Hlavní navigace

MESPOL Medlov, a.s.

Firma MESPOL Medlov, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1947, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 75 423 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25816403

Sídlo:

Medlov 238, 783 91

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

7. 7. 1998

DIČ:

CZ25816403

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
014 Živočišná výroba
01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
01620 Podpůrné činnosti pro živočišnou výrobu
28990 Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
33120 Opravy strojů
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
46900 Nespecializovaný velkoobchod
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1947, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

MESPOL Medlov, a.s. od 7. 7. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 7. 7. 1998

adresa

238
Medlov 78391 od 3. 12. 2015

adresa

283
Medlov 78391 do 9. 12. 2011 od 26. 10. 2011

adresa

Medlov 238, PSČ 783 91 Uničov 1 do 26. 10. 2011 od 16. 11. 2001

adresa

Medlov 238
Medlov u Uničova 78382 do 16. 11. 2001 od 7. 7. 1998

Předmět podnikání

hostinská činnost od 29. 7. 2019

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 6. 1. 2011

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 6. 1. 2011

velkoobchod do 6. 1. 2011 od 16. 11. 2001

výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví do 6. 1. 2011 od 16. 11. 2001

opravy pracovních strojů do 6. 1. 2011 od 16. 11. 2001

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 6. 1. 2011 od 16. 11. 2001

realitní činnost do 6. 1. 2011 od 16. 11. 2001

zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje od 7. 7. 1998

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 16. 11. 2001 od 7. 7. 1998

výroba a opravy zemědělských strojů do 16. 11. 2001 od 7. 7. 1998

vedení účetnictví a účetní poradenství do 16. 11. 2001 od 7. 7. 1998

organizační a ekonomické poradenství do 16. 11. 2001 od 7. 7. 1998

pronájem nemovitostí s poskytováním i jiných než základních služeb do 16. 11. 2001 od 7. 7. 1998

Ostatní skutečnosti

Omezení převoditelnosti akcií na jméno: K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva. Představenstvo je povinno projednat žádost akcionáře o převod na nejbližším svém zasedání. Jestliže představenstvo nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti, pla tí, že souhlas byl udělen. Představenstvo je povinno udělit souhlas s převodem akcií, jde-li o převod akcií mezi akcionáři, nebo o převod akcií na osobu blízkou ve smyslu ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. od 25. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 25. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 25. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 25. 7. 2014

Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Akcie společnosti jsou převoditelné s tímto omezením: K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva. Představenstvo je povinno projednat žádost akcionáře o převod na nejbližším svém zasedání. Jestliže představenstvo nerozhodne do dvou měsíců od doručení žádosti, platí, že byl souhlas udělen. Představenstvo nesmí odmítnou souhlas, jde-li o převod akcií mezi akcionáři, nebo o převod akcií na osobu blízkou ve smyslu ust. § 116 občanského zákoníku. do 25. 7. 2014 od 16. 11. 2001

Podle rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 31.8.1999 v souladu s ust. § 210 obch. zák. se základní jmění společnosti ve výši 60.373.000,-Kč zvyšuje o částku 15,050.000,-Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. do 11. 4. 2000 od 10. 9. 1999

Budou upisovány akcie, a to : 1600 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč 1345 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč do 11. 4. 2000 od 10. 9. 1999

Úpis nových akcií bude nabídnut předem určenému zájemci, kterým je Zemědělské družstvo Medlov se sídlem v Medlově u Uničova, okr. Olomouc, IČO: 14 61 54 87. Akcie budou upisovány do listiny předem určeného upisovatele, která bude umístěna v sídle společnosti v Medlově č. 238, v kanceláři předsedy představenstva společnosti. do 11. 4. 2000 od 10. 9. 1999

Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisním kursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Doba upisování se stanoví pět dnů. Emisní kurs upisovaných akcií je totožný s jejich jmenovitou hodnotou. do 11. 4. 2000 od 10. 9. 1999

Předmětem nepeněžitého vkladu jsou věci nemovité ve vlastnictví předem určeného upisovatele, a to: do 11. 4. 2000 od 10. 9. 1999

1. v katastrálním území Medlov u Uničova ---------------------------------------- - zemědělská hospodářská budova (Kravín čtyřřadý - výkrm býků) stavba na více parcelách - stavba na parc.č. 326/1 a na st. 326/2 - zemědělská hospodářská budova (Teletník Medlov) stavba na více parcelách - stavba na parc.č. 338/1 a na st. 338/2 - zemědělská hospodářská budova (Holírna Medlov) stavba na parc.č. 281 - objekt bydlení (Mlékárna Medlov čp. 195) stavba na parc.č. st. 273 - zemědělská hospodářská budova (Sklad podestýlky Medlov) stavba na parc.č. st. 463 - pozemky parc.č.st. 463 zastavěná plocha, parc.č. 739/14 ostatní plocha do 11. 4. 2000 od 10. 9. 1999

2. v katastrálním území Zadní Újezd ----------------------------------- - zemědělská hospodářská budova (Pastevní areál skot Zadní Újezd) stavba na parc.č.st. 75 do 11. 4. 2000 od 10. 9. 1999

3. v katastrálním území Hlivice ------------------------------- - zemědělská hospodářská budova (Výkrmna býků Hlivice) stavba na více parcelách - stavba na parc.č.st. 98/1 a na st. 98/2 do 11. 4. 2000 od 10. 9. 1999

4. v katastrálním území Králová ------------------------------- - zemědělská hospodářská budova (Ocelokolna - bramborárna Králová) stavba na parc.č.st. 131 - zemědělská hospodářská budova (seník Králová) stavba na parc.č.st. 132 - zemědělská hospodářská budova (polní mlat Králová) stavba na parc.č.st. 117 - pozemky parc.č.st.111 zastavěná plocha, parc.č.st. 117 zastavěná plocha, - parc.č.st. 131 zastavěná plocha, parc.č.st. 132 zastavěná plocha, parc.č.st. 2 zastavěná plocha, parc.č.1/9 ostatní plocha, parc.č. 1/10 ostatní plocha, 3/1 ost. plocha, parc.č. 1/2 ostatní plocha, parc.č. 1/1 pastvina. do 11. 4. 2000 od 10. 9. 1999

Nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele byl oceněn znaleckými posudky vypracovanými Aloisem Pikem č. 312-56/1999 ze dne 26.08.1999 č. 313-57/1999 ze dne 26.08.1999 č. 314-58/1999 ze dne 27.08.1999 č. 315-59/1999 ze dne 27.08.1999, č. 316-60/1999 ze dne 27.08.1999, č. 317-61/1999 ze dne 28.08.1999, č. 318-62/1999 ze dne 28.08.1999, č. 319-63/1999 ze dne 28.08.1999, č. 320-64/1999 ze dne 29.08.1999, č. 321-65/1999 ze dne 29.08.1999 a znaleckými posudky vypracovanými znalcem Ing. Renátou Urbáškovou č. 334-79-1999 ze dne 26.08.1999, č. 335-80-1999 ze dne 26.08.1999, č. 336-81-1999 ze dne 26.08.1999, č. 337-82-1999 ze dne 27.08.1999, č. 338-83-1999 ze dne 27.08.1999, č. 339-84-1999 ze dne 27.08.1999, č. 340-85-1999 ze dne 28.08.1999, č. 341-86-1999 ze dne 28.08.1999, č. 342-87-1999 ze dne 29.08.1999, č. 343-88-1999 ze dne 29.08.1999. Ocenění nepeněžitého vkladu - nemovitostí výše uvedených, schválila dozorčí rada jednomyslně ve výši, jak byl oceněn ve znaleckých posudcích vypracovaných znalcem Ing. Renátou Urbáškovou, tj. ve výši 15.050.000,-Kč. Nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele, jehož předmětem jsou nemovitosti výše uvedené, bude splacen předáním písemného prohlášení vkladatele spolu s předáním nemovitostí ve smyslu ustan. § 60 obchodního zákoníku. do 11. 4. 2000 od 10. 9. 1999

Představenstvo rozhodlo, že nepeněžitý vklad musí být splacen ve lhůtě pěti dnů, která počíná běžet první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Písemné prohlášení vkladatele musí být předáno ze strany vkladatele v místě úpisu akcií a v okamžik úpisu. Místem pro předání nepeněžitého vkladu se stanoví místa, kde jednotlivé nemovitosti stojí. Předání nepeněžitého vkladu se provede ve stejný den, kdy vkladatel podepíše listinu předem určeného upisovatele a předá písemné prohlášení vkladatele. do 11. 4. 2000 od 10. 9. 1999

Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního jmění ze dne 15.10.1998: Schvaluje se návrh na zvýšení základního jmění společnosti takto: A. Dosavadní základní jmění ve výši 1.000.000,-Kč se zvyšuje nejméně o 50.000.000,-Kč, přičemž se připouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení. B. Způsob a rozsah tohoto zvýšení Navrhuje se zvýšit dosavadní základní jmění ve výši 1.000.000,-Kč na nejméně 51.000.000,-Kč, tj. nejméně o 50.000.000,-Kč a to upisováním nových akcií. C. Navrhovaný druh, podoba a forma akcií Navrhuje se zvýšit základní jmění nově vydanými kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě, převoditelnými dle stanov. D. Jmenovitá hodnota a počet nových akcií Navrhuje se zvýšit základní jmění vydáním nejméně 50.000 ks nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za kus. E. Předmět a navrhované ocenění Upisování nových akcií se navrhuje nepeněžitými vklady. Předmětem nepeněžitého vkladu může být smluvně postoupená pohledávka z řádně uplatněných nároků na vydání majetkových podílů dle zákona č. 42/1992 Sb., uplatněných těmito předem určenými upisovateli - fyzickými osobami - členy i nečleny Zemědělského družstva Medlov se sídlem v Medlově u Uničova, jak jsou vyjmenováni ve znaleckých posudcích, vůči majetku Zemědělského družstva Medlov se sídlem v Medlově u Uničova, IČO: 14 61 54 87. Upsání nepeněžitého vkladu se provede ve výši nevypořádané pohledávky vůči majetku uvedeného družstva tak, jak byla oceněna znaleckými posudky. Tato výše je i navrhovanou hodnotou vkladu. Předmětné nepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudky soudních znalců ing. Zdeňka Maňáka, č.j. 1486-211/98 ze dne 28.9.1998 a ing. Pavla Josefíka, čj. 75-46/98 ze dne 1.10.1998. Oba znalecké posudky jediný akcionář schvaluje. Každý upisovatel v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku podepíše současně s úpisem postupní smlouvu, kterou svou pohledávku vůči Zemědělskému družstvu Medlov se sídlem v Medlově u Uničova postoupí akciové společnosti MESPOL Medlov, a.s.. Tyto pohledávky se tak stanou majetkem akciové společnosti MESPOL Medlov, a.s.. Nepeněžité vklady tak budou zcela splaceny v plné výši při úpisu. Protože ke zvýšení ZZJ dojde úpisem nepeněžitých vkladů, ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu se nepoužije. F. Navrhovaná výše emisního kursu Emisní kurs se navrhuje ve výši 100 % nominální hodnoty upsaného nepeněžitého vkladu (tj. pohledávky vůči majetku Zemědělského družstva Medlov se sídlem v Medlově u Uničova). G. Další podmínky upisování Upisování bude zahájeno třetí den po právní moci usnesení o zapsání rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku, bude trvat 30 dnů, bude probíhat pouze v pracovní dny v době od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Listina upisovatelů bude umístěna v sídle společnosti, tj. Medlov 238, okres Olomouc. K upsání akcií dojde zápisem do listiny upisovatelů. Listina upisovatelů musí obsahovat tyto údaje: počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu a druh upisovaných akcií, předmět a hodnotu nepeněžitého vkladu, emisní kurs upsaných akcií, lhůtu pro splácení upsaných akcií, jméno, bydliště a rodné číslo upisovatele, jeho podpis a datum úpisu (ověření podpisu se nevyžaduje). Úpis může být proveden i tzv. individuálním listem upisovatele, který musí mít stejné náležitosti jako listina upisovatelů. Tento individuální list upisovatele rozešle společnost všem potencionálním akcionářům s bydlištěm mimo bezprostřední okolí sídla společnosti. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se připouští, jediný akcionář určil, aby o konečné částce zvýšení rozhodlo představenstvo společnosti. Každému upisovateli musí být umožněno seznámení s platnými stanovami společnosti. do 22. 7. 1999 od 17. 12. 1998

Jediný akcionář: Zemědělské družstvo Medlov Sídlo: Medlov u Uničova, okres Olomouc IČO: 14 61 54 87 do 31. 3. 1999 od 7. 7. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 75 423 000 Kč

od 11. 4. 2000

Základní kapitál

vklad 60 373 000 Kč

do 11. 4. 2000 od 31. 3. 1999

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 31. 3. 1999 od 7. 7. 1998
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 445 od 24. 6. 2021
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 755 od 24. 6. 2021
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 373 od 24. 6. 2021
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 3 373 do 24. 6. 2021 od 11. 4. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 755 do 24. 6. 2021 od 11. 4. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 410 do 11. 4. 2000 od 10. 9. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 773 do 11. 4. 2000 od 10. 9. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 445 do 24. 6. 2021 od 10. 9. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 59 423 do 10. 9. 1999 od 31. 3. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 50 do 31. 3. 1999 od 7. 7. 1998
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 7 do 10. 9. 1999 od 7. 7. 1998
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 25 do 10. 9. 1999 od 7. 7. 1998

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ivo Sobota

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2020

vznik členství: 26. 6. 2020

Medlov 39, 783 91, Česká republika

Jan Škop

předseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2020

vznik členství: 26. 6. 2020

vznik funkce: 26. 6. 2020

Medlov 25, 783 91, Česká republika

Další vztah k této osobě

Josef Smyčka

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 6. 2018

vznik členství: 14. 6. 2018

vznik funkce: 14. 6. 2018

Lhotská 1976/20A, Šternberk, 785 01, Česká republika

Historické vztahy

Jan Škop

předseda představenstva

První vztah: 4. 7. 2015 - Poslední vztah: 1. 8. 2020

vznik členství: 11. 6. 2015

zánik členství: 11. 6. 2020

vznik funkce: 11. 6. 2015

zánik funkce: 11. 6. 2020

Medlov 25, 783 91, Česká republika

Ivo Sobota

člen představenstva

První vztah: 4. 7. 2015 - Poslední vztah: 1. 8. 2020

vznik členství: 11. 6. 2015

zánik členství: 11. 6. 2020

Medlov 39, 783 91, Česká republika

Bohumil Němec

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 7. 2015 - Poslední vztah: 29. 6. 2018

vznik členství: 11. 6. 2015

zánik členství: 11. 6. 2018

vznik funkce: 11. 6. 2015

zánik funkce: 11. 6. 2018

Stromořadí 1291, Uničov, 783 91, Česká republika

Bohumil Němec

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 7. 2015 - Poslední vztah: 29. 6. 2018

vznik členství: 11. 6. 2015

zánik členství: 11. 6. 2018

vznik funkce: 11. 6. 2015

zánik funkce: 11. 6. 2018

Stromořadí 1291, Uničov, 783 91, Česká republika

Helena Bělešová

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 2011 - Poslední vztah: 2. 8. 2013

vznik členství: 27. 6. 2000

zánik členství: 12. 6. 2013

Medlov 75, 783 91, Česká republika

Ing. Josef Smyčka

člen představenstva

První vztah: 25. 7. 2005 - Poslední vztah: 2. 8. 2013

vznik členství: 27. 6. 2000

zánik členství: 12. 6. 2013

Lhotská 1976/20A, Šternberk, 785 01, Česká republika

Ivo Sobota

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2001 - Poslední vztah: 4. 7. 2015

vznik členství: 27. 6. 2000

zánik členství: 11. 6. 2015

Medlov, Medlov-Králová 39, PSČ 783 91 Uničov 1, Česká republika

Ing. Jan Škop

předseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2001 - Poslední vztah: 4. 7. 2015

vznik členství: 27. 6. 2000

zánik členství: 11. 6. 2015

Medlov, Medlov-Hlivice 25, PSČ 783 91 Uničov 1, Česká republika

Ing. Bohumil Němec

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2001 - Poslední vztah: 4. 7. 2015

vznik členství: 27. 6. 2000

zánik členství: 11. 6. 2015

Stromořadí 1291, Uničov, 783 91, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Josef Smyčka

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2001 - Poslední vztah: 25. 7. 2005

vznik členství: 27. 6. 2000

Medlov, Medlov 146, PSČ 783 91 Uničov 1, Česká republika

Helena Bělešová

člen představenstva

První vztah: 16. 11. 2001 - Poslední vztah: 6. 1. 2011

vznik členství: 27. 6. 2000

Nerudova 767, Uničov, 783 91, Česká republika

Ing. Josef Smyčka

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2000 - Poslední vztah: 16. 11. 2001

Medlov 146, Medlov, 783 82, Česká republika

Helena Bělešová

člen představenstva

První vztah: 31. 3. 1999 - Poslední vztah: 16. 11. 2001

Nerudova 767, Uničov, 783 91, Česká republika

Dobromila Frydrychová

člen představenstva

První vztah: 17. 12. 1998 - Poslední vztah: 7. 9. 2000

Medlov 173, Medlov, 783 82, Česká republika

Ivo Sobota

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 1998 - Poslední vztah: 16. 11. 2001

Medlov-Králová 39, Medlov, 783 82, Česká republika

Ing. Jan Škop

předseda představenstva

První vztah: 7. 7. 1998 - Poslední vztah: 16. 11. 2001

Medlov-Hlivice 25, Medlov, 783 82, Česká republika

Ing. Bohumil Němec

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 7. 1998 - Poslední vztah: 16. 11. 2001

Hrdinů 1158, Uničov, 783 91, Česká republika

Ing. Josef Večeř

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 1998 - Poslední vztah: 31. 3. 1999

Medlov-Králová 83, Medlov, 783 82, Česká republika

Miroslav Smolka

člen představenstva

První vztah: 7. 7. 1998 - Poslední vztah: 17. 12. 1998

Medlov 126, Medlov, 783 82, Česká republika

J e d n á n í: Za společnost a představenstvo jedná: - samostatně předseda představenstva nebo - samostatně místopředseda představenstva nebo - současně vždy dva členové představenstva

od 7. 7. 1998

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Eva Škopová

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2020

vznik členství: 26. 6. 2020

vznik funkce: 26. 6. 2020

Medlov 25, 783 91, Česká republika

Šárka Dudová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2020

vznik členství: 26. 6. 2020

vznik funkce: 26. 6. 2020

Třebízského 187, Červenka, 784 01, Česká republika

Bohumil Němec

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 6. 2018

vznik členství: 14. 6. 2018

Stromořadí 1291, Uničov, 783 91, Česká republika

Historické vztahy

Šárka Dudová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2015 - Poslední vztah: 1. 8. 2020

vznik členství: 11. 6. 2015

zánik členství: 11. 6. 2020

vznik funkce: 11. 6. 2015

zánik funkce: 11. 6. 2020

Třebízského 187, Červenka, 784 01, Česká republika

Eva Škopová

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 7. 2015 - Poslední vztah: 1. 8. 2020

vznik členství: 11. 6. 2015

zánik členství: 11. 6. 2020

vznik funkce: 11. 6. 2015

zánik funkce: 11. 6. 2020

Medlov 25, 783 91, Česká republika

Josef Smyčka

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2013 - Poslední vztah: 29. 6. 2018

vznik členství: 13. 6. 2013

zánik členství: 13. 6. 2018

Lhotská 1976/20A, Šternberk, 785 01, Česká republika

Josef Smyčka

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2013 - Poslední vztah: 29. 6. 2018

vznik členství: 13. 6. 2013

zánik členství: 13. 6. 2018

Lhotská 1976/20A, Šternberk, 785 01, Česká republika

Marie Vašíčková

člen

První vztah: 16. 11. 2001 - Poslední vztah: 2. 8. 2013

vznik členství: 18. 7. 2000

zánik členství: 12. 6. 2013

Medlov, Medlov-Králová 69, PSČ 783 91 Uničov 1, Česká republika

JUDr. Eva Škopová

místopředseda

První vztah: 16. 11. 2001 - Poslední vztah: 4. 7. 2015

vznik členství: 27. 6. 2000

zánik členství: 11. 6. 2015

Medlov, Medlov-Hlivice 25, PSČ 783 91 Uničov 1, Česká republika

Marie Vašíčková

člen

První vztah: 31. 3. 1999 - Poslední vztah: 16. 11. 2001

Medlov - Králová 69, Medlov, 783 82, Česká republika

Vladimír Pazdera

člen

První vztah: 7. 7. 1998 - Poslední vztah: 31. 3. 1999

Medlov-Hlivice 3, Medlov, 783 82, Česká republika

Ing. Přemysl Duda

předseda

První vztah: 7. 7. 1998 - Poslední vztah: 4. 7. 2015

vznik členství: 27. 6. 2000

zánik členství: 11. 6. 2015

Třebízského 187, Červenka, 784 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Eva Škopová

místopředseda

První vztah: 7. 7. 1998 - Poslední vztah: 16. 11. 2001

Medlov-Hlivice 25, Medlov, 783 82, Česká republika

Další vztahy firmy MESPOL Medlov, a.s.

1 fyzická osoba

Přemysl Duda

První vztah: 4. 7. 2015

Třebízského 187, Červenka, 784 01, Česká republika

Historické vztahy

Josef Sedláček

První vztah: 16. 11. 2001 - Poslední vztah: 2. 8. 2013

Medlov 130, PSČ 783 91 Uničov 1, Česká republika

Josef Sedláček

První vztah: 3. 3. 1999 - Poslední vztah: 16. 11. 2001

Medlov 130, 783 82, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 27. 5. 1998

Živnosti

Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 26. 6. 2019
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví
  • Velkoobchod
  • Realitní činnost
  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 7. 7. 1998
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 27. 5. 1998

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).