Hlavní navigace

SALVIS REAL ESTATE a.s.

Firma SALVIS REAL ESTATE a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5628, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 2 002 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

27167321

Sídlo:

Osvobození 500, Adamov, 679 04

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

19. 7. 2004

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5628, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

SALVIS REAL ESTATE a.s. od 19. 7. 2004

Právní forma

Akciová společnost od 19. 7. 2004

adresa

Osvobození 500
Adamov 67904 od 5. 3. 2014

adresa

Mírová 2, č.p. 87
Adamov 67904 do 5. 3. 2014 od 13. 3. 2008

adresa

Na Příkopě 583/15
Praha 1 11000 do 13. 3. 2008 od 13. 7. 2005

adresa

U Habrovky 247/11
Praha 4 14000 do 13. 7. 2005 od 19. 7. 2004

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 27. 8. 2009

správa a údržba nemovitostí do 27. 8. 2009 od 15. 5. 2008

realitní činnost do 27. 8. 2009 od 15. 5. 2008

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem do 27. 8. 2009 od 19. 7. 2004

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 27. 8. 2009

Ostatní skutečnosti

Usnesení o snížení základního kapitálu: Pan Karol Krajňák tímto v souladu s § 421 odst. 2 písm. b) a § 516 zákona o obchodních korporacích rozhoduje v působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti SALVIS REAL ESTATE a.s. (dále jen Společnost) takto: (i) Základní kapitál Společnosti se snižuje z částky 52 000 000,- Kč (slovy: padesát dva milionů korun českých) o částku 49.998.000,- Kč (slovy: čtyřicet devět milionů devět set devadesát osm tisíc korun českých) na částku 2.002.000,- Kč (slovy: dva milio ny dva tisíce korun českých); (ii) Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií Společnosti a výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou následovně: (i) jmenovitá hodnota všech kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) se sníží o částku 192.300,- Kč (slovy: sto devadesát dva tisíc tři sta korun českých) na částku 7.700,- Kč (slovy: sedm tisíc sedm set korun českých); a (ii) jmenovitá hodnota všech kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) se sníží o částku 4.807.500,- Kč (slovy: čtyři miliony osm set sedm tisíc pět set korun českých) na částku 192.50 0,- Kč (slovy: sto devadesát dva tisíc pět set korun českých); (iii) Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je úhrada ztráty Společnosti. Ztráta (neuhrazená ztráta minulých let) Společnosti činí 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých) a snížením základního kapitálu bude uhrazena ztráta ve výši 49.998.000,- Kč (slovy: čtyřicet devět milionů devět set devadesát osm tisíc korun českých); (iv) Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k úhradě neuhrazené ztráty z minulých let Společnosti ve výši 49.998.000,- Kč (slovy: čtyřicet devět milionů devět set devadesát osm tisíc korun českých); (v) Představenstvo Společnosti vyzve akcionáře Společnosti, aby předložili Společnosti dosavadní akcie Společnosti za účelem jejich výměny za akcie s vyznačenou nižší jmenovitou hodnotou nejpozději do 30 (třiceti) dnů od zápisu nové výše základního kapitá lu Společnosti do obchodního rejstříku, a to v sídle Společnosti na adrese Osvobození 500, 679 04 Adamov. od 19. 12. 2016

Počet členů statutárního orgánu: 2 od 20. 4. 2016

Počet členů dozorčí rady: 1 od 20. 4. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 17. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 20. 4. 2016 od 17. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 20. 4. 2016 od 17. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 17. 7. 2014 od 5. 3. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 17. 7. 2014 od 5. 3. 2014

Dne 12.10. 2009 rozhodl jediný akcionář společnosti SALVIS REAL ESTATE a.s. (společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED) v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti SALVIS REAL ESTATE a.s. upsáním nových akcií, a to o částku 50.000.000, - Kč. Uvedené rozhodnutí je obsaženo v notářském zápise NZ 167/2009, N 190/2009, sepsaném JUDr. Petrem Hochmanem, notářem se sídlem v Praze. - Základní kapitál společnosti SALVIS REAL ESTATE a.s. (dále též Společnost) se zvyšuje z částky 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých), na částku 52.000.000 Kč (slovy: padesát dva mil ionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. - Ke zvýšení základního kapitálu bude upsáno 10 kusů (slovy: deset kusů) nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 5.000.000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) každé akcie. Emisní kurz upisovaných akcií činí 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých), emisní kurz na jednu upisovanou akcii tak činí 5.000.000 Kč (slovy: pět milionů korun českých). Akcie budou splaceny peněžitým vkladem. Jediný akcionář se vzdává přednostního práva na upisování akcií. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání jednomu předem určenému zájemci, jímž je společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED, se sídlem 212 Agias Phylaxeos & Polygnostou, C & I Center (Building), 2nd Floor, P.C. 3803, Limassol, Kypr, zapsaná v rejstříku spol ečností Kyperské republiky pod registračním číslem HE 158 996 (dále též jen "PENTA INVESTMENTS LIMITED"). Tento určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností; Místem pro upisování akcií formou uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo organizační složky společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED, na adrese Praha 1, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00 (dále jen "Místo pro upisování"). Lhůta pro upisování akcií činí 15 (patnáct) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií spolu s oznámením počátku běhu lhůty pro upisování akcií doručí představenstvo Společnosti v Místě pro upisování určenému zájemci, společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED, do 30 (třiceti) dnů ode dne provedení zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře Společnosti o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Určený zájemce bude povinen oznámit Společnosti svůj úmysl upsat akcie nejméně dva (2) dny předem. - Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií. Určený zájemce -společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED - splatí emisní kurs akcií výhradně započtením části peněžité pohledávky společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu akcií; Jedná se o tuto pohledávku: Na základě: - smlouvy o úvěru uzavřené dne 20. listopadu 2008 mezi společností PENTA INVESTMENTS LIMITED jako věřitelem a Společností jako dlužníkem; měla k 30. září 2009 společnost PENTA INVESTMENTS LIMITED vůči Společnosti pohledávku v celkové výši 113 504 825,75 K č (slovy: sto třináct milionů pět set čtyři tisíc osm set dvacet pět korun českých a sedmdesát pět haléřů). K započtení bude použita část jistiny této pohledávky ve výši 50.000.000 Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení bude předložen představenstvem Společnosti v Místě pro upisování určenému zájemci - společnosti PENTA INVESTMENTS LIMITED do 30 (třiceti) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena písemně, před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení návrhu smlouvy o započtení určenému zájemci v Místě pro upisování. do 9. 12. 2009 od 26. 10. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 002 000 Kč

od 19. 12. 2016

Základní kapitál

vklad 52 000 000 Kč

do 19. 12. 2016 od 9. 12. 2009

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 9. 12. 2009 od 19. 7. 2004
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 7 700 Kč, počet: 10 od 19. 12. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 192 500 Kč, počet: 10 od 19. 12. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 19. 12. 2016 od 17. 7. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 000 Kč, počet: 10 do 19. 12. 2016 od 17. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 5 000 000 Kč, počet: 10 do 17. 7. 2014 od 9. 12. 2009
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 17. 7. 2014 od 19. 7. 2004

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Peter Karak

člen představenstva

První vztah: 4. 4. 2021

vznik členství: 1. 2. 2016

Čimická 706/29, Praha, 182 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Marek Ondrejka

předseda představenstva

První vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 1. 2. 2014

vznik funkce: 12. 2. 2014

Mickiewiczova 14, Bratislava, 811 04, Slovenská republika

Historické vztahy

Peter Karak

člen představenstva

První vztah: 20. 4. 2016 - Poslední vztah: 4. 4. 2021

vznik členství: 1. 2. 2016

Kytlická 780/14, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Josef Šaroun

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2015 - Poslední vztah: 20. 4. 2016

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 19. 1. 2016

Jasanová 2074/26, Blansko, 678 01, Česká republika

Ing. Josef Šaroun

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2015 - Poslední vztah: 20. 4. 2016

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 19. 1. 2016

Jasanová 2074/26, Blansko, 678 01, Česká republika

Ing. Radim Haluza

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2015 - Poslední vztah: 20. 4. 2016

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 19. 1. 2016

Vinohradská 1596/29, Praha, 120 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Radim Haluza

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2015 - Poslední vztah: 20. 4. 2016

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 19. 1. 2016

Vinohradská 1596/29, Praha, 120 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Radim Haluza

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 14. 6. 2013

Vinohradská 1596/29, Praha, 120 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Marek Ondrejka

předseda představenstva

První vztah: 5. 3. 2014 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 1. 2. 2014

vznik funkce: 12. 2. 2014

Mickiewiczova 14, Bratislava, 811 04, Slovenská republika

Ing. Radim Haluza

člen představenstva

První vztah: 22. 8. 2013 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 14. 6. 2013

Vinohradská 1596/29, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Josef Šaroun

člen představenstva

První vztah: 22. 8. 2013 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 14. 6. 2013

Jasanová 2074/26, Blansko, 678 01, Česká republika

Václav Štajner

předseda představenstva

První vztah: 22. 8. 2013 - Poslední vztah: 5. 3. 2014

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 31. 1. 2014

vznik funkce: 17. 6. 2013

zánik funkce: 31. 1. 2014

V Zeleném údolí 1303/13, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Radim Haluza

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 2008 - Poslední vztah: 22. 8. 2013

vznik členství: 5. 3. 2008

zánik členství: 5. 6. 2013

Vinohradská 1596/29, Praha 2, 120 00, Česká republika

Mgr. Václav Štajner

předseda představenstva

První vztah: 13. 3. 2008 - Poslední vztah: 22. 8. 2013

vznik členství: 5. 3. 2008

zánik členství: 5. 6. 2013

vznik funkce: 5. 3. 2008

zánik funkce: 5. 6. 2013

V Zeleném údolí 1303/13, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Josef Šaroun

člen představenstva

První vztah: 13. 3. 2008 - Poslední vztah: 22. 8. 2013

vznik členství: 5. 3. 2008

zánik členství: 5. 6. 2013

Jasanová 2074/26, Blansko, 678 01, Česká republika

Ing. Radim Haluza

člen představenstva

První vztah: 18. 10. 2007 - Poslední vztah: 13. 3. 2008

vznik členství: 7. 10. 2007

zánik členství: 5. 3. 2008

vznik funkce: 7. 10. 2007

Vinohradská 21, Praha 2, 120 00, Česká republika

JUDr. Marek Dospiva

člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2005 - Poslední vztah: 18. 10. 2007

vznik funkce: 14. 6. 2005

zánik funkce: 6. 10. 2007

Čelakovského sady 433/10, Praha 2, 120 00, Česká republika

Pavla Smetanová

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2004 - Poslední vztah: 13. 7. 2005

vznik členství: 19. 7. 2004

zánik členství: 14. 6. 2005

vznik funkce: 19. 7. 2004

zánik funkce: 14. 6. 2005

Brunnerova 993/14, Praha 6, 163 00, Česká republika

Jménem společnosti jedná představesntvo, a to tak, že za společnost jsou oprávněni jednat dva členové představenstva společně.

od 13. 3. 2008

Jménem společnosti jedná představesntvo. a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představesntva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě s polečnosti.

do 13. 3. 2008 od 19. 7. 2004

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Karol Krajňák

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2016

vznik členství: 1. 2. 2016

Cabanová 2174/11, Bratislava, Slovenská republika

Historické vztahy

Mgr. Ladislav Hájek

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2015 - Poslední vztah: 20. 4. 2016

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 19. 1. 2016

Krásnolipská 1400/45, Rumburk, 408 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Ladislav Hájek

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2015 - Poslední vztah: 20. 4. 2016

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 19. 1. 2016

Krásnolipská 1400/45, Rumburk, 408 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdeněk Kubát

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2015 - Poslední vztah: 20. 4. 2016

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 19. 1. 2016

vznik funkce: 14. 6. 2013

zánik funkce: 19. 1. 2016

Na Hřebenkách 3304/20, Praha, 150 00, Česká republika

Zdeněk Kubát

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2015 - Poslední vztah: 20. 4. 2016

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 19. 1. 2016

vznik funkce: 14. 6. 2013

zánik funkce: 19. 1. 2016

Na Hřebenkách 3304/20, Praha, 150 00, Česká republika

Agáta Meštellérová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2015 - Poslední vztah: 20. 4. 2016

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 19. 1. 2016

Záběhlická 3254/51, Praha, 106 00, Česká republika

Agáta Meštellérová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2015 - Poslední vztah: 20. 4. 2016

vznik členství: 14. 6. 2013

zánik členství: 19. 1. 2016

Záběhlická 3254/51, Praha, 106 00, Česká republika

Zdeněk Kubát

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 5. 2014 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 14. 6. 2013

vznik funkce: 14. 6. 2013

Na Hřebenkách 3304/20, Praha, 150 00, Česká republika

Zdeněk Kubát

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 8. 2013 - Poslední vztah: 17. 5. 2014

vznik členství: 14. 6. 2013

vznik funkce: 14. 6. 2013

Frimlova 1347/2b, Praha 5, 155 00, Česká republika

Agáta Meštellérová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 8. 2013 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 14. 6. 2013

Pod Wilec hôrkou 1911/34, Prešov, 080 01, Slovenská republika

Mgr. Ladislav Hájek

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 8. 2013 - Poslední vztah: 21. 10. 2015

vznik členství: 14. 6. 2013

Krásnolipská 1400/45, Rumburk, 408 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zdeněk Kubát

člen

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 22. 8. 2013

vznik funkce: 14. 6. 2005

zánik funkce: 14. 9. 2010

Frimlova 1347/2b, Praha 5, 155 00, Česká republika

Mgr. Ladislav Hájek

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 8. 2009 - Poslední vztah: 22. 8. 2013

vznik členství: 31. 7. 2009

zánik členství: 13. 6. 2013

Staré Křečany 126, 407 61, Česká republika

Ing. Martin Vlček

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2008 - Poslední vztah: 28. 8. 2009

vznik členství: 16. 4. 2008

zánik členství: 31. 7. 2009

Korunní 85, Praha 3, 130 00, Česká republika

JUDr. Martin Kúšik

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 5. 2008 - Poslední vztah: 22. 8. 2013

vznik členství: 14. 6. 2005

zánik členství: 14. 9. 2010

vznik funkce: 16. 4. 2008

zánik funkce: 14. 9. 2010

Rovinka 118, 900 41, Slovenská republika

Ing. Martin Štefunko

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2006 - Poslední vztah: 15. 5. 2008

vznik funkce: 1. 3. 2006

zánik funkce: 15. 4. 2008

SNP 968/43, Galanta, 924 00, Slovenská republika

Ing. Milan Musil

předseda

První vztah: 13. 7. 2005 - Poslední vztah: 20. 3. 2006

vznik funkce: 14. 6. 2005

zánik funkce: 28. 2. 2006

Zlatníky-Hodkovice 163, 252 41, Česká republika

JUDr. Martin Kúšik PhD.

člen

První vztah: 13. 7. 2005 - Poslední vztah: 15. 5. 2008

vznik funkce: 14. 6. 2005

Rovinka 118, 900 41, Slovenská republika

Ing. Zdeněk Kubát

člen

První vztah: 13. 7. 2005 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik funkce: 14. 6. 2005

zánik funkce: 14. 9. 2010

Frimlova 1347/2, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Zuzana Herichová

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2004 - Poslední vztah: 13. 7. 2005

vznik členství: 19. 7. 2004

zánik členství: 14. 6. 2005

vznik funkce: 19. 7. 2004

zánik funkce: 14. 6. 2005

Pri Šajbách 7755/26, Bratislava, 831 06, Slovenská republika

Peter Herich

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2004 - Poslední vztah: 13. 7. 2005

vznik členství: 19. 7. 2004

zánik členství: 14. 6. 2005

vznik funkce: 19. 7. 2004

zánik funkce: 14. 6. 2005

Hradby 5, Brezno, 977 01, Slovenská republika

Petr Malivánek

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2004 - Poslední vztah: 13. 7. 2005

vznik členství: 19. 7. 2004

zánik členství: 14. 6. 2005

vznik funkce: 19. 7. 2004

zánik funkce: 14. 6. 2005

U Stadionu 730, Chrudim, 537 03, Česká republika

Další vztahy firmy SALVIS REAL ESTATE a.s.

1 fyzická osoba

Ing. Marek Ondrejka

První vztah: 28. 10. 2017

Mickiewiczova 14, Bratislava, 811 04, Slovenská republika

Historické vztahy

Karol Krajňák

První vztah: 20. 4. 2016 - Poslední vztah: 28. 10. 2017

Cabanová 2174/11, Bratislava, Slovenská republika

Karol Krajňák

První vztah: 20. 4. 2016 - Poslední vztah: 28. 10. 2017

Cabanová 2174/11, Bratislava, Slovenská republika

JUDr. Marek Dospiva

První vztah: 13. 7. 2005 - Poslední vztah: 18. 10. 2007

Čelakovského sady 433/10, Praha 2, 120 00, Česká republika

Akcionáři

Ing. MAREK ONDREJKA

Mickiewiczova 14, Slovenská republika, Bratislava, 811 04

od 28. 10. 2017

KAROL KRAJŇÁK

Cabanová 2174/11, Slovenská republika, Bratislava

do 28. 10. 2017 od 20. 4. 2016

PENTA INVESTMENTS LIMITED, IČ. 158996

Kyperská republika

do 20. 4. 2016 od 28. 8. 2009

PENTA INVESTMENTS LIMITED

Kyperská republika

do 28. 8. 2009 od 13. 3. 2008

PENTA INVESTMENTS LIMITED

Kyperská republika

do 13. 3. 2008 od 18. 10. 2007

JUDr. Marek Dospiva

Čelakovského sady, Česká republika, Praha 2, 120 00

do 18. 10. 2007 od 13. 7. 2005

OLIVIER CAPITAL, spol. s r.o., IČ: 26435853

Táboritská, Česká republika, Praha 3, 130 87

do 13. 7. 2005 od 19. 7. 2004
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).