Hlavní navigace

DRUŽSTVO JEDNOTA MOST

Firma DRUŽSTVO JEDNOTA MOST, družstvo. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXVIII 116, Krajský soud v Ústí nad Labem.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

00032093

Právní forma:

Družstvo

Datum vzniku:

1. 9. 1978

DIČ:

CZ00032093

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

47110 Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
68202 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXVIII 116, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

Jednota, okresní spotřební a výrobní družstvo od 2. 2. 1954

Obchodní firma

DRUŽSTVO JEDNOTA MOST od 16. 8. 1993

Obchodní firma

JEDNOTA, spotřební družstvo v Mostě do 16. 8. 1993 od 20. 11. 1991

Obchodní firma

Jednota, spotřební družstvo v Mostě do 20. 11. 1991 od 1. 9. 1978

Obchodní firma

Jednota, lidové spotřební družstvo v Mostě do 1. 9. 1978 od 11. 6. 1963

Obchodní firma

Jednota, okresní lidové spotřební družstvo v Mostě do 11. 6. 1963 od 12. 3. 1956

Právní forma

Družstvo od 2. 2. 1954

adresa

ul. Pekárenská 24
Most 43401 od 28. 12. 2004

adresa

Pekárenská 24
Most - Velebudice do 28. 12. 2004 od 16. 8. 1993

adresa

tř. Budovatelů 1995 DHO/C
Most do 16. 8. 1993 od 21. 3. 1990

adresa

Gottwaldova 1995 DHO/C
Most do 21. 3. 1990 od 24. 3. 1989

adresa

nám. gen. Svobody 21
Most do 24. 3. 1989 od 2. 2. 1954

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 1. 1. 2015

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 1. 1. 2015 od 28. 12. 2004

maloobchod se smíšeným zbožím do 1. 1. 2015 od 28. 11. 2001

realitní činnost do 1. 1. 2015 od 28. 11. 2001

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 28. 11. 2001 od 16. 8. 1993

poradenská činnost výkonná, prevence bezpečnosti práce a požární ochrany včetně školení do 28. 11. 2001 od 16. 8. 1993

opravy motorových vozidel všeho druhu do 28. 11. 2001 od 16. 8. 1993

silniční motorová doprava do 31. 8. 2007 od 16. 8. 1993

ubytovací služby do 31. 8. 2007 od 16. 8. 1993

hostinská činnost do 1. 1. 2015 od 16. 8. 1993

rozšiřuje se o : - provozování hracích automatů v základních obchodních jednotkách družstva do 16. 8. 1993 od 18. 12. 1991

a) družstvo provozuje obchodní činnost veškerým spotřebním zbožím, prodává zboží členům i ostatním občanům a organizacím b) v omezeném rozsahu provozuje veřejné stravování a ubytovací služby c) poskytuje obchodní, popřípadě i jiné služby občanům i organizacím ve smyslu obecně závazných předpisů d) provozuje potravinářskou a jinou výrobu a zpracovává nakoupené výrobky a suroviny e) vykupuje zemědělské produkty, suroviny, výrobky domácí, družstevní i ostatní výroby, lesní a volně rostoucí plody, houby, popř. i jiné předměty ke zkvalitnění služeb obyvatelstvu do 16. 8. 1993 od 20. 11. 1991

f) provádí práce a služby výpočetní techniky, činnost aranžérskou a za účelem rozvoje své materiálně-technické základny provozuje stavební, údržbářskou a opravárenskou činnost a závodovou automobilovou dopravu; v rámci volné kapacity provádí práce a služby pro jiná spotřební družtva, pro organizace a občany g) nezapisuje se h) provozuje zahraničně hospodářskou činnost zahraničně hospodářská činnost se zapisuje pouze v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění dle zákona č. 42/l98O Sb., o hospodářských stycích se zahraničním, ve znění pozdějších a prováděcích předpisů do 16. 8. 1993 od 20. 11. 1991

i) vyvíjí další podnikatelskou činnost a jinou podle konkrétních podmínek družstva. Pokud je k některé z vykonávaných činností třeba zvláštní povolení (oprávnění) družstvo je povinno si je opatřit. do 16. 8. 1993 od 20. 11. 1991

Ostatní skutečnosti

Exekučními příkazy ze dne 29.5.2003 a 5.8.2003, sp. zn. Ex 1178/02, soudní exekutor JUDr. Jiří Doležal vydal podle § 47 z.č. 120/2001 Sb. příkaz prodejem podniku (§ 49 odst. 1 písm. g) z. č. 120/2001 Sb.) v neprospěch povinného DRUŽSTVO JEDNOTA MOST, IČO 000 32 093. do 19. 2. 2005 od 12. 8. 2004

Usnesením Okresního soudu v Mostě ze dne 7.10. 2002, č.j. 21 Nc 3639/2002 byla nařízena exekuce proti povinnému: DRUŽSTVO JEDNOTA MOST, se sídlem Most - Velebudice, Pekárenská 24, identifikační číslo 00032093. Provedením exekuce byl pověřen soudní exekuto r JUDr. Jiří Doležal, soudní exekutor se sídlem Plzeň, Koterovská 115. do 19. 2. 2005 od 30. 6. 2003

Jednání jménem družstva: Jménem představenstva jedná navenek předseda nebo místopřed- seda. Písemné úkony představenstva podepisuje předseda (mís- topředseda) a další člen představenstva. V nepřítomnosti předsedy (místopředsedy) jiní dva členové představenstva. od 16. 8. 1993

Z a p i s u j e se rozšíření předmětu činnosti družstva o : - Provozování hracích automatů v základních obchodních jednotkách družstva Zápis byl proveden na základě zápisu z 8.jednání schůze představenstva družstva, která se konala dne 27.ll.l99l. do 16. 8. 1993 od 18. 12. 1991

Každý člen je povinen při podání žádosti o přijetí člena zaplatit zápisné ve výši lO,- Kčs, upsat členský podíl ve výši lOO,- Kčs a splatit jej do jednoho roku dne přijetí za člena. do 16. 8. 1993 od 24. 3. 1989

Předseda jménem družstva jedná a za družstvo podepisuje (pověřený místopředseda) v případech, kdy je rozhodování vyhrazeno představenstvu a právní předpisy stanoví pro právní úkon písemnou formu, podepisují za družstvo předseda (místopředseda) a další člen představenstva. Pracovníci družstva jsou oprávněni činit jménem družstva právní úkony nutné ke splnění svých pracovních úkolů v případech, kdy je to stanoveno v organizačních předpisech, anebo je to v hospodářském styku obvyklé. do 16. 8. 1993 od 24. 3. 1989

Čl. 9 bod e : Nestačí-li ke krytí případné ztráty fondy družstva, nebo neuhradí-li se ztráta z jiných zdrojů, připsět k její úhradě nejvýše svým podílem. O této povinnosti členů rozhodne konference delegátů. do 16. 8. 1993 od 1. 9. 1978

Údaje o družstvu : Družstvo bylo ustaveno usnesením valné hromady ze dne 2.ledna l954 jako družstvo lidové se schválením Ústředního svazu spotřebních družstev v Praze. Vzniklo sloučením a splynutím dosavadních spotřebních družstev Jednota Havraň a Jednota Bečov v jediné družstvo, které přejímá členy dosavadních družstev a vstupuje v práva a závazky obou dosavadních zrušených družstev. od 2. 2. 1954

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Stanislav Sýkora

Předseda představenstva

První vztah: 28. 8. 2015

vznik členství: 27. 5. 2015

vznik funkce: 27. 5. 2015

K Loučkám 1385, Litvínov, 436 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Eliška Veselá

Člen představenstva

První vztah: 28. 8. 2015

vznik členství: 27. 5. 2015

tř. Budovatelů 3068/120, Most, 434 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jana Valentová

Člen představenstva

První vztah: 28. 8. 2015

vznik členství: 27. 5. 2015

Podkrušnohorská 952, Litvínov, 436 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Hana Kavková

Místopředseda představenstva

První vztah: 28. 8. 2015

vznik členství: 27. 5. 2015

vznik funkce: 27. 5. 2015

Vítězslava Nezvala 2498/17, Most, 434 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Miloslava Kuhnová

Člen představenstva

První vztah: 28. 8. 2015 - Poslední vztah: 9. 9. 2021

vznik členství: 27. 5. 2015

zánik členství: 3. 9. 2021

Jaroslava Vrchlického 2817/11, Most, 434 01, Česká republika

Jana Valentová

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2015 - Poslední vztah: 28. 8. 2015

vznik členství: 25. 2. 2014

zánik členství: 27. 5. 2015

Podkrušnohorská 952, Litvínov, 436 01, Česká republika

Jarmila Strnadová

Člen představenstva

První vztah: 22. 8. 2011 - Poslední vztah: 28. 8. 2015

vznik členství: 31. 5. 2011

zánik členství: 27. 5. 2015

Šeříková 1058/10, Most, 434 01, Česká republika

Karla Brabcová

Člen představenstva

První vztah: 22. 8. 2011 - Poslední vztah: 10. 1. 2014

vznik členství: 31. 5. 2011

zánik členství: 12. 12. 2013

Skalní 261, Litvínov, 436 01, Česká republika

Stanislav Sýkora

Předseda představenstva

První vztah: 22. 8. 2011 - Poslední vztah: 28. 8. 2015

vznik členství: 31. 5. 2011

zánik členství: 27. 5. 2015

vznik funkce: 31. 5. 2011

zánik funkce: 27. 5. 2015

K Loučkám 1385, Litvínov, 436 01, Česká republika

Miloslava Kuhnová

Člen představenstva

První vztah: 22. 8. 2011 - Poslední vztah: 28. 8. 2015

vznik členství: 31. 5. 2011

zánik členství: 27. 5. 2015

Jaroslava Vrchlického 2817/11, Most, 434 01, Česká republika

Eliška Veselá

Místopředseda představenstva

První vztah: 22. 8. 2011 - Poslední vztah: 28. 8. 2015

vznik členství: 31. 5. 2011

zánik členství: 27. 5. 2015

vznik funkce: 31. 5. 2011

zánik funkce: 27. 5. 2015

tř. Budovatelů 3068/120, Most, 434 01, Česká republika

Miloslava Kuhnová

Člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2007 - Poslední vztah: 22. 8. 2011

vznik členství: 31. 5. 2007

zánik členství: 31. 5. 2011

Jaroslava Vrchlického 2817/11, Most, 434 01, Česká republika

Jarmila Strnadová

Člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2007 - Poslední vztah: 22. 8. 2011

vznik členství: 31. 5. 2007

zánik členství: 31. 5. 2011

Šeříková 1058/10, Most, 434 01, Česká republika

Stanislav Sýkora

Předseda představenstva

První vztah: 31. 8. 2007 - Poslední vztah: 22. 8. 2011

vznik členství: 31. 5. 2007

zánik členství: 31. 5. 2011

vznik funkce: 31. 5. 2007

zánik funkce: 31. 5. 2011

K Loučkám 1385, Litvínov, 436 01, Česká republika

Jaroslav Varšani

Místopředseda představenstva

První vztah: 31. 8. 2007 - Poslední vztah: 22. 8. 2011

vznik členství: 31. 5. 2007

zánik členství: 1. 8. 2010

vznik funkce: 31. 5. 2007

zánik funkce: 1. 8. 2010

Višňová 310/16, Most, 434 01, Česká republika

Karla Brabcová

Člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2007 - Poslední vztah: 22. 8. 2011

vznik členství: 31. 5. 2007

zánik členství: 31. 5. 2011

Skalní 261, Litvínov, 436 01, Česká republika

Miloslava Kuhnová

Člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2004 - Poslední vztah: 31. 8. 2007

vznik členství: 3. 9. 2003

zánik členství: 31. 5. 2007

Vrchlického 2817, Most, Česká republika

Jarmila Strnadová

Člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2004 - Poslední vztah: 31. 8. 2007

vznik členství: 3. 9. 2003

zánik členství: 31. 5. 2007

Šeříková 1058/529, Most, Česká republika

Marta Puchýřová

Místopředseda představenstva

První vztah: 28. 12. 2004 - Poslední vztah: 31. 8. 2007

vznik členství: 3. 9. 2003

zánik členství: 31. 5. 2007

vznik funkce: 3. 9. 2003

zánik funkce: 31. 5. 2007

U rybníka 27, Most-Čepirohy, Česká republika

Karla Brabcová

Člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2004 - Poslední vztah: 31. 8. 2007

vznik členství: 3. 9. 2003

zánik členství: 31. 5. 2007

Skalní 261, Litvínov, 436 01, Česká republika

Stanislav Sýkora

Předseda

První vztah: 28. 12. 2004 - Poslední vztah: 31. 8. 2007

vznik členství: 3. 9. 2003

zánik členství: 31. 5. 2007

vznik funkce: 3. 9. 2003

zánik funkce: 31. 5. 2007

K Loučkám 1385, Litvínov, Česká republika

Jiří Baudiš

Člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2001 - Poslední vztah: 28. 12. 2004

zánik členství: 31. 12. 2003

vznik funkce: 28. 4. 2001

Vyklická 281, Chlumec u Chabařovic, 403 39, Česká republika

Ing. Oldřich Jireček

Člen představenstva

První vztah: 28. 11. 2001 - Poslední vztah: 28. 12. 2004

zánik členství: 3. 9. 2003

vznik funkce: 28. 4. 2001

Brantova 3271/22, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Jaroslav Varšani

Člen představenstva

První vztah: 4. 3. 1996 - Poslední vztah: 28. 12. 2004

zánik členství: 16. 5. 2002

vznik funkce: 24. 4. 1999

Ke skále 3562, Rudolice, Česká republika

Miloslava Kuhnová

Člen představenstva

První vztah: 4. 3. 1996 - Poslední vztah: 28. 12. 2004

vznik funkce: 24. 4. 1999

Vrchlického 2817, Most, Česká republika

Marta Puchýřová

Místopředseda představenstva

První vztah: 4. 3. 1996 - Poslední vztah: 28. 12. 2004

vznik funkce: 24. 4. 1999

U rybníka 27, Most-Čepirohy, Česká republika

Božena Suková

Člen představenstva

První vztah: 4. 3. 1996 - Poslední vztah: 28. 11. 2001

zánik funkce: 24. 4. 1999

Kubelíkova 1541/505, Most, Česká republika

Edvard Neubert

Člen představenstva

První vztah: 4. 3. 1996 - Poslední vztah: 28. 11. 2001

zánik funkce: 25. 4. 1996

Rozmarýnova 1240, Most, Česká republika

Miloslava Kuhnová

Místopředsedkyně

První vztah: 17. 1. 1994 - Poslední vztah: 4. 3. 1996

Vrchlického 2817, Most, Česká republika

Miloslava Hadincová

Člen představenstva

První vztah: 17. 1. 1994 - Poslední vztah: 4. 3. 1996

Obrnice 4/2, Česká republika

Stanislav Sýkora

Předseda

První vztah: 16. 8. 1993 - Poslední vztah: 28. 12. 2004

vznik funkce: 24. 4. 1999

Vrchlického 2816, Most, Česká republika

František Aul

Člen představenstva

První vztah: 16. 8. 1993 - Poslední vztah: 4. 3. 1996

Husova 164, Litvínov, Česká republika

Miroslava Kuhnová

Místopředsedkyně

První vztah: 16. 8. 1993 - Poslední vztah: 17. 1. 1994

Vrchlického 2817, Most, Česká republika

Miloslav Hadincová

Člen představenstva

První vztah: 16. 8. 1993 - Poslední vztah: 17. 1. 1994

Obrnice 4/2, Česká republika

Ing. Pavel Lochman

Místopředseda

První vztah: 16. 8. 1993 - Poslední vztah: 4. 3. 1996

Bělěhradská bl. 415, Most, Česká republika

Marie Wolgemutová

Člen představenstva

První vztah: 16. 8. 1993 - Poslední vztah: 4. 3. 1996

nám. 8. května 325, Meziboří, Česká republika

Božena Suková

Člen představenstva

První vztah: 16. 8. 1993 - Poslední vztah: 4. 3. 1996

Kubelíkova 1539/505, Most, Česká republika

JUDr. Hana Jeníčková

Člen představenstva

První vztah: 16. 8. 1993 - Poslední vztah: 4. 3. 1996

Budovatelů 2409, Most, Česká republika

Jarmila Strnadová

Člen představenstva

První vztah: 16. 8. 1993 - Poslední vztah: 28. 12. 2004

vznik funkce: 24. 4. 1999

Šeříková 1058/529, Most, Česká republika

Josef Škrabák

Člen představenstva

První vztah: 20. 11. 1991 - Poslední vztah: 16. 8. 1993

ul.Brigád ČSM čp.l3O7, Litvínov, Česká republika

František Aul

Člen představenstva

První vztah: 20. 11. 1991 - Poslední vztah: 16. 8. 1993

7.listopadu l64, Litvínova, Česká republika

Josefa Vildová

Místopředsedkyně

První vztah: 20. 11. 1991 - Poslední vztah: 16. 8. 1993

Lidická 64, Most, Česká republika

Marie Mrštíková

Člen představenstva

První vztah: 20. 11. 1991 - Poslední vztah: 16. 8. 1993

Nemilkov 23, Česká republika

Ing. Vratislav Pražák

Předseda

První vztah: 21. 3. 1990 - Poslední vztah: 16. 8. 1993

P.Holého 2O68, Most, Česká republika

Jarmila Strnadová

Člen představenstva

První vztah: 21. 3. 1990 - Poslední vztah: 20. 11. 1991

Šeříková bl.529/1058/10, Most, Česká republika

Libuše Kubalová

Člen představenstva

První vztah: 21. 3. 1990 - Poslední vztah: 20. 11. 1991

SNP bl.3/2603, Most, Česká republika

Zdeněk Habarta

Člen představenstva

První vztah: 21. 3. 1990 - Poslední vztah: 20. 11. 1991

M.G. Dobnera 2942, Most, Česká republika

Raymond Cimerman

Člen představenstva

První vztah: 21. 3. 1990 - Poslední vztah: 20. 11. 1991

A. Sochora 2837, Most, Česká republika

Antonín Dvořan

Člen představenstva

První vztah: 21. 3. 1990 - Poslední vztah: 20. 11. 1991

Volevčice čp. 46, Česká republika

Hana Jeníčková

Místopředsekyně představenstva

První vztah: 21. 3. 1990 - Poslední vztah: 20. 11. 1991

Budovatelů 2409, Most, Česká republika

Stanislav Sýkora

Člen představenstva

První vztah: 21. 3. 1990 - Poslední vztah: 16. 8. 1993

Vrchlického 2816, Most, Česká republika

Miloslava Kuhnová

Místopředsedkyně

První vztah: 21. 3. 1990 - Poslední vztah: 16. 8. 1993

Vrchlického 2817, Most, Česká republika

Jarmila Strnadová

Člen představenstva

První vztah: 21. 3. 1990 - Poslední vztah: 16. 8. 1993

Šeříková bl.529/lO58/lO, Most, Česká republika

Helena Janatová

Člen představenstva

První vztah: 21. 3. 1990 - Poslední vztah: 16. 8. 1993

K.H.Borovského l4O, Most, Česká republika

Ing. Vratislav Pražák

Předseda představenstva

První vztah: 21. 3. 1990 - Poslední vztah: 16. 8. 1993

P. Holého 2068, Most, Česká republika

Jaroslav Varšani

Člen představenstva

První vztah: 21. 3. 1990 - Poslední vztah: 16. 8. 1993

Ke skále 3562, Most, Česká republika

Arnošt Brabec

Člen představenstva

První vztah: 21. 3. 1990 - Poslední vztah: 16. 8. 1993

Hamerská 328, Litvínov, část Janov, Česká republika

Jaroslava Prčíková

Člen představenstva

První vztah: 23. 6. 1988 - Poslední vztah: 21. 3. 1990

Nová výstavba bl.3/2 č. 183, Obrnice, Česká republika

Ing. Pavel Turek

Místopředseda představenstva

První vztah: 23. 6. 1988 - Poslední vztah: 21. 3. 1990

V. Talicha 1491, Most, Česká republika

Edvard Neubert

ČLen představenstva

První vztah: 23. 6. 1988 - Poslední vztah: 30. 3. 1990

Rozmarýnova ul. 1240, Most, Česká republika

Karel Jelínek

Předseda představenstva

První vztah: 23. 6. 1988 - Poslední vztah: 21. 3. 1990

Most, Gorkého blok 584 - č. 1261, Česká republika

Zdeňka Dražanová

Člen představenstva

První vztah: 10. 12. 1987 - Poslední vztah: 23. 6. 1988

Růžová bl. 521 č. 1688, Most, Česká republika

Anna Čapková

Člen představenstva

První vztah: 10. 12. 1987 - Poslední vztah: 21. 3. 1990

V.I. Lenina bl.648 č. 1025, Most, Česká republika

Dimitrij Sklenka

Člen představenstva

První vztah: 12. 6. 1986 - Poslední vztah: 21. 3. 1990

Budovatelů bl.98, Most, Česká republika

Jarmila Lisá

Člen představenstva

První vztah: 12. 6. 1986 - Poslední vztah: 10. 12. 1987

ul. Antonína Sochora bl.357/283, Most, Česká republika

Edvard Neubert

Předseda představenstva

První vztah: 4. 6. 1985 - Poslední vztah: 23. 6. 1988

Rozmarýnova ul. 1240, Most, Česká republika

Karel Jelínek

Místopředseda představenstva

První vztah: 4. 12. 1984 - Poslední vztah: 23. 6. 1988

Most, Gorkého blok 584 - č. 1261, Česká republika

Jiří Jarolím

Místopředseda představenstva

První vztah: 23. 12. 1983 - Poslední vztah: 4. 12. 1984

Most, J. Suka blok 509, č. 60/267, Česká republika

Jarmila Lisá

Místopředsedkyně představenstva

První vztah: 1. 10. 1982 - Poslední vztah: 12. 6. 1986

ul. Antonína Sochora bl.357/2833, Most, Česká republika

Josef Uhlíř

Člen představenstva

První vztah: 1. 10. 1982 - Poslední vztah: 10. 12. 1987

Rudé armády 120, Komořany, Česká republika

Stanislav Šatra

Člen představenstva

První vztah: 1. 10. 1982 - Poslední vztah: 21. 3. 1990

Bečov čp. 145, Česká republika

Antonín Blažek

Člen představenstva

První vztah: 1. 10. 1982 - Poslední vztah: 21. 3. 1990

Nová Ves v Horách čp. 178, Česká republika

Helga Jamborová

Člen představenstva

První vztah: 2. 9. 1980 - Poslední vztah: 23. 6. 1988

Čepirohy č. 51, Česká republika

Jan Růžek

Člen představenstva

První vztah: 2. 9. 1980 - Poslední vztah: 1. 10. 1982

bl. D 251/14, Janov, Česká republika

Edvard Neubert, Vedoucí Obchodně Provozní Skupiny Jednoty Sd V Mostě

Místopředseda představenstva

První vztah: 25. 2. 1980 - Poslední vztah: 23. 12. 1983

Rozmarýnova ul. 1240, Most, Česká republika

Jarmila Strnadová

Člen představenstva

První vztah: 9. 8. 1979 - Poslední vztah: 21. 3. 1990

Obrnice bl. 5/3, Česká republika

Otakar Pavlata

Člen představenstva

První vztah: 1. 9. 1978 - Poslední vztah: 1. 10. 1982

Patokryje č.38, Česká republika

Stanislav Vonaký

Člen představenstva

První vztah: 1. 9. 1978 - Poslední vztah: 9. 8. 1979

Dlouhá 13, Hora Svaté Kateřiny, Česká republika

Božena Pecáková

Člen představenstva

První vztah: 1. 9. 1978 - Poslední vztah: 2. 9. 1980

Albrechtice 94, Česká republika

Hana Tuháčková

Člen představenstva

První vztah: 1. 9. 1978 - Poslední vztah: 1. 10. 1982

ul. J. Hory 1656, Litvínov VI., Česká republika

Jaroslava Šípková

Člen představenstva

První vztah: 1. 9. 1978 - Poslední vztah: 1. 10. 1982

Chrámce čp. 33, Česká republika

František Srbek

Předseda představenstva

První vztah: 1. 9. 1978 - Poslední vztah: 4. 6. 1985

Bělehradská 125/48, Most, Česká republika

Miloslav Procházka, Vedoucí Odboru Obchodu, Výroby A Výkupu

Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 2. 1977 - Poslední vztah: 9. 8. 1979

Vrchlického ul. 2005, Litvínov, Česká republika

Libuše Kubalová

Člen představenstva

První vztah: 20. 8. 1976 - Poslední vztah: 21. 3. 1990

Průjezdná 1947, Most, Česká republika

Anna Sirotková

Člen představenstva

První vztah: 20. 8. 1976 - Poslední vztah: 1. 9. 1978

Dlouhá ul. 45, Hora Svaté Kateřiny, Česká republika

Jiřé Mrkvička

Člen představenstva

První vztah: 20. 8. 1976 - Poslední vztah: 1. 9. 1978

B. Martinů 1210, Most, Česká republika

Bohumír Gregor, Vedoucí Odboru Obchodu, Výroby A Výkupu

Místopředseda představenstva

První vztah: 24. 9. 1975 - Poslední vztah: 14. 2. 1977

Bělehradská ul. 3571, Most, Česká republika

Ing. Milan Žitný

Člen představenstva

První vztah: 1. 8. 1974 - Poslední vztah: 1. 9. 1978

Moravěves čp. 21, Česká republika

Jiří Chovan

Člen představenstva

První vztah: 1. 8. 1974 - Poslední vztah: 20. 8. 1976

Chrámce čp. 34, Česká republika

Milan Kovár

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 8. 1974 - Poslední vztah: 24. 9. 1975

Fibichova ul. 2531, Most, Česká republika

Marie Wolgemutová

Místopředsedkyně představenstva

První vztah: 4. 10. 1973 - Poslední vztah: 1. 10. 1982

blok 18 B 325, Meziboří, Česká republika

Josef Miler

Předseda předseda

První vztah: 4. 10. 1973 - Poslední vztah: 1. 9. 1978

Fibichova ul. 2577, Most, Česká republika

Marie Novotná

Člen představenstva

První vztah: 4. 10. 1973 - Poslední vztah: 1. 9. 1978

ul. S.K. Neumanna 1005, Litvínov VI, Česká republika

Olga Ležalová

Člen představenstva

První vztah: 4. 10. 1973 - Poslední vztah: 20. 8. 1976

ul. Zd. Štěpánka 2953, Most, Česká republika

Zdeněk Švancar

Člen představenstva

První vztah: 4. 10. 1973 - Poslední vztah: 1. 8. 1974

Braňany čp. 29, Česká republika

Václav Němec

Člen představenstva

První vztah: 21. 6. 1972 - Poslední vztah: 1. 9. 1978

Fučíkova ul. 477, Kopisty, Česká republika

Marie Novotná

Člen představenstva

První vztah: 21. 6. 1972 - Poslední vztah: 1. 9. 1978

Na hrázi 12, Libkovice, Česká republika

Jarmila Karbanová

Člen představenstva

První vztah: 21. 6. 1972 - Poslední vztah: 1. 9. 1978

Novostavby 128, Litvínov - Loučná, Česká republika

Helga Jamborová

Člen představenstva

První vztah: 21. 6. 1972 - Poslední vztah: 20. 8. 1976

Čepirohy č. 51, okr. Most, Česká republika

Josef Kreibich

Člen představenstva

První vztah: 21. 6. 1972 - Poslední vztah: 1. 8. 1974

Bačov č. 35, okr. Most, Česká republika

Jaroslav Varšany

Člen představenstva

První vztah: 10. 11. 1971 - Poslední vztah: 21. 6. 1972

Teplická 404, Most, Česká republika

Bohuslav Formánek

Předseda představenstva

První vztah: 10. 11. 1971 - Poslední vztah: 4. 10. 1973

Dvořákova ul. 2215, Most, Česká republika

Anna Holčáková

Člen představenstva

První vztah: 10. 11. 1971 - Poslední vztah: 21. 6. 1972

Klány čp. 62, okr. Most, Česká republika

Vlasta Lorencová

Člen představenstva

První vztah: 10. 11. 1971 - Poslední vztah: 21. 6. 1972

Gottwaldova ul.328/28, Most, Česká republika

Gerlinda Kuglová

Člen představenstva

První vztah: 10. 11. 1971 - Poslední vztah: 21. 6. 1972

Zdeňka Štěpánka 2949, Most, Česká republika

Marie Ryčlová

Člen představenstva

První vztah: 10. 11. 1971 - Poslední vztah: 21. 6. 1972

Ant. Dvořáka 2195, Most, Česká republika

František Kovanda

Člen představenstva

První vztah: 10. 11. 1971 - Poslední vztah: 4. 10. 1973

Bendlova ul. 1749, Most, Česká republika

Miloslav Procházka

Místopředseda představenstva

První vztah: 10. 11. 1971 - Poslední vztah: 4. 10. 1973

Vrchlického ul. 2005, Litvínov, Česká republika

Václav Sahulka

Místopředseda představenstva

První vztah: 10. 11. 1971 - Poslední vztah: 24. 9. 1975

Švabinského 2336, Most, Česká republika

Libuše Neméthová

Člen představenstva

První vztah: 10. 11. 1971 - Poslední vztah: 4. 10. 1973

U nádraží 125, Třebušice, Česká republika

Josef Zachariáš

Člen představenstva

První vztah: 10. 11. 1971 - Poslední vztah: 23. 6. 1988

Fibichova 2720, Most, Česká republika

Václav Kimla

Člen představenstva

První vztah: 10. 11. 1971 - Poslední vztah: 23. 6. 1988

Obrnice č. 59, okr. Most, Česká republika

Bohuslav Formánek

Předseda náhradního orgánu družstva

První vztah: 29. 12. 1970 - Poslední vztah: 10. 11. 1971

Dvořákova 2215, Most, Česká republika

František Kovanda

Zásupce předsedy náhradního orgánu

První vztah: 29. 12. 1970 - Poslední vztah: 10. 11. 1971

Bendlova ul., Most, Česká republika

Jaroslav Bajer

Člen představenstva

První vztah: 7. 1. 1970 - Poslední vztah: 29. 12. 1970

Dřínov č. 22, okr. Most, Česká republika

František Kovanda

Člen představenstva

První vztah: 7. 1. 1970 - Poslední vztah: 29. 12. 1970

Bendlova ul., Most, Česká republika

Drahomír Šindelář

Člen představenstva

První vztah: 7. 1. 1970 - Poslední vztah: 29. 12. 1970

Koněvova ul. č.212, Horní Lom, Česká republika

Jarmila Lukášková

Člen představenstva

První vztah: 7. 1. 1970 - Poslední vztah: 29. 12. 1970

tř. Budovatelů 2409, Most, Česká republika

Bohuslav Formánek

Člen představenstva

První vztah: 7. 1. 1970 - Poslední vztah: 29. 12. 1970

Dvořákova ul. 2215, Most, Česká republika

Josef Studničný, Vedoucí Provozního Odboru Družstva

Člen představenstva

První vztah: 4. 6. 1968 - Poslední vztah: 7. 1. 1970

Pionýrů 978, Ústí nad Labem, Česká republika

Anna Vlčková

Člen představenstva

První vztah: 7. 11. 1966 - Poslední vztah: 29. 12. 1970

Liběšice čp.30, Česká republika

Ing. Jiří Švec

Člen představenstva

První vztah: 7. 11. 1966 - Poslední vztah: 29. 12. 1970

ul. 1. Máje 2852/59, Most, Česká republika

Vilém Ondráček

Člen představenstva

První vztah: 7. 11. 1966 - Poslední vztah: 29. 12. 1970

Gen. Svobody 255, Dolní Jiřetín, Česká republika

František Hruška

Člen představenstva

První vztah: 7. 11. 1966 - Poslední vztah: 7. 1. 1970

Obrnice č. 89, Česká republika

Věra Šlosarová

Člen představenstva

První vztah: 7. 11. 1966 - Poslední vztah: 7. 1. 1970

R. Luxemburgové 1763, Most, Česká republika

Julius Broškovič

Člen představenstva

První vztah: 7. 11. 1966 - Poslední vztah: 4. 6. 1968

Obloukova 309, Most, Česká republika

Anna Šnajdrová

Člen představenstva

První vztah: 6. 7. 1966 - Poslední vztah: 7. 11. 1966

Volevčice čp. 16, Česká republika

Karel Tyburec

Člen představenstva

První vztah: 23. 2. 1966 - Poslední vztah: 7. 11. 1966

Slatinice čp.33, Česká republika

Libuše Kubalová

Člen představenstva

První vztah: 23. 2. 1966 - Poslední vztah: 7. 11. 1966

Průjezdná ul 1961/6, Most, Česká republika

Rudolf Vokáč

Člen představenstva

První vztah: 23. 2. 1966 - Poslední vztah: 6. 7. 1966

Havraň čp. 45, Česká republika

Milouš Novotný

Člen představenstva

První vztah: 26. 1. 1965 - Poslední vztah: 23. 2. 1966

Bečov čp.44, okr. Most, Česká republika

Josef Kubal

Člen představenstva

První vztah: 26. 1. 1965 - Poslední vztah: 23. 2. 1966

Průjezdná 1961/6, Most, Česká republika

Božena Pecáková

Člen představenstva

První vztah: 26. 1. 1965 - Poslední vztah: 29. 12. 1970

Albrechtice čp. 94, okr. Most, Česká republika

Jan Martinec

Člen představenstva

První vztah: 26. 1. 1965 - Poslední vztah: 7. 11. 1966

Obrnice čp.150, okr. Most, Česká republika

Václav Žejdl

Člen představenstva

První vztah: 26. 5. 1964 - Poslední vztah: 7. 11. 1966

R. Luxemburgové 1763, Most, Česká republika

Michael Čupra

Člen představenstva

První vztah: 26. 5. 1964 - Poslední vztah: 23. 2. 1966

Sídliště 141, Braňany, Česká republika

Josef Raš

Předseda představenstva

První vztah: 13. 2. 1963 - Poslední vztah: 29. 12. 1970

Fučíkova 61, Raspenava, Česká republika

Josef Hlavsa

Člen představenstva

První vztah: 26. 6. 1962 - Poslední vztah: 26. 5. 1964

Volevčice čp. 32, Česká republika

Václav Dolanský

Člen představenstva

První vztah: 30. 5. 1962 - Poslední vztah: 26. 1. 1965

Korozluky 59, Česká republika

Jaroslav Routnar

Člen představenstva

První vztah: 30. 5. 1962 - Poslední vztah: 26. 6. 1962

Rosy Luxemburgové 1319, Most, Česká republika

Miluše Černá

Člen představenstva

První vztah: 30. 5. 1962 - Poslední vztah: 26. 5. 1964

Koporeč 33, Česká republika

Josef Studničný

Člen představenstva

První vztah: 30. 5. 1962 - Poslední vztah: 7. 11. 1966

Pionýrů 978, Ústí nad Labem - Střekov, Česká republika

František Novák

Člen představenstva

První vztah: 30. 5. 1962 - Poslední vztah: 26. 1. 1965

Liběšice 36, Česká republika

Josef Sopek

Člen představenstva

První vztah: 30. 5. 1962 - Poslední vztah: 7. 1. 1970

Rosy Luxemburgové 1763, Most, Česká republika

Marta Šlapánková

Člen představenstva

První vztah: 30. 5. 1962 - Poslední vztah: 29. 12. 1970

Vršany 12, Česká republika

Václav Hynek

Místopředseda představenstva

První vztah: 13. 6. 1961 - Poslední vztah: 26. 1. 1965

Zápotockého nábřeží 38, Karlovy Vary, Česká republika

Josefa Skuhravá

Člen představenstva

První vztah: 16. 2. 1961 - Poslední vztah: 30. 5. 1962

Havraň čp. 70, Česká republika

Václav Tomášek

Člen představenstva

První vztah: 16. 2. 1961 - Poslední vztah: 16. 2. 1961

Korozluky čp. 18, Česká republika

Alois Kolář

Člen představenstva

První vztah: 16. 2. 1961 - Poslední vztah: 16. 2. 1961

Počerady č. 22, Česká republika

Růžena Moszová

Člen představenstva

První vztah: 16. 2. 1961 - Poslední vztah: 16. 2. 1961

České Zlatníky čp. 47, Česká republika

Vladislav Štolba

Místopředseda představenstva

První vztah: 16. 2. 1961 - Poslední vztah: 13. 6. 1961

Pařížská 4, Ústí nad Labem, Česká republika

Marie Krejčová

Člen představenstva

První vztah: 16. 2. 1961 - Poslední vztah: 30. 5. 1962

Polerady čp. 12, Česká republika

Karel Pešek

Člen představenstva

První vztah: 16. 2. 1961 - Poslední vztah: 26. 1. 1965

Petra Jilemnického 2485 - blok 210, Nový Most, Česká republika

Václav Sahulka

Předseda představenstva

První vztah: 16. 2. 1961 - Poslední vztah: 13. 2. 1963

Nový svět 8/221, Ústí nad Labem - Krásné Březno, Česká republika

Adolf Štolc

Člen představenstva

První vztah: 16. 2. 1961 - Poslední vztah: 26. 1. 1965

Holešice čp. 123, Česká republika

Václav Žejdl

Člen představenstva

První vztah: 16. 2. 1961 - Poslední vztah: 30. 5. 1962

Rosy Luxemburgové 1763, Most, Česká republika

Josef Robek

Místopředseda představenstva

První vztah: 5. 6. 1959 - Poslední vztah: 7. 1. 1970

Revoluční 67, Most - Rudolice, Česká republika

Václav Petržilka

Člen představenstva

První vztah: 10. 6. 1957 - Poslední vztah: 5. 6. 1959

Moravěves čp. 8, Česká republika

Václav Žejdl

Místopředseda představenstva

První vztah: 10. 6. 1957 - Poslední vztah: 5. 6. 1959

ul. R. Luxemburgové 1763, Most, Česká republika

Václav Tomášek

Člen představenstva

První vztah: 10. 6. 1957 - Poslední vztah: 16. 2. 1961

Korozluky čp. 18, Česká republika

František Mašek

Člen představenstva

První vztah: 10. 6. 1957 - Poslední vztah: 5. 6. 1959

Hořany čp. 19, Česká republika

Josef Bystroň

Člen představenstva

První vztah: 10. 6. 1957 - Poslední vztah: 16. 2. 1961

Koněvova 330/21, Most, Česká republika

Anna Raišpisová

Člen představenstva

První vztah: 10. 6. 1957 - Poslední vztah: 16. 2. 1961

Bečov čp. 39, Česká republika

Antonín Náhlovský

Člen představenstva

První vztah: 10. 6. 1957 - Poslední vztah: 16. 2. 1961

nám. gen. Svobody 21, Most, Česká republika

Věra Šlosarová

Člen představenstva

První vztah: 18. 6. 1956 - Poslední vztah: 10. 6. 1957

ul. R.Luxemburgové 1763, Most, Česká republika

Bohumil Novák

Člen představenstva

První vztah: 12. 3. 1956 - Poslední vztah: 18. 6. 1956

Korozluky, Česká republika

Josef Kubal

Člen představenstva

První vztah: 12. 3. 1956 - Poslední vztah: 30. 5. 1962

Stalingradská 1961, Most, Česká republika

Václav Koranda

Člen představenstva

První vztah: 12. 3. 1956 - Poslední vztah: 16. 2. 1961

Stalingradská čtvrť č.1994, Most, Česká republika

Josef Hroch

Předseda představenstva

První vztah: 12. 3. 1956 - Poslední vztah: 16. 2. 1961

Děčín, Česká republika

Jan Růžek

Člen představenstva

První vztah: 12. 3. 1956 - Poslední vztah: 10. 6. 1957

Konobrž 94, Česká republika

Bohumil Polanský

Místopředseda představenstva

První vztah: 12. 3. 1956 - Poslední vztah: 10. 6. 1957

Palackého 1771, Most, Česká republika

Jan Schindler

Člen představenstva

První vztah: 12. 3. 1956 - Poslední vztah: 10. 6. 1957

Palackého 1771, Most, Česká republika

Antonín Ploch

Předseda představenstva

První vztah: 2. 2. 1954 - Poslední vztah: 12. 3. 1956

Most čp.159, Česká republika

V. Svoboda

Člen představenstva

První vztah: 2. 2. 1954 - Poslední vztah: 12. 3. 1956

Skyřice, Česká republika

J. Skuhravá

člen představenstva

První vztah: 2. 2. 1954 - Poslední vztah: 12. 3. 1956

Havraň, Česká republika

Bohumil Novák

Místopředseda představenstva

První vztah: 2. 2. 1954 - Poslední vztah: 12. 3. 1956

Korozluky, Česká republika

Svat. Mottl

Člen představenstva

První vztah: 2. 2. 1954 - Poslední vztah: 10. 6. 1957

Židovice, Česká republika

J. Peroutková

Člen představenstva

První vztah: 2. 2. 1954 - Poslední vztah: 30. 5. 1962

Hořany, Česká republika

F. Kunc

Člen představenstva

První vztah: 2. 2. 1954 - Poslední vztah: 12. 3. 1956

Korozluky, Česká republika

Jménem družstva jedná a za družstvo podepisuje předseda (pověřený místopředseda), v případech , kdy je rozhodování vyhrazeno představenstvu a právní předpisy stanoví pro právní úkon písemnou formu, podepisují za družstvo předseda (místopředseda) družstva a další člen představenstva.

do 16. 8. 1993 od 24. 3. 1989

Jménem družstva jedná a za družstvo podepisuje předseda (pověřený místopředseda), v případech , kdy je rozhodování vyhrazeno představenstvu a právní předpisy stanoví pro právní úkon písemnou formu, podepisují za družstvo předseda (místopředseda) družstva a další člen představenstva. Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění pověřený místopředseda.

do 24. 3. 1989 od 1. 9. 1978

Zastupování a podpisování za družstvo : k názvu družstva připojí své podpisy předseda ( místopředseda ) a jeden další člen představenstva.

do 1. 9. 1978 od 12. 3. 1956

Družstvo zastupuje a za něj jedná předseda a jeden člen výboru. Pod název družstva, vytištěný nebo kýmkoliv napsaný, připojí své podpisy předseda a další člen výboru.

do 12. 3. 1956 od 2. 2. 1954

Další vztahy firmy DRUŽSTVO JEDNOTA MOST

6 fyzických osob

František Klenák

Předseda kontrolní komise

První vztah: 28. 8. 2015

vznik členství: 27. 5. 2015

vznik funkce: 27. 5. 2015

Výškov 20, 440 01, Česká republika

František Klenák

Předseda kontrolní komise

První vztah: 28. 8. 2015

vznik členství: 27. 5. 2015

vznik funkce: 27. 5. 2015

Výškov 20, 440 01, Česká republika

Marie Pavlová

Člen kontrolní komise

První vztah: 28. 8. 2015

vznik členství: 27. 5. 2015

Partyzánská 121, Litvínov, 436 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

Marie Pavlová

Člen kontrolní komise

První vztah: 28. 8. 2015

vznik členství: 27. 5. 2015

Partyzánská 121, Litvínov, 436 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiřina Cífková

Člen kontrolní komise

První vztah: 28. 8. 2015

vznik členství: 27. 5. 2015

Růžová 1237/2, Most, 434 01, Česká republika

Jiřina Cífková

Člen kontrolní komise

První vztah: 28. 8. 2015

vznik členství: 27. 5. 2015

Růžová 1237/2, Most, 434 01, Česká republika

Historické vztahy

Eliška Jeníčková

Člen kontrolní komise

První vztah: 1. 1. 2015 - Poslední vztah: 28. 8. 2015

vznik členství: 31. 5. 2011

zánik členství: 27. 5. 2015

Vítězslava Nezvala 2513/51, Most, 434 01, Česká republika

Eliška Jeníčková

Člen kontrolní komise

První vztah: 1. 1. 2015 - Poslední vztah: 28. 8. 2015

vznik členství: 31. 5. 2011

zánik členství: 27. 5. 2015

Vítězslava Nezvala 2513/51, Most, 434 01, Česká republika

Marie Pavlová

Člen kontrolní komise

První vztah: 1. 1. 2015 - Poslední vztah: 28. 8. 2015

vznik členství: 31. 5. 2011

zánik členství: 27. 5. 2015

Partyzánská 121, Litvínov, 436 03, Česká republika

Marie Pavlová

Člen kontrolní komise

První vztah: 1. 1. 2015 - Poslední vztah: 28. 8. 2015

vznik členství: 31. 5. 2011

zánik členství: 27. 5. 2015

Partyzánská 121, Litvínov, 436 03, Česká republika

František Klenák

Předseda kontrolní komise

První vztah: 1. 1. 2015 - Poslední vztah: 28. 8. 2015

vznik členství: 31. 5. 2011

zánik členství: 27. 5. 2015

vznik funkce: 31. 5. 2011

zánik funkce: 27. 5. 2015

Výškov 20, 440 01, Česká republika

František Klenák

Předseda kontrolní komise

První vztah: 1. 1. 2015 - Poslední vztah: 28. 8. 2015

vznik členství: 31. 5. 2011

zánik členství: 27. 5. 2015

vznik funkce: 31. 5. 2011

zánik funkce: 27. 5. 2015

Výškov 20, 440 01, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 29. 9. 1992

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 9. 1992
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).