Hlavní navigace

Selekta Pacov, a.s.

Firma Selekta Pacov, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 561, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 42 050 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

47238399

Sídlo:

Starodvorská 352, Pacov, 395 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 10. 1992

DIČ:

CZ47238399

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
01500 Smíšené hospodářství
03220 Sladkovodní akvakultura
221 Výroba pryžových výrobků
222 Výroba plastových výrobků
261 Výroba elektronických součástek a desek
43120 Příprava staveniště
4399 Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
451 Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
49393 Nepravidelná pozemní osobní doprava
4941 Silniční nákladní doprava
49410 Silniční nákladní doprava
52100 Skladování
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
95110 Opravy počítačů a periferních zařízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 561, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

Selekta Pacov, a.s. od 1. 10. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 1. 10. 1992

adresa

Starodvorská 352
Pacov 39501 od 2. 12. 2016

adresa

Pacov 39501 do 10. 6. 1993 od 1. 10. 1992

Předmět podnikání

zemědělská výroba od 30. 8. 2014

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 30. 8. 2014

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 20. 2. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 20. 2. 2009

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně do 30. 8. 2014 od 20. 2. 2009

velkoobchod do 20. 2. 2009 od 12. 2. 2002

specializoaný maloobchod do 20. 2. 2009 od 12. 2. 2002

maloobchod s motorovými vozidly a jejich příslušenstvím do 20. 2. 2009 od 12. 2. 2002

přípravné práce pro stavby do 20. 2. 2009 od 12. 2. 2002

skladování zboží a manipulace s nákladem do 20. 2. 2009 od 12. 2. 2002

poskytování technických služeb do 20. 2. 2009 od 12. 2. 2002

výroba plastových výrobků a pryžových výrobků do 20. 2. 2009 od 12. 2. 2002

zprostředkování obchodu do 20. 2. 2009 od 12. 2. 2002

zprostředkování služeb do 20. 2. 2009 od 12. 2. 2002

výroba, instalace a opravy elektronických zařízení do 20. 2. 2009 od 7. 12. 2000

Pronájem a práce zemními, stavebními a manipulačními stroji, včetně traktorů do 12. 2. 2002 od 1. 9. 1997

Nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s vyjímkou zboží jehož nákup a prodej je živností ohlašovací řemeslnou, vázanou nebo živností koncesovanou. do 12. 2. 2002 od 1. 9. 1997

silniční motorová doprava osobní do 20. 2. 2009 od 1. 9. 1997

silniční motorová doprava nákladní do 20. 2. 2009 od 1. 9. 1997

zemědělská výroba včetně chovu ryb do 30. 8. 2014 od 1. 9. 1997

novošlechtění a udržovací šlechtění brambor, výroba a uvádění do oběhu zrnového osiva a sadby polních plodin a kořenových rostlin od 12. 12. 1995

silniční motorová doprava do 1. 9. 1997 od 12. 12. 1995

zemědělská výroba včetně chovu ryb a lesnictví do 1. 9. 1997 od 12. 12. 1995

zpracování plastů do 12. 2. 2002 od 12. 12. 1995

1. výroba a uvádění do oběhu uznaného osiva a sadby polních plodin a kořeninových rostlin, šlechtění a udržování šlechtění brambor do 12. 12. 1995 od 20. 9. 1994

2.pronájem a práce zemními, stavebními a manipulačními stroji, včetně traktorů do 1. 9. 1997 od 20. 9. 1994

3. nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s vyjímkou zboží jehož nákup a prodej je živností ohlašovací řemeslnou, vázanou nebo živností koncesovanou. do 1. 9. 1997 od 20. 9. 1994

- novošlechtění brambor - udržování šlechtění odrůd brambor a dalších plodin zapsaných v listině povolených odrůd a výroba základních stupňů sadby - předstihové množení perspektivních novošlechtěných odrůd brambor a dalších plodin - zavádění nových odrůd brambor a dalších plodin do zemědělské výroby - novošlechtění a udržování šlechtění lnu, kmínu a případě dalších plodin a výroba základních stupňů osiv do 20. 9. 1994 od 1. 10. 1992

- zemědělská výroba včetně chovu ryb a účelová činnost k efektivnímu hospodaření na zemědělské půdě - provádění účelové analytické činnosti chemickými a testačními laboratořemi - výroba, úprava a skladování sadby a osiv - úprava, zpracování a prodej výrobků, které podnik vyrábí - obchodní činnost včetně obchodu a spolupráce - neveřejná silniční doprava nákladu a osob - stavební činnost - poskytování prací a služeb do 20. 9. 1994 od 1. 10. 1992

- zahraničně obchodní činnost - v souladu s § 4 vyhl. FMZO č. 27/91 Sb. /u dovozu a vývozu věcí s vyjímkou nař. vlády č. 256/90 Sb/. do 20. 9. 1994 od 1. 10. 1992

Ostatní skutečnosti

Počet členů dozorčí rady: 3 od 30. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 30. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 30. 8. 2014 od 30. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 5. 3. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti Selekta Pacov, a.s. rozhodla dne 3. 3. 2008 přijetím usnesení následujícího obsahu: 1. Určení hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada společnosti Selekta Pacov, a.s. určuje, že hlavním akcionářem společnosti Selekta Pacov, a.s. se sídlem Pacov, Starodvorská 352, PSČ 395 01, IČ 472 38 399, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicí ch, oddíl B, vložka 561, který požádal o svolání mimořádné valné hromady v souladu s ustanoveními § 183i, odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, je společnost EKO-ZET, a.s., IČ: 25341561, se sídlem Pacov, Roučkovice 84, okres Pelhřimov, PSČ 395 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 989, která je vlastníkem 40 358 (čtyřiceti tisíc tři sta padesáti osmi kusů) nekotovaných kmenových akcií společnosti Selekta Pacov, a.s. vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) znějících na majitele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,98 % (devadesát pět celých devadesát osm setin procenta) základního kapitálu a hlasovacích práv společn osti Selekta Pacov, a.s. 2. Osvědčení údajů o hlavním akcionáři Skutečnost, že společnost EKO-ZET, a.s. je osobou vlastnící 40 358 ks (čtyřicet tisíc tři sta padesát osm kusů) akcií společnosti Selekta Pacov, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,98 % (devadesát pět celých devadesát osm setin procenta), by la osvědčena předložením 9508 ks (devíti tisíc pěti sty osmi kusy) originálů akcií společnosti a 8 ks (osmi kusy) originálů hromadných listin nahrazujících 30850 ks (třicet tisíc osm set padesát kusů) akcií společnosti představenstvu společnosti při předá ní žádosti o svolání mimořádné valné hromady v souladu s ust. § 183i, odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a předložením těchto stejných akcií při prezenci na mimořádné valné hromadě společnosti konané dne 3. 3. 2008. 3. Rozhodnutí mimořádné valné hromady o přechodu akcií na hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada společnosti Selekta Pacov, a.s. schválila ve smyslu § 183i, odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku přechod vlastnického práva všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti Selekta Pacov, a.s. ve vlastnictví ostatních akcionářů této společnosti na osobu hlavního akcionáře, společnost EKO-ZET, a.s., a to za protiplnění v penězích. Přechod vlastnického práva k uvedeným akciím nastává v souladu s § 183l odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, uplynutí m jednoho (1) měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Zveřejnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku se provádí v Obchodním věstníku. Na hlavního akcionáře tak přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti Selekt a Pacov, a.s., jejichž vlastníkem ke dni účinnosti budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. 4. Výše protiplnění Výše protiplnění, kterou hlavní akcionář určil jako protiplnění poskytované oprávněným osobám za jejich akcie v rámci přechodu všech akcií na hlavního akcionáře, činí 721,- Kč (sedm set dvacet jedna koruna česká) za každou nekotovanou kmenovou akcii spol ečnosti Selekta Pacov, a.s. vydanou v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých), znající na majitele. Přiměřenost výše uvedeného protiplnění určeného hlavním akcionářem je v souladu s § 183m, odst. 1, zákona č. 513/1991 Sb ., obchodní zákoník, doložena znaleckým posudkem Ing. Jiřího Vaňka, bytem Rokycany, Jeřabinová 290, PSČ 337 01, soudním znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady, cenné papíry a kapitálový trh, posudek č. 070 ze dne 04. 12. 2007. Pro určení přiměřenosti pr otiplnění byla znalcem použita metoda diskontovaných peněžních toků. Ze znaleckého posudku vyplývá následující závěrečný výrok znalce: "....byla stanovena hodnota 1 akcie Selekta Pacov, a.s. o nominální hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) na 72 ,1 % (sedmdesát dvě celých jednu desetinu procenta) nominální hodnoty, což představuje částku 721,- Kč (sedm set dvacet jednu korunu českou). Hodnota protiplnění za jednu (1) akcii společnosti Selekta Pacov, a.s. na majitele, ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých) pro účel uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů dle ust. § 183m a násl. ObchZ navržená ve výši 721,- Kč (sedm set dvacet jedna koruna česká) za jednu (1) akcii je přiměřená hodnotě zjištěné tímto znaleckým posudk em." 5. Souhlas České národní banky k přijetí usnesení valné hromady Česká národní banka rozhodnutím čj. 2008/349/570 ze dne 10. 01. 2008 (desátého ledna roku dva tisíce osm) udělila v souladu s § 183i odst. 5 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník souhlas k přijetí usnesení valné hromady společnosti o přechodu všech os tatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře, a to za protiplnění ve výši 721,- Kč (sedm set dvacet jedna koruna česká) za každou jednu (1) kmenovou akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých). 6. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionáře společnosti Selekta Pacov, a.s. v souladu s ust. § 183l, odst. 5 ve spojení s ust. § 183m, odst. 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu po předání akcií společnosti vlastníkovi vykoupenýc h akcií, ledaže je prokázáno zastavení vykoupených akcií, pak poskytne protiplnění za zastavené akcie zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak). Dosavadn í vlastníci listinných akcií emitovaných společností Selekta Pacov, a.s., respektive zástavní věřitelé, kteří akcie drží, jsou povinni předložit společnosti Selekta Pacov, a.s. listinné akcie ve lhůtě do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře nebo v dodatečné lhůtě v délce 14 (čtrnácti) dnů od zveřejnění způsobem určeným pro svolání valné hromady. Nepředloží-li dosavadní vlastníci respektive zástavní věřitelé tyto akcie ve stanovených lhůtách, postupuje společnost podle § 21 4 odst. 1 až 3, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 7. Uložení peněžních prostředků určených na výplatu protiplnění Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal hlavní akcionář společnosti WEST BROKERS a.s., Slovanská 100, 326 00 Plzeň, IČ: 64832341, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1004, která na zákla dě povolení České národní banky poskytuje služby jako obchodník s cennými papíry. Předání uvedených peněžních prostředků bylo na mimořádné valné hromadě společnosti osvědčeno potvrzením společnosti WEST BROKERS a.s. ze dne 26. 02. 2008. 8. Sdělení ke způsobu předání akcií Představenstvo společnosti Selekta Pacov, a.s. sděluje, že dosavadní vlastníci akcií tyto předloží do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva tak, že je odevzdají pověřené společnosti WEST BROKERS a.s. se sídlem Slovanská 100, 326 00 Plzeň, IČ 64 8 32 341, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1004, tel.: 377 237 510 a to v pracovní dny od 9:00 do 15:00 v jeho sídle. 9. Sdělení ke způsobu výplaty protiplnění Hlavní akcionář, společnost EKO-ZET, a.s., IČ: 25341561, se sídlem Pacov, Roučkovice 84, okres Pelhřimov, PSČ 395 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 989 tímto sděluje, že výplatou protiplnění je pověřena společnost WEST BROKERS a.s., která dosavadním vlastníkům respektive zástavním věřitelům poskytne protiplnění bez zbytečného odkladu po předložení jejich akcií. Oprávněná osoba je povinna způsob vyplacení protiplnění sdělit při předložení akc ií. V případě, že neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. 10. Sdělení k uložení notářského zápisu Představenstvo společnosti sděluje, že notářský zápis o konání mimořádné valné hromady konané dne 03. 03. 2008 včetně znaleckého posudku je uložen v sídle společnosti k nahlédnutí dle § 183l odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a to každý pr acovní den od 9:00 do 12:00 hodin. od 20. 3. 2008

Valná hromada konaná dne 15.6.1995 přijala změny stanov a.s. - úplné znění stanov tvoří přílohu notářského zápisu pořízeného o průběhu uvedené valné hromady od 12. 12. 1995

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projetku státního podniku Oseva, s.p. Havlíčkův Brod. od 1. 10. 1992

Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého nám. 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. od 1. 10. 1992

Výše základního jmění společnosti: základní jmění společnosti činí 37 207 000,- Kčs, slovy třicetsedmmilionůdvěstěsedmtisíc korun čsl. do 10. 6. 1993 od 1. 10. 1992

Základní jmění společnosti je rozděleno na 37 207 akcií na majitele po 1.000,- Kčs jmenovité hodnoty. do 10. 6. 1993 od 1. 10. 1992

Dozorčí rada společnosti: Ing. Martin Čížek, Olešná 88 Michal Kačer, PAcov, Sovova 541 Zdeněk Karel, Pacov, Starodvorká 993 do 12. 12. 1995 od 1. 10. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 42 050 000 Kč

od 10. 6. 1993
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 42 050 000 Kč, počet: 1 od 30. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 42 050 do 30. 8. 2014 od 23. 8. 2002
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 42 050 do 23. 8. 2002 od 10. 6. 1993

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Jan Diviš

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2020

vznik členství: 26. 6. 2019

Nádražní 482, Pacov, 395 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  EKO-ZET, a.s.

  Pacov 84 Roučkovice, 395 01

Ing. Josef Diviš

předseda představenstva

První vztah: 2. 11. 2019

vznik členství: 26. 6. 2019

vznik funkce: 26. 6. 2019

truhlářská 574, Pacov, 395 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Mohl

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 11. 2019

vznik členství: 26. 6. 2019

vznik funkce: 26. 6. 2019

Těchobuz 94, 395 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  Sevesa a.s.

  Starodvorská 352, Pacov, 395 01

 • místopředseda představenstva

  EKO-ZET, a.s.

  Pacov 84 Roučkovice, 395 01

Historické vztahy

Ing. Jan Diviš

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2019 - Poslední vztah: 29. 1. 2020

vznik členství: 26. 6. 2019

truhlářská 574, Pacov, 395 01, Česká republika

Ing. Jiří Mohl

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 6. 2017 - Poslední vztah: 2. 11. 2019

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 25. 6. 2019

vznik funkce: 25. 6. 2014

zánik funkce: 25. 6. 2019

Těchobuz 94, 395 01, Česká republika

Ing. Josef Diviš

předseda představenstva

První vztah: 30. 8. 2014 - Poslední vztah: 2. 11. 2019

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 25. 6. 2019

vznik funkce: 25. 6. 2014

zánik funkce: 25. 6. 2019

truhlářská 574, Pacov, 395 01, Česká republika

Ing. Jiří Mohl

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 8. 2014 - Poslední vztah: 17. 6. 2017

vznik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 25. 6. 2014

Pacov 84, 395 01, Česká republika

Ing. Jiří Mohl

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 8. 2014 - Poslední vztah: 17. 6. 2017

vznik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 25. 6. 2014

Pacov 84, 395 01, Česká republika

Jan Diviš

člen představenstva

První vztah: 30. 8. 2014 - Poslední vztah: 2. 11. 2019

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 25. 6. 2019

truhlářská 574, Pacov, 395 01, Česká republika

Jan Diviš

člen představenstva

První vztah: 21. 10. 2013 - Poslední vztah: 30. 8. 2014

vznik členství: 23. 8. 2013

zánik členství: 25. 6. 2014

truhlářská 574, Pacov, 395 01, Česká republika

Martin Diviš

člen představenstva

První vztah: 17. 1. 2013 - Poslední vztah: 21. 10. 2013

vznik členství: 26. 6. 2009

zánik členství: 23. 8. 2013

truhlářská 574, Pacov, 395 01, Česká republika

Jiří Mohl

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 1. 2013 - Poslední vztah: 30. 8. 2014

vznik členství: 26. 6. 2009

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2009

zánik funkce: 25. 6. 2014

Pacov 84, 395 01, Česká republika

Josef Diviš

předseda představenstva

První vztah: 17. 1. 2013 - Poslední vztah: 30. 8. 2014

vznik členství: 26. 6. 2009

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2009

zánik funkce: 25. 6. 2014

truhlářská 574, Pacov, 395 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Josef Diviš

předseda představenstva

První vztah: 14. 9. 2004 - Poslední vztah: 17. 1. 2013

vznik členství: 28. 6. 2004

zánik členství: 26. 6. 2009

vznik funkce: 29. 6. 2004

zánik funkce: 26. 6. 2009

truhlářská 574, Pacov, 395 01, Česká republika

Martin Diviš

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2004 - Poslední vztah: 17. 1. 2013

vznik členství: 28. 6. 2004

zánik členství: 26. 6. 2009

truhlářská 574, Pacov, 395 01, Česká republika

Ing. Jiří Mohl

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 9. 2004 - Poslední vztah: 17. 1. 2013

vznik členství: 28. 6. 2004

zánik členství: 26. 6. 2009

vznik funkce: 29. 6. 2004

zánik funkce: 26. 6. 2009

Pacov, Roučkovice 84, PSČ 395 01

Ing. Jiří Mohl

místopředseda představentva

První vztah: 12. 2. 2002 - Poslední vztah: 14. 9. 2004

vznik členství: 3. 5. 1999

zánik členství: 28. 6. 2004

vznik funkce: 3. 5. 1999

zánik funkce: 28. 6. 2004

Pacov 27, 395 01, Česká republika

Ing. Miloslav Beneš

člen představenstva

První vztah: 26. 5. 1999 - Poslední vztah: 14. 9. 2004

vznik členství: 3. 5. 1999

zánik členství: 28. 6. 2004

Cerhovice, Třenice 1, Česká republika

Ing. Josef Diviš

předseda představenstva

První vztah: 26. 5. 1999 - Poslední vztah: 14. 9. 2004

vznik členství: 3. 5. 1999

zánik členství: 28. 6. 2004

vznik funkce: 3. 5. 1999

zánik funkce: 28. 6. 2004

Truhlářská 574, Pacov, Česká republika

Ing. Jiří Mohl

místopředseda představentva

První vztah: 26. 5. 1999 - Poslední vztah: 12. 2. 2002

Pacov, Hrádek 27, Česká republika

Ing. Jiří Mohl

člen představentva

První vztah: 13. 8. 1996 - Poslední vztah: 26. 5. 1999

Hrádek 27, Česká republika

JUDr. Josef Hájek

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 1996 - Poslední vztah: 1. 9. 1997

Husova 9, Brno, Česká republika

Lubomír Stoklásek

předseda představenstva

První vztah: 13. 8. 1996 - Poslední vztah: 26. 5. 1999

Zemědělská 60, Brno, Česká republika

Doc. MVDr. Radovan Doležel CSc.

člen představenstva

První vztah: 13. 8. 1996 - Poslední vztah: 26. 5. 1999

Horácké náměstí 7, Brno, Česká republika

Ing. Josef Diviš

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 8. 1996 - Poslední vztah: 26. 5. 1999

Košetice 218, Česká republika

Doc. MVDr. Radovan Doležel CSc.

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 1995 - Poslední vztah: 13. 8. 1996

Horácké náměstí 7, Brno, Česká republika

Lubomír Stoklásek

předseda představenstva

První vztah: 12. 12. 1995 - Poslední vztah: 13. 8. 1996

Zemědělská 60, Brno, Česká republika

Ing. Josef Diviš

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 12. 1995 - Poslední vztah: 13. 8. 1996

Košetice 218, Česká republika

JUDr. Josef Hájek

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 1995 - Poslední vztah: 13. 8. 1996

Husova 9, Brno, Česká republika

Ing. Jiří Mohl

člen představentva

První vztah: 1. 10. 1992 - Poslední vztah: 13. 8. 1996

Hrádek 27, Česká republika

Ing. Ludmila Císařová

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 1992 - Poslední vztah: 12. 12. 1995

Salačova Lhota 37, Česká republika

Ing. Josef Diviš

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 1992 - Poslední vztah: 12. 12. 1995

Košetice 218, Česká republika

Společnost zastupuje ve všech věcech samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo pověřený člen představenstva.

od 30. 8. 2014

Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva,nebo pověřený člen představenstva. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva, nebo pověřený člen představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnsti připojí svůj podpis.

do 30. 8. 2014 od 26. 5. 1999

Za společnost jedná samostatně předseda představenstva, nebo společně místopředseda a jeden člen představenstva. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva, nebo společně místopředseda a jeden člen představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis.

do 26. 5. 1999 od 1. 9. 1997

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně předseda představenstva, či místopředseda představenstva, či jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo sám předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 1. 9. 1997 od 12. 12. 1995

Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představensta, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 12. 12. 1995 od 1. 10. 1992

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Petr Bártů

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2019

vznik členství: 26. 6. 2019

Jatecká 496, Pacov, 395 01, Česká republika

Ing. Jana Divišová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2019

vznik členství: 26. 6. 2019

truhlářská 574, Pacov, 395 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  Sevesa a.s.

  Starodvorská 352, Pacov, 395 01

 • člen dozorčí rady

  EKO-ZET, a.s.

  Pacov 84 Roučkovice, 395 01

RNDr. Kristýna Hrčková

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2019

vznik členství: 26. 6. 2019

vznik funkce: 26. 6. 2019

Dubné 103, 373 84, Česká republika

Historické vztahy

RNDr. Kristýna Hrčková

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2017 - Poslední vztah: 2. 11. 2019

vznik členství: 15. 10. 2016

zánik členství: 25. 6. 2019

vznik funkce: 15. 10. 2016

zánik funkce: 25. 6. 2019

Dubné 103, 373 84, Česká republika

RNDr. Kristýna Hrčková

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 1. 2017 - Poslední vztah: 10. 11. 2017

vznik členství: 15. 10. 2016

vznik funkce: 15. 10. 2016

Dubenská 1560/6, České Budějovice, 370 05, Česká republika

RNDr. Kristýna Hrčková

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 1. 2017 - Poslední vztah: 10. 11. 2017

vznik členství: 15. 10. 2016

vznik funkce: 15. 10. 2016

Dubenská 1560/6, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Zuzana Krulichová

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2014 - Poslední vztah: 17. 1. 2017

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 15. 10. 2016

vznik funkce: 25. 6. 2014

zánik funkce: 15. 10. 2016

Jedlová 2683/7A, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zuzana Krulichová

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2014 - Poslední vztah: 17. 1. 2017

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 15. 10. 2016

vznik funkce: 25. 6. 2014

zánik funkce: 15. 10. 2016

Jedlová 2683/7A, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Bártů

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2014 - Poslední vztah: 2. 11. 2019

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 25. 6. 2019

Jatecká 496, Pacov, 395 01, Česká republika

Ing. Jana Divišová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2014 - Poslední vztah: 2. 11. 2019

vznik členství: 25. 6. 2014

zánik členství: 25. 6. 2019

truhlářská 574, Pacov, 395 01, Česká republika

Zuzana Krulichová

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2013 - Poslední vztah: 30. 8. 2014

vznik členství: 23. 8. 2013

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 23. 8. 2013

zánik funkce: 25. 6. 2014

Jedlová 2683/7A, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Kristýna Hrčková

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 1. 2013 - Poslední vztah: 21. 10. 2013

vznik členství: 26. 6. 2009

zánik členství: 23. 8. 2013

vznik funkce: 26. 6. 2009

zánik funkce: 23. 8. 2013

Dubenská 1560/6, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Jana Divišová

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 1. 2013 - Poslední vztah: 30. 8. 2014

vznik členství: 26. 6. 2009

zánik členství: 25. 6. 2014

truhlářská 574, Pacov, 395 01, Česká republika

Petr Bártů

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 1. 2013 - Poslední vztah: 30. 8. 2014

vznik členství: 26. 6. 2009

zánik členství: 25. 6. 2014

Jatecká 496, Pacov, 395 01, Česká republika

Kristýna Hrčková

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2009 - Poslední vztah: 17. 1. 2013

vznik členství: 2. 6. 2008

zánik členství: 26. 6. 2009

vznik funkce: 2. 6. 2008

zánik funkce: 26. 6. 2009

Pacov 84, 395 01, Česká republika

Kristýna Mohlová

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2008 - Poslední vztah: 4. 8. 2009

vznik členství: 2. 6. 2008

vznik funkce: 2. 6. 2008

Pacov 84, 395 01, Česká republika

Ing. Jana Divišová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2004 - Poslední vztah: 17. 1. 2013

vznik členství: 28. 6. 2004

zánik členství: 26. 6. 2009

truhlářská 574, Pacov, 395 01, Česká republika

Petr Bártů

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2004 - Poslední vztah: 17. 1. 2013

zánik členství: 26. 6. 2009

Jatecká 496, Pacov, 395 01, Česká republika

Ing. Regina Mohlová

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2004 - Poslední vztah: 26. 6. 2008

zánik členství: 24. 5. 2008

zánik funkce: 24. 5. 2008

Pacov, Roučkovice 84, PSČ 395 01

Ing. Regina Mohlová

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 2002 - Poslední vztah: 14. 9. 2004

vznik členství: 3. 5. 1999

zánik členství: 28. 6. 2004

vznik funkce: 3. 5. 1999

zánik funkce: 28. 6. 2004

Pacov 27, 295 01, Česká republika

Ing. Jana Divišová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 1999 - Poslední vztah: 14. 9. 2004

vznik členství: 3. 5. 1999

zánik členství: 28. 6. 2004

Pacov, Truhlářská 574, Česká republika

Ing. Regina Mohlová

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 1999 - Poslední vztah: 12. 2. 2002

Pacov, Hrádek 27, Česká republika

Karel Zdeněk

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 1996 - Poslední vztah: 14. 9. 2004

zánik členství: 11. 6. 2004

Starodvorská 993, Pacov, Česká republika

Mgr. Petra Štěpánková

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 1996 - Poslední vztah: 26. 5. 1999

Vlkova 7, Brno, Česká republika

Ing. Metodějka Stoklásková

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 8. 1996 - Poslední vztah: 26. 5. 1999

Zemědělská 60, Brno, Česká republika

Karel Zdeněk

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 1995 - Poslední vztah: 13. 8. 1996

Starodvorská 993, Pacov, Česká republika

Mgr. Petra Štěpánková

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 1995 - Poslední vztah: 13. 8. 1996

Vlkova 7, Brno, Česká republika

ing. Metodějka Stoklásková

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 1995 - Poslední vztah: 13. 8. 1996

Zemědělská 60, Brno, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Ing. Jiří Mohl

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 9. 2004 - Poslední vztah: 17. 1. 2013

vznik členství: 28. 6. 2004

zánik členství: 26. 6. 2009

vznik funkce: 29. 6. 2004

zánik funkce: 26. 6. 2009

Pacov, Roučkovice 84, PSČ 395 01

Další vztahy firmy Selekta Pacov, a.s.

EKO-ZET, a.s.

První vztah: 2. 12. 2016

Pacov 84 Roučkovice, 395 01

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

EKO-ZET, a.s.

První vztah: 5. 3. 2014 - Poslední vztah: 2. 12. 2016

Pacov 84 Roučkovice, 395 01

Akcionáři

EKO-ZET, a.s., IČ: 25341561

Česká republika, Pacov, 395 01

od 2. 12. 2016

EKO-ZET, a.s., IČ: 25341561

Česká republika, Pacov, 395 01

do 2. 12. 2016 od 5. 3. 2014

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 22. 2. 1993

Živnosti

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 21. 6. 1999
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 29. 9. 1995
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 22. 2. 1993
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).