Hlavní navigace

ERGO PRAHA, a.s.

Firma ERGO PRAHA, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5873, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 4 125 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25752197

Sídlo:

Sokolovská 231/35, Praha Karlín, 186 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

6. 4. 1999

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5873, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ERGO PRAHA, a.s. od 6. 4. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 6. 4. 1999

adresa

Sokolovská 231/35
Praha 18600 od 16. 11. 2016

adresa

Sokolovská 35
Praha 8 do 16. 11. 2016 od 6. 4. 1999

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 17. 10. 2014

provádění dražeb mimo výkon rozhodnutí do 6. 2. 2002 od 6. 4. 1999

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej ( s výjimkou zboží vyloučeného zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohami ) do 17. 10. 2014 od 6. 4. 1999

činnost realitní kanceláře do 17. 10. 2014 od 6. 4. 1999

organizační a ekonomické poradenství do 17. 10. 2014 od 6. 4. 1999

Ostatní skutečnosti

Důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je uvolnění prostředků Společnosti vázaných v základním kapitálu ve prospěch akcionářů, když dosavadní výše základního kapitálu je pro obchodní činnost Společnosti z ekonomického hlediska nepřiměřeně vysoká. Částka odpo vídající snížení základního kapitálu bude vyplacena stávajícím akcionářům Společnosti. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje o celkovou částku 9.075.000,- Kč (devět milionů sedmdesát pět tisíc korun českých), tedy z dosavadní výše 13.200.000,- Kč (třináct milionů dvě stě tisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 4.125.000,- Kč (čtyři mil iony jedno sto dvacet pět tisíc korun českých). Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Jmenovitá hodnota každé z 26 (dvaceti šesti) kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) se snižuje o částku 137.500, - Kč (jedno sto třicet sedm tisíc pět set korun českých) na částku 62.500,- Kč (šedesát dva tisíc pět set korun českých) a jmenovitá hodnota každé z 80 (osmdesáti) kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) se snižuje o částku 68.750,- Kč (šedesát osm tisíc sedm set padesát korun českých) na částku 31.250,- Kč (třicet jedna tisíc dvě stě padesát korun českých). Snížení jmenovité hodnoty akcií bud e provedeno výměnou stávajících akcií za akcie s novou nižší jmenovitou hodnotou. S každou akcií o jmenovité hodnotě 31.250,- Kč (třicet jedna tisíc dvě stě padesát korun českých) bude spojen jeden hlas a s každou akcií o jmenovité hodnotě 62.500,- Kč (šedesát dva tisíc pět set korun českých) budou spojeny 2 (dva) hlasy při hlasování na valné hromadě. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena stávajícím akcionářům Společnosti. Na každou jednu akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tj. na každou z 26 (dvaceti šesti) kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) bude vyplacena částka 137.500,- Kč (jedno sto třicet sedm tisíc pět set korun českých) a na každou z 80 (osmdesáti) kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) bude vyplacena částka 68.750,- Kč (šedesát osm tisíc sedm set padesát korun českých). Lhůta pro předložení akcií: Lhůta pro předložení akcií Společnosti za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou bude činit 2 (dva) měsíce ode dne uveřejnění výzvy představenstva dle § 213a odst. 2 obchodního zákoníku. do 15. 4. 2013 od 19. 10. 2012

Dne 9.6.2003 učinil jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti následující rozhodnutí, o nichž byl sepsán notářský zápis NZ 407/2003, N 457/2003: I. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 8,000.000,- Kč (slovy: osm miliónů korun českých) ze stávající částky 5,200.000,- Kč (slovy: pět miliónů dvěstě tisíc korun českých) na částku 13,200.000,- Kč (slovy: třináct miliónů dvěstě tisíc korun č eských). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. II. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 80ti kmenových akcií, v listinné podobě, na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. III. Jediný akcionář se vzdal přednostního práva na upisování nových akcií ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. IV. Upisování akcií bude nabídnuto konkrétnímu předem určenému zájemci panu Ing. Josefu Strnadovi, r.č. 470430/041, bytem: Praha 6, Srbská 185/1, PSČ: 160 00. V. Akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese: Praha 8, Sokolovská 35, do čtrnácti dnů ode dne, kdy upisovateli bude společností doručen návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, což společnost učiní do deseti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí j ediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti. Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 Obchodního zákoníku upisování akcií začne poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti do obchodního rejstříku a bude vázán o na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti do obchodního rejstříku. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 100.000,- Kč. VI. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti na adrese: Praha 8, Sokolovská 35, do deseti dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti do obchodního rejstříku. VII. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto nemovitosti: pozemek parc. č. 1188/1 o výměře 718 m2 (zahrada) a pozemek parc. č. 1188/2 o výměře 87 m2 (zastavěná ploha a nádvoří), oba dva zapsané v katastru nemovitostí Praha-město na LV č. 215, pro k.ú. Dej vice, hl. m. Praha. Tyto nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem pana Doc. Ing. Jaromíra Rysky, CSc., znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, č.zn.den.: 1663/17/2003, ze dne 23.5.2003, za účelm jejich vložení jako nepeněžitého vk ladu do společnosti, a to na částku 8,050.000,- Kč (slovy: osm miliónů padesát tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad společnost upisovateli vydá 80 kmenových akcií, v listinné podobě na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. Roz díl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, je společnost povnna vyplatit upisovateli do 30 dnů ode dne z ápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. VIII. Bere se na vědomí, bez připomínek námitek a výhrad Zpráva představenstva společnosti ze dne 6.6.2003, sepsaná dle ustanovení § 204 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a předložená představenstvem jedinému akcionáři společnosti. XI. Přijímá se nové úplné znění Stanov společnosti, které je přílohou rozhodnutí jediného akcionáře společnosti. do 15. 12. 2004 od 18. 8. 2003

Celá částka ve výši 8,000.000,- Kč (slovy: osm miliónů korun českých) o níž byl zvýšen základní kapitál společnosti ze stávající částky 5,200.000,- Kč (slovy: pět milionů dvěstě tisíc korun českých) na částku 13,200.000,- Kč (slovy: třináct miliónů dvěstě tisíc korun českých) byl splacen nepeněžitým vkladem, a to před zápisem nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. do 15. 12. 2004 od 18. 8. 2003

Dne 9.6.2003 učinil jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti následující rozhodnutí, o nichž byl sepsán notářský zápis NZ 407/2003, N 457/2003: I. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 8,000.000,- Kč (slovy: osm miliónů korun českých) ze stávající částky 5,200.000,- Kč (slovy: pět miliónů dvěstě tisíc korun českých) na částku 13,200.000,- Kč (slovy: třináct miliónů dvěstě tisíc korun č eských). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. II. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 80ti kmenových akcií, v listinné podobě, na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. III. Jediný akcionář se vzdal přednostního práva na upisování nových akcií ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. IV. Upisování akcií bude nabídnuto konkrétnímu předem určenému zájemci panu Ing. Josefu Strnadovi, r.č. 470430/041, bytem: Praha 6, Srbská 185/1, PSČ: 160 00. V. Akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese: Praha 8, Sokolovská 35, do čtrnácti dnů ode dne, kdy upisovateli bude společností doručen návrh na uzvření smlouvy o upsání akcií, což společnost učiní do deseti dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí je diného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti. Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 Obchodního zákoníku upisování akcií začne poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti do obchodního rejstříku a bude vázáno na rozvazovací podmínku, kterou bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře společnosti do obchodního rejstříku. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. 100.000,- Kč. VI. Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti na adrese: Praha 8, Sokolovská 35, do deseti dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti do obchodního rejstříku. VII. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou tyto nemovitosti: pozemek parc. č. 1188/1 o výměře 718 m2 (zahrada) a pozemek parc. č. 1188/2 o výměře 87 m2 (zastavěná ploha a nádvoří), oba dva zapsané v katastru nemovitostí Praha-město na LV č. 215, pro k.ú. Dej vice, hl. m. Praha. Tyto nemovitosti byly oceněny znaleckým posudkem pana Doc. Ing. Jaromíra Rysky, CSc., znalcem z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, č.zn.den.: 1663/17/2003, ze dne 23.5.2003, za účelm jejich vložení jako nepeněžitého vk ladu do společnosti, a to na částku 8,050.000,- Kč (slovy: osm miliónů padesát tisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad společnost upisovateli vydá 80 kmenových akcií, v listinné podobě na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč. Roz díl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, je společnost povnna vyplatit upisovateli do 30 dnů ode dne z ápisu zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. VIII. Bere se na vědomí, bez připomínek námitek a výhrad Zpráva představenstva společnosti ze dne 6.6.2003, sepsaná dle ustanovení § 204 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a předložená představenstvem jedinému akcionáři společnosti. XI. Přijímá se nové úplné znění Stanov společnosti, které je přílohou rozhodnutí jediného akcionáře společnosti. do 18. 8. 2003 od 30. 7. 2003

Celá hodnota základního jmění byla upsána nepeněžitým vkladem-nemovitostí, jež byl splacen před vznikem společnosti. do 15. 12. 2004 od 6. 4. 1999

Kapitál

Základní kapitál

vklad 4 125 000 Kč

od 15. 4. 2013

Základní kapitál

vklad 13 200 000 Kč

do 15. 4. 2013 od 18. 8. 2003

Základní kapitál

vklad 5 200 000 Kč

do 18. 8. 2003 od 6. 4. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 62 500 Kč, počet: 26 od 17. 10. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 31 250 Kč, počet: 80 od 17. 10. 2014
Akcie na majitele, hodnota: 62 500 Kč, počet: 26 do 17. 10. 2014 od 15. 4. 2013
Akcie na majitele, hodnota: 31 250 Kč, počet: 80 do 17. 10. 2014 od 15. 4. 2013
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 80 do 15. 4. 2013 od 18. 8. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 200 000 Kč, počet: 26 do 15. 4. 2013 od 6. 4. 1999

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Ing. Pavel Záruba

Předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 6. 2017

vznik členství: 1. 2. 2017

vznik funkce: 1. 2. 2017

Hamsíkova 261/3, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jakub Strnad

Předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2014

vznik členství: 9. 7. 2014

vznik funkce: 9. 7. 2014

Labská 2430/4, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Ondřej Němec

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2014

vznik členství: 9. 7. 2014

Frimlova 1383/4a, Praha, 155 00, Česká republika

Helena Hartmannová

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2014

vznik členství: 9. 7. 2014

Nad spádem 206/9, Praha, 147 00, Česká republika

Historické vztahy

Jakub Strnad

Předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2014 - Poslední vztah: 19. 6. 2017

vznik členství: 9. 7. 2014

zánik členství: 1. 2. 2017

vznik funkce: 9. 7. 2014

zánik funkce: 1. 2. 2017

Labská 2430/4, Říčany, 251 01, Česká republika

Josef Strnad

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2012 - Poslední vztah: 17. 10. 2014

vznik členství: 26. 7. 2012

zánik členství: 9. 7. 2014

vznik funkce: 26. 7. 2012

zánik funkce: 9. 7. 2014

Vostrovská 2678/4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Ondřej Němec

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2012 - Poslední vztah: 17. 10. 2014

zánik členství: 9. 7. 2014

Frimlova 1383/4a, Praha 5, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Helena Hartmannová

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2012 - Poslední vztah: 17. 10. 2014

vznik členství: 26. 7. 2012

zánik členství: 9. 7. 2014

Nad spádem 206/9, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Josef Strnad

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 12. 2008 - Poslední vztah: 19. 10. 2012

vznik funkce: 16. 6. 2004

zánik funkce: 26. 7. 2012

Vostrovská 2678/4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Helena Hartmannová

člen

První vztah: 15. 12. 2004 - Poslední vztah: 19. 10. 2012

vznik funkce: 16. 6. 2004

zánik funkce: 26. 7. 2012

Nad Spádem 206/9, Praha 4, Česká republika

Ing. Josef Strnad

předseda

První vztah: 15. 12. 2004 - Poslední vztah: 18. 12. 2008

vznik funkce: 16. 6. 2004

Srbská 185/1, Praha 6, Česká republika

Ing. Arnošt Hübner

První vztah: 6. 4. 1999 - Poslední vztah: 19. 10. 2012

zánik členství: 31. 10. 2010

Na pískách 11, Praha 6, Česká republika

Iva Molenová

První vztah: 6. 4. 1999 - Poslední vztah: 15. 12. 2004

zánik funkce: 16. 6. 2004

Kloboukova 2224, Praha 4, Česká republika

Zdeněk Tichý

První vztah: 6. 4. 1999 - Poslední vztah: 15. 12. 2004

zánik funkce: 16. 6. 2004

Cílkova 644/14, Praha 4, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Josef Strnad

Místopředseda představenstva

První vztah: 17. 10. 2014

vznik členství: 9. 7. 2014

vznik funkce: 9. 7. 2014

Vostrovská 2678/4, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Jiří Hartmann

Předseda představenstva

První vztah: 17. 10. 2014

vznik členství: 9. 7. 2014

vznik funkce: 9. 7. 2014

Nad spádem 206/9, Praha, 147 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Jiří Hartmann

předseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2012 - Poslední vztah: 17. 10. 2014

vznik členství: 26. 7. 2012

zánik členství: 9. 7. 2014

vznik funkce: 26. 7. 2012

zánik funkce: 9. 7. 2014

Nad spádem 206/9, Praha 4, 147 00, Česká republika

Jakub Strnad

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2012 - Poslední vztah: 17. 10. 2014

vznik členství: 26. 7. 2012

zánik členství: 9. 7. 2014

vznik funkce: 26. 7. 2012

zánik funkce: 9. 7. 2014

Labská 2430/4, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Jakub Strnad

člen představenstva

První vztah: 18. 12. 2008 - Poslední vztah: 19. 10. 2012

vznik funkce: 9. 6. 2003

zánik funkce: 26. 7. 2012

Kubištova 1098/5, Praha 4, 140 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Jiří Hartmann

předseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2004 - Poslední vztah: 19. 10. 2012

zánik členství: 26. 7. 2012

vznik funkce: 16. 6. 2004

zánik funkce: 26. 7. 2012

Nad Spádem 206/9, Praha 4, Česká republika

Ing. Tomáš Vych

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2004 - Poslední vztah: 19. 10. 2012

vznik funkce: 6. 4. 1999

zánik funkce: 26. 7. 2012

U váhy 1196, Kostelec nad Orlicí, Česká republika

Ing. Jakub Strnad

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2004 - Poslední vztah: 18. 12. 2008

vznik funkce: 9. 6. 2003

Tererova 1358/12, Praha 4, 149 00, Česká republika

Jakub Strnad

člen

První vztah: 30. 7. 2003 - Poslední vztah: 15. 12. 2004

vznik členství: 9. 6. 2003

Tererova 1358/12, Praha 4, 149 00, Česká republika

Petr Smolík

První vztah: 6. 4. 1999 - Poslední vztah: 15. 12. 2004

zánik funkce: 16. 6. 2004

Laudova 1019/11, Praha 6, Česká republika

Tomáš Vych

První vztah: 6. 4. 1999 - Poslední vztah: 15. 12. 2004

U váhy 1196, Kostelec nad Orlicí, Česká republika

Mgr. Pavel Fráňa

První vztah: 6. 4. 1999 - Poslední vztah: 30. 7. 2003

zánik členství: 9. 6. 2003

Ortenovo nám. 14, Praha 7, Česká republika

Společnost zastupují ve všech věcech společně 2 (dva) členové představenstva.

od 17. 10. 2014

Způsob jednání a podepisování za společnost: Jménem společnosti jednají současně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva.

do 17. 10. 2014 od 6. 4. 1999

Další vztahy firmy ERGO PRAHA, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 6. 4. 1999

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s výjimkou zboží vyloučeného zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohami)
  • Činnost realitní kanceláře
  • Organizační a ekonomické poradenství
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 6. 4. 1999
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).