Hlavní navigace

GAPA GROUP a.s.

Firma GAPA GROUP a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 17771, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 68 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27536611

Sídlo:

Ovocný trh 572/11, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

31. 3. 2008

DIČ:

CZ27536611

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
92000 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 17771, Městský soud v Praze

Obchodní firma

MUTIA a.s. od 31. 3. 2008

Obchodní firma

GAPA GROUP a.s. od 15. 9. 2008

Právní forma

Akciová společnost od 31. 3. 2008

adresa

Ovocný trh 572/11
Praha 1 11000 od 9. 12. 2011

adresa

Husovo nám. 5
Vamberk 51754 do 9. 12. 2011 od 15. 10. 2008

adresa

17. listopadu 237
Pardubice 53002 do 15. 10. 2008 od 31. 3. 2008

Předmět podnikání

Provozování hazardní hry podle ustanovení § 3 odst. 2 písm. e) zákona č. 186/2016 Sb. od 7. 3. 2018

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 26. 11. 2012

Provozování loterií a jiných podobných her podle zákona číslo 202/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů od 15. 9. 2008

Provozování výherních hracích přístrojů podle zákona číslo 202/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů od 15. 9. 2008

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování dalších služeb od 31. 3. 2008

Ostatní skutečnosti

Dne 12.8.2019 učinil jediný akcionář společnosti rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu takto: 1. Společnost BUSINESS INVESTMENTS a.s., se sídlem 17. listopadu 237, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, identifikační číslo 05183758, jako jediný akcionář společnosti GAPA GROUP a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 11000, identifikační číslo 27536611, rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti GAPA GROUP a.s. o částku 60,060.000,-- Kč (šedesát milionů šedesát tisíc korun českých), to je z dosavadní výše 128,060.000,-- Kč (jedno sto dvacet osm milionů šedesát tisíc korun českých) na čá stku 68,000.000,-- Kč (šedesát osm milionů korun českých). 2. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je, že situace na loterijním trhu již nevyžaduje základní kapitál přesahující 100,000.000,-- Kč (jedno sto milionů korun českých) a jediný akcionář (mateřská společnost) uvolněné zdroje lépe využije, než dceřiná společnost GAPA GROUP a.s., která má pouze zaměření na loterijní trh. 3. Snížení základního kapitálu bude provedeno znehodnocením 6 (šesti) kusů kmenových akcií společnosti "na jméno" v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč (deset milionů korun českých) s číselným označením 5 až 10 a dále 4 (čtyř) kusů kmenových akcií společnosti "na jméno" v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 15.000,-- Kč (patnáct tisíc korun českých), s číselným označením 1 až 4. 4. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 60,060.000,-- Kč (šedesát milionů šedesát tisíc korun českých) bude vyplacena jedinému akcionáři s tím, že k výplatě dojde do 30 (třiceti) dnů od účinnosti zápisu snížení základního kapitálu, resp . zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, případně namísto výplaty může být proveden zápočet vzájemných pohledávek, a to dle rozhodnutí statutárního ředitele společnosti GAPA GROUP a.s.. 5. Jediný akcionář vlastnící kmenové akcie společnosti, a to 6 (šest) kusů kmenových akcií společnosti "na jméno" v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč (deset milionů korun českých) s číselným označením 5 až 10, a dále 4 (čtyři) k usy kmenových akcií společnosti "na jméno" v listinné podobě, každá ve jmenovité hodnotě 15.000,-- Kč (patnáct tisíc korun českých), s číselným označením 1 až 4, je povinen předložit tyto akcie ke skartaci ve lhůtě tří (3) měsíců od zveřejnění výzvy stat utárního ředitele společnosti jedinému akcionáři. Předložení akcií ke skartaci bude provedeno v sídle společnosti v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hodin. do 22. 10. 2019 od 26. 8. 2019

Jediný akcionář společnosti GAPA GROUP a.s. při výkonu působnosti valné hromady ze dne 16.6.2016 schválil Projekt rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti, podle kterého se odštěpila část majetku společnosti GAPA GROUP a.s. a odštěpená část jmění rozdělované společnosti GAPA GROUP a.s. specifikovaná v projektu přešla na novou společnost BUSINESS INVESTMENTS a.s. od 21. 6. 2016

Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl dne 28.8.2008 takto: Schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti MUTIA a.s. upisováním nových akcií takto: a) z dosavadní částky 2,000,000,- Kč (dva miliony korun českých) na částku 158,060.000,- Kč (jednostopadesát šest milionů šedesát tisíc korun českých) nepeněžitými vklady s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částkou navrhovaného zvýšení základního kapitálu, b) upisování nových akcií se schvaluje nepeněžitými vklady spočívajícími v cenných papírech, to je v těchto akciích společnosti EBEN VAMBERK a.s. se sídlem Vamberk, Husovo nám. 5, PSČ 517 54, identifikační číslo 259 78 101: 12 (dvanáct) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 250.000,- Kč (dvěstěpadesát tisíc korun českých), emitovaných dne 1.10.2005 pod čísly 1 až 12, 24 (dvacet čtyři) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých), emitovaných dne 1.10.2005 pod čísly 1 až 24, přičemž představenstvo předložilo jedinému akcionáři zprávu, v níž zdůvodnilo navržené zvyšování základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem a nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem Ing. Milana Poláčka, Pardubice, Lonkova 484, číslo 1006/2008, z e dne 20.8.2008 částkou 156,060.000,- Kč (jednostopadesát šest milionů šedesát tisíc korun českých), c) na zvýšení základního kapitálu budou upsány akcie: 156 (jednostopadesát šest) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, každá s jmenovitou hodnotou ve výši 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých), 4 (čtyři) kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá s jmenovitou hodnotou ve výši 15.000,- Kč (patnáct tisíc korun českých), přičemž emisní kurz se rovná nominální hodnotě každé akcie, d) místem pro upisování akcie se stanovuje sídlo společnosti, a to ve lhůtě šesti měsíců ode dne právní moci rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu o povolení zápisu úmyslu zvýšit základní kapitál společnosti, přičemž počátek běhu této lhůty oznámí op rávněným osobám , v tomto případě nepeněžitého vkladu tedy předem určeným zájemcům, písemně představenstvo společnosti způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, e) lhůta pro upisování akcií se stanovuje na šest měsíců s tím, že počíná běžet nabytím právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku. do 15. 10. 2008 od 15. 9. 2008

Kapitál

Základní kapitál

vklad 68 000 000 Kč

od 22. 10. 2019

Základní kapitál

vklad 128 060 000 Kč

do 22. 10. 2019 od 23. 6. 2016

Základní kapitál

vklad 258 060 000 Kč

do 23. 6. 2016 od 10. 1. 2013

Základní kapitál

vklad 158 060 000 Kč

do 10. 1. 2013 od 15. 10. 2008

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 15. 10. 2008 od 31. 3. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 26 od 22. 10. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 4 od 22. 10. 2019
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 26 do 22. 10. 2019 od 23. 6. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 10 do 22. 10. 2019 od 10. 1. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 156 do 23. 6. 2016 od 15. 10. 2008
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 15 000 Kč, počet: 4 do 22. 10. 2019 od 15. 10. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 4 od 15. 9. 2008
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 15. 9. 2008 od 31. 3. 2008

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Richard Růžička

člen správní rady

První vztah: 5. 5. 2015

vznik členství: 5. 5. 2015

Svobody 1084, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Richard Růžička

Statutární ředitel

První vztah: 5. 5. 2015 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 5. 5. 2015

Svobody 1084, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, Česká republika

Richard Růžička

předseda představenstva

První vztah: 11. 5. 2014 - Poslední vztah: 5. 5. 2015

vznik členství: 18. 6. 2008

zánik členství: 5. 5. 2015

vznik funkce: 10. 7. 2012

zánik funkce: 5. 5. 2015

Svobody 1084, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, Česká republika

Alena Rychlíková

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2012 - Poslední vztah: 5. 5. 2015

vznik členství: 10. 7. 2012

zánik členství: 5. 5. 2015

Čermná nad Orlicí 158, 517 25, Česká republika

Další vztah k této osobě

Kamil Bořek

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2012 - Poslední vztah: 5. 5. 2015

vznik členství: 10. 7. 2012

zánik členství: 5. 5. 2015

Dobré 142, 517 93, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • WIONES s.r.o.

  17. listopadu 237, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

 • jednatel

  iLuKa s.r.o.

  Kubelíkova 1224/42, Praha Žižkov (Praha 3), 130 00

Richard Růžička

předseda představenstva

První vztah: 5. 9. 2012 - Poslední vztah: 11. 5. 2014

vznik členství: 18. 6. 2008

vznik funkce: 10. 7. 2012

Svobody 1084, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, Česká republika

Bc. Hana Dědková

člen představenstva

První vztah: 10. 3. 2011 - Poslední vztah: 5. 9. 2012

vznik členství: 23. 2. 2011

zánik členství: 10. 7. 2012

Lhoty u Potštejna 93, 517 41, Česká republika

Ing. Martin Jireš

předseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2010 - Poslední vztah: 5. 9. 2012

vznik členství: 18. 6. 2008

zánik členství: 10. 7. 2012

vznik funkce: 18. 6. 2008

zánik funkce: 10. 7. 2012

Masarykova 729, Kostelec nad Orlicí, 517 41, Česká republika

Ing. Dita Bečičková

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2010 - Poslední vztah: 10. 3. 2011

vznik členství: 16. 9. 2010

zánik členství: 23. 2. 2011

Luční 1368, Kostelec nad Orlicí, 517 41, Česká republika

Richard Růžička

člen představenstva

První vztah: 15. 9. 2008 - Poslední vztah: 5. 9. 2012

vznik členství: 18. 6. 2008

Mírová 1467, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, Česká republika

Ing. Martin Jireš

předseda představenstva

První vztah: 15. 9. 2008 - Poslední vztah: 30. 9. 2010

vznik členství: 18. 6. 2008

vznik funkce: 18. 6. 2008

Seifertova 1077, Kostelec nad Orlicí, 517 41, Česká republika

Jan Matoušek

člen představenstva

První vztah: 15. 9. 2008 - Poslední vztah: 30. 9. 2010

vznik členství: 18. 6. 2008

zánik členství: 16. 9. 2010

Rychnov nad Kněžnou 102, 516 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • Jednatel

  TANGER CLUB, s.r.o.

  17. listopadu 237, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

 • předseda dozorčí rady

  EG REAL a.s.

  Točitá 1964/34, Praha Krč, 140 00

Jitka Marková

člen představenstva

První vztah: 31. 3. 2008 - Poslední vztah: 15. 9. 2008

vznik členství: 31. 3. 2008

zánik členství: 18. 6. 2008

Brožíkova 436, Pardubice, 530 09, Česká republika

Za společnost jedná správní rada, a to tak, že navenek zastupuje společnost jediný člen správní rady ve všech věcech samostatně

od 8. 3. 2021

Statutární ředitel zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.

do 1. 1. 2021 od 5. 5. 2015

Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti předseda představenstva samostatně.

do 5. 5. 2015 od 15. 9. 2008

Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva samostatně.

do 15. 9. 2008 od 31. 3. 2008

Dozorčí rada

Historické vztahy

Miroslav Martínek

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2013 - Poslední vztah: 5. 5. 2015

vznik členství: 18. 7. 2013

zánik členství: 5. 5. 2015

Nádražní 553, Opočno, 517 73, Česká republika

Tomáš Ženka

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2012 - Poslední vztah: 5. 5. 2015

vznik členství: 20. 8. 2012

zánik členství: 5. 5. 2015

Čestice 119, 517 41, Česká republika

Zdeněk Rektor

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2012 - Poslední vztah: 5. 5. 2015

vznik členství: 10. 7. 2012

zánik členství: 5. 5. 2015

vznik funkce: 10. 7. 2012

zánik funkce: 5. 5. 2015

Na Bělidle 943, Týniště nad Orlicí, 517 21, Česká republika

Ing. Dita Bečičková

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2012 - Poslední vztah: 26. 11. 2012

vznik členství: 10. 7. 2012

zánik členství: 20. 8. 2012

Luční 1368, Kostelec nad Orlicí, 517 41, Česká republika

Tomáš Macháček

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2010 - Poslední vztah: 12. 8. 2013

vznik členství: 16. 9. 2010

zánik členství: 18. 7. 2013

Sídliště I. 480, Solnice, 517 01, Česká republika

Josef Šalda

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2010 - Poslední vztah: 5. 9. 2012

vznik členství: 16. 9. 2010

zánik členství: 10. 7. 2012

Polom 37, 517 41, Česká republika

Věra Poláková

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2010 - Poslední vztah: 5. 9. 2012

vznik členství: 16. 9. 2010

zánik členství: 10. 7. 2012

vznik funkce: 16. 9. 2010

zánik funkce: 10. 7. 2012

Tůmova 531, Kostelec nad Orlicí, 517 41, Česká republika

Lumír Černý

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2008 - Poslední vztah: 30. 9. 2010

vznik členství: 18. 6. 2008

zánik členství: 16. 9. 2010

Vamberk 643, 517 41, Česká republika

Václav Tyč

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2008 - Poslední vztah: 30. 9. 2010

vznik členství: 18. 6. 2008

zánik členství: 16. 9. 2010

vznik funkce: 18. 6. 2008

zánik funkce: 16. 9. 2010

Čestice 140, 517 41, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • předseda představenstva

  EG REAL a.s.

  Točitá 1964/34, Praha Krč, 140 00

 • Jednatel

  TANGER CLUB, s.r.o.

  17. listopadu 237, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

Ing. Veronika Tyčová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2008 - Poslední vztah: 30. 9. 2010

vznik členství: 28. 8. 2008

zánik členství: 16. 9. 2010

Struha 871, Vamberk, 517 54, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Věra Poláková

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 9. 2008 - Poslední vztah: 15. 9. 2008

vznik členství: 18. 6. 2008

zánik členství: 28. 8. 2008

Tůmova 531, Kostelec nad Orlicí, 517 41, Česká republika

Iva Němečková

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2008 - Poslední vztah: 15. 9. 2008

vznik členství: 31. 3. 2008

zánik členství: 18. 6. 2008

náměstí 17. listopadu 1257, Přelouč, 535 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Zdenka Vernerová

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2008 - Poslední vztah: 15. 9. 2008

vznik členství: 31. 3. 2008

zánik členství: 18. 6. 2008

Štrossova 1339, Pardubice, 530 03, Česká republika

Renata Doležalová

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2008 - Poslední vztah: 15. 9. 2008

vznik členství: 31. 3. 2008

zánik členství: 18. 6. 2008

vznik funkce: 31. 3. 2008

zánik funkce: 18. 6. 2008

Blahoutova 626, Pardubice, 530 12, Česká republika

Další vztahy firmy GAPA GROUP a.s.

1 fyzická osoba

Richard Růžička

člen správní rady

První vztah: 5. 5. 2015

vznik členství: 5. 5. 2015

Svobody 1084, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Richard Růžička

První vztah: 5. 5. 2015 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

Svobody 1084, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, Česká republika

Richard Růžička

První vztah: 5. 5. 2015 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

Svobody 1084, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, Česká republika

BUSINESS INVESTMENTS a.s.

První vztah: 31. 1. 2018

17. listopadu 237, Pardubice, 530 02

Další vztah k tomuto subjektu

 • Richard Růžička

  Člen správní rady

  Svobody 1084, Rychnov nad Kněžnou, 516 01, Česká republika

DEMIT s.r.o.

První vztah: 31. 3. 2008 - Poslední vztah: 15. 10. 2008

17. listopadu 237, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

Akcionáři

BUSINESS INVESTMENTS a.s., IČ: 05183758

17. listopadu 237, Česká republika, Pardubice, 530 02

od 31. 1. 2018

RICHARD RŮŽIČKA

Svobody 1084, Česká republika, Rychnov nad Kněžnou, 516 01

do 31. 1. 2018 od 5. 5. 2015

DEMIT s.r.o., IČ: 25930621

17. listopadu, Česká republika, Pardubice, 530 02

do 15. 10. 2008 od 31. 3. 2008

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 11. 2012

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 15. 11. 2012

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).