Hlavní navigace

LIGMET a.s.

Firma LIGMET a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1420, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 004 050 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

45147493

Sídlo:

Lazsko 50, 262 31

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 5. 1992

DIČ:

CZ45147493

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

25620 Obrábění
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
49410 Silniční nákladní doprava
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1420, Městský soud v Praze

Obchodní firma

LIGMET a.s. od 1. 5. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 1. 5. 1992

adresa

50
Lazsko od 1. 5. 1992

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5, tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5, tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, od 26. 2. 2015

zámečnictví, nástrojářství od 26. 2. 2015

truhlářství, podlahářství do 31. 12. 2019 od 26. 2. 2015

opravy silničních vozidel od 15. 12. 2008

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 15. 12. 2008

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 15. 12. 2008

silniční motorová doprava nákladní do 26. 2. 2015 od 15. 12. 2008

pronájem nemovitostí do 26. 2. 2015 od 15. 12. 2008

zámečnictví do 26. 2. 2015 od 15. 12. 2008

truhlářství do 26. 2. 2015 od 15. 12. 2008

- opravy silničních vozidel do 15. 12. 2008 od 15. 10. 2003

- zámečnictví do 15. 12. 2008 od 15. 10. 2003

silniční motorová doprava nákladní do 15. 12. 2008 od 21. 1. 2003

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady do 15. 12. 2008 od 21. 1. 2003

nákup, prodej a skladování zkapalněných uhlovodíkových plynů v tlakových nádobách, včetně jejich dopravy do 15. 12. 2008 od 21. 1. 2003

podnikání v oblasti nakládání s odpady v rámci živnosti volné do 15. 12. 2008 od 10. 3. 1999

zprostředkovatelská činnost (v souladu s ust. par.31 odst.7 zák.č. 455/1991 Sb.) do 15. 12. 2008 od 28. 12. 1994

d) podnikání v oblasti nakládání s odpady do 20. 1. 1999 od 13. 9. 1993

e) silniční motorová doprava do 21. 1. 2003 od 13. 9. 1993

a) dřevařská výroba v rámci živnosti volné do 25. 8. 2006 od 13. 9. 1993

b) truhlářství do 25. 8. 2006 od 13. 9. 1993

c) tesařství do 25. 8. 2006 od 13. 9. 1993

h) broušení jednoduchých nástrojů do 25. 8. 2006 od 13. 9. 1993

f) koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 15. 12. 2008 od 13. 9. 1993

g) pronájem nemovitostí do 15. 12. 2008 od 13. 9. 1993

1/ Hlavní předmět činnosti do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

výzkum, vyhledávání, průzkum, těžby, úprava a zpracování adioaktivních nerostů a ostatních užitných surovin včetně přepracování dodaných surovin do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

geodetické a měřičské práce do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

inženýrsko-geologické práce a jejich vyhodnocení do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

vrtné práce do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

záchranářská činnost, požární a prtichemická služba ve vymezených obvodech do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

výzkumné a průzkumné hydrogeologické práce a specilální práce související se zabezpečováním vodního hospodářství (včetně hydrotermálních vrtů a jímání termálních vod) do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

výroba čistých uranových solí, síranu sodného, koncentrátů a solí výroba doprovodných prvků a sloučenin ze zpracování ostatních surovin do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

odběr a analýzy vzorků na stanovení radioaktivních látek, měření externí radiace a kontaminace, chemické analýzy vod, plynů a pevných látek, stanovení prašnosti vzduchu do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

2/ Výzkumné a vývojové činnosti do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

výzkum, vývoj a projekce technologických procesů pro geologický průzkum, hornické a opravárenské činnosti do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

vývoj a projekce technologických procesů, výrobků a zařízení strojírenské a automatizační techniky včetně radiometrických a dozimetrických přístrojů do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

výzkum, vývoj a ověřovací výroba přístrojů a zařízení v oboru bez pečnosti a hygieny práce a v oblasti ochrany životního prostředí do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

výzkum, vývoj a ověřovací výroba v oblasti jaderných paliv do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

vývoj a projekce stavebních technologií, lehké prefabrikace, odlehčených stavebních systémů, prostorové prefabrikace apod. výzkum a vývoj laboratorních analytických a měřících přístrojů a speciální laboratorní servis na úseku VTEI, včetně vydávání odborných časopisů a publikací a patentové ochrany do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

3/ Strojírenské a stavební činnosti: do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

strojírenská výroba, montáže technologických zařízení, opravá- renské a servisní služby do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

inženýrské práce spojené s kompletací dodávek technologického zařízení v rozsahu uděleného oprávnění do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

opravy vzduchových vysokonapěťových transformátorů, opravy a zařízení, automatizační techniky, radiometrických a dozimetric- kých zařízení, kompletace dodávek a montážní práce do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

výroba, zavádění a servis spojené s kompletací elektrodialy- začního zařízení do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

projektová a inženýrská činnost v rozsahu udělených oprávnění do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

stavebně montážní práce pro stavby průmyslového, bytového a občanského charakteru, včetně údržby a oprav do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

práce v podzemí hloubící, razící, stavební a montážní (podzemní inženýrské stavby) do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

speciální práce při zpevňování nesoudržných hornin a zemin, těsnící proti vodě (izolace) a další speciální podzemní práce pro splnění činnosti uvedených v předházejících dvou bodech do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

výroba betonových a železobetonových prefabrikátů a výrobků ke kompletaci stavebně-montážních prací do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

výroba kameniv a z odvalů, těžba a úprava stavebního materiálu (včetně zemních prací) do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

4/ Ostatní činnosti do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

silniční a technologická doprava a přeprava, provoz železnič- ních vleček, výkony speciálních strojů a mechanismů do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

technická rekultivace devastovaných pozemků po likvidaci vlastní těžební činnosti s následnou zemědělskou výrobou do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

výroba a zpracování řeziva, doplňková výroba ostatních prů- myslových výrobků včetně spotřebního zboží do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

výroba a dodávky tepelné energie, teplé vody, tlakového vzduchu, užitkové a pitné vody do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

úprava, rozvod a dodávky elektrické energie ve stanovené oblasti do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

provoz zařízení pro vzdělávání a výchovu dospělých pracovníků a přípravu mládeže na dělnická povolání do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

ubytovací služby, provoz bytového hospodářství, provozních a správních objektů a veřejné stravování do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

provoz předškolních, rekreačních, rehabilitačních a zdravotni- ckých zařízení koncernu (včetně provozu kulturních domů ČSUP) do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

výroba protektorů a drobných gumárenských výrobku do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

obchodně technické služby a skladování výrobků (včetně strojů a zařízení apod.) i pro organizace mimo koncern do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

5/ Činnosti, které je koncern oprávněn provádět v zahraničí: do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

výzkum, vyhledávání a průzkum a těžba a zpracování radio- aktivních nerostů a ostatních nerostných surovin do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

geodetické a inženýrsko-geologické práce a jejich vyhodnocová- ní (včetně vrtných prací) do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

projektová a inženýrská činnost v rozsahu uděleného oprávnění a měřičské práce do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

podzemní práce razící, stavební, montážní, výstavba nava- zujících povrchových a technologických objektů včetně montáží technologického zařizení a speciálních prací při zpevňování nesoudržných hornin a zemin do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

výkony silničních, stavebních a speciálních strojů a mechanismů do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

výzkumné a průzkumné hydrogeologické práce související se zabez- pečováním vodního hospodářství (včetně hydrotermálních vrtů a jí- mání termálních vod) do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

záchranářská činnost ve vymezených obvodech do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

montáž strojů a zařízení včetně servisních a opravárenských služeb do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

inženýrské práce spojené s kompletací dodávek technologického za- řízení v rozsahu udělených oprávnění do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

zavádění a servisní práce elektrotechnických přístrojů a zařízení automatizační techniky, kompletace dodávek a montáže v rozsahu udělených oprávnění do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

stavebně montážní práce pro stavby průmyslového charakteru do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

prodej kovového odpadu (kovového šrotu) do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

nákup a prodej tuhých paliv a pohonných hmot do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

6/Zahraničně obchodní činnost povolená rozhodnutím FMZO ze dne 8.11.1990 č.j. 13/13565/90 v tomto rozsahu: do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

1) vývoz věcí z ČSFR z vlastní výroby organizace do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

2) dovoz věcí do ČSFR určených k využití ve výrobě organizace do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

3) poskytování služeb zahraničním osobám na území ČSFR: -formou ubytování a stravování v objektech organizace, včetně dalších služeb souvisejícíhc s jejich pobytem -formou oprav a údržby dopravních prostředků, speciálních mechanismů -formou pronájmu dopravních prostředků a speciálních mechanismů -formou obchodně technických služeb -formou provozně konsignačních skladů -formou obstaravateské činnosti -formou prací v oblasti vývoje a výzkumu do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

-formou montážní činnosti, servisu a oprav -formou stavebně montážních prací a inženýrské činnosti -formou podzemních inženýrských prací -formou výzkumných a průzkumných prací v oblasti geologie a hydrogeologie do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

4) poskytování služeb v zahraničí -formou oprav a údržby dopravních prostředků a speciálních mecha- nismů -formou pronájmu dopravních prostředků a speciálních mechanismů -formou obchodně technických služeb -formou obstaravatelské činnosti -formou projektové činnosti -formou montáže strojů a zařízení, včetně servisu a oprav -formou stavebně montážní činnosti -formou inženýrské činnosti do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

-formou podzemních inženýrských prací -formou výzkumných a průzkumných prací v oblasti geologie a hydrogeologie do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

5) přijímání služeb od zahraničních osob: - v souvislosti s poskytovanými službami uvedenými v bodech 3,4 rozsahu registrace do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

výzkum, vývoj, projekce a zavádění automatizovaných systémů říze- ní, služby a výkony organizační, výpočetní a reprografické tech- niky do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

technické prohlídky, úpravy a údržba dopravních prostředků a speciálních mechanismů do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

telekomunikační služby pro potřeby koncernu v oblasti jeho působnosti do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář rozhodl dne 30.10.2019 o snížení základního kapitálu o částku 38.076.950,-- Kč (slovy: třicet osm miliónů sedmdesát šest tisíc devět set padesát korun českých), z původní výše 40.081.000,-- Kč (slovy: čtyřicet miliónů osmdesát jedna tisíc korun českých) na novou výši 2.004.050,-- Kč (slovy: dva miliony čtyři tisíce padesát korun českých) a to z důvodu (tento je i účelem) optimalizace kapitálové struktury společnosti a dále rozhodl, že snížení základního kapitálu bude provedeno změnou jmen ovité hodnoty jedné akcie z původní hodnoty 1.000,-- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie ve výši 50,-- Kč (slovy: padesát korun českých) a vydáním nových akcií, počet akcií přitom zůstává nezměněn. Lhůta k předlož ení akcií: 1 (jeden) rok ode dne, kdy se stane zápis o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku účinný. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku představenstvo vyzve akcionáře způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svo lání valné hromady, aby předložili akcie za účelem výměny dosavadních akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou ve lhůtě jednoho (1) roku ode dne zveřejnění výzvy. Akcionář, který je v prodlení s předložením akcií v určené lhůtě, nevykonává až do okamžik u jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva a představenstvo uplatní postup podle §§ 537 až 541 zákona o obchodních korporacích, též rozhodl, že částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti ve výši 38.076.950,-- Kč (slovy: třicet osm miliónů sedmdesát šest tisíc devět set padesát korun českých bude převedena na ostatní dluhy ke společníkům obchodní korporace (účet 365). od 31. 10. 2019

Jediný akcionář schvaluje fúzi sloučením společnosti LIGMET a.s. se sídlem Lazsko 50, IČ 45147493 se společností PRAGOMET a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 478/51, PSČ 101 00, IČ 271 21 968, kde zanikající společností je společnost PRAGOMET, a.s. a nást upnickou společností je společnost LIGMET a.s. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady tímto ruší společnost PRAGOMET a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 478/51, PSČ 101 00, IČ 271 21 968, bez likvidace fúzí s přechodem jmění včetně práv a pov inností z pracovněprávních vztahů na nástupnickou společnost LIGMET a.s. se sídlem Lazsko 50, IČ 45147493. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady tímto ruší společnost PRAGOMET a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 478/51, PSČ 101 00, IČ 271 21 968, bez likvidace fúzí s přechodem jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na nástupnick ou společnost LIGMET a.s. se sídlem Lazsko 50, IČ 45147493. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady tímto schvaluje projekt fúze sloučením společností LIGMET a.s. se sídlem Lazsko 50, IČ 45147493 jako nástupnické společnosti se společností PRAGOMET a.s., se sídlem Praha 10, Vršovická 478/51, PSČ 101 00 , IČ 271 21 968 jako zanikající společností. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady tímto schvaluje konečnou účetní závěrku společnosti LIGMET a.s. se sídlem Lazsko 50, IČ 45147493 jako nástupnické společnosti sestavenou ke dni 31.12.2015 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce patn áct) ověřenou dne 13.5.2016 (třináctého května roku dva tisíce šestnáct) auditorem Q-AUDIT s.r.o. se sídlem Mírové náměstí č.p. 136, Mariánské Lázně, 353 01, IČ 61173339, s oprávněním k výkonu činnosti vydaným Komorou auditorů ČR pod číslem 120. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady tímto schvaluje zahajovací rozvahu společnosti LIGMET a.s. se sídlem Lazsko 50, IČ 45147493 jako nástupnické společnosti sestavenou ke dni 1.1.2016 (prvního ledna roku dva tisíce šestnáct), ověřenou dne 13.5.2016 (třináctého května roku dva tisíce šestnáct) auditorem Q-AUDIT s.r.o. se sídlem Mírové náměstí č.p. 136, Mariánské Lázně, 353 01, IČ 61173339, s oprávněním k výkonu činnosti vydaným Komorou auditorů ČR pod číslem 120. od 14. 7. 2016

Řádná valná hromada společnosti: 1. určuje se, že hlavním akcionářem společnosti LIGMET a.s. ve smyslu ustanovení § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /dále též zákon o obchodních korporacích nebo ZOK/ je společnost PRAGOMET a.s., se sídlem Praha 10, PSČ: 101 00, Vršovická 478/51, IČO: 271 21 968, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9141 (dále též PRAGOMET a.s.), která je vlastníkem jedné hromadné akcie společnosti LIGMET a.s. nahraz ující kmenové akcie v počtu 37.383 ks (třicet sedm tisíc tři sta osmdesát tři kusů) o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých) vydaných jako cenný papír ve formě na jméno a 10ks (deset kusů) akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun česk ých vydaných jako cenný papír ve formě na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 93,29 % (devadesát tři procent/29) základního kapitálu společnosti LIGMET a.s., a s nimiž je spojen 93,29 % (devadesát tři procent/29) podíl na hlasovacích právech v e společnosti LIGMET a.s. Skutečnost, že společnost PRAGOMET a.s. je hlavním akcionářem ve smyslu ustanovení § 375 ZOK byla osvědčena společnosti LIGMET a.s. předložením jedné hromadné akcie společnosti LIGMET a.s. nahrazující 37.383 ks (třicet sedm tisí c tři sta osmdesát tři kusů) kmenových akcií LIGMET a.s. znějících na jméno vydaných jako cenný papír, každá z akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých a 10 ks (deset kusů) akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých vydanýc h jako cenný papír ve formě na jméno, společností PRAGOMET a.s., přičemž o této skutečnosti bylo pořízeno společné prohlášení společností PRAGOMET a.s. a LIGMET a.s., z něhož vyplývá splnění podmínek uvedených v ustanovení § 375 ZOK, a současně vyplývá ze shodných údajů uvedených v seznamu akcionářů společnosti LIGMET a.s.; 2. určuje, že společnost PRAGOMET a.s. jako hlavní akcionář společnosti LIGMET a.s. požadující přechod všech akcií společnosti LIGMET a.s. na hlavního akcionáře dle ustanovení § 375 ZOK poskytne všem menšinovým akcionářům společnosti LIGMET a.s., resp. zá stavním věřitelům či jiným oprávněným osobám (dále též Oprávněné osoby) protiplnění ve výši 154,- Kč (sto padesát čtyři korun českých) za jednu kmenovou akcii na jméno vydanou jako cenný papír o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (tisíc korun českýc h). Menšinovým akcionářem se pro účely tohoto rozhodnutí rozumí všichni akcionáři společnosti LIGMET a.s. kromě hlavního akcionáře této společnosti. Lhůta k poskytnutí protiplnění se určuje tak, že právo na zaplacení protiplnění vzniká dosavadním vlastník ům akcií jejich předáním společnosti LIGMET a.s. dle ustanovení § 387 ZOK, a to ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k akciím společnosti LIGMET a.s. menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. Pověřená osoba poskytne Oprávněným osobám protip lnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, a to po splnění podmínek podle ustanovení § 388 odst. 1 ZOK. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií společnosti LIGMET a.s. k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcií, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. Osobou pověřenou hlavním akcionářem k provedení výp laty protiplnění je obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. se sídlem Brno, Žabovřesky, Veveří 3163/111, PSČ: 616 00, IČO: 277 584 19, přičemž společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 5249 (d ále jen Obchodník s cennými papíry). Valná hromada dále konstatuje, že protiplnění Oprávněným osobám bude vyplaceno pověřeným Obchodníkem s cennými papíry formou bankovního převodu na účet, který Oprávněná osoba Obchodníkovi s cennými papíry sdělí písemně , nebo formou poštovní poukázky doručené na adresu Oprávněné osoby, kterou tato osoba sdělí buď Obchodníkovi s cennými papíry nebo společnosti LIGMET a.s. písemně; při podpisu písemného oznámení musí toto oznámení Oprávněná osoba podepsat před Obchodníkem s cennými papíry, nebo musí být podpis Oprávněné osoby na oznámení (účtu nebo adresy pro doručení poštovní poukázky) úředně ověřen; protiplnění bude Obchodníkem s cennými papíry vyplaceno v souladu s ustanovením § 389 odst. 1 ZOK až po předání akcií spol ečnosti LIGMET a.s. jako cenných papírů Oprávněnou osobou společnosti LIGMET a.s. 3. konstatuje, že přiměřenost navržené výše protiplnění byla doložena posudkem znalce Ing. Aleny Drvotové č. 109/12/15 ze dne 20.09. 2015, dle kterého výše protiplnění určená hlavním akcionářem, a to společností PRAGOMET a.s. v rámci práva nuceného přecho du účastnických cenných papírů dle ustanovení § 375 a násl. ZOK ve výši částky 154,-Kč (sto padesát čtyři korun českých) za 1 akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (tisíc korun českých) znějící na jméno, vydanou jako cenný papír, je přiměřená. K výše uvede né částce navrženého protiplnění za jednu akcii společnosti LIGMET a.s. dospěl uvedený znalec shodně s hlavním akcionářem; 4. konstatuje, že představenstvo společnosti LIGMET a.s. projednalo přiměřenost navrženého protiplnění hlavního akcionáře a vyjádřilo se k tomu, zda považuje výši navrženého protiplnění určenou hlavním akcionářem za přiměřenou ve smyslu ustanovení § 376 a 377 ZOK tak, že výše navrženého protiplnění stanovená hlavním akcionářem v jeho žádosti dle ustanovení § 376 odst. 2 ZOK je přiměřená hodnotě akcií ve smyslu ustanovení § 376 odst. 1 ZOK; 5. konstatuje, že hlavní akcionář společnosti LIGMET a.s., společnost PRAGOMET a.s., předložil společnosti LIGMET a.s. písemné prohlášení vystavené Obchodníkem s cennými papíry, ze kterého vyplývá, že společnost PRAGOMET a.s. předala Obchodníkovi s cenným i papíry přede dnem konání této řádné valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění. Potvrzení Obchodníka s cennými papíry bude přílohou zápisu z této mimořádné valné hromady. Dále řádná valná hromada společnosti: 1. rozhoduje v souladu s ustanovením § 375 a 382 ZOK o přechodu všech účastnických papírů akcií společnosti LIGMET a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti LIGMET a.s. s výjimkou hlavního akcionáře na společnost PRAGOMET a.s., a to za protipln ění, které za 1 kmenovou akcii společnosti LIGMET a.s. znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (tisíc korun českých) činí 154,- Kč (sto padesát čtyři korun českých); 2. ukládá představenstvu společnosti LIGMET a.s. provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti, a dále ukládá představenstvu společnosti LIGMET a.s. poskytnout potřebnou součinnost hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění Oprávněným osobám. od 16. 12. 2015

- Notářský zápis sepsaný dne l8.l.l993 pod čj. NZ 7/93. N l3/93 JUDr. Ivanem Houdkem, notářem v Příbrami. od 13. 9. 1993

akciová společnost byla založena dle § 172 obchodního zák. jediným zakladatelem je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podni- ku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/91 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby od 1. 5. 1992

v zakladatelské listině učiněné formou notářského záípisu ze dne 24.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady od 1. 5. 1992

zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede- ného v zakladatelské listině, ocenění tohoto majetku je obsaženo ve scháleném privatizačním projektu státního podniku Československý uranový průmysl, s.p. do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 004 050 Kč

od 31. 12. 2019

Základní kapitál

vklad 40 081 000 Kč

do 31. 12. 2019 od 13. 9. 1993

Základní kapitál

vklad 35 590 000 Kč

do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 Kč, počet: 40 081 od 31. 12. 2019
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 40 081 do 31. 12. 2019 od 31. 10. 2019
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 40 081 do 31. 10. 2019 od 9. 9. 2005
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 40 081 do 9. 9. 2005 od 13. 9. 1993
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 35 590 do 13. 9. 1993 od 1. 5. 1992

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Aleš Příhoda

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2020

vznik členství: 29. 9. 2020

vznik funkce: 29. 9. 2020

Pařízkova 695, Březová-Oleško, 252 45, Česká republika

Markéta Lapáčková

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2018

vznik členství: 23. 10. 2018

vznik funkce: 23. 10. 2018

Dolnická 2046/24, Cheb, 350 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Rychna

Předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2016

vznik členství: 5. 8. 2015

vznik funkce: 12. 10. 2015

Letní 94/4, Praha, 103 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Miroslav Rychna

Předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2015 - Poslední vztah: 16. 7. 2016

vznik členství: 5. 8. 2015

vznik funkce: 12. 10. 2015

Letní 94/4, Praha, 103 00, Česká republika

Ing. Miroslav Rychna

Předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2015 - Poslední vztah: 16. 7. 2016

vznik členství: 5. 8. 2015

vznik funkce: 12. 10. 2015

Letní 94/4, Praha, 103 00, Česká republika

Ing. Tomáš Vaňourek

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 2015 - Poslední vztah: 26. 10. 2018

vznik členství: 5. 8. 2015

zánik členství: 23. 10. 2018

vznik funkce: 5. 8. 2015

zánik funkce: 23. 10. 2018

Americká 90/11, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Vaňourek

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 11. 2015 - Poslední vztah: 26. 10. 2018

vznik členství: 5. 8. 2015

zánik členství: 23. 10. 2018

vznik funkce: 5. 8. 2015

zánik funkce: 23. 10. 2018

Americká 90/11, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Dalibor Mizler

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 3. 11. 2020

vznik členství: 5. 8. 2015

zánik členství: 29. 9. 2020

vznik funkce: 5. 8. 2015

zánik funkce: 29. 9. 2020

Robčická 482/18, Plzeň, 321 00, Česká republika

Ing. Miroslav Rychna

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 14. 12. 2015

vznik členství: 5. 8. 2015

vznik funkce: 5. 8. 2015

Letní 94/4, Praha, 103 00, Česká republika

Ing. Tomáš Vaňourek

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 22. 11. 2015

vznik členství: 5. 8. 2015

vznik funkce: 5. 8. 2015

Luční 349, Plasy, 331 01, Česká republika

Kristina Hejlková

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2014 - Poslední vztah: 9. 10. 2015

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 5. 8. 2015

vznik funkce: 29. 6. 2012

zánik funkce: 5. 8. 2015

U vlečky 2166/7, Praha, 143 00, Česká republika

Judita Korteová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2014 - Poslední vztah: 9. 10. 2015

vznik členství: 29. 6. 2012

zánik členství: 5. 8. 2015

zánik funkce: 5. 8. 2015

Šlikova 404/18, Praha, 169 00, Česká republika

Ing. Junona Böswartová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2004 - Poslední vztah: 30. 5. 2014

vznik členství: 24. 6. 2004

zánik členství: 29. 6. 2012

Haštalská 12, Praha 1, 110 00, Česká republika

Jan Emmer

předseda

První vztah: 21. 1. 2003 - Poslední vztah: 30. 5. 2014

zánik členství: 29. 6. 2012

vznik funkce: 30. 5. 2002

zánik funkce: 29. 6. 2012

Křenova 23, Praha 6, 162 00, Česká republika

ing. Michal Nedorost

člen

První vztah: 21. 1. 2003 - Poslední vztah: 9. 10. 2015

zánik členství: 5. 8. 2015

vznik funkce: 30. 5. 2002

zánik funkce: 5. 8. 2015

Kloboučnická 4, Praha 4, Česká republika

ing. Michal Nedorost

První vztah: 15. 5. 1997 - Poslední vztah: 21. 1. 2003

zánik funkce: 30. 5. 2002

Kloboučnická 4, Praha 4, Česká republika

Karel Linha

První vztah: 28. 12. 1994 - Poslední vztah: 3. 9. 2004

zánik členství: 11. 9. 2003

Příbram VII/512, Česká republika

PhDr. Daniel Korte

První vztah: 28. 12. 1994 - Poslední vztah: 21. 1. 2003

zánik funkce: 30. 5. 2002

Umělecká 13, Praha 7, Česká republika

ing. Miroslav Houška

První vztah: 28. 12. 1994 - Poslední vztah: 15. 5. 1997

Družstevní ochoz 1376, Praha 4, Česká republika

Josef Teska

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 28. 12. 1994

r.č. 390204/090 do 28. 12. 1994 od 1. 5. 1992

Tisová 3, Příbram, 261 01, Česká republika

Jana Slunéčková

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 28. 12. 1994

r.č. 436002/050 do 28. 12. 1994 od 1. 5. 1992

Příbram VII/507, 261 02, Česká republika

Vladimír Kadlec

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 28. 12. 1994

r.č. 371026/013 do 28. 12. 1994 od 1. 5. 1992

Příbram VIII/74, 261 01, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ladislav Louda

Člen představenstva

První vztah: 3. 11. 2020

vznik členství: 29. 9. 2020

vznik funkce: 29. 9. 2020

Krásná Hora nad Vltavou 29, 262 56, Česká republika

Jan Peroutka

Předseda představenstva

První vztah: 17. 1. 2018

vznik členství: 22. 6. 2015

vznik funkce: 22. 6. 2015

Okrouhlá 13, 350 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Petr Grézl

Místopředseda představenstva

První vztah: 6. 10. 2017

vznik členství: 5. 8. 2015

vznik funkce: 12. 10. 2015

U Černého mostu 245/9, Plzeň, 301 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Petr Grézl

Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2015 - Poslední vztah: 6. 10. 2017

vznik členství: 5. 8. 2015

vznik funkce: 12. 10. 2015

Klatovská třída 1534/91, Plzeň, 301 00, Česká republika

Petr Grézl

Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2015 - Poslední vztah: 6. 10. 2017

vznik členství: 5. 8. 2015

vznik funkce: 12. 10. 2015

Klatovská třída 1534/91, Plzeň, 301 00, Česká republika

Jan Peroutka

Předseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 17. 1. 2018

vznik členství: 22. 6. 2015

vznik funkce: 22. 6. 2015

Polní 121/2, Františkovy Lázně, 351 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Peroutka

Předseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 17. 1. 2018

vznik členství: 22. 6. 2015

vznik funkce: 22. 6. 2015

Polní 121/2, Františkovy Lázně, 351 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Aleš Příhoda

Člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 3. 11. 2020

vznik členství: 5. 8. 2015

zánik členství: 29. 9. 2020

vznik funkce: 5. 8. 2015

zánik funkce: 29. 9. 2020

Pařízkova 695, Březová-Oleško, 252 45, Česká republika

Petr Grézl

Člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2015 - Poslední vztah: 14. 12. 2015

vznik členství: 5. 8. 2015

vznik funkce: 5. 8. 2015

Klatovská třída 1534/91, Plzeň, 301 00, Česká republika

Mgr. Blanka Hejlková

člen

První vztah: 15. 12. 2008 - Poslední vztah: 9. 10. 2015

vznik členství: 19. 6. 2003

zánik členství: 5. 8. 2015

zánik funkce: 5. 8. 2015

Okružní 2211/14, Praha 4, Česká republika

PhDr. Jiří Hejlek

předseda

První vztah: 15. 12. 2008 - Poslední vztah: 9. 10. 2015

zánik členství: 5. 8. 2015

zánik funkce: 22. 6. 2015

Okružní 2211/14, Praha 4, Česká republika

mgr. Blanka Hejlková

člen

První vztah: 15. 10. 2003 - Poslední vztah: 15. 12. 2008

vznik členství: 19. 6. 2003

Radlická 24, Praha 5, 150 00, Česká republika

PhDr. Daniel Korte

místopředseda

První vztah: 21. 1. 2003 - Poslední vztah: 9. 10. 2015

zánik členství: 22. 6. 2015

vznik funkce: 30. 5. 2002

zánik funkce: 22. 6. 2015

Šlikova 404/18, Praha 6, 169 00, Česká republika

Stanislav Barek

člen

První vztah: 21. 1. 2003 - Poslední vztah: 15. 10. 2003

vznik funkce: 30. 5. 2002

zánik funkce: 19. 6. 2003

Roháčova 4, Praha 3, Česká republika

Ing. Bohumil Čermák

člen

První vztah: 20. 8. 1998 - Poslední vztah: 21. 1. 2003

zánik funkce: 30. 5. 2002

Přetlucká 2210/13, Praha 10, Česká republika

PhDr. Jiří Hejllek

předseda

První vztah: 20. 8. 1998 - Poslední vztah: 20. 8. 1998

Radlická 24, Praha 5, Česká republika

Stanislav Barek

místopředseda

První vztah: 20. 8. 1998 - Poslední vztah: 21. 1. 2003

zánik funkce: 30. 5. 2002

Roháčova 4, Praha 3, Česká republika

PhDr. Jiří Hejlek

předseda

První vztah: 20. 8. 1998 - Poslední vztah: 15. 12. 2008

Radlická 24, Praha 5, Česká republika

Stanislav Barek

člen představenstva

První vztah: 15. 9. 1995 - Poslední vztah: 20. 8. 1998

Roháčova 4, Praha 3, Česká republika

Ing. Daniel Veselý

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 9. 1995 - Poslední vztah: 20. 8. 1998

Slavatova 1206, Praha 9, Česká republika

Ing. Jiří Michálek

předseda představenstva

První vztah: 15. 9. 1995 - Poslední vztah: 20. 8. 1998

Rooseveltova 40, Praha 6, Česká republika

ing. Vladimíra Zděnovcová

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 1995 - Poslední vztah: 20. 9. 1995

Wolkrova 316, Příbram IV, Česká republika

Josef Jindřich

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 14. 6. 1995

r.č. 441120/062 do 14. 6. 1995 od 1. 5. 1992

Příbram VIII/135, 261 01, Česká republika

ing. Petr Kostka

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 20. 9. 1995

r.č. 490111/279 do 20. 9. 1995 od 1. 5. 1992

Příbram VII/380, 261 02, Česká republika

Zdeněk Kocourek

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 20. 9. 1995

r.č. 380705/007 do 20. 9. 1995 od 1. 5. 1992

Příbram I/77, 261 01, Česká republika

Za představenstvo jako statutární orgán společnosti navenek jedná každý člen představenstva samostatně.

od 25. 8. 2006

Společnost zastupuje vůči třetím osobám předseda představenstva nebo dva členové představenstva. Společnost mohou zastupovat i jiné osoby, a to na základě plné moci udělené představenstvem. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné podle předchozích vět.

do 25. 8. 2006 od 15. 5. 1997

Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představen- stva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen předsta- venstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připo- jí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 15. 5. 1997 od 1. 5. 1992

Další vztahy firmy LIGMET a.s.

PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o.

První vztah: 31. 10. 2019

Karlova 2472/44, Cheb, 350 02

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o., IČ: 64361357

Karlova 2472/44, Česká republika, Cheb, 350 02

od 31. 10. 2019

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 2. 1993

Živnosti

Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 4. 2003
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 4. 2003
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 3. 4. 2000
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 18. 2. 1993
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
  • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 15. 2. 1993
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).