Hlavní navigace

CHARVÁT AXL, a.s.

Firma CHARVÁT AXL, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1100, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 182 350 800 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60913959

Sídlo:

3. května 800, Semily, 513 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 7. 1994

DIČ:

CZ60913959

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

25110 Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů
256 Povrchová úprava a zušlechťování kovů&#59^ obrábění
25620 Obrábění
28120 Výroba hydraulických a pneumatických zařízení
289 Výroba ostatních strojů pro speciální účely
29100 Výroba motorových vozidel a jejich motorů
30300 Výroba letadel a jejich motorů, kosmických lodí a souvisejících zařízení
30990 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
310 Výroba nábytku
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
5590 Ostatní ubytování
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1100, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

CHARVÁT AXL, a.s. od 7. 6. 2012

Obchodní firma

A X L, akciová společnost do 7. 6. 2012 od 8. 12. 1994

Obchodní firma

Strojírna Semily, akciová společnost do 8. 12. 1994 od 1. 7. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 1. 7. 1994

adresa

3. května 800
Semily 51301 od 8. 8. 2014

adresa

ul. 3.května 800
Semily 51301 do 8. 8. 2014 od 6. 2. 2002

adresa

ul. 3.května
Semily 51301 do 6. 2. 2002 od 1. 7. 1994

Předmět podnikání

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 11. 8. 2009

galvanizérství, smaltérství od 11. 8. 2009

obráběčství od 11. 8. 2009

vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 11. 8. 2009

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 11. 8. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 11. 8. 2009

Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení do 11. 8. 2009 od 30. 8. 2006

Výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie do 11. 8. 2009 od 6. 2. 2002

Výroba motorových vozidel do 11. 8. 2009 od 6. 2. 2002

Povrchové úpravy a svařování kovů do 11. 8. 2009 od 6. 2. 2002

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 11. 8. 2009 od 6. 2. 2002

Vedení účetnictví do 11. 8. 2009 od 6. 2. 2002

Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 11. 8. 2009 od 6. 2. 2002

Maloobchod se smíšeným zbožím do 11. 8. 2009 od 6. 2. 2002

Ubytovací služby do 11. 8. 2009 od 6. 2. 2002

Administrativní a účetnické práce do 6. 2. 2002 od 26. 10. 1999

Silniční motorová doprava nákladní do 11. 8. 2009 od 26. 10. 1999

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady do 11. 8. 2009 od 26. 10. 1999

Kovoobráběčství do 11. 8. 2009 od 26. 10. 1999

Galvanizérství do 11. 8. 2009 od 26. 10. 1999

Výroba elektřiny do 11. 8. 2009 od 26. 10. 1999

Rozvod elektřiny do 11. 8. 2009 od 26. 10. 1999

Výroba tepla do 11. 8. 2009 od 26. 10. 1999

Rozvod tepla do 11. 8. 2009 od 26. 10. 1999

Vývoj, projektování, výroba, zkoušky, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letecké techniky do 30. 8. 2006 od 18. 8. 1997

Silniční motorová doprava do 26. 10. 1999 od 1. 7. 1994

Galvanizace kovů do 26. 10. 1999 od 1. 7. 1994

Provozování malé vodní elektrárny do 26. 10. 1999 od 1. 7. 1994

Provoz mateřské školy do 26. 10. 1999 od 1. 7. 1994

Podnikání v oblasti nakládání s odpady do 6. 2. 2002 od 1. 7. 1994

Tepelné zpracování kovů do 6. 2. 2002 od 1. 7. 1994

Ubytování do 6. 2. 2002 od 1. 7. 1994

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 6. 2. 2002 od 1. 7. 1994

Výroba a opravy ostat. motorových dopravních prostředků do 11. 8. 2009 od 1. 7. 1994

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti rozhodla dne 12.7.2006 o zvýšení základního kapitálu takto: do 9. 12. 2006 od 30. 8. 2006

1. K zajištění provozuschopnosti společnosti v dalším období zcelením areálu do vlastnictví pouze AXL, a.s. se základní kapitál společnosti zvyšuje o částku 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých) úpisem nových akcií, přičemž upisování nad tuto čás tku se nepřipouští. do 9. 12. 2006 od 30. 8. 2006

2. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 30 kusů (třicet kusů) kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), v listinné podobě. do 9. 12. 2006 od 30. 8. 2006

3. Akcie upisované na zvýšení základního kapitálu budou splaceny nepeněžitým vkladem. do 9. 12. 2006 od 30. 8. 2006

4. Lhůta pro upsání akcií je třicet dnů od právní moci usnesení, kterým bude usnesení o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. do 9. 12. 2006 od 30. 8. 2006

5. Výše emisního kursu: jmenovitá hodnota akcií. do 9. 12. 2006 od 30. 8. 2006

6. Předmětem nepeněžitého vkladu je soubor nemovitostí uvedených na listu č. 2380 pro katastrální území Semily, tj. a) pozemky parc. č. 552/2, 560/6, 560/10, 560/12, 560/13, 560/14, 560/24 b) budovy a stavby: budova čp. 198 v části obce Semily (prům.objekt) na ppč. 546/7, budova čp. 343 v části obce Semily (prům.objekt) na ppč. 553, budova bez čp/če (prům.objekt) na ppč. 546/8, budova bez čp/če (prům.objekt) na ppč.546/9, budova bez čp/če ( prům.objekt) na ppč. 546/11, budova bez čp/če (prům.objekt) na ppč. 550, budova bez čp/če (prům.objekt) na ppč. 560/4, budova bez čp/če (prům.objekt) na ppč. 560/7, budova bez čp/če (prům.objekt) na ppč. 560/10, budova bez čp/če (prům.objekt) na ppč. 560/ 11, budova bez čp/če (prům.objekt) na ppč. 560/13, budova čp/če (prům.objekt) na ppč. 560/14, budova bez čp/če (prům.objekt) na ppč. 560/15, budova bez čp/če (jiná stavba) na ppč. 560/19, budova bez čp/če (technické vybavení) na ppč. 560/24 do 9. 12. 2006 od 30. 8. 2006

7. Vlastníkem nepeněžitého vkladu je AIRFIN PRAHA, a.s., se sídlem Beranových 130, Praha 9 - Letňany, identifikační číslo 250 55 658. do 9. 12. 2006 od 30. 8. 2006

8. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem číslo 4716-126/2006 ze dne 15.5.2006 vyhotoveným znalcem Ing. Miroslavem Kolářem, Rýdlova 1091, Říčany u Prahy, ustanoveným ke zpracování znaleckého posudku na základě usnesení Krajského soudu v Hradci Krá lové ze dne 21.12.2005, č.j. 2 Nc 242/2005-14. Cena nepeněžitého vkladu podle tohoto posudku je 30.000.000,- Kč (třicet milionů korun českých). do 9. 12. 2006 od 30. 8. 2006

9. Z důvodu nepeněžitého vkladu se přednostní právo podle ustanovení 204a obchodního zákoníku vylučuje. do 9. 12. 2006 od 30. 8. 2006

Valná hromada na svém zasedání dne 25.6.2001 rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti ve smyslu § 211 obch. zákoníku takto: 1) Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 224.290.000,-Kč (dvěstědvacetčtyřimiliony dvěstědevadesáttisíc korun českých) na částku 152.350.800,-Kč (jednostopadesátdvamiliony třistapadesáttisíc osmset korun českých), tedy o částku 71.939.200,-Kč (sedmdesátjedenmilion devětsettřicetdevěttisíc dvěstě korun českých). 2) Důvodem pro snížení základního kapitálu je úhrada ztrát z minulých let a doplnění rezervního fondu na vrub základního kapitálu. 3) S částkou odpovídající snížení základního kapitálu, tj. 71.939.200,-Kč bude naloženo tímto způsobem: - na úhradu ztrát z minulých let bude použita částka 63.871.000,-Kč (šedesáttřimiliony osmsetsedmdesátjedentisíc korun českých) - do rezervního fondu bude přidělena částka 8.068.200,-Kč (osmmilionů šedesátosmtisíc dvěstě korun českých), 4) Snížení základního kapitálu bude provedeno tímto způsobem: - vzetím vlastních akcií v počtu 6.646 (šesttisíc šestsetčtyřicetšest) kusů akcií v nominální hodnotě každé akcie 1.000,-Kč (jedentisíc korun českých), které jsou v držení společnosti, z oběhu, - snížením nominální hodnoty všech zbývajících akcií v počtu 217.644 (dvěstěsedmnácttisíc šestsetčtyřicetčtyři) kusy na 700,-Kč (sedmset korun českých) z původní hodnoty 1.000,-Kč (jedentisíc korun českých) za jednu akcii. Akcionáři předloží listinné akcie k vyznačení změny nominální hodnoty do šedesáti dnů po datu nabytí právní moci rozhodnutí o snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. do 19. 12. 2002 od 6. 2. 2002

Kapitál

Základní kapitál

vklad 182 350 800 Kč

od 9. 12. 2006

Základní kapitál

vklad 152 350 800 Kč

do 9. 12. 2006 od 19. 12. 2002

Základní kapitál

vklad 224 290 000 Kč

do 19. 12. 2002 od 8. 12. 1994

Základní kapitál

vklad 210 000 000 Kč

do 8. 12. 1994 od 1. 7. 1994
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 Kč, počet: 1 823 508 od 9. 8. 2011
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 700 Kč, počet: 217 644 do 9. 8. 2011 od 9. 12. 2006
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 30 do 9. 8. 2011 od 9. 12. 2006
Akcie na majitele, hodnota: 700 Kč, počet: 217 644 do 9. 12. 2006 od 19. 12. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 224 290 do 19. 12. 2002 od 8. 12. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 21 000 do 8. 12. 1994 od 1. 7. 1994

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Pavel Zelinka

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2018

vznik členství: 15. 6. 2018

Slaná 51, 512 01, Česká republika

Milan Neprášek

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 3. 2018

vznik členství: 29. 1. 2018

Sokolovská 444, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jan Zeman

Předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 3. 2018

vznik členství: 29. 1. 2018

vznik funkce: 29. 1. 2018

Dobrovítov 31, 286 01, Česká republika

Milan Neprášek

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2014

vznik členství: 24. 6. 2014

vznik funkce: 24. 6. 2014

Sokolovská 444, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Leona Kovářová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2014

vznik členství: 24. 6. 2014

Luční 462, Semily, 513 01, Česká republika

Pavel Zelinka

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2013

vznik členství: 17. 6. 2013

Slaná 51, 512 01, Česká republika

Historické vztahy

Milan Neprášek

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2014 - Poslední vztah: 15. 3. 2018

vznik členství: 24. 6. 2014

zánik členství: 29. 1. 2018

vznik funkce: 24. 6. 2014

zánik funkce: 29. 1. 2018

Sokolovská 444, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Leona Kovářová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2014 - Poslední vztah: 15. 3. 2018

vznik členství: 24. 6. 2014

zánik členství: 29. 1. 2018

zánik funkce: 29. 1. 2018

Luční 462, Semily, 513 01, Česká republika

Pavel Zelinka

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2013 - Poslední vztah: 26. 7. 2018

vznik členství: 17. 6. 2013

zánik členství: 15. 6. 2018

Slaná 51, 512 01, Česká republika

Jiří Patka

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2010 - Poslední vztah: 8. 8. 2014

vznik členství: 2. 11. 2010

zánik členství: 24. 6. 2014

zánik funkce: 24. 6. 2014

Bavlnářská 521, Semily, 513 01, Česká republika

Milan Neprášek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2010 - Poslední vztah: 8. 8. 2014

vznik členství: 2. 11. 2010

zánik členství: 24. 6. 2014

vznik funkce: 2. 11. 2010

zánik funkce: 24. 6. 2014

Sokolovská 444, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Ludvík Blaha

Předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2009 - Poslední vztah: 29. 12. 2010

vznik členství: 29. 6. 2009

zánik členství: 2. 11. 2010

vznik funkce: 29. 6. 2009

zánik funkce: 2. 11. 2010

Na rybníku 965, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Mgr. Martin Dvořák

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2009 - Poslední vztah: 29. 12. 2010

vznik členství: 29. 6. 2009

zánik členství: 2. 11. 2010

Brandlova 3398/139, Hodonín, 695 01, Česká republika

Vladimír Hošek

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 8. 2008 - Poslední vztah: 31. 7. 2013

vznik členství: 24. 6. 2008

zánik členství: 17. 6. 2013

Pod Černým mostem 476, Semily, 513 01, Česká republika

Ing. František Blecha

Předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2006 - Poslední vztah: 11. 8. 2009

vznik členství: 28. 6. 2004

zánik členství: 29. 6. 2009

vznik funkce: 12. 7. 2006

zánik funkce: 29. 6. 2009

Letovská 546, Praha 9, 190 00, Česká republika

Svatopluk Dytrych

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2006 - Poslední vztah: 11. 8. 2009

vznik členství: 12. 7. 2006

zánik členství: 29. 6. 2009

Olbrachtova 1062, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. František Blecha

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 2004 - Poslední vztah: 30. 8. 2006

vznik členství: 28. 6. 2004

Letovská 546, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Josef Nykodým

Člen

První vztah: 6. 2. 2002 - Poslední vztah: 20. 10. 2004

vznik členství: 23. 6. 1999

zánik členství: 28. 6. 2004

Ostravská 634, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Josef Nykodým

Člen

První vztah: 26. 10. 1999 - Poslední vztah: 6. 2. 2002

Smetanova 370, Příbram III, Česká republika

Ing. Miroslav Šimsa

Předseda

První vztah: 26. 10. 1999 - Poslední vztah: 30. 8. 2006

vznik členství: 23. 6. 1999

zánik členství: 12. 7. 2006

vznik funkce: 23. 6. 1999

zánik funkce: 12. 7. 2006

Chlebovická 490, Praha 9, Česká republika

Vladimír Hošek

První vztah: 11. 9. 1998 - Poslední vztah: 26. 8. 2008

vznik členství: 9. 2. 1998

zánik členství: 24. 6. 2008

Pod Černým mostem 476, Semily, 513 01, Česká republika

Ing. Petr Hájek

První vztah: 11. 9. 1998 - Poslední vztah: 6. 2. 2002

zánik členství: 25. 6. 2001

Drtinova 24, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jan Bartoň

První vztah: 18. 8. 1997 - Poslední vztah: 26. 10. 1999

Vyžlovská 2246/42, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Pavel Jech

První vztah: 18. 8. 1997 - Poslední vztah: 11. 9. 1998

Martinice 4, 512 32, Česká republika

Karel Vrba

První vztah: 1. 4. 1996 - Poslední vztah: 11. 9. 1998

Semily 24, 513 01, Česká republika

Jan Bartoň

První vztah: 1. 7. 1994 - Poslední vztah: 18. 8. 1997

Vyžlovská 2246, Praha 10, 110 00, Česká republika

Jiří Kolařík

První vztah: 1. 7. 1994 - Poslední vztah: 1. 4. 1996

Paculová 1110, Praha 9, 198 00, Česká republika

Statutární orgán

6 fyzických osob

Ing. Luděk Týče

Člen představenstva

První vztah: 15. 3. 2018

vznik členství: 29. 1. 2018

Smetanova 2656, Rakovník, 269 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Andrea Jiráková

Místopředseda představenstva

První vztah: 15. 3. 2018

vznik členství: 29. 1. 2018

vznik funkce: 29. 1. 2018

Chelčického 747, Kolín, 280 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

JUDR Ing. Jiří Charvát

Předseda představenstva

První vztah: 15. 3. 2018

vznik členství: 29. 1. 2018

vznik funkce: 29. 1. 2018

Lípa nad Orlicí 122, 517 21, Česká republika

Jiří Patka

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2014

vznik členství: 24. 6. 2014

Bavlnářská 521, Semily, 513 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jan Zeman

předseda představenstva

První vztah: 8. 8. 2014

vznik členství: 24. 6. 2014

vznik funkce: 24. 6. 2014

Československé armády 369, Odolená Voda, 250 70, Česká republika

Ing. Jiří Charvát

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 8. 2014

vznik členství: 24. 6. 2014

vznik funkce: 24. 6. 2014

Lípa nad Orlicí 122, 517 21, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jan Zeman

předseda představenstva

První vztah: 26. 4. 2017 - Poslední vztah: 15. 3. 2018

vznik členství: 24. 6. 2014

zánik členství: 29. 1. 2018

vznik funkce: 24. 6. 2014

zánik funkce: 29. 1. 2018

Dobrovítov 31, 286 01, Česká republika

Jiří Patka

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2014 - Poslední vztah: 15. 3. 2018

vznik členství: 24. 6. 2014

zánik členství: 29. 1. 2018

Bavlnářská 521, Semily, 513 01, Česká republika

Ing. Jan Zeman

předseda představenstva

První vztah: 8. 8. 2014 - Poslední vztah: 26. 4. 2017

vznik členství: 24. 6. 2014

vznik funkce: 24. 6. 2014

Československé armády 369, Odolená Voda, 250 70, Česká republika

Ing. Jiří Charvát

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 8. 2014 - Poslední vztah: 15. 3. 2018

vznik členství: 24. 6. 2014

zánik členství: 29. 1. 2018

vznik funkce: 24. 6. 2014

zánik funkce: 29. 1. 2018

Lípa nad Orlicí 122, 517 21, Česká republika

JUDr. Ing. Jiří Charvát

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 8. 2013 - Poslední vztah: 8. 8. 2014

vznik členství: 2. 11. 2010

zánik členství: 24. 6. 2014

vznik funkce: 2. 11. 2010

zánik funkce: 24. 6. 2014

Lípa nad Orlicí 122, 517 21, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Leon Kolman

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2013 - Poslední vztah: 8. 8. 2014

vznik členství: 21. 6. 2013

zánik členství: 24. 6. 2014

zánik funkce: 24. 6. 2014

Česká 234/35, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

JUDr. Ing. Jiří Charvát

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 12. 2010 - Poslední vztah: 2. 8. 2013

vznik členství: 2. 11. 2010

zánik členství: 24. 6. 2014

vznik funkce: 2. 11. 2010

zánik funkce: 24. 6. 2014

Lípa nad Orlicí 122, 517 21, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Fojtek

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 2010 - Poslední vztah: 31. 7. 2013

vznik členství: 2. 11. 2010

zánik členství: 21. 6. 2013

Hadí kopec 605, Vřesina, 742 85, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Zeman

předseda představenstva

První vztah: 29. 12. 2010 - Poslední vztah: 8. 8. 2014

vznik členství: 2. 11. 2010

zánik členství: 24. 6. 2014

vznik funkce: 2. 11. 2010

zánik funkce: 24. 6. 2014

Československé armády 369, Odolená Voda, 250 70, Česká republika

Ing. Jan Zeman

předseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2009 - Poslední vztah: 29. 12. 2010

vznik členství: 29. 6. 2009

zánik členství: 2. 11. 2010

vznik funkce: 29. 6. 2009

zánik funkce: 2. 11. 2010

Československé armády 369, Odolená Voda, 250 70, Česká republika

Ing. Josef Hudeček

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2009 - Poslední vztah: 29. 12. 2010

vznik členství: 29. 6. 2009

zánik členství: 2. 11. 2010

vznik funkce: 29. 6. 2009

zánik funkce: 2. 11. 2010

Veselská 718, Uherský Ostroh, 687 24, Česká republika

Ing. František Šebek Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 11. 8. 2009 - Poslední vztah: 29. 12. 2010

vznik členství: 29. 6. 2009

zánik členství: 2. 11. 2010

Kudlovice 339, 687 03, Česká republika

Ludvík Blaha

Člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2006 - Poslední vztah: 11. 8. 2009

vznik členství: 12. 7. 2006

zánik členství: 29. 6. 2009

Na rybníku 965, Uherské Hradiště, 686 01, Česká republika

Ing. Miroslav Šimsa

Člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2006 - Poslední vztah: 11. 8. 2009

vznik členství: 12. 7. 2006

zánik členství: 29. 6. 2009

Chlebovická 490, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Josef Nykodým

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2004 - Poslední vztah: 11. 8. 2009

zánik členství: 29. 6. 2009

vznik funkce: 28. 6. 2004

zánik funkce: 29. 6. 2009

Ostravská 634, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Jiří Holub

člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2004 - Poslední vztah: 30. 8. 2006

vznik členství: 28. 6. 2004

zánik členství: 12. 7. 2006

V Malém háji 358, Odolena Voda, 250 70, Česká republika

Ing. Petr Hájek

Člen představenstva

První vztah: 6. 2. 2002 - Poslední vztah: 11. 8. 2009

vznik členství: 25. 6. 2001

zánik členství: 29. 6. 2009

Drtinova 24, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Jan Zeman

Předseda

První vztah: 26. 10. 1999 - Poslední vztah: 11. 8. 2009

vznik členství: 23. 6. 1999

zánik členství: 29. 6. 2009

vznik funkce: 23. 6. 1999

zánik funkce: 29. 6. 2009

Československé armády 369, Odolená Voda, 250 70, Česká republika

Ing. Ivan Marinec

Místopředseda

První vztah: 26. 10. 1999 - Poslední vztah: 20. 10. 2004

vznik členství: 23. 6. 1999

zánik členství: 28. 6. 2004

vznik funkce: 23. 6. 1999

zánik funkce: 28. 6. 2004

Chaplinovo nám. 3/650, Praha 5, Česká republika

Ing. Jaroslav Slanec

Člen představenstva

První vztah: 11. 9. 1998 - Poslední vztah: 30. 8. 2006

vznik členství: 23. 6. 1999

zánik členství: 12. 7. 2006

Fetrovská 866, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jan Zeman

Člen představenstva

První vztah: 11. 9. 1998 - Poslední vztah: 26. 10. 1999

Československé armády 369, Odolená Voda, 250 70, Česká republika

Ing. František Blecha

Člen představenstva

První vztah: 18. 8. 1997 - Poslední vztah: 20. 10. 2004

vznik členství: 23. 6. 1999

zánik členství: 28. 6. 2004

Letovská 546, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Miroslav Šimsa

Člen představenstva

První vztah: 18. 8. 1997 - Poslední vztah: 26. 10. 1999

Chlebovická 490, Praha 9, 199 00, Česká republika

Ing. Vladimír Plšek

Člen představenstva

První vztah: 1. 7. 1994 - Poslední vztah: 1. 4. 1996

U Svépomoci 883/2, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Otokar Pikora

Člen představenstva

První vztah: 1. 7. 1994 - Poslední vztah: 26. 10. 1999

Komenského 325, Nejdek, 362 21, Česká republika

Jiří Patka

Člen představenstva

První vztah: 1. 7. 1994 - Poslední vztah: 18. 8. 1997

Bavlnářská 521, Semily, 513 01, Česká republika

Petr Kovář

Člen představenstva

První vztah: 1. 7. 1994 - Poslední vztah: 18. 8. 1997

Benešov u Semil, 512 06, Česká republika

Milan Porkert

Člen představenstva

První vztah: 1. 7. 1994 - Poslední vztah: 1. 4. 1996

Podhorská 44, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Způsob jednání za společnost: Jednat jménem společnosti je oprávněn každý člen představenstva.

od 26. 10. 1999

Zastupování a podepisování: Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva nebo ředitel společnosti, pokud bude tato funkce zřízena. Podepisování za společnost se děje tak, že k nadepsanému, natištěnému nebo jinak vyznačenému názvu společnosti a funkce podepsaného připojí oprávněná osoba své jméno a svůj podpis.

do 26. 10. 1999 od 1. 7. 1994

Další vztahy firmy CHARVÁT AXL, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 7. 1994

Živnosti

Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 21. 10. 1996
Vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 10. 1. 1995
Galvanizérství, smaltérství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 7. 1994
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 7. 1994
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 7. 1994
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 7. 1994
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).