Hlavní navigace

Jižní Morava, a.s.

Firma Jižní Morava, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 991, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 100 880 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

47901837

Sídlo:

Tvrdonice 701, 691 53

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

17. 6. 1993

DIČ:

CZ47901837

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
01130 Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
10 Výroba potravinářských výrobků
35110 Výroba elektřiny
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
55 Ubytování
74100 Specializované návrhářské činnosti
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 991, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Jižní Morava, akciová společnost od 17. 6. 1993

Obchodní firma

Jižní Morava, a.s. od 21. 1. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 17. 6. 1993

adresa

701
Tvrdonice 69153 od 3. 10. 2018

Předmět podnikání

výroba elektřiny od 18. 7. 2018

Zemědělská výroba od 11. 7. 2014

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 11. 7. 2014

výroba nápojů do 11. 7. 2014 od 14. 7. 2006

hostinská činnost do 11. 7. 2014 od 14. 7. 2006

Zemědělská výroba - pěstování a produkce rychlené konzumní zeleniny - pěstování a produkce zeleninové sadby - výroba kompostů, substrátů a balíčkované zahradnické zeminy do 11. 7. 2014 od 28. 9. 2001

Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví - zemědělskou technikou - provozování závlahových a melioračních zařízení - provádění zahradních a parkových úprav - pěstování květin, okrasných rostlin a dřevin - vazba věnců a kytic - pěstování a produkce květinové sadby - pěstování a produkce květin k řezu - jiná zahradnická výroba ve spolupráci se zahraničními partnery - balení produktů, ovoce a zeleniny pro maloobchod - výroba zahradnických potřeb - zpracování vinných kalů, vč. realizace tekuté a tuhé složky - lisování vinných kalů - filtrace do 11. 7. 2014 od 28. 9. 2001

Výroba pilařská a impregnace dřeva - provozování sušičky dřeva do 11. 7. 2014 od 28. 9. 2001

Zprostředkování obchodu - zemědělskými produkty do 11. 7. 2014 od 28. 9. 2001

Velkoobchod - zemědělskými produkty do 11. 7. 2014 od 28. 9. 2001

Maloobchod se smíšeným zbožím - se širokým sortimentem zboží do 11. 7. 2014 od 28. 9. 2001

Specializovaný maloobchod - ovocem a zeleninou - květinami a zahradnickými potřebami do 11. 7. 2014 od 28. 9. 2001

Maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny - zásilkový prodej do 11. 7. 2014 od 28. 9. 2001

Ubytovací služby - poskytování ubytování v ostatních ubytovacích zařízeních, které neposkytují stravovací služby do 11. 7. 2014 od 28. 9. 2001

Pronájem a půjčování věcí movitých - strojů a zařízení pro zemědělství - technických přístrojů pro domácnost do 11. 7. 2014 od 28. 9. 2001

Činnost technických poradců v oblasti - zemědělství a zahradnictví do 11. 7. 2014 od 28. 9. 2001

Návrhářská, designérská a aranžérská činnost - aranžérská činnost květinová do 11. 7. 2014 od 28. 9. 2001

Silniční motorová doprava nákladní do 11. 7. 2014 od 28. 9. 2001

silniční motorová doprava nákladní do 28. 9. 2001 od 18. 7. 2000

umělé sušení dřeva do 28. 9. 2001 od 2. 10. 1996

výroba přírodních barviv, koncentrátů, alko a nealko nápojů, alko a nealko nápojů z rezistentních odrůd révy vinné do 5. 11. 1997 od 17. 6. 1993

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů do 5. 11. 1997 od 17. 6. 1993

montáž a opravy měřicí a regulační techniky do 5. 11. 1997 od 17. 6. 1993

tesařství do 5. 11. 1997 od 17. 6. 1993

silniční motorová doprava do 5. 11. 1997 od 17. 6. 1993

hydrotermické zpracování obilovin a luštěnin, vč. finalizace do 5. 11. 1997 od 17. 6. 1993

pěstování konzumní zeleniny do 28. 9. 2001 od 17. 6. 1993

pěstování zeleninové a květinové sadby do 28. 9. 2001 od 17. 6. 1993

pěstování květin k řezu a hrnkových květin do 28. 9. 2001 od 17. 6. 1993

zahradnická výroba ve spolupráci se zahraničními partnery do 28. 9. 2001 od 17. 6. 1993

zpracování vinných kalů, vč. realizace tekuté a tuhé složky do 28. 9. 2001 od 17. 6. 1993

balení výrobků z ovoce a zeleniny pro maloobchod do 28. 9. 2001 od 17. 6. 1993

výroba zahradnických potřeb do 28. 9. 2001 od 17. 6. 1993

výroba sazenic rezistentních odrůd révy vinné do 28. 9. 2001 od 17. 6. 1993

ubytovací služby v podnikové ubytovně do 28. 9. 2001 od 17. 6. 1993

obchodní činnost do 28. 9. 2001 od 17. 6. 1993

výroba a odbyt jedů a žíravin s výjimkou jedů zvláště nebezpečných do 28. 9. 2001 od 17. 6. 1993

výroba školkařská do 28. 9. 2001 od 17. 6. 1993

výroba kompostů, substrárů a balíčkované zeminy do 28. 9. 2001 od 17. 6. 1993

vazba květin, výroba různých ozdob a výrobků z květin do 28. 9. 2001 od 17. 6. 1993

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti konaná dne 14.1.2020 schválila toto usnesení: 1/Určuje se, že hlavní akcionář společnosti Jižní Morava a.s., se sídlem č.p. 701, PSČ 691 53, Tvrdonice, IČ 47901837, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 991 ( dále jen Společnost) ve smyslu § 375 zák. č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen ZOK) je společnost ČEROZFRUCHT s.r.o. Se sídlem Praha 10, Na výsluní 765/23, PSČ 100 00, IČ 62908278 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze , odd íl C, vložka 34637 (dále jen Hlavní akcionář). Ke dni podání žádosti o svolání této valné hromady společnosti Hlavním akcionářem (tj. ke dni 1.10.2019) vlastnil Hlavní akcionář 9890 kusů akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, slovy deset tis íc korun českých, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 98.900.000,- Kč, slovy devadesát osm milionů devět set tisíc korun českých, což odpovídá podílu na základním kapitálu Společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, ve výši 98,04 % a tudíž i podílu na základním kapitálu stanoveném v § 375 písmeno a) ZOK a níž je spojeno dle čl. Stanov Společnosti , dle kterého na každou akcii Společnosti připadá jeden hlas 9890 hlasů což odpovídá 98,04 % podílu na hlasovacích právech Společnos ti , a tudíž i podílu na hlasovacích právech ve Společnosti stanoveném v § 375 písmeno b) ZOK. 2/ Rozhoduje o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům (akciím) vydaným Společností, tj. kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) vydaných jako cenný papír ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (tyto akcie dále je Akcie) na Hlavního akcionáře . Přechod Akcií nabude účinnost uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Bez zbytečného odkladu po tomto zápise dá předs tavenstvo Společnosti příkaz k zápisu vlastnického práva Hlavního akcionáře k Akciím v seznamu akcionářů. 3/ Určuje se, že Hlavní akcionář poskytne vlastníkům Akcií Společnosti , resp. zástavním věřitelům, či jiným oprávněným osobám, za Akcie, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci přechodu Akcií , protiplnění ve výši 10.356,40 Kč ( slovy: deset tisíc tři sta padesát šest korun českých čtyřicet haléřů) za každou Akcií. 4/ Určuje se, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby, kterou je společnost Komerční banka a.s., se sídlem Na příkopě 33/969, Praha 1, PSČ 114 01, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským so udem v Praze pod spisovou značkou B 1360 ( dále jen Pověřená osoba), a to ode dne zápisu vlastnického práva k Akciím ve prospěch Hlavního akcionáře na jeho účtě v příslušné evidenci, přičemž Pověřená osoba bude za Hlavního akcionáře zajišťovat poskytnutí protiplnění dále po dobu 60 (slovy: šedesát) dní. Okamžik přechodu vlastnického práva k Akciím na Hlavního akcionáře a další podrobnosti výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti. Před přijetím tohoto usnesení bylo předs tavenstvu Společnosti prokázáno složení částky navrhovaného protiplnění u Pověřené osoby předložením potvrzení vystaveného Pověřenou osobou. od 20. 1. 2020

Převoditelnost akcií: 1) Akcie jsou převoditelné jen se souhlasem dozorčí rady, a to jen mezi akcionáři navzájem, s výjimkou převodů akcií mezi akcionářem a osobou blízkou (§ 22 občanského zákoníku). 2) Souhlas dozorčí rady se vyžaduje, za účelem nabytí účinnosti a účinné změny v postavení akcionáře, i v případě přechodu vlastnictví prodejem akcií v dražbě či v případě vydržení vlastnického práva k akciím. K přechodu vlastnického práva na základě rozh odnutí soudu o dědictví se souhlas dozorčí rady nevyžaduje. od 24. 7. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 11. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 5. 12. 2014 od 11. 7. 2014

Akcie: Akcie jsou převoditelné se souhlasem dozorčí rady. Akcionáři svědčí předkupní právo k akcíím ostatních akcionářů. do 24. 7. 2015 od 11. 7. 2014

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím řádné valné hromady konané dne 12.6.2000. do 11. 7. 2014 od 18. 7. 2000

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 11.6.1999. do 11. 7. 2014 od 27. 7. 1999

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 27.10.1998. do 11. 7. 2014 od 9. 11. 1998

Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 12.6.1998 o záměru zvýšit základní jmění o 8,020.000,- Kč úpisem 802 ks akcií na jméno v sídle společnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, nepeněžitým vkladem-pohledávkou Sempry Praha, a.s. se sídlem v Praze, U topíren 2, IČO 45 79 74 39. do 9. 11. 1998 od 4. 8. 1998

Společnost se řídí stanovami přijatými valnou hromadou dne 12.6.1997. do 11. 7. 2014 od 5. 11. 1997

Akcie: Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva a dozorčí rady. do 11. 7. 2014 od 2. 10. 1996

Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou dne 30.5.1996. do 11. 7. 2014 od 2. 10. 1996

Kapitál

Základní kapitál

vklad 100 880 000 Kč

od 9. 11. 1998

Základní kapitál

vklad 92 860 000 Kč

do 9. 11. 1998 od 7. 12. 1994

Základní kapitál

vklad 80 160 000 Kč

do 7. 12. 1994 od 17. 6. 1993
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 10 088 od 9. 11. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 9 286 do 9. 11. 1998 od 11. 11. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 92 860 do 11. 11. 1996 od 7. 12. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 8 016 do 7. 12. 1994 od 17. 6. 1993

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Eva Hnilicová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 11. 2017

vznik členství: 31. 7. 2017

Vidimská 740/17, Praha, 181 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jaromír Hnilica

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 15. 5. 2014

vznik funkce: 15. 5. 2014

Vidimská 740/17, Praha, 181 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Pavel Knapp

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 9. 2014 - Poslední vztah: 24. 7. 2015

vznik členství: 2. 9. 2014

zánik členství: 29. 6. 2015

Přerov nad Labem 373, 289 16, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Hnilica

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 7. 2014 - Poslední vztah: 24. 7. 2017

vznik členství: 15. 5. 2014

zánik členství: 26. 6. 2017

Vidimská 740/17, Praha, 181 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Mgr. Jana Hnilicová

člen dozorční rady

První vztah: 11. 7. 2014 - Poslední vztah: 8. 9. 2014

vznik členství: 15. 5. 2014

zánik členství: 1. 9. 2014

Vidimská 740/17, Praha 8, 181 00, Česká republika

ing. Antonín Homola

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2012 - Poslední vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 6. 8. 2012

zánik členství: 15. 5. 2014

vznik funkce: 6. 8. 2012

zánik funkce: 15. 5. 2014

Rakvice 645, 691 03, Česká republika

Ing. Tomáš Nečas

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2008 - Poslední vztah: 27. 8. 2012

vznik členství: 12. 6. 2008

zánik členství: 14. 6. 2012

vznik funkce: 26. 6. 2008

zánik funkce: 14. 6. 0212

Rakvice 409, 691 03, Česká republika

Jarmila Doskočilová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2008 - Poslední vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 9. 6. 2008

zánik členství: 15. 5. 2014

Na kanadě 380, Hrušky, 691 56, Česká republika

Ing. Vladimír Lemon

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2008 - Poslední vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 12. 6. 2008

zánik členství: 15. 5. 2014

Kobylí 663, 691 10, Česká republika

Ing. Tomáš Nečas

předseda

První vztah: 18. 3. 2004 - Poslední vztah: 23. 7. 2008

vznik členství: 12. 6. 2003

zánik členství: 12. 6. 2008

vznik funkce: 12. 6. 2003

zánik funkce: 26. 6. 2008

Rakvice 49, Česká republika

Ing. Vladimír Lemon

člen

První vztah: 18. 3. 2004 - Poslední vztah: 23. 7. 2008

vznik členství: 12. 6. 2003

zánik členství: 12. 6. 2008

vznik funkce: 12. 6. 2003

zánik funkce: 26. 6. 2008

Kobylí 663, Česká republika

Jarmila Doskočilová

člen

První vztah: 18. 3. 2004 - Poslední vztah: 23. 7. 2008

vznik členství: 16. 5. 2003

zánik členství: 9. 6. 2008

vznik funkce: 12. 6. 2003

zánik funkce: 26. 6. 2008

Na Kanadě 380, Hrušky, Česká republika

Ing. Tomáš Nečas

předseda

První vztah: 4. 8. 1998 - Poslední vztah: 18. 3. 2004

zánik funkce: 12. 6. 2003

Rakvice 49, Česká republika

Ing. Tomáš Nečas

člen

První vztah: 20. 1. 1998 - Poslední vztah: 4. 8. 1998

Rakvice 49, Česká republika

Ing. Vladimír Lemon

člen

První vztah: 20. 1. 1998 - Poslední vztah: 18. 3. 2004

zánik funkce: 12. 6. 2003

Kobylí 663, Česká republika

Ing. Jiří Marák

člen

První vztah: 20. 1. 1998 - Poslední vztah: 18. 3. 2004

zánik funkce: 12. 6. 2003

Lidická 84, Břeclav, Česká republika

Ing. Vladimír Lemon

člen

První vztah: 20. 9. 1994 - Poslední vztah: 20. 1. 1998

Kobylí 663, Česká republika

Ing. František Sedláček

člen

První vztah: 17. 6. 1993 - Poslední vztah: 20. 9. 1994

Šakvice 326, Česká republika

Ing. Jiří Marák

člen

První vztah: 17. 6. 1993 - Poslední vztah: 20. 1. 1998

Lidická 84, Břeclav, Česká republika

Ing. Tomáš Nečas

člen

První vztah: 17. 6. 1993 - Poslední vztah: 20. 1. 1998

Rakvice 49, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Libor Dubovský

předseda představenstva:

První vztah: 5. 12. 2014

vznik členství: 15. 5. 2014

vznik funkce: 31. 10. 2014

Pražská 1711/47, Znojmo, 669 02, Česká republika

Historické vztahy

Jakub Zborovský

člen představenstva:

První vztah: 5. 12. 2014 - Poslední vztah: 24. 7. 2015

vznik členství: 31. 10. 2014

zánik členství: 28. 6. 2015

Vrbice 378, 691 09, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Vlastimil Křůpala

místopředseda představenstva:

První vztah: 5. 12. 2014 - Poslední vztah: 24. 7. 2015

vznik členství: 15. 5. 2014

zánik členství: 25. 6. 2015

vznik funkce: 31. 10. 2014

zánik funkce: 25. 6. 2015

Pozděchov 175, 756 11, Česká republika

Vlastimil Křůpala

člen představenstva

První vztah: 11. 7. 2014 - Poslední vztah: 5. 12. 2014

vznik členství: 15. 5. 2014

Pozděchov 175, 756 11, Česká republika

Ing. Libor Dubovský

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2014 - Poslední vztah: 5. 12. 2014

vznik členství: 15. 5. 2014

zánik členství: 15. 5. 2014

vznik funkce: 15. 5. 2014

zánik funkce: 31. 10. 2014

Pražská 1711/47, Znojmo, 669 02, Česká republika

Ing. Jaroslav Mozga

předseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2014 - Poslední vztah: 5. 12. 2014

vznik členství: 15. 5. 2014

zánik členství: 31. 10. 2014

vznik funkce: 15. 5. 2014

zánik funkce: 31. 10. 2014

Úlehlova 338/49, Ladná, 691 46, Česká republika

František Zapletal

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2008 - Poslední vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 12. 6. 2008

zánik členství: 15. 5. 2014

Svárov 118, Velké Bílovice, 691 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Bohuslav Mareš

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2008 - Poslední vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 12. 6. 2008

zánik členství: 15. 5. 2014

Horní Věstonice 172, 690 02, Česká republika

Ing. Václav Hlaváček CSc.

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2008 - Poslední vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 12. 6. 2008

zánik členství: 15. 5. 2014

Nikolčice 69, 690 02, Česká republika

Josef Hrabě

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 7. 2008 - Poslední vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 12. 6. 2008

zánik členství: 15. 5. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2008

zánik funkce: 15. 5. 2014

Zahradní 20, Kostice, 691 52, Česká republika

Ing. Jaroslav Mozga

předseda představenstva

První vztah: 23. 7. 2008 - Poslední vztah: 11. 7. 2014

vznik členství: 12. 6. 2008

zánik členství: 15. 5. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2008

zánik funkce: 15. 5. 2014

Úlehlova 49, Ladná, 691 46, Česká republika

Ing. Jaroslav Mozga

předseda představenstva

První vztah: 18. 3. 2004 - Poslední vztah: 23. 7. 2008

vznik členství: 12. 6. 2003

zánik členství: 12. 6. 2008

vznik funkce: 12. 6. 2003

zánik funkce: 26. 6. 2008

Úlehlova 49, Ladná, Česká republika

Ing. Václav Hlaváček CSc.

člen představenstva

První vztah: 18. 3. 2004 - Poslední vztah: 23. 7. 2008

vznik členství: 12. 6. 2003

zánik členství: 12. 6. 2008

vznik funkce: 12. 6. 2003

zánik funkce: 26. 6. 2008

Nikolčice 69, Česká republika

Josef Hrabě

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 3. 2004 - Poslední vztah: 23. 7. 2008

vznik členství: 12. 6. 2003

zánik členství: 12. 6. 2008

vznik funkce: 12. 6. 2003

zánik funkce: 26. 6. 2008

Zahradní 20, Kostice, Česká republika

Ing. Bohuslav Mareš

člen představenstva

První vztah: 18. 3. 2004 - Poslední vztah: 23. 7. 2008

vznik členství: 12. 6. 2003

zánik členství: 12. 6. 2008

vznik funkce: 12. 6. 2003

zánik funkce: 26. 6. 2008

Horní Věstonice 172, Česká republika

František Zapletal

člen představenstva

První vztah: 18. 3. 2004 - Poslední vztah: 26. 7. 2007

zánik členství: 12. 6. 2007

vznik funkce: 12. 6. 2003

Velké Bílovice 118, Česká republika

Josef Hrabě

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 7. 1999 - Poslední vztah: 18. 3. 2004

zánik funkce: 12. 6. 2003

Kostice 20, Česká republika

Ing. Václav Hlaváček CSc.

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 1998 - Poslední vztah: 18. 3. 2004

zánik funkce: 12. 6. 2003

Nikolčice 69, Česká republika

Ing. Václav Móc

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 1998 - Poslední vztah: 18. 3. 2004

zánik funkce: 12. 6. 2003

Velké Bílovice 75, Česká republika

Ing. Jaroslav Mozga

předseda představenstva

První vztah: 4. 8. 1998 - Poslední vztah: 18. 3. 2004

zánik funkce: 12. 6. 2003

Úlehlova 49, Ladná, Česká republika

Ing. Bohuslav Mareš

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 1998 - Poslední vztah: 18. 3. 2004

zánik funkce: 12. 6. 2003

Horní Věstonice 172, Česká republika

Josef Hrabě

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 1998 - Poslední vztah: 27. 7. 1999

Kostice 20, Česká republika

Ing. Vladimír Mikulica

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 8. 1998 - Poslední vztah: 27. 7. 1999

Kobylí 386, Česká republika

Ing. Marie Mašková

členka představenstva

První vztah: 20. 1. 1998 - Poslední vztah: 4. 8. 1998

Bílovice nad Svitavou 97, Česká republika

ing. Vladimír Krontorád

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 1998 - Poslední vztah: 4. 8. 1998

Zaječí 357, Česká republika

Ing. Bohumil Mareš

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 1998 - Poslední vztah: 4. 8. 1998

Horní Věstonice 172, Česká republika

Ing. Josef Prokop

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 1998 - Poslední vztah: 4. 8. 1998

Tvrdonice 2, Česká republika

Ing. Jaroslav Mozga

předseda představenstva

První vztah: 20. 1. 1998 - Poslední vztah: 4. 8. 1998

ředitel společnosti do 4. 8. 1998 od 20. 1. 1998

Ulehlova 49, Břeclav-Ladná, Česká republika

Ing. Vladimír Mikulica

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 1998 - Poslední vztah: 4. 8. 1998

Kobylí 386, Česká republika

Ing. Josef Prokop

člen představenstva

První vztah: 20. 9. 1994 - Poslední vztah: 20. 1. 1998

Tvrdonice 2, Česká republika

Ing. Marie Mašková

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 1993 - Poslední vztah: 20. 1. 1998

Bílovice nad Svitavou 97, Česká republika

ing. Vladimír Mikulica

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 1993 - Poslední vztah: 20. 1. 1998

Kobylí 386, Česká republika

Ing. Jaroslav Mozga

předseda představenstva

První vztah: 17. 6. 1993 - Poslední vztah: 20. 1. 1998

ředitel společnosti do 20. 1. 1998 od 17. 6. 1993

Ulehlova 49, Břeclav-Ladná, Česká republika

Ing. Vladimír Krontorád

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 1993 - Poslední vztah: 20. 1. 1998

Zaječí 357, Česká republika

Ing. Bohumil Mareš

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 1993 - Poslední vztah: 20. 1. 1998

Horní Věstonice 172, Česká republika

Ing. Stanislav Hrabě

člen představenstva

První vztah: 17. 6. 1993 - Poslední vztah: 20. 9. 1994

Přibylova 2957/19, Břeclav, Česká republika

Jediný člen představenstva zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.

od 24. 7. 2015

Členové představenstva zastupuji společnost ve všech věcech, a to každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představenstva.

do 24. 7. 2015 od 5. 12. 2014

Členové představenstva zastupuji společnost ve všech věcech, a to každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj púodpis společně dva členové představenstva.

do 11. 7. 2014 od 11. 7. 2014

Členové představenstva zastupuji společnost ve všech věcech, a to každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představenstva.

do 5. 12. 2014 od 11. 7. 2014

Zastupování: Jménem společnosti jedná předseda představenstva a další člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně předseda představenstva a jeden člen představenstva.

do 11. 7. 2014 od 17. 6. 1993

Další vztahy firmy Jižní Morava, a.s.

ČEROZFRUCHT s.r.o.

První vztah: 3. 8. 2020

Na výsluní 765/23, Praha Strašnice (Praha 10), 100 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

ČEROZFRUCHT s.r.o., IČ: 62908278

Na výsluní, Česká republika, Praha 10, 100 00

od 3. 8. 2020

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 5. 5. 1992

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 15. 12. 1992

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).