Hlavní navigace

Magic Seven Service, a.s.

Firma Magic Seven Service, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6782, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 5 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26204495

Sídlo:

Dukelských hrdinů 567/52, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

11. 10. 2000

DIČ:

CZ26204495

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
73110 Činnosti reklamních agentur
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6782, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Magic Seve Print, a.s. od 11. 10. 2000

Obchodní firma

Magic Seven Service, a.s. od 22. 10. 2008

Obchodní firma

Magic Seven Print, a.s. do 22. 10. 2008 od 27. 12. 2000

Právní forma

Akciová společnost od 11. 10. 2000

adresa

Dukelských hrdinů 567/52
Praha 17000 od 6. 3. 2019

adresa

Argentinská 286/38
Praha 17000 do 6. 3. 2019 od 2. 4. 2015

adresa

U průhonu 1338/38
Praha 7 17000 do 2. 4. 2015 od 11. 2. 2013

adresa

Dělnická 3
Praha 7 17000 do 11. 2. 2013 od 12. 7. 2005

adresa

Oderská 843
Praha 9 19603 do 12. 7. 2005 od 17. 9. 2003

adresa

Oderská 333
Praha 9 19603 do 17. 9. 2003 od 11. 10. 2000

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 22. 10. 2008

polygrafická výroba do 12. 7. 2005 od 11. 10. 2000

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 22. 10. 2008 od 11. 10. 2000

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 22. 10. 2008 od 11. 10. 2000

Ostatní skutečnosti

1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti Magic Seven Print, a.s. z částky 1,000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) o částku 4,000.000,- Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých) na celkovou částku ve výši 5,000.000,- Kč (slovy: pětmilionů korun če ských) s tím, že se upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem. 2. Upsáno bude 4000 kusů kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). 3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři společností Magic Seven Print, a.s., a to společnosti Magic Seven, a.s., IČ: 25795554, se sídlem Praha 7, Dělnická 217/3, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  Praze, v oddílu B, vložce 6103. 4. Akcie společnosti Magic Seven Print, a.s. budou upsány bez využití přednostního práva v sídle společnosti Magic Seven Print, a.s. IČ: 26204495, na adrese Praha 7, Dělnická 3, v pracovní dny v době od 10,00 do 14,00 hodin. 5. Upsání nových akcií předem určeným zájemcem bude ve smyslu ust. §203 odst. 4obch. zák. provedeno po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a to uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku . 6. Představenstvo společnosti odešle předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, do čtrnácti (14) dnů od dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnost i do obchodního rejstříku, s tím, že předem určenému zájemci bude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření. 7. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti Magic Seven Print, a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu jím upsaných nových akcií, a to v celkové výši 4,000.000,- Kč (slovy: čtyřimiliony korun čes kých), vzniklé z titulu poskytnutí finančních prostředků dle Smlouvy o úvěru uzavřené ve smyslu ust. § 497 a násl. Obchodního zákoníku dne 06.03.2001, znějící na částku ve výši 600.000,- Kč (slovy: šesttisíc korun českých) a Smlouvy o úvěru uzavřené ve sm yslu ust. § 497 a násl. Obchodního zákoníku dne 11.05.2001, znějící na částku ve výši 750.000,- Kč (slovy: sedmsetpadesáttisíc korun českých) a dále nezaplacených faktur za poskytnutá plnění uznaná v Dohodě o uznání závazku uzavřené dne 02.08.2004, znějíc í na částku ve výši 2,650.000,- Kč (slovy: dvamilionyšestsetpadesáttisíc korun českých), kterou lze na emisní kurz jím upsaných akcií započíst v plné výši. 8. Na úhradu emisního kursu nových akcií mohou být započteny výlučně pohledávky uvedené a specifikované v odstavci 7. tohoto usnesení, a to výlučně jistiny. 9. Návrhu smlouvy o započtení vůči předem určenému zájemci je povinno vypracovat představenstvo společnosti Magic Seven Print, a.s. a doručit ho předem určenému zájemci nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne kdy s tímto předem určeným zájemcem společnost uza vřela smlouvu o upsání akcií. 10. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli; uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií. 11. Emisní kurs každé nové akcie upisované bez využití přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). do 2. 11. 2005 od 10. 10. 2005

1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti Magic Seven Print, a.s. z částky 1,000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) o částku 4,000.000,-Kč (slovy: čtyřimiliony korun českých) na celkovou částku ve výši 5,000.000,-Kč (slovy: pětmilionů korun český ch) s tím, že se upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem. 2. Upsáno bude 4000 kusů kmenových akcií na jméno, v zaknihované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých). 3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jedinému akcionáři společnosti Magic Seven Print, a.s., a to společnosti Magic Seven, a.s., IČ: 25795554, se sídlem Praha 7, Dělnická 217/3, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  Praze, v oddílu B, vložce 6103. 4. Akcie společnosti Magic Seven Print, a.s. budou upsány bez využití přednostního práva v sídle společnosti Magic Seven Print, a.s., IČ: 26204495, na adrese Praha 9, Oderská 843, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin. 5. Upsání nových akcií předem určeným zájemcem bude ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. zák. provedeno po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, a t o uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínku, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstřík u. 6. Představenstvo společnosti odešle předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň áležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, do čtrnácti (14) dnů od dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, s tím, že předem určenému zájemci bude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne takového návrhu k jejímu uzavření. 7. Připouští se možnost započtení peněižité pohledávky předem určeného zájemce vůči společnosti Magic Seven Print, a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu jím upsaných nových akcií, a to v celkové výši 4,000.000,-Kč (slovy: čtyřimiliony korun čes kých), vzniklé z titulu poskytnutí finančních prostředků dle Smlouvy o úvěru uzavřené ve smyslu ust. § 497 a násl. Obchodního zákoníku dne 06.03.2001, znějící na částku ve výši 600.000,-Kč (slovy: šestsettisíc korun českých) a Smlouvy o úvěru uzavřené ve smyslu ust. § 497 a násl. Obchodního zákoníku dne 11.05.2001, znějící na částku ve výši 750.000,-Kč (slovy: sedmsetpadesáttisíc korun českých) a dále dle nezaplacených faktur za poskytnutá plnění, uznaná v Dohodě o uznání závazku uzavřené dne 02.08.2004, znějící na částku ve výši 2,650.000,-Kč (slovy: dvamilionyšestsetpadesáttisíc korun českých), kterou lze na emisní kurz jím upsaných akcií započíst v plné výši. 8. Na úhradu emisního kursu nových akcií mohou být započteny výlučně pohledávky uvedené a specifikované v odstavci 7. tohoto usnesení. 9. Návrh smlouvy o započtení vůči předem určenému zájemci je povinno vypracovat představenstvo společnosti Magic Seven Print, a.s. a doručit ho předem určenému zájemci nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne, kdy s tímto předem určeným zájemcem společnost uza vřela smlouvu o upsání akcií. 10. Smlouva o započtení musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i přesné označení pohledávek specifikací osob dlužníka a věřitele, právní důvod vzniku pohledávek, ciferné určení celkové výše pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení (tj. ji stiny s příslušenstvím). ciferné určení výše pohledávky za jistinou ke dni uzavření smlouvy o započtení a ciferné určení výše příslušenství a právní důvod jeho vzniku (zejména označení, zda jde o běžný úrok, úrok z prodlení, smluvní pokutu, atd.), přesné určení na úhradu jaké ciferně vyjádřené části emisního kursu se každá pohledávka započítává, přesné určení, jaká částka se započítává, přesné určení, jaká částka se započítává z jistiny a jaká z příslušenství; smlouva o započtení musí být podepsána před o rgánem provádějícím legalizaci. 11. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli; uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií. 12. Emisní kurs každé nové akcie upisované bez využití přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1.000,-Kč (slovy: jedentisíc korun českých). do 10. 10. 2005 od 10. 11. 2004

jediným akcionářem společnosti je Magic Seven, a.s. se sídlem Praha 4, U gymnázia 3, PSČ 140 00, IČO 25795554, zapsána v OR MěS Praha v oddíle B/6103 (od 5.11.2002) do 22. 10. 2008 od 17. 9. 2003

Kapitál

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

od 22. 10. 2008

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

do 22. 10. 2008 od 2. 11. 2005

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 2. 11. 2005 od 18. 10. 2002

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 18. 10. 2002 od 11. 10. 2000
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 5 000 od 22. 10. 2008
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 5 000 do 22. 10. 2008 od 2. 11. 2005
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 2. 11. 2005 od 11. 10. 2000

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Jan Bárta

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2015

vznik členství: 5. 2. 2015

Kounov 34, 518 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Anita Remešová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2008 - Poslední vztah: 2. 4. 2015

vznik funkce: 1. 4. 2008

zánik funkce: 1. 4. 2013

Šediviny 46, Dobruška, 518 01, Česká republika

Kamila Vachušková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2008 - Poslední vztah: 2. 4. 2015

vznik členství: 1. 4. 2008

zánik členství: 1. 4. 2013

Jeremenkova 58/1015, Praha 4, 147 00, Česká republika

ing. Pavel Mach

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2008 - Poslední vztah: 2. 4. 2015

vznik funkce: 1. 4. 2008

zánik funkce: 1. 4. 2013

Šediviny 46, Dobruška, 518 01, Česká republika

Jiří Duffek

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2006 - Poslední vztah: 1. 8. 2008

vznik členství: 1. 4. 2006

zánik členství: 1. 4. 2008

Pošenská 150, Pacov, 395 01, Česká republika

Ing. Jan Bárta

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2006 - Poslední vztah: 1. 8. 2008

vznik členství: 1. 4. 2006

zánik členství: 1. 4. 2008

Nedvězí 34 - Kounov 34, Dobruška, 518 01, Česká republika

Ing. Robert Daubner

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2005 - Poslední vztah: 13. 7. 2006

vznik funkce: 26. 1. 2005

zánik funkce: 31. 3. 2006

Cílkova 638, Praha 4, 142 00, Česká republika

ing. Pavel Školník

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2005 - Poslední vztah: 1. 8. 2008

vznik funkce: 26. 1. 2005

zánik funkce: 1. 4. 2008

Myslbekova 1598, Hořice v Podkrkonoší, 508 01, Česká republika

Roman Skopal

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2005 - Poslední vztah: 13. 7. 2006

vznik funkce: 26. 1. 2005

zánik funkce: 31. 3. 2006

U Hráze 13, Praha 10, 100 00, Česká republika

Mgr. Miroslav Pilát

První vztah: 17. 9. 2003 - Poslední vztah: 12. 7. 2005

vznik funkce: 15. 1. 2003

Dr. E. Beneše 2600, Bystřice u Benešova, 257 05, Česká republika

Ing. Peter Bittó

předseda

První vztah: 11. 10. 2000 - Poslední vztah: 12. 7. 2005

Karlovotýnská 108, Rudná, 252 19, Česká republika

Roman Skopal

člen

První vztah: 11. 10. 2000 - Poslední vztah: 12. 7. 2005

Příkazy 205, 783 33, Česká republika

Daniela Melounová

člen

První vztah: 11. 10. 2000 - Poslední vztah: 17. 9. 2003

zánik funkce: 15. 1. 2003

Kafkova 10, Praha 6, 160 00, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Pavel Školník

člen představenstva

První vztah: 2. 4. 2015

vznik členství: 5. 2. 2015

Myslbekova 1598, Hořice, 508 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Robert Daubner

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2008 - Poslední vztah: 2. 4. 2015

vznik členství: 1. 4. 2008

zánik členství: 1. 4. 2013

Cílkova 638, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Robert Daubner

člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2006 - Poslední vztah: 1. 8. 2008

vznik členství: 1. 4. 2006

zánik členství: 1. 4. 2008

Cílkova 638, Praha 4, 142 00, Česká republika

Jiří Dufek

První vztah: 21. 2. 2004 - Poslední vztah: 21. 2. 2004

vznik funkce: 1. 9. 2003

Pošenská 150, Pacov, 395 01, Česká republika

Jiří Duffek

První vztah: 21. 2. 2004 - Poslední vztah: 13. 7. 2006

vznik funkce: 1. 9. 2003

zánik funkce: 31. 3. 2006

Pošenská 150, Pacov, 395 01, Česká republika

Pavel Habart

Předseda

První vztah: 17. 9. 2003 - Poslední vztah: 12. 7. 2005

vznik funkce: 3. 2. 2003

Školní 67, Tišice, 277 15, Česká republika

ing. Pavel Školník

člen

První vztah: 11. 10. 2000 - Poslední vztah: 12. 7. 2005

Myslbekova 1598, Hořice v Podkrkonoší, 508 01, Česká republika

Ing. Pavel Vachuška

člen

První vztah: 11. 10. 2000 - Poslední vztah: 21. 2. 2004

zánik funkce: 31. 8. 2003

Bassova 6/621, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing.Arch. Jan Komrska

předseda

První vztah: 11. 10. 2000 - Poslední vztah: 17. 9. 2003

zánik funkce: 15. 1. 2003

Anglická 25, Praha 2, 120 00, Česká republika

Pavel Habart

člen

První vztah: 11. 10. 2000 - Poslední vztah: 17. 9. 2003

Školní 67, Tišice, 277 15, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

od 2. 4. 2015

Za společnost jedná navenek člen představenstva bez omezení. Při výkonu funkce člena představenstva není zastoupení možné. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti, připojí svůj podpis člen představens tva a.s.

do 2. 4. 2015 od 12. 7. 2005

Za společnost navenek jedná každý člen představenstva o všech běžných záležitostech samostatně. K platnému uzavření závazku přesahující výši 250 000,- Kč je zapotřebí souhlasu dvou členů představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti, připojí svůj podpis členové představenstva ve shora uvedeném počtu.

do 12. 7. 2005 od 17. 9. 2003

Za společnost navenek jedná každý člen představenstva o všech běžných záležitostech samostatně. K platnému uzavření závazku přesahující výši 250 000,- Kč je však zapotřebí souhlasu dvou členů představenstva, u závazků přesahující výši 500 000,-Kč je zapotřebí souhlasu tří členů představenstva. Podepisování za společnost se děje tak,že k vytištěnému nebo vypsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis členové představenstva ve shora uvedeném počtu.

do 17. 9. 2003 od 11. 10. 2000

Další vztahy firmy Magic Seven Service, a.s.

Magic Seven Group, a.s.

První vztah: 15. 3. 2019

Dukelských hrdinů 567/52, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Jan Bárta

  člen představenstva

  Kounov 34, 518 01, Česká republika

 • Pavel Školník

  člen dozorčí rady

  Myslbekova 1598, Hořice, 508 01, Česká republika

Magic Seven Group, a.s.

První vztah: 2. 4. 2015 - Poslední vztah: 15. 3. 2019

Dukelských hrdinů 567/52, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

Magic Seven Group, a.s.

První vztah: 17. 1. 2014 - Poslední vztah: 2. 4. 2015

Dukelských hrdinů 567/52, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

Magic Seven Group, a.s.

První vztah: 22. 10. 2008 - Poslední vztah: 17. 1. 2014

Dukelských hrdinů 567/52, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

Akcionáři

Magic Seven Group, a.s., IČ: 25795554

Dukelských hrdinů 567/52, Česká republika, Praha, 170 00

od 15. 3. 2019

Magic Seven Group, a.s., IČ: 25795554

Argentinská 286/38, Česká republika, Praha, 170 00

do 15. 3. 2019 od 2. 4. 2015

Magic Seven Group, a.s., IČ: 25795554

U průhonu 1338/38, Česká republika, Praha 7, 170 00

do 2. 4. 2015 od 17. 1. 2014

Magic Seven Group, a.s., IČ: 25795554

Dělnická, Česká republika, Praha 7, 170 00

do 17. 1. 2014 od 22. 10. 2008

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).