Hlavní navigace

KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s.

Firma KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 289, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 248 560 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

46708952

Sídlo:

Důlní 362/2, Trmice, 400 04

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

6. 5. 1992

DIČ:

CZ46708952

Aktuální kontaktní údaje KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s.

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 500 - 999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

245 Slévárenství
25610 Povrchová úprava a zušlechťování kovů
25990 Výroba ostatních kovodělných výrobků j. n.
28110 Výroba motorů a turbín, kromě motorů pro letadla, automobily a motocykly
29320 Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla
33200 Instalace průmyslových strojů a zařízení
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
522 Vedlejší činnosti v dopravě
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 289, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s. od 4. 7. 2007

Obchodní firma

METAL Ústí n.L., a.s. do 4. 7. 2007 od 21. 11. 1995

Obchodní firma

KS Kolbenschmidt Czech Republic, a.s. do 4. 7. 2007 od 4. 7. 2007

Obchodní firma

METAL a.s. do 21. 11. 1995 od 7. 5. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 7. 5. 1992

adresa

Důlní 362/2
Trmice 40004 od 25. 6. 2015

adresa

Důlní 362
Trmice 40004 do 25. 6. 2015 od 20. 5. 2015

adresa

Důlní 362
Trmice do 9. 3. 2001 od 21. 11. 1995

adresa

Důlní 362
Ústí nad Labem do 21. 11. 1995 od 7. 5. 1992

Předmět podnikání

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 9. 7. 2014

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 9. 7. 2014

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 9. 7. 2014

Slévárenství, modelářství od 9. 7. 2014

Obráběčství od 9. 7. 2014

Galvanizérství, smaltérství od 9. 7. 2014

montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení do 9. 7. 2014 od 4. 8. 2006

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence do 9. 7. 2014 od 4. 8. 2006

zastupování v celním řízení do 9. 7. 2014 od 4. 8. 2006

výroba motorových a přípojných vozidel do 9. 7. 2014 od 4. 8. 2006

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 9. 7. 2014 od 27. 4. 2005

kovoobráběčství do 9. 7. 2014 od 11. 5. 2002

galvanizérství do 9. 7. 2014 od 11. 5. 2002

slévárenství do 9. 7. 2014 od 11. 5. 2002

velkoobchod do 9. 7. 2014 od 11. 5. 2002

zprostředkování obchodu do 9. 7. 2014 od 11. 5. 2002

výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie do 9. 7. 2014 od 11. 5. 2002

výroba pístů pro spalovací motory a kompresory do 11. 5. 2002 od 9. 3. 2001

zprostředkování nákupu a prodeje zboží, služeb a výkonů ( neopravňuje k činnostem uvedeným v § 3 a přílohách 1 - 3 zák. č. 455/1991 Sb.) do 11. 5. 2002 od 22. 11. 1995

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 11. 5. 2002 od 22. 11. 1995

kovoobrábění do 11. 5. 2002 od 19. 10. 1993

galvanizace kovů do 11. 5. 2002 od 19. 10. 1993

slévání železných i neželezných obecných kovů do 11. 5. 2002 od 19. 10. 1993

1/ Výzkum, vývoj, výroba a odbyt - výrobků strojírenské metalurgie vč. odvozených komponentů - odlitků z hliníkových slitin - opracovaných pístů pro spalovací motory a kompresory - strojírenských výrobků na bázi polotovarů stroj. metalurgie - jednoúčelových strojů a zařízení - strojů a zařízení slévaren vč. jejich oprav 2/ Projektová činnost v rozsahu uděleného oprávnění do 19. 10. 1993 od 7. 5. 1992

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 2 od 9. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 9. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 9. 7. 2014

Mimořádná valná hromada přijala dne 1. září 2005 toto usnesení: Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních akcií takto: Valná hromada bere na vědomí, že hlavním akcionářem společnosti je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obch. zák. společnost KS Kolbenschmidt GmbH, se sídlem Karl Schmidt Strasse, 741 72 Neckarsulm, Spolková republika Německo (dále jen "hlavní akcionář"). Hlavní akcionář vlastní 235.630 z 248.560 kusů akcií, tj. akcie představující 94,80% souhrnné jmenovité hodnoty základního kapitálu společnosti, což je prokázáno výpisem ze Střediska cenných papírů. Všech 12.930 kmenových akcií společnosti na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč na akcii, které nejsou vlastněny hlavním akcionářem, přechází na hlavního akcionáře společnosti KS Kolbenschmidt GmbH, se sídlem Karl Schmidt Strasse, 7 41 72 Neckarsulm, Spolková republika Německo. Za jednu akcii společnosti bude hlavním akcionářem poskytnuto protiplnění ve výši 2.890,- Kč, tato výše je doložena a shoduje se s výší stanovenou znaleckým posudkem č. 65-1/2005 ze dne 21.7.2005 vypracovaným společností TACOMA Consulting, a.s. Protiplnění bude poskytnuto akcionářům bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou měsíců od zápisu vlastnického práva ke všem ostatním akciím ve prospěch hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů do 24. 3. 2006 od 15. 9. 2005

Údaje o založení : Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. od 8. 12. 2004

Řádná valná hromada konaná dne 8.6.2004 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 124.280.000,- Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. Poukázky na akcie vydávány nebudou. do 8. 12. 2004 od 11. 8. 2004

Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 124.280 kusů nových kmenových akcií, v zaknihované podobě, znějících na jméno, přičemž jmenovitá hodnota každé akcie bude 1.000,- Kč. S novými akciemi budou spojena stejná práva jako se stávajícími akciem i společnosti. do 8. 12. 2004 od 11. 8. 2004

Akcie budou upsány nejprve s využitím přednostního práva a to tak, že: a) nové akcie budou upisovány v sídle společnosti na adrese Důlní 362, 400 04 Trmice, v místnosti školícího střediska, v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00hod.; lhůta pro upsání akcií je dva týdny ode dne zveřejnění oznámení o možnosti využití přednostn ího práva na úpis nových akcií; b) počátek lhůty pro úpis nových akcií bude akcionářům oznámen stejným způsobem jako pozvánka na valnou hromadu, tedy dopisem na adresu uvedenou v seznamu akcionářů a dále oznámením v Obchodním věstníku; c) na každou stávající akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč lze upsat s využitím přednostního práva jednu další celou akcii; d) jmenovitá hodnota jedné nově upsané akcie činí 1.000,- Kč, přičemž se jedná o kmenové akcie, v zaknihované podobě, znějící na jméno; e) rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy mohlo být uplatněno poprvé, tedy první den, kdy bude možné akcie začít upisovat (bod 3.a). do 8. 12. 2004 od 11. 8. 2004

Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty stávajícím akcionářům v níže uvedeném rozsahu a to tak, že: a) úpis těchto akcií proběhne následující pracovní den po dni skončení lhůty pro úpis s využitím přednostního práva v sídle společnosti na adrese Důlní 362, 400 04 Trmice, v místnosti školícího střediska, v době od 8.00 do 9.00 hod; b) přesný termín tohoto úpisu bude oznámen v dopise oznamujícím lhůtu pro úpis akcií s využitím přednostního práva (bod 3.b.); c) jmenovitá hodnota jedné nově upsané akcie činí 1.000,- Kč, přičemž se jedná o kmenové akcie, v zaknihované podobě, znějící na jméno; d) akcionáři mohou upsat všechny zbývající neupsané akcie - každý akcionář však maximálně tolik akcií, kolik na něj připadá podle poměru podílu akcií, které vlastní, k součtu všech akcií vlastněných akcionáři, kteří se zúčastnili tohoto dodatečného úpisu; do počtu akcií se započítávají i akcie upsané akcionáři s využitím přednostního práva; některé akcie tak mohou být ve spoluvlastnictví; e) technicky proto bude úpis proveden tak, že se v době od 8.00 do 9.00 hod. zjistí zájem akcionářů o zbývající akcie, akcionáři se upíší do listiny upisovatelů bez uvedení počtu akcií a podpisu; v 9.00 hod. bude možnost upsat se do listiny ukončena a akc ionáři si mezi sebou rozdělí zbývající akcie v poměru uvedeném výše ad 4.d.; pokud bude mít akcionář zájem o nižší počet akcií než by na něj připadal podle tohoto poměru rozdělí se zbývající na něj připadající akcie mezi ostatní; konkrétní počet akcií, po př. spoluvlastnické podíly na akcii se pak doplní do listiny upisovatelů a akcionáři je stvrdí svým podpisem. do 8. 12. 2004 od 11. 8. 2004

Emisní kurz jedné nově upisované akcie činí 1.000,- Kč. Každý upisovatel je povinen splatit 100% emisního kurzu jím upsaných akcií peněžitým vkladem na účet společnosti vedený u ABN AMRO Bank N.V., pobočka Praha, číslo účtu 185914/5400 ve lhůtě 30 dní ode dne upsání akcií. do 8. 12. 2004 od 11. 8. 2004

Valná hromada pověřuje představenstvo k provedení přijatého usnesení. do 8. 12. 2004 od 11. 8. 2004

Řádná valná hromada akciové společnosti konaná dne 30. srpna 1996 rozhodla o změnách stanov. Jejich úplné znění, kterým se ruší stanovy schválené mimořádnou valnou hromadou konanou dne 23. 11. 1995, jsou založeny ve spise. do 8. 12. 2004 od 30. 5. 1997

Řádná valná hromada společnosti konaná dne 30. 8. 1996 rozhodla o snížení základního jmění společnosti o 11 545 000,--Kč zrušením 11 545 zaměstnaneckých akcií z důvodu nezájmu zaměstnanců o jejich nákup. do 8. 12. 2004 od 15. 10. 1996

Mimořádná valná hromada akciové společnosti, konaná dne 23.11.1995 rozhodla o změnách stanov. Jejich úplné znění, kterým se ruší stanovy schválené mimořádnou valnou hromadou konanou dne 24.3.1995, jsou založeny ve spise. do 30. 5. 1997 od 18. 3. 1996

Mimořádná valná hromada akciové společnosti konaná dne 24.3.1995 rozhodla o změnách stanov a jejich úplné nové znění, kterým se ruší stanovy schválené řádnou valnou hromadou akciové společnosti konanou dne 16.9.1993 je založeno ve spise obchodního rejstříku. do 18. 3. 1996 od 22. 11. 1995

Řádná valná hromada akciové společnosti, konaná dne 16.9.93 rozhodla o změnách stanov a jejich úplně nové znění, kterým se ruší stanovy vydané zakladatelem při vzniku společnosti, včetně dodatků, jsou založeny ve spise obchodního rejstříku. do 22. 11. 1995 od 19. 10. 1993

Stanovy společnosti byly změněny rozhodnutím valné hromady konané dne 21.5.1993 a to formou notářského zápisu z této valné hromady. do 19. 10. 1993 od 15. 7. 1993

Valná hromada akciové společnosti konaná dne 12.10.1992 schválila nové znění stanov. do 30. 5. 1997 od 9. 11. 1992

Základní jmění společnosti : Základní jmění společnosti činí 103.455.000,-- Kčs /slovy: jednostotřimilionyčtyřistapadesátpěttisíc korunčeskoslovenských/. Zakladatel splatil 100 % základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku METAL, s.p. Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 103.455 akcií na jméno po 1.000 Kčs jmenovité hodnoty. do 9. 11. 1992 od 7. 5. 1992

Dozorčí rada společnosti : 1/ Milan H r o m a d a, bytem Ústí nad Labem, Dukel. hrdinů 535/11 2/ Ing. Josef K l o f á č, bytem Praha 3, Poznaňská 451 3/ Fridrich O n d r e j i č k a, bytem Ústí na Labem, Kmochova 3 B. do 15. 7. 1993 od 7. 5. 1992

Údaje o založení : Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 4.5. 1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. do 8. 12. 2004 od 7. 5. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 248 560 000 Kč

od 8. 12. 2004

Základní kapitál

vklad 124 280 000 Kč

do 8. 12. 2004 od 22. 4. 1997

Základní kapitál

vklad 135 825 000 Kč

do 22. 4. 1997 od 14. 12. 1995

Základní kapitál

vklad 115 448 000 Kč

do 14. 12. 1995 od 9. 11. 1992
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 248 560 od 24. 11. 2015
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 248 560 do 24. 11. 2015 od 9. 7. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 248 560 do 9. 7. 2014 od 4. 8. 2006
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 248 560 do 4. 8. 2006 od 8. 12. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 124 280 do 8. 12. 2004 od 11. 5. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 124 280 do 11. 5. 2002 od 22. 4. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 124 280 do 22. 4. 1997 od 14. 12. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 103 903 do 14. 12. 1995 od 22. 11. 1995
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 11 545 do 22. 4. 1997 od 21. 11. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 11 545 do 21. 11. 1995 od 9. 11. 1992
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 103 903 do 22. 11. 1995 od 9. 11. 1992

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Daniel Schwarz

Předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2021

vznik členství: 1. 7. 2021

vznik funkce: 1. 7. 2021

Jägerhausstr. 13, Heilbronn, 740 74, Spolková republika Německo

Sascha Putz

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 9. 2020

vznik členství: 1. 7. 2020

Hauptstr. 68, Alsbach-Hähnlein, 646 65, Spolková republika Německo

František Dolejší

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 5. 2019

vznik členství: 28. 2. 2019

K Vavřinečku 36/2, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Historické vztahy

Thomas Mainitz

Předseda dororčí rady

První vztah: 24. 10. 2019 - Poslední vztah: 6. 8. 2021

vznik členství: 2. 7. 2019

zánik členství: 30. 6. 2021

vznik funkce: 2. 7. 2019

zánik funkce: 30. 6. 2021

Paul-Egell-Strasse 49, Schifferstadt, 671 05, Spolková republika Německo

Ralf Buschbeck

Člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2017 - Poslední vztah: 19. 9. 2020

vznik členství: 1. 7. 2017

zánik členství: 30. 6. 2020

Buchenweg 11, Neudenau, 748 61, Spolková republika Německo

Dr. Alexander Sagel

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2016 - Poslední vztah: 27. 10. 2017

vznik členství: 23. 5. 2015

zánik členství: 30. 6. 2017

In Der Heinrichsburg 29/2, 74821 Mosbach, Ortsteil. Neckarelz, Spolková republika Německo

Dr. Alexander Sagel

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2016 - Poslední vztah: 27. 10. 2017

vznik členství: 23. 5. 2015

zánik členství: 30. 6. 2017

In Der Heinrichsburg 29/2, 74821 Mosbach, Ortsteil. Neckarelz, Spolková republika Německo

Antonín Krumel

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 29. 1. 2019

vznik členství: 21. 5. 2014

zánik členství: 17. 1. 2019

Peškova 515, Ústí nad Labem, 403 31, Česká republika

Thomas Mainitz

Předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 24. 10. 2019

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 1. 7. 2019

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 1. 7. 2019

Paul-Egell-Strasse 49, 67105 Schifferstadt, Spolková republika Německo

Antonín Krumel

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2014 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 23. 3. 2011

zánik členství: 23. 3. 2014

Peškova 515, Ústí nad Labem, 403 31, Česká republika

Dr. Alexander Sagel

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2012 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 22. 5. 2012

zánik členství: 22. 5. 2015

74821 Mosbach, Ortsteil.Neckarelz, In Der Heinrichsburg 29/2, Spolková republika Německo

Dr. Alexander Sagel

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2012 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 22. 5. 2012

zánik členství: 22. 5. 2015

74821 Mosbach, Ortsteil.Neckarelz, In Der Heinrichsburg 29/2, Spolková republika Německo

Michael Weis

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2011 - Poslední vztah: 26. 7. 2012

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 22. 5. 2012

Schönaich, Tulpenstrasse 7, 71101, Spolková republika Německo

Thomas Mainitz

Předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2011 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 1. 9. 2011

zánik funkce: 30. 6. 2014

Paul-Egell-Strasse 49, 67105 Schifferstadt, Spolková republika Německo

Antonín Krumel

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2011 - Poslední vztah: 9. 7. 2014

vznik členství: 23. 3. 2011

zánik členství: 23. 3. 2014

Peškova 515, Ústí nad Labem, 403 31, Česká republika

Tjark Coners

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2010 - Poslední vztah: 7. 9. 2011

vznik členství: 23. 11. 2009

zánik členství: 30. 6. 2011

Abstatt, Hausener Weg 10/1, 74232, Spolková republika Německo

Thomas Mainitz

Předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2010 - Poslední vztah: 7. 9. 2011

vznik členství: 8. 6. 2008

zánik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 23. 11. 2009

zánik funkce: 30. 6. 2011

Paul-Egell-Strasse 49, 67105 Schifferstadt, Spolková republika Německo

Manfred Franchini

Předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2008 - Poslední vztah: 20. 10. 2009

vznik členství: 8. 6. 2008

zánik členství: 5. 6. 2009

vznik funkce: 8. 6. 2008

zánik funkce: 5. 6. 2009

Victoria-Wolf-Weg 3, 74072 Heilbronn, Spolková republika Německo

Thomas Mainitz

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2008 - Poslední vztah: 4. 1. 2010

vznik členství: 8. 6. 2008

Paul-Egell-Strasse 49, 67105 Schifferstadt, Spolková republika Německo

Antonín Krumel

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2008 - Poslední vztah: 17. 5. 2011

vznik členství: 19. 3. 2008

zánik členství: 22. 3. 2011

Peškova 515, Ústí nad Labem, 403 31, Česká republika

Thomas Mainitz

Člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2005 - Poslední vztah: 16. 7. 2008

vznik členství: 8. 6. 2005

zánik členství: 8. 6. 2008

Paul-Egell-Strasse 49, 671 05 Schifferstadt, Spolková republika Německo

Manfred Franchini

Předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2005 - Poslední vztah: 16. 7. 2008

vznik členství: 8. 6. 2005

zánik členství: 8. 6. 2008

vznik funkce: 8. 6. 2005

zánik funkce: 8. 6. 2008

Im Eselsberg 140, 74 193 Schweigern, Spolková republika Německo

Antonín Krumel

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2005 - Poslední vztah: 26. 5. 2008

vznik členství: 23. 2. 2005

zánik členství: 23. 2. 2008

Peškova 515, Ústí nad Labem, 403 31, Česká republika

Manfred Franchini

Předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2002 - Poslední vztah: 7. 12. 2002

vznik členství: 28. 5. 2002

vznik funkce: 28. 5. 2002

Im Esečlsberg 140, 74193 Schwaigern, Spolková republika Německo

Manfred Franchini

Předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2002 - Poslední vztah: 12. 8. 2005

vznik členství: 28. 5. 2002

zánik členství: 8. 6. 2005

vznik funkce: 28. 5. 2002

zánik funkce: 8. 6. 2005

Im Eselsberg 140, 74 193 Schweigern, Spolková republika Německo

Norbert Andreas Bareiß

Člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2002 - Poslední vztah: 12. 8. 2005

vznik členství: 29. 11. 2001

zánik členství: 28. 2. 2005

Leipzigerstr. 79, 74172 Neckarsulm, Spolková republika Německo

Antonín Krumel

Člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2002 - Poslední vztah: 6. 4. 2005

vznik členství: 19. 2. 2002

zánik členství: 23. 2. 2005

Peškova 515, Ústí nad Labem, 403 31, Česká republika

Dr.Ing. Gunder Gerhard Essig Dat.Nar. 10.7.1944

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 3. 2001 - Poslední vztah: 7. 12. 2002

vznik členství: 29. 11. 2001

zánik členství: 28. 5. 2002

Semmelweisstr. 11, 74074 Heilbronn, Spolková republika Německo

Norbert Andreas Bareiß Dat.Nar. 10.8.1951

Předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 1998 - Poslední vztah: 7. 12. 2002

vznik členství: 29. 11. 2001

vznik funkce: 29. 11. 2001

zánik funkce: 28. 5. 2002

Leipzigerstr. 79, 74172 Neckarsulm, Spolková republika Německo

Dr.Ing. Gunder Gerhard Essig Dat.Nar. 10.7.1944

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 1998 - Poslední vztah: 9. 3. 2001

Semmelweisstr. 11, 74074 Hellbronn, Spolková republika Německo

Dr. Gerhard Stuckmann

Předseda

První vztah: 30. 5. 1997 - Poslední vztah: 23. 10. 1998

Asternweg 5, Untergruppenbach, 741 99, Spolková republika Německo

Ing. Jiří Krejčí

Člen

První vztah: 30. 5. 1997 - Poslední vztah: 17. 6. 2002

vznik členství: 28. 2. 1996

zánik členství: 19. 2. 2002

Kapitána Nálepky 5, Ústí nad Labem, Česká republika

Dr. Ervin Piroth

Člen

První vztah: 18. 3. 1996 - Poslední vztah: 23. 10. 1998

Görgesheidweg 113 a, 40670 Meerbusch, Spolková republika Německo

Jürgen Braus

Předseda

První vztah: 18. 3. 1996 - Poslední vztah: 30. 5. 1997

Johann-Jakob-Astor-Strasse 53, 69190 Walldorf, Spolková republika Německo

Ing. Jiří Krejčí

První vztah: 18. 3. 1996 - Poslední vztah: 30. 5. 1997

Kapitána Nálepky 5, Ústí nad Labem, Česká republika

JUDr. Zdeněk Voleník

První vztah: 22. 11. 1995 - Poslední vztah: 18. 3. 1996

U valu 844/1, Praha 6, Česká republika

Ing. Petr Markovič CSc

První vztah: 15. 7. 1993 - Poslední vztah: 22. 11. 1995

Přemyslovská 28, Praha 3, Česká republika

Fridrich Ondrejička

První vztah: 7. 5. 1992 - Poslední vztah: 18. 3. 1996

Kmochova 3B, Ústí nad Labem, Česká republika

Milan Hromada

První vztah: 7. 5. 1992 - Poslední vztah: 18. 3. 1996

Dukelských hrdinů 535/11, Ústí nad Labem, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Irena Fišerová

Místopředsedkyně představenstva

První vztah: 24. 10. 2019

vznik členství: 4. 8. 2019

vznik funkce: 4. 8. 2019

Štursova 661/45, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Scholz

předseda představenstva

První vztah: 10. 5. 2019

vznik členství: 1. 3. 2019

vznik funkce: 1. 3. 2019

Heidenheimer Ring 64, Döbeln, 047 20, Spolková republika Německo

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Irena Fišerová

Místopředseda představenstva

První vztah: 22. 6. 2018 - Poslední vztah: 24. 10. 2019

vznik členství: 3. 8. 2014

zánik členství: 3. 8. 2019

vznik funkce: 3. 8. 2014

zánik funkce: 3. 8. 2019

Štursova 661/45, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Udo Helmut Helwig

Předseda představenstva

První vztah: 4. 11. 2016 - Poslední vztah: 10. 5. 2019

vznik členství: 2. 7. 2015

zánik členství: 28. 2. 2019

vznik funkce: 2. 7. 2015

zánik funkce: 28. 2. 2019

Gustav-Stresemann-str.77, 742 57 Untereisesheim, Spolková republika Německo

Ing. Irena Fišerová

Místopředseda představenstva

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 22. 6. 2018

vznik členství: 3. 8. 2014

vznik funkce: 3. 8. 2014

Jizerská 2941/57, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Irena Fišerová

Místopředseda představenstva

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 22. 6. 2018

vznik členství: 3. 8. 2014

vznik funkce: 3. 8. 2014

Jizerská 2941/57, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Irena Fišerová

Místopředseda představenstva

První vztah: 9. 7. 2014 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 2. 8. 2011

zánik členství: 2. 8. 2014

vznik funkce: 2. 8. 2011

zánik funkce: 2. 8. 2014

Jizerská 2941/57, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Udo Helmut Helwig

Předseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2012 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 1. 7. 2012

zánik členství: 1. 7. 2015

vznik funkce: 2. 7. 2012

zánik funkce: 1. 7. 2015

74257 Untereisesheim, Gustav-Stresemann-str.77, Spolková republika Německo

JUDr. Josef Vondráček

Člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2012 - Poslední vztah: 15. 4. 2013

vznik členství: 15. 6. 2012

zánik členství: 31. 3. 2013

Peškova 513, Ústí nad Labem, 403 31, Česká republika

Další vztah k této osobě

Udo Helmut Helwig

Předseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2012 - Poslední vztah: 4. 11. 2016

vznik členství: 1. 7. 2012

zánik členství: 1. 7. 2015

vznik funkce: 2. 7. 2012

zánik funkce: 1. 7. 2015

74257 Untereisesheim, Gustav-Stresemann-str.77, Spolková republika Německo

Ing. Irena Fišerová

Místopředseda představenstva

První vztah: 10. 8. 2011 - Poslední vztah: 9. 7. 2014

vznik členství: 2. 8. 2011

zánik členství: 2. 8. 2014

vznik funkce: 2. 8. 2011

zánik funkce: 2. 8. 2014

Jizerská 2941/57, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Irena Fišerová

Místopředseda představenstva

První vztah: 7. 5. 2010 - Poslední vztah: 10. 8. 2011

vznik členství: 1. 8. 2008

zánik členství: 1. 8. 2011

vznik funkce: 1. 8. 2008

zánik funkce: 1. 8. 2011

Jizerská 2941/57, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Thorsten Kutz

Předseda představenstva

První vztah: 29. 3. 2010 - Poslední vztah: 26. 7. 2012

vznik členství: 1. 3. 2010

zánik členství: 30. 6. 2012

vznik funkce: 1. 3. 2010

zánik funkce: 30. 6. 2012

22143 Hamburg, Ebersmoorweg 4b, Spolková republika Německo

JUDr. Josef Vondráček

Člen představenstva

První vztah: 20. 10. 2009 - Poslední vztah: 26. 7. 2012

vznik členství: 14. 6. 2009

zánik členství: 14. 6. 2012

Peškova 513, Ústí nad Labem, 403 31, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Irena Fišerová

Místopředseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2008 - Poslední vztah: 7. 5. 2010

vznik členství: 1. 8. 2008

vznik funkce: 1. 8. 2008

Jizerská 2947/65, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Dr. Jochen Wolfgang Luft

Předseda představenstva

První vztah: 25. 8. 2008 - Poslední vztah: 29. 3. 2010

vznik členství: 1. 8. 2008

zánik členství: 28. 2. 2010

vznik funkce: 1. 8. 2008

zánik funkce: 28. 2. 2010

Wilsdruff (Kesselsdorf), Zu den Kleingärten 17, 07123, Spolková republika Německo

Milan Boháček

Místopředseda představenstva

První vztah: 4. 1. 2008 - Poslední vztah: 25. 8. 2008

vznik členství: 1. 1. 2008

zánik členství: 31. 7. 2008

vznik funkce: 2. 1. 2008

zánik funkce: 31. 7. 2008

Gočárova 608/18, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Milan Boháček

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2008 - Poslední vztah: 4. 1. 2008

vznik členství: 1. 1. 2008

Gočárova 608/18, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Peter Knipping

Předseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2007 - Poslední vztah: 25. 8. 2008

vznik členství: 1. 10. 2007

zánik členství: 31. 7. 2008

vznik funkce: 2. 10. 2007

zánik funkce: 31. 7. 2008

01326 Dresden, Orangeriestr. 10, Spolková republika Německo

Peter Knipping

Člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2007 - Poslední vztah: 9. 10. 2007

vznik členství: 1. 10. 2007

01326 Dresden, Orangeriestr. 10, Spolková republika Německo

JUDr. Josef Vondráček

Člen představenstva

První vztah: 4. 8. 2006 - Poslední vztah: 20. 10. 2009

vznik členství: 13. 6. 2006

zánik členství: 13. 6. 2009

Peškova 513, Ústí nad Labem, 403 31, Česká republika

Další vztah k této osobě

Peter Knipping

Předseda představenstva

První vztah: 6. 4. 2005 - Poslední vztah: 1. 10. 2007

vznik členství: 1. 10. 2004

zánik členství: 1. 10. 2007

vznik funkce: 1. 10. 2004

zánik funkce: 1. 10. 2007

Orangeriestr. 10, 01326 Dresden, Spolková republika Německo

Milan Boháček

Místopředseda představenstva

První vztah: 6. 4. 2005 - Poslední vztah: 1. 1. 2008

vznik členství: 1. 1. 2005

zánik členství: 1. 1. 2008

vznik funkce: 1. 1. 2005

zánik funkce: 1. 1. 2008

Gočárova 608/18, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

JUDr. Josef Vondráček

Člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2003 - Poslední vztah: 4. 8. 2006

vznik členství: 12. 6. 2003

zánik členství: 13. 6. 2006

Peškova 513, Ústí nad Labem, 403 31, Česká republika

Další vztah k této osobě

Peter Knipping

Předseda představenstva

První vztah: 7. 12. 2002 - Poslední vztah: 6. 4. 2005

vznik členství: 1. 10. 2001

zánik členství: 1. 10. 2004

vznik funkce: 1. 1. 2002

zánik funkce: 1. 10. 2004

Ludwig-Hartmann-Str. 3, 01277 Dresden, Spolková republika Německo v ČR: Dukelských hrdinů čp. 549/2c, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika

Peter Knipping

Předseda představenstva

První vztah: 29. 5. 2002 - Poslední vztah: 7. 12. 2002

vznik členství: 1. 10. 2001

vznik funkce: 1. 1. 2002

Im Wolfhagen 57, 429 29 Wermelskirchen, SRN v ČR Dukelských hrdinů čp. 549/2c, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika

Peter Knipping

Předseda představenstva

První vztah: 11. 5. 2002 - Poslední vztah: 29. 5. 2002

vznik členství: 1. 1. 2002

vznik funkce: 1. 10. 2002

Im Wolfhagen 57, 429 29 Wermelskirchen, SRN v ČR Dukelských hrdinů čp. 549/2c, 400 01 Ústí nad Labem, Česká republika

Milan Boháček

Místopředseda představenstva

První vztah: 11. 5. 2002 - Poslední vztah: 6. 4. 2005

vznik členství: 1. 1. 2002

zánik členství: 1. 1. 2005

vznik funkce: 1. 1. 2002

zánik funkce: 1. 1. 2005

Gočárova 608/18, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Manfred Franchini

Předseda představenstva

První vztah: 9. 3. 2001 - Poslední vztah: 11. 5. 2002

zánik členství: 31. 12. 2001

zánik funkce: 31. 12. 2001

Im Eselsberg 140, 74193 Schwaigern, SRN pobyt v ČR: Hotel Prince de Ligne s.r.o., Zámecké nám. 136, 415 01 Teplice, Česká republika

Hans Dieter Josef Valtin Dat.Nar. 29. Března 1940

Místopředseda představenstva

První vztah: 9. 3. 2001 - Poslední vztah: 12. 10. 2001

zánik členství: 30. 6. 2001

zánik funkce: 30. 6. 2001

Gravenbruch, Nachtigallenstrasse 38, SRN pobyt v ČR: Hotel Prince de Ligne s.r.o., Zámecké nám. 136, 415 01 Teplice, Česká republika

JUDr. Josef Vondráček

Člen představenstva

První vztah: 15. 5. 2000 - Poslední vztah: 23. 10. 2003

vznik členství: 1. 2. 2000

zánik členství: 12. 6. 2003

Peškova 513, Ústí nad Labem, Česká republika

Manfred Franchini

Předseda představenstva

První vztah: 15. 5. 2000 - Poslední vztah: 9. 3. 2001

Häldenstraße 20/1, 74172 Neckarsulm, SRN pobyt v ČR: Skorotice, Buzulucká 199, PSČ 403 40, Česká republika

Manfred Franchini

Člen představenstva

První vztah: 28. 12. 1999 - Poslední vztah: 15. 5. 2000

Häldenstraße 20/1, 74172 Neckarsulm, SRN pobyt v ČR: Skorotice, Buzulucká 199, PSČ 403 40, Česká republika

Hans Dietr Josef Valtin Dat.Nar. 29. Března 1940

Místopředseda představenstva

První vztah: 28. 12. 1999 - Poslední vztah: 9. 3. 2001

Gravenbruch, Nachtigallenstrasse 38, SRN pobyt v ČR: Trmice, Chelčického 594/26, PSČ 400 04, Česká republika

Peter Philipp

Předseda představenstva

První vztah: 13. 4. 1999 - Poslední vztah: 15. 5. 2000

Charlottenstrasse 75, 402 10 Düsseldorf, Spolková Republika Německo v ČR: Hradec Králové, Kollárova 1257, Česká republika

Dr.Ing. Norbert Josef Wellmann Dat.Nar. 26.5.195

Člen představenstva

První vztah: 23. 10. 1998 - Poslední vztah: 28. 12. 1999

Gebrüder-Grimmstr. 5, 74626 Bretzfeld-Rappach, Spolková republika Německo

JUDr. Vladimíra Glatzová

Místopředseda představenstva

První vztah: 23. 10. 1998 - Poslední vztah: 28. 12. 1999

V Dolích 306, Černošice, 252 28, Česká republika

Dipl.Ing. Erich Hermann Stetter Dat.Nar. 8.11.1943

Předseda představenstva

První vztah: 23. 10. 1998 - Poslední vztah: 13. 4. 1999

Grellfeldtwiete 18, 25474 Bönningstedt, Spolková republika německo v ČR: Teplice, Klášterského 2121, Česká republika

Ing. Jiří Aster

Předseda představenstva

První vztah: 30. 5. 1997 - Poslední vztah: 23. 10. 1998

Pražská 400, Děčín 32, 407 11, Česká republika

Martin Tisch

Místopředseda představenstva

První vztah: 30. 5. 1997 - Poslední vztah: 23. 10. 1998

Hintere Gasse 6, 74239 Hardthausen, SRN v ČR: Ústí nad Labem, Kmochova 3B, Česká republika

Josef Leix

Člen představenstva

První vztah: 18. 3. 1996 - Poslední vztah: 23. 10. 1998

Mühlstrasse 1, 74196 Neuenstadt-Stein, Spolková republika Německo

Norbert Bareiss

Člen představenstva

První vztah: 18. 3. 1996 - Poslední vztah: 30. 5. 1997

Leipziger Str. 79, 74172 Neckarsulm, Spolková republika Německo

JUDr. Vladimíra Glatzová

Místopředseda představenstva

První vztah: 18. 3. 1996 - Poslední vztah: 30. 5. 1997

V dolích 306, Černošice, Česká republika

Gerhard Stuckmann

Člen představenstva

První vztah: 18. 3. 1996 - Poslední vztah: 30. 5. 1997

Asternweg 5, 74199 Untergruppenbach, SRN, Spolková republika Německo

Martin Tisch

Předseda představenstva

První vztah: 18. 3. 1996 - Poslední vztah: 30. 5. 1997

bytem v ČR: Ústí nad Labem, Kmochova 3B do 30. 5. 1997 od 18. 3. 1996

Hintere Gasse 6, 74239 Hardthausen, Spolková republika Německo

Ing. Václav Peřich

Předseda předst. a ředitel

První vztah: 22. 11. 1995 - Poslední vztah: 18. 3. 1996

Hutnická 100/11, Povrly - Neštědice, Česká republika

Ing. Ivo Foltýn

Člen představenstva

První vztah: 22. 11. 1995 - Poslední vztah: 18. 3. 1996

Sídliště 543, Štěpánov, Česká republika

RNDr. Ondřej Novák

Člen představenstva

První vztah: 22. 11. 1995 - Poslední vztah: 18. 3. 1996

Kropáčkova 559, Praha 4, Česká republika

Ing. Jaroslav Janda

Člen představenstva

První vztah: 15. 7. 1993 - Poslední vztah: 18. 3. 1996

Na Květnici 13, Praha 4, Česká republika

Ing. Josef Pospíšil

Místopředseda představenstva

První vztah: 15. 7. 1993 - Poslední vztah: 18. 3. 1996

Střekovské nábř. 1052, Ústí nad Labem, Česká republika

Alena Novotná

Člen představenstva

První vztah: 15. 7. 1993 - Poslední vztah: 22. 11. 1995

V Závětří 1669, Teplice I, Česká republika

Ing. Ivan Mikeš

Člen představenstva

První vztah: 15. 7. 1993 - Poslední vztah: 22. 11. 1995

V Sluncové 606/3, Praha 8, Česká republika

Ing. Radomír Javůrek

Člen představenstva

První vztah: 15. 7. 1993 - Poslední vztah: 21. 11. 1995

Vondrouškova 1157, Praha 6, Česká republika

PhDr. Vratislav Šlajer

2. místopředseda představensta

První vztah: 15. 7. 1993 - Poslední vztah: 21. 11. 1995

Polská 48, Praha 2, Česká republika

Ing. Václav Peřich

Předseda předst. a ředitel

První vztah: 9. 11. 1992 - Poslední vztah: 22. 11. 1995

Neštědice lOO, Povrly, Česká republika

PhDr. Vratislav Šlajer

Místopředseda představenstva

První vztah: 9. 11. 1992 - Poslední vztah: 15. 7. 1993

Polská 48, Praha 2, Česká republika

PhDr. Vratislav Šlajer

Člen představenstva

První vztah: 7. 5. 1992 - Poslední vztah: 15. 7. 1993

Polská 48, Praha 2, Česká republika

Ing. Antonín Štěpánek

Člen představenstva

První vztah: 7. 5. 1992 - Poslední vztah: 15. 7. 1993

Hospodářská 67, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Václav Peřich

Člen představenstva

První vztah: 7. 5. 1992 - Poslední vztah: 9. 11. 1992

Neštědice 100, Povrly, Česká republika

Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jednají společně předseda představenstva a jeden z dalších členů představenstva.

od 9. 7. 2014

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jednají společně předseda představenstva a jeden z dalších členů představenstva. Za společnost podepisují společně předseda představenstva a jeden z dalších členů představenstva tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí své podpisy.

do 9. 7. 2014 od 11. 5. 2002

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jednají společně předseda představenstva a jeden z dalších členů představenstva. Za společnost podepisují společně předseda představenstva a jeden z dalších členů představenstva tím způ- sobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí své podpisy.

do 11. 5. 2002 od 28. 12. 1999

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Za představenstvo jedná společně předseda a místopředseda představenstva. Za představenstvo podepisují společně předseda a místopředseda představenstva tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí své podpisy.

do 28. 12. 1999 od 18. 3. 1996

Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl písemně pověřen. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či obsahu razítka připojí svůj podpis.

do 18. 3. 1996 od 21. 11. 1995

Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva sám, nebo místopředseda a jeden člen představenstva společně, nebo samostaně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 21. 11. 1995 od 9. 11. 1992

Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 9. 11. 1992 od 7. 5. 1992

Další vztahy firmy KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s.

Akcionáři

KS Kolbenschmidt GmbH

Karl Schmidt Strasse, Spolková republika Německo, Neckarsulm, 741 72

od 9. 7. 2014

KS Kolbenschmidt GmbH

Spolková republika Německo

do 9. 7. 2014 od 24. 3. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 11. 11. 1992

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 31. 7. 2006
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 31. 7. 2006
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba strojů a zařízení
  • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 11. 4. 1995
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 11. 11. 1992
Slévárenství, modelářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 11. 11. 1992
Galvanizérství, smaltérství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 11. 11. 1992
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).