Hlavní navigace

CRUBO GROUP, a.s.

Firma CRUBO GROUP, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4770, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 25 800 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25135481

Sídlo:

Grafická 950/22, Praha Smíchov, 150 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

9. 6. 1997

DIČ:

CZ25135481

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

702 Poradenství v oblasti řízení
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
77310 Pronájem a leasing zemědělských strojů a zařízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4770, Městský soud v Praze

Obchodní firma

CRUBO GROUP, a.s. od 17. 2. 2015

Obchodní firma

CRUBO GROUP, a.s. do 17. 2. 2015 od 9. 6. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 9. 6. 1997

adresa

Grafická 950/22
Praha 5 15000 od 3. 9. 2009

adresa

Štichova 593
Praha 4 14900 do 19. 6. 2007 od 18. 12. 2000

adresa

Grafická 22
Praha 5 15000 do 18. 12. 2000 od 19. 5. 1998

adresa

Českomoravská 31/203
Praha 9 19000 do 19. 5. 1998 od 9. 6. 1997

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 3. 9. 2009

Pronájem a půjčování věcí movitých -dopravních prostředků -koní a jiných zvířat -pronájem s následnou koupí najaté věci -sportovních potřeb -sportovního zboží a oděvů -stavebích strojů -strojů a zařízení pro průmysl -strojů a zařízení pro zemědělství -technických přístrojů pro domácnost do 3. 9. 2009 od 19. 6. 2007

Činnost organizačních a ekonomických poradců. do 3. 9. 2009 od 9. 6. 1997

Ostatní skutečnosti

Pro posílení stability a finanční situace společnosti a realizace nových projektů se zvyšuje základní kapitál společnosti z dosavadní výše 4.000.000,- Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých) o 8.000.000,- Kč (slovy: osmmilionů korun českých), tedy na celkovou částku 12.000.000,- Kč (slovy: dvanáctmilionů korun českých) peněžitým vkladem jediného konkrétního zájemce, jímž je jediný akcionář, tj. Daniel Ther, r.č. 661101/0065, bytem Odolena Voda, Pod tvrzí 388, okres Praha -východ, s vyloučením přednostního práva k upsání nových akcií dle ust. § 204a odst. 5, Obch. zák. v důležitém zájmu společnosti, spočívajícím v nutnosti urychleného posílení finanční situace společnosti z důvodu realizace nových projektů. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu 8.000.000,- Kč se nepřipouští. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši 8.000.000,- Kč (slovy: osmmilionů korun českých) bude kryt emisí nových akcií. Emisní kurz jedné nové akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Základní kapitál společnosti se zvyšuje v celém rozsahu upsáním 80 (slovy: osmdesát) nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) v listinné podobě (dále jen "nové akcie") s tím, že k upsání 80 (slovy: osmdesát) nových akcií je oprávněn jediný akcionář, tj. Daniel Ther, r.č. 661101/0065, bytem Odolena Voda, Pod tvrzí 388, okres Praha-východ, jako předem vybraný zájemce ve smyslu ust. § 203 odst. 2, písm. d) Obch. zák. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. Emisní kurz nových 80 (slovy: osmdesát) akcií je jediný akcionář povinen upsat ve smlouvyě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 Obch. zák., podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií je stanovena lhůta čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Představenstvo je povinno předložit jedinému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 15 dnů od nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu záměru zvýšení základního kapitálu do Obchodního rejstříku. Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurz nových 80 (slovy: osmdesát) akcií v plné výši, to je 8.000.000,- Kč (slovy: osmdesátmilionů korun českých) na účet emitenta číslo 19-5536340217/0100 vedený u Komerčí banky, a.s. tak, aby úhrada plné výše emisního kurzu byla na tento účet připsána nejpozději do čtyřiceti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti v Obchodním rejstříku. do 7. 5. 2004 od 4. 12. 2002

Řádná valná hromada společnosti konaná dne 10.7.2000 rozhodla o tomto zvýšení základního jmění společnosti: Z důvodu nepříznivého vývoje hospodaření společnosti v uplynulých dvou letech schválila valná hromada zvýšení základního jmění společnosti z dosavadní výše 1.000.000,- Kč ( slovy: jedenmilion korun českých) o 3.000.000,- Kč ( slovy: třimiliony korun českých),tedy na celkovou výši 4.000.000,- Kč ( slovy: čtyřimiliony korun českých) bez možnosti upisování nad tuto částku. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního jmění ve výši 3.000.000,- Kč ( slovy: třimiliony korun českých) bude kryt emisí nových akcií, přičemž nové akcie budou emitovány v listinné podobě o počtu 300 ( slovy: třista) kusů, jako kmenové akcie v nominální hodnotě 10.000,- Kč ( slovy: desettisíc korun č eských) na jméno a nebudou s nimi spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurz všech akcií emitovaných na zvýšení základního jmění se rovná jejich nominální hodnotě. Upsané akcie bude možno splatit pouze peněžitými vklady. Upisování akcií proběhne ve dvou kolech. do 4. 12. 2002 od 18. 12. 2000

I. kolo: V prvním kole upisování má přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního jmění každý z dosavadních akcionářů v rozsahu svého podílu na základním jmění společnosti ke dni konání této valné hromady,nebo osoba na kterou bylo přednostní právo úpisu platně převedeno v souladu s ustanovením § 156 a) obchodního zákoníku a stanovami společnosti. Lhůta pro první kolo upisování akcií započne běžet první den následující po nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního jmění, do obchodního rejstříku a potrvá 21 ( slovy: dvacetjedna) dnů. Upisovatel nových akcií je povinen splatit 30% jmenovité hodnoty akcií: tj. 30% emisního kursu upsaných nových akcií, ve lhůtě 30 dnů, a to na účet společnosti, vedený u KB, a.s. číslo účtu 19-5536340217/0100. Zbývající část emisního kursu je povinen splatit nejpozději do 1 ( slovy: jednoho) roku ode dne upsání akcií. Upisovací místo je na adrese Praha 5, Grafická 22. Upisování se uskuteční zápisem akcionáře do upisovací listiny, která bude uložena u předsedy představenstva společnosti pana Daniela Thera v pracovních dnech od 9.00 do 15.00 hod. Představenstvo společnosti oznámí všem akcionářům faxovou zprávou, doporučeným dopisem a vývěskou v sídle společnosti, den nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. do 4. 12. 2002 od 18. 12. 2000

II. kolo: V případě, že v I. kole upisování nebudou upsány všechny akcie s využitím přednostního práva akcionářů, započne druhé kolo upisování akcií, a to po 7 ( slovy: sedmi) dnech ode dne , kdy bude ukončeno I.kolo upisování akcií. Druhé kolo upisování bude trvat 7 ( slovy: sedm) dnů. Ve druhém kole budou veškeré zbývající akcie upsány akcionáři na základě dohody podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. Splacení výše emisního kursu akcií upsaných ve druhém kole , jakož i veškeré další náležitosti stanovené zákonem, budou předmětem výše uvedené dohody akcionářů. do 4. 12. 2002 od 18. 12. 2000

Na základním jmění bylo splaceno 1 000 000,-- Kč. do 4. 12. 2002 od 19. 5. 1998

Na základním jmění bylo splaceno 300 000,- Kč. do 19. 5. 1998 od 9. 6. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 25 800 000 Kč

od 17. 2. 2015

Základní kapitál

vklad 12 000 000 Kč

do 17. 2. 2015 od 7. 5. 2004

Základní kapitál

vklad 4 000 000 Kč

do 7. 5. 2004 od 8. 11. 2001

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 8. 11. 2001 od 9. 6. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 218 od 17. 2. 2015
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 80 do 17. 2. 2015 od 18. 11. 2014
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 80 do 18. 11. 2014 od 7. 5. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 400 od 8. 11. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 8. 11. 2001 od 9. 6. 1997

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Lukáš Ther

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2018

vznik členství: 19. 12. 2014

vznik funkce: 19. 12. 2014

Grafická 950/22, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  AUTO Pool, a.s.

  Grafická 950/22, Praha Smíchov, 150 00

Lukáš Ther

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 19. 12. 2014

vznik funkce: 19. 12. 2014

Rybní 615, Řevnice, 252 30, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  AUTO Pool, a.s.

  Grafická 950/22, Praha Smíchov, 150 00

Romana Janíčková

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 2. 2015

vznik členství: 19. 12. 2014

vznik funkce: 19. 12. 2014

Nad Lomy 4337/3, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jan Zavřel

Předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 2. 2015

vznik členství: 19. 12. 2014

vznik funkce: 19. 12. 2014

Červený Kostelec 266, 549 41, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Lukáš Ther

Člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2016 - Poslední vztah: 27. 9. 2018

vznik členství: 19. 12. 2014

vznik funkce: 19. 12. 2014

Rybní 615, Řevnice, 252 30, Česká republika

Lukáš Ther

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 2. 2015 - Poslední vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 19. 12. 2014

vznik funkce: 19. 12. 2014

Ve stráni 210, Slaný, 274 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Zavřel

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2014 - Poslední vztah: 17. 2. 2015

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 19. 12. 2014

zánik funkce: 19. 12. 2014

Červený Kostelec 266, 549 41, Česká republika

Romana Janíčková

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 17. 2. 2015

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 19. 12. 2014

zánik funkce: 19. 12. 2014

Nad Lomy 4337/3, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Jan Zavřel

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 6. 2. 2014

vznik členství: 1. 9. 2009

Souběžná 250, Červený Kostelec, 549 41, Česká republika

Lukáš Ther

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2012 - Poslední vztah: 17. 2. 2015

vznik členství: 17. 4. 2012

zánik členství: 19. 12. 2014

zánik funkce: 19. 12. 2014

Ve stráni 210, Slaný, 274 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Zavřel

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2009 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 1. 9. 2009

Souběžná 250, Červený Kostelec, 549 41, Česká republika

Roman Ther

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2009 - Poslední vztah: 23. 5. 2012

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 17. 4. 2012

Ke Kurtům 377/15, Praha 4, 142 00, Česká republika

Romana Janíčková

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2009 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 1. 9. 2009

Nad Lomy 4337, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Roman Ther

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2004 - Poslední vztah: 3. 9. 2009

zánik členství: 30. 4. 2007

vznik funkce: 31. 1. 2004

Ke Kurtům 377/15, Praha 4, Česká republika

Zdeněk Janíček

Předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2004 - Poslední vztah: 3. 9. 2009

vznik členství: 31. 1. 2004

zánik členství: 30. 4. 2007

zánik funkce: 30. 4. 2007

Nad Lomy 4337, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Romana Janíčková

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2004 - Poslední vztah: 3. 9. 2009

zánik členství: 31. 3. 2007

vznik funkce: 31. 1. 2004

Nad Lomy 4337, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Martin Černý

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 1998 - Poslední vztah: 7. 5. 2004

zánik funkce: 31. 1. 2004

Klínovecká 947, Ostrov, Česká republika

Zdeněk Janíček

Předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 1998 - Poslední vztah: 7. 5. 2004

Sadová 1155, Napajedla, Česká republika

Ing. Václav Říha

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 1998 - Poslední vztah: 7. 5. 2004

zánik funkce: 30. 1. 2004

Obránců Míru 1263, Strakonice, Česká republika

JUDr. František Šafárik

První vztah: 9. 6. 1997 - Poslední vztah: 30. 10. 1998

Štichova 16/593, Praha 4, Česká republika

Ing. Václav Říha

První vztah: 9. 6. 1997 - Poslední vztah: 30. 10. 1998

Obránců Míru 1263, Strakonice, Česká republika

Zdeněk Janíček

První vztah: 9. 6. 1997 - Poslední vztah: 30. 10. 1998

Husova 796, Zlín, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Zdeněk Janíček

Místopředseda představenstva

První vztah: 17. 2. 2015

vznik členství: 19. 12. 2014

vznik funkce: 19. 12. 2014

Nad Lomy 4337/3, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Magdaléna Sklenářová

Člen představenstva

První vztah: 17. 2. 2015

vznik členství: 19. 12. 2014

vznik funkce: 19. 12. 2014

Pražská 418, Psáry, 252 44, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Daniel Ther

Předseda představenstva

První vztah: 17. 2. 2015

vznik členství: 19. 12. 2014

vznik funkce: 19. 12. 2014

Grafická 950/22, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ivan Flašar

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2014 - Poslední vztah: 17. 2. 2015

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 19. 12. 2014

zánik funkce: 19. 12. 2014

Petříkov 175, 251 69, Česká republika

Zdeněk Janíček

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 17. 2. 2015

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 19. 12. 2014

zánik funkce: 19. 12. 2014

Nad Lomy 4337/3, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Daniel Ther

Předseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 17. 2. 2015

zánik členství: 19. 12. 2014

zánik funkce: 19. 12. 2014

Grafická 950/22, Praha 5, 150 00, Česká republika

Zdeněk Janíček

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2009 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 1. 9. 2009

Nad Lomy 4337, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ivan Flašar

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2009 - Poslední vztah: 24. 7. 2014

vznik členství: 1. 9. 2009

Suchý Vršek 2117/10, Praha 5, 158 00, Česká republika

Daniel Ther

Předseda představenstva

První vztah: 19. 6. 2007 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

Grafická 950/22, Praha 5, 150 00, Česká republika

Michal Šafárik

Místopředseda představenstva

První vztah: 18. 12. 2000 - Poslední vztah: 3. 9. 2009

vznik členství: 10. 7. 2000

zánik členství: 10. 10. 2003

zánik funkce: 10. 10. 2003

Písecká 6, Praha 3, 130 00, Česká republika

Daniel Ther

Předseda představenstva

První vztah: 30. 10. 1998 - Poslední vztah: 19. 6. 2007

Pod tvrzí 388, Odolena Voda, Česká republika

JUDr. František Šafárik

Člen představenstva

První vztah: 30. 10. 1998 - Poslední vztah: 3. 9. 2009

vznik členství: 10. 7. 2000

zánik členství: 10. 10. 2003

Štichova 16/593, Praha 4, Česká republika

ing. David Korda

Místopředseda představenstva

První vztah: 30. 10. 1998 - Poslední vztah: 18. 12. 2000

Thámova 84/23, Praha 8, Česká republika

ing. David Korda

Člen představenstva

První vztah: 9. 6. 1997 - Poslední vztah: 30. 10. 1998

Thámova 84/23, Praha 8, Česká republika

Vlastimil Hurta

Člen představenstva

První vztah: 9. 6. 1997 - Poslední vztah: 30. 10. 1998

Svatopluka Čecha 453, Zlín, Česká republika

Daniel Ther

Člen představenstva

První vztah: 9. 6. 1997 - Poslední vztah: 30. 10. 1998

Pod tvrzí 388, Odolena Voda, Česká republika

Společnost navenek zastupuje představenstvo. Společnost zastupuje ve všech záležitostech a podepisuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo pověřený člen představenstva.

od 18. 11. 2014

Za společnost jedná představenstvo, a to společně vždy dva členové představenstva nebo každý člen představenstva samostatně, pokud k tomu byl představenstvem písemně zmocněn.

do 18. 11. 2014 od 9. 6. 1997

Další vztahy firmy CRUBO GROUP, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 9. 6. 1997

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Činnost organizačních a ekonomických poradců
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 9. 6. 1997

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).