Hlavní navigace

I.F.S., a.s.

Firma I.F.S., a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2554, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60197030

Sídlo:

U papírny 614/9, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

6. 5. 1994

DIČ:

CZ60197030

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
46190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2554, Městský soud v Praze

Obchodní firma

M.K.T. a.s. od 6. 5. 1994

Obchodní firma

I.F.S., a.s. od 18. 8. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 6. 5. 1994

adresa

U Papírny 9, č.p.614
Praha 7 17000 od 4. 4. 2002

adresa

U papírny 614/9
Praha 7 17000 do 4. 4. 2002 od 31. 10. 2000

adresa

Nad Krocínkou 55
Praha 9 19021 do 31. 10. 2000 od 4. 9. 1998

adresa

Velflíkova 8
Praha 6 do 4. 9. 1998 od 17. 10. 1996

adresa

Perlová 1
Praha 1 do 17. 10. 1996 od 2. 11. 1994

adresa

Na vrcholu 6
Praha 3 do 2. 11. 1994 od 6. 5. 1994

Předmět podnikání

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 9. 12. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 9. 12. 2009

činnost účetních poradcům vedení účetnictví, vedení daňové evidence do 9. 12. 2009 od 6. 9. 2006

obchodně - ekonomické poradenství do 9. 12. 2009 od 6. 9. 2006

zprostředkování obchodu do 9. 12. 2009 od 31. 5. 2002

údržba motorových vozidel a jejich příslušenství do 9. 12. 2009 od 31. 5. 2002

pronájem a půjčování věcí movitých do 9. 12. 2009 od 31. 5. 2002

zprostředkování služeb do 9. 12. 2009 od 31. 5. 2002

pronájem bytových a nebytových prostor spojený s dalšími službami do 9. 12. 2009 od 4. 9. 1998

vedení účetnictví do 9. 12. 2009 od 18. 8. 1995

činnost organizačních a ekonomických poradců do 9. 12. 2009 od 18. 8. 1995

poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) do 9. 12. 2009 od 18. 8. 1995

automatizované zpracování dat do 9. 12. 2009 od 18. 8. 1995

administrativní práce do 9. 12. 2009 od 18. 8. 1995

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. a zboží tímto zá- konem vyloučeného do 9. 12. 2009 od 18. 8. 1995

pronájem vlastních nemovitostí do 4. 9. 1998 od 6. 5. 1994

Ostatní skutečnosti

Společnost OGLATE ENTERPRISES LIMITED jako jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady 1. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) takto: a) částka, o kterou snižuje základní kapitál společnosti, činí 18.000.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) - rozsah snížení základního kapitálu, b) důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace výše základního kapitálu v souladu s omezením podnikatelské činnosti, přičemž s částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo takto: - část částky odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 10.416.115,98 Kč (slovy: deset milionů čtyři sta šestnáct tisíc jedno sto patnáct korun českých devadesát osm haléřů) bude použita na uhrazení neuhrazené ztráty minulých let - část částky odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 7.583.884,02 Kč (slovy: sedm milionů pět set osmdesát tři tisíce osm set osmdesát čtyři koruny české dva haléře) bude po zápisu snížení základního kapitálu do 1 (jednoho) měsíce ode dne předlo žení společnosti kmenových akcií vyplacena jedinému akcionáři, popřípadě akcionářům, bude-li jich více, těm podle poměru jmenovité hodnoty jimi předložených akcií k základnímu kapitálu společnosti, c) snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty kmenových, listinných akcií společnosti a to snížením jmenovité hodnoty každé kmenové akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) a snížením jmenovité hodnoty kmenové akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 19.000.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů korun českých) na jmenovitou hodnotu 1.900.000,- Kč (slovy: jeden milion dev ět set tisíc korun českých), přičemž toto snížení jmenovité hodnoty těchto akcií se provede výměnou dosavadních 1000 ks kmenových akcií, každá se jmenovitou hodotou 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za nových 1000 ks kmenových akcií, každá se jmenovitou hodnotou 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) a výměnou dosavadní kmenové akcie se jmenovitou hodnotou 19.000.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů korun českých) za akcii se jmenovitou hodnotou 1.900.00,- Kč (slovy: jeden milion devět set t isíc korun českých), d) lhůta pro předložení kmenových listinných akcií společnosti za účelem jejich výměny v důsledku snížení základního kapitálu činí 6 (šest) měsíců, přičemž představenstvo společnosti vyzve akcionáře k předložení akcií do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu sn ížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, 2. ukládá představenstvu společnosti, aby: a) podalo návrh na zápis záměru snížit základní kapitál do obchodního rejstříku a písemně do 30 (třiceti) dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámilo rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, a to s výzvou, aby přihlásili své pohledávky podle § 215 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, b) zveřejnilo rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku, a to dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky podle § 215 odst. 3 zákona č. 513/19 91 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, c) podalo návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s ustanovením § 216 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů po uplynutí lhůty 90 (devadesáti) dnů od doručení oznámení podle p ísmene a), popřípadě od posledního zveřejnění rozhodnutí podle písmene b), d) neposkytlo z důvodu snížení základního kapitálu jakékoliv plnění ve prospěch akcionáře před zápisem snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a před uspokojením nebo zajištěním pohledávek věřitelů podle § 215 odst. 2, popřípadě př ed rozhodnutím podle § 215 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, použití ustanovení § 216a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, je vyloučeno. do 8. 6. 2010 od 9. 12. 2009

KALIVA, a.s., se sídlem Praha 3, Písecká 9 č.p. 1968, identifi- kační číslo 25200836, jako jediný akcionář I.F.S., a.s., se sídlem Praha 7, U Papírny 9 č.p. 614, identifikační číslo 60197030, při výkonu působnosti valné hromady této společnosti v působnosti její valné hromady rozhoduje, že: a) zvyšuje základní kapitál společnosti ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilión korun českých) o 19.000.000,- Kč (slovy: devatenáctmiliónů korun českých) na 20.000.000,- Kč (slovy: dva- cetmiliónů korun českých) upsáním nové akcie peněžitým vkladem a to upsáním 1 (jedné) akcie kmenové, znějících na majitele, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě akcie 19.000.000,- Kč (slovy: devatenáctmiliónů korun českých) s emisním kursem akcie ve výši 19.000.000,- Kč (slovy: devatenáct korun českých), b) upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, c) určuje, že upsat akcii může pouze jediný akcionář společnos- ti, shora uvedený, a to smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře se společností podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření této smlouvy v sídle společnosti s tím, že tento návrh musí být doručen ve lhůtě počínaje od dnešního dne do 30 (třiceti) dnů od zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, přičemž o datu tohoto zápisu společnost vyrozumí akcionáře neprodleně poté, kdy se dozví o tomto zápisu; po podání návrhu na tento zápis může být smlouva o upsání akcií uzavřena i před zápisem tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, pokud bude upsání akcií ve smlouvě o upsání akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvý- šení základního kapitálu do obchodního rejstříku; upsání akcií někým jiným nebo jiným způsobem, než popsaným v tomto ustanove- ní, bude neúčinné, d) připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek akcioná- ře specifikovaných v rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 14.12. 2001 vůči společnosti v celkové výši 19.000.000,- Kč (slovy: de- vatenáctmiliónů korun českých) proti pohledávce společnosti vůči akcionáři na splacení celého emisního kursu. Možnost splacení emisního kursu se připouští výhradně započtením s tím, že dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvý- šení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy ke střetu pohle- dávek na základě této dohody a tím ke splacení celého emisního kursu musí dojít před podáním tohoto návrhu; akcionář musí spo- lečnosti doručit písemný návrh dohody o započetí do 15 (patnác- ti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 obchod- ního zákoníku, tedy od upsání akcií a společnost musí v návrh přijmout v dalších 15 (patnácti) dnech, nejpozději však v den podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodní- ho rejstříku, a to před podáním tohoto návrhu. do 25. 3. 2003 od 1. 5. 2002

Jediným akcionářem společnosti je obchodní společnost KALIVA, a.s., se sídlem Praha 3, Písecká 9, č.p. 1968, PSČ 130 00, IČ: 25200836, zapsaná v oddílu B, vložce 5777, obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. do 9. 12. 2009 od 4. 4. 2002

Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou z 3.4.1994 a ustanovena valnou hromadou z 3.4.1994. Bylo splaceno 100% základního jmění a všechny akcie jsou kmenové. od 17. 10. 1996

Společnost byla založena zakladatelskou smlouvou z 3.4.1994 a ustanovena valnou hromadou z 3.4.1994. do 17. 10. 1996 od 6. 5. 1994

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 8. 6. 2010

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

do 8. 6. 2010 od 25. 3. 2003

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 25. 3. 2003 od 6. 5. 1994
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 Kč, počet: 1 000 od 8. 6. 2010
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 900 000 Kč, počet: 1 od 8. 6. 2010
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 19 000 000 Kč, počet: 1 do 8. 6. 2010 od 25. 3. 2003
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 8. 6. 2010 od 4. 4. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 4. 4. 2002 od 18. 8. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 18. 8. 1995 od 26. 7. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 26. 7. 1994 od 6. 5. 1994

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Drahomíra Vosátková

člen

První vztah: 29. 8. 2014

vznik členství: 1. 7. 2014

Na Stráni 1625, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Historické vztahy

Jitka Rylichová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2011 - Poslední vztah: 29. 8. 2014

vznik členství: 24. 6. 2011

zánik členství: 1. 7. 2014

Rybářská 2281, Nymburk, 288 01, Česká republika

Ing. Michaela Šimonová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2011 - Poslední vztah: 29. 8. 2014

vznik členství: 24. 6. 2011

zánik členství: 1. 7. 2014

Hrušovská 1932, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01, Česká republika

Drahomíra Vosátková

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2011 - Poslední vztah: 29. 8. 2014

vznik členství: 24. 6. 2011

zánik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2011

zánik funkce: 1. 7. 2014

Na Stráni 1625, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Jitka Rylichová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2006 - Poslední vztah: 2. 11. 2011

vznik členství: 28. 2. 2006

zánik členství: 24. 6. 2011

Rybářská 2281, Nymburk, 288 01, Česká republika

Ing. Michaela Šimonová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2006 - Poslední vztah: 2. 11. 2011

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 24. 6. 2011

Hrušovská 1932, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01, Česká republika

Drahomíra Vosátková

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2006 - Poslední vztah: 2. 11. 2011

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 24. 6. 2011

vznik funkce: 28. 6. 2006

zánik funkce: 24. 6. 2011

Na Stráni 1625, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Jitka Rylichová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2002 - Poslední vztah: 6. 9. 2006

vznik funkce: 21. 6. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2006

Přerov nad Labem 305, 289 16, Česká republika

Ing. Michaela Šimonová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2002 - Poslední vztah: 6. 9. 2006

vznik funkce: 21. 6. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2006

Kaštanová 1486, Brandýs nad Labem, 250 01, Česká republika

Drahomíra Vosátková

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 4. 2002 - Poslední vztah: 6. 9. 2006

vznik členství: 21. 6. 2001

zánik členství: 28. 6. 2006

vznik funkce: 21. 6. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2006

Na Stráni 1625, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Drahomíra Vosátková

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 10. 2000 - Poslední vztah: 4. 4. 2002

vznik členství: 14. 9. 2000

zánik členství: 21. 6. 2001

Na Stráni 1625, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Jitka Rylichová

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 10. 2000 - Poslední vztah: 4. 4. 2002

vznik funkce: 14. 9. 2000

zánik funkce: 21. 6. 2001

Přerov nad Labem 305, 289 16, Česká republika

Růžena Forejtová

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 10. 2000 - Poslední vztah: 4. 4. 2002

vznik členství: 14. 9. 2000

zánik členství: 21. 6. 2001

vznik funkce: 14. 9. 2000

zánik funkce: 21. 6. 2001

Petra Bezruče 16, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Kateřina Kavanová

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 1999 - Poslední vztah: 31. 10. 2000

Podskalská 9/391, Praha 2, Česká republika

Marie Henyšová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 1998 - Poslední vztah: 31. 10. 2000

Prokopa Holého 1177, Čelákovice, Česká republika

Petra Staňková

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 1998 - Poslední vztah: 31. 10. 2000

Jílová 1581, Havířov-Podlesí, Česká republika

Kateřina Kavanová

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 1998 - Poslední vztah: 29. 12. 1999

28.pluku 295/37, Praha 10, Česká republika

Ing. Zdeněk Chromý

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 1996 - Poslední vztah: 4. 9. 1998

tř. Gen. Svobody 1208, Uničov, Česká republika

Kateřina Kavanová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 9. 1995 - Poslední vztah: 4. 9. 1998

Topolová 13, Praha 10, Česká republika

Dana Procházková

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 9. 1995 - Poslední vztah: 4. 9. 1998

V Bytovkách 839, Praha 10, Česká republika

Mgr. Jaroslav Kašpar

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 9. 1995 - Poslední vztah: 17. 10. 1996

Rabasova 768, Slaný, Česká republika

Ing. Roman Šplíchal

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 1995 - Poslední vztah: 28. 9. 1995

Na srpečku 7, Praha 5, Česká republika

Ing. Jiří Roubíček

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 1995 - Poslední vztah: 28. 9. 1995

Ke Kotlářce 14, Praha 5, Česká republika

Ing. František Drašnar

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 8. 1995 - Poslední vztah: 28. 9. 1995

Zdíkovská 102, Praha 5, Česká republika

Ing. Stanislava Burianová

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 1994 - Poslední vztah: 18. 8. 1995

U dvojdomů 973, Praha 10, Česká republika

Mgr. Petra Neubergerová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 1994 - Poslední vztah: 18. 8. 1995

Průšova 646, Dobříš, Česká republika

JUDr. Jana Felixová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 1994 - Poslední vztah: 18. 8. 1995

Brichtova 819, Praha 5, Česká republika

Libuše Kupcová

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 1994 - Poslední vztah: 2. 11. 1994

Na vrcholu 6, Praha 3, Česká republika

ing. Jiří Kupec CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 1994 - Poslední vztah: 2. 11. 1994

Na vrcholu 6, Praha 3, Česká republika

Judr.Miloslav P R Ů Ch A

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 1994 - Poslední vztah: 2. 11. 1994

Psohlavců 1501, Praha 4, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Marie Henyšová

člen

První vztah: 29. 8. 2014

vznik členství: 1. 7. 2014

Jungmannova 1264, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Historické vztahy

Marie Henyšová

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2014 - Poslední vztah: 29. 8. 2014

vznik členství: 30. 9. 2008

zánik členství: 1. 7. 2014

Jungmannova 1264, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Marie Henyšová

člen představenstva

První vztah: 18. 5. 2010 - Poslední vztah: 31. 7. 2014

vznik členství: 30. 9. 2008

Jungmannova 1264/19, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Marie Henyšová

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2004 - Poslední vztah: 18. 5. 2010

zánik členství: 30. 9. 2008

vznik funkce: 30. 6. 2003

Jungmannova 1264, Čelákovice, Česká republika

Marie Henyšová

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2003 - Poslední vztah: 8. 7. 2004

vznik funkce: 30. 6. 2003

Prokopa Holého 1177/25, Čelákovice, Česká republika

Ing. Jana Klimešová

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2002 - Poslední vztah: 3. 9. 2003

vznik funkce: 21. 6. 2001

zánik funkce: 30. 6. 2003

Hlavní 2725/153, Praha 4, 141 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jana Klimešová

předseda představenstva

První vztah: 31. 10. 2000 - Poslední vztah: 4. 4. 2002

vznik členství: 14. 9. 2000

zánik členství: 21. 6. 2001

vznik funkce: 14. 9. 2000

zánik funkce: 21. 6. 2001

Hlavní 2725/153, Praha 4, 141 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Michaela Šimonová

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2000 - Poslední vztah: 4. 4. 2002

vznik funkce: 14. 9. 2000

zánik funkce: 21. 6. 2001

Kaštanová 1486, Brandýs nad Labem, 250 01, Česká republika

Jindřich Dostál

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2000 - Poslední vztah: 4. 4. 2002

vznik funkce: 14. 9. 2000

zánik funkce: 21. 6. 2001

Podolské nábřeží 20/22, Praha 4, 147 00, Česká republika

Jarmila Výtisková

člen představenstva

První vztah: 3. 7. 2000 - Poslední vztah: 31. 10. 2000

Biskupcova 1890/47, Praha 3, Česká republika

Martina Zimmelová

předseda představenstva

První vztah: 29. 12. 1999 - Poslední vztah: 31. 10. 2000

U Vlachovky 923/2, Praha 8 - Libeň, Česká republika

Martina Zimmelová

předseda představenstva

První vztah: 4. 9. 1998 - Poslední vztah: 29. 12. 1999

Šípková 2796/14, Ústí nad Labem, Česká republika

Jarmila Výtisková

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 1998 - Poslední vztah: 3. 7. 2000

Velké Albrechtice 72, Česká republika

Ing. Emil Florián

místopředseeda představenstva

První vztah: 4. 9. 1998 - Poslední vztah: 31. 10. 2000

Biskupcova 48, Praha 3, Česká republika

Ing. Luboš Krauskopf

předseda představenstva

První vztah: 17. 10. 1996 - Poslední vztah: 4. 9. 1998

Lipová 1496/A, Brandýs nad Labem, Česká republika

Mgr. Jan Materna

člen představenstva

První vztah: 17. 10. 1996 - Poslední vztah: 4. 9. 1998

Švermova 379, Mnichovo Hradiště, Česká republika

Ing. Emil Florián

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 10. 1996 - Poslední vztah: 4. 9. 1998

Biskupcova 48, Praha 3, Česká republika

Mgr. Jan Švec

člen představenstva

První vztah: 17. 10. 1996 - Poslední vztah: 4. 9. 1998

Na Krocínce 8, Praha 6, Česká republika

Ing. Josef Novosvětský

člen představenstva

První vztah: 17. 10. 1996 - Poslední vztah: 4. 9. 1998

Hranická 13, Přerov, Česká republika

ing. Jan Slosiarik

člen představenstva

První vztah: 28. 9. 1995 - Poslední vztah: 17. 10. 1996

Mimoňská 633, Praha 9, Česká republika

Lukáš Hampl

člen představenstva

První vztah: 28. 9. 1995 - Poslední vztah: 17. 10. 1996

Mazurská 526, Praha 8, Česká republika

Ing. Pavel Dvořáček

předseda představenstva

První vztah: 28. 9. 1995 - Poslední vztah: 17. 10. 1996

Čílova 18, Praha 6, Česká republika

Ing. Pavel Vráblík

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 1995 - Poslední vztah: 28. 9. 1995

Minická 378, Praha 10, Česká republika

ing. Petr Jahoda

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 1995 - Poslední vztah: 28. 9. 1995

Rožmberská 875, Praha 9, Česká republika

JUDr. Jitka Petrášková

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 1995 - Poslední vztah: 28. 9. 1995

Ovenecká 35, Praha 7, Česká republika

ing. Milena Kuldová

předseda představenstva

První vztah: 2. 11. 1994 - Poslední vztah: 18. 8. 1995

Na hroudě 10, Praha 10, Česká republika

Mgr. Marcela Bernardová

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 1994 - Poslední vztah: 18. 8. 1995

Mrkvičkova 1355, Praha 5, Česká republika

JUDr. Antonín Novák

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 1994 - Poslední vztah: 18. 8. 1995

Šejbalové 897, Praha 5, Česká republika

Judr.Miloslav P R Ů Ch A

předseda představentstva

První vztah: 6. 5. 1994 - Poslední vztah: 2. 11. 1994

U Kněžské louky 12, Praha 3, Česká republika

Pavel Kloupar

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 1994 - Poslední vztah: 2. 11. 1994

Frýdlantská 11, Praha 8, Česká republika

Mgr. Václav Vondrášek

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 1994 - Poslední vztah: 2. 11. 1994

Na rozhledu 7, Praha 4, Česká republika

Ve všech záležitostech zastupuje společnost člen představenstva společnosti, a to tak, že za společnost jedná člen představenstva samostatně.

od 29. 8. 2014

Způsob jednání jménem společnosti: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen před- stavenstva samostatně. Člen představenstva, který činí jménem společnosti písemné úkony, je podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti při- pojí svůj podpis.

do 29. 8. 2014 od 4. 4. 2002

Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně.Podepisování za společnost se děje tak,že k vytištěnému či napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva,místopředseda představenstva nebo člen představenstva.

do 4. 4. 2002 od 4. 9. 1998

Způsob jednání jménem společnosti: Jmémem společnosti jedná a podepisuje předseda pčedstavenstva samostatně, místopředseda samostatně nebo dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému či napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, místopředseda představenstva nebo dva členové představenstva.

do 4. 9. 1998 od 17. 10. 1996

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jsou oprávněni jednat a listiny podepisovat vždy alespoň dva členové představenstva společně nebo proku- rista společnosti samostatně.

do 17. 10. 1996 od 18. 8. 1995

Způsob jednání jménem společnosti: - společnost zastupuje navenek i uvnitř společnosti předseda představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.

do 18. 8. 1995 od 2. 11. 1994

Zastupování a podepisování . Za společnost jednají členové představenstva každý samostatně. Podepisuje se tak,že pod psaný,vytištěný nebo razítkem předtištěný název společnosti připojí své jméno člen představenstva.

do 2. 11. 1994 od 6. 5. 1994

Další vztahy firmy I.F.S., a.s.

1 fyzická osoba

Marie Henyšová

První vztah: 6. 3. 2013

Jungmannova 1264, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Akcionáři

MARIE HENYŠOVÁ

Jungmannova 1264, Česká republika, Čelákovice, 250 88

od 6. 3. 2013

OGLATE ENTERPRISES LIMITED

Kyperská republika

do 6. 3. 2013 od 9. 12. 2009

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 6. 1995

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 17. 7. 1995
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Administrativní práce
  • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák. č.455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného
  • Obchodně - ekonomické poradenství
  • automatizované zpracování dat
  • poskytování software
  • Pronájem bytových a nebytových prostor spojený s dalšími službami
  • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
  • Zprostředkování obchodu
  • Zprostředkování služeb
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 6. 1995
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).