Hlavní navigace

MY DVA holding a.s.

Firma MY DVA holding a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5422, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 10 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25676059

Sídlo:

Osadní 1053/28, Praha Holešovice (Praha 7), 170 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

24. 6. 1998

DIČ:

CZ25676059

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
2611 Výroba elektronických součástek
2630 Výroba komunikačních zařízení
31010 Výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů
3314 Opravy elektrických zařízení
43210 Elektrické instalace
43320 Truhlářské práce
4333 Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5422, Městský soud v Praze

Obchodní firma

MY DVA holding a.s. od 24. 6. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 24. 6. 1998

adresa

Osadní 1053/28
Praha 17000 od 9. 12. 2013

adresa

Jankovcova 53
Praha 7 17000 do 9. 12. 2013 od 11. 6. 2003

adresa

Korunovační 17
Praha 7 17000 do 11. 6. 2003 od 1. 11. 1999

adresa

Korunovační 17
Praha 7 do 1. 11. 1999 od 6. 10. 1999

adresa

V Štíhlách 1314/10
Praha 4 14000 do 6. 10. 1999 od 24. 6. 1998

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. od 14. 8. 2014

Truhlářství, podlahářství od 14. 8. 2014

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. od 14. 8. 2014

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení. od 14. 8. 2014

poskytování služeb osobního charakteru do 14. 8. 2014 od 16. 3. 2005

Truhlářství do 14. 8. 2014 od 11. 6. 2003

Výroba čalounických výrobků do 14. 8. 2014 od 11. 6. 2003

Návrhářská, designérská a aranžérská činnost do 14. 8. 2014 od 11. 6. 2003

Výroba kovového spotřebního zboží do 14. 8. 2014 od 11. 6. 2003

reklamní a propagační činnost do 14. 8. 2014 od 5. 4. 2001

návrhy interiérů a zpracování výkresové dokumentace jednotlivých zařizovacích předmětů kromě činností podle autorského práva do 14. 8. 2014 od 5. 4. 2001

poskytování software do 14. 8. 2014 od 5. 4. 2001

grafické práce pomocí výpočetní techniky do 14. 8. 2014 od 5. 4. 2001

inženýrská činnost ve výstavbě do 14. 8. 2014 od 5. 4. 2001

realitní činnost do 14. 8. 2014 od 5. 4. 2001

organizační zajištění veřejných soutěží do 14. 8. 2014 od 24. 6. 1998

poradenské služby v oblasti obchodu do 14. 8. 2014 od 24. 6. 1998

zprostředkovatelské služby v oblasti obchodu do 14. 8. 2014 od 24. 6. 1998

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma zboží uvedeného v příloze 1,2 a 3 cit.zákona) do 14. 8. 2014 od 24. 6. 1998

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 14. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 6. 1. 2017 od 14. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 6. 1. 2017 od 14. 8. 2014

Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti MY DVA holding, a.s., IČ. 25676059, se sídlem Praha 7, Korunovační 17, PSČ: 170 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka č. 5422.: Zvyšujeme základní kapitál společnosti za těchto podmínek a tímto způsobem: a) základní kapitál ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) má být zvýšen na 10.000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých), tedy o částku 9.000.000,- Kč (slovy: devětmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Základní kapitál bude zvýšen takto: 1. částkou ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) z vlastních zdrojů společnosti - nerozděleného zisku z minulých let ve výši 857.000,- Kč (slovy: osmsetpadesátsedmtisíc korun českých) plus části zisku za rok 2001 (slovy: dvatisíce jedna) do tohoto nerozděleného zisku převedené ve výši 143.000,- Kč (slovy: jednostočtyřicettčitisíce korun českých) - položka A. IV. 1. Řádek 076 účtové osnovy a část položky A. V. řádek 078 účtové osnovy. (Ověřený opis stanoviska auditora tvoří přílohu č. 3 tohoto notářského zápisu). Zvýšení bude provedeno tak, že společnost vydá nové akcie, a to 10 (slovy: deset) kusů kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Na zvýšení základního kapitálu se bude ve 100% (slovy: jednosto procent) výši podílet jediný akcionář společnosti - společnost MY DVA, s.r.o., IČ: 62618423. 2. částkou 8.000.000,- Kč (slovy: osmmilionů korun českých) upsáním nových akcií za těchto podmínek a tímto způsobem: a) počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: na navržené zvýšení základního kapitálu má být upsáno 80 kusů (slovy: osmdesát kusů) kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě, tj. 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých). Veškeré akcie budou znít na majitele, budou vydány v listinné podobě a nebudou veřejně obchodovatelné. Akcie budou upsány ve lhůtě do patnácti dnů od rozhodnutí jediného akcionáře v sídle společnosti, t.j. v kanceláři společnosti na adrese Praha 7, Korunovační 17, přičemž počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude oznámen písemně předem určeným zájemcům do patnácti dnů od rozhodnutí jediného akcionáře. b) vylučuje se přednostní právo jediného akcionáře k upsání akcií, c) všechny akcie, které mají být upsány na zvýšení základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí budou upsány předem určenými zájemci ve smlouvě o upsání akcií, ve smyslu ust. § 204 odst. (5) obchodního zákoníku, a to: - Miroslavem Pszczólkou, r.č. 46-12-03/490, bytem Tachov, Karolíny Světlé 664, který upíše 20 (slovy: dvacet kusů) kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), vydaných v listinné podobě, - Květou Pszczólkovou, r.č. 48-61-16/020, bytem Tachov, Karolíny Světlé 664, která upíše 6 (slovy: šest) kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), vydaných v listinné podobě, - Miroslavem Pszczólkou, r.č. 72-12-04/2299, bytem Tachov, Karolíny Světlé 664, který upíše 27 (slovy: dvacetsedm) kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), vydaných v listinné podobě, - Pavlem Pszczólkou, r.č. 74-06-22/2307, bytem Brno, Kristenova 2, který upíše 27 (slovy: dvacetsedm) kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), vydaných v listinné podobě, d) upisování akcií bude ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. e) připouští se možnost započtení těchto peněžitých pohledávek vůči výše uvedeným zájemcům vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií: a) pohledávky pana Miroslava Pszczólky, r.č. 46-12-03/490, bytem Tachov, Karolíny Světlé 664, ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých), b) pohledávky paní Květy Pszczólkové, r.č. 48-61-16/020, bytem Tachov, Karolíny Světlé 664, ve výši 600.000,- Kč (slovy: šestsettisíc korun českých), c) pohledávky pana Miroslava Pszczólky, r.č. 72-12-04/2299, bytem Tachov, Karolíny Světlé 664, ve výši 2.700.000,- Kč (slovy: dvamilionysedmsettisíc korun českých), d) pohledávky Pavla Pszczólky, r.č. 74-06-22/2307, bytem Brno, Kristenova 2, ve výši 2.700.000,- Kč (slovy: dvamilionysedmsettisíc korun českých). Existence uvedených pohledávek je potvrzena i auditorem Jiřinou Kuncovou, a to potvrzením ze dne 13.6.2002, který zároveň potvrzuje, že uvažovaná kapitalizace pohledávek ve výši celkem 8.000.000,- Kč (slovy: osmmilionů korun českých) je předmětnými pohledávkami zcela kryta. f) stanovují se tato pravidla pro uzavření smluv o započtení: 1. smlouvy o započtení budou uzavřeny mezi společností MY DVA holding a.s., IČ 25676059, se sídlem Praha 7, Korunovační 17, PSČ 170 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 2., vložka č. 5422, a těmito určenými zájemci: Miroslavem Pszczólkou, r.č. 46-12-03/490, bytem Tachov, Karolíny Světlé 664, Květou Pszczólkovou, r.č. 48-61-16/020, bytem Tachov, Karolíny Světlé 664, Miroslavem Pszczólkou, r.č. 72-12-04/2299, bytem Tachov, Hornická 1392 a Pavlem Pszczólkou, r.č. 74-06-22/2307, bytem Brno, Kristenova 2. 2. na splacení emisního kursu se připouští započtení pohledávek výše uvedených zájemců za společností MY DVA holding a.s., které vznikly z titulu neuhrazených půjček, které jsou notářským zápisem přesně specifikovány: a) pohledávky pana Miroslava Pszczólky, r.č. 46-12-03/490, bytem Tachov, Karolíny Světlé 664, ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých), ze smlouvy o půjčce ze dne 1.4.2000 (slovy: prvního dubna roku dvatisíce) na částku 275.000,- Kč (slovy dvěstěsedmdesátpěttisíc korun českých), smlouvy o půjčce ze dne 25.7.2000 (slovy: dvacátéhopatého července roku dvatisíce) na částku 300.000,- Kč (slovy: třistatisíc korun českých), smlouvy o půjčce ze dne 27.9.2000 (slovy: dvacátého-sedmého září roku dvatisíce) na částku 135.000,- Kč (slovy: jednostotřicetpěttisíc korun českých), smlouvy o půjčce ze dne 4.4.2001 (slovy: čtvrtého dubna roku dvatisícejedna) na částku 360.000,- Kč (slovy: třistašedesáttisíc korun českých), smlouvy o půjčce ze dne 26.4.2001 (slovy: dvacátéhošestého dubna roku dvatisícejedna) na částku 240.000,- Kč (slovy: dvěstěčtyřicettisíc korun českých) a smlouvy o půjčce ze dne 1.8.2001 (slovy: prvního srpna roku dvatisícejedna) na částku 700.000,- Kč (slovy: sedmsettisíc korun českých), b) pohledávky paní Květy Pszczólkové, r.č. 48-61-16/020, bytem Tachov, Karoliny Světlé 664, ve výši 600.000,- Kč (slovy: šestsettisíc korun českých), ze smlouvy o půjčce ze dne 4.5.2001 (slovy: čtvrtého května roka dvatisícejedna) 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) a smlouvy o půjčce ze dne 8.10.2001 (slovy: osmého října roku dvatisícejedna) na částku 600.000,- Kč (slovy: šestsettisíc korun českých), c) pohledávky pana Miroslava Pszczólky, r.č. 72-12-04/2299, bytem Tachov, Karolíny Světlé 664, ve výši 2.700.000,- Kč (slovy: dvamilionysedmsettisíc korun českých), ze smlouvy o půjčce ze dne 15.8.2000 (slovy: patnáctého srpna roku dvatisíce) na částku 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), smlouvy o půjčce ze dne 27.10.2000 (slovy: dvacátéhosedmého října roku dvatisíce) na částku 600.000,- Kč (slovy: šestsettisíc korun českých), smlouvy o půjčce ze dne 30.4.2001 (slovy: třicátého dubna roku dvatisícejedna) na částku 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých), smlouvy o půjčce ze dne 14.9.2001 (slovy: čtrnáctého září roku dvatisícejedna) na částku 600.000,- Kč (slovy: šestsettisíc korun českých) a smlouvy o půjčce ze dne 27.12.2001 (slovy: dvacátéhosedmého prosince roku dvatisícejedna) na částku 500.000,- Kč (slovy: pětsetisíc korun českých), d) pohledávky Pavla Pszczólky, r.č. 74-06-22/2307, bytem Brno, Kristenova 2, ve výši 2.700.000,- Kč (slovy: dvamilionysedmsettisíc korun českých), ze smlouvy o půjčce ze dne 5.1.2001 na částku 700.000,- Kč (slovy: sedmsettisíc korun českých), ze smlouvy o půjčce ze dne 7.6.2001 (slovy: sedmého června roku dvatisícejedna) na částku 700.000,- Kč (slovy: sedmsettisíc korun českých) a smlouvy o půjčce ze dne 14.12.2001 (slovy: čtrnáctého prosince roku dvatisícejedna) na částku 1.800.000,- Kč (slovy: jedenmilion-osmsettisíc korun českých). 3. návrh dohody o započtení předloží v písemné podobě označení zájemci, a to ve lhůtě určené pro upsání akcií. Lhůta pro přijetí tohoto návrhu ze strany společnosti činí deset dní od obdržení návrhu dohody o započtení. Dohoda o započtení bude uzavřena v sídle společnosti na adrese Praha 7, Korunovační 17 a to do 30 (třiceti) dnů od tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. 4. Miroslav Pszczólka, Květa Pszczólková, Miroslav Pszczólka st. a Pavel Pszczólka jsou povinni splatit 100% (slovy jednosto procent) emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů od rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, tedy ode dneška. Emisní kurs bude splacen výhradně započtením. do 18. 9. 2003 od 19. 5. 2003

Kapitál

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

od 18. 9. 2003

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 18. 9. 2003 od 24. 6. 1998
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 100 od 14. 8. 2014
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 100 do 14. 8. 2014 od 18. 9. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 18. 9. 2003 od 24. 6. 1998

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Miroslav Pszczólka

Předseda správní rady

První vztah: 12. 3. 2020

vznik funkce: 19. 3. 2018

Nad Okrouhlíkem 2365/17, Praha, 182 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Miroslav Pszczólka

Statutární ředitel

První vztah: 12. 3. 2020 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 19. 3. 2018

Nad Okrouhlíkem 2365/17, Praha, 182 00, Česká republika

Miroslav Pszczólka

Předseda správní rady

První vztah: 1. 5. 2018 - Poslední vztah: 12. 3. 2020

vznik funkce: 19. 3. 2018

Nad Okrouhlíkem 2365/17, Praha, 180 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Pszczólka

Statutární ředitel

První vztah: 1. 5. 2018 - Poslední vztah: 12. 3. 2020

vznik funkce: 19. 3. 2018

Nad Okrouhlíkem 2365/17, Praha, 180 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Kateřina Výmolová

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 2017 - Poslední vztah: 1. 5. 2018

vznik členství: 30. 11. 2016

zánik členství: 28. 12. 2017

Bystřička 315, 756 24, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Kateřina Výmolová

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 2017 - Poslední vztah: 1. 5. 2018

vznik členství: 30. 11. 2016

zánik členství: 28. 12. 2017

Bystřička 315, 756 24, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Pavel Pszczólka

předseda představenstva

První vztah: 6. 1. 2017 - Poslední vztah: 1. 5. 2018

vznik členství: 30. 11. 2016

zánik členství: 28. 12. 2017

vznik funkce: 30. 11. 2016

zánik funkce: 28. 12. 2017

Osadní 1053/28, Praha, 170 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Miroslav Pszczólka

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 1. 2017 - Poslední vztah: 1. 5. 2018

vznik členství: 30. 11. 2016

zánik členství: 28. 12. 2017

vznik funkce: 30. 11. 2016

zánik funkce: 28. 12. 2017

Nad Okrouhlíkem 2365/17, Praha, 180 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Pszczólka

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 1. 2017 - Poslední vztah: 1. 5. 2018

vznik členství: 30. 11. 2016

zánik členství: 28. 12. 2017

vznik funkce: 30. 11. 2016

zánik funkce: 28. 12. 2017

Nad Okrouhlíkem 2365/17, Praha, 180 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Pszczólka

předseda představenstva

První vztah: 6. 1. 2017 - Poslední vztah: 1. 5. 2018

vznik členství: 30. 11. 2016

zánik členství: 28. 12. 2017

vznik funkce: 30. 11. 2016

zánik funkce: 28. 12. 2017

Osadní 1053/28, Praha, 170 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Miroslav Pszczólka

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 4. 2016 - Poslední vztah: 6. 1. 2017

vznik členství: 11. 10. 2011

zánik členství: 11. 10. 2016

vznik funkce: 11. 10. 2011

zánik funkce: 11. 10. 2016

Nad Okrouhlíkem 2365/17, Praha, 180 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Pszczólka

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 4. 2016 - Poslední vztah: 6. 1. 2017

vznik členství: 11. 10. 2011

zánik členství: 11. 10. 2016

vznik funkce: 11. 10. 2011

zánik funkce: 11. 10. 2016

Nad Okrouhlíkem 2365/17, Praha, 180 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Hamáček

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 8. 2014 - Poslední vztah: 6. 1. 2017

vznik členství: 11. 10. 2011

zánik členství: 11. 10. 2016

vznik funkce: 11. 10. 2011

zánik funkce: 11. 10. 2016

Letňanská 68/11, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Hamáček

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 8. 2014 - Poslední vztah: 6. 1. 2017

vznik členství: 11. 10. 2011

zánik členství: 11. 10. 2016

vznik funkce: 11. 10. 2011

zánik funkce: 11. 10. 2016

Letňanská 68/11, Praha, 190 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Pszczólka

předseda představenstva

První vztah: 2. 2. 2014 - Poslední vztah: 6. 1. 2017

vznik členství: 11. 10. 2011

zánik členství: 11. 10. 2016

vznik funkce: 11. 10. 2011

zánik funkce: 11. 10. 2016

Osadní 1053/28, Praha, 170 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Pavel Pszczólka

předseda představenstva

První vztah: 2. 2. 2014 - Poslední vztah: 6. 1. 2017

vznik členství: 11. 10. 2011

zánik členství: 11. 10. 2016

vznik funkce: 11. 10. 2011

zánik funkce: 11. 10. 2016

Osadní 1053/28, Praha, 170 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Pavel Pszczólka

předseda představenstva

První vztah: 12. 1. 2012 - Poslední vztah: 2. 2. 2014

vznik členství: 11. 10. 2011

vznik funkce: 11. 10. 2011

Slunečná 1678, Beroun, 266 01, Česká republika

Miroslav Pszczólka

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 1. 2012 - Poslední vztah: 28. 4. 2016

vznik členství: 11. 10. 2011

vznik funkce: 11. 10. 2011

Nad Okrouhlíkem 2365/17, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Petr Hamáček

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 1. 2012 - Poslední vztah: 16. 8. 2014

vznik členství: 11. 10. 2011

vznik funkce: 11. 10. 2011

Letňanská 68/11, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Martin Hradec

člen představenstva

První vztah: 24. 5. 2007 - Poslední vztah: 12. 1. 2012

vznik členství: 9. 5. 2007

Bělohorská 155, Brno, 636 00, Česká republika

Miroslav Pszczólka

předseda představenstva

První vztah: 24. 5. 2007 - Poslední vztah: 12. 1. 2012

vznik funkce: 6. 12. 2004

Nad Okrouhlíkem 2365/17, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Petr Hamáček

člen představenstva

První vztah: 24. 5. 2007 - Poslední vztah: 12. 1. 2012

vznik členství: 6. 12. 2004

Letňanská 68/11, Praha 9, 190 00, Česká republika

Josef Růžička

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2005 - Poslední vztah: 12. 1. 2012

vznik členství: 6. 12. 2004

Sladkovského třída 869/52, Plzeň, Česká republika

Pavel Pszczólka

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2005 - Poslední vztah: 12. 1. 2012

vznik funkce: 6. 12. 2004

Slunečná 1678, Beroun, 266 01, Česká republika

Pavlína Sobolová

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2005 - Poslední vztah: 24. 5. 2007

vznik členství: 6. 12. 2004

zánik členství: 9. 5. 2007

Žižkova 914/16, Lovosice, Česká republika

Miroslav Pszczólka

předseda představenstva

První vztah: 16. 3. 2005 - Poslední vztah: 24. 5. 2007

vznik funkce: 6. 12. 2004

Londýnská 166/1, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Petr Hamáček

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2005 - Poslední vztah: 24. 5. 2007

vznik členství: 6. 12. 2004

Na Rokytce 1022/22, Praha 8, 180 00, Česká republika

Mgr. Michal Balaščák

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2005 - Poslední vztah: 24. 5. 2007

vznik členství: 6. 12. 2004

zánik členství: 9. 5. 2007

Brněnská 198, Kunštát, 679 72, Česká republika

Ing. Miloslav Pašek

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2005 - Poslední vztah: 12. 1. 2012

vznik členství: 6. 12. 2004

T.G.Masaryka 380, Tachov, Česká republika

Mgr. Michal Balaščák

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 2001 - Poslední vztah: 16. 3. 2005

zánik členství: 6. 12. 2004

Karla Čapka 11, Šlapanice, Česká republika

Pavel Pszczoka

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 4. 2001 - Poslední vztah: 16. 3. 2005

zánik funkce: 6. 12. 2004

Kristenova 1076/2, Brno, Česká republika

Ing. Miloslav Pašek

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 2001 - Poslední vztah: 16. 3. 2005

zánik členství: 6. 12. 2004

T.G.Masaryka 380, Tachov, Česká republika

Dalibor Franc

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 1998 - Poslední vztah: 5. 4. 2001

Zadní 352, Kladruby, Česká republika

Ing. Miloslav Pašek

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 1998 - Poslední vztah: 6. 10. 1999

T.G.Masaryka 380, Tachov, Česká republika

Pavel Pszczoka

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 1998 - Poslední vztah: 5. 4. 2001

P.Jilemnického 1781, Tachov, Česká republika

Miroslav Pszczólka

předseda představenstva

První vztah: 24. 6. 1998 - Poslední vztah: 16. 3. 2005

zánik funkce: 6. 12. 2004

Hornická 1392, Tachov, Česká republika

Ing. Petr Hamáček

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 1998 - Poslední vztah: 16. 3. 2005

zánik členství: 6. 12. 2004

Želivského 1747, Tachov, Česká republika

Ing. Oldřich Pražák

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 1998 - Poslední vztah: 6. 10. 1999

V Štíhlách 1314/10, Praha 4, Česká republika

Za společnost jedná statutární ředitel samostatně. Statutární ředitel se za společnost podepisuje tak, že k jejímu názvu připojí svůj podpis a údaj o své funkci.

do 1. 1. 2021 od 1. 5. 2018

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo vy- psanému jménu společnosti připojí svůj podpis předseda předsta- venstva nebo místopředseda představenstva nebo člen představen- stva, a to s následujícím vymezením: v souvislosti s plněním obchodního závazku jehož hodnota převyšu- je 500.000,- Kč připojí svůj podpis samostatně předseda předsta- venstva nebo místopředseda představenstva. Dva členové předsta- venstva připojí svůj podpis společně v souvislosti s plněním ob- chodního závazku, jehož hodnota nepřevyšuje 500.000,- Kč. Člen představenstva připojí svůj podpis samostatně v souvislosti s plněním obchodního závazku, jehož hodnota nepřevyšuje částku 100.000,- Kč.

do 1. 5. 2018 od 12. 6. 2000

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému jménu společnosti připojí svůj podpis: - předseda představenstva - nebo člen představenstva - při plnění obchodního závazku, jehož hodnota převyšuje 500.000,- Kč předseda představenstva samostatně - při plnění obchodního závazku, jehož hodnota činí nejméně 100.000,- Kč a nejvýše 499.999,- Kč dva členové představenstva - při plnění obchodního závazku, jehož hodnota činí méně než 100.000,- Kč jeden člen představenstva

do 12. 6. 2000 od 24. 6. 1998

Dozorčí rada

Historické vztahy

Monika Šoupalová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2017 - Poslední vztah: 1. 5. 2018

vznik členství: 30. 11. 2016

zánik členství: 19. 3. 2018

Želivského 1752, Tachov, 347 01, Česká republika

Květa Pszczolková

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2017 - Poslední vztah: 1. 5. 2018

vznik členství: 30. 11. 2016

zánik členství: 19. 3. 2018

vznik funkce: 30. 11. 2016

zánik funkce: 19. 3. 2018

Karolíny Světlé 664, Tachov, 347 01, Česká republika

Květa Pszczolková

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2017 - Poslední vztah: 1. 5. 2018

vznik členství: 30. 11. 2016

zánik členství: 19. 3. 2018

vznik funkce: 30. 11. 2016

zánik funkce: 19. 3. 2018

Karolíny Světlé 664, Tachov, 347 01, Česká republika

Miloslav Pašek

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2017 - Poslední vztah: 1. 5. 2018

vznik členství: 30. 11. 2016

zánik členství: 19. 3. 2018

T. G. Masaryka 380, Tachov, 347 01, Česká republika

Miloslav Pašek

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2017 - Poslední vztah: 1. 5. 2018

vznik členství: 30. 11. 2016

zánik členství: 19. 3. 2018

T. G. Masaryka 380, Tachov, 347 01, Česká republika

Monika Šoupalová

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2017 - Poslední vztah: 1. 5. 2018

vznik členství: 30. 11. 2016

zánik členství: 19. 3. 2018

Želivského 1752, Tachov, 347 01, Česká republika

Ing. Miloslav Pašek

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2014 - Poslední vztah: 6. 1. 2017

vznik členství: 11. 10. 2011

zánik členství: 11. 10. 2016

vznik funkce: 11. 10. 2011

zánik funkce: 11. 10. 2016

T. G. Masaryka 380, Tachov, 347 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miloslav Pašek

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2014 - Poslední vztah: 6. 1. 2017

vznik členství: 11. 10. 2011

zánik členství: 11. 10. 2016

vznik funkce: 11. 10. 2011

zánik funkce: 11. 10. 2016

T. G. Masaryka 380, Tachov, 347 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Květa Pszczolková

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2012 - Poslední vztah: 6. 1. 2017

vznik členství: 11. 10. 2011

zánik členství: 11. 10. 2016

vznik funkce: 11. 10. 2011

zánik funkce: 11. 10. 2016

Karoliny Světlé 664, Tachov, Česká republika

Květa Pszczolková

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2012 - Poslední vztah: 6. 1. 2017

vznik členství: 11. 10. 2011

zánik členství: 11. 10. 2016

vznik funkce: 11. 10. 2011

zánik funkce: 11. 10. 2016

Karoliny Světlé 664, Tachov, Česká republika

Ing. Miloslav Pašek

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2012 - Poslední vztah: 21. 8. 2014

vznik členství: 11. 10. 2011

vznik funkce: 11. 10. 2011

T.G.Masaryka 380, Tachov, 347 01, Česká republika

Monika Šoupalová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2012 - Poslední vztah: 6. 1. 2017

vznik členství: 11. 10. 2011

zánik členství: 11. 10. 2016

vznik funkce: 11. 10. 2011

zánik funkce: 11. 10. 2016

Želivského 1752, Tachov, 347 01, Česká republika

Monika Šoupalová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 1. 2012 - Poslední vztah: 6. 1. 2017

vznik členství: 11. 10. 2011

zánik členství: 11. 10. 2016

vznik funkce: 11. 10. 2011

zánik funkce: 11. 10. 2016

Želivského 1752, Tachov, 347 01, Česká republika

Ing. Miroslav Uhlík

člen

První vztah: 5. 4. 2001 - Poslední vztah: 12. 1. 2012

Na terase 1879, Tachov, Česká republika

Ing. Miroslav Pašek

První vztah: 6. 10. 1999 - Poslední vztah: 5. 4. 2001

T.G.Masaryka 360, Tachov, Česká republika

David Pszczolka

člen

První vztah: 24. 6. 1998 - Poslední vztah: 6. 10. 1999

Želivského 1857, Tachov, Česká republika

Miroslav Pszczolka

člen

První vztah: 24. 6. 1998 - Poslední vztah: 12. 1. 2012

Karoliny Světlé 664, Tachov, Česká republika

Květa Pszczolková

předseda

První vztah: 24. 6. 1998 - Poslední vztah: 12. 1. 2012

Karoliny Světlé 664, Tachov, Česká republika

Další vztahy firmy MY DVA holding a.s.

1 fyzická osoba

Miroslav Pszczólka

Předseda správní rady

První vztah: 12. 3. 2020

vznik funkce: 19. 3. 2018

Nad Okrouhlíkem 2365/17, Praha, 182 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Miroslav Pszczólka

Předseda správní rady

První vztah: 1. 5. 2018 - Poslední vztah: 12. 3. 2020

vznik funkce: 19. 3. 2018

Nad Okrouhlíkem 2365/17, Praha, 180 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

MY DVA s.r.o.

První vztah: 24. 6. 1998 - Poslední vztah: 18. 9. 2003

Karoliny Světlé 664, Tachov, 347 01

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

MY DVA s.r.o., IČ: 62618423

Karoliny Světlé, Česká republika, Tachov

do 18. 9. 2003 od 24. 6. 1998

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 24. 6. 1998

Živnosti

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 10. 6. 2009
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 10. 6. 2009
Přerušeno od 5. 12. 2017
Truhlářství, podlahářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 21. 3. 2003
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 24. 6. 1998

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).