Hlavní navigace

ICI Management, a.s.

Firma ICI Management, a.s., akciová společnost, vznikla dne 11. 7. 2007. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 12102, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27924572

Sídlo:

Myslíkova 284/32, Praha Nové Město (Praha 2), 120 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

11. 7. 2007

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky soukromé národní
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

46190 Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 12102, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ICI Management, a.s. od 17. 8. 2007

Obchodní firma

PLAVANA, a.s. do 17. 8. 2007 od 11. 7. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 11. 7. 2007

adresa

Anglická 82/26
Praha 2 12000 od 7. 9. 2013

adresa

Myslíkova 284/32
Praha 12000 od 30. 9. 2015

adresa

Anglická 82/26
Praha 2 12000 do 30. 9. 2015 od 7. 9. 2013

adresa

Koněvova
Praha 3 13083 do 7. 9. 2013 od 11. 7. 2007

adresa

Koněvova 2660/141
Praha 3 13083 do 7. 9. 2013 od 11. 7. 2007

Předmět podnikání

zprostředkování obchodu a služeb od 12. 2. 2008

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců od 12. 2. 2008

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem od 11. 7. 2007

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 4. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 4. 8. 2014

Počet členů správní rady: 1 do 30. 9. 2015 od 4. 8. 2014

NATLAND Investment Group B.V., reg. číslo 34267503, se sídlem Amsterdam, Herengracht 268, 1016BW, Nizozemské království, jako jediný akcionář společnosti ICI Management, a.s., a to při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku, rozhodl a schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti ICI Management, a.s., IČ: 27924572, se sídlem Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ: 130 83, takto: Částka o kterou má být základní kapitál zvýšen: Základní kapitál společnosti ICI Management, a.s. s e nepeněžitým vkladem zvyšuje o částku 420,000.000, - Kč (slovy: čtyři sta dvacet milionů korun českých), tedy z částky 2,000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na částku 422,000.000,- Kč (čtyři sta dvacet dva milionů korun českých) nepeněžitým vkladem, a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií - 4.200 (slovy: čtyři ti síce dvě stě) kusů nových kmenových akcií společnosti ICI Management, a.s., o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované, s nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvl áštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Nově upsané akcie jsou kmenové, znějící na majitelele a v listinné podobě. Předem určený zájemce: Akcie budou nabídnuty určitému zájemci, kterým bude Ing. Ivo Kristen, r.č. 6507 07/1373, bytem Brno, Solniční 630/3, PSČ: 602 00, který upíše všech 4.200 (slovy: čtyři tisíce dvě stě) kusů nových kmenových akcií společnosti ICI Management, a.s., vydaných v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) jako předem určený zájemce. Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií činí 420.057.600,- Kč (slovy: čtyřista dvacet milionů padesát sedm tisíc šest set korun českých). Částka přesahující jmenovitou hodnotu všech nově upisovaných akcií, tj. částka ve výši 57.600,- Kč (slovy: padesátsedm tisíc šest set korun českých) tvoří emisní ážio. Místo pro upisování akcií předem určeným zájemcem: Místem pro úpis akcií pro předem určeného zájemce je sídlo společ nosti, tj. Praha 3, Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 83. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem: Lhůta pro úpis akcií předem určeným zájemcem bude činit 14 (slovy: čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 3 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, a bude doručen předem určenému zájemci - panu Ing. Ivo Kristenovi, r.č. 650707/1373, bytem Brno, Solniční 630/3, PSČ 602 00 do 14 (slovy : čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti ICI Management, a.s. do obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti je povinno písemně sdělit předem určenému zájemci emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápis u rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti ICI Management, a.s. do obchodního rejstříku a současně ve stejné lhůtě předložit upisovateli návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s  tím, že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. Nepeněžitý vklad a jeho vložení: Vkladem předem určeného zájemce bude nepeněžitý vklad, který tvoří pohledávka pana Ing. Ivo Kristena, r.č. 650707/1373 , bytem Brno, Solniční 630/3, PSČ 602 00 jako postupitele za společností PRIME IT B. V., Ev. č. 34232964, se sídlem Herengracht 268, 1016BW Amsterodam, Nizozemské království jako postupníkem na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 16.12.20 05, přičemž pohledávka představuje sjednanou úplatu za postoupení ve výši 420,057.600,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet milionů padesát sedm tisíc šest set korun českých). Ocenění nepeněžitelného vkladu: Nepeněžitý vklad byl v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudních znalců Ing. Pavla Dytrycha a Ing. Stanislava Sedláčka, jmenovaných za tímto účelem podle ustanovení § 59 odst. 3 obchodního zákoníku usnesením Městského soudu v Praze dne 27.09.2007, č.j . 2Nc 6066/2007, které nabylo právní moci dne 1.10.2007. Hodnota nepeněžitého vkladu byla ve znaleckém posudku znalců stanovena na částku ve výši 420,057.600,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet miliónů padesát sedm tisíc šest set korun českých). Toto ocenení ne peněžitého vkladu Jediný akcionář schvaluje a schvaluje, aby za tento nepeněžitý vklad v hodnotě 420,057.600,- Kč (slovy: čtyři sta dvacet milionů padesát sedm tisíc šest set korun českých) bylo vydáno 4.200 (slovy: čtyři tisíce dvě stě) kusů nových kmeno vých akcií společnosti ICI Management, as., o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Akcie jsou kmenové, v listinné podobě, na majitele a nejsou kótované. S nově upisovanými akciemi jsou spojena stejná prá va jako s dosud vydanými akciemi. Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu: Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií takto: Nepeněžitý vklad musí být splacen v souladu s ustanovením § 204 odst. 3 ObchZ a v souladu se stanovami tak, ž e vkladatel uzavře se Společností Smlouvu o převodu pohledávky, která je předmětem nepeněžitého vkladu, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 14 (slovy: čtrnáct) dnů a počne běžet ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Tato pravidla postupu při splacení emisního kursu upsaných akcií Jediný akcionář schvaluje. do 12. 2. 2008 od 19. 10. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 19. 4. 2019
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 od 29. 5. 2013
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 29. 5. 2013 od 11. 7. 2007

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Bronislav Beneš

Statutární ředitel

První vztah: 4. 8. 2014

vznik členství: 4. 8. 2014

vznik funkce: 4. 8. 2014

Slunečná 480/4, Brno, 634 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jan Valter

předseda představenstva

První vztah: 29. 5. 2013 - Poslední vztah: 4. 8. 2014

vznik členství: 18. 7. 2012

zánik členství: 4. 8. 2014

vznik funkce: 18. 7. 2012

zánik funkce: 4. 8. 2014

Osmek 368/49, Přerov, 750 02, Česká republika

Bronislav Beneš

člen

První vztah: 29. 5. 2013 - Poslední vztah: 4. 8. 2014

vznik členství: 18. 7. 2012

zánik členství: 4. 8. 2014

Slunečná 480/4, Brno, 634 00, Česká republika

Ivana Gdovičinová

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2007 - Poslední vztah: 29. 5. 2013

vznik členství: 6. 8. 2007

zánik členství: 17. 7. 2012

Jungmannova 1170/12, Bratislava, 851 01, Česká republika

Ing. Silvia Ošková

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2007 - Poslední vztah: 29. 5. 2013

vznik členství: 6. 8. 2007

zánik členství: 17. 7. 2012

Vrbická 1948, Liptovský Mikuláš, 031 01, Česká republika

Ing. Radovan Mihálik

předseda představenstva

První vztah: 17. 8. 2007 - Poslední vztah: 29. 5. 2013

vznik členství: 6. 8. 2007

zánik členství: 17. 7. 2012

vznik funkce: 6. 8. 2007

zánik funkce: 17. 7. 2012

Žiarska 694/26, Nedozery - Brezany, 972 12, Česká republika

Bc. Michael Zwiener

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2007 - Poslední vztah: 17. 8. 2007

vznik členství: 11. 7. 2007

vznik funkce: 11. 7. 2007

zánik funkce: 6. 8. 2007

Klicperova 952/5, Jeseník, 790 01, Česká republika

Společnost zastupuje samostatně statutární ředitel.

od 4. 8. 2014

Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo, a to předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Má-li představenstvo pouze 1 (jednoho) člena, jedná tento člen samostatně.

do 4. 8. 2014 od 7. 9. 2013

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti člen představenstva samostatně.

do 7. 9. 2013 od 11. 7. 2007

Dozorčí rada

Historické vztahy

Peter Goceliak

člen

První vztah: 29. 5. 2013 - Poslední vztah: 4. 8. 2014

vznik členství: 3. 5. 2013

zánik členství: 4. 8. 2014

Hraničná 24/a, Bratislava, 821 05, Slovenská republika

Hana Svobodová

člen

První vztah: 29. 5. 2013 - Poslední vztah: 4. 8. 2014

vznik členství: 3. 5. 2013

zánik členství: 4. 8. 2014

Bezuchov 66, 753 54, Česká republika

Ing. Ivo Kristen

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2013 - Poslední vztah: 4. 8. 2014

vznik členství: 3. 5. 2013

zánik členství: 4. 8. 2014

vznik funkce: 3. 5. 2013

zánik funkce: 4. 8. 2014

Solniční 630/3, Brno, 602 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Bc. Denisa Mandúchová

člen

První vztah: 14. 5. 2010 - Poslední vztah: 29. 5. 2013

vznik členství: 13. 1. 2010

zánik členství: 3. 5. 2013

Dunajská 23, Šamorín, 931 01, Slovenská republika

Ing. Martin Taťák

člen

První vztah: 14. 5. 2010 - Poslední vztah: 29. 5. 2013

vznik členství: 13. 1. 2010

zánik členství: 3. 5. 2013

Svépomoc I 11, Přerov, 750 02, Česká republika

Ing. Peter Goceliak

předseda

První vztah: 14. 5. 2010 - Poslední vztah: 29. 5. 2013

vznik členství: 13. 1. 2010

zánik členství: 3. 5. 2013

vznik funkce: 13. 1. 2010

zánik funkce: 3. 5. 2013

Nám. Sv.Františka 16, Bratislava, 841 04, Slovenská republika

Ing. Vítězslav Hruška

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2007 - Poslední vztah: 14. 5. 2010

vznik členství: 11. 7. 2007

zánik členství: 13. 1. 2010

vznik funkce: 11. 7. 2007

zánik funkce: 13. 1. 2010

5.května 234, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Lubor Heisig

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2007 - Poslední vztah: 14. 5. 2010

vznik funkce: 11. 7. 2007

zánik funkce: 13. 1. 2010

Troilova 439/1, Praha 10, 108 00, Česká republika

Josef Jaroš MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2007 - Poslední vztah: 14. 5. 2010

vznik funkce: 11. 7. 2007

zánik funkce: 13. 1. 2010

Oradourská 139, Lidice, 273 54, Česká republika

Další vztahy firmy ICI Management, a.s.

1 fyzická osoba

Ing. Jan Valter

člen správní rady

První vztah: 4. 8. 2014

vznik členství: 4. 8. 2014

Osmek 368/49, Přerov, 750 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

GOLDEN RIVER, s.r.o.

První vztah: 11. 7. 2007 - Poslední vztah: 17. 8. 2007

Koněvova 2660/141, Praha, 130 00

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

NATLAND Investment Group B.V.

Nizozemské království

do 12. 2. 2008 od 17. 8. 2007

GOLDEN RIVER, s.r.o., IČ: 27436721

Koněvova, Česká republika, Praha 3, 130 83

do 17. 8. 2007 od 11. 7. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 22. 10. 2007

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 22. 10. 2007

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.