Hlavní navigace

ERPET Group a.s.

Firma ERPET Group a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6285, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 18 427 600 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26138093

Sídlo:

Strakonická 2860/4, Praha Smíchov, 150 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

14. 12. 1999

DIČ:

CZ26138093

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 20 - 24 zaměstnanci

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
4725 Maloobchod s nápoji
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
73200 Průzkum trhu a veřejného mínění
79901 Průvodcovské činnosti
8559 Ostatní vzdělávání j. n.
931 Sportovní činnosti
96010 Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků
96040 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6285, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ERPET Group a.s. od 14. 12. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 14. 12. 1999

adresa

Strakonická 2860/4
Praha 15000 od 30. 11. 2016

adresa

Strakonická 2860
Praha 5 15000 do 30. 11. 2016 od 14. 12. 1999

Předmět podnikání

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin do 30. 9. 2020 od 8. 8. 2014

projektová činnost ve výstavbě do 30. 9. 2020 od 16. 1. 2012

Směnárenská činnost do 8. 8. 2014 od 2. 11. 2011

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence do 30. 9. 2020 od 2. 11. 2011

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 18. 5. 2009

správa a údržba nemovitostí do 18. 5. 2009 od 31. 3. 2003

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 18. 5. 2009 od 31. 3. 2003

organizování sportovních soutěží do 18. 5. 2009 od 31. 3. 2003

opravy a údržba potřeb pro domácnost a sportovních potřeb do 18. 5. 2009 od 31. 3. 2003

směnárenská činnost do 18. 5. 2009 od 31. 3. 2003

masérské, rekondiční a regenerační služby do 30. 9. 2020 od 8. 6. 2001

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 18. 5. 2009 od 4. 2. 2001

Zastupování v celním řízení do 18. 5. 2009 od 4. 2. 2001

Zasilatelství do 18. 5. 2009 od 4. 2. 2001

Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužící regeneraci a rekondici do 18. 5. 2009 od 4. 2. 2001

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 18. 5. 2009 od 4. 2. 2001

Technická činnost v dopravě do 18. 5. 2009 od 4. 2. 2001

Reklamní činnost a marketing do 18. 5. 2009 od 4. 2. 2001

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 2. 11. 2011 od 4. 2. 2001

Hostinská činnost do 30. 9. 2020 od 4. 2. 2001

Provozování solárií do 30. 9. 2020 od 4. 2. 2001

průvodcovské služby do 4. 2. 2001 od 14. 12. 1999

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 18. 5. 2009 od 14. 12. 1999

realitní kancelář do 18. 5. 2009 od 14. 12. 1999

průzkum trhu včetně vyhodnocení informací do 18. 5. 2009 od 14. 12. 1999

poradenská činnost v oblasti technologií pro kabelové telekomunikace a kabelovou televizi do 18. 5. 2009 od 14. 12. 1999

prádelenské služby do 18. 5. 2009 od 14. 12. 1999

poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb do 2. 11. 2011 od 14. 12. 1999

Ostatní skutečnosti

Společnost ERPET Group a.s., byla rozdělena odštěpením s tím, že na nástupnickou společnost TEPRE a.s., IČ: 671 88 33, se sídlem Praha 10, Nové Město, Pštrosova 1923/10, 110 00 přešla odštěpovaná část jmění společnosti ERPET Group a.s. uvedená v projektu rozdělení odštěpením od 1. 1. 2018

Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 2.842.800,-- Kč . Základní kapitál se tedy sníží z částky 21.270.400,-- Kč na částku 18.427.600,-- Kč. Základní kapitál bude snížen úplatným vzetím akcií z oběhu takto: i) z oběhu budou na základě návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu úplatně vzaty akcie, jejichž vlastníkem je akcionář pan JUDr. Luděk Eremiáš, bydliště Praha 2 - Vinohrady, Šafaříkova 319/18, PSČ 120 00, a to 206 kusů kmenových akcií, vydaných jak o cenný papír na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 4.600,-- Kč, čísla akcií 3168 - 3374; ii) z oběhu budou na základě návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu úplatně vzaty akcie, jejichž vlastníkem je akcionář pan Václav Petr, bydliště Praha 1 - Staré Město, Staroměstské náměstí 478/26, PSČ 110 00, a to 206 kusů kmenových akcií, vydanýc h jako cenný papír na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 4.600,-- Kč, čísla akcií 4418-4624; iii) z oběhu budou na základě návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu úplatně vzaty akcie, jejichž vlastníkem je akcionář Sportovní klub Smíchov, z.s., IČ: 00538175, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Strakonická 510/6, PSČ: 150 00, zapsaný jako spolek ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 181,a to 206 kusů kmenových akcií, vydaných jako cenný papír na jméno, o jmenovité hodnotě každé akcie ve výši 4.600,-- Kč, čísla akcií 0001-0103 a čísla akcií 1063-1165; s tím, že navrhovaná výše úplaty činí 65.465,-- Kč za jednu akcii, což je ce na stanovena na základě znaleckého posudku zpracovaného společností NSG Morison znalecký ústav s.r.o. Důvodem pro snížení základního kapitálu je optimalizace základního kapitálu ve vztahu k majetku a obchodním aktivitám společnosti a záměr vyplacení celé částky odpovídající snížení základního kapitálu akcionářům společnosti. od 15. 12. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 8. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 7 do 1. 1. 2018 od 8. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 1. 1. 2018 od 8. 8. 2014

Dne 15.8.2011 mimořádná valná hromada společnosti rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti z částky 46.240.000,-Kč o částku 24.969.600,-Kč na částku 21. 270.400,-Kč, a to dle ust. § 213a zák.č. 513/1991 Sb. , obchodní zákoník, ve znění pozdějšíc h předpisů,které bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií tak,že nominální hodnota každé jedné akcie bude snížena z dosavadních 10.000,-Kč na 4.600,-Kč. Počet akcií zůstává nezměněn, tedy 4624 kusů. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií se pr ovede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Důvodem pro snížení základního kapitálu je vytvoření likvidních finančních prostředků uvolněním přebytečných kapitálových zdrojů. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo t ak,že bude vyplacena akcionářům společnosti podle jejich podílů na základním kapitálu společnosti nejpozději do 5 let ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro předložení akcií společnosti k výměně za akcie s novou jme novitou hodnotou činí 30 dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 28. 3. 2012 od 29. 9. 2011

Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla dne 23.7.2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 21.240.000,- Kč o částku 25.000.000,- Kč na částku 46.240.000,- Kč upsáním nových akcií peněžitým vkladem, přičemž upisování akcií nad navrhovano u výši základního kapitálu se nepřipouští. Akcionáři společnosti se vzdali svého přednostního práva na upsání akcií. Za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydáno 2500 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč k aždá. Emisní kurs akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, takže 1250 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá bude nabídnuto k upsání JUDr. Luďko vi Eremiášovi, r.č. 540320/2013, bytem Praha 2, Šafaříkova 18, PSČ: 120 00, a 1250 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá bude nabídnuto k upsání Václavu Petrovi, r.č. 570403/0068, bytem Praha 1, Staroměsts ké náměstí 478/26, PSČ: 110 00. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií v sídle společnosti na adrese Praha 5, Strakonická 2860, v pracovní dny od 10,00 do 18,00 hod. Lhůta pro upsání akcií předem určenými zájemci činí dva měsíce a počíná jim běžet prv ní den následující po dni, v němž jim bude doručena písemná informace o možnosti upsání akcií. Upsání nových akcií předem určenými zájemci bude provedeno smlouvou o upsání akcií uzavřené ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obch odního rejstříku. Představenstvo společnosti odešle předem určeným zájemcům návrh smlouvy o upsání akcií do patnácti dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. M imořádná valná hromada společnosti připustila možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, JUDr. Luďka Eremiáše za společností vzniklé na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 1.6.2008 uzavřené mezi Sportovním klubem Smíchov, se sídlem Praha 5, Strakonická 2860, PSČ: 150 00, IČ: 00538175, jako postupitelem a JUDr. Luďkem Eremiášem, jako postupníkem, ve výši 12.500.000,- Kč proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu 1250 kusů nově vydaných akcií. Mimořádná valná hrom ada společnosti připustila možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce, pana Václava Petra za společností vzniklé na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 1.6.2008 uzavřené mezi Sportovním klubem Smíchov, se sídlem Praha 5, Stra konická 2860, PSČ: 150 00, IČ: 00538175, jako postupitelem a panem Václavem Petrem, jako postupníkem, ve výši 12.500.000,- Kč proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu 1250 kusů nově vydaných akcií. Návrh smlouvy o započtení vzájemných pohle dávek představenstvo společnosti vypracuje a doručí předem určeným zájemcům nejpozději do patnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií s předem určeným zájemcem. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti dnů ode dne následujícíc ho po doručení návrhu smlouvy upisovateli akcií. do 17. 9. 2008 od 20. 8. 2008

Na společnost ERPET Group a.s. přešlo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení fúze sloučením jmění zaniklé společnosti Stomefekt, spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Pštrossova 10, IČ: 471 25 829. od 17. 7. 2006

Mimořádná valná hromada společnosti ERPET Group a.s. přijala dne 8.10.2002 usnesení o zvýšení základního kapitálu takto: do 17. 12. 2002 od 13. 11. 2002

Základní kapitál společnosti má být zvýšen o částku ve výši 18.240.000,-Kč (slovy: osmnáct miliónů dvě stě čtyřicet tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. do 17. 12. 2002 od 13. 11. 2002

Upisuje se 1.824 (slovy: jeden tisíc osm set dvacet čtyři) kusů kmenových zaknihovaných akcií znějících na jméno, každá akcie o jmenovité hodnotě ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých). do 17. 12. 2002 od 13. 11. 2002

Upisuje se s tím, že se akcionáři do notářského zápisu vzdávají před přijetím tohoto rozhodnutí přednostního práva na upisování akcií. do 17. 12. 2002 od 13. 11. 2002

Emisní kurz upisovaných akcií činí 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou upisovanou akcii. do 17. 12. 2002 od 13. 11. 2002

Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře, pana JUDr. Luďka Eremiáše, r.č. 540320/2013, bytem Praha 2, Šafaříkova 18, ve výši 9.130.493,36 Kč (slovy: devět miliónů jedno sto třicet tisíc čtyři sta devadesát tři korun českých, třicet šest haléřů), vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, pohledávka akcionáře vůči společnosti dle prohlášení společnosti o uznání závazu ze dne 5.9.2002 činí celkem částku ve výši 9.130.493,36 Kč (slovy: devět miliónů jedno sto třicet tisíc čtyři sta devadesát tři korun českých, třicet šest haléřů) s tím, že se upisuje pouze částka ve výši 9.120.000,-Kč (slovy: devět miliónů jedno sto dvacet tisíc korun českých), a vznikla na základě smluv o půjčce z období let prosinec 1994 až březen 2000 uzavřených v ústní formě mezi JUDr. Luďkem Eremiášem na straně věřitele a společností ERPET v.o.s., se sídlem Praha 3, Písecká 20, IČ: 14888726, na straně dlužníka (dne 23.1.2002 nabylo právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o změně právní formy, nadále měl tedy dlužník, ERPET v.o.s., formu akciové společnosti a obchodní firmu ERPET a.s., dne 24.7.2002 nabylo právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o povolení sloučení ERPET a.s. se společností ERPET Group a.s. a tím, že nástupnickou společností se stala ERPET Group a.s., společnost ERPET a.s. tedy zanikla a jejím právním nástupcem se stala společnost ERPET Group a.s.) a zároveň existovaly pohledávky za JUDr. Luďkem Eremiášem z titulu závazku k úhradě ztráty ERPET v.o.s. a závazku ke splacení vkladu do základního kapitálu ERPET a.s. s tím, že po vzájemném započtení p ohledávek činí pohledávka akcionáře, JUDr. Luďka Eremiáše, vůči společnosti ERPET Group a.s.částku ve výši 9.130.493,36 Kč (slovy: devět miliónů jedno sto třicet tisíc čtyři sta devadesát tři korun českých, třicet šest haléřů). do 17. 12. 2002 od 13. 11. 2002

Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře, pana Václava Petra, r.č. 570403/0068, bytem Praha 1, Staroměstské nám. 26, ve výši 9.129.034,72 Kč (slovy: devět miliónů jedno sto dvacet devět tisíc třicet čtyři korun českých, sedmdesát dva haléřů), vůči společnosti protipohledávce na splacení emisního kurzu, pohledávka akcionáře vůči společnosti dle prohlášení společnosti o uznání závazku ze dne 5.9.2002 činí celkem částku ve výši 9.129.034,72 Kč (slovy: devět miliónů jedno sto dvacet devět tisíc třicet čtyři korun českých, sedmdesát dva haléřů) s tím, že se upisuje pouze částka ve výši 9.120.000,-Kč (slovy: devět miliónů jedno sto dvacet tisíc korun českých), a vznikla na základě smluv o půjčce z období let prosinec 1994 až březen 2000 uzavřených v ústní formě mezi Václavem Petrem na straně věřitele a společností ERPET v.o.s., se sídlem Praha 3, Písecká 20, IČ: 14888726, na straně dlužníka ( dne 23.1.2002 nabylo právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o změně právní formy, nadále měl dlužník, ERPET v.o.s., formu akciové společnosti a obchodní firmu ERPET a.s., dne 24.7.2002 nabylo právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o povolení aloučení ERPET a.s. se společností ERPET Group a.s. a tím, že nástupnickou společností se stala ERPET Group a.s., společnost ERPET a.s. tedy zanikla a jejím právním nástupcem se stala společnost ERPET Group a.s.) a zároveň existovaly pohledávky za Václavem Petrem z titulu závazku k úhradě ztráty ERPET v.o.s. a závazku ke splacení vkladu do základního kapitálu ERPET a.s. s tím, že po vzájemném započtení pohledávek činí pohledávky akcionáře, Václava Petra, vůči společnosti ERPET Group a.s. částku ve výši 9.129.034,72 Kč (slovy: devět miliónů jedno sto dvacet devět tisíc třicet čtyři korun českých, sedmdesát dva haléřů). do 17. 12. 2002 od 13. 11. 2002

Úpis se bude konat v sídle společnosti nejpozději do 2 (dva) měsíců ode dne právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku. Smlouva o započtení bude uzavřena nejpozději do 4 (čtyři) měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí příslušného soudu u zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku. do 17. 12. 2002 od 13. 11. 2002

Na společnost ERPET Group a.s. přešlo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení fúze sloučením jmění zaniklé společnosti ERPET a.s., se sídlem Praha 3, Písecká 20, IČ: 14888726. od 24. 7. 2002

Kapitál

Základní kapitál

vklad 18 427 600 Kč

od 13. 5. 2016

Základní kapitál

vklad 21 270 400 Kč

do 13. 5. 2016 od 28. 3. 2012

Základní kapitál

vklad 46 240 000 Kč

do 28. 3. 2012 od 17. 9. 2008

Základní kapitál

vklad 21 240 000 Kč

do 17. 9. 2008 od 17. 12. 2002

Základní kapitál

vklad 3 000 000 Kč

do 17. 12. 2002 od 24. 7. 2002

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 24. 7. 2002 od 5. 2. 2001

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 5. 2. 2001 od 14. 12. 1999
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 4 600 Kč, počet: 4 006 od 13. 5. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 4 600 Kč, počet: 4 624 do 13. 5. 2016 od 28. 3. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 624 do 28. 3. 2012 od 17. 9. 2008
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 124 do 17. 9. 2008 od 16. 2. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 124 do 16. 2. 2004 od 17. 12. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 300 do 17. 12. 2002 od 24. 7. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 24. 7. 2002 od 14. 12. 1999

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Václav Matoušek

člen správní rady

První vztah: 17. 2. 2021

vznik členství: 30. 9. 2020

Geologická 994/7, Praha, 152 00, Česká republika

Historické vztahy

Václav Matoušek

Předseda správní rady

První vztah: 30. 9. 2020 - Poslední vztah: 17. 2. 2021

vznik členství: 30. 9. 2020

vznik funkce: 30. 9. 2020

Geologická 994/7, Praha, 152 00, Česká republika

Václav Matoušek

Statutární ředitel

První vztah: 30. 9. 2020 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 30. 9. 2020

vznik funkce: 30. 9. 2020

Geologická 994/7, Praha, 152 00, Česká republika

Ota Ledvinka

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2018 - Poslední vztah: 30. 9. 2020

vznik členství: 1. 8. 2014

vznik funkce: 1. 1. 2018

Radbuzská 599/12, Praha, 196 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Radek Nesvatba

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2018 - Poslední vztah: 30. 9. 2020

vznik členství: 1. 8. 2014

vznik funkce: 1. 1. 2018

Hviezdoslavova 514/35, Praha, 149 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jaroslava Mixová

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2018 - Poslední vztah: 30. 9. 2020

vznik funkce: 1. 1. 2018

Za Opusem 1232, Praha, 156 00, Česká republika

Ing. Martin Blažíček

předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2018 - Poslední vztah: 30. 9. 2020

vznik členství: 1. 8. 2014

vznik funkce: 1. 1. 2018

U měšťanského pivovaru 869/1, Praha, 170 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

 • Jednatel

  U Orloje Centrum s.r.o.

  Pštrossova 1923/10, Praha, 110 00

 • Jednatel

  U Orloje 11 s.r.o.

  Staroměstské náměstí 481/22, Praha, 110 00

 • předseda představenstva

  TEPRE a.s.

  Pštrossova 1923/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen správní rady

  HOTELTYP a.s.

  Strakonická 2860/4, Praha Smíchov, 150 00

Karel Tůma

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2014 - Poslední vztah: 30. 9. 2020

vznik členství: 1. 8. 2014

Dürerova 2171/6, Praha, 100 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • jednatel

  TWOMEN GASTRO s.r.o.

  Strakonická 2860/4, Praha Smíchov, 150 00

 • člen představenstva

  TEPRE a.s.

  Pštrossova 1923/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

JUDr. Ivana Eremiášová

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

vznik členství: 1. 8. 2014

vznik funkce: 1. 8. 2014

zánik funkce: 1. 1. 2018

Šafaříkova 319/18, Praha, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Renáta Petrová

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

vznik členství: 1. 8. 2014

vznik funkce: 1. 8. 2014

zánik funkce: 1. 1. 2018

Staroměstské náměstí 479/25, Praha, 110 00, Česká republika

Renáta Petrová

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

vznik členství: 1. 8. 2014

vznik funkce: 1. 8. 2014

zánik funkce: 1. 1. 2018

Staroměstské náměstí 479/25, Praha, 110 00, Česká republika

JUDr. Ivana Eremiášová

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

vznik členství: 1. 8. 2014

vznik funkce: 1. 8. 2014

zánik funkce: 1. 1. 2018

Šafaříkova 319/18, Praha, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Radek Nesvatba

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

vznik členství: 1. 8. 2014

Hviezdoslavova 514/35, Praha, 149 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Radek Nesvatba

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

vznik členství: 1. 8. 2014

Hviezdoslavova 514/35, Praha, 149 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Blažíček

člen představensva

První vztah: 8. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

vznik členství: 1. 8. 2014

U měšťanského pivovaru 869/1, Praha, 170 00, Česká republika

Martin Blažíček

člen představensva

První vztah: 8. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

vznik členství: 1. 8. 2014

U měšťanského pivovaru 869/1, Praha, 170 00, Česká republika

Ota Ledvinka

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

vznik členství: 1. 8. 2014

Radbuzská 599/12, Praha, 196 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ota Ledvinka

člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

vznik členství: 1. 8. 2014

Radbuzská 599/12, Praha, 196 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Luděk Eremiáš

předseda představenstva

První vztah: 8. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

vznik členství: 1. 8. 2014

vznik funkce: 1. 8. 2014

zánik funkce: 1. 1. 2018

Šafaříkova 319/18, Praha, 120 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

JUDr. Luděk Eremiáš

předseda představenstva

První vztah: 8. 8. 2014 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

vznik členství: 1. 8. 2014

vznik funkce: 1. 8. 2014

zánik funkce: 1. 1. 2018

Šafaříkova 319/18, Praha, 120 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Bc. Martin Blažíček

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 2014 - Poslední vztah: 8. 8. 2014

vznik členství: 30. 9. 2011

zánik členství: 1. 8. 2014

U měšťanského pivovaru 869/1, Praha 7, 170 00, Česká republika

Bc. Martin Blažíček

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2011 - Poslední vztah: 24. 6. 2014

vznik členství: 30. 9. 2011

zánik členství: 1. 8. 2014

Jankovcova 862/47, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ota Ledvinka

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2011 - Poslední vztah: 8. 8. 2014

vznik členství: 30. 9. 2011

zánik členství: 1. 8. 2014

Radbuzská 599/12, Praha 9, 196 00, Česká republika

Štěpánka Böhmová

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2011 - Poslední vztah: 8. 8. 2014

vznik členství: 30. 9. 2011

zánik členství: 1. 8. 2014

Lázeňská 88/13, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01, Česká republika

JUDr. Luděk Eremiáš

předseda představenstva

První vztah: 29. 11. 2011 - Poslední vztah: 8. 8. 2014

vznik členství: 30. 9. 2011

zánik členství: 1. 8. 2014

vznik funkce: 30. 9. 2011

zánik funkce: 1. 8. 2014

Šafaříkova 18, Praha 2, 120 00, Česká republika

JUDr. Ivana Eremiášová

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 11. 2011 - Poslední vztah: 8. 8. 2014

vznik členství: 30. 9. 2011

zánik členství: 1. 8. 2014

vznik funkce: 30. 9. 2011

zánik funkce: 1. 8. 2014

Šafaříkova 18, Praha 2, 120 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Radek Nesvatba

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2011 - Poslední vztah: 8. 8. 2014

vznik členství: 30. 9. 2011

zánik členství: 1. 8. 2014

Hviezdoslavova 514, Praha 4, 140 00, Česká republika

Karel Tůma

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2011 - Poslední vztah: 8. 8. 2014

vznik členství: 30. 9. 2011

zánik členství: 1. 8. 2014

Dürerova 2171/6, Praha 10, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Renáta Petrová

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 11. 2011 - Poslední vztah: 8. 8. 2014

vznik členství: 30. 9. 2011

zánik členství: 1. 8. 2014

vznik funkce: 30. 9. 2011

zánik funkce: 1. 8. 2014

Staroměstské náměstí 479/25, Praha 1, 110 00, Česká republika

Renáta Petrová

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 11. 2011 - Poslední vztah: 29. 11. 2011

vznik členství: 15. 2. 2010

zánik členství: 30. 9. 2011

vznik funkce: 15. 2. 2010

zánik funkce: 30. 9. 2011

Staroměstské náměstí 479/25, Praha 1, 110 00, Česká republika

JUDr. Ivana Eremiášová

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 11. 2011 - Poslední vztah: 29. 11. 2011

vznik členství: 15. 2. 2010

zánik členství: 30. 9. 2011

vznik funkce: 15. 2. 2010

zánik funkce: 30. 9. 2011

Šafaříkova 18, Praha 2, 120 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ota Ledvinka

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2011 - Poslední vztah: 29. 11. 2011

vznik členství: 15. 2. 2010

zánik členství: 30. 9. 2011

Radbuzská 599/12, Praha 9, 196 00, Česká republika

Radka Stěhulová

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2011 - Poslední vztah: 29. 11. 2011

vznik členství: 15. 2. 2010

zánik členství: 30. 9. 2011

Frýdlantská 1317/9, Praha 8, 182 00, Česká republika

Štěpánka Böhmová

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2011 - Poslední vztah: 29. 11. 2011

vznik členství: 15. 2. 2010

zánik členství: 30. 9. 2011

Lázeňská 88/13, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01, Česká republika

Ing. Radek Nesvatba

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2011 - Poslední vztah: 29. 11. 2011

vznik členství: 15. 2. 2010

zánik členství: 30. 9. 2011

Hviezdoslavova 514, Praha 4, 140 00, Česká republika

Karel Tůma

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2011 - Poslední vztah: 29. 11. 2011

vznik členství: 15. 2. 2010

zánik členství: 30. 9. 2011

Dürerova 2171/6, Praha 10, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Luděk Eremiáš

předseda představenstva

První vztah: 2. 11. 2011 - Poslední vztah: 29. 11. 2011

vznik členství: 15. 2. 2010

zánik členství: 30. 9. 2011

vznik funkce: 15. 2. 2010

zánik funkce: 30. 9. 2011

Šafaříkova 18, Praha 2, 120 00, Česká republika

Radka Stěhulová

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2009 - Poslední vztah: 2. 11. 2011

vznik členství: 1. 4. 2009

zánik členství: 15. 2. 2010

Frýdlantská 1317/9, Praha 8, 182 00, Česká republika

Štěpánka Böhmová

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2009 - Poslední vztah: 2. 11. 2011

vznik členství: 21. 2. 2007

zánik členství: 15. 2. 2010

Lázeňská 88/13, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 01, Česká republika

JUDr. Luděk Eremiáš

předseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2007 - Poslední vztah: 2. 11. 2011

vznik členství: 11. 6. 2007

zánik členství: 15. 2. 2010

vznik funkce: 11. 6. 2007

zánik funkce: 15. 2. 2010

Šafaříkova 18, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ota Ledvinka

člen představenstva

První vztah: 29. 3. 2007 - Poslední vztah: 2. 11. 2011

vznik členství: 21. 2. 2007

zánik členství: 15. 2. 2010

Otavská 621, Praha 9, 196 00, Česká republika

Oto Ledvinka

člen představenstva

První vztah: 21. 3. 2007 - Poslední vztah: 29. 3. 2007

vznik členství: 21. 2. 2007

Otavská 621, Praha 9, 196 00, Česká republika

Štěpánka Böhmová

člen představenstva

První vztah: 21. 3. 2007 - Poslední vztah: 18. 5. 2009

vznik členství: 21. 2. 2007

Na Zatlance 1362/7, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Josef Medal

Předseda představenstva

První vztah: 21. 3. 2007 - Poslední vztah: 28. 6. 2007

vznik členství: 21. 2. 2007

zánik členství: 11. 6. 2007

vznik funkce: 23. 2. 2007

zánik funkce: 11. 6. 2007

Poděbradova 704/12, Praha 8, 182 00, Česká republika

Gabriela Hejmová

člen představenstva

První vztah: 21. 3. 2007 - Poslední vztah: 18. 5. 2009

vznik členství: 21. 2. 2007

zánik členství: 1. 4. 2009

Kouřimská 2368/4, Praha 3, 130 00, Česká republika

JUDr. Ivana Eremiášová

Místopředseda představenstva

První vztah: 21. 3. 2007 - Poslední vztah: 2. 11. 2011

vznik členství: 21. 2. 2007

zánik členství: 15. 2. 2010

vznik funkce: 23. 2. 2007

zánik funkce: 15. 2. 2010

Šafaříkova 18, Praha 2, 120 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Renáta Petrová

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 3. 2007 - Poslední vztah: 2. 11. 2011

vznik členství: 23. 2. 2007

zánik členství: 15. 2. 2010

vznik funkce: 23. 2. 2007

zánik funkce: 15. 2. 2010

Staroměstské náměstí 479/25, Praha 1, 110 00, Česká republika

Karel Tůma

člen představenstva

První vztah: 21. 3. 2007 - Poslední vztah: 2. 11. 2011

vznik členství: 21. 2. 2007

zánik členství: 15. 2. 2010

Dürerova 2171/6, Praha 10, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Radek Nesvatba

člen představenstva

První vztah: 21. 3. 2007 - Poslední vztah: 2. 11. 2011

vznik členství: 21. 2. 2007

zánik členství: 15. 2. 2010

Hviezdoslavova 514, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Zlata Chrastinová

člen pedstavenstva

První vztah: 13. 11. 2002 - Poslední vztah: 21. 3. 2007

vznik členství: 13. 11. 2002

zánik členství: 21. 2. 2007

Melantrichova 17, Praha 1, Česká republika

Richard Bešta

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2002 - Poslední vztah: 21. 3. 2007

vznik členství: 24. 7. 2002

zánik členství: 21. 2. 2007

Grussova 828/10, Praha 5, Česká republika

JUDr. Ivana Eremiášová

Místopředseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2002 - Poslední vztah: 21. 3. 2007

zánik členství: 21. 2. 2007

zánik funkce: 23. 2. 2007

Šafaříkova 18, Praha 2, Česká republika

Ing. Karel Vopička

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2002 - Poslední vztah: 21. 3. 2007

vznik členství: 24. 7. 2002

zánik členství: 21. 2. 2007

Řitka 171, Řitka, Česká republika

Renáta Petrová

Člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2002 - Poslední vztah: 21. 3. 2007

zánik členství: 23. 2. 2007

Staroměstské náměstí 479/25, Praha 1, Česká republika

Karel Tůma

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2002 - Poslední vztah: 21. 3. 2007

zánik členství: 21. 2. 2007

Dürerova 2171/6, Praha 10, Česká republika

Ing. Josef Medal

Předseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2002 - Poslední vztah: 21. 3. 2007

zánik členství: 21. 2. 2007

zánik funkce: 23. 2. 2007

Poděbradova 704/12, Praha 8, Česká republika

JUDr. Ivana Eremiášová

Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 12. 1999 - Poslední vztah: 24. 7. 2002

Šafaříkova 18, Praha 2, Česká republika

Renáta Petrová

Člen představenstva

První vztah: 14. 12. 1999 - Poslední vztah: 24. 7. 2002

Staroměstské nám. 479/25, Praha 1, Česká republika

Ing. Josef Medal

Předseda představenstva

První vztah: 14. 12. 1999 - Poslední vztah: 24. 7. 2002

Poděbradova 704/12, Praha 8, Česká republika

Jediný člen správní rady zastupuje společnost samostatně.

od 17. 2. 2021

Za společnost jedná statutární ředitel samostatně

do 1. 1. 2021 od 30. 9. 2020

Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva společně s druhým místopředsedou představenstva nebo jiným členem představenstva. Při právních jednáních, ze kterých vyplývá zcizení majetku nebo závazek společnosti převyšující částku 500.000,-- Kč včetně nebo ekvivalentní částky v cizí měně zastupuje společnost předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo jiným členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně s druhým místop ředsedou představenstva nebo jiným členem představenstva.

do 30. 9. 2020 od 14. 1. 2020

Při právních jednáních, ze kterých vyplývá závazek společnosti do výše 500.000,-- Kč včetně nebo ekvivalentní částky v cizí měně zastupuje společnost samostatně předseda představenstva. Při právních jednáních, ze kterých vyplývá závazek společnosti převyš ující částku 500.000,-- Kč včetně nebo ekvivalentní částky v cizí měně a v ostatních případech zastupují společnost dva členové představenstva společně s místopředsedou představenstva nebo dalším členem představenstva nebo místopředseda představenstva společně s druhým místopředsedou představenstva nebo dalším členem představenstva.

do 14. 1. 2020 od 1. 1. 2018

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva společně s kterýmkoliv členem představenstva.

do 1. 1. 2018 od 8. 8. 2014

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně a místopředseda představenstva podepisuje společně s dalším členem představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že k vypsané firmě společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu.

do 8. 8. 2014 od 24. 7. 2002

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. Listiny o právních úkonech za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně a místopředseda představenstva podepisuje společně s dalším členem představenstva. Všichni tak činí tím způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce v představenstvu.

do 24. 7. 2002 od 14. 12. 1999

Dozorčí rada

Historické vztahy

JUDr. Luděk Eremiáš

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2018 - Poslední vztah: 30. 9. 2020

vznik funkce: 1. 1. 2018

Šafaříkova 319/18, Praha, 120 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Zuzana Brázdová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2018 - Poslední vztah: 30. 9. 2020

vznik členství: 21. 2. 2007

vznik funkce: 21. 5. 2013

Jaselská 1841, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  TEPRE a.s.

  Pštrossova 1923/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Václav Petr

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2018 - Poslední vztah: 30. 9. 2020

vznik členství: 11. 6. 2007

vznik funkce: 21. 5. 2013

Staroměstské náměstí 478/26, Praha, 110 00, Česká republika

Zuzana Brázdová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2016 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

vznik členství: 21. 2. 2007

Jaselská 1841, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  TEPRE a.s.

  Pštrossova 1923/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Eva Náprstková

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2016 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

vznik členství: 21. 5. 2007

zánik funkce: 1. 1. 2018

Vrchlického 47/36, Praha, 150 00, Česká republika

Zuzana Brázdová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2016 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

vznik členství: 21. 2. 2007

Jaselská 1841, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  TEPRE a.s.

  Pštrossova 1923/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Eva Náprstková

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2016 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

vznik členství: 21. 5. 2007

zánik funkce: 1. 1. 2018

Vrchlického 47/36, Praha, 150 00, Česká republika

Václav Petr

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

vznik členství: 11. 6. 2007

vznik funkce: 11. 6. 2007

Staroměstské náměstí 478/26, Praha, 110 00, Česká republika

Václav Petr

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 1. 1. 2018

vznik členství: 11. 6. 2007

vznik funkce: 11. 6. 2007

Staroměstské náměstí 478/26, Praha, 110 00, Česká republika

Zuzana Brázdová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2011 - Poslední vztah: 30. 11. 2016

vznik členství: 21. 2. 2007

Jaselská 1841, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  TEPRE a.s.

  Pštrossova 1923/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Zuzana Brázdová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2011 - Poslední vztah: 30. 11. 2016

vznik členství: 21. 2. 2007

Jaselská 1841, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  TEPRE a.s.

  Pštrossova 1923/10, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Eva Náprstková

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2011 - Poslední vztah: 30. 11. 2016

vznik členství: 21. 5. 2007

Vrchlického 47/36, Praha 5, 150 00, Česká republika

Eva Náprstková

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2011 - Poslední vztah: 30. 11. 2016

vznik členství: 21. 5. 2007

Vrchlického 47/36, Praha 5, 150 00, Česká republika

Václav Petr

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2007 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 11. 6. 2007

vznik funkce: 11. 6. 2007

Staroměstské nám. 478/26, Praha 1, 110 00, Česká republika

Kateřina Poláková

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 3. 2007 - Poslední vztah: 28. 6. 2007

vznik členství: 21. 2. 2007

zánik členství: 11. 6. 2007

Havelská 494/31, Praha 1, 110 00, Česká republika

Katrin Poláková

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2007 - Poslední vztah: 29. 3. 2007

vznik členství: 21. 2. 2007

Havelská 494/31, Praha 1, 110 00, Česká republika

Zuzana Brázdová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2007 - Poslední vztah: 2. 11. 2011

vznik členství: 21. 2. 2007

Plovdivská 3426/7, Praha 4, 143 00, Česká republika

Martin Matoušek

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2002 - Poslední vztah: 21. 3. 2007

vznik členství: 24. 7. 2002

zánik členství: 21. 2. 2007

Geologická 994/7, Praha 5, Česká republika

Eva Náprstková

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2002 - Poslední vztah: 2. 11. 2011

zánik členství: 20. 5. 2007

Vrchlického 47/36, Praha 5, Česká republika

František Kodejš

Člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2002 - Poslední vztah: 21. 3. 2007

vznik členství: 24. 7. 2002

zánik členství: 21. 2. 2007

Pod Viaduktem 572, Praha 5, Česká republika

František Kodejš

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 1999 - Poslední vztah: 24. 7. 2002

Pod Viaduktem 572, Praha 5, Česká republika

Richard Bešta

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 1999 - Poslední vztah: 24. 7. 2002

Grussova 828/10, Praha 5, Česká republika

Martin Matoušek

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 1999 - Poslední vztah: 24. 7. 2002

Geologická 994/7, Praha 5, Česká republika

Eva Náprstková

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 1999 - Poslední vztah: 24. 7. 2002

Vrchlického 47/36, Praha 5, Česká republika

Ing. Karel Vopička

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 1999 - Poslední vztah: 24. 7. 2002

Řitka 171, Česká republika

Další vztahy firmy ERPET Group a.s.

2 fyzické osoby

Václav Petr

První vztah: 30. 9. 2020

Staroměstské náměstí 478/26, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Václav Matoušek

Předseda správní rady

První vztah: 30. 9. 2020

vznik členství: 30. 9. 2020

vznik funkce: 30. 9. 2020

Geologická 994/7, Praha, 152 00, Česká republika

Akcionáři

VÁCLAV PETR

Staroměstské náměstí 478/26, Česká republika, Praha, 110 00

od 30. 9. 2020

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 14. 12. 1999

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 14. 12. 1999
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).