Hlavní navigace

Moravské železárny, a.s.

Firma Moravské železárny, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 731, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 69 024 010 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

47674865

Sídlo:

Řepčínská 35/86, Olomouc Řepčín, 779 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 1994

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

245 Slévárenství
2451 Výroba odlitků z litiny
255 Kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů&#59^ prášková metalurgie
25610 Povrchová úprava a zušlechťování kovů
25620 Obrábění
257 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
351 Výroba, přenos a rozvod elektřiny
352 Výroba plynu&#59^ rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
49 Pozemní a potrubní doprava
55 Ubytování
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
7120 Technické zkoušky a analýzy
71209 Ostatní technické zkoušky a analýzy
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
82110 Univerzální administrativní činnosti
829 Podpůrné činnosti pro podnikání j. n.
855 Ostatní vzdělávání

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 731, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Moravské železárny, a.s. od 3. 4. 2015

Obchodní firma

Moravské železárny, a.s. do 3. 4. 2015 od 1. 1. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 1994

adresa

Řepčínská 35/86
Olomouc 77900 od 21. 11. 2016

adresa

Řepčínská 35/86
Olomouc 77911 do 21. 11. 2016 od 17. 6. 2003

adresa

Řepčínská 86
Olomouc 77900 do 20. 2. 2002 od 1. 1. 1994

Předmět podnikání

kovářství, podkovářství od 19. 12. 2013

zámečnictví, nástrojářství od 19. 12. 2013

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 19. 12. 2013

slévárenství, modelářství od 19. 12. 2013

obráběčství od 19. 12. 2013

galvanizérství, smaltérství od 19. 12. 2013

distribuce elektřiny a plynu od 29. 9. 2005

obchod s elektřinou a plynem od 29. 9. 2005

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 29. 9. 2005

činnosti technických poradců v oblasti ekologie do 19. 12. 2013 od 29. 9. 2005

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 19. 12. 2013 od 29. 9. 2005

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 19. 12. 2013 od 29. 9. 2005

testování, měření a analýzy do 19. 12. 2013 od 29. 9. 2005

galvanizáterství do 19. 12. 2013 od 16. 12. 1998

zprostředkovatelská činnost do 19. 12. 2013 od 16. 12. 1998

provozování drah s vyjímkou celostátních (par. 3 odst. 2 písm. g živn. zák.) do 19. 12. 2013 od 20. 9. 1994

kovářství do 19. 12. 2013 od 1. 1. 1994

zámečnictví do 19. 12. 2013 od 1. 1. 1994

výroba nástrojů do 19. 12. 2013 od 1. 1. 1994

broušení a leštění kovů do 19. 12. 2013 od 1. 1. 1994

slévání železných i neželezných obecných kovů do 19. 12. 2013 od 1. 1. 1994

kovoobrábění do 19. 12. 2013 od 1. 1. 1994

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 19. 12. 2013 od 1. 1. 1994

ubytovací služby do 19. 12. 2013 od 1. 1. 1994

organizování výchovně vzdělávací činnosti do 19. 12. 2013 od 1. 1. 1994

Ostatní skutečnosti

Mimořádná valná hromada společnosti Moravské železárny, a.s. konaná dne 20. října 2006 přijala následující usnesení: do 24. 1. 2007 od 1. 11. 2006

Hlavním akcionářem společnosti Moravské železárny, a.s. se sídlem Řepčínská 35/86, 779 11 Olomouc, IČ: 47674865, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 731 (dále "Společnost"), je společnost ARCADA Capital, a.s., se sídlem Štefánikova 849/21, 602 00 Brno, IČ 26943981, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4231 (dále jen "ARCADA Capital" nebo "hlavní akcionář"). Skutečnost, že ARCADA Capital, a.s. je hlavním akcionářem podle § 183i odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění (dále jen "obchodní zákoník"), vyplývá z toho, že: do 24. 1. 2007 od 1. 11. 2006

a) základní kapitál Společnosti Moravské železárny, a.s. zapsaný v obchodním rejstříku činí 69,024.010,-Kč (slovy: šedesát devět milionů dvacet čtyři tisíc deset korun českých), b) z předávacího protokolu ze dne 28.3.2006 plyne, že v rámci výměny akcií společnosti v návaznosti na snížení základního kapitálu společnosti, bylo obchodníkem s cennými papíry - společností EFEKTA CONSULTING, a.s. - pověřeným výměnou akcií, vydáno spol ečnosti ARCADA Capital, a.s. celkem 227010 ks (slovy: dvě stě dvacet sedm tisíc deset kusů) akcií společnosti v nominální hodnotě 24,971.100,-Kč (slovy: dvacet čtyři milionů devět set sedmdesát jedna tisíc jedno sto korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu Společnosti o velikosti cca 36,177 % (slovy: třicet šest celých sto sedmdesát sedm tisícin procenta). Nabytí těchto akcií doložila společnost ARCADA Capital, a.s. dvěma písemnými kupními smlouvami. do 24. 1. 2007 od 1. 11. 2006

c) z písemného protokolu JUDr. Lubomíra Miky, notáře v Brně, ze dne 26.6.2006 plyne, že v rámci svěřenecké smlouvy uvedený notář vydal kupující společnosti ARCADA Capital, a.s. celkem 346768 ks (slovy: tři sta čtyřicet šest tisíc sedm set šedesát osm kus ů) akcií emitovaných společností znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 110,-Kč (slovy: jedno sto deset korun českých), s celkovou jmenovitou hodnotou všech uvedených akcií 38,144.480,-Kč (slovy: třicet osm milionů jedno sto čtyřicet čtyři tisíc čtyři sta osmdesát korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu společnosti o velikosti cca 55,262 % (slovy: padesát pět celých dvě stě šedesát dva tisícin procenta). Nabytí těchto akcií doložila společnost ARCADA Cap ital, a.s. písemnou kupní smlouvou do 24. 1. 2007 od 1. 11. 2006

d) podle zápisu z řádné valné hromady Společnosti konané 30.6.2006 a listiny přítomných akcionářů na této valné hromadě plyne, že společnost ARCADA Capital, a.s. předložila 573778 ks (slovy: pět set sedmdesát tři tisíc sedm set sedmdesát osm kusů) akcií s polečnosti znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 110,-Kč (slovy: jedno sto deset korun českých), s celkovou jmenovitou hodnotou všech uvedených akcií 63,115.850,-Kč (slovy: šedesát tři milionů jedno sto patnáct tisíc osm set padesát korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu společnosti o velikosti cca 91,44 % (slovy: devadesát jedna celých čtyřicet čtyři setin procenta), do 24. 1. 2007 od 1. 11. 2006

e) z čestného prohlášení společnosti ARCADA Capital, a.s. ze dne 29.7.2006 plyne, že společnost ARCADA Capital a.s. vlastní 573778 ks (slovy: pět set sedmdesát tři tisíc sedm set sedmdesát osm kusů) akcií společnosti znějících na majitele v listinné podob ě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 110,-Kč (slovy: jedno sto deset korun českých), s celkovou jmenovitou hodnotou všech uvedených akcií 63,115.850,-Kč (slovy: šedesát tři milionů jedno sto patnáct tisíc osm set padesát korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu Společnosti o velikosti cca 91,44% (slovy: devadesát jedna celých čtyřicet čtyři setin procenta). do 24. 1. 2007 od 1. 11. 2006

Společnost ARCADA Capital, a.s. tak vlastní 573778 ks (slovy: pět set sedmdesát tři tisíc sedm set sedmdesát osm kusů) kmenových akcií společnosti znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie 110,- Kč (slovy: jedno sto deset korun českých), s celkovou jmenovitou hodnotou všech uvedených akcií 63,115.850,- Kč (slovy: šedesát tři milionů jedno sto patnáct tisíc osm set padesát korun českých), což odpovídá podílu na základním kapitálu společnosti i hlasovacích právech společno sti ve výši cca 91,44 % (slovy: devadesát jedna celých čtyřicet čtyři setin procenta), a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo podle § 183i a následujících obchodního zákoníku, v platném znění. Konstatuje se, že hlavní akcionář - společnost ARCADA Capital, a.s., doložil potvrzením obchodníka s cennými papíry EFEKTA CONSULTING, a.s. se sídlem Brno, Erbenova 312/1, PSČ: 602 00, IČ: 60717068, o předání finančních prostředků potřebných k výplatě pro tiplnění za přecházející akcie společnosti před konáním valné hromady. Vlastnické právo ke všem kmenovým akciím znějících na majitele v listinné podobě emitovaných společností Moravské železárny, a.s., které jsou ve vlastnictví jiných osob než hlavního akcionáře (dále jen "akcie menšinových akcionářů"), přechází podle § 18 3i a násl. obchodního zákoníku na společnost ARCADA Capital, a.s., se sídlem Štefánikova 849/21, 602 00 Brno, IČ 26943981, tedy na hlavního akcionáře. Vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů společnosti Moravské železárny, a.s. přejde na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. Na hlavního akcionáře ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku b udou osoby odlišné od hlavního akcionáře. Protiplnění, které je hlavní akcionář povinen poskytnout oprávněným osobám v souladu s obchodním zákoníkem v návaznosti na přechod akcií menšinových akcionářů na hlavního akcionáře podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku, činí 34,87 Kč (slovy: třicet čt yři korun českých, osmdesát sedm haléřů) za jednu (1) takovouto akcii menšinového akcionáře (dále jen "protiplnění"). do 24. 1. 2007 od 1. 11. 2006

Přiměřenost výše a hodnoty protiplnění byla doložena znaleckým posudkem č. 49-1/2006 ze dne 26.6.2006 (dále jen "znalecký posudek"). Tento znalecký posudek byl vypracován společností (znaleckým ústavem) TACOMA Consulting a.s., IČ:63998581, se sídlem Praha 1, Bredovský dvůr, Olivová 4, PSČ 110 00. Pro stanovení hodnoty protiplnění za akcie společnosti byla ve znaleckém posudku použita majetková metoda likvidační hodnoty. Česká národní banka vyslovila a udělila předchozí souhlas s přijetím tohoto usnesení valné hromady společnosti Moravské železárny a.s. o přechodu ostatních účastnických cenných papírů této společnosti na hlavního akcionáře společnosti, a to za protiplněn í ve výši 34,87 Kč (slovy: třicet čtyři korun českých, osmdesát sedm haléřů) za jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 110,- Kč (slovy: jedno sto deset korun českých), svým rozhodnutím ze dne 27.7.2006, č. j. 45/N/87/2006/3, které nabylo právní moci dn e 27.7.2006. Určuje se lhůta pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude oprávněným osobám poskytnuto ve lhůtě dvaceti (20) dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odstavec 2 obchodního zákoníku, to je poté, co dosavadní vlastníci předají akcie menšinových akcionářů společnosti. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie menšinových akcionářů provede obchodník s cennými papíry EFEKTA CONSULTING, a. s. se sídlem Brno, Erbenova 312/1, PSČ: 602 00, IČ: 60717068. Protiplnění bude zaplaceno v peněžité formě, a to buď bankovním převodem na bankovní účet oprávněné osoby, který uvede oprávněná osoba do protokolu o předání akcií společnosti Moravské železárny, a.s., nebo poštovní poukázkou na adresu oprávněné osoby, kt erou uvede oprávněná osoba do protokolu o předání akcií společnosti Moravské železárny, a.s.. Pokud bude prokázáno zastavení akcií společnosti, bude postupováno zejména v souladu s § 183l odst. 4 a § 183m odst. 4 obchodního zákoníku. do 24. 1. 2007 od 1. 11. 2006

Každý dosavadní vlastník akcií menšinových akcionářů emitovaných společností Moravské železárny, a.s., jejichž vlastnické právo přechází na hlavního akcionáře, je povinen předložit listinné akcie, resp. hromadné listiny nahrazující akcie společnosti Mora vské železárny a.s. do třiceti (30) dnů po přechodu vlastnického práva k akciím menšinových akcionářů společnosti Moravské železárny, a.s. Vlastníci akcií menšinových akcionářů mohou tyto své akcie předkládat v sídle společnosti Moravské železárny, a.s. - Řepčínská 35/86, 779 11 Olomouc, a to od úterý do čtvrtku od 9.00 hod do 15.00 hod. každý týden v rámci zákonných lhůt pro předání akcií menšinových akcionářů. Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti Moravské železárny, a.s. k tomu, aby učinilo všechny nezbytné kroky požadované obchodním zákoníkem a tímto usnesením valné hromady v rámci přechodu akcií menšinových akcionářů na hlavního akcionáře. V sídle společnosti je pro akcionáře společnosti zpřístupněn, v souladu s § 183i odst. 2 obchodního zákoníku, k nahlédnutí v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hodin notářský zápis ze dne 20.10.2006 obsahující výše uvedené usnesení mimořádné valné hromady společnosti. do 24. 1. 2007 od 1. 11. 2006

Mimořádná valná hromada konaná dne 2.11.2005 přijala následující usnesení: do 23. 12. 2005 od 12. 12. 2005

Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z částky 407.869.150,-Kč (slovy: čtyři sta sedm milionů osm set šedesát devět tisíc jedno sto padesát korun českých) o částku ve výši 338.845.140,-Kč (slovy: tři sta třicet osm milionů osm set čtyřicet pět tisíc jedno sto čtyřicet korun českých) na výslednou výši základního kapitálu 69.024.010,-Kč (slovy: šedesát devět milionů dvacet čtyři tisíc deset korun českých) za účelem úhrady ztráty a převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí z tráty. Důvodem snížení základního kapitálu je (a) úhrada ztráty, kdy na úhradu ztráty bude použita částka 334.700.000,-Kč (slovy: tři sta třicet čtyři milionů sedm set tisíc korun českých) v rámci navrhovaného snížení základního kapitálu, a dále (b) převo d do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty, kdy do rezervního fondu bude na úhradu budoucí ztráty převedena částka 4.145.140,-Kč (slovy: čtyři miliony jedno sto čtyřicet pět tisíc jedno sto čtyřicet korun českých) v rámci navrhovaného snížení základní ho kapitálu. Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty 650,-Kč (slovy: šest set padesát korun českých) na jednu akcii na výslednou jmenovitou hodnotu 110,-Kč (slovy: jedno sto deset korun českých) na jednu akcii. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku představenstvo bez zbytečného odkladu vyzve akcionáře k předložení akcií ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů ode dne uveřejnění výzvy. do 23. 12. 2005 od 12. 12. 2005

Exekuce, nařízená usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 1.12.2003, č.j. 51 Nc 4193/2003-13, byla ukončena z důvodu vymožení pohledávky. do 1. 2. 2005 od 1. 2. 2005

Exekuce, nařízená Okresním soudem v Olomouci č.j. 50 Nc 4056/2004-9 ze dne 29.1.2004, byla ukončena z důvodu vymožení pohledávky. do 26. 11. 2004 od 26. 11. 2004

Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 17.6.2004, č.j. 51 Nc 4799/2004-5 nařídil soud exekuci podle vykonatelného platebního rozkazu Krajského soudu v Ostravě, ze dne 26.7.1996, č.j. 11 Cm 799/95, na majetek povinného Moravské železárny, a.s. se sídl em Řepčínská 35/836, 779 11 Olomouc, k uspokojení pohledávky oprávněného EUTECH akciová společnost, se sídlem Nádražní 1/1617, 785 01 Šternberk, ve výši 52.800,- Kč s přísl. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Jitka Studená, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Přerov, Palackého 46. do 6. 12. 2004 od 15. 10. 2004

Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 29.1.2004, č.j. 50 Nc 4056/2004-9, nařídil soud exekuci podle vykonatelného exekučního titulu: platebního výměru Vojenské zdravotní pojišťovny ČR ze dne 11.9.2003, č.j. 030573502/03-10, na majetek povinného Mora vské železárny a.s. Řepčínská 86, 779 00 Olomouc, k uspokojení pohledávky oprávněného Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9, ve výši 5.172.076,- Kč s přísl. Provedením exekuce je pověřen Mgr. Ing. Radim Opletal, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Olomouc, Pavelčákova 14. do 26. 11. 2004 od 23. 7. 2004

Usnesením Okresního soudu v Olomouci ze dne 1.12.2003, č.j. 51 Nc 4193/2003-13, nařídil soud exekuci podle vykonatelného platebního výměru Vojenské zdravotní pojišťovny ČR ze dne 12.4.2000, č.j. Sb. 50/2-99/99-SŘ, na majetek povinného, k uspokojení pohle dávky oprávněného Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, se sídlem Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9, ve výši 1.306.125,- Kč s přísl. Provedením exekuce je pověřen Mgr. Ing. Radim Opletal, soudní exekutor Exekutorského úřadu se sídlem Olomouc, Pavelčákova 14. do 1. 2. 2005 od 15. 3. 2004

Zápis usnesení mimořádné valné hromady navrhovatele ze dne 29.6.1999 ve znění usnesení řádné valné hromady navrhovatele ze dne 9.7.1999 o snížení základního jmění: do 23. 12. 2005 od 1. 9. 1999

Valná hromada společnosti snižuje z důvodu úhrady ztrát předchozích let (§ 216a odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku) a z důvodu převodu do rezervního fondu na úhradu případných budoucích ztrát ( § 216a odst. 1 písm. c) obchodního zákoníku) dosud zapsané základní jmění 627,491.000,-Kč o 35 %, t.j. o částku 219,621.850,-Kč na nové základní jmění 407,869.150,-Kč. Základní jmění se snižuje snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti ze jmenovité hodnoty 1.000,-Kč na novou jmenovitou hodnotu 650,-Kč. do 23. 12. 2005 od 1. 9. 1999

Údaje o založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42. od 1. 1. 1994

Kapitál

Základní kapitál

vklad 69 024 010 Kč

od 23. 12. 2005

Základní kapitál

vklad 407 869 150 Kč

do 23. 12. 2005 od 24. 10. 2000

Základní kapitál

vklad 407 869 150 Kč

do 24. 10. 2000 od 25. 1. 2000

Základní kapitál

vklad 627 491 000 Kč

do 25. 1. 2000 od 1. 1. 1994
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 110 Kč, počet: 627 491 od 3. 4. 2015
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 110 Kč, počet: 627 491 do 3. 4. 2015 od 23. 12. 2005
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 650 Kč, počet: 627 491 do 23. 12. 2005 od 12. 10. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 650 Kč, počet: 627 491 do 12. 10. 2002 od 25. 1. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 627 491 do 25. 1. 2000 od 11. 4. 1995
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 28 865 do 11. 4. 1995 od 1. 3. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 28 865 do 1. 3. 1994 od 1. 1. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 598 626 do 11. 4. 1995 od 1. 1. 1994

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Peter Varga

Předseda představenstva

První vztah: 27. 8. 2016

vznik členství: 22. 7. 2016

vznik funkce: 22. 7. 2016

Bratislavská 6465/10, Prešov, 080 01, Slovenská republika

Mgr. Martin Michelčík

Člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 16. 6. 2016

Tatranská Lomnica 297, Tatranská Lomnica, 059 60, Slovenská republika

Historické vztahy

Mgr. Adrián Lukáč

Předseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2016 - Poslední vztah: 27. 8. 2016

vznik členství: 16. 6. 2014

zánik členství: 21. 7. 2016

vznik funkce: 16. 6. 2016

zánik funkce: 21. 7. 2016

Na Rúrkach 6203/50, Prešov, 080 01, Slovenská republika

Adrián Lukáč

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 16. 6. 2014

Na Rúrkach 6203/50, Prešov, 080 01, Slovenská republika

Richard Bartoš

předseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 2. 1. 2012

zánik členství: 15. 6. 2016

vznik funkce: 18. 3. 2014

zánik funkce: 15. 6. 2016

Humenská 332/31, Košice, 040 11, Slovenská republika

Richard Vaško

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2014 - Poslední vztah: 4. 11. 2014

vznik členství: 11. 3. 2014

zánik členství: 6. 6. 2014

vznik funkce: 18. 3. 2014

zánik funkce: 6. 6. 2014

Šidlovská 10A, Prešov, 080 01, Slovenská republika

Adrián Lukáč

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2014 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 11. 3. 2014

zánik členství: 16. 6. 2014

Na Rúrkach 6203/50, Prešov, 080 01, Slovenská republika

Richard Bartoš

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 2. 2012 - Poslední vztah: 26. 7. 2014

vznik členství: 2. 1. 2012

vznik funkce: 2. 1. 2012

zánik funkce: 18. 3. 2014

Košice, Humenská 31, 04011, Slovenská republika

Mgr. Michael Bártek

člen představenstva

První vztah: 27. 2. 2012 - Poslední vztah: 26. 7. 2014

vznik členství: 2. 1. 2012

zánik členství: 11. 3. 2014

Zahradníkova 824/28, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Alan Kačinetz

předseda představenstva

První vztah: 27. 2. 2012 - Poslední vztah: 26. 7. 2014

vznik členství: 2. 1. 2012

zánik členství: 11. 3. 2014

vznik funkce: 2. 1. 2012

zánik funkce: 11. 3. 2014

Na Topolce 917/22, Praha, 140 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Michael Bártek

člen představenstva

První vztah: 29. 9. 2005 - Poslední vztah: 27. 2. 2012

vznik členství: 17. 8. 2005

zánik členství: 2. 1. 2012

Zahradníkova 28, Brno, 602 00, Česká republika

Richard Bartoš

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2005 - Poslední vztah: 27. 2. 2012

vznik členství: 17. 8. 2005

zánik členství: 2. 1. 2012

vznik funkce: 17. 8. 2005

zánik funkce: 2. 1. 2012

Humenská 31, Košice, 040 11, Slovenská republika

Ing. Alan Kačinetz

předseda představenstva

První vztah: 29. 9. 2005 - Poslední vztah: 27. 2. 2012

vznik členství: 17. 8. 2005

zánik členství: 2. 1. 2012

vznik funkce: 17. 8. 2005

zánik funkce: 2. 1. 2012

Na Topolce 917/22, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Jaromír Parobek

člen představenstva

První vztah: 7. 4. 2005 - Poslední vztah: 29. 9. 2005

vznik členství: 28. 1. 2005

zánik členství: 10. 6. 2005

Vrchlického 2562/11, Kroměříž, Česká republika

Ing. Ladislav Torčík

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 8. 2004 - Poslední vztah: 29. 9. 2005

vznik členství: 30. 4. 2004

zánik členství: 25. 7. 2005

vznik funkce: 3. 5. 2004

zánik funkce: 25. 7. 2005

Wolkerova 1593, Frýdek, 738 01, Česká republika

Ing. Čeněk Merta

předseda představenstva

První vztah: 24. 8. 2004 - Poslední vztah: 29. 9. 2005

vznik členství: 17. 3. 2004

zánik členství: 25. 7. 2005

vznik funkce: 3. 5. 2004

zánik funkce: 25. 7. 2005

Kozlovice 467, 739 47, Česká republika

Ing. Milan Potyš

člen představenstva

První vztah: 24. 8. 2004 - Poslední vztah: 7. 4. 2005

vznik členství: 30. 4. 2004

zánik členství: 28. 1. 2005

Vrázova 1957/28, Ostrava 3, 703 00, Česká republika

Ing. Vladimír Ohlídal Csc.

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2003 - Poslední vztah: 24. 8. 2004

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 30. 4. 2004

Dudíkova 440, Rajhrad, 664 41, Česká republika

Ing. Jiří Tydlačka

člen představenstva

První vztah: 4. 12. 2003 - Poslední vztah: 24. 8. 2004

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 30. 4. 2004

Horní náměstí 27, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Jan Slunský

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 5. 2001 - Poslední vztah: 24. 8. 2004

zánik členství: 30. 4. 2004

vznik funkce: 1. 1. 2001

zánik funkce: 30. 4. 2004

Trusovická 650, Bohuňovice, 783 14, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Josef Vysloužil

člen představenstva

První vztah: 10. 5. 2001 - Poslední vztah: 4. 12. 2003

zánik členství: 27. 6. 2003

vznik funkce: 1. 1. 2001

Výmol 347, Bohuňovice, 783 14, Česká republika

Iveta Havlíková

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2000 - Poslední vztah: 4. 12. 2003

zánik členství: 27. 6. 2003

Meliorační 434, Horoměřice, 250 62, Česká republika

Ing. Jaroslav Kopper

člen představenstva

První vztah: 15. 11. 1999 - Poslední vztah: 15. 6. 2000

Zvoncovitá 1974, Praha 5, 155 00, Česká republika

Dr. Václav Pudil

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 1999 - Poslední vztah: 15. 6. 2000

Pšenčíkova 678, Praha 4, Česká republika

Ing. Jaromír Parobek

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 1998 - Poslední vztah: 24. 8. 2004

zánik členství: 29. 12. 2003

Vrchlického 2562, Kroměříž, 767 01, Česká republika

Ing. František Nebeský

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 1996 - Poslední vztah: 15. 6. 2000

Fričova 1240/97, Dobříš, 263 01, Česká republika

Bc. Jiří Nosál

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 1996 - Poslední vztah: 19. 4. 1999

Skořepka 7/422, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Stanislav Ryška

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 26. 11. 1996

Lubina 59, Kopřivnice, 742 21, Česká republika

Ing. Jiří Maixner

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 26. 11. 1996

Pouchovská 354, Hradec Králové, 500 00, Česká republika

Ing. Stanislav Bartoň

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 16. 12. 1998

Třebízského 661, Litovel, 784 01, Česká republika

Ing. Dalibor Hájek

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 1995 - Poslední vztah: 1. 9. 1999

Povelská 36, Olomouc-Nemilany, Česká republika

Ing. Vladimír Kovář

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 1995 - Poslední vztah: 15. 10. 1996

U Školek 962, Litomyšl, Česká republika

Ing. Tomáš Endl

předseda představenstva

První vztah: 20. 7. 1995 - Poslední vztah: 24. 8. 2004

zánik členství: 30. 4. 2004

zánik funkce: 30. 4. 2004

Pod kostelem 1, Olomouc, část Slavonín, Česká republika

Ing. Josef Vysloužil

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 7. 1995 - Poslední vztah: 10. 5. 2001

zánik funkce: 1. 1. 2001

Výmol 347, Bohuňovice, Česká republika

Ing. Jan Slunský

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 1995 - Poslední vztah: 10. 5. 2001

zánik funkce: 1. 1. 2001

Trusovická 650, Bohuňovice, Česká republika

Ing. Tomáš Endl

člen představenstva

První vztah: 11. 4. 1995 - Poslední vztah: 20. 7. 1995

Pod kostelem 1, Olomouc, část Slavonín, Česká republika

Ing. Josef Vysloužil

předseda představenstva

První vztah: 1. 3. 1994 - Poslední vztah: 20. 7. 1995

Výmol 347, Bohuňovice, Česká republika

Ing. Petr Mach

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 3. 1994 - Poslední vztah: 20. 7. 1995

Družstevní 254, Třemošnice, Česká republika

Ing. Stanislav Bartoň

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 20. 7. 1995

Třebízského 661, Litovel, Česká republika

PhDr. Jana Zárubová

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 20. 7. 1995

Jungmannova 1, Olomouc, Česká republika

Ing. Zdeněk Herzán

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 11. 4. 1995

Werichova 29, Olomouc, Česká republika

Ing. Petr Mach

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 1. 3. 1994

Družstevní 251, Třemošnice, Česká republika

Ing. Josef Vysloužil

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 1. 3. 1994

Výmol 347, Bohuňovice, Česká republika

Společnost zastupuje navenek předseda představenstva samostatně s výjimkou případů uvedených dále, kdy společnost navenek zastupují společně dva členové představenstva nebo dvěma členy představenstva písemně pověřený člen představenstva: (a) nakládání s nemovitostmi ve vlastnictví společnosti ve věcech jejich zcizení, nákupu, zatěžování právy třetích osob, nájmů či podnájmů, (b) zcizování a nákupu akcií a podílů v obchodních společnostech, (c) výkonu akcionářských práv a práv majitele obchodního podílu v dceřiných společnostech, (d) uzavírání smluv a listin týkajících se úvěrů, půjček a zástavních smluv, (e) poskytování záruk, vystavování, avalování, nabývání nebo převádění směnek, (f) sjednávání jakýchkoliv smluv mezi členy dozorčí rady nebo představenstva společnosti nebo osobami blízkými jim na straně jedné a společností na straně druhé, (g) činění jakýchkoliv právních úkonů (zejména nakládání s majetkem, zatěžování majetku právy třetích osob, uzavírání smluv), jejichž předmětem (v každém jednotlivém případu) je hodnota či plnění vyšší jak 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) .

od 3. 4. 2015

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná navenek předseda představenstva samostatně s výjimkou případů uvedených dále, kdy jménem společnosti navenek jednají společně dva členové představenstva nebo dvěma členy představenstva písemně pověřený člen představenstva: (a) nakládání s nemovitostmi ve vlastictví společnosti ve věcech jejich zcizení, nákupu, zatěžování právy třetích osob, nájmů či podnájmů, (b) zcizování a nákupu akcií a podílů v obchodních společnostech, (c) výkonu akcionářských práv a práv majitele obchodního podílu v dceřiných společnostech, (d) uzavírání smluv a listin týkajících se úvěrů, půjček a zástavních smluv, (e)poskytování záruk, vystavování, avalování, nabývání nebo převádění směnek, (f) sjednávání jakýchkoliv smluv mezi členy dozorčí rady nebo představenstva společnosti nebo osobami blízkými jim na straně jedné a společností na straně druhé, (g) činění jakýchkoliv právních úkonů (zejména nakládání s majetkem, zatěžování majetku právy třetích osob, uzavírání smluv), jejichž předmětem (v každém jednotlivém případu) je hodnota či plnění vyšší jak 1.000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) .

do 3. 4. 2015 od 27. 2. 2012

Jednání: Za společnost jedná a tuto vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu zastupuje představenstvo a to jeho jménem předseda, nebo samostatně kterýkoliv člen představenstva.

do 27. 2. 2012 od 20. 7. 1995

Jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 20. 7. 1995 od 1. 3. 1994

Jednání: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 1. 3. 1994 od 1. 1. 1994

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

PaedDr. Ivana Pančáková

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 16. 6. 2016

Mukačevská 4802/7, Prešov, 080 01, Slovenská republika

Historické vztahy

Miroslav Lukáč

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 3. 4. 2015

vznik členství: 16. 6. 2014

zánik členství: 20. 3. 2015

Wolkerova 2, Prešov, 080 01, Slovenská republika

Petr Kalivoda

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2014 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 19. 3. 2014

zánik členství: 16. 6. 2014

Vokovická 685/14, Praha 6, 160 00, Česká republika

Miroslav Lukáč

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2014 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

vznik členství: 19. 3. 2014

zánik členství: 16. 6. 2014

Wolkerova 2, Prešov, 080 01, Slovenská republika

Radek Halama

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2012 - Poslední vztah: 26. 7. 2014

vznik členství: 2. 1. 2012

zánik členství: 19. 3. 2014

Smetanova 422, Votice, 259 01, Česká republika

Ing. Petr Kalivoda

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2012 - Poslední vztah: 26. 7. 2014

vznik členství: 2. 1. 2012

zánik členství: 19. 3. 2014

vznik funkce: 2. 1. 2012

zánik funkce: 19. 3. 2014

Vokovická 685/14, Praha, 160 00, Česká republika

Jan Pařík

předseda

První vztah: 29. 9. 2005 - Poslední vztah: 27. 2. 2012

vznik členství: 17. 8. 2005

zánik členství: 2. 1. 2012

vznik funkce: 17. 8. 2005

zánik funkce: 2. 1. 2012

Morseova 138, Praha 10, 109 00, Česká republika

Radek Halama

člen

První vztah: 29. 9. 2005 - Poslední vztah: 27. 2. 2012

vznik členství: 17. 8. 2005

zánik členství: 2. 1. 2012

Smetanova 422, Votice, 259 01, Česká republika

Ing. Jiří Tydlačka

místopředseda

První vztah: 24. 8. 2004 - Poslední vztah: 29. 9. 2005

vznik členství: 30. 4. 2004

zánik členství: 17. 8. 2005

vznik funkce: 30. 4. 2004

zánik funkce: 17. 8. 2005

Horní náměstí 27, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Tomáš Endl

předseda

První vztah: 24. 8. 2004 - Poslední vztah: 29. 9. 2005

vznik členství: 30. 4. 2004

zánik členství: 17. 8. 2005

vznik funkce: 30. 4. 2004

zánik funkce: 17. 8. 2005

Pod kostelem 1, Olomouc, 783 01, Česká republika

Walter Ludwig

člen

První vztah: 24. 8. 2004 - Poslední vztah: 29. 9. 2005

vznik členství: 30. 4. 2004

zánik členství: 17. 8. 2005

Trusovická 651, Bohuňovice, 783 14, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  LPG Moravia SE

  Biskupský dvůr 2095/8, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Ing. Vladimír Ohlídal Csc.

místopředseda

První vztah: 24. 8. 2004 - Poslední vztah: 29. 9. 2005

vznik členství: 30. 4. 2004

zánik členství: 17. 8. 2005

vznik funkce: 4. 6. 2004

zánik funkce: 17. 8. 2005

Dudíkova 440, Rajhrad, 664 41, Česká republika

RNDr. Pavel Mošna CSc.

předseda

První vztah: 4. 12. 2003 - Poslední vztah: 24. 8. 2004

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 30. 4. 2004

vznik funkce: 27. 6. 2003

zánik funkce: 30. 4. 2004

Turgeněvova 2, Brno, 618 00, Česká republika

Ing. Jiří Tydlačka

předseda

První vztah: 17. 6. 2003 - Poslední vztah: 4. 12. 2003

vznik členství: 24. 7. 2002

zánik členství: 27. 6. 2003

vznik funkce: 30. 9. 2002

zánik funkce: 27. 6. 2003

Horní náměstí 27, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Vladimír Ohlídal

místopředseda

První vztah: 17. 6. 2003 - Poslední vztah: 4. 12. 2003

vznik členství: 21. 10. 2002

zánik členství: 27. 6. 2003

vznik funkce: 30. 9. 2002

zánik funkce: 27. 6. 2003

Dudíkova 440, Rajhrad, 664 41, Česká republika

Ing. Vladimír Ohlídal

člen

První vztah: 4. 12. 2002 - Poslední vztah: 17. 6. 2003

vznik členství: 21. 10. 2002

Dudíkova 440, Rajhrad, 664 41, Česká republika

Ing. Jiří Tydlačka

člen

První vztah: 4. 12. 2002 - Poslední vztah: 17. 6. 2003

vznik členství: 24. 7. 2002

Horní náměstí 27, Olomouc, 772 00, Česká republika

Zdenka Čechová

člen

První vztah: 20. 2. 2002 - Poslední vztah: 29. 9. 2005

vznik členství: 31. 5. 2001

zánik členství: 16. 8. 2005

Božetěchova 4, Olomouc, Česká republika

Ing. Hana Slunská

člen

První vztah: 24. 10. 2000 - Poslední vztah: 24. 8. 2004

zánik členství: 30. 4. 2004

Trusovická 650, Bohuňovice, 783 14, Česká republika

Radovan Vítek

předseda

První vztah: 24. 10. 2000 - Poslední vztah: 4. 12. 2002

zánik členství: 24. 7. 2002

zánik funkce: 24. 7. 2002

Minská 41, Brno, 600 00, Česká republika

RNDr. Ondřej Dvořák

místopředseda

První vztah: 24. 10. 2000 - Poslední vztah: 4. 12. 2002

zánik členství: 24. 7. 2002

zánik funkce: 24. 7. 2002

Kropáčova 559, Praha 4, 140 00, Česká republika

Doc.Dr. Oldřich Chronc CSc.

předseda

První vztah: 15. 6. 2000 - Poslední vztah: 24. 10. 2000

Bělehradská 47, Praha 2, 122 00, Česká republika

Ing. Josef Homola

místopředseda

První vztah: 15. 6. 2000 - Poslední vztah: 24. 10. 2000

Pod Haldou 454, Příbram VII, 261 02, Česká republika

JUDr. Viera Endlová

člen

První vztah: 15. 11. 1999 - Poslední vztah: 24. 8. 2004

zánik členství: 30. 4. 2004

Pod kostelem 2, Olomouc, část Slavonín, 783 01, Česká republika

Ing. Jaromír Komárek

člen

První vztah: 16. 12. 1998 - Poslední vztah: 15. 6. 2000

Sosnovecká 581/8, Praha 8, 182 00, Česká republika

doc.Dr. Oldřich Chronc CSc.

místopředseda

První vztah: 16. 12. 1998 - Poslední vztah: 15. 6. 2000

Bělehradská 47, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Josef Homola

předseda

První vztah: 16. 12. 1998 - Poslední vztah: 15. 6. 2000

Pod Haldou 454, Příbram VII, 261 02, Česká republika

Ing. Josef Homola

místopředseda

První vztah: 31. 8. 1998 - Poslední vztah: 16. 12. 1998

Pod haldou 454, Příbram VII, 261 03, Česká republika

Ing. Jiří Maixner

člen

První vztah: 26. 11. 1996 - Poslední vztah: 26. 11. 1996

Pouchovská 354, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Jiří Marek

člen

První vztah: 26. 11. 1996 - Poslední vztah: 20. 2. 2002

zánik členství: 31. 5. 2001

Otakara Jeremiáše 2, Olomouc, Česká republika

Ing. Jiří Maixner

člen

První vztah: 26. 11. 1996 - Poslední vztah: 16. 12. 1998

bří Štefanů 499, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Vladimír Kovář

člen

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 26. 11. 1996

U Školek 962, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Dr. Ing. Jiří Dvořák

předseda

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 16. 12. 1998

sídliště Vajgar 600/III, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Ing. Karel Červinský

místopředseda

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 31. 8. 1998

Drtinova 22, Praha 5, 150 00, Česká republika

JUDr. Viera Absolonová

člen

První vztah: 15. 10. 1996 - Poslední vztah: 15. 11. 1999

Pod kostelem 2, Olomouc, část Slavonín, 783 01, Česká republika

Jaroslav Dostál

člen

První vztah: 20. 7. 1995 - Poslední vztah: 20. 7. 2016

zánik členství: 26. 9. 2006

Náklo 332, Česká republika

Jiří Hladík

člen

První vztah: 20. 7. 1995 - Poslední vztah: 26. 11. 1996

Trnkova 8, Olomouc, Česká republika

Jiří Maixner

člen

První vztah: 20. 7. 1995 - Poslední vztah: 15. 10. 1996

Pouchovská 354, Hradec Králové, Česká republika

Ing. Jindřich Král

předseda

První vztah: 20. 7. 1995 - Poslední vztah: 15. 10. 1996

Trnkova 37, Olomouc, Česká republika

Ing. Jaromír Gajda

člen

První vztah: 20. 7. 1995 - Poslední vztah: 15. 10. 1996

Lamblova 38, Olomouc, Česká republika

Ing. František Vlastník

místopředseda

První vztah: 20. 7. 1995 - Poslední vztah: 15. 10. 1996

Mostek 150, Česká republika

Ing. Jiří Hladík

člen

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 20. 7. 1995

Trnkova 8, Olomouc, Česká republika

Ing. Ludmila Klapilová

člen

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 20. 7. 1995

Karafiátová 4, Olomouc, Česká republika

Ing. Renát Šanko

člen

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 20. 7. 1995

Katovická 403, Praha 8 - Bohnice, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Richard Bartoš

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 2. 2012 - Poslední vztah: 26. 7. 2014

vznik členství: 2. 1. 2012

vznik funkce: 2. 1. 2012

zánik funkce: 18. 3. 2014

Košice, Humenská 31, 04011, Slovenská republika

Další vztahy firmy Moravské železárny, a.s.

Historické vztahy

Richard Bartoš

První vztah: 29. 7. 2005 - Poslední vztah: 29. 9. 2005

Humenská 31, Košice, 040 11, Slovenská republika

Ing. Alan Kačinetz

První vztah: 29. 7. 2005 - Poslední vztah: 29. 9. 2005

Na Topolce 917/22, Praha 4, 140 00, Česká republika

ARCADA Capital, a.s.

První vztah: 11. 12. 2013 - Poslední vztah: 3. 4. 2015

Českobratrská 230/26, Ostrava Moravská Ostrava, 702 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • MVDr. Martin Čičvák

  předseda představenstva

  85, Rokytov pri Humennom, 067 13, Slovenská republika

 • Igor Orlov

  člen dozorčí rady

  ul. Kravchenka 129, PSČ 083 34, Sulymivka, Ukrajina

 • Serhii Pavlov

  člen představenstva

  ul. Vasylkivska 122, Borova, 085 20, Ukrajina

ARCADA Capital, a.s.

První vztah: 24. 1. 2007 - Poslední vztah: 11. 12. 2013

Českobratrská 230/26, Ostrava Moravská Ostrava, 702 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • MVDr. Martin Čičvák

  předseda představenstva

  85, Rokytov pri Humennom, 067 13, Slovenská republika

 • Igor Orlov

  člen dozorčí rady

  ul. Kravchenka 129, PSČ 083 34, Sulymivka, Ukrajina

 • Serhii Pavlov

  člen představenstva

  ul. Vasylkivska 122, Borova, 085 20, Ukrajina

Akcionáři

ARCADA Capital, a.s., IČ: 26943981

Příkop 843/4, Česká republika, Brno, 602 00

do 3. 4. 2015 od 11. 12. 2013

ARCADA Capital, a.s., IČ: 26943981

Štefánikova, Česká republika, Brno, 602 00

do 11. 12. 2013 od 24. 1. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 9. 12. 1993

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 25. 10. 2004
Galvanizérství, smaltérství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 9. 1998
Přerušeno od 26. 8. 2008
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • zprostředkovatelská činnost
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • ubytovací služby
 • Činnost technických poradců v oblasti ekologie
 • Testování, měření a analýzy
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
 • organizování výchovně vzdělávací činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 1. 1994
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 12. 1993
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 12. 1993
Slévárenství, modelářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 12. 1993
Kovářství, podkovářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 12. 1993

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).