Hlavní navigace

Real 11 a.s.

Firma Real 11 a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 12141, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 30 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27928802

Sídlo:

Vietnamská 1125/8, Praha, 160 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

12. 7. 2007

DIČ:

CZ27928802

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
702 Poradenství v oblasti řízení
731 Reklamní činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 12141, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Real 11 a.s. od 12. 7. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 12. 7. 2007

adresa

Vietnamská 1125/8
Praha 16000 od 26. 6. 2014

adresa

Myslíkova 209/5
Praha 1 11000 do 26. 6. 2014 od 27. 3. 2008

adresa

Srbova 360/1
Praha 8 18000 do 27. 3. 2008 od 12. 7. 2007

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 26. 6. 2014

realitní činnost do 26. 6. 2014 od 29. 4. 2008

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 26. 6. 2014 od 29. 4. 2008

zprostředkování obchodu a služeb do 26. 6. 2014 od 29. 4. 2008

velkoobchod do 26. 6. 2014 od 29. 4. 2008

reklamní činnost a marketing do 26. 6. 2014 od 29. 4. 2008

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 26. 6. 2014 od 29. 4. 2008

správa a údržba nemovitostí do 26. 6. 2014 od 29. 4. 2008

pronájem a půjčování věcí movitých do 26. 6. 2014 od 29. 4. 2008

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 26. 6. 2014

pronájem nemovitostí s poskytováním základních služeb do 26. 6. 2014 od 12. 7. 2007

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti schválila dne 16.1.2017 rozhodnutí o změně výše základního kapitálu společnosti takto: 1/ Zvyšuje se základní kapitál Společnosti o částku 28.000.000,-Kč, a to z částky 2.000.000,-Kč na částku 30.000.000,-Kč, peněžitým vkladem a upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu Společ nosti se nepřipouští. 2/ Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním 28000 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. 3/ Veškeré nově upisované akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky, ale budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to panu Tomáši Necidovi, nar. 13.08.1989, bytem Praha 6, Bubeneč, Vietnamská 1125/8, PSČ 160 00 (dále jen Předem určený záje mce), který tak upíše všech 28000 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 1.000,-Kč. 4/ Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. u každé nově upsané akcie částce ve výši 1.000,-Kč a lze jej splatit výhradně v penězích, a to v souladu s tímto rozhodnutím, stanovami společnosti a zákonem. 5/ Lhůta pro upsání akcií Předem určeným zájemcem bude činit třicet (30) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 479 zákona o obchodních korporacích, s tím, že návrh bude doručen Př edem určenému zájemci do třiceti (30) dnů ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. 6/ Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Společnosti za Předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu jím upsaných nových akcií ve výši 28.000.000,-Kč proti pohledávkám Předem určeného zájemce za Společností v celkové výši 28.000.000,-K č, které ke dni 16.01.2017 činí v souhrnu částku 28.294.429,-Kč, a to proti: pohledávce ve výši 6.568.800,-Kč vzniklé z titulu směnky vlastní, vystavené dne 23.09.2014 Společností na řad Předem určeného zájemce, znějící na směnečnou sumu 6.568.800,-Kč, splatné na viděnou, která ke dni 16.01.2017 činí 6.568.800,-Kč a započte se v celé výši, pohledávce ve výši 20,900.000,-Kč vzniklé z titulu bezúročné smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 01.06.2014 mezi Předem určeným zájemcem, jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem, splatné dne 31.05.2020 sestávající z jistiny ve výši 20.900.000,-Kč, kter á ke dni 16.01.2017 činí 20.900.000,-Kč a započte se v celé výši, části pohledávky ve výši 531.200,-Kč, vzniklé z titulu bezúročné smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 29.12.2014 mezi Předem určeným zájemcem, jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem, splatné dne 31.12.2019, sestávající z jistiny ve výši 825.629,-Kč, kt erá ke dni 16.01.2017 činí 825.629,-Kč a započte se ve výši 531.200,-Kč. 7/ Předem určený zájemce jako upisovatel splatí emisní kurs nově upisovaných akcií, které upíše na základě tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti v souladu s ust. § 478 odst. 2 zákona o obchodních korporacích tak, že emisní kurs nově upisovaných akcií, tedy částku ve výši 28.000.000,-Kč (splatí dnem, kdy se Společností uzavře smlouvu o započtení (dále jen Smlouva o započtení), a to tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí. 8/ Stanovují se tato pravidla pro uzavření Smlouvy o započtení - Společnost zašle Předem určenému zájemci návrh Smlouvy o započtení ve znění schváleném valnou hromadou nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne upsání nově upisovaných akcií, a Předem určený z ájemce je povinen tuto Smlouvu o započtení uzavřít nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení takového návrhu smlouvy tak, že v uvedené lhůtě doručí Společnosti podepsanou Smlouvu o započtení do sídla Společnosti. od 16. 1. 2017

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 26. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 11. 3. 2021 od 26. 6. 2014

Počet členů správní rady: 3 do 11. 3. 2021 od 26. 6. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 30 000 000 Kč

od 16. 1. 2017

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 16. 1. 2017 od 12. 7. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 30 000 od 16. 1. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 000 do 16. 1. 2017 od 12. 7. 2007

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Klára Necidová

člen správní rady

První vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 30. 5. 2019

Vietnamská 1125/8, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Tomáš Necid

člen správní rady

První vztah: 2. 7. 2019 - Poslední vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 30. 5. 2019

zánik členství: 11. 3. 2021

Vietnamská 1125/8, Praha, 160 00, Česká republika

Klára Necidová

předseda správní rady

První vztah: 2. 7. 2019 - Poslední vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 30. 5. 2019

vznik funkce: 30. 5. 2019

Vietnamská 1125/8, Praha, 160 00, Česká republika

Klára Necidová

statutární ředitel

První vztah: 2. 7. 2019 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 30. 5. 2019

Vietnamská 1125/8, Praha, 160 00, Česká republika

JUDr. Ivan Bureš

člen správní rady

První vztah: 2. 7. 2019 - Poslední vztah: 11. 3. 2021

vznik členství: 30. 5. 2019

zánik členství: 11. 3. 2021

Na Humnech 1137/7, Praha, 161 00, Česká republika

JUDr. Ivan Bureš

člen správní rady

První vztah: 26. 6. 2014 - Poslední vztah: 2. 7. 2019

vznik členství: 29. 5. 2014

zánik členství: 29. 5. 2019

Na Císařce 3226/7, Praha, 150 00, Česká republika

Klára Necidová

předseda správní rady

První vztah: 26. 6. 2014 - Poslední vztah: 2. 7. 2019

vznik členství: 29. 5. 2014

zánik členství: 29. 5. 2019

vznik funkce: 29. 5. 2014

zánik funkce: 29. 5. 2019

České družiny 1635/20, Praha, 160 00, Česká republika

Klára Necidová

statutární ředitel

První vztah: 26. 6. 2014 - Poslední vztah: 2. 7. 2019

vznik funkce: 29. 5. 2014

zánik funkce: 29. 5. 2019

České družiny 1635/20, Praha, 160 00, Česká republika

Tomáš Necid

člen správní rady

První vztah: 26. 6. 2014 - Poslední vztah: 2. 7. 2019

vznik členství: 29. 5. 2014

zánik členství: 29. 5. 2019

U jezera 2046/4, Praha, 155 00, Česká republika

Jiří Thein

předseda představenstva

První vztah: 16. 11. 2013 - Poslední vztah: 26. 6. 2014

vznik členství: 21. 12. 2007

vznik funkce: 1. 4. 2008

Konviktská 298/10, Praha 1, 110 00, Česká republika

Jan Kuchař

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2013 - Poslední vztah: 26. 6. 2014

vznik členství: 21. 12. 2007

Myslíkova 209/5, Praha 1, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Thein

předseda představenstva

První vztah: 17. 6. 2008 - Poslední vztah: 16. 11. 2013

vznik členství: 21. 12. 2007

vznik funkce: 1. 4. 2008

Konviktská 298/10, Praha 1, 110 00, Česká republika

Pavel Šaroch

člen představenstva

První vztah: 29. 4. 2008 - Poslední vztah: 26. 6. 2014

vznik členství: 21. 12. 2007

Nepálská 803/3, Praha 6, 160 00, Česká republika

Jiří Thein

předseda představenstva

První vztah: 29. 4. 2008 - Poslední vztah: 17. 6. 2008

vznik členství: 21. 12. 2007

vznik funkce: 1. 4. 2008

Myslíkova 209/5, Praha 1, 110 00, Česká republika

Jan Kuchař

člen představenstva

První vztah: 27. 3. 2008 - Poslední vztah: 24. 7. 2013

vznik členství: 21. 12. 2007

Myslíkova 209/5, Praha 1, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Pavel Šaroch

předseda představenstva

První vztah: 27. 3. 2008 - Poslední vztah: 29. 4. 2008

vznik členství: 21. 12. 2007

vznik funkce: 21. 12. 2007

zánik funkce: 1. 4. 2008

Nepálská 803/3, Praha 6, 160 00, Česká republika

Jiří Thein

člen představenstva

První vztah: 27. 3. 2008 - Poslední vztah: 29. 4. 2008

vznik členství: 21. 12. 2007

Myslíkova 209/5, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Jan Novotný

člen

První vztah: 12. 7. 2007 - Poslední vztah: 27. 3. 2008

vznik členství: 12. 7. 2007

zánik členství: 21. 12. 2007

Pod zámečkem 285, Hradec Králové, 500 06, Česká republika

Společnost zastupuje jediný člen správní rady..

od 11. 3. 2021

Společnost zastupuje statutární ředitel.

do 1. 1. 2021 od 26. 6. 2014

Jménem společnosti jednají dva členové představenstva společně.

do 26. 6. 2014 od 27. 3. 2008

Jménem společnosti jedná jediný člen představenstva.

do 27. 3. 2008 od 12. 7. 2007

Dozorčí rada

Historické vztahy

Jiří Thein

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2014 - Poslední vztah: 26. 6. 2014

vznik členství: 1. 4. 2008

vznik funkce: 1. 4. 2008

Bohuslava Martinů 1052/4, Praha 4, 140 00, Česká republika

Hanuš Thein

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 4. 2008 - Poslední vztah: 26. 6. 2014

vznik členství: 1. 4. 2008

Šípková 1873, Říčany u Prahy, 251 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

  • předseda představenstva

    SIDUS a.s.

    Sněženková 293, Jesenice, 252 42

Jan Kuchař

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 4. 2008 - Poslední vztah: 26. 6. 2014

vznik členství: 1. 4. 2008

Vyšší Brod 80, Česká republika

Jiří Thein

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 4. 2008 - Poslední vztah: 14. 5. 2014

vznik členství: 1. 4. 2008

vznik funkce: 1. 4. 2008

Bohuslava Martinů 4, Praha 4, 140 00, Česká republika

Václav Voltr

člen

První vztah: 12. 7. 2007 - Poslední vztah: 27. 3. 2008

vznik členství: 12. 7. 2007

zánik členství: 21. 12. 2007

Hubenice 2, 503 27, Česká republika

Dana Hroudná

člen

První vztah: 12. 7. 2007 - Poslední vztah: 27. 3. 2008

vznik členství: 12. 7. 2007

zánik členství: 21. 12. 2007

Eliščino nábřeží 277, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Marie Plívová

člen

První vztah: 12. 7. 2007 - Poslední vztah: 27. 3. 2008

vznik členství: 12. 7. 2007

zánik členství: 21. 12. 2007

Riegrova 1790, Česká Třebová, 560 02, Česká republika

Další vztahy firmy Real 11 a.s.

3 fyzické osoby

JUDr. Ivan Bureš

člen správní rady

První vztah: 2. 7. 2019

vznik členství: 30. 5. 2019

Na Humnech 1137/7, Praha, 161 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Klára Necidová

předseda správní rady

První vztah: 2. 7. 2019

vznik členství: 30. 5. 2019

vznik funkce: 30. 5. 2019

Vietnamská 1125/8, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Necid

člen správní rady

První vztah: 2. 7. 2019

vznik členství: 30. 5. 2019

Vietnamská 1125/8, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Ivan Bureš

člen správní rady

První vztah: 26. 6. 2014 - Poslední vztah: 2. 7. 2019

vznik členství: 29. 5. 2014

zánik členství: 29. 5. 2019

Na Císařce 3226/7, Praha, 150 00, Česká republika

Klára Necidová

předseda správní rady

První vztah: 26. 6. 2014 - Poslední vztah: 2. 7. 2019

vznik členství: 29. 5. 2014

zánik členství: 29. 5. 2019

vznik funkce: 29. 5. 2014

zánik funkce: 29. 5. 2019

České družiny 1635/20, Praha, 160 00, Česká republika

Tomáš Necid

člen správní rady

První vztah: 26. 6. 2014 - Poslední vztah: 2. 7. 2019

vznik členství: 29. 5. 2014

zánik členství: 29. 5. 2019

U jezera 2046/4, Praha, 155 00, Česká republika

Akcionáři

Real HG s.r.o., IČ: 27890139

Srbova, Česká republika, Praha 8, 180 00

do 27. 3. 2008 od 12. 7. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 14. 4. 2008

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 14. 4. 2008

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).