Hlavní navigace

MIVEP a.s.

Firma MIVEP a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 8175, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 385 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26772264

Sídlo:

Strančice 56 Všechromy, 251 63

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

2. 4. 2003

DIČ:

CZ26772264

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68202 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 8175, Městský soud v Praze

Obchodní firma

MIVEP a.s. od 2. 4. 2003

Právní forma

Akciová společnost od 2. 4. 2003

adresa

56
Strančice 25163 od 14. 3. 2016

adresa

Masarykovo nám. 708
Mnichovice 25164 do 15. 8. 2005 od 2. 4. 2003

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor s poskytováním základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 2. 4. 2003

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 17. 10. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 17. 10. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 17. 10. 2014

Jediný akcionář společnosti MIVEP a.s., IČ: 267 72 264, se sídlem Strančice, Všechromy 56, PSČ 251 63, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8175 (dále jen ?společnost?), tj. společnost Mountfield a.s., IČ: 256 20 991, se sídlem Mnichovice, Mirošovická 697, PSČ 251 64, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5024 (dále jen ?akcionář?) učinil při výkonu působnosti valné hromady následující rozhodnutí: o zvýšení základního kapitálu společnosti o 101.000.000,- Kč, tedy z 284.000.000,- Kč na 385.000.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno úpisem 101 ks kmenových nekótovaných akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč na majitele vydaných v listinné podobě, s nimiž jsou spojena stejná práva jako se stávajícími akciemi. Upiso vání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 385.000.000,- Kč se nepřipouští. Z důvodu administrativního zjednodušení se vylučuje přednostní právo, jehož se tímto jediný akcionář výslovně vzdává, a stanoví se, že veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty předem stanovenému zájemci, jímž je jediný akcionář. Akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti musí být akcionářem upsány v sídle společnosti ve lhůtě 30 kalendářních dnů následující po dni, v němž bylo rozhodn utí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do obchodního rejstříku, přičemž počátek běhu lhůty k upisování akcií sdělí upisovateli představenstvo bezodkladně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne převzetí rozhodnutí o zapsání rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, zasláním písemného oznámení, zapsání rozhodnutí nebude oznámeno zveřejněním v Obchodním věstníku, neboť oprávnění upsat akcie má jediný předem výslovně uvedený zájemce , a to akcionář. Úpis akcií bude v souladu s ustanovením § 204 odst. (5) obchodního zákoníku realizován podpisem smlouvy o upsání akcií, přičemž návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle představenstvo akcionáři bezodkladně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne převzetí rozhodnutí o zapsání rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie mohou být upsány před zápisem rozhodnutí akcionáře do obchodního rejstříku pouze v případě, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí akcionáře o zvýšen í základního kapitálu do obchodního rejstříku a upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz nových akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě a bude upisovatelem splacen jednak započtením vzájemných pohledávek akcionáře a společnosti ve výši 100.745.871,25 Kč a jednak peněžitým vkladem ve výši 254.128,75 Kč na bankovní účet společnosti zřízený na tím účelem, jehož číslo sdělí představenstvo k výzvě akcionáře, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nebude-li uzavřena dohoda o započtení vzájemných pohledávek ak cionáře a společnosti, je akcionář povinen emisní kurz akcií splatit ve lhůtě stanovené tímto rozhodnutím na výše uvedený bankovní účet společnosti. Pro případ, že by nové akcie nebyly upsány stávajícím akcionářem, vylučuje se jejich nabídnutí jiným zájem cům případně nabídnutí k upsání na základě veřejné nabídky. Zvýšení základního kapitálu by tak bylo neúčinné. Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti se nestanoví, neboť oprávnění úpisu veškerých akcií má dle tohoto rozhod nutí pouze jediný stávající akcionář. Upisovatel je povinen splatit 100 % jím ke zvýšení základního kapitálu společnosti upsaných akcií ve lhůtě 7 kalendářních dnů následujících po dni jejich úpisu. Poukázky na akcie dle ustanovení § 204b obchodního zákon íku nebudou vydány. Upíše-li stávající akcionář veškeré nové akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle tohoto rozhodnutí, je možné realizovat splacení části emisního kurzu nově upsaných akcií započtením vzájemných pohledávek akcionáře a společn osti, tedy peněžité pohledávky akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií vůči akcionáři, a to započtením níže uvedených pohledávek akcionáře, za společností v celkové výši 100.745.871,25 Kč, tedy: I. 1) části pohledávky ve výši 47.000,-Kč, která vznikla z důvodu poskytnutí finančních prostředků ve výši 210.000,- Kč, které byly společnosti akcionářem poskytnuty na základě smlouvy o půjčce ze dne 17.11.2009, přičemž zbývající část pohledávky, tedy 163.0 00,- Kč byla společností akcionáři uhrazena dne 30.12.2009, 2) pohledávky ve výši 2.500.000,- Kč, která vznikla z důvodu poskytnutí finančních prostředků ve výši 2.500.000,- Kč, které byly společnosti akcionářem poskytnuty na základě smlouvy o půjčce ze dne 4.1.2010, 3) pohledávky ve výši 1.000.000,- Kč, která vznikla z důvodu poskytnutí finančních prostředků ve výši 1.000.000,- Kč, které byly společnosti akcionářem poskytnuty na základě smlouvy o půjčce ze dne 18.1.2010, 4) pohledávky ve výši 25.000.000,- Kč, která vznikla z důvodu poskytnutí finančních prostředků ve výši 25.000.000,- Kč, které byly společnosti akcionářem poskytnuty na základě smlouvy o půjčce 5.3.2010, 5) pohledávky ve výši 2.000.000,- Kč, která vznikla z důvodu poskytnutí finančních prostředků ve výši 2.000.000,- Kč, které byly společnosti akcionářem poskytnuty na základě smlouvy o půjčce ze dne 29.3.2010, 6) pohledávky ve výši 650.000,- Kč, která vznikla z důvodu poskytnutí finančních prostředku ve výši 650.000,- Kč, které byly společnosti akcionářem poskytnuty na základě smlouvy o půjčce ze dne 21.4.2010, 7) pohledávky ve výši 500.000,-Kč, která vznikla z důvodu poskytnutí finančních prostředků ve výši 500.000,- Kč, které byly společnosti akcionářem poskytnuty na základě smlouvy o půjčce ze dne 21.6.2010, 8) pohledávky ve výši 2.200.000,- Kč, která vznikla z důvodu poskytnutí finančních prostředků ve výši 2.200.000,- Kč, které byly společnosti akcionářem poskytnuty na základě smlouvy o půjčce ze dne 28.6.2010, 9) pohledávky ve výši 300.000,- Kč, která vznikla z důvodu poskytnutí finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč, které byly společnosti akcionářem poskytnuty na základě smlouvy o půjčce ze dne 20.7.2010, 10) pohledávky ve výši 300.000,- Kč, která vznikla z důvodu poskytnutí finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč, které byly společnosti akcionářem poskytnuty na základě smlouvy o půjčce ze dne 10.9.2010, 11) pohledávky ve výši 2.200.000,- Kč, která vznikla z důvodu poskytnutí finančních prostředků ve výši 2.200.000,- Kč, které byly společnosti akcionářem poskytnuty na základě smlouvy o půjčce ze dne 27.9.2010, 12) pohledávky ve výši 5.000.000,- Kč, která vznikla z důvodu poskytnutí finančních prostředků ve výši 5.000.000,- Kč, které byly společnosti akcionářem poskytnuty na základě smlouvy o půjčce ze dne18.10.2010, 13) pohledávky ve výši 547.033,56 Kč, spočívající v nároku akcionáře na uhrazení příslušenství výše uvedených pohledávek, tedy smluvních úroků ke dni 2.11.2010; II. 14) pohledávky ve výši 2.231.380,47 Kč spočívající v nároku akcionáře na uhrazení příslušenství pohledávek vzniklých na základě níže uvedených smluv ke dni 17.12.2009, kdy tyto pohledávky zanikly jejich započtením proti pohledávkám společnosti: a) smlouvy o půjčce uzavřené dne 28.09.2007, na základě níž byla dne 01.10.2007 poskytnuta půjčka ve výši 3.000.000,- Kč, b) smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.10.2007, na základě níž byla dne 25.10.2007 poskytnuta půjčka ve výši 500.000,- Kč, c) smlouvy o půjčce uzavřené dne 28.11.2007, na základě níž byla dne 30.11.2007 poskytnuta půjčka ve výši 70.000,- Kč, d) smlouvy o půjčce uzavřené dne 04.01.2008, na základě níž byla dne 07.01.2008 poskytnuta půjčka ve výši 3.220.000,- Kč, e) smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.01.2008, na základě níž byla dne 25.01.2008 poskytnuta půjčka ve výši 950.000,- Kč, f) smlouvy o půjčce uzavřené dne 27.03.2008, na základě níž byla dne 31.03.2008 poskytnuta půjčka ve výši 3.150.000,- Kč, g) smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.04.2008, na základě níž byla dne 25.04.2008 poskytnuta půjčka ve výši 850.000,- Kč, h) smlouvy o půjčce uzavřené dne 29.05.2008, na základě níž byla dne 02.06.2008 poskytnuta půjčka ve výši 120.000,- Kč, ch) smlouvy o půjčce uzavřené dne 10.06.2008, na základě níž byla dne 12.06.2008 poskytnuta půjčka ve výši 500.000,- Kč, i) smlouvy o půjčce uzavřené dne 27.06.2008, na základě níž byla dne 30.06.2008 poskytnuta půjčka ve výši 3.900.000,- Kč, j) smlouvy o půjčce uzavřené dne 25.07.2008, na základě níž byla dne 28.07.2008 poskytnuta půjčka ve výši 1.000.000,- Kč, k) smlouvy o půjčce uzavřené dne 28.08.2008, na základě níž byla dne 01.09.2008 poskytnuta půjčka ve výši 1.050.000,- Kč, l) smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.09.2008, na základě níž byla dne 19.09.2008 poskytnuta půjčka ve výši 1. 350.000,- Kč, m) smlouvy o půjčce uzavřené dne 26.09.2008, na základě níž byla dne 30.09.2008 poskytnuta půjčka ve výši 12.200.000,- Kč, n) smlouvy o půjčce uzavřené dne 29.10.2008, na základě níž byla dne 31.10.2008 poskytnuta půjčka ve výši 5.400.000,- Kč, o) smlouvy o půjčce uzavřené dne 19.11.2008, na základě níž byla dne 21.11.2008 poskytnuta půjčka ve výši 3.200.000,- Kč, p) smlouvy o půjčce uzavřené dne 01.01.2009, na základě níž byla dne 05.01.2009 poskytnuta půjčka ve výši 850.000,- Kč, q) smlouvy o půjčce uzavřené dne 20.01.2009, na základě níž byla dne 22.01.2009 poskytnuta půjčka ve výši 2.001.000,- Kč r) smlouvy o půjčce uzavřené dne 21.01.2009, na základě níž byla dne 23.01.2009 poskytnuta půjčka ve výši 6.000,- Kč, s) smlouvy o půjčce uzavřené dne 27.01.2009, na základě níž byla dne 29.01.2009 poskytnuta půjčka ve výši 37.000,- Kč, t) smlouvy o půjčce uzavřené dne 28.01.2009, na základě níž byla dne 30.01.2009 poskytnuta půjčka ve výši 3. 549.000,- Kč, u) smlouvy o půjčce uzavřené dne 16.02.2009, na základě níž byla dne 18.02.2009 poskytnuta půjčka ve výši 3.575.000,- Kč, v) smlouvy o půjčce uzavřené dne 26.03.2009, na základě níž byla dne 31.03.2009 poskytnuta půjčka ve výši 3.150.000,- Kč, w) smlouvy o půjčce uzavřené dne 15.06.2009, na základě níž byla dne 16.06.2009 poskytnuta půjčka ve výši 160.000,- Kč, x) smlouvy o půjčce uzavřené dne 25.06.2009, na základě níž byla dne 30.06.2009 poskytnuta půjčka ve výši 2.800.000,- Kč, y) smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.07.2009, na základě níž byla dne 27.07.2009 poskytnuta půjčka ve výši 280.000,- Kč, z) smlouvy o půjčce uzavřené dne 15.09.2009, na základě níž byla dne 15.09.2001 poskytnuta půjčka ve výši 5.132.000,- Kč; III. 15) pohledávky ve výši 31.500.000,- Kč, spočívající v neuhrazení smluvní ceny za postoupení pohledávky dle smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi akcionářem a dlužníkem dne 29.1.2010; IV. 16) pohledávky ve výši 24.770.457,22 Kč, spočívající v neuhrazení smluvní ceny za postoupení pohledávky dle smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi akcionářem a dlužníkem dne 7.9.2010; přičemž existence závazků společnosti vůči společnosti akcionáři ke dni 2.11.2010 v celkové výši 100.745.871,25 Kč (slovy: sto milionů sedm set čtyřicet pět tisíc osm set sedmdesát jedna korun českých a 25 haléřů) byla ověřena daňovou a auditorskou kancel áří PAGINA BOHEMIA, spol. s r.o., prostřednictvím nezávislého odpovědného auditora pana Ing. Jiřího Hofmana dne 2.11.2010. od 26. 4. 2011

Jediný akcionář společnosti MIVEP a.s., IČ: 267 72 264, se sídlem Strančice, Všechromy 56, PSČ 251 63, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8175 (dále jen ?společnost?), tj. společnost Mountfield a.s., IČ: 256 20 991, se sídlem Mnichovice, Mirošovická 697, PSČ 251 64, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5024 (dále jen ?akcionář?) učinil při výkonu působnosti valné hromady následující rozhodnutí: o zvýšení základního kapitálu společnosti o 101.000.000,- Kč, tedy z 284.000.000,- Kč na 385.000.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno úpisem 101 ks kmenových nekótovaných akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč na majitele vydaných v listinné podobě, s nimiž jsou spojena stejná práva jako se stávajícími akciemi. Upiso vání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 385.000.000,- Kč se nepřipouští. Z důvodu administrativního zjednodušení se vylučuje přednostní právo, jehož se tímto jediný akcionář výslovně vzdává, a stanoví se, že veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty předem stanovenému zájemci, jímž je jediný akcionář. Akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti musí být akcionářem upsány v sídle společnosti ve lhůtě 30 kalendářních dnů následující po dni, v němž bylo rozhodn utí jediného akcionáře společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do obchodního rejstříku, přičemž počátek běhu lhůty k upisování akcií sdělí upisovateli představenstvo bezodkladně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne převzetí rozhodnutí o zapsání rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, zasláním písemného oznámení, zapsání rozhodnutí nebude oznámeno zveřejněním v Obchodním věstníku, neboť oprávnění upsat akcie má jediný předem výslovně uvedený zájemce , a to akcionář. Úpis akcií bude v souladu s ustanovením § 204 odst. (5) obchodního zákoníku realizován podpisem smlouvy o upsání akcií, přičemž návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle představenstvo akcionáři bezodkladně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne převzetí rozhodnutí o zapsání rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie mohou být upsány před zápisem rozhodnutí akcionáře do obchodního rejstříku pouze v případě, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí akcionáře o zvýšen í základního kapitálu do obchodního rejstříku a upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz nových akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě a bude upisovatelem splacen jednak započtením vzájemných pohledávek akcionáře a společnosti ve výši 100.745.871,25 Kč, a jednak peněžitým vkladem ve výši 254.128.75 Kč na bankovní účet společnosti zřízený na tím účelem, jehož číslo sdělí představenstvo k výzvě akcionáře, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nebude-li uzavřena dohoda o započtení vzájemných pohledávek a kcionáře a společnosti, je akcionář povinen emisní kurz akcií splatit ve lhůtě stanovené tímto rozhodnutím na výše uvedený bankovní účet společnosti. Pro případ, že by nové akcie nebyly upsány stávajícím akcionářem, vylučuje se jejich nabídnutí jiným záje mcům, případně nabídnutí k upsání na základě veřejné nabídky. Zvýšení základního kapitálu by tak bylo neúčinné. Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti se nestanoví, neboť oprávnění úpisu veškerých akcií má dle tohoto rozh odnutí pouze jediný stávající akcionář. Upisovatel je povinen splatit 100 % jím ke zvýšení základního kapitálu společnosti upsaných akcií ve lhůtě 7 kalendářních dnů následujících po dni jejich úpisu. Poukázky na akcie dle ustanovení § 204b obchodního zák oníku nebudou vydány. Upíše-li stávající akcionář veškeré nové akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle tohoto rozhodnutí, je možné realizovat splacení části emisního kurzu nově upsaných akcií započtením vzájemných pohledávek akcionáře a spole čnosti, tedy peněžité pohledávky akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií vůči akcionáři, a to započtením níže uvedených pohledávek akcionáře, za společností v celkové výši 100.745.871,25 Kč, tedy: I. 1) části pohledávky ve výši 47.000,-Kč, která vznikla z důvodu poskytnutí finančních prostředků ve výši 210.000,- Kč, které byly společnosti akcionářem poskytnuty na základě smlouvy o půjčce ze dne 17.11.2009, přičemž zbývající část pohledávky, tedy 163.0 00,- Kč byla společností akcionáři uhrazena dne 30.12.2010, 2) pohledávky ve výši 2.500.000,- Kč, která vznikla z důvodu poskytnutí finančních prostředků ve výši 2.500.000,- Kč, které byly společnosti akcionářem poskytnuty na základě smlouvy o půjčce ze dne 4.1.2010, 3) pohledávky ve výši 1.000.000,- Kč, která vznikla z důvodu poskytnutí finančních prostředků ve výši 1.000.000,- Kč, které byly společnosti akcionářem poskytnuty na základě smlouvy o půjčce ze dne 18.1.2010, 4) pohledávky ve výši 25.000.000,- Kč, která vznikla z důvodu poskytnutí finančních prostředků ve výši 25.000.000,- Kč, které byly společnosti akcionářem poskytnuty na základě smlouvy o půjčce 5.3.2010, 5) pohledávky ve výši 2.000.000,- Kč, která vznikla z důvodu poskytnutí finančních prostředků ve výši 2.000.000,- Kč, které byly společnosti akcionářem poskytnuty na základě smlouvy o půjčce ze dne 29.3.2010, 6) pohledávky ve výši 650.000,- Kč, která vznikla z důvodu poskytnutí finančních prostředku ve výši 650.000,- Kč, které byly společnosti akcionářem poskytnuty na základě smlouvy o půjčce ze dne 21.4.2010, 7) pohledávky ve výši 500.000,-Kč, která vznikla z důvodu poskytnutí finančních prostředků ve výši 500.000,- Kč, které byly společnosti akcionářem poskytnuty na základě smlouvy o půjčce ze dne 21.6.2010, 8) pohledávky ve výši 2.200.000,- Kč, která vznikla z důvodu poskytnutí finančních prostředků ve výši 2.200.000,- Kč, které byly společnosti akcionářem poskytnuty na základě smlouvy o půjčce ze dne 28.6.2010, 9) pohledávky ve výši 300.000,- Kč, která vznikla z důvodu poskytnutí finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč, které byly společnosti akcionářem poskytnuty na základě smlouvy o půjčce ze dne 20.7.2010, 10) pohledávky ve výši 300.000,- Kč, která vznikla z důvodu poskytnutí finančních prostředků ve výši 300.000,- Kč, které byly společnosti akcionářem poskytnuty na základě smlouvy o půjčce ze dne 10.9.2010, 11) pohledávky ve výši 2.200.000,- Kč, která vznikla z důvodu poskytnutí finančních prostředků ve výši 2.200.000,- Kč, které byly společnosti akcionářem poskytnuty na základě smlouvy o půjčce ze dne 27.9.2010, 12) pohledávky ve výši 5.000.000,- Kč, která vznikla z důvodu poskytnutí finančních prostředků ve výši 5.000.000,- Kč, které byly společnosti akcionářem poskytnuty na základě smlouvy o půjčce ze dne18.10.2010, 13) pohledávky ve výši 547.033,56 Kč, spočívající v nároku akcionáře na uhrazení příslušenství výše uvedených pohledávek, tedy smluvních úroků ke dni 2.11.2010; II. 14) pohledávky ve výši 2.231.380,47 Kč spočívající v nároku akcionáře na uhrazení příslušenství pohledávek vzniklých na základě níže uvedených smluv ke dni 17.12.2009, kdy tyto pohledávky zanikly jejich započtením proti pohledávkám společnosti: a) smlouvy o půjčce uzavřené dne 28.09.2007, na základě níž byla dne 01.10.2007 poskytnuta půjčka ve výši 3.000.000,- Kč, b) smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.10.2007, na základě níž byla dne 25.10.2007 poskytnuta půjčka ve výši 500.000,- Kč, c) smlouvy o půjčce uzavřené dne 28.11.2007, na základě níž byla dne 30.11.2007 poskytnuta půjčka ve výši 70.000,- Kč, d) smlouvy o půjčce uzavřené dne 04.01.2008, na základě níž byla dne 07.01.2008 poskytnuta půjčka ve výši 3.220.000,- Kč, e) smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.01.2008, na základě níž byla dne 25.01.2008 poskytnuta půjčka ve výši 950.000,- Kč, f) smlouvy o půjčce uzavřené dne 27.03.2008, na základě níž byla dne 31.03.2008 poskytnuta půjčka ve výši 3.150.000,- Kč, g) smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.04.2008, na základě níž byla dne 25.04.2008 poskytnuta půjčka ve výši 850.000,- Kč, h) smlouvy o půjčce uzavřené dne 29.05.2008, na základě níž byla dne 02.06.2008 poskytnuta půjčka ve výši 120.000,- Kč, ch) smlouvy o půjčce uzavřené dne 10.06.2008, na základě níž byla dne 12.06.2008 poskytnuta půjčka ve výši 500.000,- Kč, i) smlouvy o půjčce uzavřené dne 27.06.2008, na základě níž byla dne 30.06.2008 poskytnuta půjčka ve výši 3.900.000,- Kč, j) smlouvy o půjčce uzavřené dne 25.07.2008, na základě níž byla dne 28.07.2008 poskytnuta půjčka ve výši 1.000.000,- Kč, k) smlouvy o půjčce uzavřené dne 28.08.2008, na základě níž byla dne 01.09.2008 poskytnuta půjčka ve výši 1.050.000,- Kč, l) smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.09.2008, na základě níž byla dne 19.09.2008 poskytnuta půjčka ve výši 1. 350.000,- Kč, m) smlouvy o půjčce uzavřené dne 26.09.2008, na základě níž byla dne 30.09.2008 poskytnuta půjčka ve výši 12.200.000,- Kč, n) smlouvy o půjčce uzavřené dne 29.10.2008, na základě níž byla dne 31.10.2008 poskytnuta půjčka ve výši 5.400.000,- Kč, o) smlouvy o půjčce uzavřené dne 19.11.2008, na základě níž byla dne 21.11.2008 poskytnuta půjčka ve výši 3.200.000,- Kč, p) smlouvy o půjčce uzavřené dne 01.01.2009, na základě níž byla dne 05.01.2009 poskytnuta půjčka ve výši 850.000,- Kč, q) smlouvy o půjčce uzavřené dne 20.01.2009, na základě níž byla dne 22.01.2009 poskytnuta půjčka ve výši 2.001.000,- Kč r) smlouvy o půjčce uzavřené dne 21.01.2009, na základě níž byla dne 23.01.2009 poskytnuta půjčka ve výši 6.000,- Kč, s) smlouvy o půjčce uzavřené dne 27.01.2009, na základě níž byla dne 29.01.2009 poskytnuta půjčka ve výši 37.000,- Kč, t) smlouvy o půjčce uzavřené dne 28.01.2009, na základě níž byla dne 30.01.2009 poskytnuta půjčka ve výši 3. 549.000,- Kč, u) smlouvy o půjčce uzavřené dne 16.02.2009, na základě níž byla dne 18.02.2009 poskytnuta půjčka ve výši 3.575.000,- Kč, v) smlouvy o půjčce uzavřené dne 26.03.2009, na základě níž byla dne 31.03.2009 poskytnuta půjčka ve výši 3.150.000,- Kč, w) smlouvy o půjčce uzavřené dne 15.06.2009, na základě níž byla dne 16.06.2009 poskytnuta půjčka ve výši 160.000,- Kč, x) smlouvy o půjčce uzavřené dne 25.06.2009, na základě níž byla dne 30.06.2009 poskytnuta půjčka ve výši 21.800.000,- Kč, y) smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.07.2009, na základě níž byla dne 27.07.2009 poskytnuta půjčka ve výši 280.000,- Kč, z) smlouvy o půjčce uzavřené dne 15.09.2009, na základě níž byla dne 15.09.2001 poskytnuta půjčka ve výši 5.132.000,- Kč; III. 15) pohledávky ve výši 31.500.000,- Kč, spočívající v neuhrazení smluvní ceny za postoupení pohledávky dle smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi akcionářem a dlužníkem dne 29.1.2010; IV. 16) pohledávky ve výši 24.770.457,22 Kč, spočívající v neuhrazení smluvní ceny za postoupení pohledávky dle smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi akcionářem a dlužníkem dne 7.9.2010; přičemž existence závazků společnosti vůči společnosti akcionáři ke dni 3.11.2010 v celkové výši 100.745.871,25 Kč (slovy: sto milionů sedm set čtyřicet pět tisíc osm set sedmdesát jedna korun českých a 25 haléřů) byla ověřena daňovou a auditorskou kancel áří PAGINA BOHEMIA, spol. s r.o., prostřednictvím nezávislého odpovědného auditora pana Ing. Jiřího Hofmana dne ____2010. do 26. 4. 2011 od 22. 11. 2010

Jediný akcionář společnosti MIVEP a.s., IČ: 267 72 264, se sídlem Strančice, Všechromy 56, PSČ 251 63, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8175 (dále jen ?společnost), tj. společnost Mountfield a.s., IČ: 256 20 991, se s ídlem Mnichovice, Mirošovická 697, PSČ 251 64, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5024 (dále jen ?jediný akcionář?) učinil při výkonu působnosti valné hromady následující rozhodnutí: o zvýšení základního kapitálu společnosti o 62.000.000,- Kč, tedy ze 222.000.000,- Kč na 284.000.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno úpisem 62 ks kmenových nekótovaných akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč na majitele vydaných v listnné podobě, s nimiž jsou spojena stejná práva jako se stávajícími akciemi. Upisová ní akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 284.000.000,- Kč se nepřipouští. Z důvodu administrativního zjednodušení se vylučuje přednostní právo, jehož se tímto jediný akcionář výslovně vzdává, a stanoví se, že veškeré n ově upisované akcie budou nabídnuty předem stanovenému zájemci, jímž je jediný stávající akcionář společnosti, a to obchodní společnost Mountfield a.s., se sídlem Mnichovice, Mirošovická 697, PSČ 251 64, IČ 256 20 991, zapsaná ve vložce č. 5024, oddílu B obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti musí být akcionářem upsány v sídle společnosti ve lhůtě 30 kalendářních dnů následujících pod dni, v němž bylo rozhodnutí jediného akcionáře společnost i o zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do obchodního rejstříku, přičemž počátek běhu lhůty k upisování akcií sdělí upisovateli představenstvo bezodkladně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne převzetí rozhodnutí o zapsání rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, zasláním písemného oznámení, zapsání rozhodnutí nebude oznámeno zveřejněním v Obchodním věstníku, neboť oprávnění upsat akcie má jediný předem výslovně uvedený zájemce, a to jediný akconář společnost i. Úpis akcií bude v souladu s ust. § 204 odst. (5) obchodního zákoníku realizován podpisem smlouvy o upsání akcií, přičemž návrh na uzavření smlouvy o upsání akicí zašle představenstvo akcionáři bezodkladně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne převzetí rozhodnutí o zapsání rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie mohou být upsány před zápisem rozhodnutí akcionáře do obchodního rejstříku pouze v případě, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí akcionáře o zvýšení zá kladního kapitálu do obchodního rejstříku a upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí akionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurz nových akcií odpoví dá jejich jmenovité hodnotě a bude upisovatelem splacen výhradně započtením vzájemných pohledávek akcionáře a společnosti, takže se nestanoví účet u banky. Nebude-li uzavřena dohoda o započtení vzájemných pohledávek akcionáře a společnosti, je akcionář po vinen emisní kurz akcií splatit ve lhůtě stanovené tímto rozhodnutím na zvláštní účet společnosti, zřízený za tím účelem, jehož číslo sdělí představenstvo k výzvě akcionáře. Pro případ, že by nové akcie nebyly upsány stávajícím akcionářem, vylučuje se jej ich nabídnutí jiným zájemcům případně nabídnutí k upsání na základě veřejné nabídky. Zvýšení základního kapitálu by tak bylo neúčinné. Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti se nestanoví, neboť oprávnění úpisu veškerých a kcií má dle tohoto rozhodnutí pouze jediný stávající akcionář. Upisovatel je povinen splatit 100 % jím ke zvýšení základního kapitálu společnosti upsaných akcií ve lhůtě 7 kalendářních dnů následujících po dni jejich úpisu. Poukázky na akcie dle ustanoven í § 204b obchodního zákoníku nebudou vydány. Upíše-li stávající akcionář veškeré nové akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle tohoto rozhodnutí, je možné realizovat splacení emisního kurzu nově upsaných akcií nebo jejich části započtením vzáj emných pohledávek akcionáře a společnosti, tedy peněžité pohledávky akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií vůči akcionáři, a to započtením níže uvedených smluv o půjčce mezi akcionářem, a to obchodní spole čnosti Mountfield a.s. se sídlem na adrese Mnichovice, Mirošovická 697, PSČ 251 64, IČ 256 20 991, zapsaná ve vložce č. 5024, oddílu B obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, na straně věřitele a společností MIVEP a.s., se sídlem Strančice, Všechromy 56, PSČ: 251 63, IČ 267 72 264, zapsaná ve vložce číslo 8175 oddílu B obchodního resjtříku vedeného Městským soudem v Praze, na straně dlužníka v celkové výši 62.000.000,- Kč, tedy a) smlouvy o půjčce uzavřené dne 28.09.2007, na základě níž byla dne 01.10.2007 poskytnuta půjčka ve výši 3.000.000,- Kč b) smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.10.2007, na základě níž byla dne 25.10.2007 poskytnuta půjčka ve výši 500.000,- Kč c) smlouvy o půjčce uzavřené dne 28.11.2007, na základě níž byla dne 30.11.2007 poskytnuta půjčka ve výši 70.000,- Kč d) smlouvy o půjčce uzavřené dne 04.01.2008, na základě níž byla dne 07.01.2008 poskytnuta půjčka ve výši 3.220.000,- Kč e) smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.01.2008, na základě níž byla dne 25.01.2008 poskytnuta půjčka ve výši 950.000,- Kč f) smlouvy o půjčce uzavřené dne 27.03.2008, na základě níž byla dne 31.03.2008 poskytnuta půjčka ve výši 3.150.000,- Kč g) smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.04.2008, na základě níž byla dne 25.04.2008 poskytnuta půjčka ve výši 850.000,- Kč h) smlouvy o půjčce uzavřené dne 29.05.2008, na základě níž byla dne 02.06.2008 poskytnuta půjčka ve výši 120.000,- Kč ch) smlouvy o půjčce uzavřené dne 10.06.2008, na základě níž byla dne 12.06.2008 poskytnuta půjčka ve výši 500.000,- Kč i) smlouvy o půjčce uzavřené dne 27.06.2008, na základě níž byla dne 30.06.2008 poskytnuta půjčka ve výši 3.900.000,- Kč j) smlouvy o půjčce uzavřené dne 25.07.2008, na základě níž byla dne 28.07.2008 poskytnuta půjčka ve výši 1.000.000,- Kč k) smlouvy o půjčce uzavřené dne 28.08.2008, na základě níž byla dne 01.09.2008 poskytnuta půjčka ve výši 1.050.000,- Kč l) smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.09.2008, na základě níž byla dne 19.09.2008 poskytnuta půjčka ve výši 1.350.000,- Kč m) smlouvy o půjčce uzavřené dne 26.09.2008, na základě níž byla dne 30.09.2008 poskytnuta půjčka ve výši 12.200.000,- Kč n) smlouvy o půjčce uzavřené dne 29.10.2008, na základě níž byla dne 31.10.2008 poskytnuta půjčka ve výši 5.400.000,- Kč o) smlouvy o půjčce uzavřené dne 19.11.2008, na základě níž byla dne 21.11.2008 poskytnuta půjčka ve výši 3.200.000,- Kč p) smlouvy o půjčce uzavřené dne 01.01.2009, na základě níž byla dne 05.01.2009 poskytnuta půjčka ve výši 850.000,- Kč q) smlouvy o půjčce uzavřené dne 20.01.2009, na základě níž byla dne 22.01.2009 poskytnuta půjčka ve výši 2.001.000,- Kč r) smlouvy o půjčce uzavřené dne 21.01.2009, na základě níž byla dne 23.01.2009 poskytnuta půjčka ve výši 6.000,- Kč s) smlouvy o půjčce uzavřené dne 27.01.2009, na základě níž byla dne 29.01.2009 poskytnuta půjčka ve výši 37.000,- Kč t) smlouvy o půjčce uzavřené dne 28.01.2009, na základě níž byla dne 30.01.2009 poskytnuta půjčka ve výši 3.549.000,- Kč u) smlouvy o půjčce uzavřené dne 16.02..2009, na základě níž byla dne 18.02.2009 poskytnuta půjčka ve výši 3.575.000,- Kč v) smlouvy o půjčce uzavřené dne 26.03.2009, na základě níž byla dne 31.03.2009 poskytnuta půjčka ve výši 3.150.000,- Kč w) smlouvy o půjčce uzavřené dne 15.06.2009, na základě níž byla dne 16.06.2009 poskytnuta půjčka ve výši 160.000,- Kč x) smlouvy o půjčce uzavřené dne 25.06.2009, na základě níž byla dne 30.06.2009 poskytnuta půjčka ve výši 2.800.000,- Kč y) smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.07.2009, na základě níž byla dne 27.07.2009 poskytnuta půjčka ve výši 280.000,- Kč z) smlouvy o půjčce uzavřené dne 15.09.2009, na základě níž byla dne 15.09.2009 poskytnuta půjčka ve výši 5.132.000,- Kč, přičemž existence závazků společnosti MIVEP a.s. vůči společnosti Mountfield a.s. ke dni 29.09.2009 v celkové výši 62.000.000,- Kč (slovy:šedesát dva miliony korun českých) byla ověřena daňovou a auditorskou kanceláří PAGINA BOHEMIA, spol. s r.o., prostře dnictvím nezávislého odpovědného auditora pana Ing. Jiřího Hofmana dne 29.09.2009. do 21. 1. 2010 od 2. 12. 2009

Valná hromada dne 11.9.2007 přijala usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti o 74.000.000,- Kč, tedy ze 148.000.000,- Kč na 222.000.000,- kč. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno úpisem 74 ks kmenových nekótovaných akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč na majitele vydaných v listinné podobě, s nimiž jsou spojena stejná práva jako se stávajícími akciemi. Upisování akcií n ad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad částku 222.000.000,- Kč, se nepřipouští. Z důvodu administrativního zjednodušení se vylučuje přednostní právo, jehož se tímto jediný akcionář výslovně vzdává, a stanoví se, že veškeré nově upis ované akcie budou nabídnuty předem stanovenému zájemci, jímž je jediný stávající akcionář společnosti, a to obchodní společnost Mountfield a.s. se sídlem na adrese Mnichovice, Mirošovická 697, PSČ 251 64, stát Česká republika, identifikační číslo 256 20 9 91, zapsaná ve vložce číslo 5024 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti musí být akcionářem upsány v sídle společnosti ve lhůtě 30 kalendářních dnů následujících po dni, v němž bylo rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do obchodního rejstříku, přičemž počátek běhu lhůty k upisování akcií sdělí upisovateli představenstvo bezodkladně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne převzetí roz hodnutí o zapsání rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, zasláním písemného oznámení, zapsání rozhodnutí nebude oznámeno zveřejněním v Obchodním věstníku, neboť oprávnění upsat akcie má jediný předem výslovně uvedený zájemce, a  to jediný akcionář společnosti. Úpis akcií bude v souladu s ust. § 204 odst. (5) obchodního zákoníku realizován podpisem smlouvy o upsání akcií, přičemž návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií zašle představenstvo jedinému akcionáři bezodkladně, nejpozd ěji však do 5 kalendářních dnů ode dne převzetí rozhodnutí o zapsání rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie mohou být upsány před zápisem rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku pouze v případě, že byl podán návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí akcionáře o zvýšení základního kapitál u do obchodního rejstříku. Emisní kurz nových akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě a bude upisovatelem splacen výhradně započtením vzájemných pohledávek jediného akcionáře a společnosti, takže se nestanoví účet u banky, nebude-li uzavřena dohoda o zapo čtení vzájemných pohledávek akcionáře a společnosti, je akcionář povinen emisní kurz akcií splatit ve lhůtě stanovené tímto rozhodnutím na zvláštní účet společnosti, zřízený za tím účelem, jehož číslo sdělí představenstvo k výzvě akcionáře. Pro případ, že by nové akcie nebyly upsány stávajícím akcionářem, vylučuje se jejich nabídnutí jiným zájemcům případně nabídnutí k upsání na základě veřejné nabídky, zvýšení základního kapitu by tak bylo neúčinné. Počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii společnosti se nestanoví, neboť oprávnění úpisu veškerých akcií má dle tohoto rozhodnutí pouze jediný stávající akcionář. Upisovatel je povinen splatit 100% (slovy: jedno sto pprocent) jím ke zvýšení základního kapitálu společnosti upsaných akcií ve lhůtě 7 (slovy: sedmi) kalendářních dnů následujících po dni jejich úpisu. Poukázky na akcie dle ustanovení § 204 b obchodního zákoníku nebudou vydány. Upíše-li stávající akcionář veškeré nové akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti dle tohoto r ozhodnutí, je možné realizovat splacení emisního kurzu nově upsaných akcií nebo jejich části započtením vzájemných pohledávek jediného akcionáře a společnosti, tedy peněžité pohledávky akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení e misního kurzu akcií vůči akcionáři, a to započtením níže uvedených smluv o půjčce mezi akcionářem,a to obchodní společností Mountfield a.s., se sídlem Mnichovice, Mirošovická 697, PSČ 251 64, stát Česká republika, IČ 256 20 991, zapsanou ve vložce číslo 5 024 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, na straně věřitele a společností MIVEP a.s., se sídlem Strančice, Všechromy 56, PSČ 251 63, stát Česká republika, IČ 267 72 264, zapsané ve vložce číslo 8175 oddílu B obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, na straně dlužníka v celkové výši 74.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát čtyři miliony korun českých), tedy a) smlouvy o půjčce uzavřené dne 27.9.2005, kde celková dohodnutá výše půjčky činí 5.345.000,- Kč se splatností 30.6.2007, z níž - 4.300.000,- Kč bylo společnosti poskytnuto 29.9.2005 - 700.000,- Kč bylo společnosti poskytnuto 4.10.2005 - 215.000,- Kč bylo společnosti poskytnuto 25.10.2005 - 130.000,- Kč bylo společnosti poskytnuto 11.11.2005 b) smlovy o půjčce uzavřené dne 2.1.2006, kde výše půjčky činí 4.100.000,- Kč se splatností 2.1.2007, c) smlouvy o půjčce uzavřené dne 25.1.2006, kde výše půjčky činí 980.000,- Kč se splatností 25.1.2007, d) smlouvy o půjčce uzavřené dne 31.3.2006, kde výše půjčky činí 4.000.000,- Kč se splatností 31.3.2007, e) smlouvy o půjčce uzavřené dne 25.4.2006, kde výše půjčky činí 700.000,- Kč se splatností 25.4.2007, f) smlouvy o půjčce uzavřené dne 30.6.2006, kde výše půjčky činí 3.800.000,- Kč se splatností 30.6.2007, g) smlouvy o půjčce uzavřené dne 25.7.2006, kde výše půjčky činí 1.000.000,- Kč se splatností 25.7.2007, h) smlouvy o půjčce uzavřené dne 25.9.2006, kde výše půjčky činí 3.800.000,- Kč se splatností 15.1.2007, i) smlouvy o půjčce uzavřené dne 20.10.2006, kde výše půjčky činí 820.000,- Kč se splatností 15.1.2007, j) smlouvy o půjčce uzavřené dne 27.11.2006, kde výše půjčky činí 40.000,- Kč se splatností 15.1.2007, k) smlouvy o půjčce uzavřené dne 15.1.2007, kde výše půjčky činí 3.650.000,- Kč se splatností 8.2.2007, l) smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.1.2007, kde výše půjčky činí 900.000,- Kč se splatností 26.2.2007, m) smlouvy o půjčce uzavřené dne 24.1.2007, kde výše půjčky činí 2.520.000,- Kč se splatností 26.2.2007, n) smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.2.2007, kde výše půjčky činí 6.430.000,- Kč se splatností 27.3.2007, o) smlouvy o půjčce uzavřené dne 30.3.2007, kde výše půjčky činí 3.480.000,- Kč se splatností 2.5.2007, p) smlouvy o půjčce uzavřené dne 23.4.2007, kde výše půjčky činí 880.000,- Kč se splatností 25.5.2007, q) smlouvy o půjčce uzavřené dne 25.5.2007, kde výše půjčky činí 55.000,- Kč se splatností 28.6.2007, r) smlouvy o půjčce uzavřené dne 28.5.2007, kde výše půjčky činí 15.000,- Kč se splatností 2.7.2007, s) smlouvy o půjčce uzavřené dne 26.6.2007, kde výše půjčky činí 13.000.000,- Kč se splatností 27.7.2007, t) smlouvy o půjčce uzavřené dne 29.6.2007, kde výše půjčky činí 3.550.000,- Kč se splatností 2.8.2007, u) smlouvy o půjčce uzavřené dne 24.7.2007, kde výše půjčky činí 900.000,- Kč se splatností 2.8.2007, v) smlouvy o půjčce uzavřené dne 27.7.2007, kde výše půjčky činí 8.035.000,- Kč se splatností 6.8.2007, w) smlouvy o půjčce uzavřené dne 7.8.2007, kde výše půjčky činí 5.600.000,- Kč se splatností 9.8.2007, x) smlouvy o půjčce uzavřené dne 8.8.2007, kde výše půjčky činí 400.000,- Kč se splatností 9.8.2007, přičemž existence závazků společnosti MIVEP a.s. vůči společnosti Mountfield a.s. ke dni 13.8.2007 v celkové výši 74.000.000,- Kč (slovy: sedmdesát čtyři miliony korun českých) byla ověřena daňovou a auditorskou kanceláří PAGINA BOHEMIA, spol. s r.o., pro střednictvím nezávislého odpovědného auditora pana Ing. Jiřího Hofmana dne 13.8.2007. do 14. 12. 2007 od 17. 10. 2007

Jediný akcionář rozhodl dne 8.července 2005 při výkonu působnosti valné hromady takto: Základní kapitál společnosti MIVEP a.s. se sídlem Mnichovice,Masarykovo nám. 708, PSČ 251 64, IČ: 26772264 se zvyšuje takto: - Základní kapitál společnosti ve výši 103,000.000,- Kč (slovy: jedno sto tři milionů korun českých ), bylo zcela splaceno a zvyšuje se o částku 45 000 000,- Kč (slovy: čtyři cet pět milionů korun českých), tedy na částku 148,000.000,. Kč (slovy: sto čtyř icet osm milionů korun českých), s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je rozšíření stávající obchodní aktivity společnosti. V rámci zvýšení základ ního kapitálu bude upisováno a vydáno čtyřicet pět kusů kmenových akcií - a kterými nejsou spojena žádná zvláštní práva, znějících na majitele, v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, tedy jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií činí 45,000.000,- Kč, slovy čtyřicet pět milionů korun českých. Místo a lhůta pro vykonání přednostního práva: lhůta pro upsání nových akcií začíná běžet pátým dnem ode dne právní moci usnesení Městského soudu v Praze, jímž bude zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůt a pro vykonání přednostního práva, to jest pro upsání akcií činí třicet dnů. Přednostní právo lze vykonat v sídle společnosti, to jest na adrese Mnichovice, Masarykovo nám. 708, denně od 8.00 hod. do 17.00 hodin. Informace o přednostním právu upsat nové akcie bude představenstvem uveřejněna v souladu s § 204a odst. 2 obchodního zákoníku, tedy bude zaslána jedinému akcionáři,a to nejpozději do 15 dnů ode dne právní moci usnesení Městského soudu v Praze, jímž bude z apsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč lze upsat 0,4368932 nových akcií. S využitím přednostního práva bude upisováno všech čtyřicet pět kusů akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, s kterými nejsou spojena žádná zvláštní práva, tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 45,000,000,- Kč, slovy čtyřicet pět milionů korun českých. Všech 45 akci í bude upisováno v emisním kurzu, který odpovídá jejich jmenovité hodnotě, tedy v emisním kurzu 1,000.000,- Kč za jednu akcii. Upisování bude provedeno smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře upisovatel obchodní společnost Mountfield a.s. se společností v  souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií je společnost MIVEP a.s. povinna vyhotovit a doručit upisovateli. Jediný akcionář rozhodl, že využije svého přednostního práva a upíše všech 45 kusů nových a kcií, znějících na majitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, s kterými nejsou spojena žádná zvláštní práva. Jediný akcionář připouští započtení peněžité pohledávky vůči společnosti ve výši 45,000.000,- Kč vzniklé a existující na základě smlouvy o půjčce ze dne 3.1.2005 uzavřené mezi jediným akcionářem, společností Mountfield a.s. jako věřitelem a společností MIVEP a.s. jako dlužníkem, proti pohledávce na splacení emisního kursu. Návrh na uzavření smlouvy o započtení je společnost povinna vyhotovit a doručit upisovateli společnosti Mountfield a.s. bez zbytečného odkladu po upsání akcií, nejpozději do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií. Upisovatel je pvinen smlouvu uzavř ít, případně vznést protinávrh ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení návrhu společností. Shora popsaný postup pro uzavření smlouvy o započtení se bude opakovat, nedojde-li mezi smluvními stranami ke shodě ohledně textu smlouvy. do 5. 10. 2005 od 15. 8. 2005

Jediný akcionář dne 22. prosince 2003 při výkonu působnosti valné hromady takto: Zvyšuje se základní kapitál společnosti MIVEP a.s. (dále jen "společnost") a to následujícím způsobem. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 55 000 000,- Kč (slovy : padesátpětmilionůkorun českých ) o částku 48 000 000,- Kč (slovy: čtyřicetosmmilionůkorun českých) na částku 103 000 000 ,- Kč (slovy: stotřimilionykorun českých). Upisování akcií n ad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Zvýšení základního kapitálu upsání m nových akcií je přípustné, poněvadž emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Upsáno bude 48 ks nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000 ,- Kč. Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti ,a to společnosti Mountfield, a.s., IČ: 25620991,se sídlem Mnichovice, Masarykovo nám. 708,PSČ 251 64, zapsané v obchodním rejstříku ve den ém Městským soudem v Praze,oddíl B, vložka 5024. Společnost Mountfield, a.s. upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu,podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta 90 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií je společnost povinna vyhotovit a doručit společnosti Mountfield, a.s. bez zbytečného odkladu ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 30 dnů. Místem upsání akcií je sídlo společnosti. Doba upsání akcií je v pracovních dnech od 9.00 do 17.00 hod. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcií. Emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem v celkové výši 48 000 000,- Kč. Za tento peněžitý vklad vydá společnost 48 ks kmenových akcií na majite le v listinné podobě o jm e novi té hodnotě 1 000 000,- Kč. Upisovatel je povinen splatit nejpozději do 150 dnů po úpisu akcií celý emisní kurs upisovaných akcií ve výši 100 % jejich jmenovité hodnoty. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen na zvláš tní účet č. 1005532/0800, vedený u České spořitelny, a.s. do 10. 3. 2004 od 21. 1. 2004

Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady takto: Zvyšuje se základní kapitál společnosti MIVEP a.s. (dále jen "společnost") a to následujícím způsobem. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 55 000 000,- Kč (slovy: padesátpětmilionůkorun českých) o částku 48 000 000,- Kč (slovy: čtyřicetosmmilionůkorun českých) na částku 103 000 000,- Kč (slovy: stotřimilionykorun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, poněvadž emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. Upsáno bude 48 ks nových kme nových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč. Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti, a to společností Mountfield a.s., IČ: 25620991, se sídlem Mnichovice, Masarykovo nám. 708, PSČ 251 64, zapsané v obch odním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5024. Společnost Mountfield a.s.upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou u zav ře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. K upsá ní akcií musí být poskytnuta lhůta 14 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií je společnost povinna vyhotovit a doručit společnosti Mountfield a.s. bez zbytečného odkladu ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do deseti dnů.Místem upsání akcií je sídlo společnosti. Doba upsání akcií je v pracovních dnech od 9.00 do 17.00 hod.Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcií. Emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem v celkové výši 48 000 000,- Kč. Za tento peněžitý vklad vydá společnost 48 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč. Upisovatel je povinen splatit nejpozději do 30 dnů po úpisu akcií celý emisní kurs akcií ve výši 100% jej i ch j menovité hodnoty. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen na zvláštní účet č. 1005532/0800, vedený u České spořitelny, a.s. do 21. 1. 2004 od 6. 10. 2003

Kapitál

Základní kapitál

vklad 385 000 000 Kč

od 15. 7. 2011

Základní kapitál

vklad 284 000 000 Kč

do 15. 7. 2011 od 21. 1. 2010

Základní kapitál

vklad 222 000 000 Kč

do 21. 1. 2010 od 14. 12. 2007

Základní kapitál

vklad 148 000 000 Kč

do 14. 12. 2007 od 5. 10. 2005

Základní kapitál

vklad 103 000 000 Kč

do 5. 10. 2005 od 10. 3. 2004

Základní kapitál

vklad 55 000 000 Kč

do 10. 3. 2004 od 2. 4. 2003
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 385 od 17. 10. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 385 do 17. 10. 2014 od 15. 7. 2011
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 284 do 15. 7. 2011 od 21. 1. 2010
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 222 do 21. 1. 2010 od 14. 12. 2007
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 148 do 14. 12. 2007 od 5. 10. 2005
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 103 do 5. 10. 2005 od 10. 3. 2004
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 55 do 10. 3. 2004 od 2. 4. 2003

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Blanka Češpivová

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 20. 3. 2012

vznik funkce: 20. 3. 2012

Sokolovská 101/99, Praha, 186 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

 • místopředseda představenstva

  Mountfield a.s.

  Mirošovická 697, Mnichovice, 251 64

 • člen dozorčí rady

  ICHTYS Treasury a.s.

  Biskupský dvůr 2095/8, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  J.F.C. CZ a.s.

  Hlinská 579, České Budějovice České Budějovice 4, 370 01

 • jednatel

  ENEX GROUP s.r.o.

  Thunovská 179/12, Praha Malá Strana (Praha 1), 118 00

Jan Horký

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2016

vznik členství: 2. 4. 2003

Zlatá 25, 250 83, Česká republika

PhDr. Václav Brom

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 3. 2016

vznik členství: 2. 4. 2003

Urbánkova 3367/61, Praha, 143 00, Česká republika

Historické vztahy

Blanka Češpivová

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2013 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 20. 3. 2012

vznik funkce: 20. 3. 2012

Španielova 1254/67, Praha, 163 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  ICHTYS Treasury a.s.

  Biskupský dvůr 2095/8, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Blanka Češpivová

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 12. 2013 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 20. 3. 2012

vznik funkce: 20. 3. 2012

Španielova 1254/67, Praha, 163 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  ICHTYS Treasury a.s.

  Biskupský dvůr 2095/8, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Blanka Češpivová

předseda dozorčí rady

První vztah: 28. 5. 2012 - Poslední vztah: 28. 12. 2013

vznik členství: 20. 3. 2012

vznik funkce: 20. 3. 2012

Španielova 1254, Praha 6, 163 00, Česká republika

Ing. Milan Havránek

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2003 - Poslední vztah: 28. 5. 2012

vznik členství: 2. 4. 2003

zánik členství: 20. 3. 2012

vznik funkce: 2. 4. 2003

Mrkosova 13, Brno, Česká republika

PhDr. Václav Brom

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2003 - Poslední vztah: 14. 3. 2016

vznik členství: 2. 4. 2003

Urbánkova 3367/71, Praha 4, 143 00, Česká republika

Jan Horký

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2003 - Poslední vztah: 14. 3. 2016

vznik členství: 2. 4. 2003

Za pavilónem 232, Praha 10, 107 00, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Ivan Drbohlav

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 9. 2014

vznik členství: 2. 4. 2003

vznik funkce: 2. 4. 2003

V závětří 36, Mnichovice, 251 64, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Schön

předseda představenstva

První vztah: 31. 5. 2014

vznik členství: 2. 4. 2003

vznik funkce: 2. 4. 2003

Heřmanova 1415/1, Praha, 170 00, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Jana Moravová

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 3. 2016 - Poslední vztah: 3. 1. 2020

vznik členství: 2. 1. 2016

zánik členství: 25. 8. 2019

vznik funkce: 4. 1. 2016

zánik funkce: 25. 8. 2019

Na Křížku 204, Ondřejov, 251 65, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

ing. Miroslav Schön

předseda představenstva

První vztah: 2. 4. 2003 - Poslední vztah: 31. 5. 2014

vznik členství: 2. 4. 2003

vznik funkce: 2. 4. 2003

Heřmanova 1415/1, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Ivan Drbohlav

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 4. 2003 - Poslední vztah: 12. 9. 2014

vznik členství: 2. 4. 2003

vznik funkce: 2. 4. 2003

V závětří 36, Mnichovice - Božkov, 251 64, Česká republika

Ing. Petr Just

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 4. 2003 - Poslední vztah: 14. 3. 2016

vznik členství: 2. 4. 2003

zánik členství: 23. 7. 2014

vznik funkce: 2. 4. 2003

zánik funkce: 23. 7. 2014

Anenská 274, Sázava, 285 06, Česká republika

Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně.

od 17. 10. 2014

Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, každý samostatně. podepisování jménem společnosti se děje tak, že k obchodní firmě připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva.

do 17. 10. 2014 od 2. 4. 2003

Další vztahy firmy MIVEP a.s.

Mountfield a.s.

První vztah: 14. 12. 2007

Mirošovická 697, Mnichovice, 251 64

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Slavomír Meduna

  člen dozorčí rady

  Dlouhá 132, Mikulovice, 530 02, Česká republika

 • Gabriel Cucor

  člen dozorčí rady

  Hornická 365, Chotěšov, 332 14, Česká republika

 • Ing. Aleš Hrouda

  předseda dozorčí rady

  Za Školkou 251, Struhařov, 251 64, Česká republika

 • Marcela Černá

  člen představenstva

  V závětří 58, Mnichovice, 251 64, Česká republika

 • Blanka Češpivová

  místopředseda představenstva

  Sokolovská 101/99, Praha, 186 00, Česká republika

 • Ing. Miroslav Schön

  místopředseda představenstva

  Heřmanova 1415/1, Praha, 170 00, Česká republika

Mountfield a.s.

První vztah: 6. 10. 2003 - Poslední vztah: 14. 12. 2007

Mirošovická 697, Mnichovice, 251 64

Akcionáři

Mountfield a.s., IČ: 25620991

Mirošovická, Česká republika, Mnichovice, 251 64

od 14. 12. 2007

Mountfield a.s., IČ: 25620991

Česká republika, Mnichovice, 251 64

do 14. 12. 2007 od 6. 10. 2003

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).