Hlavní navigace

PTÁČEK a.s.

Firma PTÁČEK a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 13212, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 29 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28209320

Sídlo:

Žitavského 499, Praha Zbraslav, 156 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

14. 12. 2007

DIČ:

CZ28209320

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

08 Ostatní těžba a dobývání
431 Demolice a příprava staveniště
43110 Demolice
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 13212, Městský soud v Praze

Obchodní firma

PTÁČEK a.s. od 28. 2. 2009

Obchodní firma

PTÁČEK a.s. od 6. 1. 2015

Obchodní firma

NARGO a.s. do 6. 1. 2015 od 14. 12. 2007

Obchodní firma

PTÁČEK a.s. do 6. 1. 2015 od 6. 1. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 14. 12. 2007

adresa

Žitavského 499
Praha 5 15600 od 14. 12. 2007

Předmět podnikání

činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu ustanovení § 3 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů - dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování n erostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomu účelu. od 18. 2. 2020

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 23. 9. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 13. 3. 2009

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 13. 3. 2009

projektová činnost ve výstavbě od 13. 3. 2009

provádění trhacích a ohňostrojných prací od 13. 3. 2009

Zprostředkování obchodu a služeb do 13. 3. 2009 od 7. 7. 2008

Realitní činnost do 13. 3. 2009 od 7. 7. 2008

Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 13. 3. 2009 od 7. 7. 2008

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 13. 3. 2009 od 7. 7. 2008

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem do 13. 3. 2009 od 14. 12. 2007

Ostatní skutečnosti

Dne 23.12.2014 rozhodl jediný akcionář společnosti o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitým vkladem ve výši 37.000.000,- Kč a to tak, že ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním 37 kusů kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč s tím, že byla připuštěna možnost započtení pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu nově upisovaných akcií. Všechny nově vydané akcie byly dne 23.12.2014 upsány. od 6. 1. 2015

a) základní kapitál společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem ze stávající částky 13.000.000,- Kč (slovy: třináct milionů Korun českých) o částku 16.000.000,-- Kč (slovy: šestnáct milionů Korun českých) na částku 29.000.000,-- Kč (slovy: dvacet devět milon ů Korun českých), a to bezveřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 100 (slovy: jedno sto) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 160.000,-- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc Korun českých), znějících na majitele, vydaných v listinné podobě . S novými akciemi jsou spojena stejná práva, která dle obecně závazných předpisů a stanov Společnosti náleží ostatním kmenovým akciím vydaným Společností. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 160.000,-- Kč (slovy: jedno sto šedesát tisíc Ko run českých), tzn. bude se rovnat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 16.000.000,-- Kč (slovy: šestnáct milionů Korun českých). Emisní ažio je nulové, c) stávající akcionáři Společnosti se ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na úpis nových akcií a jejich přednostní právo na úpis nových akcií Společnosti se tudíž v souladu s ust. § 204a odst 7 obchodního zákoník u v platném znění neuplatní. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Serge Borenstein, nar. 23.3.1949, bydlištěm Praha 5, Zbraslav, Žitavského 499, PSČ 156 00 (dále jen "Serge Borenstein" nebo "předem určený zájemce"), d) předem určený zájmce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění, e) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanovuje 14 dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, zaslaného Společností předem určenému zájmci. Společnost doručí návrh smlouvy předem určenému zájemc i do 14 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně mu oznámí počátek běhu lhůty a místo pro upsání nových akcií, a to dopisem na adresu bydiště nebo osobně doručeným f) místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář společnosti PTÁČEK a.s. na adrese Praha 5, Žitavského 499, PSČ 156 00 g) ve smyslu ust. § 163 odst. 2 a § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku v platném znění rozhoduje valná hromada o připuštění možnosti započtení části peněžité pohledávky, a to pohledávky Serge Borensteina vůči společnosti PTÁČEK a.s. ve výši 16.000.0 00,-- Kč (slovy: šestnáct milionů Korun českých) proti pohledávce společnosti PTÁČEK a.s. vůči Serge Borensteinovi na splacení emisního krusu všech nově upisovaných akcií. Pohledávka Serge Borensteina vůči společnosti PTÁČEK a.s. ve výši 30.000.000,-- Kč (slovy: třicet milionů Korun českých) vznikla na základě Smlouvy o úvěru ze dne 14.2.2008, uzavřené mezi Serge Borensteinem, jako věřitelem, a společností PTÁČEK a.s. (dříve NARGO a.s.), jako dlužníkem. Tato pohledávka bude započtena zčásti, a to ve výši 16.000.000,-- Kč. Smlouva o započtení musí obsahovat specifikaci započítávané pohledávky s určením, že její část zaniká ke dni uzavření této smlouvy. Valná hromada souhlasí, že pohledávka bude započtena před její splatností. Stanovují se tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: - návrh smlouvy o započtení vyhotoví Společnost a doručí jej předem určenému zájemci společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií (dle písm. e) tohoto usnesení), - pohledávka předem určeného zájmce určená k započtení představuje nesplacený úvěr poskytnutý předem určeným zájemcem Společnosti podle Smlouvy o úvěru ze dne 14.2.2008, uzavřené mezi Serge Borensteinem, jako věřitelem, a společnstí PTÁČEK a.s., jako dluž níkem, v nominální hodnotě celkem 30.000.000,-- Kč (slovy: třicet milionů Korun českých), přičemž započtena bude část pohledávky ve výši 16.000.000,-- Kč (slovy: šestnáct milionů Korun českých), - emisní kurs nově upsaných akicí bude splacen výhradně započtením, - smlouva o započtení musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, - smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstířku. do 21. 6. 2012 od 18. 4. 2012

Na základě projektu fúze schváleného dne 9.2.2009 došlo ke sloučení společnosti PTÁČEK spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Mezi Vodami 168/37, PSČ 143 00, IČ: 44267916, jako zanikající společnosti, se společností PTÁČEK a.s. (dříve NARGO a.s.), se sídlem Pra ha 5, Žitavského 499, PSČ 156 00, IČ: 28209320, jako nástupnickou společností, v důsledku čehož přešlo obchodní jmění společnosti PTÁČEK spol. s r.o., tj. soubor veškerého jejího majetku a veškerých práv a závazků, včetně práv a povinností z pracovněprávn ích vztahů, na společnost PTÁČEK a.s. (dříve NARGO a.s.). od 28. 2. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 29 000 000 Kč

od 21. 6. 2012

Základní kapitál

vklad 13 000 000 Kč

do 21. 6. 2012 od 28. 2. 2009

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 28. 2. 2009 od 9. 5. 2008

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 9. 5. 2008 od 14. 12. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 145 000 Kč, počet: 200 od 4. 11. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 130 000 Kč, počet: 100 do 4. 11. 2020 od 21. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 160 000 Kč, počet: 100 do 4. 11. 2020 od 21. 11. 2014
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 160 000 Kč, počet: 100 do 21. 11. 2014 od 21. 6. 2012
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 130 000 Kč, počet: 100 do 21. 11. 2014 od 28. 2. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 28. 2. 2009 od 14. 12. 2007

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Jan Hubka

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2020

vznik členství: 4. 11. 2020

vznik funkce: 4. 11. 2020

Kpt. Stránského 993/8, Praha, 198 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Serge Leon J. Borenstein

předseda představenstva

První vztah: 4. 11. 2020

vznik členství: 3. 2. 2020

vznik funkce: 4. 11. 2020

Žitavského 499, Praha, 156 00, Česká republika

Dalších 43 vztahů k této osobě

Patrick Etienne Crosnier Leconte

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2020

vznik členství: 4. 11. 2020

vznik funkce: 4. 11. 2020

Uruguayská 437/4, Praha, 120 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Serge Leon J. Borenstein

člen představenstva

První vztah: 12. 2. 2020 - Poslední vztah: 4. 11. 2020

vznik členství: 3. 2. 2020

Žitavského 499, Praha, 156 00, Česká republika

Sithan Pat Borenstein

člen představenstva

První vztah: 23. 12. 2014 - Poslední vztah: 12. 2. 2020

vznik členství: 10. 12. 2014

zánik členství: 3. 2. 2020

vznik funkce: 10. 12. 2014

154 Chestnut Street H205, California, Santa Cruz, Spojené státy americké

Serge Borenstein

člen představenstva

První vztah: 29. 7. 2013 - Poslední vztah: 23. 12. 2014

vznik členství: 1. 3. 2013

zánik členství: 10. 12. 2014

zánik funkce: 10. 12. 2014

Žitavského 499, Praha 5, 156 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Serge Borenstein

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2012 - Poslední vztah: 29. 7. 2013

vznik členství: 28. 2. 2008

zánik členství: 28. 2. 2013

Žitavského 499, Praha 5, 156 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Darina Machalová

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 6. 2012 - Poslední vztah: 26. 9. 2012

vznik členství: 3. 5. 2012

zánik členství: 1. 9. 2012

vznik funkce: 3. 5. 2012

zánik funkce: 1. 9. 2012

U Parního mlýna 1416/4, Praha 7, 170 00, Česká republika

Hana Samuelová

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 2. 2012 - Poslední vztah: 26. 9. 2012

vznik členství: 18. 1. 2012

zánik členství: 1. 9. 2012

vznik funkce: 25. 1. 2012

zánik funkce: 1. 9. 2012

Lysolajská 144/14, Praha 6, 160 00, Česká republika

Albert Maizel

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 4. 2008 - Poslední vztah: 5. 6. 2012

vznik členství: 28. 2. 2008

zánik členství: 3. 5. 2012

vznik funkce: 28. 2. 2008

zánik funkce: 3. 5. 2012

Waterloo, Dreve des Chasseurs 26, 1410, Belgické království

Další 2 vztahy k této osobě

Hans Jorg Brun

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 4. 2008 - Poslední vztah: 22. 2. 2012

vznik členství: 28. 2. 2008

zánik členství: 18. 1. 2012

vznik funkce: 28. 2. 2008

zánik funkce: 18. 1. 2012

Dunajská 608, Praha 10, 100 00, Česká republika

Serge Borenstein

předseda představenstva

První vztah: 11. 4. 2008 - Poslední vztah: 26. 9. 2012

vznik členství: 28. 2. 2008

vznik funkce: 28. 2. 2008

zánik funkce: 1. 9. 2012

Žitavského 499, Praha 5, 156 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Patrik Skála

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2007 - Poslední vztah: 11. 4. 2008

vznik členství: 14. 12. 2007

zánik členství: 28. 2. 2008

vznik funkce: 14. 12. 2007

zánik funkce: 28. 2. 2008

Na Dílcích 1826/19, Praha 8, 180 00, Česká republika

Darina Machalová

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2007 - Poslední vztah: 11. 4. 2008

vznik členství: 14. 12. 2007

zánik členství: 28. 2. 2008

vznik funkce: 14. 12. 2007

zánik funkce: 28. 2. 2008

U Parního Mlýna 4, Praha 7, 170 00, Česká republika

Hana Samuelová

předseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2007 - Poslední vztah: 11. 4. 2008

vznik členství: 14. 12. 2007

zánik členství: 28. 2. 2008

vznik funkce: 14. 12. 2007

zánik funkce: 28. 2. 2008

Mánesova 1374/14, Svitavy, 568 02, Česká republika

Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně s výjimkou jednání s hodnotou převyšující 1.000.000,-Kč, kdy bude nutný podpis dvou členů představenstva .

od 4. 11. 2020

Jménem představenstva jedná samostatně jediný člen představenstva.

do 4. 11. 2020 od 26. 9. 2012

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají společně předseda a místopředseda představenstva.

do 26. 9. 2012 od 14. 12. 2007

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Hana Samuelová

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2012

vznik členství: 1. 9. 2012

vznik funkce: 1. 9. 2012

Lysolajská 144/14, Praha 6, 165 00, Česká republika

Historické vztahy

Zdeněk Bareš

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2012 - Poslední vztah: 21. 11. 2014

vznik členství: 18. 1. 2012

zánik členství: 27. 10. 2014

Nám.5.května 2/12, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Darina Machalová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2012 - Poslední vztah: 21. 11. 2014

vznik členství: 1. 9. 2012

zánik členství: 27. 10. 2014

U Parního mlýna 1416/4, Praha 7, 170 00, Česká republika

Darina Machalová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2012 - Poslední vztah: 5. 6. 2012

zánik členství: 3. 5. 2012

vznik funkce: 18. 1. 2012

U Parního Mlýna 4, Praha 7, 170 00, Česká republika

Zuzana Němcová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2012 - Poslední vztah: 26. 9. 2012

vznik členství: 18. 1. 2012

zánik členství: 1. 9. 2012

Biskupská 6, Praha 1, 110 00, Česká republika

Zdeněk Bareš

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2012 - Poslední vztah: 26. 9. 2012

vznik členství: 18. 1. 2012

vznik funkce: 18. 1. 2012

zánik funkce: 1. 9. 2012

Nám.5.května 2/12, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Jan Ludvík

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2009 - Poslední vztah: 22. 2. 2012

vznik členství: 14. 12. 2007

zánik členství: 18. 1. 2012

vznik funkce: 2. 2. 2009

zánik funkce: 18. 1. 2012

Jiřího z Poděbrad 1435, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Zdeněk Bareš

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2007 - Poslední vztah: 28. 2. 2009

vznik členství: 14. 12. 2007

zánik členství: 28. 2. 2009

vznik funkce: 14. 12. 2007

zánik funkce: 28. 2. 2009

Nám. 5. května 2/12, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Hana Komárková

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2007 - Poslední vztah: 22. 2. 2012

vznik členství: 14. 12. 2007

zánik funkce: 18. 1. 2012

Štěpánkova 54, Praha 5, 150 00, Česká republika

Jan Ludvík

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2007 - Poslední vztah: 23. 9. 2009

vznik členství: 14. 12. 2007

Jiřího z Poděbrad 1435, Česká Lípa, 470 01, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Albert Maizel

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 4. 2008 - Poslední vztah: 5. 6. 2012

vznik členství: 28. 2. 2008

zánik členství: 3. 5. 2012

vznik funkce: 28. 2. 2008

zánik funkce: 3. 5. 2012

Waterloo, Dreve des Chasseurs 26, 1410, Belgické království

Další 2 vztahy k této osobě

Další vztahy firmy PTÁČEK a.s.

Historické vztahy

Serge Borenstein

První vztah: 26. 9. 2012 - Poslední vztah: 29. 11. 2020

Žitavského 499, Praha 5, 156 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Serge Borenstein

První vztah: 11. 4. 2008 - Poslední vztah: 31. 7. 2008

Žitavského 499, Praha 5, 156 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Akcionáři

Serge Borenstein

Žitavského 499, Česká republika, Praha 5, 156 00

do 29. 11. 2020 od 26. 9. 2012

Serge Borenstein

Žitavského, Česká republika, Praha 5, 156 00

do 31. 7. 2008 od 11. 4. 2008

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 16. 6. 2008

Živnosti

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 27. 5. 2009
Provádění ohňostrojných prací
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 11. 3. 2009
Provádění trhacích prací
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 11. 3. 2009
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 9. 3. 2009
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 9. 3. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Projektování pozemkových úprav
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 16. 6. 2008

Insolvenční rejstřík

PTÁČEK a.s.

spisová značka: INS 33306/2014

stav řízení: odškrtnutá - skončená věc

poslední záznam: 2020-04-18 18:01:19.000000

PTÁČEK a.s.

spisová značka: INS 14676/2014

stav řízení: odškrtnutá - skončená věc

poslední záznam: 2019-06-20 18:02:05.000000

PTÁČEK a.s.

spisová značka: INS 12204/2014

stav řízení: odškrtnutá - skončená věc

poslední záznam: 2019-05-22 18:03:16.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).