Hlavní navigace

MEDIA MARKETING SERVICES a.s.

Firma MEDIA MARKETING SERVICES a.s., akciová společnost, vznikla dne 01. 10. 2006. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 11148, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 036 500 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27604942

Sídlo:

Bělehradská 299/132, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 10. 2006

DIČ:

CZ27604942

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
581 Vydávání knih, periodických publikací a ostatní vydavatelské činnosti
582 Vydávání softwaru
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
62090 Ostatní činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
702 Poradenství v oblasti řízení
73120 Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
8559 Ostatní vzdělávání j. n.
93290 Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 11148, Městský soud v Praze

Obchodní firma

MEDIA MARKETING SERVICES a.s. od 13. 4. 2015

Obchodní firma

MEDIA MARKETING SERVICES a.s. do 13. 4. 2015 od 1. 10. 2006

Právní forma

Akciová společnost od 1. 10. 2006

adresa

Koperníkova
Praha 2 12000 od 1. 10. 2006

adresa

Praha 2, Koperníkova č.p.794,č.or. 6, PSČ 12000 od 13. 4. 2015

adresa

Koperníkova 794/6
Praha 12000 od 14. 6. 2017

adresa

Koperníkova č.p.794,č.or. 6
Praha 2 12000 do 14. 6. 2017 od 1. 10. 2006

adresa

Koperníkova č.p.794,č.or. 6
Praha 2 12000 do 21. 10. 2014 od 1. 10. 2006

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 29. 6. 2009

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 29. 6. 2009 od 3. 4. 2007

Grafické práce a kreslířské práce do 29. 6. 2009 od 13. 12. 2006

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od 1. 10. 2006

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 1. 10. 2006

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem do 29. 6. 2009 od 1. 10. 2006

reklamní činnost a marketing do 29. 6. 2009 od 1. 10. 2006

velkoobchod do 29. 6. 2009 od 1. 10. 2006

realitní činnost do 29. 6. 2009 od 1. 10. 2006

správa a údržba nemovitostí do 29. 6. 2009 od 1. 10. 2006

pronájem a půjčování věcí movitých do 29. 6. 2009 od 1. 10. 2006

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy do 29. 6. 2009 od 1. 10. 2006

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 29. 6. 2009 od 1. 10. 2006

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 29. 6. 2009 od 1. 10. 2006

výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově-obrazových záznamů do 29. 6. 2009 od 1. 10. 2006

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 29. 6. 2009 od 1. 10. 2006

zprostředkování obchodu a služeb do 29. 6. 2009 od 1. 10. 2006

vydavatelské a nakladatelské činnosti do 29. 6. 2009 od 1. 10. 2006

pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí do 29. 6. 2009 od 1. 10. 2006

agenturní činnost v oblasti kultury a umění do 29. 6. 2009 od 1. 10. 2006

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 29. 6. 2009 od 1. 10. 2006

pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužící zábavě do 29. 6. 2009 od 1. 10. 2006

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 29. 6. 2009

Ostatní skutečnosti

Dne 29.4.2016 byla uzavřena mezi společností MEDIA MARKETING SERVICES, a.s., se sídlem Praha 2, Koperníkova č.p.794,č.or. 6, PSČ 120 00, IČ: 276 04 942, jako prodávajícím a společností Cestuj s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Koperníkova 794/6, PSČ 1 20 00, IČ: 250 47 795, jako kupujícím, smlouva o koupi části závodu, na jejímž základě byla s účinností od 2.5. 2016 převedena část závodu "Cestuj" ze společnosti MEDIA MARKETNIG SERVICES, a.s. na Cestuj s.r.o. od 16. 5. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 12. 9. 2014

Jediný akcionář společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu takto: 1.) základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 21.900,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští a že emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen, 2.) nově se upisují: - tři (3) kusy kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 7.300,- Kč, 3.) jediný akcionář prohlašuje, že využívá svého přednostního práva na upisování akcií, 4.) všechny nově upisované akcie upíše jediný akcionář, a to společnost MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED, 5.) místo pro upisování akcií: sídlo společnosti Sabolová & Co., s.r.o., nacházející se na adrese Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, 6.) lhůta pro upisování akcií: čtrnáct (14) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určeným zájemcům s tím, že: - počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí obchodní společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s. jedinému akcionáři písemným sdělením oproti písemnému potvrzení jediného akcionáře o jeho přijetí, a to do čtrnácti (14) dnů poté, co bude podán návrh na záp is rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány uzavřením smlouvy o upsání akcií s tím, že účinnost smlouvy o upsání akcií bude vázána na rozvazovací podmínk u, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - spolu s oznámením bude jedinému akcionáři zaslán návrh smlouvy o upsání akcií, obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, s tím, že mu bude poskytnuta lhůta čtrnáct (14) dnů ode dne doručení takového návrhu k jejímu uzavření . 7.) emisní kurs jedné nově upisované akcie činí: 58.333.300,- Kč, čili celkový emisní kurs všech nově upisovaných akcií činí: 174.999.900,- Kč s tím, že rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií tvoří emisní ážio, 8.) místo a lhůta pro splacení vkladů se stanovuje takto: - k uzavření smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem a obchodní společností MEDIA MARKETING SERVICES a.s. dojde v sídle obchodní společnosti Sabolová & Co., s.r.o., nacházející se na adrese Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení písemného návrhu smlouvy o úpisu akcií. 9.) nové akcie se upisují: peněžitým vkladem, a to započtením části peněžité pohledávky společnosti MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED vůči společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a.s. proti pohledávce společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a.s. vůči společnosti MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMIT ED na splacení emisního kursu s tím, že: - celková výše pohledávky společnosti MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED vůči společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a.s. činí 242.038.000,- Kč a dle prohlášení přítomného pana Mgr. Lukáše Lišky k dnešnímu dni existuje, nebyla splacena ani promlčena a její exis tence byla potvrzena zprávou auditora, společností ECOVIS blf s.r.o., se sídlem Praha 13, Bulharova 1281/2, PSČ 158 00, IČ 276 08 875, osvědčení č. 471, auditor Ing. Miloš Fiala, osvědčení č. 2008 ze dne 18. prosince 2009, - pohledávka společnosti MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED vůči společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a.s. ve výši 242.038.000,- Kč vznikla z titulu neuhrazené ceny na základě Smlouvy o převodu akcií společnosti PROGRAMOVÁ a.s., se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 2456/98, PSČ 101 00, Česká republika, IČ 270 96 645, uzavřené mezi společností MEDIA MARKETING SERVICES a.s. (jako nabyvatelem) a MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED (jako převodcem), uzavřené dne 15. června 2009, - návrh dohody o započtení podepsaný společností MEDIA MARKETING SERVICES a.s. doručí statutární orgán této společnosti zástupci společnosti MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED advokátu Mgr. Lukášovi Liškovi, ČAK 10490, na adresu kanceláře Praha 1, Olivova 4/2 096, PSČ 110 00, ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne uzavření příslušné smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním jmenovanému zástupci, - emisní kurs nově upisovaných akcií bude v případě peněžitého vkladu splacen výhradně započtením, - proti emisnímu kursu upisovaných akcií bude započtena částka 174.999.900,- Kč a zbývající částka ve výši 67.038.100,- Kč bude nadále existovat jako pohledávka společnosti MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED vůči společnosti MEDIA MARKETING SERVICES a.s. do 15. 1. 2010 od 6. 1. 2010

Na základě projektu fúze zpracovaného mezi společností BC Reklamní s.r.o., se sídlem Říčany, Šumavská 1811, PSČ 251 01, IČ: 27403815, společností PROGRAMOVÁ a.s., se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 2456/98, PSČ 101 00, IČ: 27096645, společností Radio Ještěd s.r.o., se sídlem Praha 2, Koperníkova 794/6, PSČ 120 00, IČ: 27167470, společností SUN MEDIA, s.r.o., se sídlem Praha 2, Koperníkova 6/čp. 794, PSČ 120 00, IČ: 64575632, a společností TELMARK s.r.o., se sídlem Praha 2, Koperníkova 6/794, PSČ 120 00, IČ: 26503026, jako zanikajícími společnostmi, a společností MEDIA MARKETING SERVICES a.s., se sídlem Praha 2, Koperníkova č.p. 794, č.or. 6, PSČ 120 00, IČ: 27604942 jako společnosti nástupnické, došlo ve smyslu ust. § 2 a násl. zák. č. 125/2008 Sb. k realizaci fúze sloučením společností BC Reklamní s.r.o., se sídlem Říčany, Šumavská 1811, PSČ 251 01, IČ: 27403815, PROGRAMOVÁ a.s., se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 2456/98, PSČ 101 00, IČ: 27096645, Radio Ještěd s.r.o., se sídlem Praha 2, Koperní kova 794/6, PSČ 120 00, IČ: 27167470, SUN MEDIA, s.r.o., se sídlem Praha 2, Koperníkova 6/čp. 794, PSČ 120 00, IČ: 64575632, a TELMARK s.r.o., se sídlem Praha 2, Koperníkova 6/794, PSČ 120 00, IČ: 26503026 se společností MEDIA MARKETING SERVICES a. s., s e sídlem Praha 2, Koperníkova č.p. 794,č.or. 6, PSČ 120 00, IČ: 27604942. Na nástupnickou společnost MEDIA MARKETING SERVICES a.s., se sídlem Praha 2, Koperníkova č.p. 794,č.or. 6, PSČ 120 00, IČ: 27604942, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění z anikajících společností, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. od 1. 10. 2009

Společnost vznikla splynutím společností BDG s.r.o., se sídlem Praha 2, Koperníkova 6/794, PSČ 120 00, IČ: 25602322, PRORADIO a.s., se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00, IČ 27487334, TRILOBUM MEDIA a.s., se sídlem Plzeň, Jižní Předměstí, Zikmunda Wintra 1282/21, PSČ 301 00, IČ 27145671, RADIO MEDIA s.r.o., se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, V zátiší 1/810, PSČ 709 00, IČ: 60323761, MEDIA MARKETING SERVICES s.r.o., se sídlem Praha 2, Koperníkova 6/794, PSČ 120 00, IČ 64577686 a Faktor media spol.s r.o., se sídlem České Budějovice, U Tří lvů 5, IČ 62502760 s tím, že na ni přešlo jmění těchto zanikajících společností. od 1. 10. 2006

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 036 500 Kč

od 15. 1. 2010

Základní kapitál

vklad 2 014 600 Kč

do 15. 1. 2010 od 1. 10. 2009

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 1. 10. 2009 od 1. 10. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 2 000 000 Kč, počet: 1 od 9. 1. 2017
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 7 300 Kč, počet: 5 od 9. 1. 2017
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 2 000 000 Kč, počet: 1 do 9. 1. 2017 od 12. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 7 300 Kč, počet: 5 do 9. 1. 2017 od 12. 9. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 7 300 Kč, počet: 5 do 12. 9. 2014 od 15. 1. 2010
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 7 300 Kč, počet: 2 do 15. 1. 2010 od 1. 10. 2009
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 2 000 000 Kč, počet: 1 do 12. 9. 2014 od 18. 7. 2007
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 6 250 Kč, počet: 9 do 18. 7. 2007 od 1. 10. 2006
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 31 Kč, počet: 200 do 18. 7. 2007 od 1. 10. 2006
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 31 250 Kč, počet: 62 do 18. 7. 2007 od 1. 10. 2006

Statutární orgán

8 fyzických osob

David Krzok

člen představenstva

První vztah: 2. 3. 2018

vznik členství: 20. 2. 2018

Pod Hůrkou 1381, Hluboká nad Vltavou, 373 41, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  MEDIA BOHEMIA a.s.

  Bělehradská 299/132, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

 • jednatel

  RP MEDIA s.r.o.

  Lidická 1879/48, Brno Černá Pole (Brno-střed), 602 00

 • člen představenstva

  MMS DIGITAL a.s.

  Bělehradská 299/132, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

 • Jednatel

  Firma na zážitky, s.r.o.

  Bělehradská 299/132, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

 • člen dozorčí rady

  INSHORETRADING a.s.

  Bělehradská 299/132, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

Pavel Lupjan

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 2017

vznik členství: 31. 8. 2017

Högerova 1098/15, Praha, 152 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Daniel Sedláček

předseda představenstva

První vztah: 2. 10. 2017

vznik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 4. 9. 2017

Sojkovská 735/1, Praha, 160 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Pavel Lupjan

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2017

vznik členství: 20. 12. 2011

Högerova 1098/15, Praha, 152 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Daniel Sedláček

předseda

První vztah: 14. 6. 2017

vznik členství: 20. 12. 2011

vznik funkce: 20. 12. 2011

Sojkovská 735/1, Praha, 160 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jan Fahoun

Člen představenstva

První vztah: 13. 4. 2015

vznik členství: 1. 3. 2015

Pod lipkami 1427/36, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Daniel Sedláček

předseda

První vztah: 20. 2. 2012

vznik členství: 20. 12. 2011

vznik funkce: 20. 12. 2011

Sojkovská 735/1, Praha6, 160 00, Česká republika

Pavel Lupjan

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 2012

vznik členství: 20. 12. 2011

Högerova 1098/15, Praha 5, 150 00, Česká republika

Historické vztahy

Daniel Sedláček

předseda

První vztah: 14. 6. 2017 - Poslední vztah: 2. 10. 2017

vznik členství: 20. 12. 2011

zánik členství: 20. 12. 2016

vznik funkce: 20. 12. 2011

zánik funkce: 20. 12. 2016

Sojkovská 735/1, Praha, 160 00, Česká republika

Pavel Lupjan

člen představenstva

První vztah: 14. 6. 2017 - Poslední vztah: 2. 10. 2017

vznik členství: 20. 12. 2011

zánik členství: 20. 12. 2016

Högerova 1098/15, Praha, 152 00, Česká republika

Jan Fahoun

Člen představenstva

První vztah: 13. 4. 2015 - Poslední vztah: 2. 3. 2018

vznik členství: 1. 3. 2015

zánik členství: 20. 2. 2018

zánik funkce: 20. 2. 2018

Pod lipkami 1427/36, Praha, 150 00, Česká republika

Daniel Sedláček

předseda

První vztah: 20. 2. 2012 - Poslední vztah: 14. 6. 2017

vznik členství: 20. 12. 2011

vznik funkce: 20. 12. 2011

Sojkovská 735/1, Praha6, 160 00, Česká republika

Daniel Sedláček

předseda

První vztah: 19. 1. 2012 - Poslední vztah: 20. 2. 2012

vznik členství: 20. 12. 2011

vznik funkce: 20. 12. 2011

Peškova 967, Praha 5, 150 00, Česká republika

Pavel Lupjan

člen představenstva

První vztah: 19. 1. 2012 - Poslední vztah: 14. 6. 2017

vznik členství: 20. 12. 2011

Högerova 1098/15, Praha 5, 150 00, Česká republika

PaedDr. Josef Křivánek M.B.A.

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2011 - Poslední vztah: 13. 4. 2015

vznik členství: 20. 9. 2011

zánik členství: 1. 3. 2015

Jiráskova 913, Studénka, 742 13, Česká republika

Petr Lágner

člen

První vztah: 21. 11. 2007 - Poslední vztah: 27. 10. 2011

vznik členství: 1. 10. 2006

zánik členství: 20. 9. 2011

Mánesova 1857, Černošice, 252 28, Česká republika

Pavel Lupjan

člen

První vztah: 1. 10. 2006 - Poslední vztah: 19. 1. 2012

vznik členství: 1. 10. 2006

zánik členství: 20. 12. 2011

Högerova 1098/15, Praha 5, 152 00, Česká republika

Daniel Sedláček

předseda

První vztah: 1. 10. 2006 - Poslední vztah: 19. 1. 2012

vznik členství: 1. 10. 2006

zánik členství: 20. 12. 2011

vznik funkce: 1. 10. 2006

zánik funkce: 20. 12. 2011

Peškova 967, Praha 5, 150 00, Česká republika

Petr Lágner

člen

První vztah: 1. 10. 2006 - Poslední vztah: 21. 11. 2007

vznik členství: 1. 10. 2006

Na Marsu 385, Černošice, 252 28, Česká republika

Jménem společnosti jedná představenstvo a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti vždy předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

od 1. 10. 2006

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Jan Neuman

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2017

vznik členství: 28. 8. 2017

Ostružinová 1966, Černošice, 252 28, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Petr Šťastný

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 6. 2017

vznik členství: 21. 10. 2014

vznik funkce: 21. 10. 2014

Láskova 1810/4, Praha, 148 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Ivana Mentlíková

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2016

vznik členství: 22. 6. 2016

vznik funkce: 29. 6. 2016

Hákova 527/2, Praha, 109 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda představenstva

  POGESSIA a.s.

  Bělehradská 299/132, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

Mgr. Petr Šťastný

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2014

vznik členství: 21. 10. 2014

vznik funkce: 21. 10. 2014

Láskova 1810/4, Praha, 148 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jan Neuman

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2013

vznik funkce: 16. 6. 2009

Ostružinová 1966, Černošice, 252 28, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Petr Šťastný

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2014 - Poslední vztah: 14. 6. 2017

vznik členství: 21. 10. 2014

vznik funkce: 21. 10. 2014

Láskova 1810/4, Praha, 148 00, Česká republika

Jan Neuman

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2013 - Poslední vztah: 2. 10. 2017

zánik členství: 16. 6. 2014

vznik funkce: 16. 6. 2009

Ostružinová 1966, Černošice, 252 28, Česká republika

Ing. Radka Koláčková

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2013 - Poslední vztah: 30. 9. 2014

vznik členství: 3. 9. 2009

zánik členství: 15. 9. 2014

zánik funkce: 15. 9. 2014

Pod Lomem 148, Babice, 251 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Radka Koláčková

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 12. 2010 - Poslední vztah: 2. 11. 2013

vznik členství: 3. 9. 2009

Bažantní 609, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Pavel Kopecký

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 1. 2010 - Poslední vztah: 1. 7. 2016

vznik členství: 7. 12. 2009

zánik členství: 22. 6. 2016

vznik funkce: 17. 12. 2009

zánik funkce: 22. 6. 2016

Sluneční 424, Doksy, 273 64, Česká republika

Ing. Radka Koláčková

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 9. 2009 - Poslední vztah: 20. 12. 2010

vznik členství: 3. 9. 2009

Dvouletky 2729/227, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Pavel Kopecký

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2009 - Poslední vztah: 9. 9. 2009

vznik členství: 16. 6. 2009

zánik členství: 3. 9. 2009

vznik funkce: 16. 6. 2009

zánik funkce: 3. 9. 2009

Sluneční 424, Doksy, 273 64, Česká republika

Jan Neuman

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2009 - Poslední vztah: 11. 11. 2013

vznik funkce: 16. 6. 2009

Kozmíkova 1101/4, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Pavel Kopecký

člen

První vztah: 1. 10. 2006 - Poslední vztah: 30. 6. 2009

vznik členství: 1. 10. 2006

zánik členství: 31. 12. 2007

Na Vyhaslém 3163, Kladno, 272 01, Česká republika

Jan Neuman

člen

První vztah: 1. 10. 2006 - Poslední vztah: 30. 6. 2009

vznik členství: 1. 10. 2006

zánik členství: 31. 12. 2007

Kozmíkova 1101/4, Praha 10, 102 00, Česká republika

Další vztahy firmy MEDIA MARKETING SERVICES a.s.

Akcionáři

MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED

Kyperská republika

od 19. 2. 2010

MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED

Kyperská republika

do 1. 10. 2009 od 30. 6. 2009

MEDIA BOHEMIA HOLDINGS LIMITED

Kyperská republika

do 30. 6. 2009 od 21. 11. 2007

PRORADIO HOLDINGS LIMITED

Kyperská republika

do 21. 11. 2007 od 1. 10. 2006

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 16. 10. 2006

Živnosti

Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 5. 5. 2014
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 28. 4. 2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 16. 10. 2006
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 16. 10. 2006
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 16. 10. 2006

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).