Hlavní navigace

SPIN Plzeň a.s.

Firma SPIN Plzeň a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1276, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 14 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

45351392

Sídlo:

Borůvková 336/13, Plzeň, 312 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

18. 8. 1992

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
109 Výroba průmyslových krmiv
201 Výroba základních chemických látek, hnojiv a dusíkatých sloučenin, plastů a syntetického kaučuku v primárních formách
20150 Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
35110 Výroba elektřiny
36000 Shromažďování, úprava a rozvod vody
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
52100 Skladování
52240 Manipulace s nákladem
52290 Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1276, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

SPIN Plzeň a.s. od 1. 1. 2007

Obchodní firma

SPIN Plzeň a.s. od 1. 8. 2015

Obchodní firma

SPIN Plzeň společnost s ručením omezeným do 1. 8. 2015 od 18. 8. 1992

Obchodní firma

SPIN Plzeň s.r.o. do 1. 1. 2007 od 8. 2. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 2007

Právní forma

Společnost s ručením omezeným do 1. 1. 2007 od 18. 8. 1992

adresa

Borůvková 336/13
Plzeň 31200 od 14. 11. 2016

adresa

Borůvková 13
Plzeň 31200 do 14. 11. 2016 od 4. 8. 2004

adresa

Havlíčkova 5
Plzeň 30137 do 4. 8. 2004 od 8. 7. 1993

adresa

Hrádecká 1
Plzeň 31214 do 8. 7. 1993 od 18. 8. 1992

Předmět podnikání

výroba elektřiny od 20. 4. 2010

poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví od 30. 10. 2007

výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů od 30. 10. 2007

výroba hnojiv od 30. 10. 2007

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) od 30. 10. 2007

provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody od 30. 10. 2007

zprostředkování obchodu a služeb od 30. 10. 2007

výroba chemických látek a chemických přípravků od 30. 10. 2007

skladování zboží a manipulace s nákladem od 30. 10. 2007

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců od 30. 10. 2007

vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 1. 1. 2007

vnitrostátní zasilatelství od 26. 2. 1996

mezinárodní zasilatelství od 26. 2. 1996

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 18. 8. 1992

Ostatní skutečnosti

Mimořádná valná hromada obchodní společnosti SPIN Plzeň a.s. konaná dne 26.01.2007 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto : Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze 2.000.000,-- Kč (dvou miliónů korun českých) o 12.000.000,-- Kč (dvanáct miliónů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs upisovaných akcií : - počet akcií : 1.200 (jeden tisíc dvě stě) kusů akcií - jmenovitá hodnota jedné akcie : 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) - druh akcie : kmenové - forma akcie : na jméno - podoba akcie : listinná - emisní kurs jedné akcie : 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) Přednostní práva stávajících akcionářů : Všichni akcionáři se před rozhodnutím valné hromady svého přednostního práva k úpisu akcií ke zvýšení základního kapitálu vzdali. Úpis akcií bez využití přednostního práva k úpisu : Místo a lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva, způsob oznámení upisovatelům počátek běhu této lhůty, emisní kurs takto upisovaných akcií : - místo : Plzeň, Borůvková 13, PSČ: 312 00 - lhůta : 60 (šedesát) dní - způsob oznámení počátku lhůty : Představenstvo společnosti odešle doporučeným dopisem adresovaným předem určeným zájemcům výzvu k uzavření smlouvy o úpisu akcií nejméně pět dnů před začátkem běhu lhůty pro uzavření smlouvy o úpisu nebo předem určenému zájemci tento dopis osobně prokazat elně předá ve stejné lhůtě. - emisní kurs jedné akcie : 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) Celý emisní kurs všech akcií bude splacen výlučně uzavřením smlouvy o započtením pohledávek předem určených zájemců vůči společnosti. Souhlas s uzavřením smluv o započtení pohledávek ke splacení emisního kursu akcií. Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na možnost započtení peněžitých pohledávek akcionářů a třetích osob vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jim upsaných akcií. Identifikace osob věřitelů ( akcionářů i třetích osob ) a výše jejich pohledávek podle výsledku auditu pro zvláštní účely k ověření existence a výše závazků v evidenci společnosti podle stavu ke dni 4.1.2007 : - Ing. Jaroslav Komora, CSc., r.č. 600904/6373, bytem Plzeň, Borůvková 11 - pohledávky ve výši 4.000.000,-- Kč (čtyři miliony korun českých) - Ing. Světlana Komorová, r.č. 645722/0957, bytem Plzeň, Borůvková 11- pohledávky ve výši 4.000.000,-- Kč (čtyři miliony korun českých) - Společnost Sinikov s.r.o., se sídlem Plzeň, Borůvková 13, PSČ: 312 00, IČ: 25234081, která je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, číslo vložky 11345 - pohledávky ve výši 4.000.000,-- Kč (čtyři miliony korun českých . Připouští se možnost započtení uvedených peněžitých pohledávek těchto osob vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči nim na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií, a to zcela nebo i jen z části. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení : Smlouva o započtení vzájemných pohledávek mezi akcionářem nebo předem určeným zájemcem na straně jedné a společností na straně druhé bude uzavřena do 60 (šedesáti) dnů ode dne úpisu akcií. Společnost předloží akcionáři nebo předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy o úpisu akcií. Rozhodnutí o nabídce úpisu akcií předem určeným zájemcům : Valná hromada schvaluje návrh představenstva společnosti na určení, že všechny akcie ke zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty určitým zájemcům, a to : Ing. Jaroslavu Komorovi bude nabídnuto celkem 400 kusů nově emitovaných akcií, Ing. Světlaně Kom orové bude nabídnuto celkem 400 kusů nově emitovaných akcií a společnosti Sinikov s.r.o. bude nabídnuto celkem 400 kusů nově emitovaných akcií. do 12. 3. 2007 od 6. 2. 2007

Rozhodnutím valné hromady ze dne 19. 9. 2006 změnila obchodní společnost SPIN Plzeň s.r.o. právní formu na akciovou společnost. od 1. 1. 2007

Kapitál

Základní kapitál

vklad 14 000 000 Kč

od 12. 3. 2007

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 12. 3. 2007 od 1. 1. 2007

Základní kapitál

vklad 160 000 Kč

do 1. 1. 2007 od 8. 7. 1993

Základní kapitál

vklad 100 000 Kč

do 8. 7. 1993 od 18. 8. 1992
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 400 od 12. 3. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 12. 3. 2007 od 1. 1. 2007

Statutární orgán

Historické vztahy

Ing. Jaroslav Komora CSc.

předseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 25. 3. 2017

vznik členství: 30. 7. 2010

zánik členství: 30. 10. 2013

vznik funkce: 30. 7. 2010

zánik funkce: 30. 10. 2013

Borůvková 249/11, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Komora CSc.

předseda představenstva

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 25. 3. 2017

vznik členství: 30. 7. 2010

zánik členství: 30. 10. 2013

vznik funkce: 30. 7. 2010

zánik funkce: 30. 10. 2013

Borůvková 249/11, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Komora CSc.

předseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2010 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 30. 7. 2010

vznik funkce: 30. 7. 2010

Borůvková 11, Plzeň, 312 00, Česká republika

Radek Talaš

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2007 - Poslední vztah: 27. 8. 2010

vznik členství: 1. 1. 2007

zánik členství: 12. 8. 2010

Nemanice 11, 345 36, Česká republika

Ludmila Lepičová

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2007 - Poslední vztah: 27. 8. 2010

vznik členství: 1. 1. 2007

zánik členství: 12. 8. 2010

Na Kovárně 5, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Světlana Komorová

předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2007 - Poslední vztah: 11. 8. 2010

vznik členství: 1. 1. 2007

zánik členství: 30. 7. 2010

vznik funkce: 1. 1. 2007

zánik funkce: 30. 7. 2010

Borůvková 11, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Komora CSc.

jednatel

První vztah: 16. 12. 2002 - Poslední vztah: 1. 1. 2007

vznik funkce: 18. 11. 2002

zánik funkce: 1. 1. 2007

Borůvková 11, Plzeň, 312 14, Česká republika

Ing. Petr Šlechta

jednatel

První vztah: 17. 1. 2000 - Poslední vztah: 16. 12. 2002

zánik funkce: 18. 11. 2002

Na Lukách 12, Plzeň, 312 14, Česká republika

Ing. Petr Šlechta

jednatel

První vztah: 23. 4. 1998 - Poslední vztah: 17. 1. 2000

Javorová 10, Plzeň, 307 07, Česká republika

Ing. Petr Šlechta

jednatel

První vztah: 20. 5. 1997 - Poslední vztah: 23. 4. 1998

Brněnská 5, Plzeň, 310 07, Česká republika

Ing. Jan Matas

jednatel

První vztah: 20. 5. 1997 - Poslední vztah: 2. 2. 1998

Jablonského 5, Plzeň, 301 45, Česká republika

Ing. Jaroslav Komora

jednatel

První vztah: 10. 6. 1993 - Poslední vztah: 20. 5. 1997

Hrádecká 1, Plzeň, Česká republika

Způsob jednání: Za představenstvo jsou oprávněni jednat předseda představenstva samostatně nebo všichni členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo všichni členové představenstva společně.

od 1. 1. 2007

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná jednatel. Je-li jednatelů více, je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně. Osoby, které činí jménem společnosti písemné úkony, je podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 1. 1. 2007 od 4. 8. 2004

Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje jednatel ve všech věcech společnosti samostatně b) podepisování - za společnost se podepisuje tak, že k napsa- nému nebo natištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis jednatel společnosti

do 4. 8. 2004 od 21. 5. 1999

Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupují ve všech věcech spo- lečnosti oba jednatelé samostatně b) podepisování - za společnost se podepisování provádí tak, že k napsanému nebo natištěnému obchodnímu jménu připojí svůj podpis jeden z obou jednatelů společnosti

do 21. 5. 1999 od 20. 5. 1997

Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupuje jednatel ve všech věcech společnosti; b) podepisování - za společnost se podepisování provádí tak, že k napsanému nebo natištěnému obchodnímu jménu připojí svůj podpis jednatel společnosti.

do 20. 5. 1997 od 18. 8. 1992

Dozorčí rada

Historické vztahy

Antonín Komora

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2010 - Poslední vztah: 13. 9. 2011

vznik členství: 30. 7. 2010

zánik členství: 11. 8. 2011

vznik funkce: 30. 7. 2010

zánik funkce: 11. 8. 2011

Borůvková 11, Plzeň, 312 00, Česká republika

Eliška Komorová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2010 - Poslední vztah: 13. 9. 2011

vznik členství: 30. 7. 2010

zánik členství: 11. 8. 2011

Borůvková 11, Plzeň, 312 00, Česká republika

Miroslav Matoušek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2007 - Poslední vztah: 13. 9. 2011

vznik členství: 1. 1. 2007

zánik členství: 11. 8. 2011

Studánka 100, 347 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Komora CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2007 - Poslední vztah: 11. 8. 2010

vznik členství: 1. 1. 2007

zánik členství: 30. 7. 2010

vznik funkce: 1. 1. 2007

zánik funkce: 30. 7. 2010

Borůvková 11, Plzeň, 312 00, Česká republika

Antonín Komora

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2007 - Poslední vztah: 11. 8. 2010

vznik členství: 1. 1. 2007

zánik členství: 30. 7. 2010

Borůvková 11, Plzeň, 312 00, Česká republika

Další vztahy firmy SPIN Plzeň a.s.

1 fyzická osoba

Ing. Vladimír Nechutný

Insolvenční správce

První vztah: 31. 7. 2015

Gerská 1237/14, Plzeň, 323 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Vladimír Nechutný

Insolvenční správce

První vztah: 2. 12. 2010 - Poslední vztah: 31. 7. 2015

Soukenická 5, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ing. Světlana Komorová

První vztah: 4. 8. 2004 - Poslední vztah: 1. 1. 2007

vklad 74 000 Kč

splaceno v plné výši

obchodní podíl 74/160

Borůvková 249/11, Plzeň, 312 14, Česká republika

Ing. Jaroslav Komora CSc.

První vztah: 4. 8. 2004 - Poslední vztah: 1. 1. 2007

vklad 86 000 Kč

splaceno v plné výši

obchodní podíl 86/160

Borůvková 11, Plzeň, 312 14, Česká republika

Ing. Jaroslav Komora CSc.

První vztah: 17. 1. 2000 - Poslední vztah: 4. 8. 2004

vklad 86 000 Kč

splaceno v plné výši

Borůvková 11, Plzeň, 312 14, Česká republika

Ing. Světlana Komorová

První vztah: 17. 1. 2000 - Poslední vztah: 4. 8. 2004

vklad 74 000 Kč

splaceno v plné výši

Borůvková 249/11, Plzeň, 312 14, Česká republika

Ing. Jaroslav Komora CSc.

První vztah: 17. 1. 2000 - Poslední vztah: 16. 12. 2002

Borůvková 11, Plzeň, 312 14, Česká republika

Ing. Světlana Komorová

První vztah: 8. 2. 1999 - Poslední vztah: 17. 1. 2000

vklad 74 000 Kč

Hrádecká 1, Plzeň, 312 14, Česká republika

Ing. Světlana Komorová

První vztah: 20. 5. 1997 - Poslední vztah: 8. 2. 1999

vklad 37 000 Kč

IČ: 62 66 08 45 do 8. 2. 1999 od 20. 5. 1997

Hrádecká 1, Plzeň, 312 14, Česká republika

ing. Jaroslav Komora CSc.

První vztah: 20. 5. 1997 - Poslední vztah: 17. 1. 2000

Hrádecká 1, Plzeň, 312 14, Česká republika

ing. Jaroslav Komora CSc.

První vztah: 20. 5. 1997 - Poslední vztah: 17. 1. 2000

vklad 86 000 Kč

Hrádecká 1, Plzeň, 312 14, Česká republika

Rudenko Georgij Alexejevič Dat.Nar. 11.7.1954

První vztah: 23. 11. 1995 - Poslední vztah: 20. 5. 1997

vklad 37 000 Kč

Sankt-Peterburg, Mgiaskaja 7, byt č. 78, Ruská federace

ing. Jaroslav Komora CSc.

První vztah: 23. 11. 1995 - Poslední vztah: 20. 5. 1997

vklad 123 000 Kč

Hrádecká 1, Plzeň, 312 14, Česká republika

Rudenko Georgij Alexejevič Dat.Nar. 11.7.1954

První vztah: 8. 7. 1993 - Poslední vztah: 23. 11. 1995

vklad 30 000 Kč

splaceno 30 000 Kč

Sankt-Peterburg, Mgiaskaja 7, byt č. 78, Ruská federace

ing. Jaroslav Komora CSc.

První vztah: 8. 7. 1993 - Poslední vztah: 23. 11. 1995

vklad 100 000 Kč

splaceno 100 000 Kč

Hrádecká 1, Plzeň, 312 14, Česká republika

Chacajuk Pjotr Sergejevič Dat.Nar. 2.9.1950

První vztah: 8. 7. 1993 - Poslední vztah: 23. 11. 1995

vklad 30 000 Kč

splaceno 30 000 Kč

Sankt-Peterburg, Varšavská 51/1, byt č. 354, Ruská federace

Bujalskij Igor Vilorikovič Dat.Nar. 1.5.1962

První vztah: 18. 8. 1992 - Poslední vztah: 8. 7. 1993

vklad 30 000 Kč

Sankt-Peterburg, Skarachodova 7, byt č. 17, Ruská federace

ing. Jaroslav Komora CSc.

První vztah: 18. 8. 1992 - Poslední vztah: 8. 7. 1993

vklad 40 000 Kč

Hrádecká 1, Plzeň, 312 14, Česká republika

Breňov Andrej Olegovič Dat.Nar. 23.1.1961

První vztah: 18. 8. 1992 - Poslední vztah: 8. 7. 1993

vklad 30 000 Kč

Sankt-Peterburg, Staroděrevenskaja 20/2, byt č. 172, Ruská federace

Sinikov s.r.o.

První vztah: 22. 9. 2017

Puškinovo náměstí 547/6, Praha Bubeneč (Praha 6), 160 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Sinikov s.r.o.

První vztah: 13. 9. 2011 - Poslední vztah: 22. 9. 2017

Puškinovo náměstí 547/6, Praha Bubeneč (Praha 6), 160 00

PETAR, společnost s ručením omezeným

První vztah: 20. 5. 1997 - Poslední vztah: 8. 2. 1999

Stříbrná 250, Letkov, 326 00

Akcionáři

Sinikov s.r.o., IČ: 25234081

Puškinovo náměstí 547/6, Česká republika, Praha, 160 00

od 22. 9. 2017

Sinikov s.r.o., IČ: 25234081

Borůvková, Česká republika, Plzeň, 312 00

do 22. 9. 2017 od 13. 9. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 18. 8. 1992

Živnosti

Vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 9. 2006
Přerušeno od 9. 3. 2015
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • Mezinárodní zasilatelství
 • Vnitrostátní zasilatelství
 • Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba chemických látek a chemických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Skladování zboží a manipulace s nákladem
 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 18. 8. 1992

Insolvenční rejstřík

SPIN Plzeň a.s.

spisová značka: INS 9511/2010

stav řízení: pravomocně skončená věc

poslední záznam: 2021-04-20 14:54:39.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).