Hlavní navigace

Pražské služby, a.s.

Firma Pražské služby, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2432, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 631 166 600 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60194120

Sídlo:

Pod šancemi 444/1, Praha Vysočany (Praha 9), 190 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

26. 1. 1994

DIČ:

CZ60194120

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Veřejné podniky nefinanční
velikostní kat. dle počtu zam. 1500 - 1999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
35110 Výroba elektřiny
35301 Výroba tepla
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
38110 Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných
42990 Výstavba ostatních staveb j. n.
43210 Elektrické instalace
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
63 Informační činnosti
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
77110 Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2432, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Pražské služby, a.s. od 17. 6. 2015

Obchodní firma

Pražské služby, a.s. do 17. 6. 2015 od 16. 3. 2015

Obchodní firma

Pražské služby, a.s. do 16. 3. 2015 od 1. 2. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 1. 2. 1994

adresa

Pod šancemi 444/1
Praha 9 do 1. 2. 1994 od 1. 2. 1994

Předmět podnikání

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 17. 7. 2014

Výroba tepelné energie od 27. 8. 2012

Výroba elektřiny od 27. 8. 2012

Opravy silničních vozidel od 26. 10. 2009

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 26. 10. 2009

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 26. 10. 2009

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 26. 10. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 26. 10. 2009

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 17. 7. 2014 od 26. 10. 2009

opravy vyhrazených elektrických zařízení do 26. 10. 2009 od 10. 1. 2006

výroba tepelné energie do 26. 10. 2009 od 12. 12. 2003

technická činnost v dopravě - zpracování návrhů dopravního bezpečnostního značení a dopravních bezpečnostních zařízení včetně jejich realizace do 26. 10. 2009 od 4. 2. 2002

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 26. 10. 2009 od 24. 1. 2001

výroba tepla do 12. 12. 2003 od 30. 10. 1998

oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení do 10. 1. 2006 od 30. 10. 1998

Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti komunikací a jejich součástí, včetně zajištění odstranění havarijních závad do 26. 10. 2009 od 30. 10. 1998

Podnikání v oblasti nakládání s odpady s vyjimkou nebezpečných odpadů do 26. 10. 2009 od 30. 10. 1998

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné (s vyjimkou obchodních živností uvedených v příl.1 - 3 zák.č.455/91 Sb.) do 26. 10. 2009 od 30. 10. 1998

provádění staveb včetně jejich změn,udržovacích prací na nich a jejich odstraňování do 26. 10. 2009 od 30. 10. 1998

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní do 26. 10. 2009 od 30. 10. 1998

reklamní činnost - výroba a distribuce reklamních tisků (vyjma činností uvedených v příl.č.1 zák.č.455/91 Sb.) do 26. 10. 2009 od 30. 10. 1998

podnikání v oblasti nakládání s nebespečnými odpady do 26. 10. 2009 od 30. 10. 1998

provozování odstavených ploch pro motorová vozidla do 26. 10. 2009 od 30. 10. 1998

pronájem nemovitostí,nebytových prostor,včetně poskytování doplňkových služeb jiných,než základních do 26. 10. 2009 od 30. 10. 1998

pronájem motorových vozidel do 26. 10. 2009 od 30. 10. 1998

pronájem věcí movitých do 26. 10. 2009 od 30. 10. 1998

vývoj,šíření a zavádění počítačových systémů do 26. 10. 2009 od 30. 10. 1998

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné do 30. 10. 1998 od 2. 1. 1996

výroba a distiribuce reklamních a jiných tisků do 30. 10. 1998 od 22. 12. 1995

koupě zboží za úščelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné do 2. 1. 1996 od 17. 6. 1994

stavitel /provádění jednoduchých staveb a poddodávek pro stavby/ do 30. 10. 1998 od 17. 6. 1994

silniční motorová doprava-veřejná nákladní vnitrostátní do 30. 10. 1998 od 17. 6. 1994

elektroinstalatérství do 30. 10. 1998 od 17. 6. 1994

opravy motorových vozidel do 26. 10. 2009 od 17. 6. 1994

automatizované zpracování dat do 26. 10. 2009 od 17. 6. 1994

Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti komunikací a jejich součástí, včetně odstranění havarijních závad do 30. 10. 1998 od 1. 2. 1994

Podnikání v oblasti nakládání s odpady do 30. 10. 1998 od 1. 2. 1994

Ošetřování silniční zeleně do 26. 10. 2009 od 1. 2. 1994

Zajišťování čištění komunikací a veřejných prostranství do 26. 10. 2009 od 1. 2. 1994

Provádění bezpečnostního značení komunikací do 26. 10. 2009 od 1. 2. 1994

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti přijala dne 6.11.2018 toto usnesení: Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. i) určuje, že hlavním akcionářem společnosti Pražské služby, a.s. (dále jen společnost) je hlavní město Praha, IČO 000 64 581, se sídlem Mariánsk é náměstí 2/2, Praha 1 Staré Město, 110 00 (dále jen hlavní akcionář), jenž vlastní akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 90 % základního kapitálu společnosti a se kterými je rovněž spojen podíl na hlasovacích právech ve společn osti přesahující 90 %; ii) rozhoduje o přechodu všech akcií vydaných společností a vlastněných jinými osobami než hlavním akcionářem na hlavního akcionáře (za akcie se pro účely tohoto usnesení považují i zaknihované akcie); iii)rozhoduje, že protiplnění poskytované těm vlastníkům (resp. zástavním věřitelům) akcií společnosti, jejichž akcie ve společnosti přecházejí na hlavního akcionáře na základě tohoto rozhodnutí valné hromady, činí částku ve výši 2.928,- Kč za jednu zaknihovanou akcii na jméno o jmeno vité hodnotě 1.000,- Kč (ISIN: CZ0009055158) a částku ve výši 1.172,- Kč za jednu zaknihovanou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 400,- Kč (ISIN: CZ0009100830); iv) rozhoduje, že výše uvedené protiplnění bude poskytnuto ve lhůtě 10 pracovních dnů od okamž iku, kdy bude v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů proveden ve prospěch hlavního akcionáře zápis vlastnického práva k akciím, jenž na základě tohoto rozhodnutí valné hromady přechází na hlavního akcionáře. od 8. 11. 2018

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 17. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 9 do 13. 3. 2015 od 17. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 14. 7. 2016 od 17. 7. 2014

Valná hromada společnosti schválila dne 11.6.2001 návrh představenstva společnosti Pražské služby, a.s, kterým se zvyšuje základní kapitál spoelčnosti nejméně o částku 475.000.000,- Kč maximálně o částku 862.450.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno emisí nejméně 1.187.500 kusy prioritních akcií, nejvíce emisí 2.156.125 kusy prioritních akcií znějících na jméno, v zanihované podobě o jmenovité hodnotě 400,- Kč za jeden kus. Úpis akcií nad maximální výši navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. S prioritními akciemi je spojeno přednostní právo na výplatu dividendy. S těmito akciemi není spojeno právo hlasování na valné hromadě, kromě případů, kdy zákon stanoví jinak. Z části zisku určeného valnou hromadou na výplatu dividendy je 10 % z této částky určeno k vyplacení mezi akcionáři držící prioritní akcie společnosti (první dividenda) a zbylá část této částky je určena v vyplacení mezi akcionáře. První dividenda se dělí mezi majitele prioritních akcií podle vzájemného poměru jmenovitých hodnot jejich prioritních akcií. Zbylá část zisku určeného k výplatě dividendy se dělí mezi všechny akcionáře podle vzájemného poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, tj. prioritních akcií. Akcie budou upisovány pouze proti peněžitým vkladům akcionářů. Konečnou částku zvýšení základního kapitálu schválí představenstvo společnosti. Nově vydané akcie nejsou určeny k registraci u organizátora trhu. Veškeré akcie budou upsány bez veřejné výzvy k jejich upisování současnými akcionáři s využitím přednostního práva, přičemž výše emisního kursu nově emitovaných akcií je rovna jejich nominální hodnotě. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva již nebudou dále nabízeny k úpisu stávajícím akcionářům či jiným zájemcům a a ni nebudou předmětem veřejné nabídky k úpisu. Na jednu stávající akcii ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za 1 kus lze upsat jednu novou prioritní akcii ve jmenovité hodnotě 400,- Kč za 1 kus. Na jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za kus lze upsat 1.000 kusů nových prioritních akcií ve jmenovité hodnotě 400,- Kč za 1 kus. Lhůta pro úpis prioritních akcií se stanoví v trvání 30 dnů ode dne právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti zveřejní informaci o přednostním právu akcionářů s počátkem běhu lhůty způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady. Tento den je zároveň rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva. Přednostní právo na úpis akcií mohou akcionáři využít v rozsahu svých podílů na základním kapitálu společnosti v pracovních dnech, a to ve lhůtě nejméně 2 týdny, vždy v době od 9,00 - 14,00 hod. v sídle spoelčnosti. Emisní kurs akcií je akcionář po jejich účinném upsání povinen splatit do 30 dnů na účet společnosti č.:124606063/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s. Valná hromada společnosti Pražské služby, a.s. vyslovila dne 11.6.2001 souhlas se započtením peněžité pohledávky akcionáře hlavního města Prahy za společností Pražské služby, a.s. ve výši 475.000.000,- Kč z titulu smlouvy o bezúplatném převodu akcií ze dne 15.2.1995, uzavřené mezi hlavním městem Praha a Fondem národního majetku ČR, proti pohledávce společnosti Pražské služby, a.s. na uhrazení emisního kursu upsaných akcií v rámci zvýšení základního kapitálu. do 4. 2. 2002 od 3. 9. 2001

Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku Pražské komunikace se sídlem Praha 9, Pod šancemi 444/1, IČO: 00063274 ve smyslu § 11 odst.2 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb.. od 1. 2. 1994

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 20.12.1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov jmenování členů představenstva a dozorčí rady. Privatizační projekt č. 26759 schválený Ministerstvem pro správu národního majetku a jeho privatizaci ČR dne 30.9.1993 čj. 422/1650/93. od 1. 2. 1994

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 631 166 600 Kč

od 4. 2. 2002

Základní kapitál

vklad 2 156 125 000 Kč

do 4. 2. 2002 od 3. 3. 1998

Základní kapitál

vklad 1 706 125 000 Kč

do 3. 3. 1998 od 29. 11. 1995

Základní kapitál

vklad 1 556 125 000 Kč

do 29. 11. 1995 od 1. 2. 1994
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 400 Kč, počet: 1 187 604 od 12. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 556 125 od 17. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 600 od 17. 7. 2014
Prioritní akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 400 Kč, počet: 1 187 604 do 12. 11. 2014 od 17. 7. 2014
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 556 125 do 18. 7. 2011 od 18. 7. 2011
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 556 125 do 17. 7. 2014 od 18. 7. 2011
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 400 Kč, počet: 1 187 604 do 17. 7. 2014 od 4. 2. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 600 do 17. 7. 2014 od 3. 3. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 150 do 3. 3. 1998 od 29. 11. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 556 125 do 18. 7. 2011 od 1. 2. 1994

Dozorčí rada

11 fyzických osob

PhDr. Ladislav Frühauf

Člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2021

vznik členství: 10. 11. 2020

Gagarinova 508/24, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Pavel Pešek

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2019

vznik členství: 22. 1. 2019

Člen dozorčí rady byl zvolen zaměstnanci společnosti. od 22. 12. 2019

Pod dvorem 468/4b, Praha, 162 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  EVOK, o.p.s.

  Mečislavova 165/3, Praha, 140 00

Ing. Petr Hlubuček

Předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2019

vznik členství: 22. 1. 2019

vznik funkce: 6. 2. 2019

Lysolajské údolí 56/48, Praha, 165 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Alexander Bellu

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2019

vznik členství: 22. 1. 2019

Lupáčova 815/14, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Lenia Vrbíková

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2019

vznik členství: 22. 1. 2019

Velvarská 1699/29, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Kornélia Gottmannová

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2019

vznik členství: 22. 1. 2019

bratří Dohalských 140/7, Praha, 190 00, Česká republika

Mgr. Radek Vondra

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2019

vznik členství: 22. 1. 2019

vznik funkce: 6. 2. 2019

Šimanovská 55, Praha, 198 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Luděk Votava

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2019

vznik členství: 22. 1. 2019

Člen dozorčí rady byl zvolen zaměstnanci společnosti. od 26. 2. 2019

Brandlova 1565/19, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Matoušek

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2019

vznik členství: 22. 1. 2019

Člen dozorčí rady byl zvolen zaměstnanci společnosti. od 26. 2. 2019

Jabloňová 2136/11, Praha, 106 00, Česká republika

Ing. Martin Somló

První vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 28. 1. 2015

Nad Okrouhlíkem 2294/11, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Matoušek

První vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 28. 1. 2015

Jabloňová 2136/11, Praha 10, 106 00, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Petr Štěpánek CSc.

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2019 - Poslední vztah: 6. 1. 2021

vznik členství: 22. 1. 2019

zánik členství: 9. 11. 2020

vznik funkce: 6. 2. 2019

zánik funkce: 9. 11. 2020

V podluží 671/6, Praha, 140 00, Česká republika

Pavel Pešek

Člen dozorčí rady

První vztah: 26. 2. 2019 - Poslední vztah: 22. 12. 2019

vznik členství: 22. 1. 2019

Člen dozorčí rady byl zvolen zaměstnanci společnosti. do 22. 12. 2019 od 26. 2. 2019

K Oboře 544, Jesenice, 252 42, Česká republika

Mgr. Jan Marhoul B.A.

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2018 - Poslední vztah: 26. 2. 2019

vznik členství: 29. 3. 2018

zánik členství: 21. 1. 2019

Zimova 621/11, Praha, 142 00, Česká republika

Alexander Bellu

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 9. 2016 - Poslední vztah: 26. 2. 2019

vznik členství: 28. 1. 2015

zánik členství: 21. 1. 2019

Lupáčova 815/14, Praha, 130 00, Česká republika

Alexander Bellu

První vztah: 28. 9. 2016 - Poslední vztah: 28. 9. 2016

vznik členství: 28. 1. 2015

Lupáčova 815/14, Praha, 130 00, Česká republika

Alexander Bellu

První vztah: 28. 9. 2016 - Poslední vztah: 28. 9. 2016

vznik členství: 28. 1. 2015

Lupáčova 815/14, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Luděk Votava

Člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2016 - Poslední vztah: 26. 2. 2019

vznik členství: 15. 6. 2016

zánik členství: 21. 1. 2019

Brandlova 1565/19, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Radim Haluza

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 26. 2. 2019

vznik členství: 28. 1. 2015

zánik členství: 21. 1. 2019

Vinohradská 1596/29, Praha, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Radim Haluza

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 28. 1. 2015

Vinohradská 1596/29, Praha, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Radim Haluza

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 28. 1. 2015

Vinohradská 1596/29, Praha, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Bodenlos

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 3. 5. 2018

vznik členství: 28. 1. 2015

zánik členství: 29. 3. 2018

Dvorecká 541/33, Praha, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zdeněk Matoušek

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 28. 1. 2015

Jabloňová 2136/11, Praha, 106 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Matoušek

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 28. 1. 2015

Jabloňová 2136/11, Praha, 106 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Matoušek

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 26. 2. 2019

vznik členství: 28. 1. 2015

zánik členství: 21. 1. 2019

Jabloňová 2136/11, Praha, 106 00, Česká republika

Ing. Jiří Bodenlos

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 28. 1. 2015

Dvorecká 541/33, Praha, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Bodenlos

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 28. 1. 2015

Dvorecká 541/33, Praha, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Bodenlos

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 3. 5. 2018

vznik členství: 28. 1. 2015

zánik členství: 29. 3. 2018

Dvorecká 541/33, Praha, 147 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martin Somló

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 28. 1. 2015

zánik členství: 15. 6. 2016

Nad Okrouhlíkem 2294/11, Praha, 180 00, Česká republika

Alexander Bellu

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 28. 9. 2016

vznik členství: 28. 1. 2015

Jana Želivského 1768/18, Praha, 130 00, Česká republika

Alexander Bellu

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 28. 9. 2016

vznik členství: 28. 1. 2015

Jana Želivského 1768/18, Praha, 130 00, Česká republika

Petr Štěpánek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 26. 2. 2019

vznik členství: 28. 1. 2015

zánik členství: 21. 1. 2019

vznik funkce: 10. 2. 2015

zánik funkce: 21. 1. 2019

V podluží 671/6, Praha, 140 00, Česká republika

RNDr. Marcela Plesníková

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 26. 2. 2019

vznik členství: 28. 1. 2015

zánik členství: 21. 1. 2019

vznik funkce: 10. 2. 2015

zánik funkce: 21. 1. 2019

Prusíkova 2435/3, Praha, 155 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Radim Haluza

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 28. 1. 2015

Vinohradská 1596/29, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Pavel Kocourek

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 4. 6. 2014

zánik členství: 28. 1. 2015

Snopkova 483/7, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Matoušek

člen

První vztah: 6. 1. 2014 - Poslední vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 28. 1. 2015

Jabloňová 2136/11, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Martin Somló

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 1. 2014 - Poslední vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 17. 10. 2011

zánik členství: 28. 1. 2015

Nad Okrouhlíkem 2294/11, Praha 8, 180 00, Česká republika

Radek Vondra

předseda

První vztah: 7. 10. 2013 - Poslední vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 24. 6. 2013

zánik členství: 28. 1. 2015

vznik funkce: 18. 9. 2013

zánik funkce: 28. 1. 2015

Šimanovská 55, Praha 9, 198 00, Česká republika

Ing. Pavel Kocourek

člen

První vztah: 7. 10. 2013 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 18. 9. 2013

zánik členství: 4. 6. 2014

Snopkova 483/7, Praha 4, 142 00, Česká republika

Pavel Mašek

člen

První vztah: 5. 8. 2013 - Poslední vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 24. 6. 2013

zánik členství: 28. 1. 2015

Za školou 137, Praha 9, 198 00, Česká republika

Vladimír Novák

člen

První vztah: 5. 8. 2013 - Poslední vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 24. 6. 2013

zánik členství: 28. 1. 2015

Nučická 1744/5, Praha 10, 100 00, Česká republika

Radek Vondra

člen

První vztah: 5. 8. 2013 - Poslední vztah: 7. 10. 2013

vznik členství: 24. 6. 2013

Šimanovská 55, Praha 9, 198 00, Česká republika

Bc. Radek Vondra

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2012 - Poslední vztah: 5. 8. 2013

vznik členství: 6. 8. 2012

zánik členství: 24. 6. 2013

Šimanovská 55, Praha 9, 198 00, Česká republika

David Zelený

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2012 - Poslední vztah: 5. 8. 2013

vznik členství: 12. 1. 2012

zánik členství: 24. 6. 2013

U jezera 2047/2, Praha 5, 150 00, Česká republika

David Zelený

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2012 - Poslední vztah: 7. 2. 2012

vznik členství: 12. 1. 2012

U jezera 2047/2, Praha 5, 155 00, Česká republika

Jiří Vávra

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2012 - Poslední vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 12. 1. 2012

zánik členství: 28. 1. 2015

Na pozorce 1502/3, Praha 9, 193 00, Česká republika

Ing. Pavel Richter

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2012 - Poslední vztah: 27. 8. 2012

vznik členství: 12. 1. 2012

zánik členství: 6. 8. 2012

V Lipkách 705/9, Praha 5, 154 00, Česká republika

Pavel Caldr

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2012 - Poslední vztah: 5. 8. 2013

vznik členství: 12. 1. 2012

zánik členství: 24. 6. 2013

vznik funkce: 19. 1. 2012

zánik funkce: 24. 6. 2013

Na Výspě 261/27, Praha 4, 147 00, Česká republika

Bc. Michal Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2012 - Poslední vztah: 5. 8. 2013

vznik členství: 12. 1. 2012

zánik členství: 24. 6. 2013

Bílkova 4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Milan Růžička

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2012 - Poslední vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 12. 1. 2012

zánik členství: 28. 1. 2015

vznik funkce: 19. 1. 2012

zánik funkce: 28. 1. 2015

nám. Přátelství 1518/5, Praha 10, 102 00, Česká republika

Bc. Michal Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2012 - Poslední vztah: 5. 8. 2013

vznik členství: 12. 1. 2012

zánik členství: 24. 6. 2013

Bílkova 4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Matoušek

člen

První vztah: 6. 1. 2012 - Poslední vztah: 6. 1. 2014

vznik členství: 1. 1. 2012

Jabloňová 2136/11, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Martin Somló

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2011 - Poslední vztah: 6. 1. 2014

vznik členství: 17. 10. 2011

Nad Okrouhlíkem 2294/11, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Luděk Votava

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2011 - Poslední vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 17. 10. 2011

zánik členství: 28. 1. 2015

Brandlova 1565/19, Praha 4, 149 00, Česká republika

David Zelený

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2011 - Poslední vztah: 7. 2. 2012

vznik členství: 20. 6. 2011

zánik členství: 12. 1. 2012

U jezera 2047/2, Praha 5, 150 00, Česká republika

Tomáš Raška MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2011 - Poslední vztah: 7. 2. 2012

vznik členství: 20. 6. 2011

zánik členství: 12. 1. 2012

Pod Rovinou 659/3, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Mgr. Miroslav Poche

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2011 - Poslední vztah: 7. 2. 2012

vznik členství: 20. 6. 2011

zánik členství: 12. 1. 2012

vznik funkce: 20. 6. 2011

zánik funkce: 12. 1. 2012

Velehradská 28, Praha 3, 130 00, Česká republika

Bc. František Adámek

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2011 - Poslední vztah: 7. 2. 2012

vznik členství: 20. 6. 2011

zánik členství: 12. 1. 2012

Pejevové 3418, Praha 4, 143 00, Česká republika

MUDr. Boris Šťastný

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2011 - Poslední vztah: 7. 2. 2012

vznik členství: 20. 6. 2011

zánik členství: 12. 1. 2012

vznik funkce: 20. 6. 2011

zánik funkce: 12. 1. 2012

Nad vodovodem 220/50, Praha 10, 108 00, Česká republika

Bc. Ondřej Pecha

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2011 - Poslední vztah: 3. 8. 2011

vznik členství: 20. 6. 2011

zánik členství: 19. 7. 2011

Pod Parukářkou 2760/12, Praha 3, 130 00, Česká republika

Bc. Michal Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2011 - Poslední vztah: 3. 8. 2011

vznik členství: 19. 6. 2011

Bílkova 4, Praha 1, 110 00, Česká republika

David Zelený

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2011 - Poslední vztah: 3. 8. 2011

vznik členství: 20. 6. 2011

U jezera 2047/2, Praha 5, 155 00, Česká republika

Bc. Michal Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 8. 2011 - Poslední vztah: 3. 8. 2011

vznik členství: 19. 6. 2011

Bílkova 4, Praha 1, 110 00, Česká republika

Mgr. Petr Štěpánek CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2007 - Poslední vztah: 3. 8. 2011

vznik členství: 11. 6. 2007

zánik členství: 20. 6. 2011

vznik funkce: 27. 6. 2007

zánik funkce: 20. 6. 2011

V Podluží 6, Praha 4, Česká republika

Martina Šandová

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2007 - Poslední vztah: 3. 8. 2011

vznik členství: 11. 6. 2007

zánik členství: 20. 6. 2011

vznik funkce: 27. 6. 2007

zánik funkce: 20. 6. 2011

Biskupcova 2444/49, Praha 3, Česká republika

František Adámek

místopředseda

První vztah: 10. 8. 2004 - Poslední vztah: 5. 9. 2007

vznik členství: 30. 6. 2004

zánik členství: 11. 6. 2007

Pejevové 3418, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeněk Matoušek

člen

První vztah: 12. 12. 2003 - Poslední vztah: 6. 1. 2012

zánik členství: 31. 12. 2011

Jabloňová 2136/11, Praha 10, Česká republika

Pavel Hurda

předseda

První vztah: 12. 12. 2003 - Poslední vztah: 5. 9. 2007

zánik členství: 11. 6. 2007

zánik funkce: 11. 6. 2007

Kubelíkova 1548/27, Praha 3, Česká republika

Jan Štrof

místopředseda

První vztah: 12. 12. 2003 - Poslední vztah: 10. 8. 2004

zánik členství: 30. 6. 2004

Cvikovská 376/6, Praha 9, Česká republika

Ing. Petr Šulc

člen

První vztah: 29. 1. 2001 - Poslední vztah: 12. 12. 2003

Notečská 561/16, Praha 8, Česká republika

ing. Oldřich Hanzl

člen

První vztah: 30. 10. 1998 - Poslední vztah: 24. 1. 2001

Estonská 7, Praha 10, Česká republika

Karel Procházka

člen

První vztah: 30. 10. 1998 - Poslední vztah: 24. 1. 2001

Klimentská 32, Praha 1, Česká republika

Helena Mikulášová

člen

První vztah: 30. 10. 1998 - Poslední vztah: 29. 1. 2001

Kukučínova 1148/4, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeněk Matoušek

místopředseda

První vztah: 30. 10. 1998 - Poslední vztah: 12. 12. 2003

Livornská 436, Praha 10, Česká republika

Ing. Miloš Máša

předseda

První vztah: 30. 10. 1998 - Poslední vztah: 12. 12. 2003

Štíbrova 1213, Praha 8, Česká republika

ing. Zdeněk Matoušek

místopředseda

První vztah: 19. 6. 1995 - Poslední vztah: 30. 10. 1998

Livornská 436, Praha 10, Česká republika

Karel Procházka

předseda

První vztah: 19. 6. 1995 - Poslední vztah: 30. 10. 1998

Klimentská 32, Praha 1, Česká republika

Helena Mikulášová

člen

První vztah: 19. 6. 1995 - Poslední vztah: 30. 10. 1998

Kukučínova 1148/4, Praha 4, Česká republika

Karel Procházka

První vztah: 1. 2. 1994 - Poslední vztah: 19. 6. 1995

Klimentská 32, Praha 1, Česká republika

Helena Mikulášová

První vztah: 1. 2. 1994 - Poslední vztah: 19. 6. 1995

Borovanského 2377, Praha 5, Česká republika

ing. Zdeněk Matoušek

První vztah: 1. 2. 1994 - Poslední vztah: 19. 6. 1995

Livornská 436, Praha 10, Česká republika

Statutární orgán

6 fyzických osob

Petr Valert

Člen představenstva

První vztah: 15. 3. 2019

vznik členství: 1. 3. 2019

Myslíkova 209/5, Praha, 110 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Patrik Roman

Předseda představenstva

První vztah: 15. 3. 2019

vznik členství: 1. 3. 2019

vznik funkce: 1. 3. 2019

Dany Medřické 612/21, Praha, 190 15, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Dr. Ing. Aleš Bláha

Člen představenstva

První vztah: 15. 3. 2019

vznik členství: 1. 3. 2019

Erbenova 1847, Černošice, 252 28, Česká republika

Ing. František Hodan

Člen představenstva

První vztah: 15. 3. 2019

vznik členství: 1. 3. 2019

Na Výsluní 615, Jirny, 250 90, Česká republika

Mgr. Bc. Michal Čoupek MBA, MPA

Místopředseda představenstva

První vztah: 15. 3. 2019

vznik členství: 6. 2. 2019

vznik funkce: 1. 3. 2019

Jana Přibíka 956/1, Praha, 190 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Karel Šašek

Místopředseda představenstva

První vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 18. 9. 2013

vznik funkce: 10. 2. 2015

U libeňského pivovaru 1140/17, Praha 8, 180 00, Česká republika

Historické vztahy

Mgr. Bc. Michal Čoupek MBA, MPA

Člen představenstva

První vztah: 26. 2. 2019 - Poslední vztah: 15. 3. 2019

vznik členství: 6. 2. 2019

Jana Přibíka 956/1, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Karel Šašek

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 11. 2018 - Poslední vztah: 26. 2. 2019

vznik členství: 19. 9. 2017

zánik členství: 31. 1. 2019

vznik funkce: 26. 9. 2017

zánik funkce: 31. 1. 2019

Thámova 115/22, Praha, 186 00, Česká republika

Ing. Karel Šašek

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2017 - Poslední vztah: 15. 11. 2018

vznik členství: 19. 9. 2017

vznik funkce: 26. 9. 2017

U libeňského pivovaru 1140/17, Praha, 180 00, Česká republika

Ing. Karel Šašek

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 10. 2017 - Poslední vztah: 15. 11. 2018

vznik členství: 19. 9. 2017

vznik funkce: 26. 9. 2017

U libeňského pivovaru 1140/17, Praha, 180 00, Česká republika

JUDr. Patrik Roman

Předseda představenstva

První vztah: 14. 7. 2016 - Poslední vztah: 15. 3. 2019

vznik členství: 21. 6. 2015

zánik členství: 1. 3. 2019

vznik funkce: 28. 6. 2016

zánik funkce: 1. 3. 2019

Dany Medřické 612/21, Praha, 190 15, Česká republika

JUDr. Radim Kříž

Člen představenstva

První vztah: 14. 7. 2016 - Poslední vztah: 15. 3. 2019

vznik členství: 28. 6. 2016

zánik členství: 1. 3. 2019

K Vodici 1127/1, Praha, 104 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Patrik Roman

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2015 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 21. 6. 2015

Dany Medřické 612/21, Praha, 190 15, Česká republika

JUDr. Patrik Roman

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2015 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 21. 6. 2015

Dany Medřické 612/21, Praha, 190 15, Česká republika

Martin Čáslavka

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 10. 2. 2015

Novákových 1817/30a, Praha, 180 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Čáslavka

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 26. 2. 2019

vznik členství: 10. 2. 2015

zánik členství: 10. 2. 2019

Novákových 1817/30a, Praha, 180 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Čáslavka

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 10. 2. 2015

Novákových 1817/30a, Praha, 180 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Karel Šašek

Místopředseda představenstva

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2017

vznik členství: 18. 9. 2013

zánik členství: 18. 9. 2017

vznik funkce: 10. 2. 2015

zánik funkce: 18. 9. 2017

U libeňského pivovaru 1140/17, Praha, 180 00, Česká republika

Karel Šašek

Místopředseda představenstva

První vztah: 13. 3. 2015 - Poslední vztah: 20. 10. 2017

vznik členství: 18. 9. 2013

zánik členství: 18. 9. 2017

vznik funkce: 10. 2. 2015

zánik funkce: 18. 9. 2017

U libeňského pivovaru 1140/17, Praha, 180 00, Česká republika

Ing. Martin Trnka

člen představenstva

První vztah: 12. 3. 2014 - Poslední vztah: 7. 2. 2018

vznik členství: 30. 1. 2014

zánik členství: 30. 1. 2018

Hálkova 785, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. Martin Trnka

člen představenstva

První vztah: 12. 3. 2014 - Poslední vztah: 7. 2. 2018

vznik členství: 30. 1. 2014

zánik členství: 30. 1. 2018

Hálkova 785, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Karel Šašek

člen

První vztah: 7. 10. 2013 - Poslední vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 18. 9. 2013

U libeňského pivovaru 1140/17, Praha 8, 180 00, Česká republika

Milan Bukolský

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 2013 - Poslední vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 14. 1. 2013

zánik členství: 10. 2. 2015

Jívanská 1748/28, Praha 9, 193 00, Česká republika

Ing. Jan Žižka

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2012 - Poslední vztah: 21. 1. 2013

vznik členství: 16. 2. 2012

zánik členství: 8. 11. 2012

Cihlářská 690, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

Ing. Petr Čermák

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 3. 2012 - Poslední vztah: 13. 3. 2015

vznik členství: 19. 1. 2012

zánik členství: 10. 2. 2015

vznik funkce: 13. 3. 2012

zánik funkce: 10. 2. 2015

Antala Staška 1027/67, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Petr Čermák

člen představenstva

První vztah: 7. 2. 2012 - Poslední vztah: 26. 3. 2012

vznik členství: 19. 1. 2012

Antala Staška 1027/67, Praha 4, 140 00, Česká republika

Patrik Opa

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2011 - Poslední vztah: 7. 10. 2013

vznik členství: 20. 6. 2011

zánik členství: 18. 9. 2013

Dvorecké náměstí 762/6, Praha 4, 147 00, Česká republika

Ing. Petr Horálek

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2011 - Poslední vztah: 7. 10. 2013

vznik členství: 19. 7. 2011

zánik členství: 18. 9. 2013

Nuselská 84/24, Praha 4, 140 00, Česká republika

Karel Šašek

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 8. 2011 - Poslední vztah: 7. 2. 2012

vznik členství: 20. 6. 2011

zánik členství: 19. 1. 2012

vznik funkce: 29. 6. 2011

zánik funkce: 19. 1. 2012

Běchorská 67, Praha 9, 193 00, Česká republika

Jiří Janeček

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2011 - Poslední vztah: 7. 2. 2012

vznik členství: 19. 7. 2011

zánik členství: 19. 1. 2012

Zimákova 458/13, Praha 4, 149 00, Česká republika

JUDr. Patrik Roman

předseda představenstva

První vztah: 3. 8. 2011 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 20. 6. 2011

zánik členství: 20. 6. 2015

vznik funkce: 29. 6. 2011

zánik funkce: 20. 6. 2015

Dany Medřické 612/21, Praha 9, 190 15, Česká republika

Bc. František Adámek

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 2009 - Poslední vztah: 3. 8. 2011

vznik členství: 10. 6. 2009

zánik členství: 20. 6. 2011

Pejevové 3418/2, Praha 4, 1 400, Česká republika

JUDr. Patrik Roman

předseda představenstva

První vztah: 26. 10. 2009 - Poslední vztah: 3. 8. 2011

vznik členství: 10. 6. 2009

zánik členství: 20. 6. 2011

vznik funkce: 14. 7. 2009

zánik funkce: 20. 6. 2011

Dany Medřické 612/21, Praha 9, 190 15, Česká republika

Ing. Karel Pražák

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 2009 - Poslední vztah: 3. 8. 2011

vznik členství: 10. 6. 2009

zánik členství: 20. 6. 2011

Otradovická 730/9, Praha 4, 140 00, Česká republika

Mgr. Tomáš Chalupa

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 2009 - Poslední vztah: 17. 2. 2011

vznik členství: 10. 6. 2009

zánik členství: 23. 11. 2010

Farní 879/21, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. David Vodrážka

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 10. 2009 - Poslední vztah: 3. 8. 2011

vznik členství: 10. 6. 2009

zánik členství: 20. 6. 2011

vznik funkce: 14. 7. 2009

zánik funkce: 20. 6. 2011

Za Mototechnou 882, Praha 5, 155 00, Česká republika

František Adámek

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2007 - Poslední vztah: 26. 10. 2009

vznik členství: 11. 6. 2007

zánik členství: 10. 6. 2009

Pejevové 3418/2, Praha 4, Česká republika

Mgr. Tomáš Chalupa

člen představenstva

První vztah: 5. 9. 2007 - Poslední vztah: 26. 10. 2009

vznik členství: 11. 6. 2007

zánik členství: 10. 6. 2009

Farní 879/21, Praha 6, Česká republika

Ing. David Vodrážka

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 9. 2007 - Poslední vztah: 26. 10. 2009

vznik členství: 2. 11. 2005

zánik členství: 10. 6. 2009

vznik funkce: 28. 8. 2007

zánik funkce: 10. 6. 2009

Za Mototechnou 882, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. David Vodrážka

člen představenstva

První vztah: 15. 2. 2007 - Poslední vztah: 5. 9. 2007

vznik členství: 2. 11. 2005

Za Mototechnou 882, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Jan Štrof

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 2. 2007 - Poslední vztah: 5. 9. 2007

vznik členství: 30. 6. 2004

zánik členství: 11. 6. 2007

vznik funkce: 2. 11. 2005

zánik funkce: 11. 6. 2007

Cvikovská 376/6, Praha 9, Česká republika

JUDr. Patrik Roman

předseda představenstva

První vztah: 29. 8. 2006 - Poslední vztah: 26. 10. 2009

vznik členství: 8. 4. 2005

zánik členství: 10. 6. 2009

zánik funkce: 10. 6. 2009

Dany Medřické 612/21, Praha 9, Česká republika

Bc. David Vodrážka

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2006 - Poslední vztah: 15. 2. 2007

vznik členství: 2. 11. 2005

Za Mototechnou 882, Praha 5, 155 00, Česká republika

Jan Štrof

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 1. 2006 - Poslední vztah: 15. 2. 2007

vznik členství: 30. 6. 2004

vznik funkce: 2. 11. 2005

Cvikovská 376/6, Praha 9, Česká republika

Mgr. Patrik Roman

předseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2005 - Poslední vztah: 29. 8. 2006

vznik členství: 8. 4. 2005

Dany Medřické 612/21, Praha 9, Česká republika

Ing. Karel Pražák

člen představenstva

První vztah: 15. 6. 2005 - Poslední vztah: 26. 10. 2009

vznik členství: 8. 4. 2005

zánik členství: 10. 6. 2009

Otradovická 730/9, Praha 4, Česká republika

Jan Štrof

člen představenstva

První vztah: 10. 8. 2004 - Poslední vztah: 10. 1. 2006

vznik členství: 30. 6. 2004

Cvikovská 376/6, Praha 9, Česká republika

Ing. Jiří Rydvan

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2004 - Poslední vztah: 15. 6. 2005

vznik členství: 17. 3. 2004

zánik členství: 8. 4. 2005

Dr. Zikmunda Wintra 5, Praha 6, Česká republika

Jan Lukavský

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2003 - Poslední vztah: 5. 9. 2007

zánik členství: 11. 6. 2007

Lešenská 546/1, Praha 8, Česká republika

RNDr. Miloš Gregar

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 12. 2003 - Poslední vztah: 10. 1. 2006

vznik členství: 31. 3. 2003

zánik členství: 29. 6. 2005

vznik funkce: 31. 3. 2003

zánik funkce: 29. 6. 2005

Kopanina 365, Praha 5, Česká republika

Mgr. Karel Klíma

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2003 - Poslední vztah: 10. 8. 2004

zánik členství: 30. 6. 2004

Přádova 2057/28, Praha 8, Česká republika

Ing. Pavel Škandera

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2003 - Poslední vztah: 30. 6. 2004

zánik členství: 17. 3. 2004

Dobratice 167, Dobratice, 739 52, Česká republika

Ing. Karel Výrut CSc.

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2001 - Poslední vztah: 12. 12. 2003

Černokostelecká 2016/85, Praha 10, Česká republika

RNDr. Milan Press

člen představenstva

První vztah: 24. 1. 2001 - Poslední vztah: 12. 12. 2003

Pod přesypem 209/4, Praha 8, Česká republika

Tomáš Szennai

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 1998 - Poslední vztah: 24. 1. 2001

Českomoravská 7/808, Praha 9, Česká republika

MUDr. Radim Uzel

místopředseda představenstvo

První vztah: 30. 10. 1998 - Poslední vztah: 24. 1. 2001

Havlínova 2/1111, Praha 8, Česká republika

Ing. Jaroslav Krčmář

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 10. 1998 - Poslední vztah: 12. 12. 2003

Sládkovičova 1268/5, Praha 4, Česká republika

Ing. Zdeněk Kovařík

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 1998 - Poslední vztah: 12. 12. 2003

Sládkovičova 1306/11, Praha 4, Česká republika

Ing. Lubomír Němejc

předseda představenstva

První vztah: 30. 10. 1998 - Poslední vztah: 15. 6. 2005

zánik členství: 8. 4. 2005

Živcových 445, Praha 5, Česká republika

Jan Nádvorník

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 1998 - Poslední vztah: 30. 10. 1998

Hostivařská 8, Praha 10, Česká republika

MUDr. Radim Uzel

člen představenstva

První vztah: 3. 3. 1998 - Poslední vztah: 30. 10. 1998

Havlínova 2, Praha 8, Česká republika

Tomáš Szennai

1. místopředseda představenstva

První vztah: 3. 3. 1998 - Poslední vztah: 30. 10. 1998

Českomoravská 7/808, Praha 9, Česká republika

ing. Petr Mašek

předseda představenstva

První vztah: 23. 2. 1996 - Poslední vztah: 30. 10. 1998

Bítovská 1223, Praha 4, Česká republika

ing. Lubomír Němejc

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 1996 - Poslední vztah: 30. 10. 1998

Živcových 445, Praha 5, Česká republika

JUDr. Tomáš Kaiser

1.místopředseda představenstva

První vztah: 29. 11. 1995 - Poslední vztah: 3. 3. 1998

Strojnická 3, Praha 7, Česká republika

ing. Petr Mašek

předseda představenstva

První vztah: 29. 11. 1995 - Poslední vztah: 23. 2. 1996

Bítovská 1233, Praha 4, Česká republika

ing. Jan Mrázek

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 1995 - Poslední vztah: 3. 3. 1998

Bělocerkevská 1438, Praha 10, Česká republika

ing. Lubomír Němejc

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 1995 - Poslední vztah: 2. 1. 1996

Českomoravská 7/808, Praha 9, Česká republika

Tomáš Szennai

člen

První vztah: 29. 11. 1995 - Poslední vztah: 3. 3. 1998

Českomoravská 7/808, Praha 9, Česká republika

Doc.ing. Jaroslav Hyžík

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 1995 - Poslední vztah: 30. 10. 1998

U Uranie 15/1346, Praha 7, Česká republika

ing. Jaroslav Krčmář

2.místopředseda představenstva

První vztah: 29. 11. 1995 - Poslední vztah: 30. 10. 1998

Sládkovičova 1268/5, Praha 4, Česká republika

ing. Miroš Bayer

1.mistopředseda představenstva

První vztah: 19. 6. 1995 - Poslední vztah: 29. 11. 1995

Raisova 409/8, Praha 6, Česká republika

ing. Petr Mašek

2.místopředseda představenstva

První vztah: 19. 6. 1995 - Poslední vztah: 29. 11. 1995

Bítovská 1233, Praha 4, Česká republika

ing. Pavel Ságner CSc.

předseda představenstva

První vztah: 19. 6. 1995 - Poslední vztah: 29. 11. 1995

Hanzlíkova 530/7, Praha 8, Česká republika

ing. Jiří Wittler

člen

První vztah: 17. 6. 1994 - Poslední vztah: 29. 11. 1995

Rodvinovská 2/1556, Praha 4, Česká republika

ing. Jaroslav Krčmář

člen

První vztah: 17. 6. 1994 - Poslední vztah: 29. 11. 1995

Sládkovičova 1268/5, Praha 4, Česká republika

ing. Pavel Ságner CSc.

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 1994 - Poslední vztah: 19. 6. 1995

Hanzlíkova 530/7, Praha 8, Česká republika

ing. Petr Mašek

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 1994 - Poslední vztah: 19. 6. 1995

Bítovská 1223, Praha 4, Česká republika

JUDr. Tomáš Kaiser

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 1994 - Poslední vztah: 29. 11. 1995

Strojnická 3, Praha 7, Česká republika

Mgr. Milan Bukolský

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 1994 - Poslední vztah: 29. 11. 1995

Jívanská 1748, Praha 9, Česká republika

JUDr. Antonín Sudík

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 1994 - Poslední vztah: 29. 11. 1995

Rytířská 400/22, Praha 1, Česká republika

ing. Miloš Bayer

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 1994 - Poslední vztah: 19. 6. 1995

Raisova 409/8, Praha 6, Česká republika

Za společnost jednají dva členové představenstva společně, přičemž jedním z těchto členů představenstva musí být předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

od 20. 10. 2017

Za společnost jednají dva členové představenstva společně, přičemž jedním z těchto členů představenstva musí být předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti byl představenstvem pověřen člen představenstva JUDr. Patrik Roman.

do 20. 10. 2017 od 4. 12. 2015

Za společnost jednají dva členové představenstva společně, přičemž jedním z těchto členů představenstva musí být předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

do 4. 12. 2015 od 17. 7. 2014

Jménem společnosti jedná předseda představenstva společně s místopředsedou představenstva.

do 17. 7. 2014 od 9. 7. 2012

Jménem společnosti jedná představenstvo, přičemž za představenstvo jedná navenek jménem společnosti: a) předseda představenstva samostatně, b) dva členové představenstva společně, přičemž jedním z těchto členů představenstva musí být místopředseda představenstva nebo předseda představenstva, c) všichni členové představenstva společně.

do 9. 7. 2012 od 30. 6. 2010

Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti: a) všichni členové představenstva b) předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému jménu společnosti připojí svůj podpis osoba nebo osoby oprávněné jednat jménem společnosti navenek v souladu s výše uvedenými.

do 30. 6. 2010 od 24. 1. 2001

Za společnost jedná v celém rozsahu představenstvo. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo jinak napsanému jménu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.

do 24. 1. 2001 od 17. 6. 1994

Způsob jednání a podepisování jménem společnosti: Za společnost jedná představenstvo, a to společně všichni členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva připojí podpis k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 17. 6. 1994 od 1. 2. 1994

Další vztahy firmy Pražské služby, a.s.

Akcionáři

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ: 00064581

Mariánské náměstí 2/2, Česká republika, Praha, 110 00

od 20. 12. 2018

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 2. 1994

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 16. 12. 2002
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 26. 1. 1998
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 2. 1994
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba hnojiv
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 2. 1994
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 2. 1994

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).