Hlavní navigace

PROBAS GROUP, a.s.

Firma PROBAS GROUP, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1553, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 15 060 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25259831

Sídlo:

V Polích 1043, Světlá nad Sázavou, 582 91

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

16. 11. 1996

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
702 Poradenství v oblasti řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1553, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

PROBAS GROUP, a.s. od 16. 11. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 16. 11. 1996

adresa

V polích 1043
Světlá nad Sázavou 58291 od 4. 10. 2016

adresa

Světlá nad Sázavou 58291 do 6. 3. 2000 od 16. 11. 1996

Předmět podnikání

Realitní činnost od 2. 5. 2002

Správa a údržba nemovitostí od 2. 5. 2002

Zprostředkování obchodu od 2. 5. 2002

Zprostředkování služeb od 2. 5. 2002

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců od 2. 5. 2002

Pronájem a půjčování věcí movitých od 2. 5. 2002

Pronájem nebytových prostor, včetně poskytování služeb do 2. 5. 2002 od 6. 3. 2000

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 2. 5. 2002 od 16. 11. 1996

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 8. 7. 2014

Valná hromada rozhodla dne 22.3.2000 o zvýšení základního jmění takto: do 1. 6. 2000 od 19. 4. 2000

Částka, o níž má být základní jmění zvýšeno - podle § 203 odstavec (2) písmeno a) obchodního zákoníku - se stanoví ve výši 6.000.000,--Kč, slovy šest miliónů korun českých, tedy z původního základního jmění 9.060.000,--Kč, slovy devět miliónů šedesát tisí c korun českých, na novou výši 15.060.000,--Kč, slovy patnáct miliónů šedesát tisíc korun českých. do 1. 6. 2000 od 19. 4. 2000

Určuje se - podle § 203 odstavec (2) písmeno a) obchodního zákoníku - že upisování akcií nad částku navrhovaného základního jmění společnosti se nepřipouští. do 1. 6. 2000 od 19. 4. 2000

Stanoví se - podle § 203 odstavec (2) písmeno b) obchodního zákoníku - že zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 600 (slovy šesti set) nových kmenových akcií znějících na majitele v jmenovité hodnotě každá 10.000,-Kč, slovy deset tisíc korun česk ých, které budou mít podobu listinných cenných papírů. do 1. 6. 2000 od 19. 4. 2000

Nové akcie budou upsány bez využití přednostního práva dosavadních akcionářů, protože akcie se upisují peněžitými vklady a všechny akcie budou nabídnuty k upsání dále uvedeným nepeněžitým vkladem pouze dosavadnímu akcionáři - společnosti PROBAS spol. s r.o. se sídlem Praha 9, V Pařezinách 552, PSČ 190 12, identifikační číslo 15 05 91 11. do 1. 6. 2000 od 19. 4. 2000

Místem - podle § 203 odstavec (2) písmeno e) obchodního zákoníku - pro upisování akcií je kancelář notáře JUDr. Ladislava Vondráka, Havlíčkův Brod, Sázavská 430/1. do 1. 6. 2000 od 19. 4. 2000

S ohledem na ustanovení § 203 odstavec (4) poslední věta obchodního zákoníku (které stanoví, že upisování akcií nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku) se určuje, že lhůta - podle § 203 odstavec (2) písmeno e) obchodního zákoníku - pro upisování akcií bez využití přednostního práva začíná v pátý den ode dne, kdy nabyde právní moci usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, že usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění bylo zapsáno do obchodního rejstříku , a skončí po uplynutí třiceti dnů ode dne začátku běhu této lhůty nebo dnem, kdy budou upsány všechny nové akcie. do 1. 6. 2000 od 19. 4. 2000

Emisní kurz akcií pro upisování akcií bez využití přednostního práva - podle § 203 odstavec (2) písmeno e) obchodního zákoníku - se stanoví částkou 10.000,-Kč. do 1. 6. 2000 od 19. 4. 2000

Místo a lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu upisovatele - podle § 203 odstavec (2) písmeno f) obchodního zákoníku - se stanoví takto - do 1. 6. 2000 od 19. 4. 2000

místem pro splacení nepeněžitého vkladu je uvedené místo pro upisování akcií, lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu - upsané akcie budou splaceny dále uvedeným nepeněžitým vkladem, a to tak, že nejpozději v den provedení úpisu akcií předá osoba oprávněná jednat jménem společnosti PROBAS spol. s r.o. osobě oprávněné jednat jménem společnosti PROBAS GROUP, a.s. písemné prohlášení dle ustanovení § 60 odstavec 1 obchodního zákoníku a předmětné nemovitosti. do 1. 6. 2000 od 19. 4. 2000

Předmětem nepeněžitého vkladu - podle § 203 odtavec (2) písmeno h) obchodního zákoníku - budou nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí katastrálního úřadu v Havlíčkově Brodě na listu vlastnictví číslo 1573 pro obec a katastrální území Světlá nad Sázavo u jako ostatní stavební objekt postavený na zastavěné ploše číslo parcelní st.1695, zastavěná plocha číslo parcelní st.1695 o výměře 131 m2, ostatmí stavební objekt postavený na zastavěné ploše číslo parcelní st.1740, zastavěná plocha číslo parcelní st.17 40 o výměře 109 m2, zastavěná plocha číslo parcelní st.829 o výměře 1.625 m2, zastavěná plocha číslo parcelní st.1764 o výměře 503 m2 a ostatní plocha - manipulační plocha číslo parcelní 896/22, se vším příslušenstvím, tedy zpevněnými plochami, a se všemi součástmi. do 1. 6. 2000 od 19. 4. 2000

Výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena na základě znaleckého posudku znalce Františka Hály, Světlá nad Sázavou, Příčná 686, ze dne 21.2.2000 zapsaného v jeho znaleckém deníku pod pořadovým číslem 1094-05/2000 podle ustanovení zákona číslo 15 1/1997 Sb., ze dne 17.června 1997, o oceňování majetku, a vyhlášky Ministerstva financí České republiky číslo 279/1997 Sb., ze dne 31.řijna 1997, kterou se provádějí některá ustanovení zákona číslo 151/1997 Sb., a vyhlášky číslo 127/99 Sb. částkou Kč 6.11 2.220,--. do 1. 6. 2000 od 19. 4. 2000

Výše ocenění tohoto nepeněžitého vkladu je stanovena dále na základě znaleckého posudku znalce Ing. Jaroslava Brože, Havlíčkův Brod, Zrzavého 796, ze dne 25.2.2000, zapsaného v jeho znaleckém deníku pod pořadovým číslem 1504/33/00 podle ustanovení zákona číslo 151/1997 Sb., ze dne 17.června 1997, o oceňování majetku, a vyhlášky Ministerstva financí České republiky číslo 279/1997 Sb., ze dne 31.října 1997, kterou se provádějí některá ustanovení zákona číslo 151/1997 Sb., a vyhlášky číslo 127/99 Sb. částkou Kč 6.007.400,--. do 1. 6. 2000 od 19. 4. 2000

Kapitál

Základní kapitál

vklad 15 060 000 Kč

od 1. 6. 2000

Základní kapitál

vklad 9 060 000 Kč

do 1. 6. 2000 od 6. 3. 2000

Základní kapitál

vklad 9 060 000 Kč

do 6. 3. 2000 od 16. 11. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 506 od 28. 12. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 506 do 28. 12. 2004 od 2. 5. 2002
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 506 do 2. 5. 2002 od 1. 6. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 906 do 1. 6. 2000 od 16. 11. 1996

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Alena Kazdová

První vztah: 25. 8. 2018

vznik členství: 12. 1. 2000

Panuškova 1085, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Michaela Weberová

První vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 12. 1. 2000

Želivského 804, Kolín, 280 02, Česká republika

Jana Volšanská

První vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 12. 1. 2000

Příseka 99, 582 91, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Alena Kazdová

První vztah: 22. 8. 2018 - Poslední vztah: 25. 8. 2018

vznik členství: 12. 1. 2000

Horní 195, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Ing. Alena Volšanská

První vztah: 8. 7. 2014 - Poslední vztah: 22. 8. 2018

vznik členství: 12. 1. 2000

Horní 195, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Ing. Alena Volšanská

První vztah: 8. 7. 2014 - Poslední vztah: 22. 8. 2018

vznik členství: 12. 1. 2000

Horní 195, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Michaela Volšanská

První vztah: 6. 3. 2000 - Poslední vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 12. 1. 2000

Příseka 99, pošta Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Ing. Alena Volšanská

První vztah: 6. 3. 2000 - Poslední vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 12. 1. 2000

Příseka 120, pošta Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Jana Volšanská

První vztah: 6. 3. 2000 - Poslední vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 12. 1. 2000

Příseka 99, pošta Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Hana Brožová

První vztah: 16. 11. 1996 - Poslední vztah: 6. 3. 2000

Zoufalka 971, Ledeč nad Sázavou, Česká republika

Petr Volšanský

První vztah: 16. 11. 1996 - Poslední vztah: 6. 3. 2000

Příseka u Světlé nad Sázavou 99, Česká republika

Jaroslava Marková

První vztah: 16. 11. 1996 - Poslední vztah: 6. 3. 2000

Dolní 585, Světlá nad Sázavou, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

MUDr. Petr Volšanský

Člen představenstva

První vztah: 17. 6. 2015

vznik členství: 12. 1. 2000

Vávrova 969, Kolín, 280 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miloslav Volšanský

Předseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2014

vznik funkce: 12. 1. 2000

Příseka 99, 582 91, Česká republika

Další vztah k této osobě

Radek Volšanský

Místopředseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2014

vznik funkce: 12. 1. 2000

Příseka 120, 582 91, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

MUDr. Petr Volšanský

Člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2014 - Poslední vztah: 17. 6. 2015

vznik členství: 12. 1. 2000

Želivského 804, Kolín, 280 02, Česká republika

Radek Volšanský

Místopředseda představenstva

První vztah: 6. 3. 2000 - Poslední vztah: 8. 7. 2014

vznik funkce: 12. 1. 2000

Příseka 99, 582 91, Česká republika

Miloslav Volšanský

Předseda představenstva

První vztah: 6. 3. 2000 - Poslední vztah: 8. 7. 2014

vznik funkce: 12. 1. 2000

Příseka 99, 582 91, Česká republika

MUDr. Petr Volšanský

Člen představenstva

První vztah: 6. 3. 2000 - Poslední vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 12. 1. 2000

Želivského 804, Kolín IV, 280 00, Česká republika

Jaroslav Brož

Člen představenstva

První vztah: 16. 11. 1996 - Poslední vztah: 6. 3. 2000

Zoufalka 971, Ledeč nad Sázavou, Česká republika

Ing. Zdeněk Martin

Předseda představenstva

První vztah: 16. 11. 1996 - Poslední vztah: 6. 3. 2000

Bačkov 42, 582 81 Habry, Česká republika

Radek Volšanský

Místopředseda představenstva

První vztah: 16. 11. 1996 - Poslední vztah: 6. 3. 2000

Příseka u Světlé nad Sázavou 99, Česká republika

Společnost zastupuje navenek, tedy vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

od 6. 3. 2000

Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají dva členové představenstva. Za společnost podepisují dva členové představenstva a pověření pracovníci či zmocněnci tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí své podpisy.

do 6. 3. 2000 od 16. 11. 1996

Další vztahy firmy PROBAS GROUP, a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 16. 11. 1996

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu
  • Zprostředkování služeb
  • Realitní činnost
  • Správa a údržba nemovitostí
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 16. 11. 1996
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).