Hlavní navigace

Sedlecký kaolin a. s.

Firma Sedlecký kaolin a. s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 501, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 1 050 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

63509911

Sídlo:

Božičany 167, 362 25

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 11. 1995

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
011 Pěstování plodin jiných než trvalých
014 Živočišná výroba
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
01700 Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti
02 Lesnictví a těžba dřeva
03220 Sladkovodní akvakultura
08 Ostatní těžba a dobývání
08120 Provoz pískoven a štěrkopískoven&#59^ těžba jílů a kaolinu
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
32990 Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.
33200 Instalace průmyslových strojů a zařízení
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
43 Specializované stavební činnosti
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
49410 Silniční nákladní doprava
55 Ubytování
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
68 Činnosti v oblasti nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
71121 Geologický průzkum
7120 Technické zkoušky a analýzy
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
931 Sportovní činnosti
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 501, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

Sedlecký kaolín a. s. od 1. 12. 1995

Obchodní firma

Sedlecký kaolin a. s. od 30. 9. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 1. 12. 1995

adresa

167
Božičany 36225 od 23. 4. 2015

adresa

čp. 167
Božičany 36225 do 23. 4. 2015 od 19. 3. 2011

adresa

čp. 167
Božičany 36226 do 19. 3. 2011 od 18. 12. 2001

adresa

151
Božičany 36226 do 18. 12. 2001 od 30. 9. 1997

Předmět podnikání

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 3. 9. 2009

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 3. 9. 2009

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny od 3. 9. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 3. 9. 2009

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 3. 9. 2009 od 27. 8. 2007

výkon práva myslivosti jako předmět činnosti dle zákona č. 449/2001 Sb. od 21. 3. 2006

chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin na vodní ploše od 21. 3. 2006

poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost do 3. 9. 2009 od 16. 2. 2006

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd do 3. 9. 2009 od 16. 2. 2006

geologické práce od 31. 12. 2004

zednictví od 31. 12. 2004

pronájem a půjčování věcí movitých do 3. 9. 2009 od 31. 12. 2004

silniční motorová doprava nákladní do 3. 9. 2009 od 31. 12. 2004

správa a údržba nemovitostí do 3. 9. 2009 od 31. 12. 2004

posuzování vlivů na životní prostředí do 3. 9. 2009 od 31. 12. 2004

výroba stavebních hmot a stavebních výrobků do 3. 9. 2009 od 31. 12. 2004

činnost účetních poradců do 3. 9. 2009 od 31. 12. 2004

provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování do 3. 9. 2009 od 31. 12. 2004

štukatérství do 3. 9. 2009 od 31. 12. 2004

oprávnění k hornické činnosti a) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek b) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů c) úprava a zušlechťování nerostů prováděná v souvislosti s dobýváním d) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť e) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, pokud se nerozhodlo, že jsou vhodná pro potřeby a rozvoj národního hospodářství, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu od 12. 7. 2002

výroba a prodej zemědělských výrobků od 2. 12. 1998

činnost ekonomických a organizačních poradců do 3. 9. 2009 od 2. 12. 1998

zprostředkovatelská činnost v režimu živnosti volné do 3. 9. 2009 od 2. 12. 1998

konstruktérské práce ve strojírenství do 3. 9. 2009 od 2. 12. 1998

hostinská činnost od 1. 12. 1995

oprávnění k hornické činnosti a) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek b) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů c) úprava a zušlechťování nerostů prováděná v souvislosti s dobýváním d) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť do 12. 7. 2002 od 1. 12. 1995

výroba porcelánu do 3. 9. 2009 od 1. 12. 1995

výroba malířských nátěrů do 3. 9. 2009 od 1. 12. 1995

rozbory vzorků hornických a stavebních materiálů, železných i neželezných kovů a roztoků v režimu živnosti volné do 3. 9. 2009 od 1. 12. 1995

koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej do 3. 9. 2009 od 1. 12. 1995

ubytovací činnost v režimu živnosti volné do 3. 9. 2009 od 1. 12. 1995

provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici do 3. 9. 2009 od 1. 12. 1995

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 16. 9. 2014

Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 25.4.2002 Základní kapitál společnosti Sedlecký kaolin a. s. se zvyšuje o 410 000 000,- Kč (čtyřistadesetmilionů korun českých) tj. z dosavadních 640 000 000,- Kč (šestsetčtyřicetmilionů korun českých) na 1 050 000 000,- Kč (jednumiliardupadesátmilionů korun českých) upsáním nových akcií takto: do 15. 11. 2002 od 12. 7. 2002

upisování nad částku 410 000 000,- Kč (čtyřistadesetmilionů korun českých) se nepřipouští do 15. 11. 2002 od 12. 7. 2002

bude emitováno 41 000 ks (čtyřicetjednatisíc kusů) nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, v zaknihované podobě. Akcie nebudou registrovány k obchodování na veřejných trzích do 15. 11. 2002 od 12. 7. 2002

veškeré akcie budou upsány nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, tj. společnosti KSB spol. s r.o., jehož hodnota se stanoví ve výši 410 000 000,- Kč (čtyřistadestmilionů korun českých) do 15. 11. 2002 od 12. 7. 2002

nepeněžitým vkladem je nehmotný majetek tj. majetková práva z ochranných známek č. 113967 "SEDLECKÝ KAOLIN" a mezinárodní č. 647120 "SEDLECKÝ KAOLIN", které jsou v majetku jediného akcionáře, společnosti KSB spol. s r.o. Předmětný nepeněžitý vklad je popsán a oceněn na částku 469 584 000,- Kč (čtyřistašedesátdevětmilionůpětsetosmdesátčtyřitisíce korun českých) ve společném znaleckém posudku ze dne 8.10.2001 (osmého října roku dvatisícejedna), vypracovaném dvěma znalci ing. Pavlem Reichelem, bytem Lopatecká 14, 147 00 Praha 4 a JUDr. Alešem Zábršem, bytem Nad Kajetánkou 10, 169 00 Praha 6 (pořadové číslo znaleckých úkonů 111/2001 a 158/2001), kteří byli k podání posudku jmenováni pravomocným usnesením Krajského soudu v Plzni 43 Cm 127/2001-12 ze dne 12.7.2001 (dvanáctého července roku dvatisícejedna). V posudku znalci konstatují, že hodnota předmětného vkladu odpovídá emisnímu kurzu akcií, které mají být vydány jako protiplnění za tento nepeněžitý vklad. Na tento nepeněžitý vklad bude tedy vydáno 41 000 ks (čtyřicetjednatisíc kusů) nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (desettisíc korun českých) znějících na jméno, v zaknihované podobě do 15. 11. 2002 od 12. 7. 2002

lhůta pro upisování akcií se stanovuje na 60 (šedesát) dnů od právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Plzni o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty bude upisovateli oznámen předáním citovaného rozhodnutí Krajského soudu v Plzni, na němž bude vyznačen datum jeho právní moci. Jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, uzavřené se společností podle § 204 odst. 5 obch. zák., v sídle společnosti Sedlecký kaolin a.s., tj. v Božičanech čp. 167 do 15. 11. 2002 od 12. 7. 2002

emisní kurz takto upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tedy 10 000,- Kč (desettisíc korun českých) za jednu akcii. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány jedinému akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio do 15. 11. 2002 od 12. 7. 2002

splacení nepeněžitého vkladu bude provedeno před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to licenční smlouvou, která bude uzavřena v sídle společnosti Sedlecký kaolin a.s., tj. v Božičanech ve lhůtě 180 (stoosmdesát) dnů od právní moci rozhodnutí soudu v Plzni o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 15. 11. 2002 od 12. 7. 2002

Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 17. 9. 1997 o zvýšení základního jmění: 1. Rozsah zvýšení základního jmění činí 290 000 000,- Kč, slovy: dvěstědevadesátmilionů korun českých. 2. Úpis akcií bude provede nepeněžitým vkladem, a to souborem ochranných známek č. 114303 - Zettlitzer kaolin, 2R166556 - Zettlitzer kaolin a 190514 Superlex Sedlecký kaolin, které vlastní akcionář a upisovatel KSB spol. s r. o. Nepeněžitý vklad je oceněn znaleckými posudky, a to č. 53/1997 ze dne 7. 4. 1997 znalce JUDr. Aleše Zábrše (ocenění 305 448 000,-- Kč) a znaleckého posudku č. 74/1997 znalce Ing. Pavla Reichela ze dne 8. 4. 1997 (ocenění 307 012 510,- Kč). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. 3. Počet akcií: 29 000 ks Druh akcií: kmenová Jmenovitá hodnota akcií: 10 000,- Kč na 1 akcii Forma akcie: na jméno Podoba akcie: zaknihované 4. Lhůta a místo pro úpis akcií: Lhůta pro úpis akcií se stanovuje do jednoho měsíce po právní moci zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a úpis akcií bude probíhat v sídle společnosti Božičany 151. Navrhovaná výše emisního kursu 10 000,- Kč na jednu akcii. 5. Upisovatel je povinen splatit nepeněžitý vklad před podáním návrhu na zápis zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. do 3. 11. 1997 od 30. 9. 1997

Základní jmění: základní jmění společnosti činí 350 000 000,- Kč představující nepeněžité a peněžité vklady zakladatelů splacené ve výši 30 % bez upisování akcií. do 13. 5. 1997 od 1. 12. 1995

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 050 000 000 Kč

od 15. 11. 2002

Základní kapitál

vklad 640 000 000 Kč

do 15. 11. 2002 od 3. 11. 1997

Základní kapitál

vklad 350 000 000 Kč

do 3. 11. 1997 od 1. 12. 1995
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 105 000 od 23. 4. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 105 000 do 23. 4. 2015 od 4. 4. 2013
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 105 000 do 4. 4. 2013 od 15. 11. 2002
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 64 000 do 15. 11. 2002 od 3. 11. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 35 000 do 3. 11. 1997 od 1. 12. 1995

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Darina Khierová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2019

vznik členství: 31. 7. 2019

Palackého 714, Chodov, 357 35, Česká republika

Ing. Jiří Krupička

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2018

vznik členství: 19. 1. 2018

vznik funkce: 19. 1. 2018

Všeruby 259, 330 16, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Bc. Filip Mach

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2018

vznik členství: 19. 1. 2018

Lvovská 1225/5, Praha, 100 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Jindra Jasanská

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2016 - Poslední vztah: 27. 9. 2019

vznik členství: 18. 8. 2016

zánik členství: 30. 5. 2019

Bezručova 2200/6, Cheb, 350 02, Česká republika

Ing. Radomil Gold

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 2016 - Poslední vztah: 7. 2. 2018

vznik členství: 16. 12. 2015

zánik členství: 19. 1. 2018

vznik funkce: 16. 12. 2015

zánik funkce: 19. 1. 2018

Potoční 575, Skalná, 351 34, Česká republika

Ing. Radomil Gold

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 2016 - Poslední vztah: 7. 2. 2018

vznik členství: 16. 12. 2015

zánik členství: 19. 1. 2018

vznik funkce: 16. 12. 2015

zánik funkce: 19. 1. 2018

Potoční 575, Skalná, 351 34, Česká republika

Ing. Jiří Krupička

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 2016 - Poslední vztah: 7. 2. 2018

vznik členství: 16. 12. 2015

zánik členství: 19. 1. 2018

Všeruby 259, 330 16, Česká republika

Ing. Jiří Krupička

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 2016 - Poslední vztah: 7. 2. 2018

vznik členství: 16. 12. 2015

zánik členství: 19. 1. 2018

Všeruby 259, 330 16, Česká republika

Ing. Radek David

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 1. 2016 - Poslední vztah: 18. 1. 2016

vznik členství: 30. 8. 2011

zánik členství: 16. 12. 2015

vznik funkce: 15. 9. 2011

zánik funkce: 16. 12. 2015

Šafaříkova 280/3, Liberec, 460 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • jednatel

  I2C s.r.o.

  Betlémské náměstí 251/2, Praha, 110 00

 • člen správní rady

  UNIDOT, a.s.

  Svobodova 1431, Turnov, 511 01

 • předseda dozorčí rady

  SVOTT a.s.

  Betlémské náměstí 251/2, Praha Staré Město, 110 00

Ing. Jiří Krupička

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2015 - Poslední vztah: 18. 1. 2016

vznik členství: 7. 12. 2010

zánik členství: 7. 12. 2015

Všeruby 259, 330 16, Česká republika

Ing. Jindra Jasanská

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2013 - Poslední vztah: 26. 9. 2016

vznik členství: 19. 8. 2011

zánik členství: 18. 8. 2016

Bezručova 2200/6, Cheb, 350 02, Česká republika

Ing. Jindra Jasanská

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 12. 2013 - Poslední vztah: 26. 9. 2016

vznik členství: 19. 8. 2011

zánik členství: 18. 8. 2016

Bezručova 2200/6, Cheb, 350 02, Česká republika

Ing. Radek David

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2011 - Poslední vztah: 17. 1. 2016

vznik členství: 30. 8. 2011

vznik funkce: 15. 9. 2011

Šafaříkova 280/3, Liberec, 460 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • jednatel

  I2C s.r.o.

  Betlémské náměstí 251/2, Praha, 110 00

 • člen správní rady

  UNIDOT, a.s.

  Svobodova 1431, Turnov, 511 01

 • předseda dozorčí rady

  SVOTT a.s.

  Betlémské náměstí 251/2, Praha Staré Město, 110 00

Ing. Jindra Jasanská

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 10. 2011 - Poslední vztah: 21. 12. 2013

vznik členství: 19. 8. 2011

Bezručova 2200/6, Cheb, 350 02, Česká republika

Ing. Jiří Krupička

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2011 - Poslední vztah: 12. 8. 2015

vznik členství: 7. 12. 2010

Všeruby 259, 330 16, Česká republika

Ing. Ivan Musil

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2011 - Poslední vztah: 5. 10. 2011

vznik členství: 25. 11. 2010

zánik členství: 15. 8. 2011

Karlovy Vary 34, 360 17, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Radek David

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2007 - Poslední vztah: 5. 10. 2011

vznik členství: 15. 6. 2006

zánik členství: 30. 8. 2011

vznik funkce: 15. 6. 2006

zánik funkce: 30. 8. 2011

Šafaříkova 280/3, Liberec 2, 460 01, Česká republika

Ing. Ivan Musil

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 2. 2006 - Poslední vztah: 19. 3. 2011

vznik členství: 28. 11. 2005

zánik členství: 25. 11. 2010

Karlovy Vary 34, 360 17, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Krupička

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 2. 2006 - Poslední vztah: 19. 3. 2011

vznik členství: 1. 6. 2005

zánik členství: 1. 9. 2010

Všeruby 259, 330 16, Česká republika

Ing. Ivan Musil

První vztah: 9. 3. 2000 - Poslední vztah: 16. 2. 2006

vznik funkce: 30. 11. 1999

zánik funkce: 28. 2. 2005

Karlovy Vary - Rosnice č. 34, 360 17, Česká republika

ing. František Krupička

První vztah: 9. 3. 2000 - Poslední vztah: 16. 2. 2006

vznik funkce: 30. 11. 1999

zánik funkce: 19. 7. 2004

Všeruby 259, 330 16, Česká republika

Ing. Radek David

První vztah: 3. 12. 1999 - Poslední vztah: 16. 2. 2006

vznik funkce: 24. 6. 1999

zánik funkce: 24. 9. 2004

Šafaříkova 280/3, Liberec 2, Česká republika

RNDr. Lubomír Aron

První vztah: 2. 12. 1998 - Poslední vztah: 9. 3. 2000

Školní 826/1, Karlovy Vary, 360 00, Česká republika

Jaroslav Sýkora

První vztah: 1. 12. 1995 - Poslední vztah: 9. 3. 2000

Na vyhlídce 27, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

ing. Václav Glaser CSc.

První vztah: 1. 12. 1995 - Poslední vztah: 3. 12. 1999

Černého 17, Praha, 182, Česká republika

JUDr. Ivo Luhan

První vztah: 1. 12. 1995 - Poslední vztah: 2. 12. 1998

Zelenohorská 6, Plzeň, 317 04, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Radomil Gold

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 2. 2018

vznik členství: 19. 1. 2018

vznik funkce: 19. 1. 2018

Potoční 575, Skalná, 351 34, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Bc. Vojtěch Zítko

předseda představenstva

První vztah: 7. 2. 2018

vznik členství: 19. 1. 2018

vznik funkce: 19. 1. 2018

Letní 45, Dalovice, 362 63, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Žaneta Dognerová

člen představenstva

První vztah: 7. 2. 2018

vznik členství: 19. 1. 2018

Husova 990, Chodov, 357 35, Česká republika

Historické vztahy

Bc. Vojtěch Zítko Bsc.

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2016 - Poslední vztah: 7. 2. 2018

vznik členství: 18. 8. 2016

zánik členství: 19. 1. 2018

vznik funkce: 25. 8. 2016

zánik funkce: 19. 1. 2018

Letní 45, Dalovice, 362 63, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Lenka Luhanová

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2016 - Poslední vztah: 7. 2. 2018

vznik členství: 18. 8. 2016

zánik členství: 19. 1. 2018

Jetelová 1201, Starý Plzenec, 332 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Bc. Vojtěch Zítko Bsc.

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2016 - Poslední vztah: 7. 2. 2018

vznik členství: 18. 8. 2016

zánik členství: 19. 1. 2018

vznik funkce: 25. 8. 2016

zánik funkce: 19. 1. 2018

Letní 45, Dalovice, 362 63, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Lenka Luhanová

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2016 - Poslední vztah: 7. 2. 2018

vznik členství: 18. 8. 2016

zánik členství: 19. 1. 2018

Jetelová 1201, Starý Plzenec, 332 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

ing. Vojtěch Zítko

předseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2016 - Poslední vztah: 7. 2. 2018

vznik členství: 18. 8. 2016

zánik členství: 19. 1. 2018

vznik funkce: 25. 8. 2016

zánik funkce: 19. 1. 2018

Letní 45, Dalovice, 362 63, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

ing. Vojtěch Zítko

předseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2016 - Poslední vztah: 7. 2. 2018

vznik členství: 18. 8. 2016

zánik členství: 19. 1. 2018

vznik funkce: 25. 8. 2016

zánik funkce: 19. 1. 2018

Letní 45, Dalovice, 362 63, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

ing. Vojtěch Zítko

Předseda představenstva

První vztah: 23. 4. 2015 - Poslední vztah: 26. 9. 2016

vznik členství: 30. 8. 2011

zánik členství: 18. 8. 2016

vznik funkce: 1. 9. 2011

zánik funkce: 18. 8. 2016

Letní 45, Dalovice, 362 63, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Bc. Vojtěch Zítko Bsc.

Místopředseda představenstva

První vztah: 23. 4. 2015 - Poslední vztah: 26. 9. 2016

vznik členství: 30. 8. 2011

zánik členství: 18. 8. 2016

vznik funkce: 1. 9. 2011

zánik funkce: 18. 8. 2016

Letní 45, Dalovice, 362 63, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Vojtěch Zítko Bsc.

Místopředseda představenstva

První vztah: 23. 4. 2015 - Poslední vztah: 26. 9. 2016

vznik členství: 30. 8. 2011

zánik členství: 18. 8. 2016

vznik funkce: 1. 9. 2011

zánik funkce: 18. 8. 2016

Letní 45, Dalovice, 362 63, Česká republika

Další vztah k této osobě

MUDr. Lenka Luhanová

Člen představenstva

První vztah: 23. 4. 2015 - Poslední vztah: 26. 9. 2016

vznik členství: 30. 8. 2011

zánik členství: 18. 8. 2016

Jetelová 1201, Starý Plzenec, 332 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

MUDr. Lenka Luhanová

Člen představenstva

První vztah: 23. 4. 2015 - Poslední vztah: 26. 9. 2016

vznik členství: 30. 8. 2011

zánik členství: 18. 8. 2016

Jetelová 1201, Starý Plzenec, 332 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

ing. Vojtěch Zítko

Předseda představenstva

První vztah: 23. 4. 2015 - Poslední vztah: 26. 9. 2016

vznik členství: 30. 8. 2011

zánik členství: 18. 8. 2016

vznik funkce: 1. 9. 2011

zánik funkce: 18. 8. 2016

Letní 45, Dalovice, 362 63, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Bc. Vojtěch Zítko Bsc.

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 10. 2011 - Poslední vztah: 23. 4. 2015

vznik členství: 30. 8. 2011

vznik funkce: 1. 9. 2011

Letní 45, Vysoká, 362 63, Česká republika

MUDr. Lenka Luhanová

člen

První vztah: 5. 10. 2011 - Poslední vztah: 23. 4. 2015

vznik členství: 30. 8. 2011

Jetelová 1201, Starý Plzenec, 332 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Vojtěch Zítko

předseda představenstva

První vztah: 5. 10. 2011 - Poslední vztah: 23. 4. 2015

vznik členství: 30. 8. 2011

vznik funkce: 1. 9. 2011

Letní 45, Vysoká, 362 63, Česká republika

MUDr. Lenka Luhanová

člen

První vztah: 30. 4. 2007 - Poslední vztah: 5. 10. 2011

vznik členství: 15. 6. 2006

zánik členství: 30. 8. 2011

Nadryby 15, 330 11, Česká republika

Vojtěch Zítko

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 4. 2007 - Poslední vztah: 5. 10. 2011

vznik členství: 15. 6. 2006

zánik členství: 30. 8. 2011

vznik funkce: 15. 6. 2006

zánik funkce: 30. 8. 2011

Dalovice 45, 362 63, Česká republika

Ing. Vojtěch Zítko

předseda představenstva

První vztah: 30. 4. 2007 - Poslední vztah: 5. 10. 2011

vznik členství: 15. 6. 2006

zánik členství: 30. 8. 2011

vznik funkce: 15. 6. 2006

zánik funkce: 30. 8. 2011

Vysoká 45, Dalovice, 362 63, Česká republika

Vojtěch Zítko

První vztah: 17. 3. 2004 - Poslední vztah: 30. 4. 2007

zánik členství: 15. 6. 2006

vznik funkce: 1. 5. 2003

Vysoká 45, Dalovice, 362 63, Česká republika

MUDr. Lenka Luhanová

člen

První vztah: 19. 9. 2001 - Poslední vztah: 30. 4. 2007

zánik členství: 15. 6. 2006

vznik funkce: 21. 3. 2001

U pražské dráhy 15, Plzeň, 312 18, Česká republika

JUDr. Ivo Luhan

První vztah: 2. 12. 1998 - Poslední vztah: 19. 9. 2001

Zelenohorská 6, Plzeň, 317 04, Česká republika

Miroslav Kovář

První vztah: 1. 12. 1995 - Poslední vztah: 17. 3. 2004

vznik funkce: 1. 12. 1995

zánik funkce: 30. 4. 2003

Krymská 4, Karlovy Vary, 360 00, Česká republika

Ing. Vojtěch Zítko

předseda představenstva

První vztah: 1. 12. 1995 - Poslední vztah: 30. 4. 2007

zánik členství: 15. 6. 2006

zánik funkce: 15. 6. 2006

Vysoká 45, Dalovice, 362 63, Česká republika

RNDr. Lubomír Aron

První vztah: 1. 12. 1995 - Poslední vztah: 2. 12. 1998

Školní 826/1, Karlovy Vary, 360 00, Česká republika

Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně s výjímkou právních jednání v písemné formě a právních jednání při výkonu práv plynoucích z účasti společnosti v jiné obchodní korporaci, kdy za společnost jednají alespoň dva členové představenstva společně.

od 7. 2. 2018

Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje předseda představenstva samostatně, b) podepisování - podepisování za společnost se provádí tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva

do 7. 2. 2018 od 19. 9. 2001

Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje předseda představenstva samostatně, b) podepisování - podepisování se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva.

do 19. 9. 2001 od 1. 12. 1995

Další vztahy firmy Sedlecký kaolin a. s.

KSB spol. s r.o.

První vztah: 17. 3. 2004

Božičany 167, 362 25

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

KSB spol. s r.o., IČ: 45350124

Česká republika, Božičany, 362 26

od 17. 3. 2004

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 11. 1995

Živnosti

Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 2. 12. 2019
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 2. 12. 2019
Obráběčství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 2. 12. 2019
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 2. 12. 2019
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 16. 4. 2014
Geologické práce
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 14. 10. 2002
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 12. 9. 2001
Zednictví
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 18. 7. 2001
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 18. 7. 2001
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 12. 3. 1997
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 12. 1995
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 12. 1995
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).