zánik funkce: 18. 12. 2019

K Tuchoměřicům 146, Praha, 164 00, Česká republika

Ing. Vladimír Bärtl

místopředseda dorozčí rady

První vztah: 26. 7. 2019 - Poslední vztah: 21. 1. 2020

vznik členství: 24. 6. 2019

zánik členství: 18. 12. 2019

vznik funkce: 27. 6. 2019

zánik funkce: 18. 12. 2019

Malá Štěpánská 2033/8, Praha, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Rudolf Rabiňák

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2019 - Poslední vztah: 1. 10. 2019

vznik členství: 27. 6. 2019

K Tuchoměřicům 146, Praha, 164 00, Česká republika

Ing. Jakub Skavroň

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2018 - Poslední vztah: 5. 7. 2019

vznik členství: 21. 12. 2017

zánik členství: 31. 5. 2019

Magistrů 1529/11, Praha, 140 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jakub Skavroň

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2017 - Poslední vztah: 24. 2. 2018

vznik členství: 25. 7. 2017

zánik členství: 21. 12. 2017

Magistrů 1529/11, Praha, 140 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jakub Skavroň

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2017 - Poslední vztah: 24. 2. 2018

vznik členství: 25. 7. 2017

zánik členství: 21. 12. 2017

Magistrů 1529/11, Praha, 140 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vladimír Pikora Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2017 - Poslední vztah: 21. 8. 2018

vznik členství: 30. 4. 2015

zánik členství: 31. 7. 2018

vznik funkce: 30. 4. 2015

zánik funkce: 31. 7. 2018

Zlešická 1848/5, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Vladimír Pikora Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2017 - Poslední vztah: 21. 8. 2018

vznik členství: 30. 4. 2015

zánik členství: 31. 7. 2018

vznik funkce: 30. 4. 2015

zánik funkce: 31. 7. 2018

Zlešická 1848/5, Praha, 148 00, Česká republika

Jan Drahota MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2017 - Poslední vztah: 14. 6. 2019

vznik členství: 24. 4. 2017

zánik členství: 28. 4. 2019

Na Hřebenkách 815/130, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Miroslav Zámečník

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2016 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 15. 8. 2016

zánik členství: 24. 4. 2017

Za Kovářským rybníkem 270, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Miroslav Zámečník

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2016 - Poslední vztah: 1. 6. 2017

vznik členství: 15. 8. 2016

zánik členství: 24. 4. 2017

Za Kovářským rybníkem 270, Praha, 149 00, Česká republika

PhDr. Petr Teplý Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2016 - Poslední vztah: 26. 7. 2019

vznik členství: 23. 6. 2014

zánik členství: 23. 6. 2019

Národní obrany 437/3, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Pavel Kysilka

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2016 - Poslední vztah: 1. 12. 2016

vznik členství: 27. 4. 2016

zánik členství: 25. 11. 2016

vznik funkce: 26. 5. 2016

zánik funkce: 25. 11. 2016

Ke stromečkům 1360, Hostivice, 253 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Kysilka

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2016 - Poslední vztah: 1. 12. 2016

vznik členství: 27. 4. 2016

zánik členství: 25. 11. 2016

vznik funkce: 26. 5. 2016

zánik funkce: 25. 11. 2016

Ke stromečkům 1360, Hostivice, 253 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vladimír Bärtl

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2016 - Poslední vztah: 26. 7. 2019

vznik členství: 23. 6. 2014

zánik členství: 23. 6. 2019

vznik funkce: 26. 5. 2016

zánik funkce: 23. 6. 2019

Malá Štěpánská 2033/8, Praha, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Kysilka CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2016 - Poslední vztah: 16. 6. 2016

vznik členství: 27. 4. 2016

Ke stromečkům 1360, Hostivice, 253 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Kysilka CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2016 - Poslední vztah: 26. 5. 2016

vznik členství: 17. 3. 2016

zánik členství: 27. 4. 2016

Ke stromečkům 1360, Hostivice, 253 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Kysilka CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2016 - Poslední vztah: 26. 5. 2016

vznik členství: 17. 3. 2016

zánik členství: 27. 4. 2016

Ke stromečkům 1360, Hostivice, 253 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Tomáš Pubrdle MA

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2016 - Poslední vztah: 21. 8. 2018

vznik členství: 15. 1. 2016

zánik členství: 31. 7. 2018

vznik funkce: 15. 1. 2016

zánik funkce: 31. 7. 2018

U zámeckého parku 221/5, Praha, 148 00, Česká republika

Tomáš Pubrdle MA

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 2. 2016 - Poslední vztah: 21. 8. 2018

vznik členství: 15. 1. 2016

zánik členství: 31. 7. 2018

vznik funkce: 15. 1. 2016

zánik funkce: 31. 7. 2018

U zámeckého parku 221/5, Praha, 148 00, Česká republika

Tomáš Pubrdle MA

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2015 - Poslední vztah: 15. 2. 2016

vznik členství: 27. 11. 2015

zánik členství: 15. 1. 2016

zánik funkce: 15. 1. 2016

U zámeckého parku 221/5, Praha, 148 00, Česká republika

Tomáš Pubrdle MA

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2015 - Poslední vztah: 15. 2. 2016

vznik členství: 27. 11. 2015

zánik členství: 15. 1. 2016

zánik funkce: 15. 1. 2016

U zámeckého parku 221/5, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Vladimír Pikora Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 2015 - Poslední vztah: 28. 6. 2017

vznik členství: 30. 4. 2015

vznik funkce: 30. 4. 2015

Mirovická 1116/29, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Vladimír Pikora Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 2015 - Poslední vztah: 28. 6. 2017

vznik členství: 30. 4. 2015

vznik funkce: 30. 4. 2015

Mirovická 1116/29, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Martin Tlapa MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 5. 2015 - Poslední vztah: 25. 8. 2015

vznik členství: 30. 4. 2015

zánik členství: 8. 8. 2015

vznik funkce: 30. 4. 2015

zánik funkce: 8. 8. 2015

Mikulova 1572/13, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Vladimír Pikora

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 3. 2015 - Poslední vztah: 25. 5. 2015

vznik členství: 19. 2. 2015

zánik členství: 30. 4. 2015

zánik funkce: 30. 4. 2015

Mirovická 1116/29, Praha 8, 182 00, Česká republika

PhDr. Petr Teplý Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 23. 6. 2014

Jankovcova 1193/31, Praha, 170 00, Česká republika

PhDr. Petr Teplý Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 23. 6. 2014

Jankovcova 1193/31, Praha, 170 00, Česká republika

Ing. Vladimír Bärtl

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2014 - Poslední vztah: 16. 6. 2016

vznik členství: 23. 6. 2014

Malá Štěpánská 2033/8, Praha, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vladimír Bärtl

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2014 - Poslední vztah: 16. 6. 2016

vznik členství: 23. 6. 2014

Malá Štěpánská 2033/8, Praha, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Martin Draslar Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2014 - Poslední vztah: 27. 10. 2015

vznik členství: 23. 6. 2014

zánik členství: 14. 10. 2015

Jetelová 2857/3, Praha, 106 00, Česká republika

JUDr. Martin Pros Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2014 - Poslední vztah: 26. 5. 2016

vznik členství: 30. 4. 2014

zánik členství: 20. 4. 2016

vznik funkce: 26. 6. 2014

zánik funkce: 20. 4. 2016

V rohu 434/3, Praha, 142 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jan Gregor

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2014 - Poslední vztah: 26. 5. 2016

vznik členství: 26. 4. 2012

zánik členství: 26. 4. 2016

vznik funkce: 24. 5. 2012

zánik funkce: 26. 4. 2016

U háječku 495, Nučice, 252 16, Česká republika

JUDr. Martin Pros Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2014 - Poslední vztah: 26. 5. 2016

vznik členství: 30. 4. 2014

zánik členství: 20. 4. 2016

vznik funkce: 26. 6. 2014

zánik funkce: 20. 4. 2016

V rohu 434/3, Praha, 142 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jan Gregor

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2014 - Poslední vztah: 26. 5. 2016

vznik členství: 26. 4. 2012

zánik členství: 26. 4. 2016

vznik funkce: 24. 5. 2012

zánik funkce: 26. 4. 2016

U háječku 495, Nučice, 252 16, Česká republika

PhDr. Petr Teplý Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2014 - Poslední vztah: 6. 8. 2014

vznik členství: 26. 5. 2014

zánik členství: 23. 6. 2014

Jankovcova 1193/31, Praha 7, 170 00, Česká republika

JUDr. Martin Pros Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2014 - Poslední vztah: 14. 7. 2014

vznik členství: 30. 4. 2014

V Rohu 434/3, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Eva Anderová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2014 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 31. 10. 2013

zánik členství: 30. 4. 2014

Volutová 2524/12, Praha 5, 158 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Eva Anderová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2013 - Poslední vztah: 25. 2. 2014

vznik členství: 31. 10. 2013

zánik členství: 30. 4. 2014

Volutová 2524/12, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Jan Gregor

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2012 - Poslední vztah: 14. 7. 2014

vznik členství: 26. 4. 2012

vznik funkce: 24. 5. 2012

Španielova 1327/33, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Vladimír Bártl MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2012 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 26. 4. 2012

zánik členství: 30. 4. 2014

Průběžná 3140, Most, 434 01, Česká republika

Ing. Milan Hovorka

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 10. 2012 - Poslední vztah: 27. 6. 2014

vznik členství: 23. 11. 2010

zánik členství: 12. 6. 2014

vznik funkce: 24. 5. 2012

zánik funkce: 12. 6. 2014

Uruguayská 11, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Miloš Welser

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2012 - Poslední vztah: 14. 7. 2014

vznik členství: 1. 3. 2012

zánik členství: 23. 6. 2014

Pražská třída 2081/35, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Ing. Tomáš Zídek

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2011 - Poslední vztah: 27. 11. 2013

vznik členství: 28. 4. 2011

zánik členství: 31. 10. 2013

Pod Markétou 158, Praha 10, 104 00, Česká republika

Zdeněk Vališ M.A.

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2011 - Poslední vztah: 4. 10. 2012

vznik členství: 28. 4. 2011

zánik členství: 26. 4. 2012

9. května 28, Pletený Újezd, 273 51, Česká republika

Ing. Tomáš Zídek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2011 - Poslední vztah: 21. 9. 2011

vznik členství: 28. 4. 2011

K Netlukám 957, Praha 10, 104 00, Česká republika

Ing. Jaroslava Křížová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2011 - Poslední vztah: 14. 7. 2014

vznik členství: 25. 11. 2010

zánik členství: 23. 6. 2014

Na Baních 1054, Praha 5, 156 00, Česká republika

Ing. Milan Hovorka

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2011 - Poslední vztah: 4. 10. 2012

vznik členství: 23. 11. 2010

vznik funkce: 29. 1. 2011

zánik funkce: 24. 5. 2012

Uruguayská 11, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Milan Hovorka

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2011 - Poslední vztah: 14. 3. 2011

vznik členství: 6. 11. 2010

zánik členství: 23. 11. 2010

Uruguayská 11, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Tomáš Dub

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2011 - Poslední vztah: 16. 10. 2014

vznik členství: 23. 11. 2010

zánik členství: 25. 9. 2014

U akademie 389/9, Praha 7, 170 00, Česká republika

Mgr. Zdeněk Zajíček

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2011 - Poslední vztah: 4. 10. 2012

vznik členství: 23. 11. 2010

zánik členství: 26. 4. 2012

vznik funkce: 27. 1. 2011

zánik funkce: 26. 4. 2012

Stiessova 710/10, Praha 5, 155 00, Česká republika

Mgr. Zdeněk Zajíček

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2010 - Poslední vztah: 14. 3. 2011

vznik členství: 5. 8. 2010

zánik členství: 23. 11. 2010

vznik funkce: 6. 9. 2010

zánik funkce: 23. 11. 2010

Stiessova 710/10, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Vladimír Šon

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2010 - Poslední vztah: 10. 6. 2014

vznik členství: 2. 9. 2010

zánik členství: 30. 5. 2014

Ondříčkova 35, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Tomáš Dub

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2010 - Poslední vztah: 14. 3. 2011

vznik členství: 6. 9. 2010

zánik členství: 23. 11. 2010

U akademie 389/9, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Helena Bambasová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 4. 2010 - Poslední vztah: 10. 11. 2010

vznik členství: 17. 12. 2009

zánik členství: 5. 8. 2010

Hrusická 2527, Praha 4, 141 00, Česká republika

Ing. Oldřich Černoch CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2009 - Poslední vztah: 9. 6. 2014

vznik členství: 3. 9. 2009

zánik členství: 30. 4. 2014

Vězeňská 8, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Milena Horčicová CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2009 - Poslední vztah: 15. 6. 2011

vznik členství: 3. 9. 2009

zánik členství: 31. 3. 2011

U hranic 3221/14, Praha 10, 100 00, Česká republika

Mgr. Luboš Vaněk

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 14. 3. 2011

vznik členství: 28. 4. 2009

zánik členství: 28. 1. 2011

vznik funkce: 28. 4. 2009

zánik funkce: 28. 1. 2011

U Židovského hřbitova 1047/18, Praha 10, 104 00, Česká republika

Mgr. Luboš Vaněk

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2009 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik členství: 28. 4. 2009

vznik funkce: 28. 4. 2009

U Židovského hřbitova 1047/18, Praha 10, 104 00, Česká republika

Mgr. Jana Adamcová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2009 - Poslední vztah: 14. 3. 2011

vznik členství: 28. 4. 2009

zánik členství: 5. 11. 2010

Sládkovičova 1237/13, Praha 4, 142 00, Česká republika

Mgr. Luboš Vaněk

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2009 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik členství: 28. 4. 2009

U Židovského hřbitova 1047/18, Praha 10, 104 00, Česká republika

Ing. Milan Šimáček

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 2. 2009 - Poslední vztah: 15. 6. 2009

vznik členství: 7. 1. 2009

zánik členství: 28. 4. 2009

Chýňská 415/6, Praha 6, 161 00, Česká republika

Petr Sklenář

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2008 - Poslední vztah: 16. 3. 2012

vznik členství: 26. 2. 2008

zánik členství: 29. 2. 2012

Kutnauerovo nám. 4, Praha 6, Česká republika

PhDr. Milan Sedláček

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2008 - Poslední vztah: 26. 4. 2010

vznik členství: 29. 2. 2008

zánik členství: 17. 12. 2009

Chlupova 1, Brno, Česká republika

Ing. Ivan Fuksa

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2008 - Poslední vztah: 10. 11. 2010

vznik členství: 20. 2. 2007

zánik členství: 5. 8. 2010

vznik funkce: 29. 2. 2008

zánik funkce: 5. 8. 2010

Hornická 115, Příbram II, 261 01, Česká republika

Doc. Ing. Václav Petříček CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2008 - Poslední vztah: 13. 5. 2009

vznik členství: 26. 4. 2006

zánik členství: 20. 3. 2009

Na Boleslavce 128, Praha 8, Česká republika

Ing. Martin Tlapa MBA

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2008 - Poslední vztah: 13. 5. 2009

vznik členství: 19. 10. 2004

zánik členství: 20. 3. 2009

vznik funkce: 29. 2. 2008

zánik funkce: 20. 3. 2009

Mikulova 1572/13, Praha 4, Česká republika

Ing. Boris Kyselý

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2008 - Poslední vztah: 10. 11. 2010

vznik členství: 11. 12. 2007

zánik členství: 2. 9. 2010

Tobrucká 713/25, Praha 6, 160 00, Česká republika

PhDr. Ivo Hlaváč

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 3. 2007 - Poslední vztah: 20. 10. 2009

vznik členství: 20. 2. 2007

zánik členství: 3. 9. 2009

Čajkovského 1423/13, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Ivan Fuksa

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 3. 2007 - Poslední vztah: 3. 4. 2008

vznik členství: 20. 2. 2007

vznik funkce: 20. 2. 2007

Hornická 115, Příbram II, 261 01, Česká republika

Doc. Ing. Tomáš Doucha CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2007 - Poslední vztah: 7. 3. 2007

vznik členství: 5. 12. 2006

zánik členství: 19. 2. 2007

Soborská 18/1318, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Martin Tlapa MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2006 - Poslední vztah: 3. 4. 2008

vznik členství: 19. 10. 2004

Mikulova 1572/13, Praha 4, Česká republika

Ing. Karel Goldemund

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2006 - Poslední vztah: 7. 3. 2007

vznik členství: 26. 4. 2006

zánik členství: 19. 2. 2007

vznik funkce: 26. 4. 2006

zánik funkce: 19. 2. 2007

Tyršova 38, Vyškov, Česká republika

Ing. Hana Heidlerová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2006 - Poslední vztah: 3. 1. 2007

vznik členství: 26. 4. 2006

zánik členství: 4. 12. 2006

Milady Horákové 86, Praha 7, Česká republika

Martin Vaic

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2006 - Poslední vztah: 3. 4. 2008

vznik členství: 26. 4. 2006

zánik členství: 31. 12. 2007

Španielova 1288, Praha 6, Česká republika

Ing. Edita Hrdá

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2006 - Poslední vztah: 3. 4. 2008

vznik členství: 26. 4. 2006

zánik členství: 28. 2. 2008

Zikova 5, Praha 6, Česká republika

Doc. Ing. Václav Petříček CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2006 - Poslední vztah: 3. 4. 2008

vznik členství: 26. 4. 2006

vznik funkce: 26. 4. 2006

zánik funkce: 28. 2. 2008

Na Boleslavce 128, Praha 8, Česká republika

Ing. Pavel Kašpar

člen

První vztah: 30. 7. 2005 - Poslední vztah: 10. 11. 2010

vznik členství: 16. 5. 2005

zánik členství: 16. 8. 2010

Poděbradská 550/117, Praha 9, Česká republika

Ing. Jiří Šiman

člen

První vztah: 30. 7. 2005 - Poslední vztah: 4. 2. 2009

vznik členství: 30. 4. 2005

zánik členství: 31. 12. 2008

Jičínská 17, Praha 3, Česká republika

Ing. Martin Tlapa MBA

předseda

První vztah: 28. 1. 2005 - Poslední vztah: 1. 6. 2006

vznik členství: 19. 10. 2004

vznik funkce: 15. 11. 2004

zánik funkce: 26. 4. 2006

Mikulova 1572/13, Praha 4, Česká republika

Bc. Petr Krejčí

člen

První vztah: 28. 5. 2003 - Poslední vztah: 1. 6. 2006

vznik členství: 6. 2. 2003

zánik členství: 21. 12. 2005

K.H.Máchy 1204/3, Bruntál, 792 01, Česká republika

Ing. Jiří Brudňák

člen

První vztah: 28. 5. 2003 - Poslední vztah: 3. 1. 2008

vznik členství: 29. 11. 2002

zánik členství: 11. 12. 2007

U Homolky 125/7, Praha 5, Česká republika

JUDr. Miroslav Somol CSc.

předseda

První vztah: 18. 4. 2003 - Poslední vztah: 28. 1. 2005

vznik členství: 19. 9. 2002

zánik členství: 10. 8. 2004

vznik funkce: 7. 10. 2002

zánik funkce: 10. 8. 2004

Opuková 173/36, Praha 6, Česká republika

Ing. Helena Knížková

člen

První vztah: 18. 4. 2003 - Poslední vztah: 1. 6. 2006

vznik členství: 19. 9. 2002

zánik členství: 21. 12. 2005

Česká 1108, Praha 5, Česká republika

Ing. Aleš Šatánek

člen

První vztah: 3. 9. 2002 - Poslední vztah: 18. 4. 2003

vznik členství: 29. 5. 2002

zánik členství: 19. 9. 2002

Pod štěpem 1131/10, Praha 10, Česká republika

Ing. Jiří Maceška

Předseda

První vztah: 14. 9. 2000 - Poslední vztah: 18. 4. 2003

zánik členství: 19. 6. 2002

zánik funkce: 19. 6. 2002

Nad studánkou 7, Praha 4, Česká republika

Ing. Ladislav Dvořák

člen

První vztah: 12. 9. 2000 - Poslední vztah: 30. 7. 2005

zánik členství: 16. 5. 2005

Pardubická 878, Chrudim 4, Česká republika

Ing. František Mach

člen

První vztah: 12. 9. 2000 - Poslední vztah: 28. 5. 2003

zánik členství: 9. 12. 2002

Podolská 102, Praha 4, Česká republika

Ing. Helena Knížková

člen

První vztah: 31. 1. 2000 - Poslední vztah: 3. 9. 2002

zánik členství: 4. 2. 2002

Česká 1108, Praha 5, Česká republika

Ing. Jiří Maceška

člen

První vztah: 31. 1. 2000 - Poslední vztah: 14. 9. 2000

Nad studánkou 7, Praha 4, Česká republika

Ing. Jiří Šiman

První vztah: 31. 1. 2000 - Poslední vztah: 30. 7. 2005

zánik členství: 29. 4. 2005

Jičínská 17, Praha 3, Česká republika

Ing. Hana Knížková

člen

První vztah: 12. 10. 1998 - Poslední vztah: 31. 1. 2000

Česká 1108, Praha 5, Česká republika

JUDr. Pavel Dvořák

První vztah: 15. 4. 1998 - Poslední vztah: 31. 1. 2000

Hekrova 851, Praha 4, Česká republika

Ing. Jan Hajný

člen

První vztah: 15. 4. 1998 - Poslední vztah: 12. 9. 2000

Lyžařská 897/6, Praha 10, Česká republika

Ing. Aleš Fojtík

člen

První vztah: 9. 1. 1996 - Poslední vztah: 12. 10. 1998

Součkova 9, Praha 6, Česká republika

JUDr. Miroslav Somol CSc.

člen

První vztah: 1. 3. 1995 - Poslední vztah: 15. 4. 1998

Opuková 173/36, Praha 6, Česká republika

Ing. Rudolf Olšovský

člen

První vztah: 1. 3. 1995 - Poslední vztah: 11. 4. 1997

Petržílkova 3303/17, Praha 4, Česká republika

Ing. Petr Maršík

člen

První vztah: 1. 3. 1995 - Poslední vztah: 15. 4. 1998

Za sídlištěm 2145/11, Praha 4, Česká republika

ing. Miroslav Havel

člen

První vztah: 1. 3. 1995 - Poslední vztah: 31. 1. 2000

Evropská 675, Praha 6, Česká republika

JUDr. Marian Šimek

člen

První vztah: 1. 3. 1995 - Poslední vztah: 12. 9. 2000

Karla IV. 2591, Pardubice, Česká republika

Ing. Václav Bok

člen

První vztah: 1. 3. 1995 - Poslední vztah: 18. 4. 2003

zánik členství: 28. 6. 2002

Láskova 1815, Praha 4, Česká republika

ing. Jaroslav Ludva

člen

První vztah: 1. 3. 1995 - Poslední vztah: 9. 1. 1996

Křenová 251/8, Praha 6, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Emil Holan

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 2018

vznik členství: 1. 8. 2018

Přeučilova 2695/2, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Výborný MBA

předseda představenstva

První vztah: 25. 5. 2018

vznik členství: 1. 7. 2015

vznik funkce: 27. 3. 2018

Za Rybníkem 560, Jesenice, 252 42, Česká republika

Ing. Miroslav Tym

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 8. 2014

vznik členství: 24. 7. 2014

vznik funkce: 1. 8. 2014

Trojská 725/181b, Praha 7, 171 00, Česká republika

Historické vztahy

JUDr. Martin Draslar Ph.D.

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 9. 2018 - Poslední vztah: 11. 5. 2020

vznik členství: 15. 10. 2015

zánik členství: 22. 4. 2020

vznik funkce: 16. 8. 2018

zánik funkce: 22. 4. 2020

Kamelova 3270/2, Praha, 106 00, Česká republika

Ing. Miloš Večeřa

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2018 - Poslední vztah: 5. 4. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 28. 2. 2018

Pláničkova 445/11, Praha, 162 00, Česká republika

Ing. Miloš Večeřa

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2018 - Poslední vztah: 5. 4. 2018

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 28. 2. 2018

Pláničkova 445/11, Praha, 162 00, Česká republika

JUDr. Martin Draslar Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2017 - Poslední vztah: 19. 9. 2018

vznik členství: 15. 10. 2015

Kamelova 3270/2, Praha, 106 00, Česká republika

JUDr. Martin Draslar Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2017 - Poslední vztah: 19. 9. 2018

vznik členství: 15. 10. 2015

Kamelova 3270/2, Praha, 106 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Výborný MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 10. 2016 - Poslední vztah: 25. 5. 2018

vznik členství: 1. 7. 2015

vznik funkce: 22. 9. 2016

zánik funkce: 27. 3. 2018

Za Rybníkem 560, Jesenice, 252 42, Česká republika

Ing. Jaroslav Výborný MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 10. 2016 - Poslední vztah: 25. 5. 2018

vznik členství: 1. 7. 2015

vznik funkce: 22. 9. 2016

zánik funkce: 27. 3. 2018

Za Rybníkem 560, Jesenice, 252 42, Česká republika

Ing. David Marek

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2016 - Poslední vztah: 21. 8. 2018

vznik členství: 1. 12. 2014

zánik členství: 31. 7. 2018

vznik funkce: 18. 6. 2015

zánik funkce: 31. 7. 2018

Kubelíkova 1123/33, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. David Marek

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2016 - Poslední vztah: 21. 8. 2018

vznik členství: 1. 12. 2014

zánik členství: 31. 7. 2018

vznik funkce: 18. 6. 2015

zánik funkce: 31. 7. 2018

Kubelíkova 1123/33, Praha, 130 00, Česká republika

JUDr. Martin Draslar Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 25. 8. 2017

vznik členství: 15. 10. 2015

Jetelová 2857/3, Praha, 106 00, Česká republika

JUDr. Martin Draslar Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2015 - Poslední vztah: 25. 8. 2017

vznik členství: 15. 10. 2015

Jetelová 2857/3, Praha, 106 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Výborný MBA

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2015 - Poslední vztah: 7. 10. 2016

vznik členství: 1. 7. 2015

vznik funkce: 1. 7. 2015

Za Rybníkem 560, Jesenice, 252 42, Česká republika

Ing. David Marek

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 7. 2015 - Poslední vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 1. 12. 2014

vznik funkce: 18. 6. 2015

Kropáčkova 562/12, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. David Marek

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 7. 2015 - Poslední vztah: 10. 8. 2016

vznik členství: 1. 12. 2014

vznik funkce: 18. 6. 2015

Kropáčkova 562/12, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Výborný MBA

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2015 - Poslední vztah: 7. 10. 2016

vznik členství: 1. 7. 2015

vznik funkce: 1. 7. 2015

Za Rybníkem 560, Jesenice, 252 42, Česká republika

Ing. David Marek

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 2014 - Poslední vztah: 9. 7. 2015

vznik členství: 1. 12. 2014

Kropáčkova 562/12, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Miroslav Tym

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 8. 2014 - Poslední vztah: 16. 6. 2016

vznik členství: 24. 7. 2014

zánik členství: 31. 5. 2016

vznik funkce: 1. 8. 2014

zánik funkce: 31. 5. 2016

Trojská 725/181b, Praha, 171 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Tym

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 8. 2014 - Poslední vztah: 16. 6. 2016

vznik členství: 24. 7. 2014

zánik členství: 31. 5. 2016

vznik funkce: 1. 8. 2014

zánik funkce: 31. 5. 2016

Trojská 725/181b, Praha, 171 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Tym

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2014 - Poslední vztah: 28. 8. 2014

vznik členství: 24. 7. 2014

Trojská 725/181b, Praha 7, 171 00, Česká republika

Ing. Karel Bureš

předseda představenstva

První vztah: 10. 6. 2014 - Poslední vztah: 25. 5. 2018

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 26. 3. 2018

vznik funkce: 1. 6. 2014

zánik funkce: 26. 3. 2018

Břasy 23, 338 24, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Karel Bureš

předseda představenstva

První vztah: 10. 6. 2014 - Poslední vztah: 25. 5. 2018

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik členství: 26. 3. 2018

vznik funkce: 1. 6. 2014

zánik funkce: 26. 3. 2018

Břasy 23, 338 24, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Karel Bureš

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 4. 2014 - Poslední vztah: 10. 6. 2014

vznik členství: 1. 1. 2014

vznik funkce: 1. 4. 2014

zánik funkce: 31. 5. 2014

Břasy 23, 338 24, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Klumpar

předseda představenstva

První vztah: 25. 2. 2014 - Poslední vztah: 10. 6. 2014

vznik členství: 10. 12. 2012

zánik členství: 31. 5. 2014

vznik funkce: 10. 12. 2012

zánik funkce: 31. 5. 2014

U lesa 495, Jesenice, 252 42, Česká republika

Ing. Ivan Duda

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2014 - Poslední vztah: 22. 12. 2014

vznik členství: 1. 10. 2013

zánik členství: 17. 12. 2014

Kubánské náměstí 1316/23, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Karel Bureš

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2014 - Poslední vztah: 10. 4. 2014

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik funkce: 31. 5. 2014

Břasy 23, 338 24, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Karel Bureš

První vztah: 24. 1. 2014 - Poslední vztah: 24. 1. 2014

vznik členství: 1. 1. 2014

zánik funkce: 31. 5. 2014

Břasy 23, 338 24, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ivan Duda

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 2013 - Poslední vztah: 25. 2. 2014

vznik členství: 1. 10. 2013

Kubánské náměstí 1316/23, Praha 10, 100 00, Česká republika

Jiří Klumpar

předseda představenstva

První vztah: 31. 1. 2013 - Poslední vztah: 25. 2. 2014

vznik členství: 10. 12. 2012

zánik členství: 31. 5. 2014

vznik funkce: 10. 12. 2012

zánik funkce: 31. 5. 2014

U lesa 495, Jesenice, 252 42, Česká republika

Miloslav Kubišta

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2013 - Poslední vztah: 24. 1. 2014

vznik členství: 26. 4. 2011

zánik členství: 31. 12. 2013

Levandulová 633/13, Praha 10, 103 00, Česká republika

Ing. Miloslav Kubišta

předseda představenstva

První vztah: 5. 11. 2012 - Poslední vztah: 31. 1. 2013

vznik členství: 26. 4. 2011

vznik funkce: 5. 10. 2012

zánik funkce: 10. 12. 2012

Levandulová 633/13, Praha 10, 103 00, Česká republika

Ing. Michal Bakajsa

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2011 - Poslední vztah: 10. 4. 2014

vznik členství: 1. 2. 2009

zánik členství: 31. 3. 2014

vznik funkce: 2. 9. 2010

zánik funkce: 31. 3. 2014

Karfíkova 926, Praha 4, 149 00, Česká republika

Mgr. Luboš Vaněk

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 3. 2011 - Poslední vztah: 9. 7. 2015

vznik členství: 14. 2. 2011

zánik členství: 30. 6. 2015

vznik funkce: 15. 2. 2011

zánik funkce: 18. 6. 2015

U Židovského hřbitova 1047/18, Praha 10, 104 00, Česká republika

Ing. Tomáš Uvíra

předseda představenstva

První vztah: 14. 3. 2011 - Poslední vztah: 5. 11. 2012

vznik členství: 14. 2. 2011

zánik členství: 4. 10. 2012

vznik funkce: 14. 2. 2011

zánik funkce: 4. 10. 2012

Topolová 772, Jesenice, 252 42, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • statutární ředitel, člen správní rady

  City Holešovice, a.s.

  Tusarova 791/31, Praha, 170 00

 • statutární ředitel, člen správní rady

  T31 a.s.

  Tusarova 791/31, Praha, 170 00

Ing. Miloslav Kubišta

člen představenstva

První vztah: 14. 3. 2011 - Poslední vztah: 5. 11. 2012

vznik členství: 26. 4. 2006

zánik členství: 26. 4. 2011

Levandulová 633/13, Praha 10, 103 00, Česká republika

Ing. Michal Bakajsa

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 11. 2010 - Poslední vztah: 21. 9. 2011

vznik členství: 1. 2. 2009

vznik funkce: 2. 9. 2010

Hněvkovského 1378/6, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Michal Bakajsa

člen představenstva

První vztah: 16. 2. 2009 - Poslední vztah: 10. 11. 2010

vznik členství: 1. 2. 2009

Hněvkovského 1378/6, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Michal Bakajsa

člen představenstva

První vztah: 16. 2. 2009 - Poslední vztah: 16. 2. 2009

vznik funkce: 1. 2. 2009

Hněvkovského 1378/6, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Lubomír Pokorný MBA

předseda představenstva

První vztah: 4. 2. 2009 - Poslední vztah: 10. 11. 2010

vznik členství: 1. 6. 2008

zánik členství: 8. 9. 2010

vznik funkce: 1. 1. 2009

zánik funkce: 8. 9. 2010

Dolany u Olomouce 450, 783 16, Česká republika

Ing. Miloslav Kubišta

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 2. 2009 - Poslední vztah: 14. 3. 2011

vznik členství: 26. 4. 2006

vznik funkce: 1. 1. 2009

zánik funkce: 14. 2. 2011

Levandulová 633/13, Praha 10, 103 00, Česká republika

Ing. Lubomír Pokorný MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 6. 2008 - Poslední vztah: 4. 2. 2009

vznik členství: 1. 6. 2008

vznik funkce: 3. 6. 2008

Dolany u Olomouce 450, 783 16, Česká republika

Ing. Miloslav Kubišta

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2008 - Poslední vztah: 4. 2. 2009

vznik členství: 26. 4. 2006

vznik funkce: 26. 4. 2006

zánik funkce: 2. 6. 2008

Levandulová 633/13, Praha 10, Česká republika

Ing. Petr Goldmann

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2008 - Poslední vztah: 14. 3. 2011

vznik členství: 1. 6. 2008

zánik členství: 31. 1. 2011

Mařákova 1106, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Ing. Karel Tlustý MBA

člen představenstva

První vztah: 18. 6. 2008 - Poslední vztah: 4. 10. 2012

vznik členství: 26. 4. 2006

zánik členství: 4. 6. 2012

K Horce 538, Velká Dobrá, 273 61, Česká republika

Ing. Miloslav Kubišta

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 1. 2007 - Poslední vztah: 18. 6. 2008

vznik členství: 26. 4. 2006

vznik funkce: 26. 4. 2006

Levandulová 633/13, Praha 10, Česká republika

Ing. Josef Tauber

předseda představenstva

První vztah: 1. 6. 2006 - Poslední vztah: 4. 2. 2009

vznik členství: 6. 6. 2003

vznik funkce: 26. 4. 2006

zánik funkce: 31. 12. 2008

Zahradní 154, Panenské Břežany, 250 70, Česká republika

ing. Ladislav Dvořák

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2006 - Poslední vztah: 18. 6. 2008

vznik členství: 26. 4. 2006

zánik členství: 31. 5. 2008

Pardubická 878, Chrudim, Česká republika

Ing. Miloslav Kubišta

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 6. 2006 - Poslední vztah: 3. 1. 2007

vznik členství: 26. 4. 2006

vznik funkce: 26. 4. 2006

Křivoklátská 455, Praha 9, Česká republika

Ing. Karel Tlustý MBA

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2006 - Poslední vztah: 18. 6. 2008

vznik členství: 26. 4. 2006

Sokolovská 371/1, Praha 8, Česká republika

Ing. Karel Goldemund

předseda

První vztah: 22. 12. 2005 - Poslední vztah: 1. 6. 2006

vznik členství: 25. 10. 2005

zánik členství: 26. 4. 2006

vznik funkce: 23. 11. 2005

zánik funkce: 26. 4. 2006

Tyršova 38, Vyškov, Česká republika

Ing. Karel Goldemund

člen

První vztah: 23. 11. 2005 - Poslední vztah: 22. 12. 2005

vznik členství: 25. 10. 2005

Tyršova 38, Vyškov, Česká republika

Ing. Marie Košťálová

člen

První vztah: 23. 11. 2005 - Poslední vztah: 1. 6. 2006

vznik členství: 25. 10. 2005

zánik členství: 26. 4. 2006

Mazurská 520, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Milena Horčicová CSc.

člen

První vztah: 30. 7. 2005 - Poslední vztah: 1. 6. 2006

vznik členství: 30. 4. 2005

zánik členství: 26. 4. 2006

U Hranic 3221/14, Praha 10, Česká republika

Ing. Petr Trauške

člen

První vztah: 30. 7. 2005 - Poslední vztah: 23. 11. 2005

vznik členství: 30. 4. 2005

zánik členství: 25. 10. 2005

Věkova 10, Praha 4, Česká republika

Ing. Ladislav Zelinka Ph.D.

předseda

První vztah: 30. 7. 2005 - Poslední vztah: 23. 11. 2005

vznik členství: 30. 4. 2005

zánik členství: 25. 10. 2005

vznik funkce: 17. 5. 2005

zánik funkce: 25. 10. 2005

Žíšov 56, Vavřinec, Česká republika

Ing. Pavol Parízek

člen

První vztah: 30. 7. 2005 - Poslední vztah: 1. 6. 2006

vznik členství: 30. 4. 2005

zánik členství: 26. 4. 2006

Matějkova 1089/3, Praha 9, Česká republika

Doc. Ing. Václav Petříček CSc.

1. místopředseda

První vztah: 30. 7. 2005 - Poslední vztah: 1. 6. 2006

vznik členství: 30. 4. 2005

zánik členství: 26. 4. 2006

vznik funkce: 17. 5. 2005

zánik funkce: 26. 4. 2006

Na Boleslavce 128, Praha 8, Česká republika

ing. Miroslava Hrnčířová CSc.

člen

První vztah: 30. 7. 2005 - Poslední vztah: 18. 6. 2008

vznik členství: 30. 4. 2005

zánik členství: 31. 5. 2008

Pilotů 599/68, Praha 6, Česká republika

Ing. Josef Tauber

druhý místopředseda

První vztah: 6. 2. 2004 - Poslední vztah: 1. 6. 2006

vznik členství: 6. 6. 2003

vznik funkce: 6. 6. 2003

zánik funkce: 26. 4. 2006

Zahradní 154, Panenské Břežany, 250 70, Česká republika

Ing. Josef Tauber

druhý místopředseda

První vztah: 5. 8. 2003 - Poslední vztah: 6. 2. 2004

vznik členství: 6. 6. 2003

vznik funkce: 6. 6. 2003

Zahradní 154, Panenské Břežany, 250 70, Česká republika

Ing. Karel Venera

člen

První vztah: 18. 4. 2003 - Poslední vztah: 1. 6. 2006

vznik členství: 19. 9. 2002

zánik členství: 26. 4. 2006

Křižanovice 222, 683 57, Česká republika

Ing. Tomáš Husák

člen

První vztah: 18. 4. 2003 - Poslední vztah: 1. 6. 2006

vznik členství: 19. 9. 2002

zánik členství: 28. 3. 2006

Pod lomem 18, Praha 4, Česká republika

Ing. Milena Horčicová CSc.

člen

První vztah: 3. 9. 2002 - Poslední vztah: 30. 7. 2005

zánik členství: 29. 4. 2005

U Hranic 3221/14, Praha 10, Česká republika

Ing. Antonín Kalina

člen

První vztah: 3. 9. 2002 - Poslední vztah: 18. 4. 2003

zánik členství: 19. 9. 2002

Petrov 230, Česká republika

Marek Skolil

člen

První vztah: 12. 4. 2001 - Poslední vztah: 18. 4. 2003

zánik členství: 9. 9. 2002

Korunní 1369/69, Praha 3, Česká republika

Ing. Václav Petříček CSc.

první místopředseda

První vztah: 14. 9. 2000 - Poslední vztah: 30. 7. 2005

zánik členství: 29. 4. 2005

zánik funkce: 29. 4. 2005

Na Boleslavce 128, Praha 8, Česká republika

Ing. Vlastimil Gejdoš CSc

člen:

První vztah: 12. 9. 2000 - Poslední vztah: 30. 7. 2005

zánik členství: 29. 4. 2005

Pelušková 1345, Praha 9, Česká republika

Ing. Karel Žabrakovský

člen

První vztah: 12. 9. 2000 - Poslední vztah: 12. 4. 2001

Terronská 2, Praha 6, Česká republika

Ing. Ladislav Zelinka

předseda

První vztah: 12. 9. 2000 - Poslední vztah: 30. 7. 2005

zánik členství: 29. 4. 2005

Žíšov 56, Vavřinec, Česká republika

Ing. Antonín Kalina

člen

První vztah: 12. 9. 2000 - Poslední vztah: 3. 9. 2002

Španielova 1284, Praha 6, Česká republika

Ing. Marie Cihelnová

člen

První vztah: 31. 1. 2000 - Poslední vztah: 12. 9. 2000

Suchý Vršek 2130, Praha 13, Česká republika

Ing. Pavel Vacek

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2000 - Poslední vztah: 12. 9. 2000

Krohova 50, Praha 6, Česká republika

Ing. Jan Mládek CSc

předseda

První vztah: 31. 1. 2000 - Poslední vztah: 12. 9. 2000

Barličkova 3, Praha 8, Česká republika

Michal Frankl

předseda

První vztah: 15. 4. 1998 - Poslední vztah: 31. 1. 2000

Řehořova 36, Brno, Česká republika

Ing. Tomáš Husák

člen představenstva

První vztah: 15. 4. 1998 - Poslední vztah: 31. 1. 2000

Pod lomem 18, Praha 4, Česká republika

Ing. Vlastimil Gejdoš CSc

člen:

První vztah: 15. 4. 1998 - Poslední vztah: 15. 4. 1998

V háji 14, Praha 7, Česká republika

Ing. Pavol Parízek

člen

První vztah: 15. 4. 1998 - Poslední vztah: 30. 7. 2005

zánik členství: 29. 4. 2005

Matějkova 1089/3, Praha 9, Česká republika

Ing. Vlastimil Gejdoš CSc

člen:

První vztah: 15. 4. 1998 - Poslední vztah: 12. 9. 2000

Pelušková 1345, Praha 9, Česká republika

ing. Miroslava Hrnčířová CSc.

člen představenstva

První vztah: 11. 4. 1997 - Poslední vztah: 30. 7. 2005

zánik členství: 29. 4. 2005

Pilotů 599/68, Praha 6, Česká republika

Ing. Miroslav Křenek

člen představenstva

První vztah: 11. 4. 1997 - Poslední vztah: 15. 4. 1998

Miškovická 22/240, Praha 9, Česká republika

Ing. Jaroslav Ludva

člen

První vztah: 9. 1. 1996 - Poslední vztah: 11. 4. 1997

Křenová 252/8, Praha 6, Česká republika

Ing. Jiří Zimola CSc.

člen

První vztah: 1. 3. 1995 - Poslední vztah: 11. 4. 1997

Škroupova 1714, Říčany, Česká republika

Ing. Pavol Parízek

člen

První vztah: 1. 3. 1995 - Poslední vztah: 15. 4. 1998

Matějkova 1089/3, Praha 8, Česká republika

Vladimír R U D L O V Č Á K, Csc.

předseda

První vztah: 1. 3. 1995 - Poslední vztah: 15. 4. 1998

r.č. 430224/716 do 15. 4. 1998 od 1. 3. 1995

Davídkova 2103/95, Praha 8, Česká republika

Ing. Václav Čihák

člen

První vztah: 1. 3. 1995 - Poslední vztah: 15. 4. 1998

Husova 29, Úvaly, Česká republika

Ing. Václav Petříček CSc.

první místopředseda

První vztah: 1. 3. 1995 - Poslední vztah: 14. 9. 2000

Slancova 1256/14, Praha 8, Česká republika

ing. Václav Slavíček

člen

První vztah: 1. 3. 1995 - Poslední vztah: 31. 1. 2000

Italská 2368, Kladno II, Česká republika

Ing. Milena Horčicová CSc.

člen

První vztah: 1. 3. 1995 - Poslední vztah: 3. 9. 2002

nám.Svatopluka Čecha 10, Praha 10, Česká republika

Ing. Tomáš Révész

druhý místopředseda

První vztah: 1. 3. 1995 - Poslední vztah: 5. 8. 2003

zánik členství: 5. 6. 2003

zánik funkce: 5. 6. 2003

Zázvorkova 2009, Praha 5, Česká republika

Ing. Milan Rada

člen

První vztah: 1. 3. 1995 - Poslední vztah: 9. 1. 1996

Luhovská 1732, Praha 8, Česká republika

Jménem banky jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek a podepisují jménem banky společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.

od 4. 10. 2012

Za představenstvo jednají navenek jménem banky spoleně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.Banku zavazují a za banku se podepisují jejím jménem tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě banky připojí svůj podpis společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou představenstva nebo místopřesedou představenstva.

do 16. 2. 2009 od 16. 2. 2009

Za představenstvo jednají navenek jménem banky společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.Banku zavazují a za banku se podepisují jejím jménem tak, že k napsané nebo vytištěn é obchodní firmě banky připojí svůj podpis společně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.

do 4. 10. 2012 od 16. 2. 2009

Za představenstvo jednají navenek jménem banky spoleně nejméně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.

do 16. 2. 2009 od 10. 10. 2008

Způsob jednání a podepisování za společnost : Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti buď všichni členové představenstva společně nebo předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva, z nichž jeden je místopředsedou představenstva, nebo dva členové představenstva, kteří kteří k tomu byli představenstvem zmocněni. Společnost zavazují a za společnost se podepisují jejím jménem tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis: a) společně všichni členové představenstva b) nebo předseda představenstva c) nebo společně dva členové představenstva, z nichž jeden je místopředsedou představenstva d) nebo společně dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem zmocněni

do 10. 10. 2008 od 26. 6. 2006

Způsob jednání a podepisování za společnost : Za představenstvo jednají jednají navenek jménem společnosti buď všichni členové představenstva společně nebo předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva, z nichž jeden je místopředsedou představenstva, nebo dva členové představenstva, kteří kteří k tomu byli představenstvem zmocněni. Společnost zavazují a za společnost se podepisují jejím jménem tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis: a) společně všichni členové představenstva b) nebo předseda představenstva c) nebo společně dva členové představenstva, z nichž jeden je místopředsedou představenstva d) nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem zmocněni

do 26. 6. 2006 od 20. 6. 2006

Způsob jednání a podepisování za společnost : Za společnost je oprávněno ve všech věcech jednat představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti buď všichni členové představenstva nebo předseda představenstva nebo dva členové představenstva, z nichž jeden je druhým místopředsedou představenstva nebo dva členové představenstva, kteří kteří k tomu byli představenstvem zmocněni, nebo druhý místopředseda představenstva. Jménem společnosti jsou oprávněni jednat prokuristé se samostatnou prokurou. Společnost zavazují a za společnost se podepisují jejím jménem za představenstvo tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis a) společně všichni členové představenstva b)nebo předseda představenstva c) nebo společně dva členové představenstva, z nichž jeden je druhým místopředsedou představenstva d) nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem zmocněni e) nebo druhý místopředseda představenstva f) nebo prokuristé se samostatnou prokurou s dodatkem označujícím prokuru

do 20. 6. 2006 od 15. 4. 1998

Způsob jednání a podepisování za společnost : Za banku jedná ve všech věcech všichni členové představenstva jako kolektivní orgán nebo dva členové představenstva, nichž jeden je druhým místopředsedou představenstva nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli představenstvem písemně zmocněni. Podepisování se děje tak, že k obchodnímu jménu banky připojí svůj podpis a) všichni členové představenstva b) nebo společně dva členové představenstva, z nichž jeden je druhým místopředsedou představenstva c) nebo dva členové představenstva, kteří k tomu byli předsta- venstvem písemně zmocněni.

do 15. 4. 1998 od 1. 3. 1995

Další vztahy firmy Česká exportní banka, a.s.

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).