Hlavní navigace

Pivovar SPOJOVNA, a.s.

Firma Pivovar SPOJOVNA, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 22069, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 60 085 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

05622247

Sídlo:

U Kunratického lesa 1801, Praha Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

15. 12. 2016

DIČ:

CZ05622247

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 20 - 24 zaměstnanci

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
1105 Výroba piva
1106 Výroba sladu
4725 Maloobchod s nápoji
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 22069, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Pivovar SPOJOVNA, a.s. od 15. 12. 2016

Právní forma

Akciová společnost od 15. 12. 2016

adresa

U Kunratického lesa 1801
Praha 14800 od 14. 5. 2019

adresa

Nábřežní 87/2
Praha 15000 do 14. 5. 2019 od 15. 12. 2016

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 25. 5. 2017

Hostinská činnost od 25. 5. 2017

Pivovarnictví a sladovnictví od 25. 5. 2017

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 25. 5. 2017

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 15. 12. 2016

Ostatní skutečnosti

Dne 28.11.2018 rozhodl jediný akcionář o zvýšení základního kapitálu takto: a)Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 58,083.000,- Kč (slovy: padesát osm milionů osmdesát tři tisíce korun českých), z původní výše 2,002.000,- Kč (slovy: dva miliony dva tisíce korun českých) na částku 60,085.000,- Kč (slovy: šedesá t milionů osmdesát pět tisíc korun českých), přičemž upisování akcií nad ani pod tuto částku se nepřipouští. b)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním: 290 (dvě stě devadesáti) kusů kmenových akcií znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 200.200,- Kč (slovy: dvě stě tisíc dvě stě korun českých). Akcie nebudou zaknihované (dále společně jen Kmenové akcie). 25 (dvaceti pěti) kusů akcií se zvláštními právy znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých). Akcie nebudou zaknihované (dále společně jen Akcie se zvláštními právy). c)Akcie budou upsány takto: Všechny Kmenové akcie budou upsány jediným akcionářem, kterým je pan Ing. Martin Kulík, nar. 22. října 1967, bytem Dolní Malá Úpa 89, 542 27 Malá Úpa. Všechny Akcie se zvláštními právy budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je společnost Pivo Hostivar, a.s., se sídlem Lochotínská 656, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, IČ 24257711. Všechny akcie budou upsány ve Smlouvách o upsání akcií, které budou uzavřeny v notářské kanceláři Mgr. Olgy Spoustové, notářky v Praze na adrese Praha 2, Americká 35 ve lhůtě dvou týdnů, počínaje okamžikem přijetí tohoto rozhodnutí. Jediný akcionář upíše 290 (dvě stě devadesát) kusů kmenových akcií znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 200.200,- Kč (slovy: dvě stě tisíc dvě stě korun českých) a akcie nebudou zaknihované. Emisní kurs těchto akcií činí 200.200,- Kč (sl ovy: dvě stě tisíc dvě stě korun českých) za jednu akcii a rovná se tak jejich jmenovité hodnotě. Předem určený zájemce upíše 25 (dvacet pět) kusů akcií se zvláštními právy znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) a akcie nebudou zaknihované. Emisní kurs těchto akcií činí 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) za jednu akcii a rovná se tak jejich jmenovité hodnotě. S akciemi se zvláštními právy jsou spojena stejná práva jako s akciemi kmenovými bez ohledu na jejich jmenovitou hodnotu (tedy zejména výslovně stejný počet hlasů na valné hromadě, ste jný podíl na zisku a likvidačním zůstatku společnosti). d)Emisní kurs Akcií se zvláštními právy a emisní kurs 10 (deseti kusů) Kmenových akcií bude splacen na účet Společnosti č. 100025862/0800 ve lhůtě jednoho měsíce ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. e)Připouští se možnost, aby pohledávka Akcionáře za Společností byla započtena s pohledávkou Společnosti za Akcionářem na splacení emisního kursu 280 (dvě stě osmdesáti) kusů Kmenových akcií (která vznikne na základě uzavření Smlouvy o upsání akcií). Akci onář má za Společností pohledávku na základě zaplacené zálohy na budoucí zvýšení základního kapitálu, kterou uznal v Dohodě o uznání dluhu a způsobu jejího splacení uzavřené se Společností, a to ve výši rovnající se částce emisního kursu 280 kusů akcií, k teré může na základě tohoto rozhodnutí upsat. Po uzavření Smlouvy o upsání akcií bude uzavřena příslušná smlouva o započtení, a to ve lhůtě 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. Návrh textu smlouvy o započtení, jak je přílohou notářského zápisu, schvaluje Akcionář zároveň s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. Dle vyjádření auditora A.D.U. spol. s r.o. (osvědčení KAČR č. 002), jednající prostřednictvím auditorky Ing. Aleny Svobodové (osvědčení KAČR č. 0055) ze dne 27.11.2018 je závazek Společnosti vůči Akcionáři v účetnictví řádně veden a údaje v tomto zápisu uvedené odpovídají skutečnému stavu. Vyjádření auditora tvoří přílohu notářského zápisu. od 6. 12. 2018

Dne 22.11.2018 rozhodl jediný akcionář o zvýšení základního kapitálu takto: a)Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých), z původní výše 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 2,002.000,- Kč (slovy: dva miliony dva tisíce korun českých), přičemž upiso vání akcií nad ani pod tuto částku se nepřipouští. b)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 2 (dvou) kusů kmenových akcií znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Akcie nebudou zaknihované. c)Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem. d)Všechny akcie budou upsány ve Smlouvě o upsání akcií, která bude uzavřena v notářské kanceláři Mgr. Olgy Spoustové, notářky v Praze na adrese Praha 2, Americká 35 ve lhůtě dvou týdnů, počínaje okamžikem přijetí tohoto rozhodnutí. e)Jediný akcionář upíše 2 (dva) kusy kmenových akcií znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) a akcie nebudou zaknihované. Emisní kurs těchto akcií činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun český ch) za jednu akcii a rovná se tak jejich jmenovité hodnotě. f)Celý emisní kurs akcií bude splacen na účet Společnosti č. 100025862/0800 ve lhůtě jednoho měsíce ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií. od 22. 11. 2018

Kapitál

Základní kapitál

vklad 60 085 000 Kč

od 6. 12. 2018

Základní kapitál

vklad 2 002 000 Kč

do 6. 12. 2018 od 22. 11. 2018

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 22. 11. 2018 od 15. 12. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 200 200 Kč, počet: 300 od 6. 12. 2018
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 25 od 6. 12. 2018
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 do 6. 12. 2018 od 22. 11. 2018
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 125 000 Kč, počet: 16 do 6. 12. 2018 od 15. 12. 2016

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Jaroslav Šlauf

člen představenstva

První vztah: 16. 2. 2018

vznik členství: 16. 1. 2018

Královny Žofie 1688/9, Praha, 148 00, Česká republika

Ing. Jiří Sedláček

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2016

vznik členství: 15. 12. 2016

vznik funkce: 15. 12. 2016

Šťastného 1524/9, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Martin Kulík

předseda představenstva

První vztah: 15. 12. 2016

vznik členství: 15. 12. 2016

vznik funkce: 15. 12. 2016

Malá Úpa 89, 542 27, Česká republika

Dalších 21 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Martin Miler

člen představenstva

První vztah: 24. 4. 2017 - Poslední vztah: 16. 2. 2018

vznik členství: 15. 12. 2016

zánik členství: 15. 1. 2018

vznik funkce: 15. 12. 2016

zánik funkce: 15. 1. 2018

Malá Úpa 107, 542 21, Česká republika

Mgr. Martin Miler

člen představenstva

První vztah: 24. 4. 2017 - Poslední vztah: 16. 2. 2018

vznik členství: 15. 12. 2016

zánik členství: 15. 1. 2018

vznik funkce: 15. 12. 2016

zánik funkce: 15. 1. 2018

Malá Úpa 107, 542 21, Česká republika

Mgr. Martin Miler

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2016 - Poslední vztah: 24. 4. 2017

vznik členství: 15. 12. 2016

vznik funkce: 15. 12. 2016

Vyšebrodská 855/1, Praha, 142 00, Česká republika

Mgr. Martin Miler

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2016 - Poslední vztah: 24. 4. 2017

vznik členství: 15. 12. 2016

vznik funkce: 15. 12. 2016

Vyšebrodská 855/1, Praha, 142 00, Česká republika

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

od 15. 12. 2016

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Milan Fial

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2016

vznik členství: 15. 12. 2016

vznik funkce: 15. 12. 2016

Šťastného 1523/11, Praha, 148 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdenek Jirkovec

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2016

vznik členství: 15. 12. 2016

vznik funkce: 15. 12. 2016

Dolnomlýnská 1545/9, Praha, 148 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen představenstva

  ICZ Holding a.s.

  Na hřebenech II 1718/10, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

 • předseda dozorčí rady

  ICZ a.s.

  Na hřebenech II 1718/10, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Ing. Petr Kolínský

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2016

vznik členství: 15. 12. 2016

vznik funkce: 15. 12. 2016

Mezi domy 370/8, Praha, 142 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Další vztahy firmy Pivovar SPOJOVNA, a.s.

Historické vztahy

Ing. Martin Kulík

První vztah: 15. 12. 2016 - Poslední vztah: 6. 12. 2018

Malá Úpa 89, 542 27, Česká republika

Ing. Martin Kulík

První vztah: 15. 12. 2016 - Poslední vztah: 6. 12. 2018

Malá Úpa 89, 542 27, Česká republika

Akcionáři

Ing. MARTIN KULÍK

Česká republika, Malá Úpa, 542 27

do 6. 12. 2018 od 15. 12. 2016

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 26. 4. 2017

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 3. 5. 2017
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 26. 4. 2017
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 26. 4. 2017
Pivovarnictví a sladovnictví
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 26. 4. 2017

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).