Hlavní navigace

Loomis Czech Republic a.s.

Firma Loomis Czech Republic a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 17852, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 36 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26110709

Sídlo:

Sezemická 2853/4, Praha, 193 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 11. 2006

DIČ:

CZ26110709

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
4690 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
52290 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
80100 Činnosti soukromých bezpečnostních agentur
82110 Univerzální administrativní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 17852, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Loomis Czech Republic a.s. od 24. 4. 2015

Obchodní firma

Loomis Czech Republic a.s. do 24. 4. 2015 od 11. 3. 2015

Obchodní firma

Loomis Czech Republic a.s. do 11. 3. 2015 od 1. 5. 2011

Obchodní firma

Agency of Security FENIX CIT, a.s. do 1. 5. 2011 od 1. 11. 2006

Právní forma

Akciová společnost od 1. 11. 2006

adresa

Sezemická 2853/4
Praha 19300 od 11. 11. 2016

adresa

Sezemická 2853/4
Praha 9 19300 do 11. 11. 2016 od 16. 12. 2011

adresa

Rudolfovská 202/88
České Budějovice 37001 do 16. 12. 2011 od 1. 11. 2006

Předmět podnikání

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 20. 1. 2017

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o nejvyšší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí do 20. 1. 2017 od 13. 12. 2013

Ostraha majetku a osob od 28. 1. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 28. 1. 2009

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně do 13. 12. 2013 od 28. 1. 2009

podniky zajišťující ostrahu majetku a osob do 28. 1. 2009 od 1. 11. 2006

zasilatelství do 28. 1. 2009 od 1. 11. 2006

silniční motorová doprava nákladní do 28. 1. 2009 od 1. 11. 2006

zprostředkování obchodu a služeb do 28. 1. 2009 od 1. 11. 2006

Ostatní skutečnosti

Společnost Loomis Czech Republic a.s. na základě smlouvy o převodu části závodu nabyla část závodu společnosti Česká pošta Security, s.r.o., IČ 27772683, se sídlem Politických vězňů 909/4, 110 00, Praha 1. od 24. 4. 2015

Rozhodnutí společnosti Loomis AB (publ) jako jediného akcionáře, který vykonává, ve smyslu ustanovení § 190 obchodního zákoníku v platném znění, působnost valné hromady společnosti Agency of Security FENIX CIT, a.s. ze dne 22. března 2011: Loomis AB (publ) jako jediný akcionář společnosti Agency of Security FENIX CIT, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií takto: a) základní kapitál společnosti Agency of Security FENIX CIT, a.s. se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů Korun českých) ze stávající částky 28.000.000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů Korun českých) na částku 36.000.000, - Kč (slovy: třicet šest milionů Korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen, b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 80 (slovy: osmdesáti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc Korun českých), znějících na jméno vydaných v listinné podobě, emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc Korun českých), tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 8.000.000,- Kč (slovy: osm milionů Korun českých). Emisní ážio je nulové. c) Společnost Loomis AB (publ) se jako jediný akcionář ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti Agency of Security FENIX CIT, a.s. vzdává přednostního práva na úpis nových akcií a jeho přednostní právo na úpis nových akcií této sp olečnosti se tudíž v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění neuplatní. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je jediný akcionář, tj. společnost Loomis AB (publ), se sídlem Švédské království, 170 09 Solna, Box 902, identifikační číslo 556620-8095, zapsaná u "Švédského úřadu pro evidenci společností", d) předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Agency of Security FENIX CIT, a.s., ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 ob chodního zákoníku v platném znění, e) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanovuje na třicet dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií společnosti Agency of Security FENIX CIT, a.s. Návrh smlouvy o upsání akcií vyhotoví společnost Agency of Se curity FENIX CIT, a.s. a doručí jej předem určenému zájemci do deseti dnů ode dne zápisu rozhodnutí společnosti Loomis AB (publ) jako jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně m u oznámí lhůtu a místo pro upsání nových akcií, a to doporučeným dopisem na adresu sídla nebo lze doručit i osobně, f) místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude advokátní kancelář Ambruz & Dark, advokáti, v.o.s., na adrese Praha 2, Kateřinská 466/40, g) lhůta pro splacení peněžního vkladu: emisní kurs takto upsaných akcií je upisovatel povinen splatit v celé výši nejpozději do čtyřiceti pěti pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upisování akcií, h) místem splacení peněžního vkladu je zvláštní účet zřízení u ČSOB, a.s., číslo účtu: 117295113/0300. Peněžní vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 12. 4. 2011 od 25. 3. 2011

1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o pevnou částku 26,000.000,-Kč, upisování nad tuto částku se nepřipouští. 2. Na zvýšení bude vydáno 260 nových kmenových listinných akcií na jméno, když jmenovitá hodnota každé z akcií bude 100.000,-Kč. 3. Veškeré nové akcie upíše jediný akcionář na základě svého zákonného přednostního práva na úpis smlouvou o úpisu akcií ve lhůtě jednoho měsíce od zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; může tak učinit i podmíněně po podání návrhu na zápis toh oto rozhodnutí do obchodního rejstříku. 4. Emisní kurs každé z nových akcií je roven její jmenovité hodnotě, bez emisního ážia. 5. Celý emisní kurs všech nových akcií bude splacen na k tomu určený bankovní účet společnosti nejpozději do jednoho měsíce po upsání akcií. do 22. 4. 2009 od 2. 4. 2009

Společnost Agency of Security FENIX CIT, a.s. vznikla odštěpením části jmění rozdělované společnosti Agency of Security FENIX, a.s. se sídlem Praha 9, Poděbradská 186/56, PSČ 198 00, IČ 257 20 589. do 13. 12. 2013 od 1. 11. 2006

Kapitál

Základní kapitál

vklad 36 000 000 Kč

od 11. 4. 2011

Základní kapitál

vklad 28 000 000 Kč

do 11. 4. 2011 od 22. 4. 2009

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 22. 4. 2009 od 1. 11. 2006
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 360 od 10. 4. 2018
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 360 do 10. 4. 2018 od 11. 4. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 280 do 11. 4. 2011 od 15. 3. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 280 do 15. 3. 2010 od 22. 4. 2009
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 22. 4. 2009 od 1. 11. 2006

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Olivier Antoine Marie Maurice

Člen představenstva

První vztah: 19. 2. 2021

vznik členství: 1. 2. 2021

Šárecká 1024/23, Praha, 160 00, Česká republika

Johan Anders Martin Haker

Místopředseda představenstva

První vztah: 20. 1. 2017

vznik členství: 20. 10. 2016

vznik funkce: 20. 10. 2016

B tmansgatan 11, Norrtälje, 761 40, Švédské království

Nils Sven Patrik Högberg

Předseda představenstva

První vztah: 20. 1. 2017

vznik členství: 20. 10. 2016

vznik funkce: 20. 10. 2016

Tykövägen 5, Lidingö, 181 61, Švédské království

Antonín Přibáň

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2017

vznik členství: 21. 12. 2015

Španielova 1324/39, Praha, 163 00, Česká republika

Historické vztahy

Martin Poledne

Člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2021 - Poslední vztah: 19. 2. 2021

vznik členství: 1. 2. 2015

zánik členství: 31. 1. 2021

Chřibská 35, 407 44, Česká republika

Bc. Antonín Přibáň

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 2016 - Poslední vztah: 20. 1. 2017

vznik členství: 21. 12. 2015

Španielova 1324/39, Praha, 163 00, Česká republika

Bc. Antonín Přibáň

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 2016 - Poslední vztah: 20. 1. 2017

vznik členství: 21. 12. 2015

Španielova 1324/39, Praha, 163 00, Česká republika

Martin Poledne

Člen představenstva

První vztah: 11. 3. 2015 - Poslední vztah: 20. 1. 2021

vznik členství: 1. 2. 2015

Na Brůdku 11/6, Lysá nad Labem, 289 22, Česká republika

Jarl Dahlfors

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 12. 2013 - Poslední vztah: 20. 1. 2017

vznik členství: 1. 10. 2013

zánik členství: 20. 10. 2016

vznik funkce: 1. 10. 2013

zánik funkce: 20. 10. 2016

Bragevägen, Lidngö, 181 31, Švédské království

Jarl Dahlfors

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 12. 2013 - Poslední vztah: 20. 1. 2017

vznik členství: 1. 10. 2013

zánik členství: 20. 10. 2016

vznik funkce: 1. 10. 2013

zánik funkce: 20. 10. 2016

Bragevägen, Lidngö, 181 31, Švédské království

Martin Pekárek

člen představenstva

První vztah: 5. 6. 2013 - Poslední vztah: 13. 1. 2016

vznik členství: 1. 5. 2013

zánik členství: 21. 12. 2015

K Dědu 170, Beroun, 266 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petra Bročeková

člen představenstva

První vztah: 25. 3. 2011 - Poslední vztah: 5. 6. 2013

vznik členství: 22. 3. 2011

zánik členství: 1. 5. 2013

Rovinka 466, 900 41, Slovenská republika

Lars Blecko

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2010 - Poslední vztah: 13. 12. 2013

vznik členství: 1. 10. 2010

zánik členství: 30. 9. 2013

vznik funkce: 1. 10. 2010

zánik funkce: 30. 9. 2013

19592 Märsta, Hagaberg, Svalängen, Švédské království

PhDr. Michal Bavšenkov

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2010 - Poslední vztah: 25. 3. 2011

vznik členství: 1. 10. 2010

zánik členství: 7. 2. 2011

V padolině 842, Praha 9, 190 12, Česká republika

Dragan Djenadija

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2010 - Poslední vztah: 20. 1. 2017

vznik členství: 1. 10. 2010

zánik členství: 20. 10. 2016

43122 Mölndal, Torggatan 5, Švédské království

Dragan Djenadija

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2010 - Poslední vztah: 20. 1. 2017

vznik členství: 1. 10. 2010

zánik členství: 20. 10. 2016

43122 Mölndal, Torggatan 5, Švédské království

Kenneth Högman

předseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2010 - Poslední vztah: 20. 1. 2017

vznik členství: 1. 10. 2010

zánik členství: 20. 10. 2016

vznik funkce: 1. 10. 2010

zánik funkce: 20. 10. 2016

11442 Stockholm, Sibyllegatan 41, Švédské království

Kenneth Högman

předseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2010 - Poslední vztah: 20. 1. 2017

vznik členství: 1. 10. 2010

zánik členství: 20. 10. 2016

vznik funkce: 1. 10. 2010

zánik funkce: 20. 10. 2016

11442 Stockholm, Sibyllegatan 41, Švédské království

Jan Květoň

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 9. 2008 - Poslední vztah: 19. 10. 2010

vznik členství: 1. 8. 2008

zánik členství: 1. 10. 2010

vznik funkce: 1. 8. 2008

zánik funkce: 1. 10. 2010

Hrusická 2520/16, Praha 4, 141 00, Česká republika

Ing. František Šalda

předseda představenstva

První vztah: 2. 9. 2008 - Poslední vztah: 19. 10. 2010

vznik členství: 1. 8. 2008

zánik členství: 1. 10. 2010

vznik funkce: 1. 8. 2008

zánik funkce: 1. 10. 2010

Zvonařová 4, Praha 3, 130 00, Česká republika

Bc. Michal Bavšenkov

předseda představenstva

První vztah: 7. 2. 2007 - Poslední vztah: 2. 9. 2008

vznik členství: 1. 11. 2006

zánik členství: 1. 8. 2008

vznik funkce: 1. 2. 2007

zánik funkce: 1. 8. 2008

Lipová ulice 1497/E, Brandýs nad Labem, 250 01, Česká republika

Bc. Michal Bavšenkov

člen představenstva

První vztah: 1. 11. 2006 - Poslední vztah: 7. 2. 2007

vznik členství: 1. 11. 2006

vznik funkce: 1. 11. 2006

Lipová ulice 1497/E, Brandýs nad Labem, 250 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Kopper

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 11. 2006 - Poslední vztah: 2. 9. 2008

vznik členství: 1. 11. 2006

zánik členství: 1. 8. 2008

vznik funkce: 1. 11. 2006

zánik funkce: 1. 8. 2008

Zvoncovitá 1974, Praha 5, 155 00, Česká republika

JUDr. Michal Bavšenkov

předseda představenstva

První vztah: 1. 11. 2006 - Poslední vztah: 7. 2. 2007

vznik členství: 1. 11. 2006

zánik členství: 1. 2. 2007

vznik funkce: 1. 11. 2006

zánik funkce: 1. 7. 2007

Třebotov 144, 252 26, Česká republika

Za společnost jedná představenstvo, a to samostatně kterýkoli člen představenstva, pokud hodnota plnění u obchodních smluv nepřesahuje částku 250.000,- Kč sjednané měsíční fakturace, nebo její ekvivalent v jiné měně. Ve všech ostatních záležitostech za sp olečnost jednají společně kteříkoliv dva členové představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané, otištěné, či jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv člen představenstva, resp. kteříkoliv dva členové představenstva

od 11. 3. 2015

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti společně kteříkoliv dva členové představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané, otištěné či jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis kteříkoliv dva členové představenstva.

do 11. 3. 2015 od 19. 10. 2010

Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, otištěné či jinak vyznačené obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo mí stopředseda představenstva.

do 19. 10. 2010 od 1. 11. 2006

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ramon Mu Oz Calzada

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2019

vznik členství: 5. 10. 2018

C/ Ahumaos 35, Madrid, 280 52, Španělské království

Franz-Mikael Guttman

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2017

vznik členství: 20. 10. 2016

vznik funkce: 20. 10. 2016

Värdsholmsgatan 2 LGH 1101, Södertälje, 151 32, Švédské království

Magnus Ake Stode

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2013

vznik členství: 4. 1. 2013

Nidarosslingan 72, Jarfalla, 175 66, Švédské království

Historické vztahy

JUDr. Lýdie Mazurová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 8. 2015 - Poslední vztah: 13. 3. 2019

vznik členství: 3. 8. 2011

zánik členství: 5. 10. 2018

Hutnická 450/7, Praha, 148 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Johan Anders Martin Haker

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2013 - Poslední vztah: 20. 1. 2017

vznik členství: 4. 1. 2013

zánik členství: 20. 10. 2016

vznik funkce: 4. 1. 2013

zánik funkce: 20. 10. 2016

Batmansgatan 11, Norrtalje, 761 40, Švédské království

Johan Anders Martin Haker

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2013 - Poslední vztah: 20. 1. 2017

vznik členství: 4. 1. 2013

zánik členství: 20. 10. 2016

vznik funkce: 4. 1. 2013

zánik funkce: 20. 10. 2016

Batmansgatan 11, Norrtalje, 761 40, Švédské království

JUDr. Lýdie Mazurová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2011 - Poslední vztah: 14. 8. 2015

vznik členství: 3. 8. 2011

Hutnická 7/450, Praha 4, 140 00, Česká republika

Marcus Hagegard

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2010 - Poslední vztah: 7. 2. 2013

vznik členství: 1. 10. 2010

vznik funkce: 4. 10. 2010

zánik funkce: 4. 1. 2013

11360 Stockholm, Drottninggatan 112C, Švédské království

Ing. Petra Bročeková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2010 - Poslední vztah: 25. 3. 2011

vznik členství: 1. 10. 2010

zánik členství: 22. 3. 2011

vznik funkce: 4. 10. 2010

zánik funkce: 22. 3. 2011

Rovinka 466, 900 41, Slovenská republika

JUDr. Michal Bavšenkov

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2007 - Poslední vztah: 19. 10. 2010

vznik členství: 1. 2. 2007

zánik členství: 1. 10. 2010

vznik funkce: 1. 2. 2007

zánik funkce: 1. 10. 2010

Třebotov 144, 252 26, Česká republika

Ivo Bechyně

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2006 - Poslední vztah: 16. 12. 2011

vznik členství: 1. 11. 2006

zánik členství: 3. 8. 2011

vznik funkce: 1. 11. 2006

Choceradská 3046/12, Praha 4, 140 00, Česká republika

Dr. Jiří Tománek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2006 - Poslední vztah: 19. 10. 2010

vznik členství: 1. 11. 2006

zánik členství: 1. 10. 2010

vznik funkce: 1. 11. 2006

zánik funkce: 1. 10. 2010

Přemyslova 400/4, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Jan Machač

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 11. 2006 - Poslední vztah: 7. 2. 2007

vznik členství: 1. 11. 2006

zánik členství: 1. 2. 2007

vznik funkce: 1. 11. 2006

zánik funkce: 1. 2. 2007

Malovarská 563, Velvary, 273 74, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

2 fyzické osoby

Kenneth Högman

předseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2010

vznik členství: 1. 10. 2010

vznik funkce: 1. 10. 2010

11442 Stockholm, Sibyllegatan 41, Švédské království

Dragan Djenadija

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2010

vznik členství: 1. 10. 2010

43122 Mölndal, Torggatan 5, Švédské království

Historické vztahy

Lars Blecko

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2010 - Poslední vztah: 13. 12. 2013

vznik členství: 1. 10. 2010

zánik členství: 30. 9. 2013

vznik funkce: 1. 10. 2010

zánik funkce: 30. 9. 2013

19592 Märsta, Hagaberg, Svalängen, Švédské království

Další vztahy firmy Loomis Czech Republic a.s.

Historické vztahy

Bc. Michal Bavšenkov

První vztah: 30. 9. 2008 - Poslední vztah: 19. 10. 2010

Prokurista se podepisuje tak, že k firmě podnikatele, za kterého jedná, připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. do 19. 10. 2010 od 30. 9. 2008

V padolině 842, Praha 9, 190 12, Česká republika

Akcionáři

Loomis AB (publ)

Švédské království

od 19. 10. 2010

ASF Invest, a.s., IČ: 26089807

Rudolfovská, Česká republika, České Budějovice, 371 36

do 19. 10. 2010 od 1. 11. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 11. 2006

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 21. 1. 2016
Ostraha majetku a osob
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 1. 11. 2006
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 11. 2006

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).