Hlavní navigace

PORTA SPES, a.s.

Firma PORTA SPES, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6702, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 24 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

29369886

Sídlo:

Maříkova 1899/1, Brno Řečkovice, 621 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 10. 2012

DIČ:

CZ29369886

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

3511 Výroba elektřiny
3514 Obchod s elektřinou
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68202 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory
71110 Architektonické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6702, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

PORTA SPES, a.s. od 1. 10. 2012

Právní forma

Akciová společnost od 1. 10. 2012

adresa

Maříkova 1899/1
Brno 62100 od 26. 11. 2015

Předmět podnikání

Projektová činnost ve výstavbě od 25. 2. 2020

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 25. 2. 2020

Obchod s elektřinou od 25. 2. 2020

Distribuce elektřiny od 25. 2. 2020

Výroba elektřiny od 25. 2. 2020

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 1. 10. 2012

Ostatní skutečnosti

Akcie na jméno jsou převoditelné pouze se souhlasem valné hromady. Akcionáři mají k akciím na jméno předkupní právo. od 5. 11. 2019

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 19. 5. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 14. 2. 2015 od 19. 5. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 14. 2. 2015 od 19. 5. 2014

I. Valná hromada společnosti PORTA SPES, a.s. konaná dne 18.10.2012 schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 21,000.000,- Kč (slovy: dvacet jedna miliónů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. II. Zvýšení základního kapitálu o 21,000.000,- Kč (slovy. Dvacet jedna miliónů korun českých) bude provedeno upsáním nových akcií, jejich emisní kurs bude splacen nepeněžitými vklady dosavadních akcionářů společnosti Ing. Miroslava Kvapila, Ing. Jiřího Po dolského a Ing. Bohuslava Šebka, a to před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ve stejném termínu jsou tito akcionáři spolu s předáním předmětných nemovitostí předat prohlášení vkladatelů podle § 60 odst. 1 Obchodního zákoníku (z. č. 513/1991 Sb.) v platném znění). III. Předmětem nepeněžitého vkladu budou následující nemovitosti: 1) budova bez čp/če se způsobem využití jako občanská vybavenost postavená v části obce Kovalovice na pozemcích - p.č. 616/4, p.č.l 628/2, p.č. 630/2, p.č. 635/5, p.č. 635/6 2) pozemky - p.č. 628/2, zast. plocha a nádvoří, p.č 629, zahrada, p.č. 630/2, zast. plocha a nádvoří, p.č. 630/3, zast. plocha a nádvoří, p.č. 630/3, ost. Plocha - jiná plocha, p.č. 631/1, zahrada, p.č. 631/7, zahrada dosud zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov na LV č. 248 pro k.ú. Kovalovice 3) budova č.p. 211 - rodinný dům postavený v části obce Kovalovice na pozemku - p.č. 631/3 4) budova č.p. 212-rodinný dům postavená v části obce Kovalovice na pozemku - p.č. 631/4 5) budova č.p. 213-rodinný dům postavená v části obce Kovalovice na pozemku- p.č. 631/5 6) budova č.p. 214- rodinný dům postavená v části obce Kovalovice na pozemku- p.č. 631/6 7) pozemky- p.č. 631/2, ost. Plocha- jiná plocha, p.č. 631/3, zast. plocha a nádvoří, p.č. 631/4, zast. plocha a nádvoří, p.č. 631/5, zast. plocha a nádvoří, p.č. 631/6, zast. plocha a nádvoří 8) pozemky ve zjednodušené evidenci-parcely původ Pozemkový katastr (PK) č. 658/1, č. 658/2, č.658/3, č.658/4, č.669, které jsou dosud zapsány v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov na LV č. 571 pro k.ú. K ovalovice 9) pozemky- p.č. 635/2, ost. plocha- ost. komunikace, p.č. 635/3, ost. plocha- ost. komunikace, p.č. 635/4, ost. plocha- ost. komunikace, č.p. 635/5, zast. plocha a nádvoří, p.č. 635/6, zast. plocha a nádvoří dosud zapsané v katastru nemovitostí vedeném K atastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov na LV č. 666 pro k.ú. Kovalovice 10) pozemky- p.č. 616/4, zast. plocha a nádvoří, p.č. 633/2, zahrada 11) pozemky ve zjednodušené evidenci- parcely Pozemkový katastr (PK) č. 657/1, 657/2 dosud zapsané v katastru nemovitostí vedené Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov na LV č. 28 pro k.ú. Kovalovice IV. Cena nepeněžitého vkladu jako celku uvedeného výše se na základě znaleckého posudku č. 6774-204/2012 ze dne 12.10.2012, znalce ing. Miroslava Kovalčíka, Brno, Vymazalova 7, určeného usnesením Krajského soudu v Brně sp.zn. 35 Nc 6408/2012 ze dne 1.10.2 012 určuje částkou 21.000.000,- Kč (slovy: dvacet jeden milión korun českých). V. Upisování akcií nad navrhované zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 21.000.000,- Kč (slovy:dvacet jedna miliónů korun českých) ne nepřipouští. VI. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno: - upsáním 18 (osmnácti) kusů, kmenových akcií společnosti, znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) - upsáním 9 (devíti) kusů kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě akcie 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) - upsáním 3 (třech) kusů, kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 48.000,- Kč, (slovy: čtyřicet osm tisíc korun českých) - upsáním 3 (třech) kusů, kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 52.000,- Kč (slovy: padesát dva tisíce korun českých) VII. Emisní kurs všech upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě VIII. Veškeré nově vydané akcie budou upsány akcionáři společnosti na základě jejich dohody o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu, a to: 6 (šest) kusů kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) a 1 (jeden) kus akcie společnosti, znějící na jméno, v listinné podobě, o jmen ovité hodnotě jedné akcie 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) a 1 (jeden) kus akcie společnosti, znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 52.000,- Kč (slovy: padesát dva tisíce korun českých), upíše předem určený zájemce- akcionář společnosti ing. Miroslav Kvapil, Vranov 154, dohodou o účasti akcionářů na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku s tím, že emisní kurs všech upisovaných akcií splatí nepeněžitým vkladem, který je uveden v článku c ) tohoto usnesení z valné hromady, v celkové hodnotě nepeněžitého vkladu 6,352.000,- Kč (slovy: šest miliónů tři sta padesát dva tisíce korun českých), 6 (šest) kusů kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě, jedné akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) a 1 (jeden) kus akcie společnosti, znějící na jméno, v listinné podobě, o jme novité hodnotě jedné akcie 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) a 1 (jeden) kus akcie společnosti, znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 52.000,- Kč (slovy: padesát dva tisíce korun českých), upíše předem určený zájemce- akcionář společnosti ing. Bohuslav Šebek, Vyškov, Doktora Růžičky 740/1 dohodu o účasti akcionářů na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku s tím, že emisní kurs všech upisovaných akcií splatí nepeněžitým vkladem, který je u veden v článku c) tohoto usnesení z valné hromady, v celkové hodnotě nepeněžitého vkladu 6,352.000,- Kč (slovy: šest miliónů tři sta padesát dva tisíce korun českých) 6 (šest) kusů kmenových akcií společnosti, znějících na jméno, listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých) a 7 (sedm) kusů akcií společnosti, znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenov ité hodnotě jedné akcie 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) a 1 (jeden) kus akcie společnosti, znějící na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 52.000,- Kč (slovy: padesát dva tisíce korun českých) a 3 (tři) kusy kmenovýc h akcií společnosti, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 48.000,- Kč, upíše předem určený zájemce- akcionář společnosti ing. Jiří Podolský , Radostice, Školní 147, dohodou o účasti akcionářů na zvýšení základního kapitál u podle § 205 obchodního zákoníku s tím, že emisní kurs všech upisovaných akcií splatí nepeněžitým vkladem, který je uveden v článku c) tohoto usnesení z valné hromady, v celkové hodnotě nepeněžitého vkladu 8,296.000,- Kč (slovy: osm miliónů dvě stě devad esát šest tisíc korun českých) IX. Lhůta pro upsání nových akcií, tj. lhůta pro uzavření dohody akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu podle § 205 obchodního zákoníku, činí jeden měsíc ode dne, kdy představenstvo společnosti oznámení předem určeným zájemcům- akcionářů m společnosti, že usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti bylo zapsáno do obchodního rejstříku. IX. Představenstvo společnosti předem určeným zájemcům- akcionářům společnosti výše uvedeným zastal oznámení o zapsání usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku do 14 dnů ode dne zápisu tohoto usnesení o zvýš ení základního kapitálu do obchodního rejstříku X. Místem upsání nových akcií, tj. místem uzavření dohody akcionářů o jejich účasti na zvýšení základního kapitálu, bude kancelář předsedy představenstva společnosti PORTA SPES, a.s. v Brně Maříkova 1899/1, nedohodnou-li se upisovatelé jinak. do 14. 11. 2012 od 22. 10. 2012

PORTA SPES, a.s. vznikla rozdělením odštěpením ze společnosti MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, IČ: 463 47 542, se sídlem Brno, Maříkova 1899/1, PSČ 621 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle a vložce B 790, a p řešlo na ni jmění rozdělované společnosti MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, které je uvedeno v projektu rozdělení odštěpením, který byl schválen dne 14.08.2012. od 1. 10. 2012

Kapitál

Základní kapitál

vklad 24 000 000 Kč

od 14. 11. 2012

Základní kapitál

vklad 3 000 000 Kč

do 14. 11. 2012 od 1. 10. 2012
Akcie se zvláštními právy v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 16 od 5. 11. 2019
Akcie se zvláštními právy v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 8 od 5. 11. 2019
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 24 do 5. 11. 2019 od 12. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 21 do 12. 2. 2015 od 19. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 300 000 Kč, počet: 9 do 12. 2. 2015 od 19. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 52 000 Kč, počet: 3 do 12. 2. 2015 od 19. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 48 000 Kč, počet: 3 do 12. 2. 2015 od 19. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 21 do 19. 5. 2014 od 14. 11. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 300 000 Kč, počet: 9 do 19. 5. 2014 od 14. 11. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 52 000 Kč, počet: 3 do 19. 5. 2014 od 14. 11. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 48 000 Kč, počet: 3 do 19. 5. 2014 od 14. 11. 2012
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 3 do 14. 11. 2012 od 1. 10. 2012

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Barbora Bartošová

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 3. 2017

vznik členství: 1. 3. 2017

vznik funkce: 1. 3. 2017

Doktora Růžičky 779/9, Vyškov, 682 01, Česká republika

Historické vztahy

Šárka Podolská

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2015 - Poslední vztah: 22. 3. 2017

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 28. 2. 2017

vznik funkce: 1. 10. 2012

zánik funkce: 28. 2. 2017

Školní 147, Radostice, 664 46, Česká republika

Šárka Podolská

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 11. 2015 - Poslední vztah: 22. 3. 2017

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 28. 2. 2017

vznik funkce: 1. 10. 2012

zánik funkce: 28. 2. 2017

Školní 147, Radostice, 664 46, Česká republika

Šárka Podolská

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2012 - Poslední vztah: 26. 11. 2015

vznik členství: 1. 10. 2012

vznik funkce: 1. 10. 2012

Školní 147, Radostice, 664 46, Česká republika

Ondřej Kvapil

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2012 - Poslední vztah: 19. 5. 2014

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 7. 5. 2014

Cornovova 1007/49, Brno, 618 00, Česká republika

Mgr. Marie Šebková

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2012 - Poslední vztah: 19. 5. 2014

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 7. 5. 2014

Doktora Růžičky 740/1, Vyškov, 682 01, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Bohuslav Šebek

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 3. 2017

vznik členství: 1. 3. 2017

vznik funkce: 1. 3. 2017

Doktora Růžičky 783/9a, Vyškov, 682 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Podolský

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 2017

vznik členství: 31. 12. 2014

Leskauerova 2856/10, Brno, 628 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Kvapil

předseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2015

vznik členství: 31. 12. 2014

vznik funkce: 31. 12. 2014

Vranov 154, 664 32, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Barbora Bartošová

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 4. 2016 - Poslední vztah: 22. 3. 2017

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 28. 2. 2017

vznik funkce: 1. 10. 2012

zánik funkce: 28. 2. 2017

Doktora Růžičky 779/9, Vyškov, 682 01, Česká republika

Ing. Barbora Bartošová

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 4. 2016 - Poslední vztah: 22. 3. 2017

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 28. 2. 2017

vznik funkce: 1. 10. 2012

zánik funkce: 28. 2. 2017

Doktora Růžičky 779/9, Vyškov, 682 01, Česká republika

Ing. Jiří Podolský

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2015 - Poslední vztah: 18. 1. 2017

vznik členství: 31. 12. 2014

Školní 147, Radostice, 664 46, Česká republika

Ing. Barbora Hryciow

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2015 - Poslední vztah: 13. 4. 2016

vznik členství: 1. 10. 2012

vznik funkce: 1. 10. 2012

Doktora Růžičky 779/9, Vyškov, 682 01, Česká republika

Ing. Barbora Hryciow

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2015 - Poslední vztah: 13. 4. 2016

vznik členství: 1. 10. 2012

vznik funkce: 1. 10. 2012

Doktora Růžičky 779/9, Vyškov, 682 01, Česká republika

Ing. Jiří Podolský

člen představenstva

První vztah: 26. 11. 2015 - Poslední vztah: 18. 1. 2017

vznik členství: 31. 12. 2014

Školní 147, Radostice, 664 46, Česká republika

Ing. Barbora Hryciow

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 3. 2015 - Poslední vztah: 26. 11. 2015

vznik členství: 1. 10. 2012

vznik funkce: 1. 10. 2012

Doktora Růžičky 779/9, Vyškov, 682 01, Česká republika

Ing. Miroslav Kvapil

předseda představenstva

První vztah: 14. 2. 2015 - Poslední vztah: 26. 11. 2015

vznik členství: 31. 12. 2014

vznik funkce: 31. 12. 2014

Vranov 154, 664 32, Česká republika

Ing. Jiří Podolský

člen představenstva

První vztah: 14. 2. 2015 - Poslední vztah: 26. 11. 2015

vznik členství: 31. 12. 2014

Školní 147, Radostice, 664 46, Česká republika

Ing. Barbora Hryciow

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 5. 2014 - Poslední vztah: 4. 3. 2015

vznik členství: 1. 10. 2012

vznik funkce: 1. 10. 2012

Doktora Růžičky 740/1, Vyškov, 682 01, Česká republika

Lukáš Kvapil

předseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2013 - Poslední vztah: 14. 2. 2015

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 31. 12. 2014

vznik funkce: 1. 10. 2012

zánik funkce: 31. 12. 2014

Husitská 1283/14, Brno, 612 00, Česká republika

Ing. Barbora Hryciow

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2013 - Poslední vztah: 28. 5. 2014

vznik členství: 1. 10. 2012

vznik funkce: 1. 10. 2012

Doktora Růžičky 740/1, Vyškov, 682 01, Česká republika

Lukáš Kvapil

předseda představenstva

První vztah: 1. 10. 2012 - Poslední vztah: 19. 7. 2013

vznik členství: 1. 10. 2012

vznik funkce: 1. 10. 2012

Štursova 3119/2, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Jiří Podolský

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2012 - Poslední vztah: 14. 2. 2015

vznik členství: 1. 10. 2012

zánik členství: 31. 12. 2014

Štursova 3119/2, Brno, 616 00, Česká republika

Bc. Barbora Hryciow

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 10. 2012 - Poslední vztah: 19. 7. 2013

vznik členství: 1. 10. 2012

vznik funkce: 1. 10. 2012

Doktora Růžičky 740/1, Vyškov, 682 01, Česká republika

Jménem společnosti navenek jedná kterýkoliv člen představenstva samostatně. Za společnost podepisuje kterýkoliv člen představenstva společnosti tak, že k firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis..

od 19. 5. 2014

Jménem společnosti navenek jedná kterýkoliv člen představenstva samostatně. Za společnost podepisuje kterýkoliv člen představenstva společnosti tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis..

do 19. 5. 2014 od 12. 9. 2013

Jménem společnosti navenek jednají vždy dva členové představenstva. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své vlastnoruční podpisy.

do 12. 9. 2013 od 1. 10. 2012

Další vztahy firmy PORTA SPES, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 7. 9. 2012

Živnosti

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 10. 7. 2019
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 10. 7. 2019
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 7. 9. 2012

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).