Hlavní navigace

PetroMax Terminal a.s.

Firma PetroMax Terminal a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3494, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 22 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

05282641

Sídlo:

Nasavrky 23 Drahotice, 538 25

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

2. 8. 2016

DIČ:

CZ05282641

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
4671 Velkoobchod s pevnými, kapalnými a plynnými palivy a příbuznými výrobky
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3494, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

PetroMax Terminal a.s. od 2. 8. 2016

Právní forma

Akciová společnost od 2. 8. 2016

adresa

23
Nasavrky 53825 od 2. 8. 2016

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 15. 2. 2018

Výroba a zpracování paliv a maziv od 15. 2. 2018

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 2. 8. 2016

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 15. 2. 2018 od 2. 8. 2016

Ostatní skutečnosti

Valná hromada dne 29.5.2020 scvhválila zvýšení základního kapitálu společnosti PetroMax Terminal a.s. (dále jen "Společnost") a přijala toto: Usnesení 1. Základní kapitál Společnosti se zvýší o částku 20.000.000,-- Kč (slovy dvacet milionů korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 5 (pět) kusů akcií se zvláštními právy o jmenovité hodnotě 4.000.000,-- Kč (slovy čtyři miliony korun českých) každá, vydaných jako cenný papír na jméno, jehož převoditelnost bude omezena souhlasem valné hroma dy společnosti, kdy s jednou akcií se zvláštními právy bude spojen jeden hlas při hlasování na valné hromadě a podíl na zisku a na likvidačním zůstatku při zrušení společnosti s likvidací ve výši poměru jedné akcie se zvláštním právy ke všem kusům akcií v ydaným společností bez ohledu na jejich druh a jmenovitou hodnotu (dále společně též jen "Akcie" nebo jednotlivě též jen "Akcie"). 3. Přednostní právo akcionářů: Všichni akcionáři Společnosti se přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií dle ustanovení § 490 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozd ějších předpisů (dále též jen "ZOK") vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určenému zájemci společnosti Euro-bit Trade s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Balbínova /16, PSČ 12000, IČO 260 03 678, spisová značka C 116091 vedená u Městského soudu v Praze (dále též jen "Zájemce"). 5. Akcie je možno upsat ve lhůtě dvou měsíců, která počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií dle § 479 ZOK Zájemci. Společnost je povinna odeslat návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. 6. Emisní kurs upsaných Akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna Akcie o jmenovité hodnotě 4.000.000,-- Kč (slovy čtyři miliony korun českých) bude upsána emisním kursem 4.000.000,-- Kč (slovy čtyři miliony korun českých). Akcie budou upis ovány věřitelem Společnosti, emisní kurs Akcií byl nastaven v nejnižší možné zákonné výši dle ustanovení § 247, odst. 1 ZOK. 7.Emisní kurs upsaných Akcií bude splacen peněžitým vkladem takto: a) Emisní kurs upsaných Akcií je Zájemce povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání Akcií. b) Připouští se možnost, aby emisní kurs Akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce Společnosti ve výši 20.000.000,-- Kč (slovy dvacet milionů korun českých) za Zájemcem z titulu splacení emisního kursu upsaných Akcií budou započteny pohledávky Zájemce za Společností v celkové výši 20.000.000,-- Kč (slovy dvacet milionů korun českých), a to: - jistina peněžité pohledávky Zájemce jako vlastníka pohledávky za Společností ve výši 10.100.000,-- Kč (deset milionů jedno sto tisíc korun českých) z titulu smlouvy o zápůjčce peněz uzavřené dne 28. srpna 2017 mezi Zájemcem, na straně jedné jako zapůjči telem, a Společností, na straně druhé jako vydlužitelem, ohledně zápůjčky peněz ve výši 15.100.000,-- Kč (patnáct milionů jedno sto tisíc korun českých), - jistina peněžité pohledávky Zájemce jako vlastníka pohledávky za Společností ve výši 7.500.000,-- Kč (sedm milionů pět set tisíc korun českých) z titulu smlouvy o zápůjčce peněz uzavřené dne 12. března 2020 mezi Zájemcem, na straně jedné jako zapůjčitel em, a Společností, na straně druhé jako vydlužitelem, ohledně zápůjčky peněz ve výši 7.500.000,-- Kč (sedm milionů pět set tisíc korun českých), - jistina peněžité pohledávky Zájemce jako vlastníka pohledávky za Společností ve výši 2.400.000,-- Kč (dva miliony čtyři sta tisíc korun českých) z titulu smlouvy o zápůjčce peněz uzavřené dne 20. května 2020 mezi Zájemcem, na straně jedné jako zapůjčite lem, a Společností, na straně druhé jako vydlužitelem, ohledně zápůjčky peněz ve výši 2.400.000,-- Kč (dva miliony čtyři sta tisíc korun českých), (dále též jen "Započtení pohledávek"). c) Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o Započtení pohledávek předloží představenstvo Společnosti Zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 5 tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o Za počtení pohledávek je Společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných Akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny. d) Valná hromada ve smyslu ustanovení § 21 odst. 3 ZOK schvaluje návrh smlouvy o Započtení pohledávek. od 29. 5. 2020

Kapitál

Základní kapitál

vklad 22 000 000 Kč

od 9. 3. 2021

Základní kapitál

vklad 22 000 000 Kč

do 9. 3. 2021 od 29. 5. 2020

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 29. 5. 2020 od 2. 8. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 od 29. 5. 2020
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 4 000 000 Kč, počet: 5 od 29. 5. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 29. 5. 2020 od 2. 8. 2016

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Jaromír Chylek

člen představenstva

První vztah: 28. 8. 2018

vznik členství: 21. 8. 2018

Štefánikova 818, Bohumín, 735 81, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Andrej Dvořák

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2018 - Poslední vztah: 28. 8. 2018

vznik členství: 13. 2. 2018

zánik členství: 21. 8. 2018

vznik funkce: 13. 2. 2018

zánik funkce: 21. 8. 2018

Za Pektinou 943, Heřmanův Městec, 538 03, Česká republika

Ing. Andrej Dvořák

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2018 - Poslední vztah: 28. 8. 2018

vznik členství: 13. 2. 2018

zánik členství: 21. 8. 2018

vznik funkce: 13. 2. 2018

zánik funkce: 21. 8. 2018

Za Pektinou 943, Heřmanův Městec, 538 03, Česká republika

Ing. Andrej Dvořák

předseda představenstva

První vztah: 28. 9. 2016 - Poslední vztah: 15. 2. 2018

vznik členství: 2. 8. 2016

zánik členství: 13. 2. 2018

vznik funkce: 2. 8. 2016

zánik funkce: 13. 2. 2018

Za Pektinou 943, Heřmanův Městec, 538 03, Česká republika

Ing. Andrej Dvořák

předseda představenstva

První vztah: 28. 9. 2016 - Poslední vztah: 15. 2. 2018

vznik členství: 2. 8. 2016

zánik členství: 13. 2. 2018

vznik funkce: 2. 8. 2016

zánik funkce: 13. 2. 2018

Za Pektinou 943, Heřmanův Městec, 538 03, Česká republika

Ing. Andrej Dvořák

předseda představenstva

První vztah: 2. 8. 2016 - Poslední vztah: 28. 9. 2016

vznik členství: 2. 8. 2016

vznik funkce: 2. 8. 2016

Stojice 78, 535 01, Česká republika

Ing. Andrej Dvořák

předseda představenstva

První vztah: 2. 8. 2016 - Poslední vztah: 28. 9. 2016

vznik členství: 2. 8. 2016

vznik funkce: 2. 8. 2016

Stojice 78, 535 01, Česká republika

René Bartoš

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2016 - Poslední vztah: 15. 2. 2018

vznik členství: 2. 8. 2016

zánik členství: 13. 2. 2018

zánik funkce: 13. 2. 2018

Opavská 6033/6, Ostrava, 708 00, Česká republika

René Bartoš

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 2016 - Poslední vztah: 15. 2. 2018

vznik členství: 2. 8. 2016

zánik členství: 13. 2. 2018

zánik funkce: 13. 2. 2018

Opavská 6033/6, Ostrava, 708 00, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

od 2. 8. 2016

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Karel Nesvadba

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 8. 2016

vznik členství: 2. 8. 2016

Bohuslava Němce 2693/7, Přerov, 750 02, Česká republika

Další vztahy firmy PetroMax Terminal a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 2. 8. 2016

Živnosti

Výroba a zpracování paliv a maziv
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 20. 6. 2017
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 2. 8. 2016

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).