Hlavní navigace

JITEX Písek a.s.

Firma JITEX Písek a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 642, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 21 915 180 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60826991

Sídlo:

U Vodárny 1506, Písek Budějovické Předměstí, 397 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 1994

DIČ:

CZ60826991

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

13100 Úprava a spřádání textilních vláken a příze
13300 Konečná úprava textilií
13920 Výroba konfekčních textilních výrobků, kromě oděvů
143 Výroba pletených a háčkovaných oděvů
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
55200 Rekreační a ostatní krátkodobé ubytování
68202 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 642, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

JITEX Písek a.s. od 1. 1. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 1994

adresa

U Vodárny 1506
Písek 39701 od 8. 12. 2016

adresa

U Vodárny 1506
Písek 39715 do 8. 12. 2016 od 24. 4. 1996

adresa

U vodárny 1506
Písek 69715 do 24. 4. 1996 od 1. 1. 1994

Předmět podnikání

zámečnictví, nástrojářství od 25. 2. 2009

barvení a chemická úprava textilií od 25. 2. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 25. 2. 2009

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 25. 2. 2009

realitní činnost do 25. 2. 2009 od 25. 9. 2004

poskytování technických služeb do 25. 2. 2009 od 25. 9. 2004

ubytovací služby do 25. 2. 2009 od 21. 9. 1999

l5. silniční motorová doprava osobní do 25. 9. 2004 od 28. 1. 1997

hostinská činnost od 1. 1. 1994

6. poskytování software do 25. 9. 2004 od 1. 1. 1994

9. vytváření modelů a zpracování technologie výroby do 25. 9. 2004 od 1. 1. 1994

11. zprostředkovatelská činnost ve výstavbě do 25. 9. 2004 od 1. 1. 1994

14. montáž, opravy kancelářské a reprodukční elektroniky do 25. 9. 2004 od 1. 1. 1994

pletařská výroba do 25. 2. 2009 od 1. 1. 1994

konfekční výroba do 25. 2. 2009 od 1. 1. 1994

výroba přízí do 25. 2. 2009 od 1. 1. 1994

barvení látek a přízí do 25. 2. 2009 od 1. 1. 1994

zámečnictví do 25. 2. 2009 od 1. 1. 1994

výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky do 25. 2. 2009 od 1. 1. 1994

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 25. 2. 2009 od 1. 1. 1994

obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zboží, vyjma zboží vyhrazeného zvláštními předpisy do 25. 2. 2009 od 1. 1. 1994

reklamní služby do 25. 2. 2009 od 1. 1. 1994

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 13. 8. 2014

Usnesením valné hromady ze dne 18.09.2013, které bylo osvědčeno notářským zápisem notářky JUDr. Lenky Lojdové, rozhodla mimořádná valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti takto: základní kapitál společnosti, firmy JITEX Písek a.s., se z dův odu nepotřebnosti výše stávajícího základního kapitálu společnosti s ohledem na změnu a rozsah činnosti společnosti snižuje o částku 87.660.720,-Kč, tedy ze současné výše základního kapitálu 109.575.900,-Kč, na novou výši základního kapitálu 21.915.180,-K č. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 87.660.720,-Kč, odpovídající 120,-Kč na každou akcii, bude použita k vyplacení akcionářům společnosti. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty každé listinné akcie společnosti o částku 120,-Kč a to výměnou stávajících listinných akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 150,-Kč, za nové listinné akcie znějící na jméno, ve jmenovité hodnotě každá 30,-Kč. Lhůta pro předložení listinných akcií za účele m jejich výměny činí jeden měsíc a počíná běžet dnem následujícím po dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. od 25. 9. 2013

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ze dne 7. 6. 2006 o snížení základního kapitálu společnosti: Z důvodu, kterým je úhrada ztrát společnosti z minulých let a dále přebytek kapitálu, který společnost vzhledem k rozsahu své podnikatelské činnosti nepotřebuje, se: základní kapitál společnosti snižuje o částku 401,778.300,- Kč (slovy čtyřistajedenmilionsedmsetsedmdesátosmtisíctřista korun českých), tedy ze současné výše základního kapitálu 511,354.200,- Kč (slovy pětsetjedenáctmilionůtřistapadesátčtyřitisícedvěstě korun českých) na novou výši základního kapitálu 109,575.900,- Kč (slovy jednostodevětmilionůpětsetsedmdesátpěttisícdevětset korun český ch). Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 401,778.300,- Kč (slovy čtyřistajedenmilionsedmsetsedmdesátosmtisíctřista korun českých) bude použita takto: 1. Částka 275,625.519,92 Kč (slovy dvěstěsedmdesátpětmilionůšestsetdvacetpěttisícpětsetdevatenáct korun českých, devadesátdva haléře) bude použita na plnou úhradu ztrát společnosti firmy JITEX Písek a.s. z minulých let. 2. Částka 64,284.528,- Kč (slovy šedesátčtyřimilionydvěstěosmdesátčtyřitisícepětsetdvacetosm korun českých), to je částka odpovídající 88,- Kč (slovy osmdestátosm korun českých) na každou jednu akcii společnosti, bude použita k vyplacení jedinému akcioná ři společnosti. 3. Částka 61,868.252,08 Kč (slovy šedesátjedenmilionosmsetšedesátosmtisícdvěstěpadesátdvě koruny české, osm haléřů) bude použita pro naplnění účelového kapitálového Fondu krytí podnikatelských rizik společnosti JITEX Písek a.s. Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty každé listinné akcie společnosti o částku 550,- Kč (slovy pětsetpadesát korun českých), a to výměnou stávajících listinných akcií znějících na jméno ve jmenovité hodnotě naní 700,- Kč (slovy sedmset korun českých) na nové listinné akcie znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 150,- Kč (slovy jednostopadesát korun českých). Lhůta pro předložení listinných akcií za účelem jejich výměny činí dva měsíce. Lhůta pro předložení listinných akcií za účelem jejich výměny začíná běžet dvacát den ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 19. 9. 2006 od 26. 7. 2006

Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 28. 7. 2005: Mimořádná valná hromada společnosti JITEX Písek a.s. se sídlem Písek, U Vodárny 1506, PSČ 397 15, IČ 608 26 991, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B, vložce 642 (dále jen "společnost"), schvaluje přechod všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti, představujících 53.781 listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 700,-Kč na osobu hlavního akcionáře společnost KNIT s.r.o. se sídlem Písek, K lipám 132, PSČ 397 01, identifikační číslo 264 76 576, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vložce 11599, a to za protiplnění ve výši 92,91 Kč za každou jednu listinnou, nekótovanou akcii společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 700,-Kč, které po skytne hlavní akcionář oprávněným osobám do jednoho týdne ode dne, kdy tyto osoby odevzdají listinné akcie společnosti. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 476/54/05, který vypracoval znalec z oboru ekonomika I ng. Otto Šmída. Mimořádná valná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář KNIT s.r.o., se sídlem Písek, K lipám 132, PSČ 397 01, identifikační číslo 264 76 576, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C, vlo žce 11599 je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 písm. c/ zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenn ých papírů (akcionářů) na jeho osobu podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění. od 4. 8. 2005

Prodej části podniku v rozsahu smlouvy o prodeji části podniku uzavřené mezi společností JITEX Písek a.s., IČ 60 82 69 91, sidlo U vodárny 1506, Písek jako prodávajícím a společností JITEX a.s., IČ 26 07 39 51, sídlo U vodárny 1506, Písek jako kupujícím d ne 30. 6. 2004. Citovaná smlouva o prodeji části podniku včetně příloh a notářského zápisu sepsaného JUDr. Lenkou Lojdovou, č.j. NZ 97/2004 N 95/2004 byla přiložena k návrhu na zahájení řízení o změnu zápisu v obchodním rejstříku ze dne 24. 8. 2004. od 6. 11. 2004

Valná hromada konaná dne 16.5.2000 rozhodla o snížení základního jmění společnosti podle § 211 a § 212 obchodního zákoníku. Důvodem pro snížení základního jmění je nutnost řešení ztráty z r.1998. Částka, o kterou je navrhováno snížení, je 219,151.800,- Kč. Způsob snížení základního jmění bude proveden v souladu s § 213a obchodního zákoníku tak, že se jmenovitá hodnota každé akcie, která činí v souladu s čl. 6 stanov 1.000,- Kč, snižuje o částku 300,- Kč, takže jmenovitá hodnota akcie po snížení činí 700,- Kč. Společnost vydala akcie na majitele v zaknihované podobě. Jiný druh akcie nebyl vydán. do 18. 12. 2000 od 20. 7. 2000

Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: Základní jmění společnosti je rozděleno na 693.984 akcií na majitele po 1.000,- kč jmenovité hodnoty, s charakterem veřejněobchodovatelsných cenných papírů a na 36.522 zaměstnaneckých akcií na jméno po 1.000,- kč jmenovité hodnoty. Zakladatel rozhodl emitovat akcie společnosti v zaknihované podobě. do 5. 1. 1995 od 24. 3. 1994

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je ředstavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku JITEX, s.p. Písek. od 1. 1. 1994

Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. od 1. 1. 1994

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 13.12.1993 bylo rozhodnuto o schválení stanov, jmenování členů představenstva a dozorčí rady společnosti. od 1. 1. 1994

Kapitál

Základní kapitál

vklad 21 915 180 Kč

od 7. 11. 2013

Základní kapitál

vklad 109 575 900 Kč

do 7. 11. 2013 od 19. 9. 2006

Základní kapitál

vklad 511 354 200 Kč

do 19. 9. 2006 od 18. 12. 2000

Základní kapitál

vklad 730 506 000 Kč

do 18. 12. 2000 od 1. 1. 1994
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 30 Kč, počet: 210 000 od 16. 8. 2017
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 30 Kč, počet: 520 506 od 16. 8. 2017
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 30 Kč, počet: 730 506 do 16. 8. 2017 od 7. 11. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 150 Kč, počet: 730 506 do 7. 11. 2013 od 19. 9. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 700 Kč, počet: 730 506 do 19. 9. 2006 od 22. 11. 2005
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 700 Kč, počet: 730 506 do 22. 11. 2005 od 18. 12. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 730 506 do 18. 12. 2000 od 5. 1. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 36 522 do 24. 3. 1994 od 1. 1. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 693 984 do 24. 3. 1994 od 1. 1. 1994

Statutární orgán

8 fyzických osob

Ing. Josef Turek

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 8. 2018

vznik členství: 22. 6. 2018

vznik funkce: 22. 6. 2018

U Potůčku 362, Písek, 397 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel

  KNIT s.r.o.

  Družstevní ochoz 1731/62, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Ing. František Laur

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2018

vznik členství: 22. 6. 2018

Šumavská 321, Písek, 397 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel

  KNIT s.r.o.

  Družstevní ochoz 1731/62, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Ing. Jan Prokop

předseda představenstva

První vztah: 17. 8. 2018

vznik členství: 22. 6. 2018

vznik funkce: 22. 6. 2018

Rašínova 855/12, Písek, 397 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel

  KNIT s.r.o.

  Družstevní ochoz 1731/62, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Ing. Jan Roušal

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2018

vznik členství: 22. 6. 2018

Na Pakšovce 2308, Písek, 397 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel

  KNIT s.r.o.

  Družstevní ochoz 1731/62, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Ing. Jan Prokop

předseda představenstva

První vztah: 8. 12. 2016

vznik členství: 7. 9. 2009

vznik funkce: 7. 9. 2009

Rašínova 855/12, Písek, 397 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel

  KNIT s.r.o.

  Družstevní ochoz 1731/62, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Ing. Jan Roušal

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2016

vznik členství: 7. 9. 2009

Na Pakšovce 2308, Písek, 397 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel

  KNIT s.r.o.

  Družstevní ochoz 1731/62, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Ing. Josef Turek

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 4. 2013

vznik členství: 7. 9. 2009

vznik funkce: 1. 4. 2013

U Potůčku 362, Písek, 397 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel

  KNIT s.r.o.

  Družstevní ochoz 1731/62, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Ing. František Laur

člen představenstva

První vztah: 1. 4. 2013

vznik členství: 7. 9. 2009

Šumavská 321, Písek, 397 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel

  KNIT s.r.o.

  Družstevní ochoz 1731/62, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Historické vztahy

Ing. Jan Roušal

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2016 - Poslední vztah: 17. 8. 2018

vznik členství: 7. 9. 2009

zánik členství: 21. 6. 2018

Na Pakšovce 2308, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Jan Prokop

předseda představenstva

První vztah: 8. 12. 2016 - Poslední vztah: 17. 8. 2018

vznik členství: 7. 9. 2009

zánik členství: 21. 6. 2018

vznik funkce: 7. 9. 2009

zánik funkce: 21. 6. 2018

Rašínova 855/12, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. František Laur

člen představenstva

První vztah: 1. 4. 2013 - Poslední vztah: 17. 8. 2018

vznik členství: 7. 9. 2009

zánik členství: 21. 6. 2018

Šumavská 321, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Josef Turek

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 4. 2013 - Poslední vztah: 17. 8. 2018

vznik členství: 7. 9. 2009

zánik členství: 21. 6. 2018

vznik funkce: 1. 4. 2013

zánik funkce: 21. 6. 2018

U Potůčku 362, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Jan Roušal

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2009 - Poslední vztah: 8. 12. 2016

vznik členství: 7. 9. 2009

Na Pakšovce 2308, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Jan Prokop

předseda představenstva

První vztah: 1. 10. 2009 - Poslední vztah: 8. 12. 2016

vznik členství: 7. 9. 2009

vznik funkce: 7. 9. 2009

Rašínova 855/12, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. František Laur

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 10. 2009 - Poslední vztah: 1. 4. 2013

vznik členství: 7. 9. 2009

vznik funkce: 7. 9. 2009

zánik funkce: 1. 4. 2013

Šumavská 321, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Josef Turek

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2009 - Poslední vztah: 1. 4. 2013

vznik členství: 7. 9. 2009

U Potůčku 362, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Josef Turek

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2005 - Poslední vztah: 1. 10. 2009

vznik členství: 12. 11. 2002

zánik členství: 7. 9. 2009

U Potůčku 362, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Jan Roušal

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2003 - Poslední vztah: 1. 10. 2009

vznik členství: 12. 11. 2002

zánik členství: 7. 9. 2009

Na Pakšovce 2308, Písek, Česká republika

Ing. František Laur

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 2. 2003 - Poslední vztah: 1. 10. 2009

vznik členství: 12. 11. 2002

zánik členství: 7. 9. 2009

vznik funkce: 12. 11. 2002

Šumavská 321, Písek, Česká republika

Ing. Josef Turek

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2003 - Poslední vztah: 19. 10. 2005

vznik členství: 12. 11. 2002

Truhlářská 2178, Písek, Česká republika

Ing. František Laur

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 11. 2002 - Poslední vztah: 18. 2. 2003

Putimská Vysoká 321, Písek, Česká republika

Ing. Jan Košnar

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 2002 - Poslední vztah: 18. 2. 2003

vznik členství: 25. 5. 2001

El. Krásnohorské 123/10, Praha 1, Česká republika

Ing. Zdeněk Ších

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 2002 - Poslední vztah: 18. 2. 2003

vznik členství: 25. 5. 2001

Přemyslova 1119, Třeboň, Česká republika

Jiří Velhartický

člen představenstva

První vztah: 14. 7. 1997 - Poslední vztah: 18. 2. 2003

Lucemburská 28, Praha 3, Česká republika

Ing. František Laur

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 1. 1997 - Poslední vztah: 27. 11. 2002

Putimská Vysoká 128, Písek, Česká republika

Jiří Velhratický

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 1997 - Poslední vztah: 14. 7. 1997

Lucemburská 28, Praha 3, Česká republika

Ing. Jan Prokop

předseda představenstva

První vztah: 28. 1. 1997 - Poslední vztah: 1. 10. 2009

vznik členství: 12. 11. 2002

zánik členství: 7. 9. 2009

vznik funkce: 12. 11. 2002

zánik funkce: 7. 9. 2009

Rašínova 855/12, Písek, Česká republika

Ing. Miloslav Černý

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 1996 - Poslední vztah: 28. 1. 1997

Družstevní 411, Třemošnice, Česká republika

Jiří Velhartický

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 1996 - Poslední vztah: 28. 1. 1997

Lucemburská 28, Praha 3, Česká republika

Ing. Jan Prokop

místopředseda předst. a gen. řed.

První vztah: 4. 11. 1996 - Poslední vztah: 28. 1. 1997

Rašínova 855/12, Písek, Česká republika

Ing. Aurora Horská

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 1996 - Poslední vztah: 28. 1. 1997

Lamačova 841, Praha 5, Česká republika

Ing. Václav Spůra

předseda představenstva

První vztah: 4. 11. 1996 - Poslední vztah: 28. 1. 1997

Janáčkovo nábř. 57, Praha 5, Česká republika

ing. Miloš Lisý

člen představenstva

První vztah: 16. 8. 1995 - Poslední vztah: 4. 11. 1996

Haberfeldova 8, Praha 6, Česká republika

ing. Jan Prokop

předseda předst. a gen.řed.

První vztah: 16. 8. 1995 - Poslední vztah: 4. 11. 1996

17. listopadu 2130, Písek, Česká republika

Jiří Velhartický

člen představenstva

První vztah: 16. 8. 1995 - Poslední vztah: 4. 11. 1996

Lucemburská 28, Praha 3, Česká republika

ing. František Laur

člen představenstva

První vztah: 16. 8. 1995 - Poslední vztah: 4. 11. 1996

Putimská Vysoká 128, Písek, Česká republika

Ing. Antonín Kachlík

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 8. 1995 - Poslední vztah: 4. 11. 1996

Kukelská 928, Praha 9, Česká republika

ing. Josef Turek

místopředs.předst.a prokurista

První vztah: 21. 2. 1994 - Poslední vztah: 16. 8. 1995

Truhlářská 2178, Písek, Česká republika

ing. Jan Prokop

místopředs.předst.a gen.řed.

První vztah: 21. 2. 1994 - Poslední vztah: 16. 8. 1995

17.listopadu 2130, Písek, Česká republika

Jiří Velhartický

předseda představenstva

První vztah: 21. 2. 1994 - Poslední vztah: 16. 8. 1995

Lucemburská 28, Praha 3, Česká republika

Ing. František Kuncl

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 16. 8. 1995

Truhlářská 2220, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Jan Prokop

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 21. 2. 1994

17. listopadu 2130, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Miroslav Bezecný

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 16. 8. 1995

Harantova 1215, Písek, 394 01, Česká republika

Ing. Jan Vlášek

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 16. 8. 1995

Ševčikova 10, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Josef Turek

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 21. 2. 1994

Truhlářská 2178, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. František Malata CSc.

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 16. 8. 1995

Hrusická 2527, Praha 10, 100 00, Česká republika

Jiří Velhartický

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 21. 2. 1994

Lucemburská 28, Praha 3, 130 00, Česká republika

Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který je k tomu písemně představenstvem pověřen. Za společnost podepisují dva členové představenstva společně, z nichž vždy jedním musí být předseda nebo místopředseda představenstva tak, že k napsané nebo vytištěné firmě připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména.

od 22. 11. 2005

Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, které je oprávněno zmocnit k zastupování jednotlivé své členy. Za společnost podepisují dva členové představenstva společně, z nichž vždy jedním musí být předseda nebo místopředseda představenstva tak, že k napsané nebo vytištěné firmě připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména.

do 22. 11. 2005 od 27. 11. 2002

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, které je oprávněno v souladu s organizačním řádem společnosti zmoc- nit k zastupování jednotlivé své členy, generálního ředitele společnosti a jiné pracovníky společnosti a určit rozsah je- jich oprávnění. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména.

do 27. 11. 2002 od 27. 2. 1998

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, které je oprávněno v souladu s organizačním řádem společnosti zmoc- nit k zastupování jednotlivé své členy, generálního ředitele společnosti a jiné pracovníky společnosti a určit rozsah je- jich oprávnění. Za společnost podepisuje samostatně každý člen představenstva a generální ředitel v rozsahu zmocnění uděleného mu představenstvem tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména.

do 27. 2. 1998 od 14. 7. 1997

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, které je oprávněno v souladu s organizačním řádem společnosti zmoc- nit k zastupování jednotlivé své členy, generálního ředitele společnosti a jiné pracovníky společnosti a určit rozsah je- jich oprávnění. Za společnost podepisují společně předseda nebo místopředse- da a jeden člen představenstva a samostatně kterýkoliv člen představenstva nebo generální ředitel v rozsahu zmocnění uděleného představenstvem tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména.

do 14. 7. 1997 od 28. 1. 1997

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, které je oprávněno v souladu s organizačním řádem společnosti zmoc- nit k zastupování jednotlivé své členy, generálního ředitele společnosti a jiné pracovníky společnosti a určit rozsah je- jich oprávnění. Za společnost podepisují společně předseda nebo místopředse- da a jeden člen představenstva a samostatně generální ředi- tel v rozsahu zmocnění uděleného představenstvem tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti při- pojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména.

do 28. 1. 1997 od 16. 8. 1995

Společnost zastupuje představenstvo, a to buď všichni členové představenstva společně, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že všichni členové představenstva nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis.

do 16. 8. 1995 od 1. 1. 1994

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Ing. Michaela Košatková

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2018

vznik členství: 22. 6. 2018

Švantlova 2390, Písek, 397 01, Česká republika

Petr Čapek

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2018

vznik členství: 22. 6. 2018

Topělecká 309, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Václav Hynek

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2018

vznik členství: 22. 6. 2018

vznik funkce: 22. 6. 2018

Soukenická 176/1, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Michaela Košatková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2016

vznik členství: 1. 4. 2012

Švantlova 2390, Písek, 397 01, Česká republika

Petr Čapek

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2016

vznik členství: 1. 4. 2012

Topělecká 309, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Václav Hynek

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2016

vznik členství: 12. 11. 2002

Soukenická 176/1, Písek, 397 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Václav Hynek

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2016 - Poslední vztah: 17. 8. 2018

vznik členství: 12. 11. 2002

zánik členství: 21. 6. 2018

Soukenická 176/1, Písek, 397 01, Česká republika

Petr Čapek

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2016 - Poslední vztah: 17. 8. 2018

vznik členství: 1. 4. 2012

zánik členství: 21. 6. 2018

Topělecká 309, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Michaela Košatková

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2016 - Poslední vztah: 17. 8. 2018

vznik členství: 1. 4. 2012

zánik členství: 21. 6. 2018

Švantlova 2390, Písek, 397 01, Česká republika

Petr Čapek

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2012 - Poslední vztah: 8. 12. 2016

vznik členství: 1. 4. 2012

Topělecká 309, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Michaela Košatková

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2012 - Poslední vztah: 8. 12. 2016

vznik členství: 1. 4. 2012

Švantlova 2390, Písek, 397 01, Česká republika

Vladimíra Kunclová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2009 - Poslední vztah: 20. 4. 2012

vznik členství: 1. 10. 2009

zánik členství: 31. 3. 2012

Jiráskovo nábřeží 1186, Písek, 397 01, Česká republika

Jaroslav Čejka

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 9. 2004 - Poslední vztah: 20. 4. 2012

vznik členství: 1. 7. 2004

zánik členství: 31. 3. 2012

Heritesova 1535, Písek, Česká republika

Ing. Václav Hynek

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2003 - Poslední vztah: 8. 12. 2016

vznik členství: 12. 11. 2002

Soukenická 176, Písek, Česká republika

Ing. Roman Hynek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2002 - Poslední vztah: 18. 2. 2003

zánik funkce: 31. 10. 2001

Majerského 2031, Praha 4, Česká republika

Ing. Roman Hynek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 1998 - Poslední vztah: 27. 11. 2002

Mikulova 1579/7, Praha 4, Česká republika

Ing. Michael Chrzanowski

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 1997 - Poslední vztah: 1. 10. 2009

zánik členství: 1. 10. 2009

Jažlovická 1316, Praha 4, Česká republika

Ing. Miroslav Purkyně

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 1997 - Poslední vztah: 27. 2. 1998

U Sluncové 602/7, Praha 6, Česká republika

ing. Zdeněk Kolář

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 1997 - Poslední vztah: 25. 9. 2004

tř. Přátelství 2381, Písek, Česká republika

Ing. Michal Chrzanowski

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 1997 - Poslední vztah: 14. 7. 1997

Jažlovická 1316, Praha 4, Česká republika

Ing. Jan Čech

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 1996 - Poslední vztah: 28. 1. 1997

Družstevní 602, Protivín, Česká republika

ing. Zdeněk Kolář

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 1996 - Poslední vztah: 28. 1. 1997

tř. Přátelství 2381, Písek, Česká republika

Ing. Jaroslav Jiříček

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 1996 - Poslední vztah: 28. 1. 1997

Průběžná 190, Prachovice, Česká republika

ing. Miloslav Černý

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 1995 - Poslední vztah: 4. 11. 1996

Družstevní 411, Třemošnice, Česká republika

JUDr. Luboš Průša

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 1995 - Poslední vztah: 4. 11. 1996

Vinařického 414, Písek, Česká republika

ing. Zdeněk Kolář

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 1995 - Poslední vztah: 4. 11. 1996

tř. Přátelství 2381, Písek, Česká republika

Petr Bečka

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 16. 8. 1995

Šobrova 1846, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. František Laur

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 16. 8. 1995

Puttimská 128, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Kolář

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 16. 8. 1995

tř. Přátelství 2381, Písek, 397 01, Česká republika

Další vztahy firmy JITEX Písek a.s.

KNIT s.r.o.

První vztah: 19. 10. 2005 - Poslední vztah: 9. 9. 2013

Družstevní ochoz 1731/62, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

KNIT s.r.o, IČ: 26476576

K lipám, Česká republika, Písek, 397 01

do 9. 9. 2013 od 19. 10. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 16. 12. 1994

Živnosti

Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 11. 1. 1995
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 12. 1994
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 12. 1994
Barvení a chemická úprava textilií
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 12. 1994
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 16. 12. 1994
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).