Hlavní navigace

HOTEL ROTT, a.s.

Firma HOTEL ROTT, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3548, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 50 995 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60792311

Sídlo:

Malé náměstí 138/4, Praha Staré Město, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

25. 1. 1995

DIČ:

CZ60792311

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
46190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
4725 Maloobchod s nápoji
49393 Nepravidelná pozemní osobní doprava
55101 Hotely
5590 Ostatní ubytování
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
702 Poradenství v oblasti řízení
79120 Činnosti cestovních kanceláří

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3548, Městský soud v Praze

Obchodní firma

COMAKER, a.s. od 25. 1. 1995

Obchodní firma

HOTEL ROTT, a.s. od 23. 2. 2006

Obchodní firma

ESPERANZA GROUP, a.s. do 23. 2. 2006 od 28. 7. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 25. 1. 1995

adresa

Malé náměstí 138/4
Praha 1 11000 od 30. 1. 2006

adresa

Gregorova 2115
Praha 4 14000 do 30. 1. 2006 od 29. 6. 2005

adresa

Valentova 5
Praha 4 14900 do 29. 6. 2005 od 14. 5. 1996

adresa

Chlumova 20
Praha 3 13000 do 14. 5. 1996 od 28. 7. 1995

adresa

Sušilova 1331/23
Vsetín 75501 do 28. 7. 1995 od 25. 1. 1995

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 13. 12. 2014

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 13. 12. 2014

hostinská činnost od 14. 5. 2003

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb v rozsahu živnosti volné do 13. 12. 2014 od 14. 5. 2003

ubytovací služby do 13. 12. 2014 od 14. 5. 2003

průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu do 13. 12. 2014 od 14. 5. 2003

silniční a motorová doprava osobní do 13. 12. 2014 od 14. 5. 2003

směnárenská činnost do 13. 12. 2014 od 14. 5. 2003

provozování cestvoní agentury do 13. 12. 2014 od 14. 5. 2003

činnost organizačních a ekonomických poradců do 13. 12. 2014 od 25. 1. 1995

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 13. 12. 2014 od 25. 1. 1995

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 7. března 2005 o snížení základního kapitálu: Jediný akcionář společnosti snižuje základní kapitál Společnosti a to z důvodu, že kapitálová přiměřenost Společnosti je vyšší, než je s ohledem na finanční a hospodářský stav Společnosti a její podnikatelkou činnost třeba. Čáska odpovídající snížení zákl adního kapitálu bude poměrně vyplacena akcionáři a/nebo akcionářům Společnosti - tedy osobě a/nebo osobám, které po zápisu rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku předloží své akcie za účelem výměny. Základní kapitál bude snížen o částku 19.005.000,- Kč, tedy z částky 70.000.000,- Kč na částku 50.995.000,- Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií a to o částku 2.715,- Kč z částky 10.000,- Kč na částku 7.285,- Kč jmenovité hodnoty každé akcie. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede jejich výměnou. Představenstvo v yzve akcionáře Společnosti způsobem dle ustanovení § 213a odst. 2 obchodního zákoníku. aby ve lhůtě pěti pracovních dnů ode dne nabytí právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu snížení základního kapitálu Společnosti dle tohoto rozhodnutí do obchodn ího rejstříku, předložil/i své akcie za účelem jejich výměny. Akcionář je oprávněn své akcie předložit k výměně ve lhůtě shora uvedené v sídle Společnosti v pracovních dnech v době od 9.00 do 15.00 hodin. od 18. 5. 2005

Rozhodnutím valné hromady Společnosti ze dne 19.5.2004 o zvýšení základního kapitálu: Jediný Akcionář zvyšuje, z důvodu posílení vlastních zdrojů Společnosti, základní kapitál Společnosti o částku ve výši 40,000.000,- Kč, z původní výše 30,000.000,- Kč na částku 70,000.000,- Kč, přičemž upisování akcií nad tuto částku nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 4.000 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na majitele. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10.000,- Kč. Přednostní právo jediného Akcionáře se vylučuje, protože emisní kurz má být splacen výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem (dále je "Zájemce"), kterým je v tomto případě Akcionář, výslovně pan Ing. Pavel Paul, RČ 630530/1816, bytem Praha 10, Na Primaskou 7. Všechny akcie budou upsány Zájemcem ve Smlouvě o upsání akcií, kdy Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle společnosti ve lhůtě tří týdnů. Představenstvo společnosti je povino oznámit Zájemci písemně (doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo osobně proti podpisu) počátek této lhůty, který nesmí předcházet zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a začíná doručením oznamovacího dopisu. Přílohou oznamovacího dopisu buded rovněž návrh Smlouvy o upsání akcií. Představenstvo je p ovinno oznámení o počátku lhůty zaslat Zájemci nejpozději do dvou týdnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz každé akce se rovná jejich jmenovité hodnotě. Jediný akcionář vyslovuje svůj souhlas s tím, aby proti pohledávce na splacení emisního kurzu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem byla započtena část pohledávky, kterou má Zájemce za Společností, a to část ve výši 40,000.000,- Kč. Pohledávka, kterou má zájemce za Společností vznikla na Základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 14.4.2004, kde společnosti GAIUS, s.r.o. se sídlem Praha 4, Gregorova 2115, IČ 256 08 959 byla postupitelem na straně jedné a Zájemce postupníkem na str aně druhé. Pohledávka postupitele za Společností vznikla na základě Smlouvy o prodeji části podniku ze dne 22.12.2003, kterou postupitel prodal Společnosti hospodářské středisko hotelu ROTT za cenu 40,877.000,- Kč a Společnost tuto kupní cenu neuhradila a  to ani částečně. Dle prohlášení předsedy představesntva pana Filipa Stome ze dne 10.5.2004 je tento závazak v účetnictví Společnosti řádně veden a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem ve lhůtě tří měsíců ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií. Uzavřením Smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kur zu, kterou bude mít Sopolečnost za Zájemcem z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií zcela splacena a pohledávka, kterou má Zájemce za Společností bude splacena částečně a to v rozsahu uvedeném shora. do 18. 5. 2005 od 26. 8. 2004

Obchodní společnost ESPERANZA GROUP, a.s. se sídlem Praha 4, Valentova 5, PSČ 149 00, identifikační číslo 60 79 23 11, s e v y m a z á v á z oddílu B vložka 927 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě. od 25. 11. 1996

Spis byl zapsán v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Praze pod čj.Rg B 3548 na základě změny sídla společnosti a postoupení Krajským obchodním soudem v Ostravě. od 23. 11. 1995

Kapitál

Základní kapitál

vklad 50 995 000 Kč

od 21. 11. 2005

Základní kapitál

vklad 70 000 000 Kč

do 21. 11. 2005 od 22. 12. 2004

Základní kapitál

vklad 30 000 000 Kč

do 22. 12. 2004 od 14. 5. 1996

Základní kapitál

vklad 2 742 000 Kč

do 14. 5. 1996 od 25. 1. 1995
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 7 285 Kč, počet: 7 000 od 13. 12. 2014
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 7 285 Kč, počet: 7 000 do 13. 12. 2014 od 21. 11. 2005
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 7 000 do 21. 11. 2005 od 22. 12. 2004
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 3 000 do 22. 12. 2004 od 15. 10. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 3 000 do 15. 10. 2003 od 14. 5. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 742 do 14. 5. 1996 od 25. 1. 1995

Dozorčí rada

8 fyzických osob

Ing. Šárka Strejčková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2020

vznik členství: 24. 6. 2020

vznik funkce: 24. 6. 2020

Pod svahem 1523/20, Praha, 147 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

JUDr. Jan Mikš

člen

První vztah: 30. 6. 2018

vznik členství: 14. 7. 2014

vznik funkce: 14. 7. 2014

Dieselova 258/26, Praha, 109 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

JUDr. Taťána Kafková

předseda

První vztah: 13. 12. 2014

vznik členství: 2. 1. 2006

vznik funkce: 14. 7. 2014

Václavská 1556, Roztoky, 252 63, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Vladislav Hronek

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 12. 2014

vznik členství: 2. 1. 2006

vznik funkce: 2. 1. 2006

Hálkova 868/19, Říčany, 251 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Vratislav Pšenička

člen

První vztah: 13. 12. 2014

vznik členství: 14. 7. 2014

vznik funkce: 14. 7. 2014

Bělohorská 252/55, Praha, 169 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Marcela Soukupová

člen

První vztah: 13. 12. 2014

vznik členství: 14. 7. 2014

vznik funkce: 14. 7. 2014

Nad Třebešínem III 893/1, Praha, 100 00, Česká republika

Lada Vágnerová

člen

První vztah: 13. 12. 2014

vznik členství: 14. 7. 2014

vznik funkce: 14. 7. 2014

Rakovnická 233/13, Praha, 161 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Josef Vágner

člen

První vztah: 13. 12. 2014

vznik členství: 14. 7. 2014

vznik funkce: 14. 7. 2014

K Podmoráni 142, Úholičky, 252 64, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Jan Mikš

člen

První vztah: 30. 6. 2018 - Poslední vztah: 30. 6. 2018

vznik členství: 14. 7. 2014

vznik funkce: 14. 7. 2014

Dieselova 258/26, Praha, 109 00, Česká republika

Ing. Ludmila Puldová

člen

První vztah: 13. 12. 2014 - Poslední vztah: 23. 7. 2020

vznik členství: 14. 7. 2014

zánik členství: 24. 6. 2020

vznik funkce: 14. 7. 2014

zánik funkce: 24. 6. 2020

Janovská 398, Praha, 109 00, Česká republika

JUDr. Jan Mikš

člen

První vztah: 13. 12. 2014 - Poslední vztah: 30. 6. 2018

vznik členství: 14. 7. 2014

vznik funkce: 14. 7. 2014

Dieselova 258, Praha, 109 00, Česká republika

Marcela Soukupová

člen

První vztah: 13. 12. 2014 - Poslední vztah: 13. 12. 2014

vznik členství: 14. 7. 2014

vznik funkce: 14. 7. 2014

Nad Třebešínem III 893/1, Praha, 100 00, Česká republika

JUDr. Taťána Kafková

předseda

První vztah: 13. 12. 2014 - Poslední vztah: 13. 12. 2014

vznik členství: 2. 1. 2006

vznik funkce: 14. 7. 2014

Václavská 1556, Roztoky, 252 63, Česká republika

Ing. Vratislav Pšenička

člen

První vztah: 13. 12. 2014 - Poslední vztah: 13. 12. 2014

vznik členství: 14. 7. 2014

vznik funkce: 14. 7. 2014

Bělohorská 252/55, Praha, 169 00, Česká republika

Lada Vágnerová

člen

První vztah: 13. 12. 2014 - Poslední vztah: 13. 12. 2014

vznik členství: 14. 7. 2014

vznik funkce: 14. 7. 2014

Rakovnická 233/13, Praha, 161 00, Česká republika

Ing. Josef Vágner

člen

První vztah: 13. 12. 2014 - Poslední vztah: 13. 12. 2014

vznik členství: 14. 7. 2014

vznik funkce: 14. 7. 2014

K Podmoráni 142, Úholičky, 252 64, Česká republika

JUDr. Taťána Kafková

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2006 - Poslední vztah: 13. 12. 2014

vznik členství: 2. 1. 2006

zánik členství: 13. 12. 2014

vznik funkce: 3. 1. 2006

zánik funkce: 13. 12. 2014

Václavská 1556, Roztoky, 252 63, Česká republika

Ing. Vladislav Hronek

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2006 - Poslední vztah: 13. 12. 2014

vznik členství: 2. 1. 2006

vznik funkce: 2. 1. 2006

Hálkova 868/21, Říčany, 251 01, Česká republika

Jana Posekaná

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2006 - Poslední vztah: 13. 12. 2014

vznik členství: 2. 1. 2006

zánik členství: 14. 7. 2014

vznik funkce: 2. 1. 2006

zánik funkce: 14. 7. 2014

Glowackého 545, Praha 8, 180 00, Česká republika

Julie Stomeová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2004 - Poslední vztah: 30. 1. 2006

vznik členství: 17. 3. 2004

zánik členství: 2. 1. 2006

zánik funkce: 2. 1. 2006

Jana Želivského 27, Praha 3, Česká republika

Ing. Hana Rohlichová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2004 - Poslední vztah: 30. 1. 2006

vznik členství: 17. 3. 2004

zánik členství: 2. 1. 2006

zánik funkce: 2. 1. 2006

Nad Primaskou 7, Praha10, Česká republika

Ing. Zdeněk Urban

předseda

První vztah: 15. 10. 2003 - Poslední vztah: 30. 1. 2006

vznik členství: 10. 6. 2003

zánik členství: 2. 1. 2006

vznik funkce: 10. 6. 2003

zánik funkce: 2. 1. 2006

Hlavní 5, Mikulovice, Česká republika

Filip Stone

člen

První vztah: 15. 10. 2003 - Poslední vztah: 25. 6. 2004

vznik členství: 10. 6. 2003

zánik členství: 17. 3. 2004

vznik funkce: 10. 6. 2003

zánik funkce: 17. 3. 2004

Jana Želivského 27, Praha 3, Česká republika

Helena Ješová

člen

První vztah: 14. 5. 2003 - Poslední vztah: 25. 6. 2004

vznik funkce: 7. 11. 2002

zánik funkce: 17. 3. 2004

Plovdivská 3264, Praha 4, Česká republika

Ing. Jaromír Línek

člen

První vztah: 14. 5. 2003 - Poslední vztah: 15. 10. 2003

vznik funkce: 7. 11. 2002

Majerského 2035, Praha 4, Česká republika

Ing. Pavel Paul

předseda

První vztah: 14. 5. 2003 - Poslední vztah: 15. 10. 2003

vznik funkce: 7. 11. 2002

Nad Primaskou 7, Praha 10, Česká republika

PhDr. Ivana Jurečková

předseda

První vztah: 14. 5. 1996 - Poslední vztah: 14. 5. 2003

zánik funkce: 7. 11. 2002

Útulná 497, Praha 10, 100 00, Česká republika

Otta Rait

člen

První vztah: 14. 5. 1996 - Poslední vztah: 14. 5. 2003

zánik funkce: 7. 11. 2002

Valentova 5, Praha 4, 143 00, Česká republika

JUDr. Jiří Kotlík

člen

První vztah: 14. 5. 1996 - Poslední vztah: 14. 5. 2003

zánik funkce: 7. 11. 2002

Děčínská 11, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Jemelík

místopředseda

První vztah: 28. 7. 1995 - Poslední vztah: 14. 5. 1996

Suchý vršek 2107, Praha 5, Česká republika

Ing. Václav Kašpar

člen

První vztah: 28. 7. 1995 - Poslední vztah: 14. 5. 1996

Brodská 96, Příbram, Česká republika

Dr. Milan Janíček

předseda

První vztah: 28. 7. 1995 - Poslední vztah: 14. 5. 1996

Berlínská 2756, Tábor, Česká republika

Ing. Ivan Skalka

člen

První vztah: 25. 1. 1995 - Poslední vztah: 28. 7. 1995

Sychrov 117, Vsetín, Česká republika

Milan Hajlman

člen

První vztah: 25. 1. 1995 - Poslední vztah: 28. 7. 1995

Nádražní 1060, Hranice n. M., Česká republika

Ing. Jana Poláčková

člen

První vztah: 25. 1. 1995 - Poslední vztah: 28. 7. 1995

Plzeňská 76, Praha 5, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Renáta Hronková

předseda představenstva

První vztah: 13. 12. 2014

vznik členství: 2. 1. 2006

vznik funkce: 3. 1. 2006

Malé náměstí 138/4, Praha, 110 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

JUDr. Jan Suk

předseda

První vztah: 13. 12. 2014

vznik členství: 14. 7. 2014

vznik funkce: 15. 7. 2014

Václavská 1556, Roztoky, 252 63, Česká republika

Dalších 15 vztahů k této osobě

Ing. Jan Soukup

člen

První vztah: 13. 12. 2014

vznik členství: 14. 7. 2014

vznik funkce: 14. 7. 2014

Nad Třebešínem III 893/1, Praha, 100 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Jan Suk

předseda

První vztah: 13. 12. 2014 - Poslední vztah: 13. 12. 2014

vznik členství: 14. 7. 2014

vznik funkce: 15. 7. 2014

Václavská 1556, Roztoky, 252 63, Česká republika

Ing. Jan Soukup

člen

První vztah: 13. 12. 2014 - Poslední vztah: 13. 12. 2014

vznik členství: 14. 7. 2014

vznik funkce: 14. 7. 2014

Nad Třebešínem III 893/1, Praha, 100 00, Česká republika

Helena Kučerová

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2006 - Poslední vztah: 11. 12. 2008

vznik členství: 2. 1. 2006

zánik členství: 13. 11. 2008

vznik funkce: 2. 1. 2006

zánik funkce: 13. 11. 2008

Lhotská 2204, Praha 9, 193 00, Česká republika

Ing. Renáta Hronková

předseda představenstva

První vztah: 30. 1. 2006 - Poslední vztah: 30. 1. 2006

vznik členství: 2. 1. 2006

vznik funkce: 3. 1. 2006

Malá náměstí 138/4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Renáta Hronková

předseda představenstva

První vztah: 30. 1. 2006 - Poslední vztah: 13. 12. 2014

vznik členství: 2. 1. 2006

vznik funkce: 3. 1. 2006

Malá náměstí 138/4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Pavel Diepold

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2006 - Poslední vztah: 11. 12. 2008

vznik členství: 2. 1. 2006

zánik členství: 13. 11. 2008

vznik funkce: 2. 1. 2006

zánik funkce: 13. 11. 2008

Lidická 1651, Slaný, 274 01, Česká republika

Filip Stome

předseda představenstva

První vztah: 25. 6. 2004 - Poslední vztah: 30. 1. 2006

vznik členství: 17. 3. 2004

zánik členství: 2. 1. 2006

vznik funkce: 17. 3. 2004

zánik funkce: 2. 1. 2006

Jana Želivského 27, Praha 3, Česká republika

Ing. Pavel Paul

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2004 - Poslední vztah: 30. 1. 2006

vznik členství: 10. 6. 2003

zánik členství: 2. 1. 2006

vznik funkce: 10. 6. 2003

zánik funkce: 17. 3. 2004

Na Primaskou 7, Praha 10, Česká republika

Ing. Pavel Paul

předseda představenstva

První vztah: 15. 10. 2003 - Poslední vztah: 25. 6. 2004

vznik členství: 10. 6. 2003

vznik funkce: 10. 6. 2003

Na Primaskou 7, Praha 10, Česká republika

Mgr. Mária Bíleková

člen

První vztah: 15. 10. 2003 - Poslední vztah: 25. 6. 2004

vznik členství: 10. 6. 2003

zánik členství: 17. 3. 2004

vznik funkce: 10. 6. 2003

zánik funkce: 17. 3. 2004

trvale bytem: Bratislava, Námestie sv. Petra a Pavla 7100/5 do 25. 6. 2004 od 15. 10. 2003

Malé náměstí 4, Praha 1, Česká republika

Martina Kadelová DiS

člen

První vztah: 14. 5. 2003 - Poslední vztah: 30. 1. 2006

zánik členství: 2. 1. 2006

vznik funkce: 7. 11. 2002

zánik funkce: 2. 1. 2006

Cimburkova 8, Praha 3, Česká republika

Ing. Radomír Panský

člen

První vztah: 14. 5. 2003 - Poslední vztah: 15. 10. 2003

vznik funkce: 26. 11. 2002

zánik funkce: 10. 6. 2003

Hellichova 11, Praha 1, Česká republika

Václav Dvořák

člen

První vztah: 14. 5. 2003 - Poslední vztah: 15. 10. 2003

vznik funkce: 28. 11. 2002

zánik funkce: 10. 6. 2003

Vinohradská 1292/65, Praha 2, Česká republika

Michal Šafránek

předseda představenstva

První vztah: 14. 5. 2003 - Poslední vztah: 15. 10. 2003

vznik funkce: 7. 11. 2002

zánik funkce: 10. 6. 2003

Výletní 397, Praha 4, Česká republika

Ing. Alena Kokavcová

člen

První vztah: 14. 5. 2003 - Poslední vztah: 15. 10. 2003

vznik funkce: 26. 11. 2002

zánik funkce: 10. 6. 2003

Jánošíkova 49/15, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

JUDr. Vladimír Kubát

předseda představenstva

První vztah: 14. 5. 1996 - Poslední vztah: 14. 5. 2003

zánik funkce: 7. 11. 2002

Valentova 5, Praha 4, 149 00, Česká republika

JUDr. Karel Doležal

místopžedseda představenstva

První vztah: 14. 5. 1996 - Poslední vztah: 14. 5. 2003

zánik funkce: 7. 11. 2002

K otočce 1877, Praha 4, 143 00, Česká republika

Alena Volencová

člen

První vztah: 14. 5. 1996 - Poslední vztah: 14. 5. 2003

zánik funkce: 7. 11. 2002

U dubu 78, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Karel Chudoba

předseda představenstva

První vztah: 28. 7. 1995 - Poslední vztah: 14. 5. 1996

Havanská 2820, Tábor, Česká republika

JUDr. Karel Doležal

člen představenstva

První vztah: 28. 7. 1995 - Poslední vztah: 14. 5. 1996

K otočce 1877, Praha 4, Česká republika

dr. Petr Hron

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 7. 1995 - Poslední vztah: 14. 5. 1996

Havanská 2812, Tábor, Česká republika

Ing. Petr Cvejn

člen představenstva

První vztah: 25. 1. 1995 - Poslední vztah: 28. 7. 1995

Luh 1051, Vsetín, Česká republika

Ing. Jaroslav Blaha

člen představenstva

První vztah: 25. 1. 1995 - Poslední vztah: 28. 7. 1995

Huslenky 519, okr. Vsetín, Česká republika

Ing. Vlastimil Zajíček

předseda představenstva

První vztah: 25. 1. 1995 - Poslední vztah: 28. 7. 1995

Tyršova 1272, Vsetín, Česká republika

Jménem společnosti jedná představenstvo. Každý člen představenstva jedná za společnost samostatně.

od 13. 12. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná a podepisuje jediný člen představenstva.

do 13. 12. 2014 od 11. 12. 2008

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně nebo nejméně dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo nejméně dva členové představenstva společně.

do 11. 12. 2008 od 15. 10. 2003

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají a podepisují nejméně dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či napsané obchodní firmě společnosti připojí své podpisy dva členové představesntva společně.

do 15. 10. 2003 od 14. 5. 2003

Jednání: Společnost zastupují navenek i uvnitř společnosti jednotliví členové představenstva. Každý z členů představenstva má právo zastupovat společnost samostatně.

do 14. 5. 2003 od 25. 1. 1995

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Ing. Alena Kokavcová

člen

První vztah: 14. 5. 2003 - Poslední vztah: 15. 10. 2003

vznik funkce: 26. 11. 2002

zánik funkce: 10. 6. 2003

Jánošíkova 49/15, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

Další vztahy firmy HOTEL ROTT, a.s.

Historické vztahy

Ing. Pavel Paul

První vztah: 18. 5. 2005 - Poslední vztah: 30. 1. 2006

Nad Primaskou 7, Praha 10, Česká republika

Ing. Pavel Paul

První vztah: 14. 5. 2003 - Poslední vztah: 15. 10. 2003

Na Primaskou 7, Praha 10, Česká republika

V.J.Rott s.r.o.

První vztah: 22. 10. 2013

Malé náměstí 142/3, Praha, 110 00

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

V.J.Rott s.r.o., IČ: 48026018

Malé náměstí, Česká republika, Praha 1, 110 00

od 22. 10. 2013

PVC Ltd.

Paul´s Avenue, P.O. Box, Svatý Vincenc a Grenadiny, Kingstown

do 22. 10. 2013 od 30. 1. 2006

Ing. Pavel Paul

Nad Primaskou, Česká republika, Praha 10

do 30. 1. 2006 od 18. 5. 2005

Ing. Pavel Paul

Na Primaskou, Česká republika, Praha 10

do 15. 10. 2003 od 14. 5. 2003

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 25. 1. 1995

Živnosti

Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 27. 1. 2003
Přerušeno od 12. 7. 2010
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 16. 12. 2002
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 25. 1. 1995

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).