Hlavní navigace

RYCHLOSERVIS, a.s.

Firma RYCHLOSERVIS, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6188, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26121174

Sídlo:

náměstí 14. října 1307/2, Praha Smíchov, 150 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

14. 10. 1999

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6188, Městský soud v Praze

Obchodní firma

RYCHLOSERVIS, a.s. od 14. 10. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 14. 10. 1999

adresa

nám. 14. října 1307/2
Praha 5 15000 od 3. 1. 2009

adresa

Gerská 4
Plzeň 32323 do 3. 1. 2009 od 2. 4. 2001

adresa

Školská 3
Praha 1 11000 do 2. 4. 2001 od 14. 10. 1999

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činností: - poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost - činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov - diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky - nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin - chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) - úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna - výroba potravinářských a škrobárenských výrobků - pěstitelské pálení - výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů - výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků - výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží - zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků - výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce - výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů - výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv - výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků - výroba hnojiv - výroba plastových a pryžových výrobků - výroba a zpracování skla - výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků - výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků - broušení technického a šperkového kamene - výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin - výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - umělecko-řemeslné zpracování kovů - povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů - výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení - výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí - výroba neelektrických zařízení pro domácnost - výroba strojů a zařízení - výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií - stavba a výroba plavidel - výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení - výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku - výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků - výroba a opravy čalounických výrobků - výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků - výroba zdravotnických prostředků - výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření - výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů - výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu - provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody - nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - sklenářské práce, rámování a paspartování - zprostředkování obchodu a služeb - velkoobchod a maloobchod - zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím - údržba motorových vozidel a jejich příslušenství - potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy) - skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - zasilatelství a zastupování v celním řízení - ubytovací služby - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - činnost informačních a zpravodajských kanceláří - nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - pronájem a půjčování věcí movitých - poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - projektování pozemkových úprav - příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce - projektování elektrických zařízení - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd - testování, měření, analýzy a kontroly - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling - fotografické služby - překladatelská a tlumočnická činnost - služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti - praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží - poskytování technických služeb - opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel - poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu - poskytování služeb pro rodinu a domácnost - výroba, obchod a služby jinde nezařazené. od 22. 6. 2021

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 22. 6. 2021 od 26. 7. 2019

opravy motorových vozidel do 22. 6. 2021 od 14. 10. 1999

Ostatní skutečnosti

Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ze dne 5.12.2001 Jediný akcionář společnosti RYCHLOSERVIS, a.s. rozhodl dne 5.12.2001 o zvýšení základního kapitálu této společnosti upsáním nových akcií za následujících podmínek: a) Základní kapitál bude zvýšen o částku 1.000.000,--Kč, úpis nad tuto částku se nepřipouští. b) Bude upsáno 100 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě neregistrovaných ve jmenovité hodnotě 10.000,--Kč/1 akcie. c) Úpis se uskuteční v sídle společnosti, lhůta k vykonání přednostního práva činí 2 týdny. Akcionáři bude počátek běhu této lhůty oznámen společností písemným přípisem zaslaným do bydliště jediného akcionáře a bude zveřejněn ve smyslu usta- novení § 204a odstavec 2 obchodního zákoníku v obchodním věstníku. d) Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč/1 akcie lze upsat jednu novou akcii. Jmenovitá hodnota upisovaných akcií 10.000,--Kč/1 akcie. Druh upisovaných akcií: kmenové. Forma upisovaných akcií: na jméno. Podoba upisovaných akcií: listinná. Emisní kurs upisovaných akcií je totožný s nominální hodnotou. e) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty určitému zájemci, kterým je paní Blanka Pejsarová, r.č.: 565618/1289, trvale bytem 318 10 Plzeň, Waltrova 106/59. f) Místem k úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti, lhůta k úpisu bude činit 2 týdny a její počátek bude upisovateli oznámen výzvou k úpisu doporučeným dopisem doručeným do bydliště určeného zájemce. g) Upisovatel je povinen splatit alespoň 30% svého vkladu a případné emisní ážio upsaných akcií na zvláštní účet vedený u Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 1013044920/5500, a to ve lhůtě 30ti dnů od posledního dne lhůty pro úpis akcií. h) Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se připouští. Započtena bude pohledávka jediného akcionáře, která mu náleží z titulu smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 3.5.2001 a jejímž právním důvodem je platba za dodávku náhradních dílů. Existence pohledávky byla ověřena stanoviskem společnosti R-audit, s.r.o., se sídlem 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, č. audit. licence 124, odpovědný auditor Ing. Tatiana Brewczynská, dekret č. 1308, ze dne 28.11.2000. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: - smlouva bude uzavřena do konce lhůty, ve které je upisovatel povinen splatit alespoň 30% svého vkladu a případné emisní ážio, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku - smlouva bude uzavřena písemně a nebude obsahovat odkládací podmínky - pohledávka upisovatele bude způsobilá k započtení a bude se jednat o pohledávku, jenž by byla způsobilá k započtení provedenému jednostranným právním úkonem - pohledávka upisovatele bude započtena proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií v nominální hodnotě, tzn. předmětem zápočtu nebude příslušenství pohledávky, event. smluvní pokuty či další nároky vzniklé v souvislosti s jejím trváním ch) Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 20. 5. 2002 od 23. 1. 2002

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 20. 5. 2002

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 20. 5. 2002 od 31. 1. 2000

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 31. 1. 2000 od 14. 10. 1999
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 000 Kč, počet: 1 000 od 26. 7. 2019
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 26. 7. 2019 od 20. 5. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 20. 5. 2002 od 14. 10. 1999

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Marie Nývltová

člen

První vztah: 24. 6. 2021

vznik členství: 20. 5. 2019

Nad ZOO 1340/4, Plzeň, 323 00, Česká republika

Miluše Šimánová

předseda

První vztah: 27. 9. 2020

vznik členství: 20. 5. 2019

vznik funkce: 20. 5. 2019

Horní Lukavice 64, 334 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Fay

člen

První vztah: 26. 7. 2019

vznik členství: 20. 5. 2019

Gen. Lišky 970/8, Plzeň, 326 00, Česká republika

Historické vztahy

Marie Veselá

člen

První vztah: 26. 7. 2019 - Poslední vztah: 24. 6. 2021

vznik členství: 20. 5. 2019

Nad ZOO 1340/4, Plzeň, 323 00, Česká republika

Miluše Šimánová

předseda

První vztah: 26. 7. 2019 - Poslední vztah: 27. 9. 2020

vznik členství: 20. 5. 2019

vznik funkce: 20. 5. 2019

Hradišťská 45, Blovice, 336 01, Česká republika

JUDr. Václav Zeman

člen

První vztah: 25. 4. 2015 - Poslední vztah: 26. 7. 2019

vznik členství: 20. 12. 2004

zánik členství: 20. 12. 2009

Schwarzova 1884/46, Plzeň, 301 00, Česká republika

Jana Holoubková

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2013 - Poslední vztah: 26. 7. 2019

vznik členství: 20. 12. 2004

zánik členství: 20. 12. 2009

Polní 454, Štěnovice, 332 09, Česká republika

Blanka Pejsarová

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2013 - Poslední vztah: 26. 7. 2019

zánik členství: 20. 12. 2009

zánik funkce: 20. 12. 2009

Polní 454, Štěnovice, 332 09, Česká republika

Další vztah k této osobě

JUDr. Václav Zeman

člen

První vztah: 19. 3. 2009 - Poslední vztah: 25. 4. 2015

vznik členství: 20. 12. 2004

Schwarzova 46, Plzeň, 320 15, Česká republika

Blanka Pejsarová

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2009 - Poslední vztah: 24. 8. 2013

Polní 454, Štěnovice, 332 09, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jana Holoubková

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2009 - Poslední vztah: 24. 8. 2013

vznik členství: 20. 12. 2004

Waltrova 59, Plzeň, 318 00, Česká republika

Jan Holoubek

První vztah: 25. 4. 2002 - Poslední vztah: 19. 3. 2009

Gagarinova 941, Stříbro, Česká republika

Blanka Pejsarová

První vztah: 25. 4. 2002 - Poslední vztah: 19. 3. 2009

Waltrova 1006/59, Plzeň 3 - Skvrňany, 318 10, Česká republika

Eva Krtičková

člen

První vztah: 2. 4. 2001 - Poslední vztah: 25. 4. 2002

Mračnická 1055/40, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Petr Valter

člen

První vztah: 2. 4. 2001 - Poslední vztah: 25. 4. 2002

Kubelíkova 32, Praha 3, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Cres, s.r.o.

  Francouzská 229/16, Praha Vinohrady (Praha 2), 120 00

Miroslav Toušek

člen

První vztah: 14. 10. 1999 - Poslední vztah: 2. 4. 2001

Jílská 12, Praha 1, 110 00, Česká republika

JUDr. Václav Zeman

člen

První vztah: 14. 10. 1999 - Poslední vztah: 19. 3. 2009

Schwarzova 46, Plzeň, 320 15, Česká republika

Miroslav Mičán

člen

První vztah: 14. 10. 1999 - Poslední vztah: 2. 4. 2001

Vranická 1518, Praha 9, 190 16, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Jakub Fay

předseda

První vztah: 26. 7. 2019

vznik členství: 20. 5. 2019

vznik funkce: 20. 5. 2019

Gen. Lišky 970/8, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

František Šimána

člen

První vztah: 26. 7. 2019

vznik členství: 20. 5. 2019

Horní Lukavice 64, 334 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jiří Nývlt

místopředseda

První vztah: 26. 7. 2019 - Poslední vztah: 22. 6. 2021

vznik členství: 20. 5. 2019

vznik funkce: 20. 5. 2019

Nad ZOO 1340/4, Plzeň, 323 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

PaedDr. Ladislav Láska

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 8. 2013 - Poslední vztah: 26. 7. 2019

vznik členství: 20. 12. 2004

zánik členství: 20. 12. 2009

vznik funkce: 20. 12. 2004

zánik funkce: 20. 12. 2009

Kolmá 572, Blovice, 336 01, Česká republika

Petr Pejsar

předseda

První vztah: 27. 7. 2013 - Poslední vztah: 26. 7. 2019

vznik členství: 20. 12. 2004

zánik členství: 20. 12. 2009

vznik funkce: 20. 12. 2004

zánik funkce: 20. 12. 2009

Polní 454, Štěnovice, 332 09, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Petr Pejsar

předseda

První vztah: 19. 3. 2009 - Poslední vztah: 27. 7. 2013

vznik členství: 20. 12. 2004

vznik funkce: 20. 12. 2004

Waltrova 59, Plzeň, 318 14, Česká republika

Pavel Hroch

člen

První vztah: 19. 3. 2009 - Poslední vztah: 26. 7. 2019

vznik členství: 20. 12. 2004

zánik členství: 20. 12. 2009

Kyjevská 64, Plzeň, 307 08, Česká republika

PaedDr. Ladislav Láska

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 3. 2009 - Poslední vztah: 23. 8. 2013

vznik členství: 20. 12. 2004

vznik funkce: 20. 12. 2004

Kolmá 572, Blovice, 336 01, Česká republika

PaedDr. Ladislav Láska

člen

První vztah: 25. 4. 2002 - Poslední vztah: 19. 3. 2009

Kolmá 572, Blovice, 336 01, Česká republika

Petr Pejsar

předseda

První vztah: 23. 1. 2002 - Poslední vztah: 19. 3. 2009

Waltrova 59, Plzeň, 318 14, Česká republika

Pavel Hroch

člen

První vztah: 14. 10. 1999 - Poslední vztah: 19. 3. 2009

Kyjevská 64, Plzeň, 307 08, Česká republika

Marek Štangl

člen

První vztah: 14. 10. 1999 - Poslední vztah: 25. 4. 2002

Aranžérská 114, Praha 9, 190 14, Česká republika

Petr Pejsar

člen

První vztah: 14. 10. 1999 - Poslední vztah: 23. 1. 2002

Waltrova 59, Plzeň, 318 14, Česká republika

Společnost zastupuje navenek každý člen představenstva samostatně. Při právních jednáních s plněním nad 500.000 Kč ( slovy: pět se tisíc korun českých ), či ekvivalentu v cizí měně, zastupují společnost vždy oba členové představenstva společně.

od 22. 6. 2021

Za představenstvo jedná navenek každý člen představenstva samostatně. Při mimořádných úkonech, jimiž je míněno právní jednání s plněním nad 500.000 Kč, zastupují společnost vždy alespoň dva člené představestva společně.

do 22. 6. 2021 od 26. 7. 2019

Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány samostatně předseda představenstva nebo alespoň dva členové představenstva společně b) podepisování - podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo alespoň dva členové představenstva společně

do 26. 7. 2019 od 20. 5. 2002

a) Zastupování - společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány alespoň dva členové představenstva společně. b) Podepisování - podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva společně s uvedením svého jména a funkce.

do 20. 5. 2002 od 14. 10. 1999

Další vztahy firmy RYCHLOSERVIS, a.s.

Historické vztahy

Petr Pejsar

První vztah: 23. 1. 2002 - Poslední vztah: 20. 5. 2002

Waltrova 59, Plzeň, 318 14, Česká republika

Akcionáři

Petr Pejsar

Waltrova, Česká republika, Plzeň, 318 14

do 20. 5. 2002 od 23. 1. 2002

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 14. 10. 1999

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba a zpracování skla
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 4. 2. 2002
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).