Hlavní navigace

D.S. Leasing, a.s.

Firma D.S. Leasing, a.s., akciová společnost, vznikla dne 01. 7. 1993. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1071, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 149 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

48909238

Sídlo:

Pražákova 1008/69, Brno Štýřice, 639 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 7. 1993

DIČ:

CZ48909238

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
64910 Finanční leasing
64929 Ostatní poskytování úvěrů j. n.
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1071, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

D.S. Leasing, a.s. od 12. 3. 2004

Obchodní firma

D.S. Leasing, a.s. od 3. 6. 2015

Obchodní firma

D.S. Leasing, a.s. do 3. 6. 2015 od 2. 6. 2015

Obchodní firma

D.S.Leasing, akciová společnost do 2. 6. 2015 od 1. 6. 1993

Obchodní firma

D.S.Leasing,a.s. do 12. 3. 2004 od 22. 10. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 1. 6. 1993

adresa

Pražákova 1008/69
Brno 63900 od 3. 6. 2015

adresa

Londýnské nám. 2
Brno 63900 do 3. 6. 2015 od 7. 3. 2007

adresa

Údolní 567/33
Brno 60200 do 7. 3. 2007 od 19. 12. 2001

adresa

Údolní 33
Brno do 19. 12. 2001 od 22. 8. 1996

adresa

Lidická 81
Brno do 22. 8. 1996 od 1. 6. 1993

Předmět podnikání

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru od 22. 11. 2016

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 29. 5. 2009

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 29. 5. 2009 od 21. 7. 2004

pronájem movitých věcí do 29. 5. 2009 od 30. 9. 1997

leasing do 29. 5. 2009 od 6. 10. 1993

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 29. 5. 2009 od 1. 6. 1993

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 9. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 19. 5. 2018 od 9. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 19. 5. 2018 od 9. 7. 2014

Společnost prodala Smlouvou o prodeji části podniku ze dne 28.12.2012 část svého podniku označenou jako "Správa pohledávek" kupujícímu REUNION, spol. s r.o., se sídlem Brno - Černá Pole, tř. Kpt. Jaroše 1844/28, PSČ 602 00, IČ: 48533921. od 18. 1. 2013

Jediný akcionář společnosti D.S. Leasing, a.s. přijal dne 3. prosince 2008 následující rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady: 1. Základní kapitál společnosti D.S. Leasing, a.s., IČ: 489 09 238, se sídlem: Brno, Londýnské nám. 2, PSČ 639 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 1071 (dále také jen ?D.S. Leasing, a.s.?) se zvyšuje o část ku 29.000.000,- Kč (slovy: dvacet devět miliónů korun českých) z původní výše 120.000.000,- Kč (slovy: sto dvacet miliónů korun českých) na novou výši 149.000.000,- Kč (slovy: sto čtyřicet devět miliónů korun českých), a to upsáním nových akcií nepeněžitý m vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Bude vydáno 29 ks (slovy: dvacet devět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých). 3. Nově upisované akcie budou v plném rozsahu nabídnuty jedinému akcionáři společnosti D.S. Leasing, a.s., kterým je společnost Dimension, a.s., IČ: 449 92 211, se sídlem: Brno, Londýnské nám. 2, PSČ 639 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 618 (dále také jen ?Dimension, a.s.?), která je vlastníkem dále popsaného nepeněžitého vkladu. 4. Vzhledem ke skutečnosti, že emisní kurs veškerých akcií emitovaných na zvýšení základního kapitálu bude splácen výlučně nepeněžitým vkladem, je přednostní právo jediného akcionáře k úpisu nových akcií ve smyslu ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku v yloučeno. 5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti D.S. Leasing, a.s. na adrese Brno, Londýnské nám. 2, PSČ 639 00. Jediný akcionář bude upisovat akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti podle ust. § 205 odst. 3 ob chodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti D.S. Leasing, a.s. jedinému akcionáři; n ávrh může být doručen nejdříve po podání návrhu na zápis usnesení jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti D.S. Leasing, a.s. do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií pozbude účinnosti, pokud bude pravomocně rozhodnuto o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen nepeněžitým vkladem, a to v souladu s ust. § 60 odst. 2 obchodního zákoníku uzavřením smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs nových akcií činí 29.703.143,- Kč (slovy: dvacet devět miliónů sedm set tři tisíc sto čtyřicet tři korun českých), kdy nominální hodnota nově vydávaných akcií činí celkem 29.000.000,- Kč a částka 703.143,- Kč činí emisní ážio. 7. Předmět nepeněžitého vkladu tvoří níže uvedený soubor práv, majetkových a jiných penězi ocenitelných hodnot: - registrovaná kombinovaná ochranná známka ? DS Leasing člen finanční skupiny Dimension na zelenkavém pozadí, číslo zápisu 266820, oceněná částkou 13.283.818,- Kč (slovy: třináct miliónů dvě stě osmdesát tři tisíc osm set osmnáct korun českých), - registrovaná kombinovaná ochranná známka ? www.leasing24.cz v modrém obdélníku, číslo zápisu 266816, oceněná částkou 13.283.818,- Kč (slovy: třináct miliónů dvě stě osmdesát tři tisíc osm set osmnáct korun českých), - registrovaná kombinovaná ochranná známka ? DS Leasing Full Service na zelenkavém pozadí, číslo zápisu 274719, oceněná částkou 487.507,- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát sedm tisíc pět set sedm korun českých), - aplikace Leasing24 a aplikace Factoring24, oceněné celkovou částkou 2.648.000,- Kč (slovy: dva milióny šest set čtyřicet osm tisíc korun českých). Hodnota výše uvedeného nepeněžitého vkladu činí podle znaleckého posudku č. 200804 ze dne 30. listopadu 2008 zpracovaného Ing. Karlem Tomášem, bytem: Hradec Králové, Labská kotlina 975, PSČ 500 02, který byl za tím účelem jmenován usnesením Krajského soud u v Brně č. j. 50 Nc 6558/2008-14 ze dne 24. října 2008, celkem 29.703.143,- Kč (slovy: dvacet devět miliónů sedm set tři tisíc sto čtyřicet tři korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno celkem 29 ks (slovy: dvacet devět kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých); ocenění nepeněžitého vkladu tak odpovídá úhrnnému emisnímu kursu akcií (tj. nominální hodnotě akcií a emisnímu ážiu), které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. 8. Společnost Dimension, a.s. jako jediný akcionář společnosti D.S. Leasing, a.s. schvaluje při výkonu působnosti valné hromady výše uvedený předmět a ocenění nepeněžitého vkladu. do 12. 1. 2009 od 8. 12. 2008

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 21.9.2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti D.S. Leasing, a.s. upsáním akcií peněžitým vkladem stávajícího akcionáře takto: a) částka, o níž má být základní kapitál zvýšen, činí 35.000.000,- Kč, slovy: třicet pět milionů korun českých, z dosavadní výše 85.000.000,- Kč (slovy: osmdesát pět milionů korun českých), na částku 120.000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet milionů korun českých) s tím, že upisování nad tuto částku se nepřipouští, b) - počet upisovaných akcií: 35 kusů, - jmenovitá hodnota jednoho kusu upsané akcie činí 1.000.000,- Kč, - výše emisního kursu: emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jmenovitou hodnotou, - druh upisovaných akcií: kmenové, - forma upisovaných akcií: na jméno, s omezenou převoditelností vázanou na souhlas představenstva, - podoba upisovaných akcií: listinné, c) akcionář se předem vzdal přednostního práva na upisování akcií, d) akcie budou nabídnuty obchodní společnosti Dimension, a.s. se sídlem Brno, Údolní 33, IČ: 44992211, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 618, e) místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti D.S. Leasing, a.s., tj. Brno, Údolní 567/33, PSČ 602 00. - akcie budou upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi akcionářem a společností D.S. Leasing, a.s. Návrh smlouvy o upsání akcií předloží společnost D.S. Leasing, a.s. předem určenému zájemci následujícího dne po sepsání tohoto notářs kého zápisu, nejpozději však v termínu do 25.9.2005. - lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva je 15ti denní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu této lhůty bude oznámen upisovateli písemným sdělením zaslaným na adresu jeho sídla. Upsání akcií je vázána n a rozvazovací podmínku, kterou je zamítnutí zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upsání akcií bude provedeno na základě Smlouvy o upsání akcií uzavřené podle ustanovení § 204 odst. 5) Obchodního zákoníku. Upsání akcií je vázáno na odkládací podmínku, kterou je podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu ze dne 21.9.2005. Představenstvo doručí návrh Smlouvy upisovateli-předem určenému zájemci ve lhůtě nejpozději do 25.9.2005. f) upisovatel splatí 30% emisního kursu akcií na účet č. 35-4415380277/0100 vedený u Komerční banky, a.s., a to ve lhůtě nejpozději do 21.10.2005, g) akcie nového druhu se nevydávají. do 2. 11. 2005 od 10. 10. 2005

Zapisuje se usnesení mimořádné valné hromady společnosti ze dne 15.12.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti: a) Základní kapitál společnosti D.S. Leasing, a.s., se sídlem Brno, Údolní 567/33, IČ 48909238 se zvyšuje o částku 10 000 000,- Kč, slovy: deset milionů korun českých, a to úpisem nových akcií. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 10, slovy: deseti, kusů nových kmenových akcií na jméno, s omezenou převoditelností vázanou na souhlas představenstva, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých. c) Veškeré nově vydané akcie upíše dosavadní jediný akcionář společnost Dimension, a.s., se sídlem Brno, Údolní 33, IČ 44992211, za emisní kurs, který je rovný jejich jmenovité hodnotě, místem úpisu je sídlo společnosti D.S. Leasing, a.s. d) Upisovatel splatí 30% emisního kursu upsaných akcií na zvláštní účet společnosti číslo 27-4580400227/0100, vedený Komerční bankou, a.s., do třiceti dnů od úpisu. Zbytek emisního kursu upsaných akcií splatí na tentýž účet do jednoho roku od zápisu zvýše ní základního kapitálu do obchodního rejstříku. e) Upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je zamítnutí zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. Úpis bude proveden smlouvou ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy doručí představenstvo upisovateli ihned poté, kdy bude podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisovatel smlouvu uzavře nejpozději do 14, slovy: čtrnácti, dnů od doručení návrhu. do 21. 7. 2004 od 12. 3. 2004

Dne 2.11.2001 rozhodl jediný akcionář v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií o částku 25.000.000,- Kč z částky 50.000.000,- Kč na částku 75.000.000,- Kč a v souvislosti s uvedeným rozhodnutím přijal toto následující usnesení: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 25.000.000,- Kč, upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Ke zvýšení základního kapitálu bude vydáno 25 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za jednu akcii v listinné podobě. 3. Akcie budou upsány na základě přednostního práva jediným akcionářem společnosti obchodní společnosti Dimension, a.s., sídlo Brno, Údolní 33, okres Brno-město, IČ 44 99 22 11, s nově vydanými akciemi budou spojena práva stejná jako s dosavadními akciemi upravená Obchodním zákoníkem a Stanovami společnosti. 4. Místem úpisu je sídlo společnosti Údolní 33, 602 00 Brno, v pracovní dny od 10.00 hod. do 15.00 hod., akcie budou upsány smlouvou uzavřenou dle ustanovení § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, jediný akcionář tímto pověřuje představenstvo společnosti uzavřením smlouvy o upsání akcií. 5. Všechny nové akcie budou upsány bez veřejné výzvy k upisování akcií jediným akcionářem, kterým je společnost Dimension, a.s., sídlo Brno, Údolní 33, okres Brno-město, IČ 44 99 22 11, která bude moci úpis vykonat ve lhůtě 2 týdnů, a to počínaje prvním pracovním dnem, následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doručeno oznámení představenstva společnosti D.S.Leasing, a.s. o tom, že usnesení o zvýšení základního kapitálu bylo pravomocně zapsáno do Obchodního rejstříku. 6. Emisní kurs je stanoven ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na jednu novou akcii znějící na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), tedy celkem 25.000.000,- Kč za všechny nově vydávané akcie. 7. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií v penězích na zvláštní účet založený na firmu společnosti u Komerční banky, a.s., č.ú.: 27-8087880237/0100 tak, že upisovatel splatí 30% jím upsaných akcií nejpozději do 30-ti dnů ode dne úpisu a zbývající část, t.j. 70% jmenovité hodnoty jím upsaných akcií nejpozději do 90-ti dnů ode dne úpisu. 8. Upisování nebude zahájeno dříve, než bude proveden zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do Obchodního rejstříku příslušného soudu. 9. Jediný akcionář pověřuje představenstvo společnosti k provedení všech částí přijatého rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. do 19. 12. 2001 od 17. 12. 2001

Společnost se řídí stanovami ve znění přijatém rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 25.6.1999. od 30. 8. 1999

Zapisuje se usnesení představenstva společnosti ze dne 22.12.1997 o záměru zvýšit základní jmění: do 3. 6. 1998 od 20. 1. 1998

Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 20.000.000,- /slovy: dvacetmiliónů korun českých/ o částku 6.000.000,-Kč /slovy: šestmiliónů korun českých/. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. do 3. 6. 1998 od 20. 1. 1998

Společnost vydá 6 000 ks /slovy: šesttisíc kusů/ veřejně obchodovatelných, kmenových, zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč /slovy: jedentisíc korun českých/. do 3. 6. 1998 od 20. 1. 1998

Informace o přednostním právu k upisování akcií bude zveřejněna v sídle společnosti a v Obchodním věstníku. Místo úpisu akcií je v sídle společnosti. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci - a to společnosti Českomoravská kapitálová a.s., se sídlem Brno, Údolní 33, IČO: 44 99 22 11. Emisní kurz činí 200% jmenovité hodnoty akcií. Upisování akcií určitým zájemcem trvá po dobu 1 měsíce a počíná běžet 15. dnem následujícím po dni, kdy představenstvo zveřejní skutečnost, že byl v obchodním rejstříku proveden zápis usnesení představenstva o zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií. Místo úpisu akcií je v sídle společnosti. do 3. 6. 1998 od 20. 1. 1998

Emisní kurz upsaných akcií je splatný na bankovní účet společnosti D.S.Leasing, akciová společnost vedený u Komerční banky,a.s. číslo 1001342621/0100. Upisovatel je povinen uhradit 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií nejpozději do deseti dnů ode dne úpisu a 70% jmenovité hodnoty akcií do 1 roku ode dne zápisu zvýšeného základního jmění do obchodního rejstříku. do 3. 6. 1998 od 20. 1. 1998

Po dobu 14 dnů ode dne následujícího po zveřejnění skutečnosti, že byl proveden zápis usnesení představenstva o zvýšení základního jmění společnosti upsáním nových akcií v obchodním rejstříku, mají možnost přednostního úpisu dosavadní akcionáři, a to v rozsahu svých podílů na základním jmění společnosti. Přednostní úpis probíhá v sídle společnosti. Z využitím přednostního práva se upisují veřejně obchodovatelné, kmenové, zaknihované akcie na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč /slovy: jeden tisíc korun českých/. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,-Kč lze upsat jednu novou akcii. Emisní kurz přednostně upisovaných akcií činí 200% jejich jmenovité hodnoty. Po skončení přednostního úpisu akcií budou zbývající akcie nabídnuty určitému zájemci - a to společnosti Českomoravská kapitálová a.s., se sídlem Brno, Údolní 33 IČO: 44 99 22 11. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva k upisování akcií je sedmý kalendářní den přede dnem zasedání představenstva. do 3. 6. 1998 od 20. 1. 1998

Byly předloženy stanovy společnosti ve znění přijaté rozhodnutím valné hromady konané dne 27.6.1997. do 30. 8. 1999 od 30. 9. 1997

Byly předloženy stanovy společnosti upravené rozhodnutím valné hromady dne 21.6.1996. do 30. 8. 1999 od 22. 8. 1996

Společnost vznikla na základě rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti D.S.Leasing Invest, spol. s r.o. se sídlem v Brně, Lesnická 33, IČO: 41601289, zapsané pod Rg C. 2085 obchodního rejstříku okresního soudu Brno-venkov v Brně, o dobrovolném zrušení a přeměně na akciovou společnost. od 1. 6. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 149 000 000 Kč

od 12. 1. 2009

Základní kapitál

vklad 120 000 000 Kč

do 12. 1. 2009 od 10. 1. 2006

Základní kapitál

vklad 120 000 000 Kč

do 10. 1. 2006 od 2. 11. 2005

Základní kapitál

vklad 85 000 000 Kč

do 2. 11. 2005 od 9. 9. 2004

Základní kapitál

vklad 85 000 000 Kč

do 9. 9. 2004 od 21. 7. 2004

Základní kapitál

vklad 75 000 000 Kč

do 21. 7. 2004 od 26. 3. 2002

Základní kapitál

vklad 75 000 000 Kč

do 26. 3. 2002 od 19. 12. 2001

Základní kapitál

vklad 50 000 000 Kč

do 19. 12. 2001 od 30. 8. 1999

Základní kapitál

vklad 26 000 000 Kč

do 30. 8. 1999 od 3. 6. 1998

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

do 3. 6. 1998 od 30. 9. 1997

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

do 30. 9. 1997 od 22. 8. 1996

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 22. 8. 1996 od 18. 5. 1994

Základní kapitál

vklad 1 640 000 Kč

do 18. 5. 1994 od 1. 6. 1993
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 149 od 12. 1. 2009
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 120 do 12. 1. 2009 od 2. 11. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 85 do 2. 11. 2005 od 21. 7. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 75 do 21. 7. 2004 od 19. 12. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 50 do 19. 12. 2001 od 30. 8. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 26 000 do 30. 8. 1999 od 3. 6. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 20 000 do 3. 6. 1998 od 22. 8. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 10 000 do 22. 8. 1996 od 18. 5. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 164 do 18. 5. 1994 od 1. 6. 1993

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Ing. Eva Sovová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 2018

vznik členství: 22. 10. 2018

Tomáše Procházky 421/21, Ivančice, 664 91, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Janas

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2015

vznik členství: 5. 12. 2014

Munkova 646/26, Troubsko, 664 41, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jiří Janas

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2015 - Poslední vztah: 19. 5. 2018

vznik členství: 5. 12. 2014

zánik členství: 1. 3. 2018

Munkova 646/26, Troubsko, 664 41, Česká republika

Ing. Jiří Janas

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2015 - Poslední vztah: 19. 8. 2015

vznik členství: 5. 12. 2014

Munkova 646/26, Troubsko, 664 41, Česká republika

Ing. Milan Koutský

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2013 - Poslední vztah: 9. 7. 2014

vznik členství: 1. 8. 2011

zánik členství: 11. 6. 2014

vznik funkce: 4. 11. 2011

zánik funkce: 11. 6. 2014

Tyršovo návrší 177, Řícmanice, 664 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Chudáček

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2012 - Poslední vztah: 9. 7. 2014

vznik členství: 1. 8. 2011

zánik členství: 11. 6. 2014

Jelínkova 6, Brno, 616 00, Česká republika

Tomáš Horna

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2012 - Poslední vztah: 9. 7. 2014

vznik členství: 3. 11. 2011

zánik členství: 11. 6. 2014

Synkova 8, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Milan Koutský

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2012 - Poslední vztah: 14. 12. 2013

vznik členství: 1. 8. 2011

zánik členství: 11. 6. 2014

vznik funkce: 4. 11. 2011

zánik funkce: 11. 6. 2014

Řícmanice 177, 664 01, Česká republika

Tomáš Horna

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2011 - Poslední vztah: 12. 1. 2012

vznik členství: 3. 11. 2011

Synkova 8, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Milan Koutský

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2011 - Poslední vztah: 12. 1. 2012

vznik členství: 1. 8. 2011

vznik funkce: 4. 11. 2011

Řícmanice 177, 664 01, Česká republika

Ing. Miroslav Chudáček

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2011 - Poslední vztah: 12. 1. 2012

vznik členství: 1. 8. 2011

Jelínkova 6, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Milan Koutský

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2006 - Poslední vztah: 16. 11. 2011

vznik členství: 3. 8. 2006

zánik členství: 1. 8. 2011

vznik funkce: 4. 8. 2006

zánik funkce: 1. 8. 2011

Řícmanice 177, 664 01, Česká republika

Ing. Miroslav Chudáček

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2006 - Poslední vztah: 16. 11. 2011

vznik členství: 3. 8. 2006

zánik členství: 1. 8. 2011

Jelínkova 6, Brno, 616 00, Česká republika

JUDr. Ing. Lenka Záthurecká Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2006 - Poslední vztah: 29. 5. 2009

vznik členství: 3. 8. 2006

zánik členství: 30. 4. 2009

Roubalova 9, Brno, 602 00, Česká republika

JUDr. Ing. Lenka Záthurecká PhD.

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2005 - Poslední vztah: 30. 10. 2006

vznik členství: 24. 5. 2005

zánik členství: 3. 8. 2006

Roubalova 9, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Miroslav Chudáček

člen

První vztah: 5. 3. 2003 - Poslední vztah: 30. 10. 2006

vznik funkce: 25. 6. 2002

zánik funkce: 3. 8. 2006

Jelínkova 6, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Milan Koutský

předseda

První vztah: 16. 12. 1999 - Poslední vztah: 30. 10. 2006

zánik členství: 3. 8. 2006

Řícmanice 177, Česká republika

Ing. Zdeněk Borkovec

člen

První vztah: 21. 9. 1999 - Poslední vztah: 9. 8. 2005

zánik členství: 24. 5. 2005

Loosova 13, Brno, Česká republika

Ing. Milan Koutský

člen

První vztah: 30. 9. 1997 - Poslední vztah: 16. 12. 1999

Řícmanice 177, Česká republika

Ing. Petr Jančík

člen

První vztah: 30. 9. 1997 - Poslední vztah: 5. 3. 2003

zánik funkce: 25. 6. 2002

Na aleji 42, Plumlov, Česká republika

Ing. Ivo Hložánek

předseda

První vztah: 30. 9. 1997 - Poslední vztah: 30. 8. 1999

Tišnovská 13, Brno, Česká republika

ing. Roman Mikulášek

předseda

První vztah: 7. 6. 1995 - Poslední vztah: 30. 9. 1997

Křejpského 1509, Praha, Česká republika

Alena Dohnalová

členka

První vztah: 18. 5. 1994 - Poslední vztah: 7. 6. 1995

Staňkova 27, Brno, Česká republika

Doc.Ing. Ludmila Hromková CSc.

člen

První vztah: 6. 10. 1993 - Poslední vztah: 18. 5. 1994

nám. SNP 25, Brno, Česká republika

RNDr. Michal Tuček

člen

První vztah: 1. 6. 1993 - Poslední vztah: 30. 9. 1997

Havlíčkova 69, Brno, Česká republika

Ing. Milan Koutský

člen

První vztah: 1. 6. 1993 - Poslední vztah: 30. 9. 1997

Řícmanice 177, Česká republika

Ing. Pavel Holík

člen

První vztah: 1. 6. 1993 - Poslední vztah: 6. 10. 1993

Botanická 5, Brno, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Jiří Janas

člen představenstva

První vztah: 19. 5. 2018

vznik členství: 1. 3. 2018

Munkova 646/26, Troubsko, 664 41, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Bronislav Havel

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2014 - Poslední vztah: 6. 1. 2015

vznik členství: 11. 6. 2014

zánik členství: 5. 12. 2014

zánik funkce: 5. 12. 2014

Stinná 705/39, Brno, 618 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Bronislav Havel

člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2013 - Poslední vztah: 9. 7. 2014

vznik členství: 1. 8. 2011

zánik členství: 11. 6. 2014

Stinná 705/39, Brno, 618 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Bronislav Havel

člen představenstva

První vztah: 12. 1. 2012 - Poslední vztah: 29. 9. 2013

vznik členství: 1. 8. 2011

zánik členství: 11. 6. 2014

Stinná 39, Brno, 618 00, Česká republika

Ing. Bronislav Havel

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2011 - Poslední vztah: 12. 1. 2012

vznik členství: 1. 8. 2011

Stinná 39, Brno, 618 00, Česká republika

Ing. Bronislav Havel

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2006 - Poslední vztah: 16. 11. 2011

vznik členství: 3. 8. 2006

zánik členství: 1. 8. 2011

Stinná 39, Brno, 618 00, Česká republika

Ing. Pavel Holík

předseda představenstva

První vztah: 30. 10. 2006 - Poslední vztah: 29. 5. 2009

vznik členství: 3. 8. 2006

zánik členství: 30. 4. 2009

vznik funkce: 4. 8. 2006

zánik funkce: 30. 4. 2009

Bayerova 5, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Roman Niedoba

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2006 - Poslední vztah: 28. 11. 2007

vznik členství: 3. 8. 2006

zánik členství: 30. 9. 2007

Prostřední 762, Bílovice nad Svitavou, 664 01, Česká republika

Ing. Karel Znojil

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2000 - Poslední vztah: 17. 12. 2001

zánik funkce: 2. 11. 2001

Borová 15, Prostějov, Česká republika

Ing. Pavel Holík

předseda představenstva

První vztah: 30. 9. 1997 - Poslední vztah: 30. 10. 2006

zánik členství: 3. 8. 2006

Bayerova 5, Brno, Česká republika

Ing. Bronislav Havel

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 1997 - Poslední vztah: 30. 10. 2006

zánik členství: 3. 8. 2006

Stinná 39, Brno, Česká republika

Ing. Karel Znojil

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 1997 - Poslední vztah: 31. 7. 2000

Cyrila Boudy 2, Prostějov, Česká republika

ing. Pavel Holík

člen představenstva

První vztah: 22. 8. 1996 - Poslední vztah: 30. 9. 1997

Bayerova 5, Brno, Česká republika

Ing. Pavel Holík

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 1995 - Poslední vztah: 22. 8. 1996

Botanická 5, Brno, Česká republika

ing. Ivo Hložánek

předseda představenstva

První vztah: 7. 6. 1995 - Poslední vztah: 30. 9. 1997

Tišnovská 13, Brno, Česká republika

ing. Pavel Strašák

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 1995 - Poslední vztah: 30. 9. 1997

Ukrajinská 19, Brno, Česká republika

ing. Hanuš Šamánek

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 1993 - Poslední vztah: 24. 3. 1995

Ruská 24, Prostějov, Česká republika

ing. Roman Mikulášek

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 1993 - Poslední vztah: 7. 6. 1995

Křejpského 1509, Praha, Česká republika

ing. Ivo Hložánek

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 1993 - Poslední vztah: 7. 6. 1995

Tišnovská 13, Brno, Česká republika

Způsob jednání: Za společnost jedná předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo dva členové představenstva společně v případě, že společnost má vícečlenné představenstvo. Za společnost jedná člen představenstva samostatně, pokud představenstvo je jednočlenné . Tyto osoby také za společnost podepisují tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.

od 29. 5. 2009

Způsob jednání: Za společnost jedná předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo dva členové představenstva společně. Tyto osoby také za společnost podepisují tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu společnosti připojí svůj podpis.

do 29. 5. 2009 od 14. 3. 2007

Způsob jednání: Za společnost se podepisuje tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis současně předseda představenstva a jeden člen představenstvva nebo současně předseda představenstva a prokurista společnosti.

do 14. 3. 2007 od 7. 6. 1995

Zastupování: Za společnost jednají a podepisují se současně dva členové představenstva nebo současně jeden člen představenstva a prokurista společnosti.

do 7. 6. 1995 od 1. 6. 1993

Další vztahy firmy D.S. Leasing, a.s.

Historické vztahy

Radomír Přidal

První vztah: 20. 3. 2013 - Poslední vztah: 7. 11. 2013

Rakovecká 1358/13a, Brno, 635 00, Česká republika

Ing. Radomír Přidal

První vztah: 12. 1. 2012 - Poslední vztah: 20. 3. 2013

Langrova 1337/1F, Brno, 627 00, Česká republika

JUDr. Ing. Lenka Záthurecká Ph.D.

První vztah: 12. 1. 2012 - Poslední vztah: 7. 11. 2013

Roubalova 9, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Pavel Holík

První vztah: 13. 1. 2011 - Poslední vztah: 6. 1. 2012

Barvy 891/38, Brno, 638 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Holík

První vztah: 29. 5. 2009 - Poslední vztah: 13. 1. 2011

Bayerova 5, Brno, 602 00, Česká republika

JUDr. Ing. Lenka Záthurecká Ph.D.

První vztah: 29. 5. 2009 - Poslední vztah: 12. 1. 2012

Roubalova 9, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Radomír Přidal

První vztah: 29. 5. 2009 - Poslední vztah: 12. 1. 2012

Langrova 1337/1F, Brno, 627 00, Česká republika

Ing. Pavel Holík

První vztah: 8. 12. 1993 - Poslední vztah: 7. 6. 1995

Botanická 5, Brno, Česká republika

ing. Libor Bittner

První vztah: 6. 10. 1993 - Poslední vztah: 8. 12. 1993

Osvobození 35, Vyškov, Česká republika

předseda představenstva

Dimension, a.s.

První vztah: 19. 5. 2018

Pražákova 1008/69, Brno, 639 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Ing. Jiří Janas

  člen dozorčí rady

  Munkova 646/26, Troubsko, 664 41, Česká republika

 • Ing. Eva Sovová

  člen dozorčí rady

  Tomáše Procházky 421/21, Ivančice, 664 91, Česká republika

 • Ing. Ivo Hložánek

  člen představenstva

  Loosova 573/4, Brno, 638 00, Česká republika

Dimension, a.s.

První vztah: 30. 5. 2015

Pražákova 1008/69, Brno, 639 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Ing. Jiří Janas

  člen dozorčí rady

  Munkova 646/26, Troubsko, 664 41, Česká republika

 • Ing. Eva Sovová

  člen dozorčí rady

  Tomáše Procházky 421/21, Ivančice, 664 91, Česká republika

 • Ing. Ivo Hložánek

  člen představenstva

  Loosova 573/4, Brno, 638 00, Česká republika

člen představenstva

Dimension, a.s.

První vztah: 30. 5. 2015 - Poslední vztah: 19. 5. 2018

Pražákova 1008/69, Brno, 639 00

člen představenstva

Dimension, a.s.

První vztah: 6. 1. 2015 - Poslední vztah: 30. 5. 2015

Pražákova 1008/69, Brno, 639 00

člen dozorčí rady

Dimension, a.s.

První vztah: 9. 7. 2014 - Poslední vztah: 6. 1. 2015

Pražákova 1008/69, Brno, 639 00

Dimension, a.s.

První vztah: 2. 7. 2007 - Poslední vztah: 30. 5. 2015

Pražákova 1008/69, Brno, 639 00

Dimension, a.s.

První vztah: 4. 12. 2001 - Poslední vztah: 2. 7. 2007

Pražákova 1008/69, Brno, 639 00

Dimension, a.s.

První vztah: 16. 6. 1999 - Poslední vztah: 4. 12. 2001

Pražákova 1008/69, Brno, 639 00

Akcionáři

Dimension, a.s., IČ: 44992211

Pražákova 1008/69, Česká republika, Brno, 639 00

od 30. 5. 2015

Dimension, a.s., IČ: 44992211

Londýnské nám., Česká republika, Brno, 639 00

do 30. 5. 2015 od 2. 7. 2007

Dimension, a.s., IČ: 44992211

Údolní, Česká republika, Brno, 602 00

do 2. 7. 2007 od 4. 12. 2001

Českomoravská kapitálová,a.s., IČ: 44992211

Údolní, Česká republika, Brno

do 4. 12. 2001 od 16. 6. 1999

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 9. 6. 1993

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 9. 6. 1993

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).