Hlavní navigace

Hospodářská komora Praha 1

Firma Hospodářská komora Praha 1, komora (s výjimkou profesních komor). V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou A 42706, Městský soud v Praze.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26174383

Sídlo:

Vodičkova 700/32, Praha, 110 00

Právní forma:

Komora (s výjimkou profesních komor)

Datum vzniku:

2. 5. 2000

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

94110 Činnosti podnikatelských a zaměstnavatelských organizací

Obchodní rejstřík

Spisová značka

A 42706, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Obvodní hospodářská komora v Praze 1 od 2. 5. 2000

Právní forma

Komora (s výjimkou profesních komor) od 2. 5. 2000

adresa

Vodičkova 700/32
Praha 11000 od 24. 8. 2017

adresa

U staré školy 113
Praha 1 11000 do 24. 8. 2017 od 31. 5. 2006

adresa

Na příkopě 15
Praha 1 do 31. 5. 2006 od 2. 5. 2000

Předmět podnikání

Komora působí na základě zákona č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR jako obvodní hospodářská komora pro území Městské části Praha 1 a zejména: a) zapisuje v souladu s vnitřními předpisy Hospodářské komory ČR do seznamu členů informace o přijatých členech komory nebo o změnách v údajích týkajících se členů komory, b) poskytuje poradenské a konzultační služby podnikatelům v otázkách spojených s podnikatelskou činností, c) organizuje vzdělávací činnost a spolupráci s orgány veřejné správy v rámci své místní působnosti v zajišťování informačního servisu a při řešení problémů zaměstnanosti, d) na základě předchozího souhlasu členů komory zabezpečuje propagaci a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti, e) spolupracuje s ostatními složkami Hospodářské komory ČR a dalšími subjekty zapojenými v Hospodářské komoře ČR, na základě dohod uzavřených na regionální úrovni spolupracuje i s podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy, sdruženími a komorami, f) navazuje a rozvíjí styky s obdobnými komorami, podnikatelskými svazy, zaměstnavatelskými svazy a obdobnými institucemi v zahraničí a uzavírá s nimi dohody, g) zřizuje zařízení a instituce na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti, h) v odůvodněných případech zřizuje smírčí komisi k předcházení obchodním sporům mezi svými členy, i) podporuje zařízení k přípravě k výkonu povolání, j) vykonává vlastní hospodářskou činnost na podporu řádného plnění svých úkolů, k) zprostředkovává a zabezpečuje přímý styk Hospodářské komory ČR s jejími členy a naopak, l) zajišťuje plnění úkolů Hospodářské komory ČR od 16. 4. 2015

- projednávání společných záležitostí svých členů, koordinování činnosti a společných zájmů svých členů, zastupování jejich zájmů a sjednocování jejich stanovisek, zejména: a) poskytování poradenských a konzultačních služeb svým klientům v otázkách spojených s podnikatelskou činností, zejména zabezpečováním komplexních a systematických informací pro činnost členů, b) vydávání vyjádření podle zvláštních předpisů a stanovisek, c) organizování vzdělávací činnosti a spolupráce s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu, profesního vzdělávání a forem rekvalifikace a při řešení problémů zaměstnanosti d) na základě předchozího souhlasu členů zabezpečování propagace a šíření informací o jejich podnikatelské činnosti, e) sledování, aby členové vykonávali podnikatelskou činnost odborně a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, f) navazování a rozvíjení styků s ostatními komorami v České republice, jakož i s komorami a obdobnými institucemi v zahraničí a uzavírání dohod s nimi, g) vystavování osvědčení o skutečnostech, důležitých v právních vztazích, které vznikají v mezinárodním obchodě, h) zřizování a spravování zařízení a institucí na podporu rozvoje podnikání a vzdělanosti, i) spolupráce s podnikatelskými svazy a sdruženími na základě dohod uzavřených v souladu se statutem komory, j) zřízení svých smírčích komisí k předcházení obchodních sporů mezi svými členy, k) vykonávání vlastní hospodářské činnosti na podporu řádného plnění svých úkolů a v souladu se svým posláním, l) podílení se ve své působnosti na odborné přípravě k výkonu povolání a podpora školských zařízení, zřízení k tomuto účelu, m) vedení ústřední evidence členů komory, n) rozhodování a svých vnitřních poměrech a o pravidlech svého jednání, - spolupráce s orgány státní správy na tvorbě a připomínkách k zákonům a dalším obecně závazným právním předpisům, i účast na jednáních, týkajících se hospodářské politiky a podnikání, ekonomických nástrojů a ochrany trhu a podnikatelů, - projednávání návrhů, podnětů, připomínek a stížností členů okresních komor a společenstvech, - projednávání na návrh člena sporů s jiným členem v případě nepoctivého obchodního styku nebo v jiných obchodních a hospodářských sporech, jejichž rozhodování není v kompetenci jiného orgánu, - stanovení chybějícího obsahu smlouvy podle ustanovení § 270/2, §291 a § 2 obchodního zákoníku do 16. 4. 2015 od 2. 5. 2000

Ostatní skutečnosti

Obvodní hospodářská komora v Praze 1 založená na základě zákona č. 301/1992 Sb. od 2. 5. 2000

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Vladimír Faber

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2020

vznik členství: 9. 6. 2020

vznik funkce: 9. 6. 2020

Letohradská 180, Kamenice, 251 68, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. Petra Barešová

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2020

vznik členství: 9. 6. 2020

vznik funkce: 9. 6. 2020

Opletalova 960/33, Praha, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

  • jednatel

    BATTESTON s.r.o.

    Václavské náměstí 846/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Mgr. Vladimír Piksa

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2020

vznik členství: 9. 6. 2020

vznik funkce: 9. 6. 2020

Bartolomějská 304/1, Praha, 110 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Vladimír Piksa

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2018 - Poslední vztah: 8. 8. 2020

vznik členství: 23. 3. 2017

zánik členství: 9. 6. 2020

vznik funkce: 23. 3. 2017

zánik funkce: 9. 6. 2020

Bartolomějská 304/1, Praha, 110 00, Česká republika

Mgr. Vladimír Piksa

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2017 - Poslední vztah: 7. 11. 2018

vznik členství: 23. 3. 2017

vznik funkce: 23. 3. 2017

Anenská 188/3, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Petra Barešová

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2017 - Poslední vztah: 8. 8. 2020

vznik členství: 23. 3. 2017

zánik členství: 9. 6. 2020

vznik funkce: 23. 3. 2017

zánik funkce: 9. 6. 2020

Opletalova 960/33, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Vladimír Faber

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2017 - Poslední vztah: 8. 8. 2020

vznik členství: 23. 3. 2017

zánik členství: 9. 6. 2020

vznik funkce: 23. 3. 2017

zánik funkce: 9. 6. 2020

Letohradská 180, Kamenice, 251 68, Česká republika

Mgr. Vladimír Piksa

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2017 - Poslední vztah: 7. 11. 2018

vznik členství: 23. 3. 2017

vznik funkce: 23. 3. 2017

Anenská 188/3, Praha, 110 00, Česká republika

Mgr. Vladimíra Dvořák MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2015 - Poslední vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 24. 2. 2015

zánik členství: 23. 3. 2017

vznik funkce: 24. 2. 2015

zánik funkce: 23. 3. 2017

Křemencova 176/6, Praha, 110 00, Česká republika

Mgr. Vladimíra Dvořák MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 10. 2015 - Poslední vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 24. 2. 2015

zánik členství: 23. 3. 2017

vznik funkce: 24. 2. 2015

zánik funkce: 23. 3. 2017

Křemencova 176/6, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Vítek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2015 - Poslední vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 24. 2. 2015

zánik členství: 23. 3. 2017

vznik funkce: 24. 2. 2015

zánik funkce: 23. 3. 2017

Opatovická 158/20, Praha, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Richard Perman

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2015 - Poslední vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 24. 2. 2015

zánik členství: 23. 3. 2017

vznik funkce: 24. 2. 2015

zánik funkce: 23. 3. 2017

Lipová 26, Jíloviště, 252 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Richard Perman

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2015 - Poslední vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 24. 2. 2015

zánik členství: 23. 3. 2017

vznik funkce: 24. 2. 2015

zánik funkce: 23. 3. 2017

Lipová 26, Jíloviště, 252 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Vladimíra Faltysová MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2015 - Poslední vztah: 24. 10. 2015

vznik členství: 24. 2. 2015

vznik funkce: 24. 2. 2015

Křemencova 176/6, Praha, 110 00, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Vladimír Krištof

Předseda komory

První vztah: 8. 8. 2020

vznik funkce: 9. 6. 2020

Liliová 249/6, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Marek Beneš

2. místopředseda

První vztah: 15. 5. 2020 - Poslední vztah: 8. 8. 2020

vznik členství: 23. 3. 2017

zánik členství: 9. 6. 2020

vznik funkce: 23. 3. 2017

zánik funkce: 9. 6. 2020

Pštrossova 1921/9, Praha, 110 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Krištof

předseda

První vztah: 11. 10. 2017 - Poslední vztah: 8. 8. 2020

vznik členství: 23. 3. 2017

zánik členství: 9. 6. 2020

vznik funkce: 23. 3. 2017

zánik funkce: 9. 6. 2020

Liliová 249/6, Praha, 110 00, Česká republika

Daniela Šmídová

člen představenstva

První vztah: 19. 5. 2017 - Poslední vztah: 8. 8. 2020

vznik členství: 23. 3. 2017

zánik členství: 9. 6. 2020

vznik funkce: 23. 3. 2017

zánik funkce: 9. 6. 2020

Na Březině 381, Pyšely, 251 67, Česká republika

Petra Ott

člen představenstva

První vztah: 19. 5. 2017 - Poslední vztah: 8. 8. 2020

vznik členství: 23. 3. 2017

zánik členství: 9. 6. 2020

vznik funkce: 23. 3. 2017

zánik funkce: 9. 6. 2020

Letenská 605/17, Praha, 118 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Marek Beneš

2. místopředseda

První vztah: 19. 5. 2017 - Poslední vztah: 15. 5. 2020

vznik členství: 23. 3. 2017

vznik funkce: 23. 3. 2017

Lejsková 1259, Jesenice, 252 42, Česká republika

Mgr. Daniela Šmídová

člen představenstva

První vztah: 19. 5. 2017 - Poslední vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 23. 3. 2017

vznik funkce: 23. 3. 2017

Na Březině 381, Pyšely, 251 67, Česká republika

Mgr. Daniela Šmídová

člen představenstva

První vztah: 19. 5. 2017 - Poslední vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 23. 3. 2017

vznik funkce: 23. 3. 2017

Na Březině 381, Pyšely, 251 67, Česká republika

Ing. Filip Dvořák

1. místopředseda

První vztah: 19. 5. 2017 - Poslední vztah: 8. 8. 2020

vznik členství: 23. 3. 2015

zánik členství: 9. 6. 2020

vznik funkce: 23. 3. 2015

zánik funkce: 9. 6. 2020

Hradební 767/16, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Krištof

předseda

První vztah: 19. 5. 2017 - Poslední vztah: 11. 10. 2017

vznik členství: 23. 3. 2017

vznik funkce: 23. 3. 2017

Kožná 1024/12, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Vladimír Krištof

předseda

První vztah: 19. 5. 2017 - Poslední vztah: 11. 10. 2017

vznik členství: 23. 3. 2017

vznik funkce: 23. 3. 2017

Kožná 1024/12, Praha, 110 00, Česká republika

Mgr. Vladimír Piksa

člen představenstva

První vztah: 16. 4. 2015 - Poslední vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 24. 2. 2015

zánik členství: 23. 3. 2017

vznik funkce: 24. 2. 2015

zánik funkce: 23. 3. 2017

Anenská 188/3, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Filip Dvořák

místopředseda

První vztah: 16. 4. 2015 - Poslední vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 24. 2. 2015

vznik funkce: 24. 2. 2015

Hradební 767/16, Praha, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Vladimír Krištof

předseda

První vztah: 16. 4. 2015 - Poslední vztah: 19. 5. 2017

vznik členství: 24. 2. 2015

vznik funkce: 24. 2. 2015

Kožná 1024/12, Praha, 110 00, Česká republika

Zuzana Míková

Člen

První vztah: 2. 5. 2000 - Poslední vztah: 16. 4. 2015

zánik členství: 24. 2. 2015

zánik funkce: 24. 2. 2015

Způsob jednání: Za Obvodní hospodářskou komoru v Praze 1 jedná navenek a jejím jménem předseda komory, v době jeho nepřítomnosti místopředsedkyně nebo místopředseda komory, s připojením napsaného nebo natištěného obchodního jména komory do 16. 4. 2015 od 2. 5. 2000

Na Petřinách 293/62, Praha 6, Česká republika

Ing. Vladimír Krištof

Předseda

První vztah: 2. 5. 2000 - Poslední vztah: 16. 4. 2015

zánik členství: 24. 2. 2015

zánik funkce: 24. 2. 2015

Kožná 1024/12, Praha 1, Česká republika

Zdeněk Skála

Místopředseda

První vztah: 2. 5. 2000 - Poslední vztah: 16. 4. 2015

zánik členství: 24. 2. 2015

zánik funkce: 24. 2. 2015

Jakubská 676/3, Praha 1, Česká republika

Marcela Kušková

Místopředsedkyně

První vztah: 2. 5. 2000 - Poslední vztah: 16. 4. 2015

zánik členství: 24. 2. 2015

zánik funkce: 24. 2. 2015

Křemencova 1919/3, Praha 1, Česká republika

Ladislav Hužvík

Člen

První vztah: 2. 5. 2000 - Poslední vztah: 16. 4. 2015

zánik členství: 24. 2. 2015

zánik funkce: 24. 2. 2015

Jeseniova 1692/93, Praha 3, Česká republika

Hospodářskou komoru Praha 1 zastupuje předseda, v době jeho nepřítomnosti místopředseda, s připojením napsané nebo natištěné obchodní firmy

od 16. 4. 2015

Další vztahy firmy Hospodářská komora Praha 1

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).