Hlavní navigace

Praha Real, a.s.

Firma Praha Real, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 8146, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 700 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

26766710

Sídlo:

Seifertova 823/9, Praha Žižkov (Praha 3), 130 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

26. 3. 2003

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
64200 Činnosti holdingových společností
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 8146, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Praha Real, a.s. od 26. 3. 2003

Právní forma

Akciová společnost od 26. 3. 2003

adresa

Seifertova 9/823
Praha 3 13000 od 26. 3. 2003

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 27. 8. 2014

velkoobchod do 27. 8. 2014 od 26. 3. 2003

specializovaný maloobchod do 27. 8. 2014 od 26. 3. 2003

realitní činnost do 27. 8. 2014 od 26. 3. 2003

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář rozhodl o snížení základního kapitálu společnosti podle § 532 a násl. zákona o obchodních korporacích takto: Účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Účelem snížení základního kapitálu je optimalizace struktury pracovního a základního kapitálu v přímé souvislosti s rozsahem obchodní činnosti společnosti, kdy základní kapitál je z tohoto pohledu předimenzován a bude vhodnější přebytek kapitálu vyplatit jedinému akcionáři. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení: Základní kapitál se snižuje o pevnou částku 412.500.000,- Kč, tj. z původní částky 1.112.500.000,- Kč na částku 700.000.000,- Kč. Snížení základního kapitálu bude provedeno podle § 532 zákona o obchodních korporacích vzetím akcií z oběhu na základě smlouvy s jediným akcionářem Ing. Václavem Skalou. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení: Částka 412.500.000,- Kč, jež odpovídá snížení základního kapitálu, bude po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyplacena jedinému akcionáři Ing. Václavu Skalovi. Výše úplaty: Vzetí akcií z oběhu bude úplatné. Výše úplaty bude stanovena na základě znaleckého posudku evid. č. 6803-233/20 ze dne 23.12.2020 znalce Hany Moulíkové, bydliště Obytce 41, 339 01 Klatovy, IČO: 468 41 695 (oprávnění č. 1424/95, č. 83/99). Lhůta pro předložení akcií: Akcie společnosti, brané z oběhu, musí být společnosti předloženy ve lhůtě jednoho měsíce od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni zápisu nové výše základního kapitálu do ob chodního rejstříku. Akcie společnosti, vzaté z oběhu, budou zničeny ve smyslu § 541 zákona o obchodních korporacích. do 13. 4. 2021 od 9. 3. 2021

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 27. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 20. 3. 2019 od 27. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 20. 3. 2019 od 27. 8. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti Praha Real, a.s., se sídlem Praha 3, Seifertova 9/823, PSČ 130 00, IČ: 267 66 710, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8146, konaná dne 31. 8. 2011 rozhodla o snížení základníh o kapitálu společnosti Praha Real, a.s., o částku 157.000.000,- Kč (slovy: jedno sto padesát sedm milionů korun českých) formou nabytí vlastních akcií společností dle § 161b odst. 1 písm. a) a § 213 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník: a) důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu společnosti Praha Real, a.s., je optimalizace struktury pracovního a základního kapitálu v přímé souvi slosti s rozsahem obchodní činnosti společnosti. Základní kapitál je z tohoto pohledu předimenzován a bude vhodnější přebytek kapitálu rozdělit mezi akcionáře. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude rozdělena mezi akcionáře. b) rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti Praha Real, a.s., bude snížen z jeho stávající výše 1.269.500.000,- Kč o 157.000.000,- Kč na výslednou částku ve výši 1.112.500.000,- Kč. c) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížení základního kapitálu společnosti Praha Real, a.s., bude provedeno tak, že společnost koupí od svých akcionářů 15 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000.000,- Kč a 70 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnot ě každé akcie 100.000,- Kč a následně o jmenovitou hodnotu od akcionářů nabytých akcií sníží svůj základní kapitál v souladu s ustanovením § 161 b odst. 1 písm. a) a § 213 odst. 1 obchodního zákoníku. d) údaj, zda jde o úplatné vzetí akcií z oběhu, a stanovení výše úplaty: Společnost Praha Real, a.s., nabude od akcionářů akcie, o jejichž hodnotu následně sníží svůj základní kapitál, z úplatu, přičemž výše úplaty bude odpovídat znaleckému posudku vypracovanému společností YBN CONSULT - Znalecký ústav s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1, PSČ: 110 00, IČ: 256 14 274, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 54924, tedy znalcem, který byl pro tento účel jmenován usnesením Městského soudu v Praze ze dne 7. 6. 2011, č.j. 2 Nc 5204 /2011-5. e) lhůta k předání listinných akcií společnosti: Lhůta k předání listinných akcií společnosti Praha Real, a.s., za účelem realizace snížení základního kapitálu bude činit 30 dnů od podpisu smlouvy o úplatném převodu akcií z akcionáře na společnost. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rej stříku budou předané akcie, o jejichž jmenovitou hodnotu bude základní kapitál snížen, společností zničeny. do 10. 4. 2012 od 9. 9. 2011

Mimořádná valná hromada společnosti Praha Real, a.s., se sídlem Praha 3, Seifertova 9/823, PSČ 130 00, IČ: 26766710, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8146, konaná dne 03.04.2007 rozhodla o snížení základního k apitálu spolenčosti Praha Real, a.s. o Kč 500,000.000,- Kč (slovy: pět set milionů korun českých) formou nabytí vlastních akcií spoelčností dle § 161b odst. 1 písm. a) a § 213 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník: a) důvod snížení základního kapitálu a způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu. Důvodem snížení základního kapitálu je optimalizace struktury pracovního a základního kapitálu v přímé souvislosti s rozsahem obchodní činnosti společnosti. Základní kapitál je z tohoto pohledu předimenzován a bude vhodnější přebytek kapitálu rozdělit me zi akcionáře. b) rozsah snížení základního kapitálu. Rozsah snížení základního kapitálu společnosti Praha Real, a.s. bude realizován formou nabytí vlastních akcií společností dle § 161b odst. 1 písm. a) a § 213 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. Základní kapitál ze stávající výše 1,769.500.00 0,- Kč (slovy: jedna miliarda sedm set šedesát devět milionů pět set tisíc korun českých) bude snížen o 500,000.000,- Kč (slovy: pět set miliónů korun českých) na výslednou hodnotu základního kapitálu 1,269.500.000,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě šede sát devět miliónů pět set tisíc korun českých) c) způsob jak má být snížení základního kapitálu proveden. Způsob snížení základního kapitálu bude proveden tak, že společnost koupí od svých akcionářů 50 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč (slovy: deset miliónů korun českých) každá a následně o tuto hodnotu sníží základní kapitá l s využitím ustanovení § 161b odst. 1 písm. a) a § 213 odst. 1 obchodního zákoníku. d) úplatné snížení základního kapitálu a stanovení výše úplaty. Snížení základního kapitálu na základě návrhu akcionářů bude provedeno za úplatu nabytých akcií, přičemž výše úplaty za akcie bude odpovídat znaleckému posudku společnosti YBN CONSULT - Znalecký ústav s.r.o., se sídlem Václavské náměstí 1, Praha 1, PSČ : 110 00, IČ : 25614274, tedy znalcem, který pro tento účel jmenoval svým rozhodnutím Městský soud v Praze ze dne 20.02.2007, spis. zn. 2 Nc 4119/2007-6. e) schválení lhůty k předání listinných akcií společnosti. Mimořádné valné hromadě je představenstvem navrhováno, aby schválila lhůtu k předání listinných akcií za účelem realizace snížení základního kapitálu společnosti Praha Real, a.s., a to v délce třiceti dnů od podpisu smlouvy o úplatném převodu akcií. Po zá pisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku budou listinné akcie ve vlastnictví společnosti zničeny. do 19. 10. 2007 od 16. 4. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 700 000 000 Kč

od 13. 4. 2021

Základní kapitál

vklad 1 112 500 000 Kč

do 13. 4. 2021 od 10. 4. 2012

Základní kapitál

vklad 1 269 500 000 Kč

do 10. 4. 2012 od 19. 10. 2007

Základní kapitál

vklad 1 769 500 000 Kč

do 19. 10. 2007 od 26. 3. 2003
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 70 od 13. 4. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 111 do 13. 4. 2021 od 27. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 25 do 13. 4. 2021 od 27. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 111 do 27. 8. 2014 od 10. 4. 2012
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 25 do 27. 8. 2014 od 10. 4. 2012
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 126 do 10. 4. 2012 od 19. 10. 2007
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 176 do 19. 10. 2007 od 26. 3. 2003
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 95 do 10. 4. 2012 od 26. 3. 2003

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Maximilian Adam Skala

člen správní rady

První vztah: 13. 4. 2021

vznik členství: 19. 3. 2019

Laubova 1709/5, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Maximilian Adam Skala

statutární ředitel

První vztah: 20. 3. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 19. 3. 2019

Laubova 1709/5, Praha, 130 00, Česká republika

Maximilian Adam Skala

předseda správní rady

První vztah: 20. 3. 2019 - Poslední vztah: 13. 4. 2021

vznik členství: 19. 3. 2019

vznik funkce: 19. 3. 2019

zánik funkce: 13. 4. 2021

Laubova 1709/5, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Michal Malý

člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2014 - Poslední vztah: 20. 3. 2019

vznik členství: 13. 8. 2014

zánik členství: 19. 3. 2019

U kněžské louky 2149/14, Praha, 130 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Pavel Citta

Člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2014 - Poslední vztah: 27. 8. 2014

vznik členství: 26. 3. 2003

zánik členství: 13. 8. 2014

zánik funkce: 13. 8. 2014

Dřevčice 91, 250 01, Česká republika

Pavel Citta

Člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2003 - Poslední vztah: 31. 5. 2014

vznik členství: 26. 3. 2003

zánik členství: 13. 8. 2014

zánik funkce: 13. 8. 2014

Dřevčice 91, 250 01, Česká republika

Ing. Michal Malý

Předseda představenstva

První vztah: 26. 3. 2003 - Poslední vztah: 27. 8. 2014

vznik členství: 26. 3. 2003

zánik členství: 13. 8. 2014

vznik funkce: 26. 3. 2003

zánik funkce: 13. 8. 2014

U kněžské louky 14/2149, Praha 3, 130 00, Česká republika

Martin Kulhavý

Člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2003 - Poslední vztah: 27. 8. 2014

vznik členství: 26. 3. 2003

zánik členství: 13. 8. 2014

zánik funkce: 13. 8. 2014

Zápotoční 22/642, Praha 10, 102 00, Česká republika

Za společnost jedná člen správní rady samostatně.

od 13. 4. 2021

Statutární ředitel je oprávněn zastupovat společnost samostatně.

do 1. 1. 2021 od 20. 3. 2019

Za společnost jedná člen představenstva samostatně.

do 20. 3. 2019 od 27. 8. 2014

Za společnost jedná předseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva.

do 27. 8. 2014 od 26. 3. 2003

Dozorčí rada

Historické vztahy

Maximilian Adam Skala

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2014 - Poslední vztah: 20. 3. 2019

vznik členství: 13. 8. 2014

zánik členství: 19. 3. 2019

17 boulevard Albert 1er, Monaco, 980 00, Monacké knížectví

Marek Padevět

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 8. 2005 - Poslední vztah: 27. 8. 2014

vznik členství: 22. 6. 2005

zánik členství: 13. 8. 2014

zánik funkce: 13. 8. 2014

Duchoslávka 7/2056, Praha 6, 160 00, Česká republika

Pavel Hamr

Člen

První vztah: 26. 3. 2003 - Poslední vztah: 23. 8. 2005

vznik členství: 26. 3. 2003

zánik členství: 22. 6. 2005

Imrychova 981/3, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Stanislav Stupka

Člen

První vztah: 26. 3. 2003 - Poslední vztah: 27. 8. 2014

vznik členství: 26. 3. 2003

zánik členství: 13. 8. 2014

zánik funkce: 13. 8. 2014

Čedičová 749/5, Praha 5, 153 00, Česká republika

Martin Pokorný

Člen

První vztah: 26. 3. 2003 - Poslední vztah: 27. 8. 2014

vznik členství: 26. 3. 2003

zánik členství: 13. 8. 2014

zánik funkce: 13. 8. 2014

Borovanského 2220/11, Praha 5, 155 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Další vztahy firmy Praha Real, a.s.

1 fyzická osoba

Maximilian Adam Skala

předseda správní rady

První vztah: 20. 3. 2019

vznik členství: 19. 3. 2019

vznik funkce: 19. 3. 2019

Laubova 1709/5, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).