Hlavní navigace

HC Slavia Praha a.s.

Firma HC Slavia Praha a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 12052, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 22 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

61507393

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

22. 6. 1994

DIČ:

CZ61507393

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
731 Reklamní činnosti
93110 Provozování sportovních zařízení
93120 Činnosti sportovních klubů
93290 Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 12052, Městský soud v Praze

Obchodní firma

HC Slavia Praha s.r.o. od 22. 6. 1994

Obchodní firma

HC Slavia Praha a.s. od 30. 6. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 30. 6. 2007

Právní forma

Společnost s ručením omezeným do 30. 6. 2007 od 22. 6. 1994

adresa

Vladivostocká 1460/10
Praha 10 10000 od 22. 6. 1994

Předmět podnikání

Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy a sportu od 21. 9. 2011

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 4. 2. 2010

Poskytování tělovýchovných služeb do 21. 9. 2011 od 4. 2. 2010

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 4. 2. 2010 od 15. 7. 1997

provozování prádelny do 4. 2. 2010 od 30. 11. 1995

provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici do 4. 2. 2010 od 22. 6. 1994

provozování veř. tělových.škol,pořádání kurzů pro cvičitele, trenéry a rozhodčí,pořádání tělových.kurzů a činnost sport. instruktorů do 4. 2. 2010 od 22. 6. 1994

pořádání sportovních utkání ,soutěží a turnajů do 4. 2. 2010 od 22. 6. 1994

pronájem nebytových prostor spojený s dalšími službami do 4. 2. 2010 od 22. 6. 1994

provozování odstavného parkoviště do 4. 2. 2010 od 22. 6. 1994

reklamní činnost do 4. 2. 2010 od 22. 6. 1994

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s vyjímkou zboží,které je uvedeno v příl .2-3 zák.č. 455/91 Sb. a tímto zák. vyloučeného do 4. 2. 2010 od 22. 6. 1994

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti konaná dne 16.8.2018, přijala v souladu s právními předpisy a zakladatelskými dokumenty společnosti toto usnesení o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií: I. Hodnota zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 20,000.000,-- Kč (dvacet milionů korun českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 2,000.000,-- Kč (dva miliony korun českých), na novou výši základního kapitálu, která představuje 22,000.000,-- Kč (dvacet dva milionů korun českých). Upisování akcií nad ani pod částku 20,000.000,-- Kč (dvacet milionů korun českých) navrhovaného zvýšení základního kapitálu, se nepřipouští. II. Upisované akcie - Základní kapitál se zvyšuje upsáním těchto nových akcií: 1) Počet upisovaných akcií: 100.000 ks (celkem) 2) Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 200,-- Kč 3) Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 20,000.000,-- Kč 4) Emisní kurs upisovaných akcií 200,-- Kč/1kus 5) Emisní kurs všech upisovaných akcií: 20,000.000,-- Kč 6) Druh upisovaných akcií: kmenové 7) Forma upisovaných akcií: na jméno 8) Podoba všech upisovaných akcií: listinné (dále jen Akcie) III. Přednostní právo na upisování akcií: Přednostní právo na upisování Akcií specifikovaných pod bodem II se vylučuje. IV. Způsob upisování akcií: Valná hromada rozhodla, že všechny nově upisované Akcie specifikované pod bodem II., budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je: 1)společnost Merit Asset s.r.o., se sídlem U Divadla 784, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 252 82 549, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12764, které Společnost nabídne k upsání celkem 100.000 ku sů Akcií specifikovaných pod bodem II., v úhrnné jmenovité hodnotě 20,000.000,-- Kč, za emisní kurs všech jím upisovaných akcií v úhrnné výši 20,000.000,-- Kč, při emisním kurzu jedné upisované Akcie ve výši 200,-- Kč. Akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky. V. Lhůta pro upisování akcií: Lhůta pro upisování akcií činí 90 (devadesát) kalendářních dnů a začíná běžet ode dne 16.8.2018 (šestnáctého srpna roku dva tisíce osmnáct), včetně. Upisováním akcií se rozumí uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 zákona č. 90/2012 Sb., mezi společností, na straně jedné a předem určeným zájemcem, jakožto upisovatelem, na straně druhé, s úředně ověřenými podpisy obou účastníků smlouvy. VI. Lhůta splacení emisního kursu akcií a bankovní spojení: S ohledem na skutečnost, že emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně smlouvou o započtení pohledávky, neuvádí se bankovní účet, na který je upisovatel povinen splatit emisní kurs nově upsaných akcií. VII. Souhlas se započtením pohledávek: Započtení pohledávek předem určeným zájemcem vůči společnosti specifikovaných níže pod bodem VII.1 proti pohledávce Společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu jím upsaných akcií, se připouští. Započtení je výhradní formou splacení emisního kurzu nově upisovaných Akcií specifikovaných pod bodem II. VII.1 Valná hromada uděluje souhlas, aby na pohledávku Společnosti vůči zájemci - společnosti Merit Asset s.r.o., se sídlem U Divadla 784, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 252 82 549 v celkové výši 20,000.000,-- Kč (dvacet milionů korun českých) spočívají cí v povinnosti splatit emisní kurs 100.000 kusů jím upsaných nových kmenových Akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 200,--Kč/1kus, specifikovaných pod bodem II., byly započteny pohledávky tohoto zájemce v celkové výši 20,000.000,-- Kč (dvacet milionů koru n českých), a to: -peněžitá pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 28.4.2017 mezi Merit Asset s.r.o. jako zapůjčitelem a Společností jako vydlužitelem, dle které Merit Asset s.r.o. zapůjčila Společnosti částku ve výši 500.000,-- Kč (pět set tisíc korun českýc h) a Společnost se zavázala tuto částku spolu s příslušenstvím spočívajícím v úrocích ve výši 3 % p.a. (tři procenta ročně) vrátit zapůjčiteli do 31.12.2017 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce sedmnáct); připouští se, aby z této pohledávky Merit A sset s.r.o. za Společností byla na pohledávku Společnosti vůči Merit Asset s.r.o., která Společnosti vznikne na základě upsání akcií Merit Asset s.r.o., započtena částka odpovídající půjčené jistině a úrokům ke dni 30.6.2018, tj. částka ve výši 517.630,13 Kč (pět set sedmnáct tisíc šest set třicet korun českých třináct haléřů), když zbývající část úroků nebude k započtení použita a bude Společností uhrazena Merit Asset s.r.o. jiným způsobem, -peněžitá pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 21.10.2016 mezi Merit Asset s.r.o. jako zapůjčitelem a Společností jako vydlužitelem, dle které Merit Asset s.r.o. zapůjčila Společnosti částku ve výši 600.000,-- Kč (šest set tisíc korun česk ých) a Společnost se zavázala tuto částku spolu s příslušenstvím spočívajícím v úrocích ve výši 3 % p.a. (tři procenta ročně) vrátit zapůjčiteli do 31.12.2017 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce sedmnáct); připouští se, aby z této pohledávky Me rit Asset s.r.o. za Společností byla na pohledávku Společnosti vůči Merit Asset s.r.o., která Společnosti vznikne na základě upsání akcií Merit Asset s.r.o., započtena částka odpovídající půjčené jistině a úrokům ke dni 30.6.2018, tj. částka ve výši 630.4 67,02 Kč (šest set třicet tisíc čtyři sta šedesát sedm korun českých dva haléře), když zbývající část úroků nebude k započtení použita a bude Společností uhrazena Merit Asset s.r.o. jiným způsobem. -peněžitá pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 23.11.2016 mezi Merit Asset s.r.o. jako zapůjčitelem a Společností jako vydlužitelem, dle které Merit Asset s.r.o. zapůjčila Společnosti částku ve výši 400.000,-- Kč (čtyři sta tisíc korun čes kých) a Společnost se zavázala tuto částku spolu s příslušenstvím spočívajícím v úrocích ve výši 3 % p.a. (tři procenta ročně) vrátit zapůjčiteli do 31.12.2017 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce sedmnáct); připouští se, aby z této pohledávky Mer it Asset s.r.o. za Společností byla na pohledávku Společnosti vůči Merit Asset s.r.o., která Společnosti vznikne na základě upsání akcií Merit Asset s.r.o., započtena částka odpovídající půjčené jistině a úrokům ke dni 30.6.2018, tj. částka ve výši 419.22 9,39 Kč (čtyři sta devatenáct tisíc dvě stě dvacet devět korun českých třicet devět haléřů), když zbývající část úroků nebude k započtení použita a bude Společností uhrazena Merit Asset s.r.o. jiným způsobem, -peněžitá pohledávka z titulu smlouvy o úvěru, uzavřené dne 16.2.2017 mezi Nizberen s.r.o. jako úvěrujícím a Společností jako úvěrovaným, dle které Nizberen s.r.o. poskytla Společnosti částku ve výši 1,200.000,-- Kč (jeden milion dvě stě tisíc korun český ch) a Společnost se zavázala tuto částku spolu s příslušenstvím spočívajícím v úrocích ve výši 3 % p.a. (tři procenta ročně) vrátit úvěrujícímu do 31.12.2017 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce sedmnáct); postoupená smlouvou o postoupení pohledáv ky uzavřenou dne 20.6.2018 mezi Nizberen s.r.o. jako postupitelem a Merit Asset s.r.o. jako postupníkem; připouští se, aby z této pohledávky Merit Asset s.r.o. za Společností byla na pohledávku Společnosti vůči Merit Asset s.r.o., která Společnosti vznikn e na základě upsání akcií Merit Asset s.r.o., započtena částka odpovídající půjčené jistině, tj. částka ve výši 1,200.000,-- Kč (jeden milion dvě stě tisíc korun českých), když úroky nebudou k započtení použity a budou Společností uhrazeny Merit Asset s.r .o. jiným způsobem, -peněžitá pohledávka z titulu smlouvy o úvěru, uzavřené dne 13.11.2013 mezi Merit Asset s.r.o. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem, dle které Merit Asset s.r.o. poskytla Společnosti částku ve výši 5,250.000,-- Kč (pět milionů dvě stě padesát tisíc korun českých) a Společnost se zavázala tuto částku spolu s příslušenstvím spočívajícím v úrocích ve výši 7 % p.a. (sedm procent ročně) vrátit věřiteli do 31.12.2013 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce třináct); postoupená smlouvou o postoupení p ohledávky uzavřenou dne 2.1.2015 mezi Merit Asset s.r.o. jako postupitelem a panem Vladimírem Pitterem jako postupníkem a postoupená smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 20.6.2018 mezi panem Vladimírem Pitterem jako postupitelem a Merit Asset s. r.o. jako postupníkem; připouští se, aby z této pohledávky Merit Asset s.r.o. za Společností byla na pohledávku Společnosti vůči Merit Asset s.r.o., která Společnosti vznikne na základě upsání akcií Merit Asset s.r.o., započtena částka odpovídající půjčen é jistině a části úroků, tj. částka ve výši 5,749.474,63 Kč (pět milionů sedm set čtyřicet devět tisíc čtyři sta sedmdesát čtyři koruny české šedesát tři haléřů), když zbývající část úroků nebude k započtení použita a bude Společností uhrazena Merit Asset s.r.o. jiným způsobem, -peněžitá pohledávka z titulu smlouvy o úvěru, uzavřené dne 28.4.2014 mezi Merit Asset s.r.o. jako věřitelem a Společností jako dlužníkem, dle které Merit Asset s.r.o. poskytla Společnosti částku ve výši 4,500.000,-- Kč (čtyři miliony pět set tisíc korun českých) a Společnost se zavázala tuto částku spolu s příslušenstvím spočívajícím v úrocích ve výši 7 % p.a. (sedm procent ročně) vrátit věřiteli do 31.12.2015 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce patnáct); postoupená smlouvou o postoupení pohledáv ky uzavřenou dne 2.1.2015 mezi Merit Asset s.r.o. jako postupitelem a panem Vladimírem Pitterem jako postupníkem a postoupená smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 20.6.2018 mezi panem Vladimírem Pitterem jako postupitelem a Merit Asset s.r.o. ja ko postupníkem; připouští se, aby z této pohledávky Merit Asset s.r.o. za Společností byla na pohledávku Společnosti vůči Merit Asset s.r.o., která Společnosti vznikne na základě upsání akcií Merit Asset s.r.o., započtena částka odpovídající půjčené jisti ně a části úroků, tj. částka ve výši 4,681.136,99 Kč (čtyři miliony šest set osmdesát jedna tisíc jedno sto třicet šest korun českých devadesát devět haléřů), když zbývající část úroků nebude k započtení použita a bude Společností uhrazena Merit Asset s.r .o. jiným způsobem, -peněžitá pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 21.12.2016 mezi panem Vladimírem Pitterem jako zapůjčitelem a Společností jako vydlužitelem, dle které pan Vladimír Pitter zapůjčil Společnosti částku ve výši 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc koru n českých) a Společnost se zavázala tuto částku spolu s příslušenstvím spočívajícím v úrocích ve výši 3 % p.a. (tři procenta ročně) vrátit zapůjčiteli do 31.12.2017 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce sedmnáct); postoupená smlouvou o postoupení po hledávky uzavřenou dne 20.6.2018 mezi panem Vladimírem Pitterem jako postupitelem a Merit Asset s.r.o. jako postupníkem; připouští se, aby z této pohledávky Merit Asset s.r.o. za Společností byla na pohledávku Společnosti vůči Merit Asset s.r.o., která Sp olečnosti vznikne na základě upsání akcií Merit Asset s.r.o., započtena částka odpovídající půjčené jistině, tj. částka ve výši 200.000,-- Kč (dvě stě tisíc korun českých), když úroky nebudou k započtení použity a budou Společností uhrazeny Merit Asset s. r.o. jiným způsobem, -peněžitá pohledávka z titulu smlouvy o půjčce, uzavřené dne 30.6.2011 mezi panem Vladimírem Pitterem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem, dle které pan Vladimír Pitter poskytnul Společnosti částku ve výši 300.000,-- Kč (tři sta tisíc korun českýc h) a Společnost se zavázala tuto částku vrátit věřiteli do 30.6.2012 (třicátého června roku dva tisíce dvanáct); postoupená smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 20.6.2018 mezi panem Vladimírem Pitterem jako postupitelem a Merit Asset s.r.o. jako postupníkem; připouští se, aby z této pohledávky Merit Asset s.r.o. za Společností byla na pohledávku Společnosti vůči Merit Asset s.r.o., která Společnosti vznikne na základě upsání akcií Merit Asset s.r.o., započtena částka odpovídající půjčené jistině , tj. částka ve výši 300.000,-- Kč (tři sta tisíc korun českých), -peněžitá pohledávka z titulu smlouvy o zápůjčce, uzavřené dne 11.6.2018 mezi Merit Asset s.r.o. jako zapůjčitelem a Společností jako vydlužitelem, dle které Merit Asset s.r.o. zapůjčila Společnosti částku ve výši 2,000.000,-- Kč (dva miliony korun českýc h) a Společnost se zavázala tuto částku spolu s příslušenstvím spočívajícím v úrocích ve výši 3 % p.a. (tři procenta ročně) vrátit zapůjčiteli do 31.12.2018 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce osmnáct); připouští se, aby z této pohledávky Merit As set s.r.o. za Společností byla na pohledávku Společnosti vůči Merit Asset s.r.o., která Společnosti vznikne na základě upsání akcií Merit Asset s.r.o., započtena částka odpovídající půjčené jistině, tj. částka ve výši 2,000.000,-- Kč (dva miliony korun če ských), když úroky nebudou k započtení použity a budou Společností uhrazeny Merit Asset s.r.o. jiným způsobem, -peněžitá pohledávka z titulu smlouvy o postoupení pohledávek, uzavřené dne 25.7.2018 mezi Merit Asset s.r.o. jako postupitelem a Společností jako postupníkem, dle které Merit Asset s.r.o. postoupila na Společnost pohledávku vůči spolku Hockey Club Slavia Praha z titulu smlouvy o zápůjčce ve výši 2,000.000,-- Kč (dva miliony korun českých) a Společnost se zavázala za toto postoupení zaplatit postupiteli částku ve výši 2,000.000,-- Kč (dva miliony korun českých) do 31.12.2018 (třicátého prvního prosince ro ku dva tisíce osmnáct); připouští se, aby z této pohledávky Merit Asset s.r.o. za Společností byla na pohledávku Společnosti vůči Merit Asset s.r.o., která Společnosti vznikne na základě upsání akcií Merit Asset s.r.o., započtena částka odpovídající úplat ě za postoupení pohledávky, tj. částka ve výši 2,000.000,-- Kč (dva miliony korun českých) a -peněžitá pohledávka z titulu neuhrazených faktur za dodání hokejového vybavení vystavených STŘÍDA SPORT s.r.o. Společnosti, postoupená smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 8.11.2016 mezi STŘÍDA SPORT s.r.o. jako postupitelem a VIS-JB s.r.o., ja ko postupníkem, postoupená smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 6.12.2016 mezi VIS-JB s.r.o. jako postupitelem a Nizberen s.r.o., jako postupníkem a postoupená smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 20.6.2018 mezi Nizberen s.r.o. jako po stupitelem a Merit Asset s.r.o., jako postupníkem, a to faktura č. 151111921 ze dne 10.9.2015 vystavená na částku 98.916,29 Kč, postoupená ve výši 3.358,93 Kč, faktura č. 151111928 ze dne 21.9.2015 vystavená na částku 3.006,85 Kč, postoupená ve výši 3.006 ,85 Kč, faktura č. 151111974 ze dne 22.9.2015 vystavená na částku 4.809,75 Kč, postoupená ve výši 4.809,75 Kč, faktura č. 151111994 ze dne 23.9.2015 vystavená na částku 41.581,65 Kč, postoupená ve výši 41.581,65 Kč, faktura č. 151112013 ze dne 25.9.2015 v ystavená na částku 6.316,20 Kč, postoupená ve výši 6.316,20 Kč, faktura č. 151112060 ze dne 25.9.2015 vystavená na částku 267.531,-- Kč, postoupená ve výši 267.531,-- Kč, faktura č. 151120486 ze dne 29.9.2015 vystavená na částku 1.896,-- Kč, postoupená ve výši 1.896,-- Kč, faktura č. 151120477 ze dne 30.9.2015 vystavená na částku 7.610,90 Kč, postoupená ve výši 7.610,90 Kč, faktura č. 151120489 ze dne 2.10.2015 vystavená na částku 338,80 Kč, postoupená ve výši 338,80 Kč, faktura č. 151112357 ze dne 6.10.2 015 vystavená na částku 26.722,85 Kč, postoupená ve výši 26.722,85 Kč, faktura č. 151120498 ze dne 7.10.2015 vystavená na částku 10.920,25 Kč, postoupená ve výši 10.920,25 Kč, faktura č. 151120526 ze dne 7.10.2015 vystavená na částku 1.896,-- Kč, postoupe ná ve výši 1.896,-- Kč, faktura č. 151112373 ze dne 13.10.2015 vystavená na částku 39.972,35 Kč, postoupená ve výši 39.972,35 Kč, faktura č. 151112367 ze dne 13.10.2015 vystavená na částku 76.804,75 Kč, postoupená ve výši 76.804,75 Kč, faktura č. 15111241 7 ze dne 14.10.2015 vystavená na částku 37.794,35 Kč, postoupená ve výši 37.794,35 Kč, faktura č. 151112530 ze dne 20.10.2015 vystavená na částku 2.776,95 Kč, postoupená ve výši 2.776,95 Kč, faktura č. 151112560 ze dne 21.10.2015 vystavená na částku 2.920 ,94 Kč, postoupená ve výši 2.920,94 Kč, faktura č. 151120700 ze dne 23.10.2015 vystavená na částku 1.896,-- Kč, postoupená ve výši 1.896,-- Kč, faktura č. 151120534 ze dne 26.10.2015 vystavená na částku 1.896,-- Kč, postoupená ve výši 1.896,-- Kč, faktura č. 151112622 ze dne 26.10.2015 vystavená na částku 30.534,35 Kč, postoupená ve výši 30.534,35 Kč, faktura č. 151112691 ze dne 27.10.2015 vystavená na částku 62.714,30 Kč, postoupená ve výši 62.714,30 Kč, faktura č. 151120701 ze dne 2.11.2015 vystavená n a částku 2.359,50 Kč, postoupená ve výši 2.359,50 Kč, faktura č. 151120714 ze dne 10.11.2015 vystavená na částku 3.791,99 Kč, postoupená ve výši 3.791,99 Kč, faktura č. 151112875 ze dne 10.11.2015 vystavená na částku 10.139,80 Kč, postoupená ve výši 10.13 9,80 Kč, faktura č. 151112873 ze dne 10.11.2015 vystavená na částku 75.473,75 Kč, postoupená ve výši 75.473,75 Kč, faktura č. 151120713 ze dne 12.11.2015 vystavená na částku 1.896,-- Kč, postoupená ve výši 1.896,-- Kč, faktura č. 151112959 ze dne 13.11.20 15 vystavená na částku 116.153,95 Kč, postoupená ve výši 116.153,95 Kč, faktura č. 151120724 ze dne 16.11.2015 vystavená na částku 40.680,20 Kč, postoupená ve výši 40.680,20 Kč, faktura č. 151113058 ze dne 19.11.2015 vystavená na částku 50.354,15 Kč, post oupená ve výši 50.354,15 Kč, faktura č. 151120757 ze dne 23.11.2015 vystavená na částku 14.798,30 Kč, postoupená ve výši 14.798,30 Kč, faktura č. 151113114 ze dne 23.11.2015 vystavená na částku 36.965,50 Kč, postoupená ve výši 36.965,50 Kč, faktura č. 15 1120784 ze dne 30.11.2015 vystavená na částku 15.728,79 Kč, postoupená ve výši 15.728,79 Kč, faktura č. 151120793 ze dne 1.12.2015 vystavená na částku 28.439,96 Kč, postoupená ve výši 28.439,96 Kč, faktura č. 151113271 ze dne 2.12.2015 vystavená na částku 6.842,55 Kč, postoupená ve výši 6.842,55 Kč, faktura č. 151113301 ze dne 2.12.2015 vystavená na částku 8.512,35 Kč, postoupená ve výši 8.512,35 Kč, faktura č. 151120818 ze dne 7.12.2015 vystavená na částku 2.844,-- Kč, postoupená ve výši 2.844,-- Kč, fak tura č. 151113368 ze dne 8.12.2015 vystavená na částku 133.983,30 Kč, postoupená ve výši 133.983,30 Kč, faktura č. 151120823 ze dne 9.12.2015 vystavená na částku 18.101,60 Kč, postoupená ve výši 18.101,60 Kč, faktura č. 151113557 ze dne 15.12.2015 vystave ná na částku 8.282,45 Kč, postoupená ve výši 8.282,45 Kč, faktura č. 151121008 ze dne 16.12.2015 vystavená na částku 3.497,-- Kč, postoupená ve výši 3.497,-- Kč, faktura č. 151113870 ze dne 5.1.2016 vystavená na částku 79.829,75 Kč, postoupená ve výši 33 .329,45 Kč, faktura č. 51113883 ze dne 6.1.2016 vystavená na částku 84.869,40 Kč, postoupená ve výši 84.869,40 Kč, faktura č. 151121025 ze dne 11.1.2016 vystavená na částku 2.234,80 Kč, postoupená ve výši 2.234,80 Kč, faktura č. 51113987 ze dne 13.1.2016 vystavená na částku 9.361,77 Kč, postoupená ve výši 9.361,77 Kč, faktura č. 151121059 ze dne 13.1.2016 vystavená na částku 17.301,79 Kč, postoupená ve výši 17.301,79 Kč, faktura č. 51121060 ze dne 18.1.2016 vystavená na částku 15.970,79 Kč, postoupená ve výši 15.970,79 Kč, faktura č. 151114024 ze dne 18.1.2016 vystavená na částku 37.794,35 Kč, postoupená ve výši 37.794,35 Kč, faktura č. 151114070 ze dne 19.1.2016 vystavená na částku 37.794,35 Kč, postoupená ve výši 37.794,35 Kč, faktura č. 1511211218 ze dne 19.1.2016 vystavená na částku 895,40 Kč, postoupená ve výši 895,40 Kč, faktura č. 151114152 ze dne 22.1.2016 vystavená na částku 37.794,35 Kč, postoupená ve výši 37.794,35 Kč, faktura č. 151121180 ze dne 26.1.2016 vystavená na částku 3.188,35 Kč, post oupená ve výši 3.188,35 Kč, faktura č. 151114247 ze dne 27.1.2016 vystavená na částku 11.004,95 Kč, postoupená ve výši 11.004,95 Kč, faktura č. 151114254 ze dne 27.1.2016 vystavená na částku 150.832,55 Kč, postoupená ve výši 150.832,55 Kč, faktura č. 1511 21220 ze dne 2.2.2016 vystavená na částku 1.874,29 Kč, postoupená ve výši 1.874,29 Kč, faktura č. 151114339 ze dne 3.2.2016 vystavená na částku 62.913,95 Kč, postoupená ve výši 62.913,95 Kč, faktura č. 151114494 ze dne 9.2.2016 vystavená na částku 37.794, 35 Kč, postoupená ve výši 37.794,35 Kč, faktura č. 151114504 ze dne 10.2.2016 vystavená na částku 12.674,75 Kč, postoupená ve výši 12.674,75 Kč, faktura č. 151114511 ze dne 10.2.2016 vystavená na částku 52.290,15 Kč, vystavená ve výši 52.290,15 Kč, faktur a č. 151114569 ze dne 16.2.2016 vystavená na částku 2.474,45 Kč, postoupená ve výši 2.474,45 Kč, faktura č. 151114670 ze dne 23.2.2016 vystavená na částku 792,55 Kč, postoupená ve výši 792,55 Kč, faktura č. 151114677 ze dne 24.2.2016 vystavená na částku 7 7.651,75 Kč, postoupená ve výši 77.651,75 Kč, faktura č. 151114767 ze dne 1.3.2016 vystavená na částku 32.205,36 Kč, postoupená ve výši 32.205,36 Kč, faktura č. 151114904 ze dne 10.3.2016 vystavená na částku 69.193,85 Kč, postoupená ve výši 69.193,85 Kč, faktura č. 151114957 ze dne 16.3.2016 vystavená na částku 2.920,94 Kč, postoupená ve výši 2.920,94 Kč, faktura č. 151121412 ze dne 24.3.2016 vystavená na částku 2.055,79 Kč, postoupená ve výši 2.055,79 Kč, faktura č. 151121417 ze dne 24.3.2016 vystavená n a částku 77.536,80 Kč, postoupená ve výši 77.536,80 Kč, faktura č. 151115113 ze dne 31.3.2016 vystavená na částku 3.381,95 Kč, postoupená ve výši 3.381,95 Kč, faktura č. 151115140 ze dne 4.4.2016 vystavená na částku 6.534,-- Kč, postoupená ve výši 6.534,- - Kč, faktura č. 151115144 ze dne 5.4.2016 vystavená na částku 113.153,15 Kč, postoupená ve výši 113.153,15 Kč, faktura č. 151115162 ze dne 5.4.2016 vystavená na částku 37.679,40 Kč, postoupená ve výši 37.679,40 Kč, faktura č. 151115189 ze dne 11.4.2016 v ystavená na částku 37.794,35 Kč, postoupená ve výši 37.794,35 Kč a faktura č. 151115252 ze dne 15.4.2016 vystavená na částku 18.954,65 Kč, postoupená ve výši 18.954,65 Kč; připouští se, aby z této pohledávky Merit Asset s.r.o. za Společností byla na pohle dávku Společnosti vůči Merit Asset s.r.o., která Společnosti vznikne na základě upsání akcií Merit Asset s.r.o., započtena částka vyplývající z výše uvedených postoupených faktur s výjimkou faktury č. 151111921 ze dne 10.9.2015, kde se započte částka ve v ýši 1.027,68 Kč (jeden tisíc dvacet sedm korun českých šedesát osm haléřů), tj. celkem částka ve výši 2,302.061,84 Kč (dva miliony tři sta dva tisíc šedesát jedna korun českých osmdesát čtyři haléřů). do 20. 8. 2018 od 16. 8. 2018

Akcie společnosti jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady. od 16. 10. 2014

Společnost změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost od 30. 6. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 22 000 000 Kč

od 20. 8. 2018

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 20. 8. 2018 od 30. 6. 2007

Základní kapitál

vklad 15 118 000 Kč

do 30. 6. 2007 od 30. 9. 2005

Základní kapitál

vklad 118 000 Kč

do 30. 9. 2005 od 22. 6. 1994
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 Kč, počet: 110 000 od 20. 8. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 Kč, počet: 10 000 do 20. 8. 2018 od 16. 10. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 Kč, počet: 10 000 do 16. 10. 2014 od 2. 5. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 Kč, počet: 10 000 do 2. 5. 2011 od 30. 6. 2007

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Jiří Vlasák

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 2020

vznik členství: 28. 4. 2020

Žernosecká 1790/34, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Norbert Cibulka

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2019

vznik členství: 18. 9. 2019

Čáslavská 1749/6, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Stanislav Tichý

předseda představenstva

První vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 20. 3. 2019

vznik funkce: 21. 3. 2019

Zápotoční 1009/2, Praha, 102 00, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Jaroslav Vosmík

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2018 - Poslední vztah: 5. 5. 2020

vznik členství: 16. 8. 2018

zánik členství: 28. 4. 2020

Na Pískách 298, Jirny, 250 90, Česká republika

Stanislav Tichý

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2018 - Poslední vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 16. 8. 2018

zánik členství: 19. 3. 2019

Zápotoční 1009/2, Praha, 102 00, Česká republika

Vladimír Pitter

předseda představenstva

První vztah: 20. 8. 2018 - Poslední vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 10. 11. 2015

zánik členství: 20. 3. 2019

vznik funkce: 16. 8. 2018

zánik funkce: 20. 3. 2019

Pod Hrází 94, Spojil, 530 02, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Vladimír Pitter

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2016 - Poslední vztah: 20. 8. 2018

vznik členství: 10. 11. 2015

Pod Hrází 94, Spojil, 530 02, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Vladimír Pitter

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2016 - Poslední vztah: 20. 8. 2018

vznik členství: 10. 11. 2015

Pod Hrází 94, Spojil, 530 02, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Richard Benýšek

člen představenstva

První vztah: 16. 10. 2014 - Poslední vztah: 14. 1. 2016

vznik členství: 24. 4. 2014

zánik členství: 27. 4. 2015

Šemberova 66/9, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 26 vztahů k této osobě

Ladislav Benýšek

člen představenstva

První vztah: 13. 12. 2013 - Poslední vztah: 16. 10. 2014

vznik členství: 13. 11. 2013

zánik členství: 7. 4. 2014

P. Bezruče 40/6, Horka nad Moravou, 783 35, Česká republika

Petr Havlíček

člen představenstva

První vztah: 17. 5. 2013 - Poslední vztah: 1. 11. 2013

vznik členství: 27. 2. 2013

zánik členství: 7. 8. 2013

Ptice 182, 252 18, Česká republika

Richard Benýšek

předseda představenstva

První vztah: 17. 5. 2013 - Poslední vztah: 16. 10. 2014

vznik členství: 27. 2. 2013

zánik členství: 7. 4. 2014

vznik funkce: 28. 2. 2013

zánik funkce: 7. 4. 2014

Šemberova 66/9, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Vladimír Pitter

člen představenstva

První vztah: 17. 5. 2013 - Poslední vztah: 14. 1. 2016

vznik členství: 27. 2. 2013

zánik členství: 10. 11. 2015

Pod Hrází 94, Spojil, 530 02, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Vladimír Pitter

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 6. 2011 - Poslední vztah: 17. 5. 2013

vznik členství: 19. 4. 2011

zánik členství: 27. 2. 2013

vznik funkce: 19. 4. 2011

zánik funkce: 27. 2. 2013

Pod Hrází 97, Spojil, 530 03, Česká republika

Ing. Tomáš Rosen

člen představenstva

První vztah: 8. 6. 2011 - Poslední vztah: 17. 5. 2013

vznik členství: 19. 4. 2011

zánik členství: 27. 2. 2013

Slávistická 755, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Vladimír Pitter

člen představenstva

První vztah: 8. 6. 2011 - Poslední vztah: 16. 6. 2011

vznik členství: 19. 4. 2011

Pod Hrází 97, Spojil, 530 03, Česká republika

Jiří Poletín

člen představenstva

První vztah: 8. 6. 2011 - Poslední vztah: 17. 5. 2013

vznik členství: 19. 4. 2011

zánik členství: 28. 3. 2012

Hostivická 117, Praha 5, 155 21, Česká republika

Mgr. Ladislav Blažek

člen představenstva

První vztah: 8. 6. 2011 - Poslední vztah: 17. 5. 2013

vznik členství: 19. 4. 2011

zánik členství: 27. 2. 2013

Dvořákova 2142, Říčany, 251 01, Česká republika

JUDr. Tomáš Kotouč

předseda představenstva

První vztah: 2. 5. 2011 - Poslední vztah: 17. 5. 2013

vznik členství: 7. 3. 2011

zánik členství: 19. 9. 2012

vznik funkce: 7. 3. 2011

zánik funkce: 19. 9. 2012

Do Dubin 1273/20, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Jindřich Barák

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 5. 2011 - Poslední vztah: 17. 5. 2013

vznik členství: 7. 3. 2011

zánik členství: 27. 2. 2013

vznik funkce: 7. 3. 2011

zánik funkce: 27. 2. 2013

Formanská 446, Praha 4, 149 00, Česká republika

Vladimír Růžička

člen představenstva

První vztah: 2. 5. 2011 - Poslední vztah: 17. 5. 2013

vznik členství: 7. 3. 2011

zánik členství: 27. 2. 2013

K Loučkám 1674, Litvínov, 436 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Ladislav Blažek

člen představenstva

První vztah: 22. 7. 2010 - Poslední vztah: 2. 5. 2011

vznik členství: 3. 5. 2010

zánik členství: 7. 3. 2011

Dvořákova 2142, Říčany, 251 01, Česká republika

Jiří Poletín

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 7. 2010 - Poslední vztah: 22. 11. 2010

vznik členství: 3. 5. 2010

zánik členství: 24. 9. 2010

vznik funkce: 3. 5. 2010

zánik funkce: 24. 9. 2010

Hostivická 117, Praha 5, 155 21, Česká republika

Ing. Jindřich Barák

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 7. 2010 - Poslední vztah: 2. 5. 2011

vznik členství: 3. 5. 2010

zánik členství: 7. 3. 2011

vznik funkce: 3. 5. 2010

zánik funkce: 7. 3. 2011

Formanská 446, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Tomáš Rosen

předseda představenstva

První vztah: 22. 7. 2010 - Poslední vztah: 2. 5. 2011

vznik členství: 3. 5. 2010

zánik členství: 7. 3. 2011

vznik funkce: 3. 5. 2010

zánik funkce: 7. 3. 2011

Slávistická 755, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Vladimír Růžička

člen představenstva

První vztah: 22. 7. 2010 - Poslední vztah: 2. 5. 2011

vznik členství: 3. 5. 2010

zánik členství: 7. 3. 2011

K Loučkám 1674, Litvínov, 436 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Rosen

předseda představenstva

První vztah: 4. 2. 2010 - Poslední vztah: 22. 7. 2010

vznik členství: 22. 1. 2010

zánik členství: 3. 5. 2010

vznik funkce: 22. 1. 2010

zánik funkce: 3. 5. 2010

Slávistická 755, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Mgr. Ladislav Blažek

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2007 - Poslední vztah: 22. 7. 2010

vznik členství: 30. 6. 2007

zánik členství: 3. 5. 2010

Dvořákova 2142, Říčany, 251 01, Česká republika

Vladimír Růžička

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 6. 2007 - Poslední vztah: 22. 7. 2010

vznik členství: 30. 6. 2007

zánik členství: 3. 5. 2010

vznik funkce: 30. 6. 2007

zánik funkce: 3. 5. 2010

K Loučkám 1674, Litvínov, 436 00, Česká republika

RNDr. Miroslav Tvrdý

předseda představenstva

První vztah: 30. 6. 2007 - Poslední vztah: 4. 2. 2010

vznik členství: 30. 6. 2007

zánik členství: 11. 1. 2010

vznik funkce: 30. 6. 2007

zánik funkce: 11. 1. 2010

Na vrších 3, Praha 10, 100 00, Česká republika

Václav Houdeček

Jednatel

První vztah: 1. 9. 2003 - Poslední vztah: 30. 6. 2007

vznik funkce: 25. 11. 1999

zánik funkce: 30. 6. 2007

Bašteckého 2556/9, Praha 5, Česká republika

Vladimír Růžička

jednatel

První vztah: 25. 3. 2002 - Poslední vztah: 30. 6. 2007

vznik funkce: 3. 5. 2001

zánik funkce: 30. 6. 2007

Bezručova 1710, Litvínov, Česká republika

Václav Houdeček

Jednatel

První vztah: 25. 3. 2002 - Poslední vztah: 1. 9. 2003

vznik funkce: 25. 11. 1999

N.A. Někrasova 653/10, Praha 6, Česká republika

Emil Šnoblt

jednatel

První vztah: 15. 7. 1997 - Poslední vztah: 25. 3. 2002

Měšťanská 32, Hodonín, 695 00, Česká republika

Jaromír Látal

Jednatel

První vztah: 15. 7. 1997 - Poslední vztah: 25. 3. 2002

Nevanova 1061, Praha 6 - Řepy, Česká republika

Emil Šnoblt

jednatel

První vztah: 22. 6. 1994 - Poslední vztah: 15. 7. 1997

Měšťanská 32, Hodonín, 695 00, Česká republika

Tomáš Herstus

jednatel

První vztah: 22. 6. 1994 - Poslední vztah: 15. 7. 1997

Strážnická 2, Praha 8, 180 00, Česká republika

Společnost zastupuje samostatně při všech právních jednáních předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.

od 18. 9. 2019

Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně. Vždy dva členové představenstva společně zastupují společnost při těchto právních jednáních: a) uzavření smlouvy o přestupu nebo hostování hráčů, b) uzavření jakékoli obchodní smlouvy s předmětem plnění, jehož hodnota převyšuje částku 1.000.000 Kč bez DPH.

do 18. 9. 2019 od 16. 1. 2019

Každý člen představenstva zastupuje společnost samostatně. Vždy předseda a jeden člen představenstva společně zastupují společnost při těchto právních jednáních: a) uzavření smlouvy o přestupu nebo hostování hráčů, b) uzavření jakékoli obchodní smlouvy s předmětem plnění, jehož hodnota převyšuje částku 1.000.000 Kč bez DPH

do 16. 1. 2019 od 20. 8. 2018

Společnost zastupuje člen představenstva ve všech záležitostech samostatně.

do 20. 8. 2018 od 14. 1. 2016

Společnost zastupují společně vždy nejméně dva členové představenstva.

do 14. 1. 2016 od 16. 10. 2014

Za představenstvo jednají společně nejméně vždy dva členové představenstva.

do 16. 10. 2014 od 17. 5. 2013

Za společnost jednají a podepisují vždy členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané obchodní firmě společnosti připojí oba členové představenstva své podpisy.

do 30. 6. 2007 od 30. 6. 2007

Za společnost jednají a podepisují vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané obchodní firmě společnosti připojí oba členové představenstva své podpisy.

do 17. 5. 2013 od 30. 6. 2007

Za společnost jednají jejím jménem navenek a také za ni podepisují oba jednatelé, a to vždy společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo jinak napsané obchodní firmě společnosti připojí oba jednatelé své podpisy.

do 30. 6. 2007 od 1. 9. 2003

Způsob jednání jménem společnosti : - společnost navenek zastu- pují jednatelé a to každý samostatně. Podepisování se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis jednatel. Je-li jednatelů více,zastupuje společnost a podepisuje za ni každý z jednatelů samostatně.

do 1. 9. 2003 od 3. 4. 2002

Způsob jednání jménem společnosti : - společnost navenek zastu- pují jednatelé a to každý samostatně. Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis jednatel. Je-li jednatelů více,zastupuje společnost a podepisuje za ni každý z jednatelů samostatně.

do 3. 4. 2002 od 22. 6. 1994

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

František Pomahač

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 20. 3. 2019

Výstavní 96/7, Praha, 149 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Václav Strnad

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2018 - Poslední vztah: 18. 4. 2019

vznik členství: 8. 6. 2018

zánik členství: 20. 3. 2019

Svatopluka Čecha 299, Chrudim, 537 01, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Eva Rozsypalová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2016 - Poslední vztah: 5. 7. 2018

vznik členství: 10. 11. 2015

zánik členství: 8. 6. 2018

Resslova 40/4, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Eva Rozsypalová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2016 - Poslední vztah: 5. 7. 2018

vznik členství: 10. 11. 2015

zánik členství: 8. 6. 2018

Resslova 40/4, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Dana Soldánová

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2013 - Poslední vztah: 14. 1. 2016

vznik členství: 27. 2. 2013

zánik členství: 10. 11. 2015

Milánská 412, Praha, 109 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Václav Strnad

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2013 - Poslední vztah: 14. 1. 2016

vznik členství: 27. 2. 2013

zánik členství: 10. 11. 2015

vznik funkce: 28. 2. 2013

zánik funkce: 10. 11. 2015

Svatopluka Čecha 299, Chrudim, 537 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Eva Rozsypalová

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2013 - Poslední vztah: 14. 1. 2016

vznik členství: 27. 2. 2013

zánik členství: 10. 11. 2015

Resslova 40/4, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Václav Strnad

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2011 - Poslední vztah: 17. 5. 2013

vznik členství: 19. 4. 2011

zánik členství: 27. 2. 2013

vznik funkce: 12. 8. 2011

zánik funkce: 27. 2. 2013

Svatopluka Čecha 299, Chrudim III, 537 01, Česká republika

JUDr. Vladimír Krejčík

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2011 - Poslední vztah: 17. 5. 2013

vznik členství: 7. 3. 2011

zánik členství: 27. 2. 2013

vznik funkce: 25. 8. 2011

zánik funkce: 27. 2. 2013

V Štíhlách 1255, Praha 4, 142 00, Česká republika

Dana Soldánová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2011 - Poslední vztah: 17. 5. 2013

vznik členství: 25. 8. 2011

zánik členství: 27. 2. 2013

Milánská 412, Praha 10, 109 00, Česká republika

Ing. Michal Frommer

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2011 - Poslední vztah: 17. 5. 2013

vznik členství: 19. 4. 2011

zánik členství: 27. 2. 2013

Hálkova 774/29, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Václav Strnad

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 6. 2011 - Poslední vztah: 21. 9. 2011

vznik členství: 19. 4. 2011

Svatopluka Čecha 299, Chrudim III, 537 01, Česká republika

JUDr. Vladimír Krejčík

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2011 - Poslední vztah: 21. 9. 2011

vznik členství: 7. 3. 2011

V Štíhlách 1255, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Josef Mixa

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2011 - Poslední vztah: 17. 5. 2013

vznik členství: 7. 3. 2011

zánik členství: 27. 2. 2013

Korunní 1311/58, Praha 2, 120 00, Česká republika

Mgr. Ladislav Blažek

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2011 - Poslední vztah: 8. 6. 2011

vznik členství: 7. 3. 2011

zánik členství: 19. 4. 2011

vznik funkce: 7. 3. 2011

zánik funkce: 19. 4. 2011

Dvořákova 2142, Říčany, 251 01, Česká republika

JUDr. Tomáš Kotouč

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2010 - Poslední vztah: 2. 5. 2011

vznik členství: 3. 5. 2010

zánik členství: 4. 3. 2011

vznik funkce: 3. 5. 2010

zánik funkce: 4. 3. 2011

Do Dubin 1273/20, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing.Mgr. Miroslav Poche

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2010 - Poslední vztah: 2. 5. 2011

vznik členství: 3. 5. 2010

zánik členství: 4. 3. 2011

Velehradská 1735/28, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Josef Mixa

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2010 - Poslední vztah: 2. 5. 2011

vznik členství: 3. 5. 2010

zánik členství: 7. 3. 2011

Korunní 1311/58, Praha 2, 120 00, Česká republika

PhDr. Juraj Groch

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2010 - Poslední vztah: 22. 7. 2010

vznik členství: 21. 1. 2010

zánik členství: 3. 5. 2010

Joukalova 1152/1, Brno, 635 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jiří Poletín

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2008 - Poslední vztah: 22. 7. 2010

vznik členství: 5. 11. 2007

zánik členství: 3. 5. 2010

vznik funkce: 5. 11. 2007

zánik funkce: 3. 5. 2010

Hostivická 117, Praha 5, 155 21, Česká republika

Ing. Pavel Švácha CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2008 - Poslední vztah: 4. 2. 2010

vznik členství: 16. 9. 2008

zánik členství: 21. 1. 2010

Zlíchovská 641/4, Praha 4, 143 00, Česká republika

Ing. Petr Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2008 - Poslední vztah: 30. 9. 2008

vznik členství: 5. 11. 2007

zánik členství: 1. 9. 2008

Na Balkáně 66, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Jan Tauber

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2008 - Poslední vztah: 22. 7. 2010

vznik členství: 5. 11. 2007

zánik členství: 3. 5. 2010

Řepčická 25, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Jindřich Barák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2008 - Poslední vztah: 22. 7. 2010

vznik členství: 5. 11. 2007

zánik členství: 3. 5. 2010

vznik funkce: 5. 11. 2007

zánik funkce: 3. 5. 2010

Formanská 446, Praha 4, 149 00, Česká republika

Josef Matoušek

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2008 - Poslední vztah: 22. 7. 2010

vznik členství: 5. 11. 2007

zánik členství: 3. 5. 2010

Klánova 1535/65a, Praha 4, 147 00, Česká republika

Jiří Poletín

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2008 - Poslední vztah: 30. 9. 2008

vznik členství: 5. 11. 2007

vznik funkce: 5. 11. 2007

Hostivařská 117, Praha 5, 155 21, Česká republika

Ing. Tomáš Rosen

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2008 - Poslední vztah: 4. 2. 2010

vznik členství: 5. 11. 2007

zánik členství: 21. 1. 2010

Slávistická 755, Mnichovice, Česká republika

JUDr. Tomáš Kotouč

člen

První vztah: 6. 3. 2008 - Poslední vztah: 22. 7. 2010

vznik členství: 5. 11. 2007

zánik členství: 3. 5. 2010

Do Dubin 20, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing.Mgr. Miroslav Poche

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2008 - Poslední vztah: 22. 7. 2010

vznik členství: 5. 11. 2007

zánik členství: 3. 5. 2010

Velehradská 28, Praha 3, 130 00, Česká republika

Václav Houdeček

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 3. 2008 - Poslední vztah: 22. 7. 2010

vznik členství: 5. 11. 2007

zánik členství: 3. 5. 2010

Bašteckého 2556/9, Praha 5, Česká republika

Jiří Poletín

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2007 - Poslední vztah: 6. 3. 2008

vznik funkce: 30. 6. 2007

Hostivařská 117, Praha 5, 155 21, Česká republika

Václav Houdeček

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2007 - Poslední vztah: 6. 3. 2008

vznik členství: 30. 6. 2007

Bašteckého 2556/9, Praha 5, Česká republika

Ing. Jindřich Barák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2007 - Poslední vztah: 6. 3. 2008

vznik funkce: 30. 6. 2007

Proutěná 20/379, Praha 4, Česká republika

Ing. Jan Tauber

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2006 - Poslední vztah: 6. 3. 2008

vznik členství: 25. 9. 2006

Řepčická 25, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Petr Dvořák

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2006 - Poslední vztah: 6. 3. 2008

vznik členství: 25. 9. 2006

Na Balkáně 66, Praha 3, 130 00, Česká republika

Josef Matoušek

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2004 - Poslední vztah: 6. 3. 2008

vznik funkce: 25. 5. 2004

Klánova 1535/65a, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing.Mgr. Miroslav Poche

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2004 - Poslední vztah: 6. 3. 2008

vznik funkce: 25. 5. 2004

Křížkovského 10, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Tomáš Rosen

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2004 - Poslední vztah: 6. 3. 2008

vznik funkce: 25. 5. 2004

Čsl. armády 56, Zeleneč, 250 91, Česká republika

Tomáš Teplík

člen

První vztah: 1. 9. 2003 - Poslední vztah: 3. 8. 2004

vznik funkce: 26. 5. 2003

zánik funkce: 25. 5. 2004

Masarykovo nábřeží 237/18, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. František Krákora

člen

První vztah: 1. 9. 2003 - Poslední vztah: 3. 8. 2004

vznik funkce: 26. 5. 2003

zánik funkce: 25. 5. 2004

Podjavorinské 1598/6, Praha 4, 149 00, Česká republika

Jiří Poletín

člen

První vztah: 1. 9. 2003 - Poslední vztah: 30. 6. 2007

Hostivická 117, Praha 5, Česká republika

RNDr. Miroslav Tvrdý

předseda

První vztah: 1. 9. 2003 - Poslední vztah: 30. 6. 2007

zánik členství: 30. 6. 2007

zánik funkce: 30. 6. 2007

Na vrších 3, Praha 10, Česká republika

ing Pavel Roman

člen

První vztah: 25. 3. 2002 - Poslední vztah: 3. 8. 2004

zánik funkce: 25. 5. 2004

Na Palouku 5, Praha 10, Česká republika

RNDr. Miroslav Tvrdý

předseda

První vztah: 25. 3. 2002 - Poslední vztah: 1. 9. 2003

Ke skalkám 70, Praha 10, Česká republika

JUDr. Tomáš Kotouč

člen

První vztah: 25. 3. 2002 - Poslední vztah: 6. 3. 2008

Vzdušná 581, Praha 4, Česká republika

Ing. Pavel Přeček

člen

První vztah: 11. 12. 1998 - Poslední vztah: 25. 3. 2002

Václavské nám. 18, Praha 1, Česká republika

Petr Březina

člen

První vztah: 11. 12. 1998 - Poslední vztah: 25. 3. 2002

Na rovnosti 14A/2742, Praha 3, Česká republika

Ing. Petr Bohata

člen

První vztah: 11. 12. 1998 - Poslední vztah: 25. 3. 2002

Rodopská 3151, Praha 4, Česká republika

doc. Ing. Jaroslav Daňhel CSc.

člen

První vztah: 11. 12. 1998 - Poslední vztah: 25. 3. 2002

Vladislavova 13, Praha 1, Česká republika

Václav Houdeček

člen

První vztah: 11. 12. 1998 - Poslední vztah: 25. 3. 2002

N.A.Někrasova 10, Praha 6, Česká republika

Jiří Weisgerber

člen

První vztah: 11. 12. 1998 - Poslední vztah: 25. 3. 2002

Chalabalova 1596, Praha 5, Česká republika

JUDr. Tomáš Kotouč

místopředseda

První vztah: 11. 12. 1998 - Poslední vztah: 25. 3. 2002

Vzdušná 581, Praha 4, Česká republika

Daniel Markvart

člen

První vztah: 11. 12. 1998 - Poslední vztah: 25. 3. 2002

28. pluku 45, Praha 10, Česká republika

Marek Rejman

člen

První vztah: 11. 12. 1998 - Poslední vztah: 25. 3. 2002

U Nových vil 26, Praha 10, Česká republika

RNDr. Miroslav Tvrdý

místopředseda

První vztah: 11. 12. 1998 - Poslední vztah: 25. 3. 2002

Ke skalkám 70, Praha 10, Česká republika

Ing. Bohuslav Čížek

předseda

První vztah: 11. 12. 1998 - Poslední vztah: 25. 3. 2002

Nad pískovnou 1458, Praha 4, Česká republika

Jiří Poletín

člen

První vztah: 11. 12. 1998 - Poslední vztah: 1. 9. 2003

V Předpolí 25, Praha 10, Česká republika

Ing. Jindřich Barák

člen

První vztah: 11. 12. 1998 - Poslední vztah: 30. 6. 2007

Proutěná 20/379, Praha 4, Česká republika

Další vztahy firmy HC Slavia Praha a.s.

Historické vztahy

Jiří Poletín

První vztah: 4. 1. 2007 - Poslední vztah: 30. 6. 2007

Hostivická 117, Praha 5, 155 21, Česká republika

RNDr. Miroslav Tvrdý

První vztah: 4. 1. 2007 - Poslední vztah: 30. 6. 2007

Na vrších 3, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Tomáš Rosen

První vztah: 8. 12. 2006 - Poslední vztah: 30. 6. 2007

vklad 1 509 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 9,99%

Slávistická 755, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Ing. Jindřich Barák

První vztah: 8. 12. 2006 - Poslední vztah: 30. 6. 2007

vklad 1 509 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 9,99%

Formanská 446, Praha 4, 149 00, Česká republika

Zdeněk Zadina

První vztah: 8. 12. 2006 - Poslední vztah: 30. 6. 2007

vklad 1 509 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 9,99%

Krakovská 20, Praha 1, 110 00, Česká republika

Josef Matoušek

První vztah: 8. 12. 2006 - Poslední vztah: 30. 6. 2007

vklad 1 509 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 9,99%

Klánova 1535/659, Praha 4, 147 00, Česká republika

Jiří Poletín

První vztah: 8. 12. 2006 - Poslední vztah: 30. 6. 2007

vklad 1 509 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 9,99%

Hostivická 117, Praha 5, 155 21, Česká republika

RNDr. Miroslav Tvrdý

První vztah: 8. 12. 2006 - Poslední vztah: 30. 6. 2007

vklad 1 509 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 9,99%

Na vrších 3, Praha 10, 100 00, Česká republika

JUDr. Tomáš Kotouč

První vztah: 8. 12. 2006 - Poslední vztah: 30. 6. 2007

vklad 1 509 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 9,99%

Do Dubin 20, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Jan Tauber

První vztah: 8. 12. 2006 - Poslední vztah: 30. 6. 2007

vklad 1 509 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 9,99%

Řepčická 25, Praha 10, 102 00, Česká republika

Vladimír Růžička

První vztah: 8. 12. 2006 - Poslední vztah: 8. 12. 2006

vklad 1 540 400 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 1540400/15118000

K Loučkám 1674, Litvínov, 436 00, Česká republika

Vladimír Růžička

První vztah: 8. 12. 2006 - Poslední vztah: 30. 6. 2007

vklad 1 509 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 9,99%

K Loučkám 1674, Litvínov, 436 00, Česká republika

Mgr. Ladislav Blažek

První vztah: 8. 12. 2006 - Poslední vztah: 30. 6. 2007

vklad 1 509 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 9,99%

Dvořákova 2142, Říčany, 251 01, Česká republika

Zdeněk Zadina

První vztah: 20. 7. 2006 - Poslední vztah: 8. 12. 2006

vklad 1 506 400 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 1506400/15118000

Krakovská 20, Praha 1, 110 00, Česká republika

JUDr. Tomáš Kotouč

První vztah: 20. 7. 2006 - Poslední vztah: 8. 12. 2006

vklad 1 506 400 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 1506400/15118000

Do Dubin 20, Praha 4, 148 00, Česká republika

Mgr. Ladislav Blažek

První vztah: 20. 7. 2006 - Poslední vztah: 8. 12. 2006

vklad 1 506 400 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 1506400/15118000

Dvořákova 2142, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Jan Tauber

První vztah: 20. 7. 2006 - Poslední vztah: 8. 12. 2006

vklad 1 506 400 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 1506400/15118000

Řepčická 25, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Jindřich Barák

První vztah: 20. 7. 2006 - Poslední vztah: 8. 12. 2006

vklad 1 506 400 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 1506400/15118000

Formanská 446, Praha 4, 149 00, Česká republika

Vladimír Růžička

První vztah: 20. 7. 2006 - Poslední vztah: 8. 12. 2006

vklad 1 506 400 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 1506400/15118000

K Loučkám 1674, Litvínov, 436 00, Česká republika

RNDr. Miroslav Tvrdý

První vztah: 20. 7. 2006 - Poslední vztah: 8. 12. 2006

vklad 1 506 400 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 1506400/15118000

Na vrších 3, Praha 10, 100 00, Česká republika

Jiří Poletín

První vztah: 20. 7. 2006 - Poslední vztah: 8. 12. 2006

vklad 1 506 400 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 1506400/15118000

Hostivická 117, Praha 5, 155 21, Česká republika

Josef Matoušek

První vztah: 20. 7. 2006 - Poslední vztah: 8. 12. 2006

vklad 1 506 400 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 1506400/15118000

Klánova 1535/659, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Tomáš Rosen

První vztah: 20. 7. 2006 - Poslední vztah: 8. 12. 2006

vklad 1 506 400 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 1506400/15118000

Slávistická 755, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Hc Slavia Praha

První vztah: 22. 6. 1994 - Poslední vztah: 15. 7. 1997

vklad 51 000 Kč

splaceno 100 %

Vladivostocká 10, Praha 10, 100 00, Česká republika

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA, spolek

První vztah: 8. 12. 2006 - Poslední vztah: 30. 6. 2007

Vladivostocká 1460/10, Praha Vršovice (Praha 10), 100 00

Dalších 16 vztahů k tomuto subjektu

 • Mgr. Petra Freislerová

  člen kontrolní komise

  Ruská 687/48, Praha, 101 00, Česká republika

 • Ing. Jiří Huptych

  člen představenstva

  Na vrších 1490/7, Praha, 100 00, Česká republika

 • Ing. Daniel Piterák

  člen kontrolní komise

  Sportovní 1265/4, Praha, 101 00, Česká republika

 • ing. Jan Chmelík

  předseda kontrolní komise, člen kontrolní komise

  Hlavatého 663/15, Praha, 149 00, Česká republika

 • Petr Pína

  člen představenstva

  Jahodová 2888/40, Praha, 106 00, Česká republika

 • Michal Blahovec

  člen představenstva

  Trenčínská 2625/18, Praha, 141 00, Česká republika

 • Matěj Rázga

  člen představenstva

  Františka Kadlece 1541/1, Praha, 180 00, Česká republika

 • Daniel Kolman

  člen představenstva

  U michelského mlýna 399/18, Praha, 140 00, Česká republika

 • RNDr. Ladislav Kňákal

  člen představenstva

  Na Blatech 40, Pacov, 395 01, Česká republika

 • Ing. Ladislav Adamec

  člen představenstva

  V předpolí 1449/24, Praha, 100 00, Česká republika

 • Ing. Josef Mixa

  místopředseda představenstva

  Korunní 1311/58, Praha, 120 00, Česká republika

 • MgA. Jiří Vrba

  předseda představenstva

  K louži 784/3, Praha, 101 00, Česká republika

 • Mgr. Ondřej Tůma

  člen představenstva

  Vršovická 663/73, Praha, 100 00, Česká republika

 • Ing. Josef Šrámek

  místopředseda představenstva

  Přecechtělova 2229/6, Praha, 155 00, Česká republika

 • Ing. David Vacek

  člen kontrolní komise

  Mánesova 1650/90, Praha, 120 00, Česká republika

 • Václav Bláha

  člen kontrolní komise

  Zahradníčkova 1125/16, Praha, 150 00, Česká republika

Pražská energetika, a.s.

První vztah: 30. 9. 2005 - Poslední vztah: 8. 12. 2006

Na hroudě 1492/4, Praha, 100 00

Dalších 13 vztahů k tomuto subjektu

 • Dipl.-Ing. Fabian Karl Wilhelm Spalthoff MBA

  člen dozorčí rady

  Steiner Strasse 3, Kämpfelbach, Baden-Württemberg, 752 36, Spolková republika Německo

 • Colette Rückert-Hennen

  místopředsedkyně dozorčí rady

  Bismarckstr. 12, Bonn, 531 13, Spolková republika Německo

 • Alexander Manfred Sloboda

  Místopředseda představenstva

  Ameisenbergstrasse 19, Stuttgart, 701 88, Spolková republika Německo

 • Marek Ženíšek

  místopředseda představenstva

  17. listopadu 2560/6, Plzeň, 301 00, Česká republika

 • Mgr. Jan Chabr

  předseda dozorčí rady

  Junácká 1474/5, Praha, 169 00, Česká republika

 • Dr. Stefan Theo Webers

  člen dozorčí rady

  Pariser Ring 28, Baden-Baden, 765 32, Spolková republika Německo

 • Michael Koch

  člen dozorčí rady

  Řehořova 967/9, Praha, 130 00, Česká republika

 • JUDr. Matej Šandor Ph.D.

  člen dozorčí rady

  U plynárny 1129/12, Praha, 140 00, Česká republika

 • Franz Retzer

  člen dozorčí rady

  Durmstrasse 26, Karlsruhe, 761 31, Spolková republika Německo

 • JUDr. Radim Kříž

  člen představenstva

  K Vodici 1127/1, Praha, 104 00, Česká republika

 • Markus Baumgärtner

  Člen představenstva

  Kirschstrasse 31, Karlsruhe, 761 89, Spolková republika Německo

 • Dr. Jörg Reichert

  Člen dozorčí rady

  Am Stadtgarten 8, Kornwestheim, 708 06, Spolková republika Německo

 • Ing. Pavel Elis

  Předseda představenstva, předseda představenstva

  Na Stárce 633/15, Praha, 150 00, Česká republika

Pražská energetika, a.s.

První vztah: 1. 9. 2003 - Poslední vztah: 30. 9. 2005

Na hroudě 1492/4, Praha, 100 00

Dalších 13 vztahů k tomuto subjektu

 • Dipl.-Ing. Fabian Karl Wilhelm Spalthoff MBA

  člen dozorčí rady

  Steiner Strasse 3, Kämpfelbach, Baden-Württemberg, 752 36, Spolková republika Německo

 • Colette Rückert-Hennen

  místopředsedkyně dozorčí rady

  Bismarckstr. 12, Bonn, 531 13, Spolková republika Německo

 • Alexander Manfred Sloboda

  Místopředseda představenstva

  Ameisenbergstrasse 19, Stuttgart, 701 88, Spolková republika Německo

 • Marek Ženíšek

  místopředseda představenstva

  17. listopadu 2560/6, Plzeň, 301 00, Česká republika

 • Mgr. Jan Chabr

  předseda dozorčí rady

  Junácká 1474/5, Praha, 169 00, Česká republika

 • Dr. Stefan Theo Webers

  člen dozorčí rady

  Pariser Ring 28, Baden-Baden, 765 32, Spolková republika Německo

 • Michael Koch

  člen dozorčí rady

  Řehořova 967/9, Praha, 130 00, Česká republika

 • JUDr. Matej Šandor Ph.D.

  člen dozorčí rady

  U plynárny 1129/12, Praha, 140 00, Česká republika

 • Franz Retzer

  člen dozorčí rady

  Durmstrasse 26, Karlsruhe, 761 31, Spolková republika Německo

 • JUDr. Radim Kříž

  člen představenstva

  K Vodici 1127/1, Praha, 104 00, Česká republika

 • Markus Baumgärtner

  Člen představenstva

  Kirschstrasse 31, Karlsruhe, 761 89, Spolková republika Německo

 • Dr. Jörg Reichert

  Člen dozorčí rady

  Am Stadtgarten 8, Kornwestheim, 708 06, Spolková republika Německo

 • Ing. Pavel Elis

  Předseda představenstva, předseda představenstva

  Na Stárce 633/15, Praha, 150 00, Česká republika

Pražská energetika, a.s.

První vztah: 28. 5. 2003 - Poslední vztah: 1. 9. 2003

Na hroudě 1492/4, Praha, 100 00

Dalších 13 vztahů k tomuto subjektu

 • Dipl.-Ing. Fabian Karl Wilhelm Spalthoff MBA

  člen dozorčí rady

  Steiner Strasse 3, Kämpfelbach, Baden-Württemberg, 752 36, Spolková republika Německo

 • Colette Rückert-Hennen

  místopředsedkyně dozorčí rady

  Bismarckstr. 12, Bonn, 531 13, Spolková republika Německo

 • Alexander Manfred Sloboda

  Místopředseda představenstva

  Ameisenbergstrasse 19, Stuttgart, 701 88, Spolková republika Německo

 • Marek Ženíšek

  místopředseda představenstva

  17. listopadu 2560/6, Plzeň, 301 00, Česká republika

 • Mgr. Jan Chabr

  předseda dozorčí rady

  Junácká 1474/5, Praha, 169 00, Česká republika

 • Dr. Stefan Theo Webers

  člen dozorčí rady

  Pariser Ring 28, Baden-Baden, 765 32, Spolková republika Německo

 • Michael Koch

  člen dozorčí rady

  Řehořova 967/9, Praha, 130 00, Česká republika

 • JUDr. Matej Šandor Ph.D.

  člen dozorčí rady

  U plynárny 1129/12, Praha, 140 00, Česká republika

 • Ing. Pavel Elis

  Předseda představenstva, předseda představenstva

  Na Stárce 633/15, Praha, 150 00, Česká republika

 • Franz Retzer

  člen dozorčí rady

  Durmstrasse 26, Karlsruhe, 761 31, Spolková republika Německo

 • JUDr. Radim Kříž

  člen představenstva

  K Vodici 1127/1, Praha, 104 00, Česká republika

 • Markus Baumgärtner

  Člen představenstva

  Kirschstrasse 31, Karlsruhe, 761 89, Spolková republika Německo

 • Dr. Jörg Reichert

  Člen dozorčí rady

  Am Stadtgarten 8, Kornwestheim, 708 06, Spolková republika Německo

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 22. 6. 1994

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 22. 6. 1994
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy a sportu
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 22. 6. 1994
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).