Hlavní navigace

GRAND PRINC MEDIA, a.s.

Firma GRAND PRINC MEDIA, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 17624, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 6 200 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26952025

Sídlo:

Chudenická 1057/34, Praha Hostivař, 102 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

5. 1. 2005

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
731 Reklamní činnosti
73110 Činnosti reklamních agentur
73200 Průzkum trhu a veřejného mínění

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 17624, Městský soud v Praze

Obchodní firma

GRAND PRINC MEDIA, a.s. od 20. 10. 2011

Obchodní firma

GRAND PRINC MORAVA, a.s. do 20. 10. 2011 od 5. 1. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 5. 1. 2005

adresa

Chudenická 1057/34
Praha 10200 od 21. 3. 2019

adresa

U Divadla 784
Pardubice 53002 do 21. 3. 2019 od 9. 3. 2018

adresa

Jankovcova 1345/61
Praha 17000 do 9. 3. 2018 od 5. 8. 2015

adresa

Na dlážděnce 348/42
Praha 18200 do 5. 8. 2015 od 27. 8. 2013

adresa

Roháčova 188/37
Praha 13000 do 27. 8. 2013 od 23. 8. 2011

adresa

Čechyňská 23/365
Brno 60200 do 23. 8. 2011 od 5. 1. 2005

adresa

Čechyňská 23/367
Brno 60200 do 5. 1. 2005 od 5. 1. 2005

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 25. 2. 2010

vydavatelské a nakladatelské činnosti do 25. 2. 2010 od 5. 1. 2005

reklamní činnost a marketing do 25. 2. 2010 od 5. 1. 2005

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 7. 3. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 5. 8. 2015 od 7. 3. 2014

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti, rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Pro posílení stability a finanční situace společnosti a realizace nových projektů se zvyšuje základní kapitál společnosti z dosavadní výše 2.200.000,-Kč (slovy: dva miliony dvěstě tisíc korun českých) o částku 4.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), tedy na celkovou částku 6.200.000,-Kč (slovy: šest milionů dvěstě tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem jediného konkrétního zájemce, jímž je jediný akcionář, tj. obchodní společnosti GRAND PRINC a.s. se sídlem v Praze 3, Vinohradská 1597 /174, PSČ: 130 00, IČ: 261 91 784, s vyloučením přednostního práva k upsání nových akcií dle ust. § 204a odst. 5, obch.zák. v důležitém zájmu společnosti, spočívající v nutnosti posílení finanční situace společnosti z důvodu realizace nových projektů. Upi sování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu 6.200.000,-Kč (slovy: šest milionů dvěstě tisíc korun českých) se nepřipouští. 2. Jediný akcionář obchodní společnost GRAND PRINC a.s. se sídlem v Praze 3, Vinohradská 1597/174, PSČ: 130 00, IČ: 261 91 784, se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií v důležitém zájmu společnosti ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 obch.zá k. 3. Celý rozsah navrhovaného zvýšení základního kapitálu ve výši 4.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) bude kryt emisí nových akcií. Emisní kurs jedné nové akcie se rovná jmenovité hodnotě akcie 100.000,-Kč (slovy: stotisíc korun českých) a bu de splacen upisovatelem v penězích. Emisní kurz všech nově emitovaných akcií na zvýšení základního kapitálu tedy činí 4.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliony korun českých). 4. Základní kapitál se zvyšuje v celém rozsahu upsáním celkem 40 (slovy: čtyřiceti) kusy nových kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,-Kč (slovy: stotisíc korun českých) v listinné podobě (dále jen "nové akcie"). V zhledem k tomu, že jediný akcionář se svého přednostního práva na upisování akcií výslovně vzdal, nové akcie na zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány předem určeným zájemcem ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. d) obch.zák., jímž je jediný akcionář, tj . obchodní společností GRAND PRINC a.s. se sídlem v Praze 3, Vinohradská 1597/174, IČ: 261 91 784. S nově emitovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Stávající akcie, jejich druh, forma, podoba a počet zůstávají nezměněny. 5. Emisní kurs nových 40 (slovy: čtyřiceti) akcií je jediný akcionář povinen upsat ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 Obchodn ího zákoníku, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií je stanovena lhůta 30 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Představenstvo je povinno předložit jedinému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 14 dnů od zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Tato smlouva bude obsahovat nejméně náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch.zák.. Místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude sídlo jediného akcionáře , tj. Praha 3, Vinohradská 1597/174, PSČ: 130 00. Emisní kurz akcií upisovaných bez využití přednostního práva bude roven jejich jmenovité hodnotě. 6. Celý emisní kurz upsaný akcií, tj. 4.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliony korun českých), je upisovatel povinen splatit ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne upsání nových akcií, a to na zvláštní účet tak, aby úhrada plné výše emisního kursu byla na tento účet př ipsána nejpozději do 90 dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti v obchodním rejstříku. 7. Jediný akcionář souhlasí se započtením pohledávky věřitele GRAND PRINC a.s. se sídlem v Praze 3, Vinohradská 1597/174, IČ: 261 91 784, ve výši celkem 4.000.000,-Kč (slovy: čtyři miliony korun českých) vůči společnosti, a to pohledávek na zaplacení kup ní ceny a ceny za dílo vzniklé ze smlouvy o dílo a ze smlouvy kupní, a to: 1. pohledávka na kupní cenu za papír GBB 11/08 ve výši 184 850,35 Kč (slovy: jedno sto osmdesát čtyři tisíc osm set padesát korun českých a třicet pět haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O998856 splatná dne 25.09.2008; 2. pohledávka na kupní cenu za papír GBB 12/08 ve výši 184 850,09 Kč (slovy: jedno sto osmdesát čtyři tisíc osm set padesát korun českých a devět setin haléře) vyúčtovaná dokladem číslo O998918 splatná dne 14.10.2008; 3. pohledávka na cenu za dílo za tisk GRB 13/08 ve výši 139 023,00 Kč (slovy: jedno sto třicet devět tisíc dvacet tři korun českých) vyúčtovaná dokladem číslo O9981009 splatná dne 14.11.2008; 4. pohledávka na kupní cenu za papír GBB 13/08 ve výši 156 191,14 Kč (slovy: jedno sto padesát šest tisíc sto devadesát jedna korun českých a čtrnáct haléřů) vyučtovaná dokladem číslo O9981010 sepsaná dne 14.11.2008; 5. pohledávka na kupní cenu za papír GBB 16/08 ve výši 156 191,14 Kč (slovy: jedno sto padesát šest tisíc sto devadesát jedna korun českých a čtrnáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000021 splatná dne 21.01.2009; 6. pohledávka na kupní cenu za papír GBB č. 12/08 ve výši 77 725,59 Kč (slovy: sedmdesát sedm tisíc sedm set dvacet pět korun českých a padesát devět haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000020 splatná dne 22.01.2009; 7. pohledávka na cenu za dílo za tisk obálky GRB 1/09 ve výši 51 592,00 Kč (slovy: padesát jedna tisíc pět set devadesát dva korun českých) vyúčtovaná dokladem číslo O99000148 splatná dne 25.02.2009; 8. pohledávka na kupní cenu za papír GRB č. 2/09 ve výši 119 344,18 Kč (slovy: jedno sto devatenáct tisíc tři sta čtyřicet čtyři korun českých a osmnáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000214 splatná dne 19.03.2009; pohledávka na kupní cenu za papír GRB č. 4/09 ve výši 136 492,18 Kč (slovy: jedno sto třicet šest tisíc čtyři sta devadesát dva korun českých a osmnáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000341 splatná dne 29.04.2009; 9. pohledávka na cenu za dílo za výrobu plakátů GBB, GRB ve výši 17 493,00 Kč (slovy: sedmnáct tisíc čtyři sta devadesát tři korun českých) vyúčtovaná dokladem číslo O99000361 splatná dne 13.05.2009; 10. pohledávka na kupní cenu za papír GRB č.5/09 ve výši 145 845,70 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet pět tisíc osm set čtyřicet pět korun českých a sedmdesát haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000390 splatná dne 25.06.2009; 11. pohledávka na kupní cenu za papír GBB č. 5/09 ve výši 61 034,11 Kč (slovy: šedesát jedna tisíc třicet čtyři korun českých a jedenáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000440 splatná dne 04.06.2009; 12. pohledávka na cenu za dílo za tisk GRB č. 6/09 ve výši 123 824,86 Kč (slovy: jedno sto dvacet tři tisíc osm set dvacet čtyři korun českých a osmdesát šest haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000454 splatná dne 11.06.2009; 13. pohledávka na kupní cenu za papír GRB č. 6/09 ve výši 145 845,70 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet pět tisíc osm set čtyřicet pět korun českých a sedmdesát haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000455 splatná dne 11.06.2009; 14. pohledávka na kupní cenu za papír GRB č. 7/09 ve výši 136 492,18 Kč (slovy: jedno sto třicet šest tisíc čtyři sta devadesát dva korun českých a osmnáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000527 splatná dne 01.07.2009; 15. pohledávka na kupní cenu za papír GBB č. 6/09 ve výši 61 034,11 Kč (slovy: šedesát jedna tisíc třicet čtyři korun českých a jedenáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000529 splatná dne 01.07.2009; 16. pohledávka na cenu za dílo za grafické zpracování GRB č. 7/09 ve výši 30 369,00 Kč (slovy: třicet tisíc tři sta šedesát devět korun českých) vyúčtovaná dokladem číslo O99000536 splatná dne 06.07.2009; 17. pohledávka na kupní cenu za papír GRB č. 8/09 ve výši 136 492,18 Kč (slovy: jedno sto třicet šest tisíc čtyři sta devadesát dva korun českých a osmnáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000590 splatná dne 22.07.2009; 18. pohledávka na cenu za dílo za tisk obálky GRB č. 8/09 ve výši 40 222,00 Kč (slovy: čtyřicet tisíc dvě stě dvacet dva korun českých) vyúčtovaná dokladem číslo O99000614 splatná dne 25.07.2009; 19. pohledávka na kupní cenu za papír GBB č. 7-8/09 ve výši 78 890,84 Kč (slovy: sedmdesát osm tisíc osm set devadesát korun českých a osmdesát čtyři haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000621 splatná dne 05.08.2009; 20. pohledávka na cenu za dílo za tisk GBB č. 7-8/09 ve výši 93 459,03 Kč (slovy: devadesát tři tisíc čtyři sta padesát devět korun českých a tři setiny haléře) vyúčtovaná dokladem číslo O99000622 splatná dne 05.08.2009; 21. pohledávka na cenu za dílo za tisk obálky GBB č. 7-8/09 ve výši 22 705,00 Kč (slovy: dvacet dva tisíc sedm set pět korun českých) vyúčtovaná dokladem číslo O99000623 splatná dne 05.08.2009; 22. pohledávka na cenu za dílo za tisk GRB č. 9/09 ve výši 142 406,11 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet dva tisíc čtyři sta šest korun českých a jedenáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000626 splatná dne 06.08.2009; 23. pohledávka na kupní cenu za papír GRB č. 9/09 ve výši 160 222,55 Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc dvě stě dvacet dva korun českých a padesát pět haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000627 splatná dne 06.08.2009; 24. pohledávka na kupní cenu za papír GBB č.9/09 ve výši 61 034,11 Kč (slovy: šedesát jedna tisíc třicet čtyři korun českých a jedenáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000775 splatná dne 24.09.2009; 25. pohledávka na kupní cenu za papír GRB č. 11/09 ve výši 136 492,18 Kč (slovy: jedno sto třicet tisíc čtyři sta devadesát dva korun českých a osmnáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000776 splatná dne 24.09.2009; 26. pohledávka na kupní cenu za papír GRB č. 12/09 ve výši 136 492,18 Kč (slovy: jedno sto třicet šest tisíc čtyři sta devadesát dva korun českých a osmnáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000873 splatná dne 19.10.2009; 27. pohledávka na kupní cenu za papír GBB č. 10/09 ve výši 61 034,11 Kč (slovy: šedesát jedna tisíc třicet čtyři korun českých a jedenáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000890 splatná dne 27.10.2009; 28. pohledávka na cenu za dílo za tisk GRB č. 13/09 ve výši 123 163,81 Kč (slovy: jedno sto dvacet tři tisíc sto šedesát tři korun českých a osmdesát jedna haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000916 splatná dne 06.11.2009; 29. pohledávka na kupní cenu za papír GRB č. 13/09 ve výši 136 492,18 Kč (slovy: jedno sto třicet šest tisíc čtyři sta devadesát dva korun českých a osmnáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99000917 splatná dne 06.11.2009; 30. pohledávka na cenu za dílo za tisk GRB č. 14/09 ve výši 125 088,04 Kč (slovy: jedno sto dvacet pět tisíc osmdesát osm korun českých a čtyři setiny haléře) vyúčtovaná dokladem číslo O99001000 splatná dne 04.01.2010; 31. pohledávka na kupní cenu za papír GBB č. 11/09 ve výši 61 034,11 Kč (slovy: šedesát jedna tisíc třicet čtyři korun českých a jedenáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99001002 splatná dne 26.11.2009; 32. pohledávka na kupní cenu za papír GRB č. 14/09 ve výši 120 210,12 Kč (slovy: jedno sto dvacet tisíc dvě stě deset korun českých a dvanáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99001003 splatná dne 26.11.2009; 33. pohledávka na cenu za dílo za tisk GRB č. 15/09 ve výši 125 088,04 Kč (slovy: jedno sto dvacet pět tisíc osmdesát osm korun českých a čtyři setiny haléře) vyúčtované dokladem číslo O99001074 splatná dne 16.12.2009; 34. pohledávka na kupní cenu za papír GRB č. 15/09 ve výši 120 210,12 Kč (slovy: jedno sto dvacet tisíc dvě stě deset korun českých a dvanáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99001075 splatná dne 16.12.2009; 35. pohledávka na kupní cenu za papír GBB č.12/09 ve výši 61 034,11 Kč (slovy: šedesát jedna tisíc třicet čtyři korun českých a jedenáct haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99001104 splatná dne 24.12.2009; 36. pohledávka na cenu za dílo za tisk obálky GBB č. 12/2009 ve výši 22 705,00 Kč (slovy: dvacet dva tisíc sedm set pět korun českých) vyúčtovaná dokladem číslo O99001154 splatná dne 14.01.2010; 37. pohledávka na cenu za dílo za tisk GRB č. 16/09 ve výši 107 325,85 Kč (slovy: jedno sto sedm tisíc tři sta dvacet pět korun českých a osmdesát pět haléřů) vyúčtovaná dokladem číslo O99001158 splatná dne 14.01.2010. Existence výše uvedených pohledávek č. 1 až č. 38 je potvrzena potvrzením auditora Ing. Karla Cejpka ze dne 31.12.2009. Tyto pohledávky pak budou započteny proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných akcií. Důvodem navrhovaného započtení je sníže ní rozsahu závazků společnosti vůči akcionáři a vzájemnost pohledávek. K uzavření smlouvy o započtení pohledávky mezi společností GRAND PRINC a.s. se sídlem Praha 3, Vinohradská 1597/174, IČ: 261 91 784 a společností je stanovena lhůta 14 (slovy: čtrnáct) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení pohledávky. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření smlouvy o započtení pohledávky obchodní společnosti GRAND PRINC a.s. se sídlem v Praze 3, Vinohradská 1597/174, IČ: 261 91 784 do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne upsání akcií. do 6. 4. 2010 od 9. 3. 2010

Kapitál

Základní kapitál

vklad 6 200 000 Kč

od 6. 4. 2010

Základní kapitál

vklad 2 200 000 Kč

do 6. 4. 2010 od 5. 1. 2005
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 62 od 7. 3. 2014
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 62 do 7. 3. 2014 od 6. 4. 2010
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 22 do 6. 4. 2010 od 5. 1. 2005

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Jiří Minařík

předseda správní rady

První vztah: 21. 3. 2019

vznik členství: 21. 3. 2019

vznik funkce: 21. 3. 2019

Janáčkova 300/5, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Dalších 28 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jiří Minařík

statutární ředitel

První vztah: 21. 3. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 21. 3. 2019

vznik funkce: 21. 3. 2019

Janáčkova 300/5, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Milan Zavadil

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2018 - Poslední vztah: 21. 3. 2019

vznik členství: 1. 4. 2017

zánik členství: 21. 3. 2019

zánik funkce: 21. 3. 2019

Na Příkopech 181, Spojil, 530 02, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Milan Zavadil

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 2017 - Poslední vztah: 25. 10. 2018

vznik členství: 1. 4. 2017

Okružní 162, Spojil, 530 02, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

David Mikula

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2015 - Poslední vztah: 15. 11. 2017

vznik členství: 5. 8. 2015

zánik členství: 31. 3. 2017

vznik funkce: 5. 8. 2015

zánik funkce: 31. 3. 2017

Marty Krásové 923/7, Praha, 196 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • Jednatel

  BIG CLEANING s.r.o.

  Měcholupy 101 Velká Černoc, 438 01

 • jednatel

  NEJ OZON s.r.o.

  Ortenovo náměstí 1524/36, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

 • jednatel

  SPACE 4U s.r.o.

  Ortenovo náměstí 1524/36, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

David Mikula

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2015 - Poslední vztah: 15. 11. 2017

vznik členství: 5. 8. 2015

zánik členství: 31. 3. 2017

vznik funkce: 5. 8. 2015

zánik funkce: 31. 3. 2017

Marty Krásové 923/7, Praha, 196 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • Jednatel

  BIG CLEANING s.r.o.

  Měcholupy 101 Velká Černoc, 438 01

 • jednatel

  NEJ OZON s.r.o.

  Ortenovo náměstí 1524/36, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

 • jednatel

  SPACE 4U s.r.o.

  Ortenovo náměstí 1524/36, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

David Mikula

předseda představenstva

První vztah: 29. 8. 2013 - Poslední vztah: 5. 8. 2015

vznik členství: 7. 9. 2012

zánik členství: 5. 8. 2015

vznik funkce: 7. 9. 2012

zánik funkce: 5. 8. 2015

Marty Krásové 923/7, Praha, 196 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • Jednatel

  BIG CLEANING s.r.o.

  Měcholupy 101 Velká Černoc, 438 01

 • jednatel

  NEJ OZON s.r.o.

  Ortenovo náměstí 1524/36, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

 • jednatel

  SPACE 4U s.r.o.

  Ortenovo náměstí 1524/36, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

David Mikula

předseda představenstva

První vztah: 18. 9. 2012 - Poslední vztah: 29. 8. 2013

vznik členství: 7. 9. 2012

vznik funkce: 7. 9. 2012

Bryksova 763/46, Praha 9, 198 00, Česká republika

Michal Pařízek

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2012 - Poslední vztah: 5. 8. 2015

vznik členství: 7. 9. 2012

zánik členství: 15. 5. 2015

zánik funkce: 15. 5. 2015

Gercenova 931/17, Praha 15, 102 00, Česká republika

Tomáš Bělohradský

člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2011 - Poslední vztah: 5. 8. 2015

vznik členství: 9. 8. 2011

zánik členství: 5. 8. 2015

zánik funkce: 5. 8. 2015

Zelenohorská 513/3, Praha 8, 181 00, Česká republika

David Mikula

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2010 - Poslední vztah: 23. 8. 2011

vznik členství: 8. 9. 2010

zánik členství: 9. 8. 2011

Bryksova 763/46, Praha 9, 198 00, Česká republika

Vladimír Blecha

člen představenstva

První vztah: 9. 3. 2010 - Poslední vztah: 2. 11. 2010

vznik členství: 25. 1. 2010

zánik členství: 8. 9. 2010

Věžická 2715/12, Praha 9, 193 00, Česká republika

Petr Horáček DiS.

člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2008 - Poslední vztah: 9. 3. 2010

vznik členství: 19. 12. 2007

zánik členství: 25. 1. 2010

Prchalova 119, Radonice, 250 73, Česká republika

Jana Zachovalová

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2006 - Poslední vztah: 14. 2. 2008

vznik členství: 24. 8. 2006

zánik členství: 19. 12. 2007

Spojovací 2005/9, Brno, 616 00, Česká republika

Petr Horáček DiS.

předseda představenstva

První vztah: 5. 1. 2005 - Poslední vztah: 14. 2. 2008

vznik členství: 5. 1. 2005

zánik členství: 19. 12. 2007

vznik funkce: 5. 1. 2005

zánik funkce: 19. 12. 2007

Prchalova 119, Radonice, 250 73, Česká republika

Mgr. Marcela Strohmaierová

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2005 - Poslední vztah: 30. 11. 2006

vznik členství: 5. 1. 2005

zánik členství: 24. 8. 2006

Běchorská 2229/15, Praha 9, 193 00, Česká republika

Tomáš Pavelka

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2005 - Poslední vztah: 14. 2. 2008

vznik členství: 5. 1. 2005

zánik členství: 19. 12. 2007

Žitenická 1531, Čáslav, 286 01, Česká republika

Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně.

do 1. 1. 2021 od 21. 3. 2019

Člen představenstva zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.

do 21. 3. 2019 od 5. 8. 2015

Členové představenstva zastupují společnost ve všech věcech. Společnost přitom zastupuje vždy předseda představenstva samostatně. Pokud má společnost jediného akcionáře, může mít představenstvo jednoho člena, který v takovém případě zastupuje společnost s amostatně. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že kobchodní firmě společnosti připojí vlastnoruční podpis samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Pokud má společnost jediného akcionáře, má představenstvo jednoho člena, který jménem společnosti jedná samostatně.

do 5. 8. 2015 od 7. 3. 2014

Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti navenek jedná představenstvo tak, že ve všech záležitostech jednají jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodní firmě společnosti připojí vlastnoruční podpis samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Pokud má společnost jediného akcionáře, má představenstvo jednoho člena, který jménem společnosti jedná samostatně.

do 7. 3. 2014 od 14. 2. 2008

Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti navenek jedná představenstvo tak, že ve všech záležitostech jednají jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodní firmě společnosti připojí vlastnoruční podpis samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně.

do 14. 2. 2008 od 5. 1. 2005

Dozorčí rada

Historické vztahy

Petr Michnáč

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2017 - Poslední vztah: 21. 3. 2019

vznik členství: 1. 4. 2017

zánik členství: 21. 3. 2019

zánik funkce: 21. 3. 2019

U parku 1506/4, Karviná, 733 01, Česká republika

Adam Fairaisl

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2015 - Poslední vztah: 15. 11. 2017

vznik členství: 5. 8. 2015

zánik členství: 31. 3. 2017

vznik funkce: 5. 8. 2015

zánik funkce: 31. 3. 2017

Chýnovská 93, Libčice nad Vltavou, 252 66, Česká republika

Adam Fairaisl

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2015 - Poslední vztah: 15. 11. 2017

vznik členství: 5. 8. 2015

zánik členství: 31. 3. 2017

vznik funkce: 5. 8. 2015

zánik funkce: 31. 3. 2017

Chýnovská 93, Libčice nad Vltavou, 252 66, Česká republika

Vladimír Peták

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2012 - Poslední vztah: 5. 8. 2015

vznik členství: 7. 9. 2012

zánik členství: 5. 8. 2015

vznik funkce: 7. 9. 2012

zánik funkce: 5. 8. 2015

Koněvova 1814/146, Praha 3, 130 00, Česká republika

Zdeněk Malík

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 1. 2012 - Poslední vztah: 18. 9. 2012

vznik členství: 21. 10. 2011

zánik členství: 7. 9. 2012

vznik funkce: 21. 10. 2011

zánik funkce: 7. 9. 2012

Pecháčkova 1288/6, Praha 5, 150 00, Česká republika

Martin Moravec

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 1. 2012 - Poslední vztah: 5. 8. 2015

vznik členství: 21. 10. 2011

zánik členství: 5. 8. 2015

zánik funkce: 5. 8. 2015

Nad Obcí 264, Nová Ves, 250 63, Česká republika

Jiří Kaplan

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 3. 2011 - Poslední vztah: 9. 1. 2012

vznik členství: 14. 1. 2011

zánik členství: 21. 10. 2011

Zemědělská 19, Brno, 613 00, Česká republika

Irena Dosedlová

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2010 - Poslední vztah: 5. 8. 2015

vznik členství: 25. 1. 2010

zánik členství: 5. 8. 2015

zánik funkce: 5. 8. 2015

Rosická 315/7, Popůvky, 664 41, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jana Smutná

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2010 - Poslední vztah: 9. 1. 2012

vznik členství: 25. 1. 2010

zánik členství: 21. 10. 2011

J.Fajmonové 2231/16, Brno, 628 00, Česká republika

Jitka Mikulová DiS.

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2008 - Poslední vztah: 9. 3. 2010

vznik členství: 19. 12. 2007

zánik členství: 25. 1. 2010

Bryksova 763/46, Praha 9, 198 00, Česká republika

Eva Jadrná

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2008 - Poslední vztah: 2. 11. 2010

vznik členství: 19. 12. 2007

zánik členství: 25. 10. 2010

Zikova 2115/26, Brno, 628 00, Česká republika

David Mikula

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2008 - Poslední vztah: 9. 3. 2010

vznik členství: 19. 12. 2007

zánik členství: 25. 1. 2010

Bryksova 763/46, Praha 9, 198 00, Česká republika

Eva Jadrná

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2006 - Poslední vztah: 14. 2. 2008

vznik členství: 24. 8. 2006

zánik členství: 19. 12. 2007

Zikova 2115/26, Brno, 628 00, Česká republika

Jitka Kubíčková DiS.

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2005 - Poslední vztah: 14. 2. 2008

vznik členství: 5. 1. 2005

zánik členství: 5. 1. 2006

Bryksova 763/46, Praha 9, 198 00, Česká republika

David Mikula

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2005 - Poslední vztah: 14. 2. 2008

vznik členství: 5. 1. 2005

zánik členství: 5. 1. 2006

Bryksova 763/46, Praha 9, 198 00, Česká republika

Petra Ebertová

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 1. 2005 - Poslední vztah: 30. 11. 2006

vznik členství: 5. 1. 2005

zánik členství: 24. 8. 2006

Bryksova 762/44, Praha 9, 198 00, Česká republika

Další vztahy firmy GRAND PRINC MEDIA, a.s.

1 fyzická osoba

Ing. Jiří Minařík

předseda správní rady

První vztah: 21. 3. 2019

vznik členství: 21. 3. 2019

vznik funkce: 21. 3. 2019

Janáčkova 300/5, Ústí nad Labem, 400 07, Česká republika

Dalších 28 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Milan Zavadil

První vztah: 25. 10. 2018 - Poslední vztah: 21. 3. 2019

Na Příkopech 181, Spojil, 530 02, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Milan Zavadil

První vztah: 7. 3. 2017 - Poslední vztah: 25. 10. 2018

Okružní 162, Spojil, 530 02, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

David Mikula

První vztah: 27. 8. 2013 - Poslední vztah: 7. 3. 2017

Marty Krásové 923/7, Praha, 196 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • Jednatel

  BIG CLEANING s.r.o.

  Měcholupy 101 Velká Černoc, 438 01

 • jednatel

  NEJ OZON s.r.o.

  Ortenovo náměstí 1524/36, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

 • jednatel

  SPACE 4U s.r.o.

  Ortenovo náměstí 1524/36, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

David Mikula

První vztah: 27. 8. 2013 - Poslední vztah: 7. 3. 2017

Marty Krásové 923/7, Praha, 196 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • Jednatel

  BIG CLEANING s.r.o.

  Měcholupy 101 Velká Černoc, 438 01

 • jednatel

  NEJ OZON s.r.o.

  Ortenovo náměstí 1524/36, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

 • jednatel

  SPACE 4U s.r.o.

  Ortenovo náměstí 1524/36, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

BONARCADO a.s.

První vztah: 18. 9. 2012 - Poslední vztah: 27. 8. 2013

Na poříčí 1071/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • JT CAPITAL a.s.

  Na poříčí 1071/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Petr Thomson

  člen dozorčí rady

  Bratislavská 1487/5, Praha, 102 00, Česká republika

 • Petr Horáček

  člen představenstva

  Na poříčí 1071/17, Praha, 110 00, Česká republika

Akcionáři

MILAN ZAVADIL

Na Příkopech 181, Česká republika, Spojil, 530 02

do 21. 3. 2019 od 25. 10. 2018

MILAN ZAVADIL

Okružní 162, Česká republika, Spojil, 530 02

do 25. 10. 2018 od 7. 3. 2017

DAVID MIKULA

Marty Krásové 923/7, Česká republika, Praha, 196 00

do 7. 3. 2017 od 27. 8. 2013

BONARCADO a.s., IČ: 28389743

Roháčova 188/37, Česká republika, Praha 3, 130 00

do 27. 8. 2013 od 18. 9. 2012

AVOLUNA HOLDING LIMITED

Kyperská republika

do 18. 9. 2012 od 9. 1. 2012

GRAND PRINC, a.s., IČ: 26191784

Vinohradská 1597/174, Česká republika, Praha 3, 130 00

do 9. 1. 2012 od 2. 11. 2010

GRAND PRINC, spol. s r.o., IČ: 26191784

Toužimská, Česká republika, Praha 9, 197 00

do 2. 11. 2010 od 5. 1. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 5. 1. 2005

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 5. 1. 2005
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).