Hlavní navigace

SAPELI, a.s.

Firma SAPELI, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4323, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 208 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

46982086

Sídlo:

Pávovská 3104/15a, Jihlava, 586 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

17. 11. 1992

DIČ:

CZ46982086

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

16230 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
47190 Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4323, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

SAPELI, a.s. od 13. 4. 2005

Obchodní firma

SAPELI spol. s r.o. do 13. 4. 2005 od 18. 11. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 13. 4. 2005

Právní forma

Společnost s ručením omezeným do 13. 4. 2005 od 18. 11. 1992

adresa

Pávovská 3104/15a
Jihlava 58601 od 6. 8. 2013

adresa

Na Podhoře 185
Polná 58813 do 18. 7. 2012 od 21. 1. 2005

adresa

Podhora 185
Polná 58813 do 21. 1. 2005 od 25. 5. 1994

adresa

Tolstého 2
Jihlava do 25. 5. 1994 od 18. 11. 1992

Předmět podnikání

Truhlářství, podlahářství od 2. 4. 2010

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 2. 4. 2010

truhlářství do 2. 4. 2010 od 28. 7. 1995

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 2. 4. 2010 od 28. 7. 1995

Truhlářství. Koupě zboží za ůčelem jeho dalšího prodeje a prodej. do 28. 7. 1995 od 18. 11. 1992

Ostatní skutečnosti

Společnost SAPELI, a.s., jako rozdělovaná společnost, odštěpila na základě projektu přeměny - rozdělení formou odštěpení se vznikem nové společnosti, část jmění do společnosti SAPELI Group, a.s., IČ 097 65 514 , se sídlem Pávovská 3104/15a, 586 01 Jihlava , jako nástupnické společnosti. Rozhodným dnem je 1.1.2021. od 1. 1. 2021

Valná hromada společnosti SAPELI, a.s. (dále jen též Společnost) konaná dne 17.4.2019 rozhodla o snížení základního kapitálu podle ustanovení § 516 ve spojení s ustanovením § 521 odst. 1 věta druhá zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, o 192.0 00.000,-- Kč. Nová výše základního kapitálu společnosti je 208.000.000,-- Kč. Důvod a účel snížení: Společnost podle ustanovení § 301 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen "ZOK") nabyla vlastní akcie a to 50 kusů kmenových listinných akcií na jméno s číselným označením A 1-50 o jmenovité hodnotě každé jedné akci e ve výši 2.000.000,-- Kč a 50 kusů prioritních listinných akcií na jméno s číselným označením A 1-50 o jmenovité hodnotě každé jedné akcie ve výši 2.000.000,-- Kč - dále jen Předmětné akcie. Na základě rozhodnutím valné hromady bylo provedeno štěpení Předmětných akcií. Společnost tak vlastnila 100 kusů kmenových listinných akcií na jméno s číselným označením A 101-200 o jmenovité hodnotě každé jedné akcie ve výši 1.000.000,-- Kč a 100 kusů pr ioritních listinných akcií na jméno s číselným označením A 101-200 o jmenovité hodnotě každé jedné akcie ve výši 1.000.000,-- Kč. Společnost část Předmětných akcií zcizila, a to 2 kusy kmenových listinných akcií na jméno s číselným označením A 101-102 a 6 kusů prioritních listinných akcií na jméno s číselným označením A 101, A 160, A 170, A 180, A 190 a A 200. Společnost nehodlá Předmětné akcie, a to 98 kusů kmenových listinných akcií na jméno s číselným označením A 103-200 a 94 kusů prioritních listinných akcií na jméno s číselným označením A 102-159, A 161-169, A 171-179, A 181-189 a A 191-199 zcizit a nehodl á dále tyto Předmětné akcie vlastnit. Účelem snížení základního kapitálu je zrušení vlastních akcií Společnosti. Valná hromada proto rozhodla o snížení základního kapitálu o nominální hodnotu vlastních akcií v souladu s ustanovením § 521 odst. 1 věta druhá ZOK. Po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude základní kapitál společnosti činit 208.000.000,-- Kč a bude rozdělen na 102 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie ve výši 1.000.000,- Kč a 106 kusů prioritních listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé jedné akcie ve výši 1.000.000,-- Kč. Rozsah a způsob snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 400.000.000,-- Kč o částku 192.000.000,-- Kč, na částku 208.000.000,-- Kč. Ke snížení základního kapitálu budou použity vlastní akcie v majetku Společnosti, a t o 98 kusů kmenových listinných akcií na jméno s číselným označením A 103-200 a 94 kusů prioritních listinných akcií na jméno s číselným označením A 102-159, A 161-169, A 171-179, A 181-189 a A 191-199. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Společnost sníží základní kapitál pouze a výlučně s využitím vlastních akcií v majetku Společnosti, přičemž vlastní akcie použije ke snížení základního kapitálu tak, že po účinn osti zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku budou vlastní akcie zničeny podle ustanovení § 522 ZOK představenstvem společnosti. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že Společnost v souladu s účetními předpisy zaúčtuje toto snížení základního kapitálu ve svém účetnictví. do 5. 10. 2019 od 2. 5. 2019

Akcionář je oprávněn převést akcie na třetí osobu výhradně s předchozím souhlasem dozorčí rady. Dozorčí rada je povinna rozhodnout o udělení souhlasu do dvou měsíců od doručení písemné žádosti akcionáře, jinak platí, že souhlas byl udělen. Písemnou žádost o udělení souhlasu je akcionář povinen doručit poštou nebo osobně na adresu sídla Společnosti a musí být v ní uvedeno jméno, příjmení, bydliště a datum narození popř. IČ: fyzické osoby nebo firma, sídlo, IČ: právnické osoby či osob, na které zamýšlí akci e převést. Dozorčí rada je povinna udělení souhlasu k převodu akcií na třetí osobu odmítnout v případě, že třetí osoba, na kterou akcionář zamýšlí akcie převést a) podniká v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání Společnosti b) je společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního či jiného orgánu právnické osoby, se stejným nebo obdobným předmětem podnikání, s vyjímkou právnických osob s majetkovou účastí Společnosti c) by mohla výkonem práv akcionáře prokazatelně poškodit stávající akcionáře nebo Společnost. V případě, že dozorčí rada udělí souhlas k převodu akcií na třetí osobu je tento souhlas pro akcionáře, který akcie na třetí osobu převádí, platný po dobu 12-ti měsíců ode dne, kdy mu souhlas dozorčí rady s tímto převodem bude doručen. od 26. 5. 2017

S jednotlivými druhy akcií jsou spojená práva a povinnosti vyplývající ze stanov společnosti, které jsou založeny ve sbírce listin obchodního rejstříku. od 22. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 26. 5. 2017 od 22. 7. 2014

Rozhodnutím valné hromady ze dne 10.07.2012 o snížení základního kapitálu. Důvod snížení základního kapitálu: Skutečnost,že Společnost dle § 156 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen obchodní zákoník) nabyla vlastní akcie, a to 50 (pa desát) kusů nekótovaných kmenových listinných akcií na jméno s číselným označením A 101-150 o nominální hodnotě každé jedné akcie ve výši 1 000 000,-Kč (jeden milion korun českých) a 50 (padesát) kusů nekótovaných prioritních listinných akcií na jméno s č íselným označení A 101-150 o nominální hodnotě každé jedné akcie ve výši 1 000 000,-Kč (jeden milion korun českých) - dále jen „Předmětné akcie“. Společnost nehodlá Předmětné akcie zcizit a je tedy povinna ke snížení základního kapitálu použít především tyto Předmětné akcie. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 100 000 000,-Kč (jedno sto milionů korun českých). Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Společnost SAPELI, a.s. sníží základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií v majetku Společnosti, přičemž vlastní akcie použije ke snížení základního kapitálu tak, že po pr avomocném zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde ke zničení těchto vlastních akcií podle ust. § 213 odst. 2 obchodního zákoníku. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že Společnost v souladu s účet ními předpisy zaúčtuje toto snížení základního kapitálu. do 8. 1. 2013 od 18. 7. 2012

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 09.08.2010, čj. 1 Cm 218/2010-38, které nabylo právní moci dne byli Ing. Jaroslav Vrtal a Ing. Božena Dvořáková jmenováni jako členové představenstva na dobu než valná hromada společnosti jmenuje nové členy předs tavenstva. do 2. 7. 2012 od 18. 8. 2010

Společnost SAPELI, a.s., se sídlem Polná, Na Podhoře 185, PSČ 588 13, IČ: 46982086 převzala jmění zaniklé společnosti DVB DVEŘE VYŠŠÍ BROD a.s. se sídlem Vyšší Brod 166, PSČ 382 73, IČ: 25191586. od 4. 5. 2006

Společnost SAPELI, spol. s r.o., která byla vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 8248 změnila právní formu na akciovou společnost SAPELI, a.s. od 13. 4. 2005

Společnost SAPELI spol. s r.o. změnila právní formu na akciovou společnost SAPELI, a.s., která bude dále zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu B, vložka 4323. do 13. 4. 2005 od 13. 4. 2005

Převoditelnost akcií je omezena. Akcie lze převést na třetí osobu jen tehdy, jestliže předtím budou nabídnuty k odkoupení ostatním akcionářům Společnosti (předkupní právo akcionářů) a tato nabídka nebude ve lhůtě 60-ti dnů ode dne doručení písemné nabídky na adresu akcionářů nebo osobně do jejich rukou ostatními akcionáři využita. Stanovisko k nabídce na odkup akcií jsou ostatní akcionáři povinni sdělit písemnou formou na adresu bydliště akcionáře nebo osobně předat akcionáři, který nabídku učinil. Nabídka akcionáře na odkoupení akcií musí obsahovat počet a druh akcií, cenu, za kterou akcionář akcie k odkoupení ostatním akcionářům nabízí a přiměřený termín pro uhrazení ceny akcií nabízených k odprodeji. Pokud ostatní akcionáři projeví zájem o koupi nabízených akcií, avšak nikoli za podmínek v nabídce uvedených, mohou se dohodnout na podmínkách jiných. V případě, že přijetí nabídky ostatních akcionářů současně neobsahuje potvrzení všech podmínek v nabídce uvedených nebo nebude-li o těchto podmínkách uzavřena dohoda ve lhůtě pro přijetí nabídky, má se za to, že nabídka není využita. Pokud se ostatní akcionáři ve lhůtě pro přijetí nabídky písemně nevyjádří akcionáři, který nabídku učinil, má se rovněž za to, že nabídka není přijata. Nevyužijí-li ostatní akcionáři předkupní právo na akcie ve stanovené lhůtě podle bodu 3 tohoto článku Stanov, je akcionář oprávněn převést akcie na třetí osobu, a to za minimálně stejných podmínek, jaké obsahovala nabídka ostatním akcionářům Společnosti podle bodu 3 tohoto článku Stanov. K tomuto převodu je nutný souhlas představenstva. Představenstvo je povinno rozhodnout o udělení souhlasu do dvou měsíců od doručení písemné žádosti akcionáře, jinak platí, že souhlas byl udělen. Písemnou žádost o udělení souhlasu je akcionář povinen doručit poštou nebo osobně na adresu sídla Společnosti a musí být v ní uvedeno jméno, příjmení, bydliště a datum narození popř. IČ: fyzické osoby nebo firma, sídlo, IČ: právnické osoby či osob, na které zamýšlí akcie převést. K žádosti musí být přiloženy listiny prokazující, že akcionář splnil povinnost učinit nabídku k předkupnímu právu na akcie podle bodu 3 tohoto článku Stanov a že tato nabídka nebyla ve stanovené lhůtě ostatními akcionáři využita. Představenstvo je povinno udělení souhlasu k převodu akcií na třetí osobu odmítnout, jestliže a) akcionář nedoložil k žádosti listiny prokazující, že splnil nabídku na předkupní právo na akcie ostatních akcionářů b) třebí osoba, na kterou akcionář zamýšlí akcie převést ba) podniká v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání Společnosti bb) je společníkem, statutárním orgánem nebo členem statutárního či jiného orgánu právnické osoby, se stejným nebo obdobným předmětem podnikání bc) by mohla výkonem práv akcionáře prokazatelně poškodit stávající akcionáře nebo Společnost V případě, že představenstvo udělí souhlas k převodu akcií na třetí osobu je tento souhlas pro akcionáře, který akcie na třetí osobu převádí, platný po dobu 12-ti měsíců ode dne, kdy mu souhlas představenstva s tímto převodem bude doručen. Jestliže představenstvo souhlas k převodu akcií na třetí osobu v souladu s bodem 4 tohoto článku neudělí, je společnost povinna na žádost akcionáře tyto akcie odkoupit za podmínek ustanovení § 156 odst. 4 obchodního zákoníku. do 26. 5. 2017 od 13. 4. 2005

Základní jmění Kčs 102.000,-, splaceno Kčs 102.000,-. do 25. 5. 1994 od 18. 11. 1992

Výše vkladů společníků: Ing. Jaroslav Vrtal, Jihlava, Za prachárnou 25, výše vkladu Kčs 34.000,-, splaceno Kčs 34.000,-. Ing. Jan Dokulil, Jihlava, Helenínská 43, výše vkladu Kčs 34.000,-, splaceno Kčs 34.000,-. Jindřich Procházka, Šumperk, Čajkovského 42, výše vkladu Kčs 34.000,-, splaceno Kčs 34.000,-. do 25. 5. 1994 od 18. 11. 1992

Právní forma právnické osoby: společnost s ručením omezeným. do 28. 7. 1995 od 18. 11. 1992

Způsob zastupování: Jménem společnosti jedná a podepisuje jednatel. do 28. 7. 1995 od 18. 11. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 208 000 000 Kč

od 5. 10. 2019

Základní kapitál

vklad 400 000 000 Kč

do 5. 10. 2019 od 20. 4. 2013

Základní kapitál

vklad 200 000 000 Kč

do 20. 4. 2013 od 8. 1. 2013

Základní kapitál

vklad 300 000 000 Kč

do 8. 1. 2013 od 13. 4. 2005

Základní kapitál

vklad 30 000 000 Kč

do 13. 4. 2005 od 19. 6. 1998

Základní kapitál

vklad 2 100 000 Kč

do 19. 6. 1998 od 28. 7. 1995

Základní kapitál

vklad 102 000 Kč

do 28. 7. 1995 od 25. 5. 1994
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 208 od 15. 6. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 102 do 15. 6. 2020 od 5. 10. 2019
Prioritní akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 106 do 15. 6. 2020 od 5. 10. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 200 do 5. 10. 2019 od 26. 5. 2017
Prioritní akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 200 do 5. 10. 2019 od 26. 5. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 000 000 Kč, počet: 100 do 26. 5. 2017 od 20. 4. 2013
Prioritní akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 000 000 Kč, počet: 100 do 26. 5. 2017 od 20. 4. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 100 do 20. 4. 2013 od 8. 1. 2013
Prioritní akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 100 do 20. 4. 2013 od 8. 1. 2013
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 150 do 8. 1. 2013 od 13. 4. 2005
Prioritní akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 150 do 8. 1. 2013 od 13. 4. 2005

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

JUDr. Miroslav Somr

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 12. 2020

vznik členství: 21. 10. 2016

vznik funkce: 21. 10. 2016

Brtnická 1946/36, Jihlava, 586 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Božena Dvořáková

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2017

vznik členství: 22. 5. 2017

vznik funkce: 22. 5. 2017

Sezimovo náměstí 4, Polná, 588 13, Česká republika

Ing. Jaroslav Vrtal

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2017

vznik členství: 22. 5. 2017

vznik funkce: 22. 5. 2017

V Zátiší 297/8, Jihlava, 586 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

JUDr. Miroslav Somr

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2016 - Poslední vztah: 16. 12. 2020

vznik členství: 21. 10. 2016

vznik funkce: 21. 10. 2016

Věžnice 2, 582 52, Česká republika

Dušan Vrtal

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2016 - Poslední vztah: 26. 5. 2017

vznik členství: 6. 6. 2012

zánik členství: 22. 5. 2017

vznik funkce: 21. 10. 2016

zánik funkce: 22. 5. 2017

Krahulov 27, 675 21, Česká republika

Dušan Vrtal

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2016 - Poslední vztah: 26. 5. 2017

vznik členství: 6. 6. 2012

zánik členství: 22. 5. 2017

vznik funkce: 21. 10. 2016

zánik funkce: 22. 5. 2017

Krahulov 27, 675 21, Česká republika

JUDr. Jaroslav Radil

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2015 - Poslední vztah: 26. 5. 2017

vznik členství: 6. 6. 2012

zánik členství: 22. 5. 2017

zánik funkce: 22. 5. 2017

Za skalkou 1190/17, Praha, 147 00, Česká republika

JUDr. Jaroslav Radil

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2015 - Poslední vztah: 26. 5. 2017

vznik členství: 6. 6. 2012

zánik členství: 22. 5. 2017

zánik funkce: 22. 5. 2017

Za skalkou 1190/17, Praha, 147 00, Česká republika

Renáta Halíčková

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2012 - Poslední vztah: 10. 11. 2016

vznik členství: 6. 6. 2012

zánik členství: 21. 10. 2016

vznik funkce: 6. 6. 2012

zánik funkce: 21. 10. 2016

Na Podhoře 184, Polná, 588 13, Česká republika

Renáta Halíčková

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2012 - Poslední vztah: 10. 11. 2016

vznik členství: 6. 6. 2012

zánik členství: 21. 10. 2016

vznik funkce: 6. 6. 2012

zánik funkce: 21. 10. 2016

Na Podhoře 184, Polná, 588 13, Česká republika

JUDr. Jaroslav Radil

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2012 - Poslední vztah: 1. 8. 2015

vznik členství: 6. 6. 2012

Za Skalkou 630/17, Praha 4, 140 00, Česká republika

Dušan Vrtal

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2012 - Poslední vztah: 10. 11. 2016

vznik členství: 6. 6. 2012

zánik funkce: 21. 10. 2016

Krahulov 27, Česká republika

Renáta Havlíčková

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2012 - Poslední vztah: 18. 7. 2012

vznik členství: 6. 6. 2012

vznik funkce: 6. 6. 2012

Na Podhoře 184, Polná, 588 13, Česká republika

Dušan Vrtal

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2012 - Poslední vztah: 10. 11. 2016

vznik členství: 6. 6. 2012

zánik funkce: 21. 10. 2016

Krahulov 27, Česká republika

Jindřich Procházka

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2010 - Poslední vztah: 2. 7. 2012

vznik členství: 20. 5. 2010

zánik členství: 6. 6. 2012

vznik funkce: 20. 5. 2010

zánik funkce: 6. 6. 2012

Na Podhoře 184, Polná, 588 13, Česká republika

Renáta Halíčková

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2010 - Poslední vztah: 2. 7. 2012

vznik členství: 20. 5. 2010

zánik členství: 6. 6. 2012

Palackého 963, Polná, 588 13, Česká republika

Jaroslav Žampa

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2008 - Poslední vztah: 15. 7. 2010

vznik členství: 13. 4. 2005

zánik členství: 20. 5. 2010

vznik funkce: 30. 4. 2008

zánik funkce: 20. 5. 2010

Revoluční 851/12, Třebíč, 674 01, Česká republika

JUDr. Jaroslav Radil

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2008 - Poslední vztah: 2. 7. 2012

vznik členství: 30. 4. 2008

zánik členství: 6. 6. 2012

Nad Obcí II 1913/1, Praha 4, 140 00, Česká republika

ing. Jan Dokulil

předseda

První vztah: 13. 4. 2005 - Poslední vztah: 19. 5. 2008

vznik členství: 13. 4. 2005

zánik členství: 30. 4. 2008

vznik funkce: 13. 4. 2005

zánik funkce: 30. 4. 2008

U boroviny 21, Jihlava, 586 01, Česká republika

Jaroslav Žampa

člen

První vztah: 13. 4. 2005 - Poslední vztah: 19. 5. 2008

vznik členství: 13. 4. 2005

Revoluční 851/12, Třebíč, 674 01, Česká republika

Renáta Halíčková

člen

První vztah: 13. 4. 2005 - Poslední vztah: 15. 7. 2010

vznik členství: 13. 4. 2005

zánik členství: 20. 5. 2010

Palackého 963, Polná, 588 13, Česká republika

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Václav Bradáč

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 8. 2019

vznik členství: 22. 5. 2017

vznik funkce: 5. 8. 2019

V Zahrádkách 5090/3, Jihlava, 586 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Dušan Vrtal

předseda představenstva

První vztah: 27. 8. 2019

vznik členství: 22. 5. 2017

vznik funkce: 5. 8. 2019

Krahulov 27, 675 21, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Marek Sedlák

člen představenstva

První vztah: 26. 5. 2017

vznik členství: 22. 5. 2017

vznik funkce: 22. 5. 2017

Jihlava 48, 586 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Šilhavý

člen představenstva

První vztah: 26. 5. 2017

vznik členství: 22. 5. 2017

vznik funkce: 22. 5. 2017

Vrchlického 5282/50, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Lubomír Slabý

člen představenstva

První vztah: 26. 5. 2017

vznik členství: 22. 5. 2017

vznik funkce: 22. 5. 2017

Sirákov 84, 592 12, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Václav Bradáč

předseda představenstva

První vztah: 26. 5. 2017 - Poslední vztah: 27. 8. 2019

vznik členství: 22. 5. 2017

vznik funkce: 22. 5. 2017

zánik funkce: 5. 8. 2019

V Zahrádkách 5090/3, Jihlava, 586 01, Česká republika

Dušan Vrtal

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 5. 2017 - Poslední vztah: 27. 8. 2019

vznik členství: 22. 5. 2017

vznik funkce: 22. 5. 2017

zánik funkce: 5. 8. 2019

Krahulov 27, 675 21, Česká republika

Ing. Jaroslav Vrtal

předseda představenstva

První vztah: 2. 7. 2012 - Poslední vztah: 26. 5. 2017

vznik členství: 6. 6. 2012

zánik členství: 22. 5. 2017

vznik funkce: 6. 6. 2012

zánik funkce: 22. 5. 2017

V Zátiší 8, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Vrtal

předseda představenstva

První vztah: 2. 7. 2012 - Poslední vztah: 26. 5. 2017

vznik členství: 6. 6. 2012

zánik členství: 22. 5. 2017

vznik funkce: 6. 6. 2012

zánik funkce: 22. 5. 2017

V Zátiší 8, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Božena Dvořáková

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2012 - Poslední vztah: 26. 5. 2017

vznik členství: 6. 6. 2012

zánik členství: 22. 5. 2017

zánik funkce: 22. 5. 2017

Sezimovo nám. 4, Polná, 588 13, Česká republika

Ing. Božena Dvořáková

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2012 - Poslední vztah: 26. 5. 2017

vznik členství: 6. 6. 2012

zánik členství: 22. 5. 2017

zánik funkce: 22. 5. 2017

Sezimovo nám. 4, Polná, 588 13, Česká republika

Ing. Václav Bradáč

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 7. 2012 - Poslední vztah: 26. 5. 2017

vznik členství: 6. 6. 2012

zánik členství: 22. 5. 2017

vznik funkce: 6. 6. 2012

zánik funkce: 22. 5. 2017

V Zahrádkách 5090/3, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Václav Bradáč

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 7. 2012 - Poslední vztah: 26. 5. 2017

vznik členství: 6. 6. 2012

zánik členství: 22. 5. 2017

vznik funkce: 6. 6. 2012

zánik funkce: 22. 5. 2017

V Zahrádkách 5090/3, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Václav Bradáč

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 8. 2010 - Poslední vztah: 2. 7. 2012

vznik členství: 20. 5. 2010

zánik členství: 6. 6. 2012

vznik funkce: 25. 8. 2010

zánik funkce: 6. 6. 2012

V Zahrádkách 5090/3, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Vrtal

předseda představenstva

První vztah: 31. 8. 2010 - Poslední vztah: 2. 7. 2012

vznik členství: 18. 8. 2010

zánik členství: 6. 6. 2012

vznik funkce: 25. 8. 2010

zánik funkce: 6. 6. 2012

V Zátiší 8, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Božena Dvořáková

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2010 - Poslední vztah: 2. 7. 2012

vznik členství: 18. 8. 2010

zánik členství: 6. 6. 2012

Sezimovo nám. 4, Polná, 588 13, Česká republika

Ing. Jaroslav Vrtal

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2010 - Poslední vztah: 31. 8. 2010

vznik členství: 18. 8. 2010

V Zátiší 8, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Václav Bradáč

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2010 - Poslední vztah: 31. 8. 2010

vznik členství: 20. 5. 2010

V Zahrádkách 5090/3, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Božena Dvořáková

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 2005 - Poslední vztah: 9. 8. 2010

vznik členství: 13. 4. 2005

zánik členství: 20. 5. 2010

Sezimovo nám. 4, Polná, 588 13, Česká republika

Ing. Jaroslav Vrtal

předseda představenstva

První vztah: 13. 4. 2005 - Poslední vztah: 9. 8. 2010

vznik členství: 13. 4. 2005

zánik členství: 20. 5. 2010

vznik funkce: 13. 4. 2005

zánik funkce: 20. 5. 2010

V Zátiší 8, Jihlava, 586 01, Česká republika

Jindřich Procházka

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 4. 2005 - Poslední vztah: 15. 7. 2010

vznik členství: 13. 4. 2005

zánik členství: 20. 5. 2010

vznik funkce: 13. 4. 2005

zánik funkce: 20. 5. 2010

Na Podhoře 184, Polná, 588 13, Česká republika

Ing. Jaroslav Vrtal

jednatel

První vztah: 24. 10. 2002 - Poslední vztah: 13. 4. 2005

vznik funkce: 18. 11. 1992

zánik funkce: 13. 4. 2005

V Zátiší 8, Jihlava, 586 00, Česká republika

ing. Jan Dokulil

jednatel

První vztah: 19. 6. 1998 - Poslední vztah: 13. 4. 2005

vznik funkce: 18. 11. 1992

zánik funkce: 13. 4. 2005

U boroviny 21, Jihlava, 586 01, Česká republika

Jindřich Procházka

jednatel

První vztah: 19. 6. 1998 - Poslední vztah: 13. 4. 2005

vznik funkce: 18. 11. 1992

zánik funkce: 13. 4. 2005

Na Podhoře 184, Polná, 588 13, Česká republika

ing. Jan Dokulil

jednatel

První vztah: 27. 5. 1997 - Poslední vztah: 19. 6. 1998

U boroviny 21, Jihlava, 586 01, Česká republika

ing. Jan Dokulil

jednatel

První vztah: 25. 5. 1994 - Poslední vztah: 27. 5. 1997

Helenínská 43, Jihlava, 586 00, Česká republika

Jindřich Procházka

jednatel

První vztah: 25. 5. 1994 - Poslední vztah: 19. 6. 1998

Palackého 963, Polná, 588 13, Česká republika

ing. Jaroslav Vrtal

jednatel

První vztah: 25. 5. 1994 - Poslední vztah: 24. 10. 2002

Za prachárnou 25, Jihlava, 586 00, Česká republika

Jindřich Procházka

Jednatel

První vztah: 18. 11. 1992 - Poslední vztah: 25. 5. 1994

Čajkovského 42, Šumperk, Česká republika

Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně.

od 29. 12. 2015

Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva nebo místopředseda představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, vytištěné nebo jinak vyznačené firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením jména a funkce předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

do 29. 12. 2015 od 13. 4. 2005

Způsob zastupování: Jménem společnosti jedná a podepisuje jednatel.

do 13. 4. 2005 od 28. 7. 1995

Další vztahy firmy SAPELI, a.s.

Historické vztahy

Dušan Vrtal

První vztah: 26. 5. 2017 - Poslední vztah: 23. 11. 2019

Krahulov 27, 675 21, Česká republika

Ing. Jaroslav Vrtal

První vztah: 28. 4. 2010 - Poslední vztah: 26. 5. 2017

V Zátiší 8, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Vrtal

První vztah: 28. 4. 2010 - Poslední vztah: 26. 5. 2017

V Zátiší 8, Jihlava, 586 01, Česká republika

ing. Jan Dokulil

První vztah: 21. 1. 2005 - Poslední vztah: 13. 4. 2005

vklad 10 000 000 Kč

splaceno splaceno

obchodní podíl 1/3

U boroviny 21, Jihlava, 586 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Vrtal

První vztah: 21. 1. 2005 - Poslední vztah: 13. 4. 2005

vklad 10 000 000 Kč

splaceno splaceno

obchodní podíl 1/3

V Zátiší 8, Jihlava, 586 00, Česká republika

Jindřich Procházka

První vztah: 21. 1. 2005 - Poslední vztah: 13. 4. 2005

vklad 10 000 000 Kč

splaceno splaceno

obchodní podíl 1/3

Na Podhoře 184, Polná, 588 13, Česká republika

Ing. Jaroslav Vrtal

První vztah: 24. 10. 2002 - Poslední vztah: 21. 1. 2005

vklad 10 000 000 Kč

splaceno splaceno

V Zátiší 8, Jihlava, 586 00, Česká republika

ing. Jaroslav Vrtal

První vztah: 19. 6. 1998 - Poslední vztah: 24. 10. 2002

vklad 10 000 000 Kč

splaceno splaceno

Za prachárnou 25, Jihlava, 586 00, Česká republika

ing. Jan Dokulil

První vztah: 19. 6. 1998 - Poslední vztah: 21. 1. 2005

vklad 10 000 000 Kč

splaceno splaceno

U boroviny 21, Jihlava, 586 01, Česká republika

Jindřich Procházka

První vztah: 19. 6. 1998 - Poslední vztah: 21. 1. 2005

vklad 10 000 000 Kč

splaceno splaceno

Na Podhoře 184, Polná, 588 13, Česká republika

ing. Jan Dokulil

První vztah: 27. 5. 1997 - Poslední vztah: 19. 6. 1998

vklad 700 000 Kč

U boroviny 21, Jihlava, 586 01, Česká republika

ing. Jaroslav Vrtal

První vztah: 28. 7. 1995 - Poslední vztah: 19. 6. 1998

vklad 700 000 Kč

Za prachárnou 25, Jihlava, 586 00, Česká republika

Jindřich Procházka

První vztah: 28. 7. 1995 - Poslední vztah: 19. 6. 1998

vklad 700 000 Kč

Palackého 963, Polná, 588 13, Česká republika

ing. Jan Dokulil

První vztah: 28. 7. 1995 - Poslední vztah: 27. 5. 1997

vklad 700 000 Kč

Helenínská 43, Jihlava, 586 00, Česká republika

Jindřich Procházka

První vztah: 25. 5. 1994 - Poslední vztah: 28. 7. 1995

vklad 34 000 Kč

splaceno 34 000 Kč

Palackého 963, Polná, 588 13, Česká republika

ing. Jan Dokulil

První vztah: 25. 5. 1994 - Poslední vztah: 28. 7. 1995

vklad 34 000 Kč

splaceno 34 000 Kč

Helenínská 43, Jihlava, 586 00, Česká republika

ing. Jaroslav Vrtal

První vztah: 25. 5. 1994 - Poslední vztah: 28. 7. 1995

vklad 34 000 Kč

splaceno 34 000 Kč

Za prachárnou 25, Jihlava, 586 00, Česká republika

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 17. 11. 1992

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
  • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 17. 11. 1992
Truhlářství, podlahářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 17. 11. 1992

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).